xVybraná videa
text k videu
Semmering Rétska železnica - Švýcarsko Omán prastaré zavlažovací systémy v horách i poušti řízené sluncem a hvězdami
Tsodilo šeptající skály Botswana
Skalní malby v poušti Kalahari v Botswaně. Hory se zvedají nad rozsáhlými savanami a pouštěmi Botswany jako symbol vzdáleného světa. Skrývají se zde prastará kultovní místa – a magii můžeme doslova cítit na každém kroku. Dodnes se tu dochovaly na čtyři tisíce kreseb z různých dob. Proto se tomuto místu říká Louvre pouště. A žijí zde potomci Křováků a dalších obyvatel jižní Afriky. Skalní kresby jsou dodnes málo prozkoumány. Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. Zdejší Louvre je tajemnější než ten na břehu Seiny.

Portugalete
Biskajský most nedaleko Bilbaa ve Španělsku. V roce 1893 vznikl nedaleko španělského či baskického Bilbaa technicky unikátní most s trajektem, který je zavěšený pod ním a přepravuje dodnes lidi a auta. Osud tohoto technického zázraku byl velmi pestrý i pohnutý. Za občanské války byl částečně stržen, brzy obnoven a dnes je vybaven nejmodernější řídicí technikou. Svůj vzhled z dob průmyslové secese však neztratil. Dílo architekta Alberta de Palacio mnozí považovali za bláznivý rozmar. Brzy se ovšem ukázalo jako geniální řešení.

Norsko
Románský dřevěný kostel v Norsku. Jeden kostel připadal na každých pět set obyvatel řídce osídleného Norska. Začaly mizet teprve během novověku. Dnes jich existuje sotva třicet. Snad nejpozoruhodnější je právě v Urnesu, ležícím na jednom z mnoha ramen fjordu, dlouhého více než dvě stě kilometrů. Kostelík zde stojí už osm století v téměř neporušené podobě. Ale to není jeho jediná zvláštnost. Zajímá vás, jak souvisí s tajemnými Vikingy, prastarými legendami a s dějinami architektury?

Neziderské jezero Rakousko a Maďarsko
Kulturní krajina kolem jezera na hranicích Rakouska a Maďarska. Oblast kolem rakousko-maďarských hranic tvoří stepní krajina. Tudy, ve srážkovém stínu Alp, vede geologická hranice mezi střední a východní Evropou. Celá třetina Neziderského jezera je zarostlá až tři metry vysokým rákosím dosahujícím šířky několika kilometrů. Toto stepní jezero je v průměru ani ne metr a půl hluboké. Jezero samotné má asi 230 kilometrů čtverečních, je třetí největší ve střední Evropě. Je to přírodní unikát – a jeho okolí ukrývá zase spoustu kulturních památek.

Mostar
Most přes Neretvu odděluje světy. Město v hlubokém údolí řeky Neretvy se rozvíjelo v 15. až 16. století jako hraniční město Otomanské říše a pak také v 19. až 20. století za Rakousko-Uherska. Proslavilo se svými starými tureckými domy a Starým mostem, který mu dal jméno. Most i většina starého města byly zničeny ve válečném konfliktu v roce 1990 a teprve nedávno byly obnoveny za pomoci UNESCO. Okolí Starého mostu je významným příkladem multikulturního městského osídlení. Rekonstruovaný most a město jsou zároveň symbolem usmíření a mezinárodní spolupráce.

Monte San Gorgino
Tajemství hory u Lugana ve Švýcarsku. Hora dosahuje výšky pouhých 1096 metrů nad mořem, což není kousek od Alp žádná velikost. Ale místo u hranic mezi Švýcarskem a Itálií v italsky mluvícím i vypadajícím kantonu Ticino je zajímavé z jiných důvodů. Především kvůli nálezům zkamenělých rostlin a živočichů, pozůstatkům moře, které tady pradávno v druhohorách šumělo. Je také známé výskytem nesmírně kvalitního mramoru a dalších zajímavých nerostů a hornin. Horu a zkameněliny začali zkoumat vědci z Curychu již v roce 1919. A nové nálezy nacházejí dodnes.

Liverpool
Řeka, lodě, doky i Beatles. Řeka Mersey obepíná město, které bývalo branou britského impéria. Proslavili ho dokaři, muzikanti a fotbalisté. Od začátku šedesátých let zná Liverpool každý, koho oslovil bigbít a skupina Beatles. Paul McCartney se z lásky k rodnému městu v tomto dokumentu i vyznává. Pro fotbalové fanoušky je název města rovněž pojmem – a město opravdu fotbalem žije. A dnes se snaží přilákat návštěvníky i na památky dávné koloniální slávy.

Le Havre poezie v betonu Francie
Moderní architektura ve staroslavném francouzském přístavu. Město, ležící ve francouzské Normandii u Lamanšského průlivu, bylo během 2. světové války vybombardováno. Zničené plochy byly v letech 1945–1964 znovu zastavěny podle plánu, který vytvořil tým vedený architektem Augustem Perretem. Nyní je zde administrativní, obchodní a kulturní centrum Le Havru a jeho jednota a integrita je výjimečná. Zbylé historické budovy a částečně původní městský plán se tu snoubí s novým plánováním a technologiemi. Je to vynikající příklad jednotného a moderního městského urbanismu a architektury.

Lavaux terasovité vinice Švýcarsko
Stovky hektarů vinic, sklepů a vesnic ve Švýcarsku. Jezero, hory a příznivé mikroklima, to jsou podmínky pro pěstování vinné révy v Alpách. Osm set hektarů vinic pokrývá svahy vytvořené ledovcem, který vytvořil i Ženevské jezero. Právě nad ním, na strmých svazích, najdeme místo jedinečné, úchvatné a neopakovatelné. Domy ve vinařských vsích se tísní blízko sebe. Půda je kvalitní, proto vzácná – a každý čtvereční metr je využit. Některé zdejší rodiny obdělávají tytéž vinice po dvacet generací.

Las Médulas
Zlaté doly antického Říma ve Španělsku. Asturie je odlehlá část Španělska, které náleželo před dvěma tisíci lety Římanům. Zdejší břidlicové pohoří bylo bohaté na zlato. Kde se tu objevilo tolik kamení ve zvláštním uspořádání? Kdo je nahromadil a proč? Ruina montium neboli zničení hory byla technika, kterou Římané dobývali ve své provincii zlato. Skálu narušili pomocí hydraulické síly. Jíl, písek a kameny spláchlo do údolí velké množství vody. Proto je v okolí Las Médulas tolik nahromaděné suti. Více toho z časů antiky ani zůstat nemohlo, a přece je to unikát.

Ile Saint-Louis Senegal město žen
Ráno město ožívá nejdříve u řeky. Dvěma mosty se na ostrov hrnou trhovkyně s rybami, obchodníci, školáci a plné taxíky. Saint Louis byl v dávných dobách metropolí Senegalu a jedním z nejvýznamnějších měst západní Afriky. Místní však znají i taková rána, kdy vítr věje ze Sahary a spolu s jemným žlutým pouštním pískem přináší vzpomínky na staré dávné časy. Francouzi vystavěli na ostrově v ústí řeky Senegal pevnost a zřídili obchodní stanici. Založili tak pomíjivou slávu města, které rychle zbohatlo z obchodu se zlatem a otroky.

Humberstone ledek v Chille
Město duchů a ledku v chilské pampě. Město duchů, opuštěné bezmála před půl stoletím. Tak dnes působí svědek zdejšího slavného odvětví. Vždyť chilský ledek, to býval pojem! Ovšem levná výroba syntetické chemikálie znamenala konec. Stejně jako jiné doly na ledek skončil v roce 1960 i Humberstone, pojmenovaný na počest Angličana, který zdokonalil průmyslové zpracování ledku. Důl byl založen v roce 1872 jednou peruánskou společností. Vzkvétající odvětví táhlo muže a ženy do pouště. Dnes zůstala pozoruhodná památka průmyslu i bydlení uchována jako ruina pod patronací UNESCO.

Essaouira Maroko
Starobylé přístavní město v Maroku. Dnes se tu na břehu třídí malé ryby. Kdysi to však býval největší námořní přístav v severní Africe. Essaouira byla branou do Timbuktu, překladištěm pro zboží z vnitrozemí. Velký přístav nechal vybudovat sultán Sidi Mohamed Ben Abdallah, který rovněž obehnal obchodní město opevněním. Sultán si nechal přivézt dělo ze Španělska, architekty z Francie a obchodníky z celého světa. Mogador, jak se městu rovněž říkalo, patří dodnes ke klenotům Maroka i celé Afriky. A dodnes tu žijí, pracují a obchodují lidé.

Córdoba
Jezuitský komplex a misie v Argentině. Je ekonomickým a kulturním srdcem střední Argentiny. Sídlí zde automobilky i další podniky, ale především několik univerzit. Díky mnoha kostelům se městu také říká město zvonů. Byla založena v roce 1573 a pojmenována podle města ve španělské Andalusii. A brzy se stala významnou základnou Tovaryšstva Ježíšova v Jižní Americe. Jezuité se věnovali misijní činnosti a v jejím rámci v Argentině a zejména v Córdobě mnoho vybudovali.

Ciolonia del Sacramento Uruguay
Historické jádro strategického města v Uruguayi. Město na břehu Rio de la Plata je nejstarším v Uruguayi. Založil je v roce 1680 Don Manuel Lobo, portugalský guvernér v Rio de Janeiro. Potřeboval zde pevnost, která by chránila jeho území. A dodnes je tady všude kolem vidět, že město bylo po dlouhou dobu pod nadvládou Portugalců. Strategická poloha byla pro Colonii vždy spíše bolestná. Do roku 1828, kdy Uruguay získala nezávislost, tady vládl každých pár let někdo jiný. Španělé, Portugalci, Britové. Dnes je to modelové koloniální město Jižní Ameriky.

Bordeaux Francie
Hrdé francouzské město památek i vína. Město známé svými skvělými víny, které se rodí v okolí, skrývá spoustu architektonických pokladů. Především ze druhé poloviny 18. století, kdy vznikla zásadní, jednotná a dodnes uchovaná tvář jeho centra. Bordeaux je rovněž známým centrem osvícenství a osvícenců, vždy tady žili hrdí a bohatí měšťané, především v časech, kdy to byl významný přístav na Garonně nedaleko jejího ústí do Atlantiku. A pojem girondisté, známý z francouzské revoluce, je odvozen od názvu zdejšího regionu – Gironde.

Antwerpy
Renesanční tiskárna ve starobylém vlámském městě. Antverpy, skoro půlmilionové krásné historické město na řece Šeldě, je kulturním centrem belgické historické oblasti Flandry. V období renesance a baroka byly také centrem evropského tiskařství. Nejvýznamnější tiskárna a zároveň vydavatelství je spojena s historií vynálezu a rozvoje typografie a se jménem Christopha Plantina, žijícího v letech 1520 až 1589. Tiskárna má výjimečnou architektonickou hodnotu. Obsahuje doklady o životě a práci na konci 16. století, velkou sbírku starých tiskařských pomůcek, rozsáhlou knihovnu, cenné archivy a umělecká díla.

Amalfi pobrezi Italie
Města, památky i příroda na členitém pobřeží italské Kampánie. Silnice podél pobřeží Amalfi nedaleko slavné Neapole měří asi čtyřicet kilometrů. Vede po rozeklaném břehu, pod nímž šumí Tyrhénské moře. Ve skalách se skrývají městečka, obklopená citroníky a středomořskými zahradami a jejich jména znějí jako italská píseň: Amalfi, Positano, Maiori, Minori, Scala. Byla módními letovisky evropské smetánky, zůstala lákavým turistickým cílem. A hlavně jsou stále krásná, malebná a spojená s úžasnými přírodními scenériemi.
x Seriál německé televize o vyjímečných místech planety.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.