xVybraná videa
text k videu
Vertikal 40. díl
Moravská vinná stezka je páteřní trasou ojedinělé sítě regionálních cyklistických tras procházejících malebnou krajinou jižní Moravy, která nese název Moravské vinařské stezky. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Cykloprůvodce popisuje trasu směrem ze Znojma, spolehlivě vás však provede i opačným směrem z Uherského Hradiště. Vydejte se krajem památek a vína, projeďte 300 kilometrů sady a vinicemi jižní Moravy, vychutnejte produkty práce a pohostinnost místních lidí. Trasa Moravské vinné stezky vás přivede po klidných cestách k nejzajímavějším vinařským lokalitám kraje. Víno a vinařství poznáte v autentickém prostředí sklepa či sklepní uličky, které tvoří svébytný krajinný ráz a jsou pestrou ukázkou lidové architektury v oblasti. Vinařské stezky jsou nejen cestou za poznáním jižní Moravy, ale také putování za vínem a lidmi, pro které je pěstování révy vinné údělem i celoživotní zálibou. Na realizaci projektu a péči o Moravské vinařské stezky se podílejí lidé, kteří usilují o zdravé životní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj obcí a měst. Moravská vinná stezka patří spolu s Greenway Praha - Vídeň a Greenway Krakov - Morava - Vídeň k nejznámějším stezkám Greenways ve střední Evropě, o čem svědčí i získání zvláštní ceny poroty Evropské asociace zelených stezek EGWA pro nejlepší projekty v Evropě.

Putování za vínem
Řecko - Attika a Kréta
Staré Řecko zanechalo nesmazatelnou stopu v celém západním světě. Řekové dosáhli toho, že se i z pěstování vinné révy stalo umění a víno považovali za nedílnou součást svých mýtů a legend a měli dokonce i vinné božstvo. Své víno milovali a rádi o něm básnili. Přes Krétu se vinná réva dostala z Egypta do ostatní Evropy. Dnešní mladí vinaři, kteří studovali v zahraničí a vrátili se domů s novými poznatky, založili moderní vinařské farmy, jichž je více než 300. Produkují skvělá vína, která se dokonale hodí ke středomořské kuchyni.

Řecko - Řecké ostrovy
Dodekanesos je řecké slovo pro dvanáct ostrovů. Největším z tohoto souostroví a třetím největším v celém Řecku je Rhodos, nazývaný někdy „egejský smaragd“. Je slavný nejen díky svým přírodním krásám a turistickým atrakcím, ale také díky vínům. Má se za to, že byl první zastávkou vinné kultury z Malé Asie, odkud révu přivezli Féničané. Na východ od řecké pevniny až po turecké pobřeží leží řada dalších ostrovů roztroušených v Egejském moři (Limnos, Samos, Santorini), kde vinařství prosperovalo již před 6 000 lety a které patří dodnes mezi nejslibnější vinařské regiony v Řecku.

Řecko - Peloponés
Peloponés leží na jihu Řecka a je nejen kolébkou moderního řeckého státu, ale díky krásnému pobřeží, blízkosti Athén a bohaté historii rovněž také nejznámějším řeckým vinařským regionem. Historie místního vinařství je stará přes 7 000 let. Protože ve starověku se obyvatelstvo soustředilo hlavně při pobřeží, byly první vinohrady v jeho okolí, a teprve postupem času se rozšířily výše do kopců. Víno, které bylo nejstaršími Řeky používáno při rituálech na počest starověkým bohům, se později stalo součástí křesťanské liturgie, kdy symbolizovalo (a symbolizuje dodnes) krev Ježíše.

Řecko - Řecká pevnina
Místní vinařská tradice sahá až do starověkých dob. Podle antické mytologie žila na úpatí zdejší hory Vermio bájná Semeli, matka boha vína Dionýsa. Esidios řekl, že je snadnější spočítat zrnka písku než počet řeckých vinných odrůd. Údajně jich existovalo přes 300, ale dodnes se zachovalo asi 120. Vinaři však stále v horách hledají ve snaze objevit ty některé staré, zapomenuté. Ti, jimž se to tu a tam podaří, tvrdí, že chuť těchto vín nelze nalézt nikde jinde na světě. Porýní, Nahe, Ahr
Rheingau není jen geografické centrum německého vinařství, ale také velmi důležité pro jeho dějiny. Relativně malá oblast leží na severním břehu Rýna mezi Hocheimem a Lorchem. Na půdě ze spraše, jílu a zvětralé břidlice se daří Ryzlinku jako nikde jinde. Jména vlastníků po letech práce jsou dnes symbolem kvality. V mnoha zemích se používá k označení skutečné odrůdy Ryzlinku synonymum Johanisberg Riesling, k odlišení od mnoha podřadných odrůd, které si rovněž dělají narok na jméno Ryzlink. Nikde jinde se totiž nevyrobí tak smyslná, vyzrále štavnatá vína s výraznou hedvábně jemnou broskvovou chutí.

Nahe je oblast, která patří k těm menším německým vinařským oblastem. Leží geograficky mezi Porýním, Rheinhessen, Rheinpfalz a Moselou. A je skutečně pravdou to, že Nahe má něco podobného od svých sousedů. Eleganci vín oblasti Rheingau, finesu vín Mosely a plnost Falcka.

Ahr je nejmenší a jedna z nejsevernějších oblastí Německa. Leží jižně od Bonnu v pozoruhodném údolí řeky Ahr, která je pravým rájem pro milovníky přírody. 510 ha vinic a z toho 414 ha modrých odrůd, mezi nimiž kraluje Rulandské modré, to je základní profil této malinké oblasti. Vinice jsou mezi skalními útesy, mnohdy terasovitě upravené a protkané horizontálně vedenými přístupovými cestami.

Rheinhessen Falc
Rheinhessen je největší německou vinařskou oblastí. V zahraničí vytvořilo největší propagaci zdejším vínům směsné víno Liebfrauenmilch, jehož tradice se váže k městu Worms, kde uprostřed vinic stojí v městské zástavbě, obehnán kamennými zdmi, kostel patřící klášteru Liebfrauenstift. Tamní mniši začali s výrobou vína a podle názvu kláštera a slova: mnich – Mönch – lidově Minch – vznikl časem nový název vína, v němž místo Minch zaznívá zpodoba Milch, tedy mléko.

Falc je druhou největší vinařskou oblastí Německa. Na severu začíná jižně od města Wormsu, a pak se táhne v délce 80 km podél pohoří Falcký les a Haardt na jih až k alsaské hranici. Jde o souvislý pás vinic široký 5 až 10 km, přičemž vinice jsou situovány v mírných jihovýchodních svazích. Je to krásný kraj, však také jeho městy a městečky se vine první a nejstarší vinařská cesta Německa. Pfalz je nejslunnější a nejsušší vinařský region v Německu, jehož půvabné hrazděné vesničky uprostřed sadů a vinohradů vypadají jako z pohádky.

Mosela Franky
Je-li některá odrůda skutečně řízná, je to důkladný Ryzlink, a má-li být nějaký region vybrán pro zdůraznění této říznosti, musí to být region Mosel Saar Ruwer. Ryzlink je tu pěstován na srázných, břidlicovitých svazích. Kombinuje v sobě relativně vysokou kyselost se znaky lehkosti a elegance. Spičková vína nejsou nikdy hubená, mají vysoký extrakt, který spolu s kyselostí zintenzivňuje aroma. Dokonce i v těch nejteplejších ročnících si vína kategorii Výběr a Výběr z bobulí zachovávají říznost. Dokonce i ta nejskromnější vína si ve sluncem požehnaných ročnících ponechávají svěžest a vitalitu, která ve vínech z teplejších regionů chybí.

Franky jsou neobvyké tím, že vyrábějí větší vína ze Sylvánského než z Ryzlinku. V chuti a síle se liší od delikátní sladkosti většiny německých vín. Sylvánské zelené má plnou chuť a je zemitě hořké, někdy dospívá až do kouřové komplexnosti. Pro Franky je typický vysoký podíl suchých bílých vín prodávaných ve zvláštně tvarovaných lahvích – kamenáčích, německy Bocksbeutel, jejichž tvar je chráněn jen pro oblast Franky. Suchá, francká vína v lahvích zvláštního tvaru jsou v Německu považována za specialitu, která dociluje velmi dobrých cen na trhu.

Bádensko a aWuerttembersko
Pro velké rozšíření burgundských odrůd je Bádensko někdy nazýváno Burgundskem Německa. Co do velikosti je třetí největší vinařskou oblastí Německa a zdejší vinice patří k nejhezčím. Většina z nich leží na úzkém, 130 km dlouhém pásu mezi lesem a rýnským údolím. Nejlepší vinohrady se nacházejí bud na výjimečných jižních svazích lesního masivu nebo na vyhaslé sopce Kaiserstuhl. Zdejší neposkvrněné svahy s révou ve vzorných řádcích na úzkých terasách jsou čítankovou ukázkou úspěšných terénních úprav. Jako jediná z německých vinařských oblastí je zařazena do evropské vinařské klimazóny B, podobně jako Morava.

Württemberg je německý region pro výrobu červeného vína. Nejedná se však o červené víno, jak ho chápou milovníci vína mimo Německo. Modré odrůdy se pěstují na více než polovině vinic a polovina z nich je osázena odrůdou Trollinger. Tato odrůda poskytuje lehké, svěží a hroznové víno velmi světlé barvy, nemá však ostatní vlastnosti obvykle spojované s červeným vínem, jako tělo a třísloviny.

Vídeň Weinviertel
Vídeňské vinařství je staré jako město samo. Již v keltském sídlišti Vedunia a potom v římském vojenském táboře Vindobona nebylo pěstování révy neznámé. Ve středověku byly vinice ve všech městských čtvrtích. Vídeň je také hlavním střediskem rakouských šumivých vín.

Pojem Weinviertel označuje velké území na severovýchodě Rakouska. Vína zdejší oblasti byla vždy lahodná, což oceňujeme i dnes hlavně na vínech veltlínu, která vynikají kořenitostí, jemnou pepřnatostí a při lahvové zralosti mandlovými tóny. Četné sklepní uličky, charakteristické pro celý Weinviertel, jsou soubory malých vinných sklípků, starých často několik století, které vznikaly na okraji obcí. Prosté stavby s romantickými zákoutími vzbuzují důvěru k jednoduchým, ale poctivým selským vínům.

Wachau Kremstal
Oblast Wachau vyniká ideálním spojením krajinné krásy s romantikou strmých terasovitých vinic, které produkují vína vynikající kvality. Sousední Kremstal kromě odrůd Veltlinské zelené a Ryzlink rýnský postupně rozšiřuje i pěstování Chardonnay a odrůd pro výrobu sektu. Celá oblast je protkána množstvím gastronomických zařízení, která nabízejí kulinářské speciality spolu s vynikajícími víny místních vinařů.

Donauland, Kamptal, Traisental
Na hlubokých půdách této teplé dunajské nížiny dosahují výborné kvality Veltlinské zelené a Rulandské bílé. Daří se tu rovněž modrým odrůdám, z nichž nejdůležitější je Zweigeltrebe. V roce 1860 zde byla v Klosterneuburgu založena první a nejznámější vinařská škola v Evropě. Nově vytvořená oblast Kamptal má 4 200 hektarů vinic, osázených z 90% bílým odrůdami. Kromě veltlinů tu mají domov i Ryzlink rýnský a Chardonnay.

Karnuntun, Thermenregion Mittelburgenland
V někdejší římské provincii se pěstuje víno od 3. století našeho letopočtu. Novými technologiemi se zde podařilo vytvořit nové pojetí kvalitních rakouských červených vín. Část Südburgenland je pro romantiku zdejší přírody a lákavá gastronomická zařízení nazývána Weinidylle (vinařská idyla).
x Několika dílný serial o putování za vínem z různých Řeckých oblastí ,převzato z archivu České Televize. Kratší dokument ,za to ale velmi působivý a hlavně navštívíte místa které nejsou tak časté v dokumentech o Řecku

Povídání o historii italských a toskánských vín: Chianti Classico, Brunelo di Montalcino, Nobile di Montepulciano, jejíchž základní odrůdou je místní Sangiovese, výroba svatého a dezertního vína Vin Santo a další vinařské zajimavosti od sommeliéra Zdeňka Reimanna.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.