xVybraná videa
text k videu
Vražedná pole: bitva za zásobení farem s intenzivním chovem zvířat

Jen málo lidí si uvědomuje, že evropské farmy s intenzivním chovem zvířat jsou s jihoamerickými pralesy provázány skrytým řetězcem zkázy, v němž obrovské sojové plantáže způsobují hubení divokých zvířat a zhoršují klimatické změny. Sója, která se pěstuje jako krmivo pro kuřata, skot a prasata v Evropě, nyní v jižní Americe pokrývá 11 miliónů hektarů, tedy plochu svou rozlohou odpovídající orné půdě celého Německa. Poptávka po sóji navíc stále rychle stoupá.

Aby se uvolnilo místo pro sojové plantáže, dochází k vyhánění tisíců lidí z jejich půdy a zároveň ke ztrátě jejich potravinové soběstačnosti. Původní obyvatelé musejí opouštět svou půdu a kácejí se pralesy.

Velká část pěstované sóji je geneticky modifikována a výrazně zvyšuje používání pesticidů, což má za následek otrávení venkovských komunit, vodních zdrojů a přírodního prostředí.

Mezitím evropské drobné zemědělství, jež prospívá jak lidem, tak životnímu prostředí, prohrává svou bitvu s velkým byznysem.

Tento průlomový film analyzuje dopady pěstování sóji v jižní Americe, které se používá k výrobě krmiv pro evropské farmy s intenzivním chovem zvířat. Tato kampaň dává lidem, kteří se bez svého přičinění ocitli v tomto škodlivém řetězci, naději, že se z něj budou moci dostat.

„Přišel doktor, prohlédl Silvina a řekl mi, že můj syn je zcela otráven nebezpečnými toxickými chemikáliemi. Plakala jsem, zoufale jsem plakala. Silvino již nemohl chodit a pak byl zcela paralyzován. Zemřel ve tři hodiny. Už to nemohl vydržet.“

Petrona Villasboa, matka Silvina Talavery z Paraguaye
x Dokument s českými titulky o bitvě za zásobení farem s intenzivním chovem zvířat

Jihoamerické pralesy a evropské farmy s intenzivním chovem zvířat jsou provázány skrytým řetězcem zkázy, v němž obrovské sojové plantáže k pěstování krmiva pro evropská kuřata, skot a vepře způsobují hynutí divoké zvěře a zhoršují klimatické změny.

Tisíce lidí jsou vyháněny ze své půdy, aby uvolnily místo pro sojové plantáže. Dochází k vystěhování původních obyvatel a ke kácení pralesů.

Tento průlomový film analyzuje dopady pěstování sóji v jižní Americe a ukazuje, jak drobné zemědělství, které je prospěšné jak lidem, tak životnímu prostředí, prohrává svou bitvu s velkým byznysem.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.