xVybraná videa
text k videu
Dokument GMO Trilogy ukazuje, co biotechnologický průmysl nechce, abyste věděli - jak průmysl manipulace a politické tajné dohody, potlačuje vědecký výzkum, aby dostal nebezpečné geneticky modifikovaných potraviny do vaší každodenní stravy.

Výzkum je zmanipulovaný, znepokojující důkazy o zdravotních rizicích jsou skrývané a uplatòuje se intenzivní politický tlak. Vědcům byly nabízeny úplatky nebo hrozby. Důkazy byl zcizeny. Údaje byly opomenuty či zkresleny. Státním zaměstnanci, kteří si stěžovali byli pronásledováni, zbavený odpovědnosti, a propuštěni. Laboratorním potkanům krmeným GM plodinami se vyvinuli zhoubné nádory v žaludku a sedm ze čtyřiceti zemřelo během dvou týdnů. Plodina byla schválena bez dalších zkoušek.

Pouze nezávislá studie krmení ukázala důkazy o alarmujících zdravotních rizicích. Když se vědec snažil upozornit veřejnost, že přišel o práci a byl umlčen, přišel s hrozbami soud. Přečtěte si aktuální interních záznamech vědci FDA, varování před toxiny, alergie, a nové nemoci - vše ignorované jejich nadřízenými, včetně bývalého advokáta pro firmu Monsanto. Dozvíte se, proč FDA zadržovala informace z Kongresu, že po geneticky modifikovaných potravinách zemřelo téměř sto tisíc lidí a zdravotně postižených. GMO Trilogy byla vydána v dubnu 2006 ve spolupráci s akcí Den Země (22. dubna) a Mezinárodní GMOpposition den (8. dubna)

Další dokument je o geneticky modifikovaných rostlinách a zvířatech v USA.

nebuďte falešně ukolébáni naivní představou, že USA je daleko a jejich trh se nás netýká. Firmy obchodující s GMO a jejich zastoupení už jsou dávno v EU i čR, a pilně čekají na příležitost jak plně prosazovat svoje zájmy i zde. Zatím to dělají jak mohou. Situace může nastat i v nedostatečných, nebo špatně připravených zákonech. Důsledky používání geneticky modifikovaných rostlin, zvířat nebo potravin jsou tyto:

1) průmyslová výroba potravin a nehmotné vlastnictví patentů na tyto produkty ovlivòuje negativně obchod i zemědělství a týká se zejména nejchudších lidí, kteří nebudou schopni pěstovat draze koupená osiva, nebo hnojiva, jenž budou nutná k pěstování.

2) z GMO vznikají neočekávatelné důsledky ve zdraví rostlin, živočichů i člověka, které nejsou tak snadno řešitelné. Genetické manipulace se mohou promítnout do zdraví člověka, na toto téma už byly dělány průzkumy s negativními závěry.

3) pokud vznikne řízeně nějaký GMO produkt s nějakými nezdokumentovanými vlastnostmi, může být snadno použit k zotročení obyvatelstva. To může nastat postupně tím, že nejdříve tyto potraviny svými "kvalitami" na trhu zlikvidují obyčejné potraviny. Už se budu prodávat pouze tyto. V monopolním postavení se projeví nějaká negativa, která budou sice řešitelná, ale už ne návratem k původním potravinám.

Bude např. nutné používat léky aby se negativní vlivy potlačily. Farmaceutické firmy jsou opět jedny z firem, které se nejvíce napakují na jakékoliv události, která negativně postihne lidstvo. Vzpomeòme na ptačí a prasečí chřipku, která byla nejdříve bagatelizována a pak použita jako politický strašák, z kterého vytěžili výrobci vakcín astronomické zisky.


Svět podle Monsanto
Monsanto, americká nadnárodní společnost vznikla v roce 1901 v St Louis, Missouri. Od počátku se specializuje na chemický průmysl. Stala se za více než sto let světovou jedničkou v oblasti biotechnologií, zejména v oblasti geneticky modifikovaných plodin (GMO). Je držitelem patentů na 90% odrůd kukuřice, sóji, řepky, nebo transgenní bavlny, která se pěstuje ve světě.

Prostřednictvím série akvizic, se stává největším majitelem průmyslových patentů na osivo planety. To v důsledku znamená, že může ovládat v celém světě celý potravinový řetězec. Ale nejprve se zaměřme na selektivní herbicid, glyfosát Roundup (s častým označením "biologicky rozložitelný"), který se začal prodávat v roce 1974 a dobyl svět.

Monsanto byl také u zrodu různých produktů, jako je např silný defoliant Agent Orange, plošně používaný ve válce ve Vietnamu americkou armádou, dále PCB ... neboli polychlorované bifenyly (s obchodní značkou pyralene ve Francii byly zakázány na počátku 80. let), umělé sladidlo Aspartam (nověji pod názvem NutraSweet) nebo růstové hormony (zakázané v Evropě a Kanadě). O vlivu firmy Monsanto varuje autorka filmu Marie-Monique Robin. Monsanto je jedním z nejvýznamnějších a kontroverzních společností průmyslového věku. "

"Potraviny, zdraví, naděje", na svých internetových stránkách firma Monsanto ze St Louis slibuje udržitelného zemědělství, vyšší výnosy, šetrné k životnímu prostředí. Zkušený investigativní novinář, korunovaný cenou Albert-Londres v roce 1995, režisér se rozhodl zkusit hrát, včetně zkoumání minulosti společnosti. Jeho první krok vede k Anniston, Alabama, kde 40% obyvatelstva, většinou černochů, trpí rakovinou. V roce 2002 bylo firmě Monsanto nařízeno soudem zaplatit 700 milionů dolarů pro nápravy škod z Polychlorovaných bifenylů, které působí po celá desetiletí ...

Morčata
Autorka filmu Marie-Monique Robin neúnavně cestující z Annistonu do Paraguaye přes Indii, Velkou Británii a Mexiko, odhaluje alarmující a nevyvratitelné skutečnosti, které do sebe zapadají. Ukazuje, že případy geneticky modifikovaných organismů, které jsou nadměrně používané v USA se přímo dotýkají i evropských bezpečnostních předpisů. A to bez vědeckého ověření platnosti spojenci firmy, kteří jsou umístěni ve všech klíčových rozhodovacích pozicích. Snad kromě nezávislých režisérů. Stanovené metody které používá nadnárodní společnost Monsanto má zdiskreditovat své protivníky, ale i zastrašit domácí zemědělce.

Konečně, to naznačuje, že katastrofa s embryi v hegemonicky smýšlející firmě Monsanto a problémy paraguayských indiánských farmářů nyní nese své důsledky. "Neměli byste používat lidi jako morčata." Pro vyjádření své znepokojení nad genetickými modifikacemi v pořadu televize BBC, byl biolog Dr. Arpad Pusztai okamžitě vyhozen.

O několik let později film Svět podle Monsanto dává varování v celosvětovém měřítku.

Semena smrti - Seeds Of Death
Génové inžinierstvo je proces, pri ktorom vedci vezmú gény z jedného druhu a nanútia ich do génov iného druhu. Každá jedna nezávislá štúdia vykonaná na vplyv geneticky modifikovaného jedla ukazuje, že poškodzuje orgány, že spôsobuje neplodnosť, zapríčiňuje systémové zlyhania, zapríčiňuje poruchy v gastroenterologickom trakte, spôsobuje zlyhanie viacerých orgánových systémov. Celý koncept geneticky modifikovaných organizmov je vhodením francúzskeho kľúča do mechaniky života na tejto planéte.

REKLAMA PRE MONSANTO
Čo keby sme mohli vyprodukovať viac úrody na tom istom množstve pôdy? Vyžmýkať viac vody z jedinej kvapky vody? Zachovať prírodné zdroje, alebo šetriť životné prostredie? Monsanto je firma, ktorá nám povedala, že PCB sú bezpečné, povedali nám, že Agent Orange je bezpečný, povedali nám, že DDT je bezpečné a teraz sú to oni, kto má na starosti povedať nám, či ich vlastné GM potraviny sú bezpečné.

Dôvodom, pre ktorý máme 170 miliónov akrov geneticky modifikovanej kukurice, sóje, bavlny, repky olejnej a cukrovej repy v Spojených Štátoch je to, že nemusia byť označené. Prvý geneticky modifikovaný živočích bol losos, čoskoro má byť schválený pre ľudskú spotrebu. Obe tieto ryby majú 18 mesiacov, ale väčší geneticky zmenený „aqua advantage losos“ rastie 2 krát tak rýchlo, ako bežný losos.

Neuskutočnilo sa dostatočné testovanie vplyvu na zdravie zvierat vplyvu na zdravie ľudí, alebo dopadu tejto transgénnej ryby na životné prostredie. V podstate vzali poľnohospodárstvo a vmontovali do neho priemyselný model, ktorý nesedí prírode. Takže namiesto zmeny poľnohospodárskeho modelu tak, aby bol v súlade s tým, čo je prirodzené, oni menia prírodu, aby sa prispôsobila priemyselnému modelu.

Ak máte organickú plodinu kukurice, ktorá sa nachádza v blízkosti geneticky upraveného kukuričného poľa, stane sa, že metlí sa(rozmnožuje sa) v rovnakom čase a keď je po vetre, tak vaša kukurica sa kontaminuje. Ak bude zvyšok potravinového reťazca kontaminovaný, tak "Džin vyjde z fľaše" a nebude možno už fyzicky možné situáciu zvrátiť. V revolúcii genetického inžinierstva sú tieto semená teraz patentovaným majetkom jednej obchodnej spoločnosti, ktorá sa volá Monsanto.

Farmaceutický priemysel nemá žiadny záujem v tom, aby ste boli zdravý, pretože nezarobí žiadne peniaze, ak budete v poriadku. A farmaceutický priemysel je biotechnologickým priemyslom. Niektorí ľudia si naozaj myslia, že GMO znamená Bože Ustúp. Smerujeme dolu kopcom, vo veľkej rýchlosti a k nášmu vlastnému vyhynutiu. Riziko používania GMO a inžinierstva je rizikom, ktorý jednoducho nie je hodný podstúpenia.

Semená smrti

ODHALENIE KLAMSTIEV O GMO KORUPCIA
Ktorýkoľvek vedec, ktorý sa pozrie na výskum alebo nedostatok výskumu o bezpečnosti geneticky upravených potravín dôjde k záveru, že tieto potraviny by nemali byť na trhu. Potrebujú ďalšiu dekádu, alebo dve výskumu. Monsanto je spoločnosťou, ktorá nám povedala, že PCB je bezpečné. Boli odsúdení za to, že vskutku otrávili ľudí žijúcich v meste, vedľa ich továrne na výrobu PCB. A boli pokutovaní vo výške 700 miliónov dolárov.

Hovorili nám, že Agent Orange je bezpečný, hovorili nám, že DDT je bezpečné a teraz sú to oni, kto má na starosti povedať nám, že ich vlastné GMO potraviny sú bezpečné. Pretože FDA nevyžaduje jedinú štúdiu bezpečnosti. Ponechajú to na Monsanto. MONSANTO by sa nemalo zapodievať bezpečnosťou biotechnologického priemyslu. Naším záujmom je predať toho koľko bude možné. Poistiť bezpečnosť je prácou FDA.

Phil Angel, Riaditeľ firemnej komunikácie Monsanta, citovaný v New York Times, 25 Októbra 1998 Pamätám si ako jeden z funkcionárov Monsanta povedal: "My sme tu preto, aby sme zarobili peniaze a to nie je len Monsanto, je to veľká časť potravinárskeho priemyslu." Ich prácou je zarobiť peniaze pre investorov. A nanešťastie, to sa stalo ich myšlienkou najvyššej priority. Zarobiť, zarobiť, zarobiť...

Oni v skutočnosti nevyrábajú produkty, aby boli zdravé, oni zarábajú peniaze. A tak majú tendenciu prehliadať následky. Myslím si, že je to absurdný prístup k problému. Mala by existovať určitá zodpovednosť výrobcu. Potom, ak by produkovali potraviny, mali by rozumnú záruku, že ide o produkt dobrej kvality. To by mala byť záležitosť najvyššej priority. A až potom premýšľať o tom, ako zarobiť. Bez frajeriny. Ale nanešťastie je to zvyčajne presne naopak.

Ľudia v tomto druhu biznisu sa prioritne pozerajú na príležitosti zarobiť a potom v tomto prípade možno nechať niekoho druhého znepokojovať sa následkami na zdraví. Možno dokonca verejnosť. A ja hovorím, máme to prevrátené hore nohami! Je to jednoducho na hlavu. Prečo FDA odstúpila svoju zodpovednosť chrániť nás. Biely dom zaviedol FDA na podporu biotechnológie za Bushovej prvej vlády.

A tak FDA vytvorila novú pozíciu pre Michaela Taylora, splnomocnenca Monsanta. Takže Michael Taylor mal na starosti politiku v FDA, keď bola GMO politika vytváraná a potom sa stal v Monsante Viceprezidentom. A pod rovnakou správou bol posunutý späť do FDA, ako US Cár Potravinovej Bezpečnosti. V skutočnosti ohromný konsenzus medzi vedcami v FDA bol nielen v zhodovaní sa na tom, že GMO sú odlišné, ale aj v tom že boli prirodzene nebezpečné.

Že môžu vytvárať alergie, toxíny nové choroby a nutričné problémy. Naliehali na svojich nadriadených, aby požadovali dlhodobý výskum a keď videli návrh politických smerníc v znení, v ktorom im ich vrátili, boli rozhnevaní a naliehali na svojich politických splnomocnencov, aby zmenili kurz. Ale Michael Taylor, ako aj politickí splnomocnenci ignorovali vedu, ignorovali vedcov, odmietli existenciu ich obáv a ustanovili smernice, ktoré dovoľovali GMO dostať sa na trh spôsobom, ktorý znamenal neslýchané riziko pre ľudské bytosti a životné prostredie.

FDA je tvorená inteligentnými ľuďmi, no sú to chytráci s konfliktom záujmov. Sú to inteligentní ľudia, ktorí robia svoje rozhodnutia na základe toho, čo podporí ich finančné potreby alebo ich akademické potreby, nie na základe toho, čo dáva vedecký zmysel. S GMO v podstate môžu zostrojovať jedlo spôsobom, ktorý ho urobí najziskovejším z perspektívy ich firmy. Ale z perspektívy firmy je možná existencia akýchkoľvek negatívnych aspektov s tým spojených, jednoducho irelevantná.

A viac ako len irelevantné je, že firmy sú motivované pokúšať sa potlačiť vedomosti o týchto negatívnych aspektoch, sú motivované pokúšať sa potlačiť vládne snahy regulovania v súvislosti s týmito negatívnymi aspektami. Firmy majú motívy pokúsiť sa infiltrovať do vlády a ovplyvňovať vládu. Keď sa pozriete na vládu Clintona, Busha Seniora, Busha Juniora a Obamu a pozriete sa na obsadenie mnohých vysoko postavených postov za vlád všetkých týchto prezidentov, nájdete tam ľudí, ktorí pracujú pre Monsanto.

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že Monsanto už tu je okolo jedného storočia Získali množstvo zdrojov, sú veľmi šikovní a sofistikovaní, vedia ako celá hra funguje. Rozumejú lobingu, rozumejú úplatkárstvu, podarilo sa im podstatne si podmaniť politickú štruktúru, federálne regulačné agentúry vo svoj prospech, až k bodu, kde sa stáva fyzicky takmer nemožné schváliť akýkoľvek druh federálnej regulácie alebo legislatívy.

Pretože tí ľudia, ktorí o tomto robia rozhodnutia, boli v otáčacích dverách Monsanta. Buď pre Monsanto pracovali, alebo si Monsanto pre seba zaplatilo ich poradenstvo. Vláda, kdekoľvek dnes je, je závislá na korporáciách. Kto sú tieto vlády? Kto sú tieto obchodné spoločnosti, korporácie? Že hovoria ľuďom, čo majú robiť, čo majú jesť, čím kŕmiť svoje deti? My sme ľudia, my sme deťmi Boha. My máme ústavu a svoje ústavné práva.

Jesť a živiť naše rodiny jedlom, ktoré urodí príroda. A oni hovoria: "Nie, toto právo nemáte. My Vás prinútime." FDA a USDA, ktoré pomáhajú zavádzať nové zákony o potravinovej bezpečnosti, v týchto zákonoch nie je nič, čo Vás ochráni. Vytvárajú sa, aby ochraňovali priemysel genetického inžinierstva a nanešťastie, ak to nezastavíme, v budúcnosti neuvidíte organických farmárov.

Ich pôžičky a účty sú momentálne tak prísne, že ak si menším organickým farmárom, jednoducho nevieš splniť ich požiadavky na bezpečnosť. Výsledkom toho je, že si z kola von. Ani jedna ľudská bytosť, nie je poctená povedať: „Človeče, už sa neviem dočkať, kedy si v supermarkete kúpim GMO jedlo. A prečo asi? Pretože po 30tich rokoch a stovkách biliónov dolárov vo verejnom a súkromnom investovaní, nemali v úmysle na tomto jedle prísť s jedinou vecou, ktorá v skutočnosti konzumentovi pomôže.

Ani lepšia chuť, ani nižšia cena, ani väčšia výživná hodnota, nič, nula... 5% všetkých GM plodín v tejto krajine a po celom svete je upravených tak, aby si ich mohol postrekovať zabijákmi burín - toxickými herbicídmi. A kto sú tie veľké spoločnosti, ktoré toto robia? Poďme, určite viete, ktoré sú to... Monsanto, Dupont, Dow Chemical, Syngenta, Bayer... Aký druh spoločností to je? Chemické spoločnosti.

Tak ako sa balenia chemizovaných semien rozširujú, a teraz s geneticky upravenými semenami; semenami, ktoré boli pôvodne v Indii zadarmo, pretože patrili farmárom, alebo boli nízkej ceny, pretože boli uvoľňované z verejného sektora univerzít, ktoré sa zaoberali šľachtením semien; v dobe revolúcie genetického inžinierstva sú tieto semená teraz majetkom jednej korporácie, ktorá sa volá Monsanto.

Vezmú genetický materiál, buď DNA alebo RNA a vložia ho za použitia veľmi sofistikovaných techník tak, aby vytvorili umelú formu života, transgénny druh. To je v prírode nemožné urobiť, pretože orgány reprodukcie sa nezhodujú. A výsledkom je, že ak je raz táto forma života vytvorená, máme tu nasledovné nebezpečenstvo: Môže sa krížiť peľom, vie kontaminovať tradičné plodiny! Percy Schmeiser bol farmár v Kanade, ktorý bol kontaminovaný geneticky modifikovanými semenami od Monsanta.

Uvedomil si, že bol kontaminovaný, pretože, keď chcel použiť herbicídy na zabitie burín okolo telegrafických stĺpov svojho pozemku, zistil, že niektoré semená po použití glyfosátu neodumreli. Vedel, že teda musia byť geneticky modifikované. Neurobil nič, aby sa kontaminovaných semien na svojom pozemku zbavil. V skutočnosti by to vyžadovalo asi 3 roky odstavenia jeho semien z používania, nato, aby ich mohol úplne očistiť od geneticky modifikovaných semien.

Rozhodol sa, že to nechce urobiť, pretože by to bolo drahé. Tak si ponechal svoje semená na sadenie do ďalšieho roka. A Monsanto povedalo: "Dobre, vedel si, že máš geneticky modifikované semená, odložil si si ich na druhý rok a to je porušenie." Zažalovali ho za porušenie patentových práv a tlačili to celou cestou hore až ku Kanadskému Najvyššiemu súdu A napriek tomu, že zistili, že technicky porušil ich patentové práva, nepriznali Monsantu žiadne odškodné.

V Kanade aj Spojených štátoch, stovky farmárov úplne zbankrotovali, prišli o svoje farmy kvôli súdnym sporom s Monsantom. Teda existuje skutočný strach, teraz to voláme - nový strach- kultúra strachu medzi farmármi. Keď korporácia teraz, vďaka právam na patent génu, ktorý je vložený do semena, aby ho urobil rezistentným voči chémii docieli, že farmári strácajú svoje práva použiť vlastné semená, vlastné rastliny.

A tak ide časom o úplnú kontrolu tým, že farmári budú musieť ísť späť ku korporácii, ako je Monsanto každý rok, aby si kúpili ich semená. Pretože už nebudú môcť používať vlastné semená. Teda ako obeť, v podstate si musíte platiť vlastnú súdnu žalobu, svoje škody atď. Tak sa farmári stávajú obeťami, aj keď nevykonali nič nesprávne, pretože boli kontaminovaní susedom, ktorýmkoľvek spôsobom, peľom vo vzduchu, semenami rozfúkanými vo vetre, prevozom a tak podobne.

Teda záleží na tom, ako sa to naozaj stane? Ak ste raz kontaminovaný, je koniec. A je koniec. Nedá sa vyhnúť tomu, aby sa aj niekto, kto nechce používať ich semená, napriek tomu nekontaminoval. Dokonca aj Štandardy Organického Programu v Spojených Štátoch to potvrdzujú, keď prehlasujú, že nestratíte svoju certifikáciu organického farmára, ak budete kontaminovaný do určitého percenta a pokiaľ vynaložíte všetko potrebné úsilie, aby ste sa pokúsili vyhnúť kontaminácii.

Monsanto povedalo, že je zodpovednosťou organického farmára využiť rozsiahle podiely svojho vlastného majetku na vyčlenenie rezervných zón v snahe znížiť pravdepodobnosť kontaminácie od svojich susedov. To je v celku perverzné, keď sú to ich semená, ktoré sú vstupujúce na susediaci pozemok. V polovici 90tych rokov, vláda Spojeného Kráľovstva dala asi 3 milióny libier vedcovi, aby vyriešil, ako testovať bezpečnosť GMO.

Tým vedcom bol Doktor Árpád Pusztai, vedúci svetový expert v tejto oblasti. Požadoval najlepšie laboratórium nutričného výskumu v Spojenom Kráľovstve, alebo najlepšie na svete, mal 20 až 30 vedcov, ktorí s ním spolupracovali v 3 rôznych inštitútoch. A protokoly, ktoré vypracoval, mali byť implementované do legislatívy Európskej Únie ako požiadavky na hodnotenie bezpečnosti ktoréhokoľvek GM organizmu predstaveného v Európe.

Vzal zemiak, ktorý bol geneticky upravený, aby produkoval insekticíd a kŕmil jednu skupinu potkanov takýmto GM zemiakom. Ďalšiu skupinu potkanov kŕmil prirodzenými zemiakmi a tretiu skupinu potkanov prirodzenými zemiakmi + ich jedlo bolo napustené rovnakým insekticídom, na ktorého tvorbu bol GM zemiak modifikovaný. Takže máme GM zemiak, prirodzený zemiak a prirodzený zemiak + insekticíd a všetky dostávali k tomu ešte vyváženú stravu.

Merali sme všetko možné, napríklad rast, ako tieto mladé zvieratá rástli, čo sa dialo s ich vnútornosťami a čo sa dialo s ich imunitným systémom. A ukázalo sa, že GM skupina mala pomalší rast, mala problém s vývinom vnútorností a s istotou to zrútilo ich imunitný systém. Iba potkany, ktoré jedli geneticky modifikovaný zemiak ochoreli za 10 dní.

POTENCIONÁLNY PRED-RAKOVINOVÝ RAST BUNIEK V TRÁVIACOM TRAKTE, MENŠIE MOZGY, PEČENE A SEMENNÍKY, ČIASTKOVÁ ATROFIA PEČENE, POŠKODENÝ IMUNITNÝ SYSTÉM. Za 10 dní. Čo bolo príčinou poškodení? Nebol to insekticíd, pretože skupina, ktorá jedla insekticíd nemala tieto problémy. Vyšlo najavo, že to bol proces samotnej genetickej manipulácie a nepredpokladané vedľajšie účinky, ktoré spôsobili tieto závažné poškodenia počas skúmania každého systému a orgánu.

„Súdiac podľa neexistencie publikovaných dát v recenzovanej vedeckej literatúre, podľa všetkého žiadne klinické testy s GM potravou na ľuďoch neboli vykonané.“ Árpád Pusztai, PhD. „Geneticky Modifikované potraviny: Potenciálne vplyvy na ľudské zdravie“ (2003) Predložil svoje obavy z GMO a bol hrdinom vo svojom inštitúte asi na 2 dni, tlač sa išla zblázniť a on bol hlavným vedcom, ktorý hovoril, že by sme s ľuďmi nemali zaobchádzať ako s pokusnými králikmi.

A že on osobne by GMO nejedol, pre to, čo zistil. Riaditeľ jeho inštitútu obdržal 2 telefonáty, z kancelárie predsedu vlády Spojeného Kráľovstva. Na ďalší deň bol doktor Árpád Pusztai vyhodený zo svojej práce po 35 rokoch, umlčaný vyhrážkami a hrozbou súdnych žalôb. Jeho tím bol rozpustený, nikdy neimplementovali tie protokoly. Namiesto toho bola odštartovaná kampaň na zničenie jeho reputácie. To za cieľom ochrániť reputáciu biotechnologického priemyslu.

Máme prístupné všetky metódy testovania bezpečnosti GM plodín. Bude to ľudstvom neodpustené. ZDRAVOTNÉ NEBEZPEČENSTVÁ Vedci Monsanta našli na chemickej skládke odpadu blízko svojej fabriky žiť baktériu v prítomnosti ich Roundup herbicídu. Lenže Roundup normálne baktériu zabije, táto prežívala a oni si povedali: "Výborne, dajme to do potravinársva!" Tak z nej vzali gén, ktorý jej umožňoval prežiť Roundup a vložili ho do sóje.

A teraz môžu tieto "Roundup ready" sójové bôby byť postriekané Roundup herbicídom a neuhynú, zahynie len všetka ostatná rastlinná biodiverzita v pôde. Aktívna zložka v Roundupe sa nazýva Glyfosát. Glyfosát bol patentovaný v roku 1964, nie ako herbicíd, ale ako široko spektrálny chelátor. Naväzuje na seba veľa rozličných minerálov, ktoré sú potrebné a rastline k nim znemožní prístup.

Taktiež ničí užitočné pôdne mikroorganizmy, ktoré by za normálnych okolností poskytovali rastline živiny. Ďalej v pôde podporuje výskyt patogénnych (choroboplodných) organizmov, ktoré napádajú rastlinu a tá v dôsledku toho rastie slabšia so silnejšími chorobami, ktoré ju často nakoniec aj zahubia. No a čím je živený dobytok v Spojených Štátoch? Je živený prevažne "Roudup ready" plodinami.

"Roundup ready" sójou, kukuricou, bavlníkom, kašou z repky, rezkami z cukrovej repy a čoskoro aj alfou-alfou. Teda obrovský podiel potravín, ktoré jedia, sú Roundup ready plodiny. A teraz si pripomeňme, že Roundup vyťahuje z plodín živiny, robí ich neprístupnými. A tak sa dostávame k miliónom kusov dobytka kŕmeného nutrične nedostatočnou potravou. A čo konzumujeme my? My konzumujeme rastliny a živočíchy, berieme si ich mlieko a tak tu máme ideálne podmienky, nielen pre choroby rastlín, ale aj pre choroby zvierat a ľudí.

Keď na základe rozhodnutia súdu bolo odtajnených 44 tisíc tajných FDA dokumentov ku genetickej modifikácii, tak riaditeľ Centra pre veterinárnu medicínu sa absolútne jasne vyjadril, že GMO v krmive zvierat prináša neobyčajné nebezpečenstvo. Toxíny sa môžu kumulovať vo zvieratách a ich mlieku. A teda, ak sú v ich GM krmive toxíny, potom môžeme mať vyššie hodnoty týchto toxínov vo zvieratách, ktoré takéto krmivo jedia, alebo v ich mlieku, či v produktoch z týchto zvierat.

Všetko naše jedlo, 90% Kanadskej a Americkej úrody je teraz produkovaných genetickou modifikáciou alebo je ňou aspoň kontaminované. Geneticky modifikovanou kukuricou, geneticky modifikovanými sójovými bôbmi, genetickou modifikáciou všetkého... 5% všetkých genetických modifikácií je vykonaných preto, aby rastlinám umožnili prežiť viac chémie, ktorá sa na ňu strieka a aby zvieratám umožnili prežiť viac liekov, ktoré sa im dávajú.

A samozrejme, čo nastane: ak sa zmenia ich gény, potom aj naše gény sa zmenia ich konzumáciou. Rovnako ako super buriny a super chrobáky sú geneticky pozmenené ich konzumáciou. Chrobák zje rastlinu - je to zmena génov! Zviera zje rastlinu - je to zmena génov! My zjeme takú rastlinu alebo zviera a naše gény sa zmenia!! Gény našich detí sa zmenia a tá zmena je trvalá! Oni nechcú, aby si vedel, ktoré z produktov, čo kupuješ v obchode s potravinami, môžu obsahovať GM ingrediencie.

Tvrdia, že označenie by miatlo konzumentov a tvrdia, že nie je rozdiel medzi GM potravinami a potravinami bez GM. Nuž, to je predsa absurdné. To je predsa to, čo slovo modifikovaný v slove GM znamená. Je modifikovaný, je iný. A je v mnohých smeroch hrozbou zdravia ľudí v našom národe a po celom svete. Genetické inžinierstvo je proces, pri ktorom vedci vezmú gény jedného druhu a nanútia ich do génov iného druhu.

Aj napriek tomu, že výskum nebezpečenstva pre zdravie bol malý, priniesol postačujúce dôkazy pôsobenia újmy na to, aby priviedol Americkú Akadémiu Environmentálnej Medicíny k vyhláseniu: "Všetci lekári by mali všetkým svojim pacientom predpisovať stravu bez-GMO." Hovoria, že výskum krmiva zvierat spojuje GMO s PROBLÉMAMI REPRODUKCIE, s PROBLÉMAMI IMUNITNÉHO SYSTÉMU, ZRÝCHLENÝM STÁRNUTÍM, POŠKODENÍM ORGÁNOV, PROBLÉMAMI TRÁVIACEHO TRAKTU, NEFUNKČNOU REGULÁCIOU CHOLESTEROLU A INZULÍNU.

Aby sme ich zopár vymenovali. Ak si vezmeme kravský gén, ktorý jej pomáha produkovať mlieko, tento produkuje hormón nazývaný Bovinov rastový hormón (rBGH), keď vezmete tento hormón a začnete ho pichať krave, myšlienka je v tom, že krava bude produkovať viac mlieka. Spoločnosti ako Monsanto a Ely Lilly, ktoré tento hormón nezávisle od seba vynašli, povedali: "Nie je na tom nič zlého, pretože substančne je to rovnaký hormón, ako produkuje krava." To je zle!

Pretože, aj keby ste vzali prirodzený Bovinov rastový hormón a dal ho injekčne kravám, tak kravy z toho ochorejú. Presne tak, ako keby ste vzali ľudský inzulín a začali ho pichať späť ľuďom, dostanú inzulínový šok a mohli by zomrieť. Ale krava, keď dostane tento hormón v skutku ochorie a bude mať v svojom mlieku hnis, pretože bude nadprodukovať mlieko. Strukové (bradavkové) kanály dostanú infekciu a budú musieť byť liečené antibiotikami.

Keď Kanaďania posudzovali Bovinov rastový hormón, profesne starší vedci dosvedčili pred senátom, že Monsanto im ponúkalo 1 až 2 miliónový úplatok, aby Bovinov rastový hormón schválili bez ďalšieho výskumu. Dosvedčili, že dokumenty boli ukradnuté z vládnej kancelárie. Že boli pod tlakom schváliť látku, o ktorej si mysleli, že je problematická na bezpečnosť. Teda tu bol zvrátený výskum, vykradnutie kancelárií kontrolných úradov, a mnohí ľudia na úrade FDA, kde tento hormón bol schvaľovaný, boli z Monsanta.

Bývalý právny zástupca Monsanta, 2 bývalí výskumníci... A vlastne Richard Borrows, ktorý bol nezávislým veterinárom v FDA, bol vyhodený. Bolo mu povedané, že spomaľuje schvaľovací proces. Keď podal žalobu a bol súdnou cestou späť v FDA, jeho šéf sa počas skúšobnej lehoty priznal, že to celé bolo naplánované tak, aby ho dostali preč. Stál v ceste Bovinovmu rastovému hormónu.

V Spojených Štátoch sú dôkazy a články, ktoré boli publikované o tom, že vedci, ktorí robia výskum a moholi by nejakým spôsobom poukázať na negatívne výsledky GM plodín, sú napádaní, sú im zamietané peňažné prostriedky. Univerzity, ktoré sú závislé na peniazoch z priemyslu, sú pod nátlakom nepovoľovať takýto druh výskumu. Vlastný výskum Monsanta dokázal, že keď potkany boli kŕmené BT kukuricou, mali znaky toxicity v pečeni a obličkách.

Keď boli hlodavce kŕmené GM sójou, zaznamenali sa zmeny v semenníkoch, zmeny semenníkov z ružovej na modrú, zmeny v bunkách spermií, zmeny na maternici, vaječníkoch a v DNA funkciách embryí. V 2001 malá Kalifornská biotechnologická firma EPICYTE patentovala produkt, patentovala gén, ktorý spôsobuje neplodnosť mužov aj žien, ktorí ho zjedia vo forme akéhokoľvek produktu. Tento gén spôsobuje tvorbu protilátok na spermie.

Ak muž zje tento gén, vytvorí si protilátky na jeho vlastné spermie a tým ho urobí nevratne sterilným. Ak žena zje tento gén, jej telo počas milostného aktu vyprodukuje protilátky na spermie, ktoré, ak sa do nej dostanú, stanú sa neplodnými prostredníctvom zničenia spermií. DUPONT a MONSANTO vytvorili joint venture, skúpili firmu EPICYTE a "skomercionalizovali" gén. Chceš vedieť, či to čo ješ, obsahuje tento gén? Samozrejme, že chceš.

A čo jedlo, ktoré jedia tvoje deti, alebo tvoje vnúčatá? Samozrejme, že chceš. Zaznamenali sme menších novorodencov a mieru úmrtnosti 5 krát vyššiu v porovnaní s priemerom, sterilných novorodencov, dokonca novorodencov, ktorým v ústach rástli vlasy a to bolo vykonávané vládnymi, rovnako ako aj nezávislými vedcami, ktorí sú top vo svojom obore. Venujte dobrú pozornosť tomu, čo teraz uvidíte.

Tieto potkany boli kŕmené transgénnou kukuricou počas celého svojho života. Tumory, ktorými trpia sú enormné. Štúdia, ktorá poukázala na vplyv GMO na zdravie týchto potkanov bola práve ukončená. Trvala 2 roky. Strávili sme vyše roka snahou získať transgénnu kukuricu, pretože žiaden GMO producent nebol ochotný nám ich na výskum poskytnúť. To preto, že Monsanto vyžaduje podpísanie zmlúv ustanovujúcich, že semená sa nesmú použiť na výskum.

My sme chceli našu štúdiu mať nezávislú. Každý potkan bol označený podľa toho, akú potravu dostával, - GMO, GMO a Roundup, a Roundup bez GMO a tie pôsobili na jeho metabolizmus. Zameranie bolo na tumory, ktoré sa začínajú objavovať až po 3 mesiacoch. Každý stupienok hore, predstavuje veľký nádor, ktorý môže merať 17 x 17 mm. % z nich sa prejaví na prsných žľazách, čo by viedlo k rakovine prsníka u žien.

Stretávame sa s obličkovými nádormi u samčekov, a niektorí samci trpia na nádory prsníkov. Človek by si mohol myslieť, že hlavný dôvod úmrtia, bol spôsobený pesticídom pridávaným na kukuricu, ale čo táto štúdia zdôraznila, a to po prvý krát, je fakt, že je to transgenéza samotná, ktorá mohla zabiť potkany. Čo toto znamená je, že zasahovaním do genómu rastliny v snahe ju modifikovať, sme konfrontovaní s vedľajšími účinkami, ktoré nikto nemohol predpokladať.

Toto je dostačujúce na to, aby sme prehodnotili všetky vedecké príručky, ktoré viedli k vytvoreniu GMO. Uvedomili sme si, že GMO bez zvyškov Roundupu, boli zodpovedné za nárast v miere úmrtnosti samičiek a niektorých samcov. Toto je to GMO jedené Američanmi, ale aj GMO, ktoré bolo schválené na import do Európskej Únie, ktoré kontaminuje naše jedlo. Keď po žatve v Indii dovolili zvieratám pásť sa na bavlníkových poliach, roky s tým nebol problém.

Keď predstavili túto BT toxín produkujúcu bavlnu, tisícky oviec, byvolov a kôz zahynulo. Osobne som robil rozhovor s týmito ľuďmi, videl som fotky ich mŕtvych zvierat. Tieto zvieratá sa úspešne pásli na bavlníkových poliach bez BT roky a keď sa raz 13 byvolov páslo na BT-bavlníkovom poli, na BT-rastlinách jediný deň, za tri dni boli všetky mŕtve. Bohužiaľ je k týmto prípadom nedostatočné sledovanie.

Jedna malá nevládna organizácia prosila vládu: "Prosím, urobte výskum na týchto zvieratách." Vláda odmietla. Žiadali univerzity, ponúkajúc, že sami zaplatia výskum. Univerzity odmietli. A tak táto malá nevládna organizácia urobila vlastný výskum. Dali 3 ovce na pole s BT-bavlnou Boulgard1, ovce na pole s Boulgard2, a 3 ovce na pole bez genetickej modifikácie.

Do mesiaca bolo všetkých 6 oviec, ktoré jedli rastliny BT-bavlny mŕtvych, no 3 ovce, ktoré sa pásli na bavlne bez BT, boli bez akýchkoľvek symptómov. Ale ich výskum bol odmietnutý, pretože to nebola vládna, ani univerzitná inštitúcia. Takže sa nachádzame v situácii, kde dôkazy existujú, ale nevenuje sa im pozornosť. Pretože je to rozhovárané biotechnologickým odvetvím s ich „tabakovou vedou“ a ich prekrúcaním a popieraním faktov.

Žiaľ, silou zákulisného vplyvu Monsanta a finančnými tlakmi, sú schopní použiť skorumpovanú korporátnu vedu, niečo, čo ja volám „cigaretová veda“, aby tieto produkty prekĺzli do nášho potravinového reťazca. Jediná, kedy zverejnená štúdia s GMO robená na ľuďoch ukázala, že gén, ktorý bol vložený do sóje sa preniesol do DNA baktérie žijúcej v našich črevách a pokračoval v produkcii toho proteínu.

Takže, ak ide o alergén a človek je naň alergický, môže byť nepretržite dráždený znova a znova produkciou tohto alergénu vo vnútri jeho vlastných čriev. Keď sa pozrieme na kvalitu živín v našej pôde vidíme, že sa stala obeťou priemyselného poľnohospodárstva, ktoré ničí mikroorganizmy v pôde a potom vloží nejaké živiny do pôdy, ako keby to bolo dostačujúce na zdravú stravu.

Vychádza najavo, že momentálny priemyselný model poľnohospodárstva bol založený na prebytku vojenských produktov po druhej svetovej vojne. Mali navyše materiál na výrobu bômb, ktorý sa dal použiť ako hnojivo, tak vytvorili odvetvie s umelými hnojivami. Mali prebytky nervových plynov, ktoré zaviedli ako insekticídy a tak vytvorili odvetvie s insekticídmi.

Riadením farmárov, poľnohospodárskych univerzít a celej populácie týmito poľnohospodárskymi modelmi poháňaných s vysokou pomocou korporácií, sme vlastne ubrali niečo zo zdravia a ubrali niečo z výživnosti, ktorá bola a je vitálna pre zdravie ľudí a zdravie hospodárskych zvierat. Schopnosť rastliny absorbovať živiny z pôdy je s GMO semenami a rastlinami obmedzená a preto ich nutričná hodnota je nízka.

A toto sa stáva veľkou obavou a je veľkou obavou v prípade mnohých potravín, ktoré jeme. Nutričné hodnoty je potrebné znovu skúmať, pretože sa zmenili. Keď do rastliny vložia GMO gén, zmení to jej štruktúru. Takže už nejde o tú istú rastlinu, pretože sme zmenili jej zloženie. Monsanto je jediná firma, ktorú poznám a viem, že nechce, aby konzument vedel, že konzumuje niečo, čo má v sebe ich patent.

Veď to poznáte, telefóny, počítače, autá, všetko ostatné, čo kupujeme, aj oblečenie má značku, pretože každý to chce vedieť, a výrobcovia chcú, aby konzument vedel, že kupuje ich produkt. Ale Monsanto chce, aby to nebolo rozpoznateľné. Ak si kúpiš niektoré z vriec s ich semenami a pozrieš naň, uvidíš veľkú značku, ktorá ma na sebe znak STOP (ZASTAV) A keď som prvý krát videl túto značku, pomyslel som si, človeče zastav, toto semeno je nebezpečné.

Neprehĺtaj ho, umy si ruky po tom, ako si sa ho dotkol, no a všetky tieto varovania sú menšími písmenami, nižšie na vreci. Keď sa bližšie pozrieš na znak so STOPkou, v skutočnosti sa tam píše STOP, tieto semená sú chránené nasledovnými patentami Vaše používanie týchto semien musí byť v súlade s licenčnou dohodou. Semená si nesmiete ponechávať pre opätovné sadenie... bla bla bla bla...

Takže namietajú proti značeniu jedla, ktoré konzumenti kupujú, ale nemajú problém so značením svojho produktu, so všetkými svojimi patentovými číslami. Takže sú veci, ktoré chcú, aby verejnosť vedela, a potom sú tu veci, ktoré nechcú, aby vedela. Tradične zástancovia genetického inžinierstva uvádzajú, že pomerne neexistuje riziko, alebo v podstate nie je rozdiel medzi geneticky upravovanými rastlinami a produktmi a konvenčne vytvorenými produktmi.

Ale nové výskumy toto odmietajú. Minulý rok robili výskum na všeobecnej reprodukčnej toxikológi a ten ukázal, že cez 93% geneticky modifikovaných toxínov sa dá namerať v krvi tehotných žien a 80% v plodoch. Takže tento toxín z plodín sa preniesol do populácie. GM sója obsahuje 7 krát viac alergénov, ako sója konvenčná, ak by sme ich chceli uvariť. Pri kukurici je zase gén, ktorý je v nej normálne vypnutý, ale v kukurici od Monsanta je nezamýšľane aktivovaný.

Práve tento gén produkuje známy alergén. Taktiež je na týchto GMO, na herbicídy tolerantných plodinách, ako je "Roudup ready" sója, používaných viac herbicídov. A toto neprimerané množstvo herbicídov môže podporovať reakcie alergického typu. Cenzurované výskumy ukázali, že existuje vzťah medzi silnou konzumáciou GMO a so závažnými zdravotnými problémami. Vrátane astmy a potravinových alergií.

Nastáva aj poškodenie pankreasu a produkcie enzýmov, ktoré sa používajú pri trávení u myší kŕmených GM sójou. Ak nám trávenie proteínov trvá dlhšie, znamená to, že konzumácia GM sóje nám môže spôsobiť reaktívnosť na široké spektrum ďalších jedál. Nielen na GM sóju. Skutočným rizikom, tou reálnou obavou je to, že tieto hrozby pre potravinový reťazec sú schvaľované, GM plodiny sú prevládajúce a kontaminovali zvyšok potravinového reťazca. Potom "Džin vyjde z fľaše" a nebude možno už fyzicky možné situáciu zvrátiť.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Neuskutočnil sa žiadny dlhodobý výskum na koncept a dôsledky, ktoré má genetická modifikácia nielen pre nás, ale aj pre životné prostredie. A práve teraz zo všetkých výskumov, ktoré sa robia, sa dozvedáme, že GM má veľmi negatívny a závažný vplyv na zničenie životného prostredia, v ktorom žijeme.

A preto považujem za nezmyselné, že vláda by podporovala a dopustila GM jedlo bez toho, aby bol urobený aspoň základný výskum na pochopenie dôsledkov vytvárania týchto netvorov a ich uvedenie do nášho sveta. Diskusie v Európe, v krajinách Južnej Ameriky a Ázie sú omnoho sofistikovanejšie v zmysle ich chápania vedy, dôležitosti nezávisle cenzurovanej vedy a nie je tak kontaminovaná alebo skorumpovaná korporátnymi vplyvmi.

U nás v USA, v rodisku slobodných trhových systémoch a v rodisku demokracie, máme naše práva korumpované korporátnymi vplyvmi. Hlavným dosahom, ktorý Monsanto má, je ich schopnosť nechať si svoje produkty schváliť s minimom vedeckého dozoru a minimom skúmania týchto produktov a ich vplyvov na ľudské zdravie. Je to skutočne hnus. Celá vedecká základňa pod GMO je nepravdivá. Pretože organizmy nie sú geneticky determinované.

A keď to pochopíme, uznáme, že jediný spôsob ako vytvoriť plodiny, ktoré budú ľudstvu prospešné je v pochopení prírody a naučení sa žiť s ňou v harmónii. A toto je kompletne iný prístup, ako ľudstvo posledných pár storočí malo, keď sme si vždy mysleli, že úlohou nás ľudí je kontrolovať a dominovať prírode. Takým postupom teraz vedieme svet v ústrety šiestemu masovému vyhynutiu života na tejto planéte.

5 krát v histórii tejto planéty, bol život v podstate vyhladený a začal odznova. K piatim predošlým prispeli veci, ako kométy alebo asteroidy, ktoré narazili na zem a zničili prostredie na život. My sme teraz hlboko v šiestej masovej záhube života na tejto planéte. Strácame druhy organizmov rýchlejšie, ako kedy predtým, ale zdroj problému je omnoho bližšie k nám, ako ku kométe alebo asteroidu.

Veda uznáva, že je to ľudské správanie, ktoré podkopáva sieť života. Väčšmi ako snažiť sa kontrolovať prírodu, je našou misiou snaha naučiť sa žiť s ňou v súlade. FDA, ktorá sa správa k americkým ľuďom ako k otrokom, vie, že keby ľudia vedeli pravdu o tom, ako liečivé ich jedlo dokáže byť a ako nebezpečné so všetkými tými chemickými zložkami a genetickou modifikáciou sú v skutočnosti spracované potraviny, keby ľudia vedeli, vyžadovali by potravinovú slobodu.

Vyžadovali by prístup k uzdravovacím bylinným liečbam a liečivým doplnkom stravy. Ľudia by požadovali od FDA stiahnutie a priznanie viny za kampaň namierenú proti výrobcom doplnkov stravy a výrobcom liečivých doplnkov stravy a bylinných liečiv. Ľudia by to žiadali, keby vedeli, prečo sa snažia udržať ich neinformovaných, s touto kampaňou dezinformácií momentálne vedenou FDA.

Bol som dôrazný v mojej opozícii voči stratégiám, ktorými tieto veľké korporácie používajú svoj vplyv na ovplyvňovanie vo svoj prospech. A výsledkom toho je, že som na mojej pozícii často kritizovaný ich lokálnou sieťou. Sú tak politicky prepojení na federálne regulačné úrady, že za mnou chodia s požiadavkami a vyhláseniami proti mojej spoločnosti a kritizujú ma takým spôsobom, aby sa to mohlo ukázať vo väčšine tradičných médií, ktoré skresľujú informácie o našom výskume.

Prekrúcajú a vyzerá to, že my sme tí zlí, i keďv skutočnosti nič nemôže byť ďalej od pravdy. V skutočnosti sa snažíme pomôcť ľuďom pochopiť, kde je naozaj pravda a dávame im nástroje, aby ju mohli sami rozpoznať, dávame im právo vedieť. Začiatkom roku 2000 Monsanto a biotech odvetvie zosmiešňovali vedca za to, že spájal BT-kukuricu s poklesom populácie babôčky.

Pred dvoma rokmi vyšiel ďalší výskum, ktorý potvrdzoval, že BT-kukurica od Monsanta a ich BT produkty skutočne ničili prirodzené prostredie motýľov babôčky. Babôčka je Kanárskym hlavným opeľovačom na prériách stredného západu. Toto je jeden z hlavných negatívnych vplyvov produktov Monsanta na životné prostredie... Veľká miera kultivácie GMO plodín môže uškodiť biodiverzite v mnohých smeroch.

Jedným z nich je prípad, keď je plodina modifikovaná, aby bola tolerantná na herbicíd ako Roundup alebo Glufosinate. Používanie vysokých dávok pesticídov burín ničí aj také buriny, z ktorých sa normálne živilia iné organizmy. A takto je znížená populácia hmyzu, ktorou sa následne potrebuje živiť vtáctvo. Takže by to mohlo spustiť dominový efekt na bio diverzitu v oblastiach, v ktorých sa pestujú plodiny tolerantné na herbicídy.

A skutočne veľká miera meraní sponzorovaných Britskou vládou pred niekoľkými rokmi ukázala, že na poliach, na ktorých sa pestovala na herbicíd tolerantná repka olejná a cukrová repa, bola biodiverzita v značnom poklese. Dnes už je dostupných veľa informácií o spojitosti s kolapsom včelích kolónií s istými chemikáliami, ktoré sú predávané dobre známymi korporáciami.

Je veľa obáv o zomierajúce včely, pretože tým teraz strácame hlavný hmyz, ktorý zabezpečuje opeľovanie, čo je naozaj znepokojujúce. Toto všetko súvisí a vracia nás k téme masívneho zvyšovania nových typov silnejších chemikálií, toxickejších chemikálií, ako sme kedy predtým mali. A takto nám hynie užitočný hmyz, ktorý je zabíjaný týmito novými druhmi chemikálií.

GM prináša neznáme riziká pre zdravie a životné prostredie namerané v oboch smeroch: dopade na životné prostredie, ako aj vo výsledkoch kontrolných testov kŕmených zvierat. Na základe toho vnímam, že GM poľnohospodárenie je rizikom, ktoré jednoducho nie je hodné podstúpiť. GM určite nerieši zdroj problémov v poľnohospodárstve, pri najlepšom je to len ich symptomatické vykrývanie.

Žiadna geneticky modifikovaná plodina nemôže rásť bez toho, aby bola spojená s nejakým druhom pesticídu. Ak použité pesticídy už aj zabili buriny, či vykynožili hmyz, stále na rastlinách ostávajú, a ak sú potom zmyté dažďom, dostávajú sa do vody, jazier, oceánov, dostanú sa všade. Tieto toxické látky spôsobujú rakovinu ako aj endokrinné poruchy, čiže poruchy hormónov. Oni ani nechcú označovať, ak niečo je GMO.

Ak je mlieko alebo nejaká plodina GM, Hovoria, „Keď to označíme, nebudeme to vedieť predať, pretože to ľudia nebudú chcieť kupovať.“ Samozrejme, že ľudia to nekúpia, pretože ľudia to nechcú! Máme tisícky druhov, ktorejkoľvek jedlej plodiny, na ktorú si len spomeniete. A jednoduchým načretím do tohto, už existujúceho rezervoáru druhov, obnovením starých odrôd vytlačených inými, by sme ľahko mohli uspokojiť naše potravinové potreby bez toho, aby to muselo viesť k riskantným procedúram spojeným s genetickou modifikáciou.

Čo je voči herbicídu rezistentná plodina? Je to plodina, na ktorú môžeš vyliať chemické peklo a neumrie! Zahynie všetko! Všetko okrem tejto plodiny. A tak môžeš predať nielen semená farmárovi, ale aj k nim sprievodné pesticídy. A tak máš dva obchody v jednom a oni sa budú musieť každý rok k tebe vracať. Pretože, keď raz začneš tieto jedy používať na svojej farmárskej pôde, tak ju to zdevastuje tak, že návrat späť k organickému pestovaniu bude ekonomicky náročný.

Najrozsiahlejšia analýza ukazuje, že GMO vlastne znižujú úrodu. Naproti tomu udržateľné technológie dokážu úrodu zvýšiť v priemere až o 79%. Čo prináša BT kukurica, BT sója a Roundup ready? Je znižovanie práce, je to úspora práce. Ako keby sme v tejto krajine potrebovali menej farmárov... Ľudstvo má limitovanú planétu, teda kľúčom k väčšej úrode by bolo viac pestovateľov, a nie chemikálie. GMO kradnú týmto vhodnejším technológiám peniaze.

Máme viac jedla na osobu, ako kedykoľvek v histórii. Dopestúvame dostatok potravy pre nakŕmenie 11,3 bilióna ľudí. To, čo však nemáme, je možnosť ľudí sa k tomuto jedlu dostať. GM vôbec nie je riešením hladu vo svete vďaka zvýšeniu úrody, ako sa nám to biotechnologické odvetvie snaží nahovoriť. IAAA report potvrdil, že organické a udržateľné poľnohospodárstvo dosahovalo rovnaké a vyššie úrody, ako konvenčné, na chémiu intenzívne geneticky modifikované plodiny.

Tieto herbicídy majú naozaj hlavný vplyv na zabíjanie užitočných pôdnych mikroorganizmov, ktoré prispievajú nielen k vyššej úrode, ale aj k nutričnej hodnote rastlín. Produkcia bavlny v tejto krajine sa zvýšila vďaka zvýšeniu zasiatych akrov, a nie vďaka BT-technológiám. Produkcia ryže a repy sa v Indii zvýšila vďaka zavlažovaniu. Zvýšenie je vďaka pôde a vlahe, a nie semenám a chémii. Naopak semená a chémia vytvorili núdzu.

Po prvé, tieto nové semená sa majú pestovať ako monokultúra, takže sme mali menej jedla. V súčasnosti musíme importovať strukoviny dôležité pre vegetariánstvo z Kanady či Spojených Štátov. A my nepestujeme strukoviny, pretože naša monokultúra nemá na strukoviny miesto. Strukoviny ti štedro dávajú proteíny, dávajú väzby dusíka. To všetko bolo vyhladené. Všetky semená, farmárske stromy, škôlky.

Spotreba vody tejto takzvanej skutočnej revolúcie bola 10x vyššia v porovnaní s ekvivalentnými systémami pestovania. Jedným z najväčších problémov s GMO spočíva v tom, že kompletne vyhladili naše konvenčné šľachtenie na poľnohospodárskych vysokých školách. V USA zostalo už len 10% zo semien, ktoré boli ešte pred 100 rokmi dostupné naším predkom. Zásoby nemodifikovaných semien sa splachujú do záchoda.

A nemôžeme už ani použiť naše univerzity na šľachtenie štandardným spôsobom, pretože na to nie sú peniaze. A to, že by sme stratili schopnosti štandardného pestovania jedla, ktoré vidíte v obchode, je obrovská, obrovská, ohromná hrozba pre budúcnosť poľnohospodárstva. Strata všetkej zeleniny, ktorá pochádza zo semien tisícky rokov šľachtenej výmenou medzi farmármi. Výsledkom je strata prospešných pôdnych mikroorganizmov.

Klesá úroda, dramaticky narastajú choroby plodín, ktoré napádajú kukuricu a sóju v USA. Pochopte, obetujeme našu pôdu! Len preto, že je to jednoduchší spôsob pestovania. A snažíme sa presvedčiť samých seba, že je ekonomickejšie, ale nie je to pravda. Vídavam polia susedov, ktorí robia tieto veci už 15 a viac rokov a nevedia sa teraz zbaviť množstva burín. Buriny sa voči glyfosátu v herbicíde stávajú rezistentné a tak farmári zvyšujú ich dávky.

Viac herbicídu. A potom to zrazu už nefunguje a musíte prejsť na nové herbicídy. OSLABOVANÍM ÚČINKU ROUNDUPU, SA NÁKLADY PESTOVANIA ZVYŠUJÚ. Pôda je viac a viac otrávená, pole bude náchylnejšie na choroby a hmyz. Pôda bude slabšie odolávať obdobiam sucha. Rovnaké plodiny sa vedľa seba krížia. Prírodné rastliny toho časom vyrobia viac. Keď budeme pokračovať v otravovaní pôdy, príroda nakoniec zvíťazí.

V 2006 Cornellova Univerzita zverejnila štúdiu o degradácii pôdy. Štúdia uvádzala, že okolo roku 2050 bude 30% dnes kultivovanej pôdy neobhospodarovateľnej. Problém s Roundupom a glyfosátom je že v pôde zostáva mesiace, či dokonca roky. A tak pokračuje v znižovaní živín v pôde, čím zároveň podporuje vznik chorôb. Ľudia, ako Dr. Hubert, Dr. Donald Huber z Purdueskej univerzity, identifikovali viac ako 40 chorôb rastlín, ktoré sú vďaka nadmernému užívaniu Roundupu a iných glyfosátových herbicídov v US na vzostupe.

A teraz to vyťahuje živiny z potravinového reťazca na mesiace až roky. Podľa informácií z Reuters, v roku 2007 USA použilo glyfosátové herbicídy v hodnote 184 miliónov libier. To predstavuje za všetky tie roky stovky miliónov libier a tým stovky miliónov libier živín naviazaných a vyňatých z potravinového reťazca. Pri spoločnosti ako je Monsanto, ktorá hovorí: “Nezaujíma ma, čo si hovorí príroda. Ja budem vytvárať plodiny, ktoré ja budem chcieť.“

A pozrime sa, čo sa stane. Sme svedkami ďalšieho kroku, ďalšieho procesu v našom vlastnom vyhynutí. Toto je veľmi silný protivník. Klasická výzva David verzus Goliáš. A je tu jediný možný spôsob, máme jediný prístup, jediná možnosť zvíťaziť v tomto, ak budeme pracovať spoločne, ako skupina. Celý koncept GMO je francúzsky kľúč vhodený do mechaniky života na tejto planéte. A pokiaľ to nezmeníme, smerujeme z kopca, vo veľkej rýchlosti k nášmu vlastnému vyhynutiu.

PATENTOVANIE DNA
Geneticky modifikované organizmy sú živé bytosti, do ktorých bola umelo vložená DNA z iného druhu organizmu. A inými slovami je to druh genetickej manipulácie. Nastalo genetické inžinierstvo. Príroda, Boh, ak chceme, toto nedovoľuje. Nemôžete vziať gén baktérie a vložiť ho do prasaťa, človeka alebo niečoho podobného, či naopak.

Vložili gény pavúka do kozy, v nádeji, že budú vedieť vydojiť proteín z pavúčích sietí, aby mohli vyrábať nepriestrelné vesty. Do prasiat vložili kravské gény, aby boli strakaté. Mali takzvané enviro-prasa, ktorého hnoj bol menej toxický. Môžeme vytvoriť kurence bez peria, ktoré dokážu lepšie existovať v tých tesných akumulačných klietkach, v tých malých drôtmi predelených priestoroch, stojac hodiny, milióny vtákov v jedinej šope. Ako to spravíš?

Bez toho, aby sa ti prehrievali? Mali sme tie obrovské ventilátory, alebo iný spôsob, proste im vezmeš perie. Toto je geneticky modifikovaný losos, ktorý bol vytvorený výskumníkmi v Kanade. Dali tieto frankensteinovské ryby do nádrží a kým ich kŕmili dostatkom potravy, tak nebol problém. Keď znížili množstvo potravy, tak frankenstein-ryba sa zbláznila. Začali zabíjať a žrať svojich susedov.

No a čo by sa stalo, keby FDA tieto frankenstein-ryby povolila a povedzme by unikli do oceánu? Neviem, čo je horšie, vyhynutie prirodzeného lososa, alebo tieto frankenstein-ryby potulujúce sa, zabíjajúce, napádajúce iné druhy a meniace celú rovnováhu ekosystému. Majú oboje, výhodu v rozmnožovaní, pretože sú väčšie, ale aj nevýhodu pre prežitie a to je tá kombinácia, ktorá by, ak by samec ušiel do voľnej prírody, spôsobila rapídny kolaps a vyhynutie oboch, transgénnej aj divej ryby.

Za tak krátky čas ako 50 generácií. Vedci vezmú gény jedného druhu a nanútia ich do DNA iného druhu. Takýto proces sám o sebe spôsobuje obsiahle vedľajšie škody v rastline alebo zvierati. Ale oni tieto zmeny a vedľajšie účinky netestujú, predtým než produkt, ako napríklad kukuricu predstavia do potravinového obehu. DNA je zdedený materiál života. V nej sú gény usporiadané. Polovicu našej DNA dedíme od matiek a polovicu od otcov.

A v rámci usporiadania DNA sú zakódované všetky štruktúry tela. Takže DNA je ako plán. Celkom tak, ako keď má architekt plány na stavbu budovy, je DNA plánom pre všetky štruktúry tela. Ak je gén zapnutý k funkcii, bude informácia z neho použitá na vytvorenie proteínu. A ten proteín potom vystavia štruktúru tela, a ďalšie proteíny vo forme enzýmov vykonajú všetky chemické reakcie tela, ktoré riadia živý organizmus.

Keď je GM gén vkladaný do rastliny, genetický inžinier nemá kontrolu nad tým, kam sa integruje, alebo vpletie do DNA rastliny. Následkom čoho je, že proces genetickej transformácie ako celok, je v skutočnosti veľmi rušivý pre DNA štruktúru a zdravie organizmu. Výsledkom je veľmi nepredvídateľný a potenciálne hazardný výsledok. Pretože, ak narušíte rovnováhu génovej funkcie, je to táto funkcia, ktorá riadi štruktúry a biochémiu organizmu.

Ak narušíte rovnováhu génov, narušíte biochémiu. Ak je narušená biochémia, riskujeme tvorbu nových toxínov, nových alergií, rovnako ako poruchy nutričnej hodnoty. Tieto druhy negatívnych výsledkov z transformačného procesu GM boli pozorované, sú pozorovateľné a sú skutočné. S naším porozumením Epigenetiky - novej vedy o tom, ako signály z nášho životného prostredia kontrolujú naše gény, sa dostávame ku chémii toho, odkiaľ prichádzajú signály, ktoré vyberajú naše gény a ich aktivitu.

Nuž, zvykli sme hovorievať, všetko je dôsledkom génov, ale teraz objavujeme, že tu ešte existuje trieda molekúl nazývaná mikro RNA. Sú to veľmi malé RNA molekuly a nachádzajú sa vo všetkých bunkách. A tieto mikro RNA molekuly sú molekuly, ktoré upravujú čítanie našich génov. Objavili sme niečo nové, a totiž, že keď zjeme potravu, mikro RNA z nej je prevziata tráviacou sústavou, a bez rozloženia!

Mikro RNA je prijatá do nášho vlastného tela a pravda, spozorovali sme, že mikro RNA z potravy končí v našich vlastných bunkách, ako sú bunky našej pečene a iné v našom tele. A tieto mikro RNA stále majú tú istú funkciu, menia našu genetiku a menia čítanie nášho genómu. A význam je značný. Dokazuje, že: „Ak jeme geneticky modifikované jedlo, jeme novú triedu mikro RNA, ktorá tu na svete predtým ešte nikdy nebola!“

A áno, tieto mikro RNA sú prijímané naším telom a upravujú našu vlastnú genetiku. Teda v zmysle starého príslovia: „ Sme to, čo jeme!“ Teraz to má aj skutočný biochemický základ. A tak zrazu je to pravda a prečo by sme potom riskovali vlastný život jedením GMO jedla, ktoré obsahuje mikro RNA, ktorá môže úplne narušiť našu vlastnú biológiu a spôsobiť tým veľké problémy v našich životoch? Genetická modifikácia je kompletne nenávratný proces.

Akonáhle bola vykonaná, ovplyvňuje reprodukčné bunky organizmu. Teda akýkoľvek vplyv, dobrý alebo zlý, je automaticky odovzdávaný cez nasledujúce generácie daného organizmu a to platí pre rastliny aj zvieratá. Rovnako pre ktorýkoľvek geneticky modifikovaný organizmus. A toto teraz musíme pochopiť, pretože, keď konzumujeme GMO jedlo, nemá to vplyv len na naše vlastné bunky ako také, ale tiež vieme, že na baktérie v našom vlastnom čreve, ktoré sú potrebné na prežitie, TIETO BAKTÉRIE POTREBUJEME!

Ony tiež preberajú geneticky upravené gény a modifikujeme tým túto črevnú baktériu. A povedzte, prečo je to relevantné? Nuž, nielenže túto baktériu potrebujeme na naše prežitie, ale tieto baktérie potom zmenia aj našu genetiku. Informácie z nej sú prevzaté bunkami trávenia a upravia bunky tráviacej sústavy tak, aby boli kompatibilné s baktériou v našom čreve. Existuje tu dialóg a komunikácia.

Ak pozmeníte črevnú baktériu, z definície úplne pozmeňujete vývoj a genetiku vlastných buniek. Dávno v 70tych rokoch vypracovali túto veľkú víziu schopnosti priniesť vysokú úrodu a rezistenciu na všetky druhy škodcov a snívali o patentovaní týchto génov a vlastnení práv na ne. Počas 80tych rokov sa to naozaj stalo na základe početných rozhodnutí súdu. Verili, že s týmito vlastníckymi právami na génové transfery môžu zarobiť miliardy dolárov a ovplyvniť jedlo a plodiny a robiť určité veci.

Keď vyšli najavo dôkazy, že sú v takejto genetike značné defekty, jednoducho o tom nechceli počuť. ROZSIAHLO PESTOVANÉ GMO DRUHY KUKURICE ZVÝŠILI MIERU VÝSKYTU RAKOVINY Nechceli robiť výskum na tieto oblasti potravinovej bezpečnosti A ZVÝŠILI RIZIKO OBLIČKOVÝCH A PEČEŇOVÝCH PROBLÉMOV U POTKANOV. ROUNDUP? NIČ PEKNÉ. TUMORY, POŠKODENIE OBLIČIEK, POŠKODENIE PEČENE. a pokračovali so svojím rozvojom, kým ešte neurobili základný výskum.

Vidíte, že GMO sú produktom vedy v plienkach a my už kŕmime týmto produktom celú populáciu. A je známe, že prináša nepredpokladané vedľajšie účinky. A nik netestuje, aby zistil, či nárast všetkých tých nových chorôb odkedy v polovici 90tych rokov boli GMO predstavené, je spôsobený či podporovaný práve týmito GMO. Ak sa Monsantom patentovaný gén dostane do ktorejkoľvek - a ja použijem výraz - vyššej formy života, čo sa potom stane?

Vtáky, včely, zvieratá... A otázka, ktorú sa musím spýtať: A čo ľudský život? Ak sa Monsantom patentovaný gén dostane do Vás? Dostane do mňa? Znamená to, že MA vlastnia? Budú VÁS vlastniť? Toto sú všetko otázky, ktoré súdy a vlády budú musieť určiť. Ako ďaleko siaha génové patentovanie? Monsanto podalo viac ako 140 súdnych žalôb na farmárov. Vrátane tých farmárov, ktorí nechceli s ich geneticky modifikovaným semenom nič mať.

Keď sa spýtate Monsanta, či ich GM semeno je prirodzené, majú dve odpovede. Áno a Nie. A záleží to od toho, na ktorej strane Washingtonu DC rečnia. Ak sú s FDA a USDA hovoria: „GM semená sú absolútne bez rozdielu v porovnaní s prírodnými. Nepotrebujú byť testované. Nie je potreba ich označovať na produktoch."

Verejnosť nepotrebuje vedieť, či jej jedlo bolo geneticky modifikované, pretože nie je iné. A potom, keď sú vo Washingtone na druhej strane, na Úrade Udeľovania Patentov a úrad im povie: "No dobre, ale vy si predsa nezaslúžite žiaden patent, pretože vaše jedlo nie je ničím iné, od prirodzeného." a vtedy povedia: „Oh, nie, nie je, je úplne rozdielne!" "Vynašli sme niečo úplne nové. Je to radikálne rozdielne a je to také objavné, že si zaslúžime nie len jeden patent, ale celé portfólio desiatok a desiatok patentov.“

Spojené štáty sú jediná krajina sveta, ktorá dovolila geneticky modifikované organizmy alebo akékoľvek iné organizmy patentovať. Až dovtedy, živé bytosti, všetky ich produkty, nemohli byť patentované. Takže patent na inzulín, GM inzulín, produkovaný baktériou E.coli, bol daný firme Eli Lilly. Monsanto ho získalo na rBGH, Bovinov rastový hormón. Mám knihu, volá sa Corrupt to the core (Korupcia k jadru).

V tejto knihe popisujem citáciou verejného prejavu vedúceho Monsanta, kde hovorí o tom, ako budú kontrolovať celý svet. Nielen genetickou modifikáciou, ale prevzatím kontroly a vplyvom na Biely dom, Whitehall, Francúzsky parlament, Kanadský parlament, Japonský parlament. Toto je zverejnená informácia. Ako budú kontrolovať celý svet. ZÁVEREČNÉ MYŠLIENKY Americkí ľudia si začínajú byť vedomí, a prebúdzajú sa k faktu, že ich vláda bola skorumpovaná korporáciami a že jedlo, ktorým sa živia, prináša možné závažné riziká pre ľudské zdravie.

V Európskej Únii označujeme, tak ako je požadované. Takmer nie je geneticky modifikované jedlo na policiach v obchodoch, v reštauráciách. Takmer nič z toho nemáme posadené. Dneškom viac ako 50 krajín sveta dovoľuje označovanie geneticky upravených jedál. KRAJINY S UPLATŇOVANÍM POLITIKY ZNAČENIA FDA obdržala viac ako milión ohlasov od občanov, požadujúcich značenie GMO. 90% Američanov súhlasí. Tak prečo žiadne značenie? Dám Vám jeden dôvod.

Vplyv a korupcia politických procesov Monsantom. Ak máte pole s organickou kukuricou, ktoré je vedľa pola s kukuricou modifikovanou stane sa, že metlí sa (rozmnožuje sa) v rovnakom čase a je po vetre, tak vaša kukurica sa kontaminuje. A tým sa kontaminujú aj vaše zásoby semien. Mal by som mať právo, byť konvenčným farmárom. Vy by ste mali mať právo pestovať prirodzene.

Ale, ak budeme mať GMO farmárov, už nie viac, ZAPAMÄTAJTE SI TOTO! už nebudete mať organických farmárov, už nebudete môcť konvenčne pestovať. Stanete sa GMO farmármi, či sa vám to páči, alebo nie. Expert na znečisťovanie vzduchom vypočítal, ako ďaleko sa kukuričný peľ vie dostať za 24 hodín, čo je maximálny čas, počas ktorého je schopný krížením opeľovať. Za určitých prírodných podmienok dokáže cestovať viac ako 500míľ (800km).

Chcú, aby verejnosť sadala za svoj stôl a nepremýšľala: Čo sa dialo s týmto mäsom, kým sa mi dostalo na tanier? Čo sa dialo predtým, ako sa toto mlieko dostalo do môjho pohára? Máme etickú zodpovednosť, verím, nielen voči ľuďom a ďalším generáciám. Máme etickú zodpovednosť voči všetkým žijúcim tvorom. Máme medzi sebou zvyšujúce sa počty ľudí s retardáciou, autizmom a genetickými vadami. Máme zvyšujúci sa počet smrteľných a potencionálne smrteľných alergií.

Ktoré sa zhodujú s predstavením GM jedla. MNOŽSTVO DETÍ S ALERGIOU NA ARAŠIDY SA STROJNÁSOBILO V POSLEDNOM DESAŤROČÍ Zaznamenávame nárast prípadov auto-imunitných ochorení, máme zvýšené množstvá skoro všetkého... Farmaceutické spoločnosti nemajú záujem, aby ste boli zdravý, pretože na zdravom nič nezarobia. MEDZI 2001 A 2009 SA VÝSKYT CUKROVKY TYPU 1 ZVÝŠIL O 23% A farmaceutický priemysel, je biochemickým priemyslom a je aj agrochemickým priemyslom.

Tisícky lekárov teraz predpisujú všetkým svojím pacientom diétu bez-GMO. A rovnako Americká Akadémia Environmentálnej Medicíny nalieha na všetkých lekárov, aby tak robili. Vyhodnocovali výskum s kŕmením zvierat a povedali, že existuje kauzálny vzťah medzi GM-krmivom a poruchami. ICH ZÁVERY UVÁDZAJÚ, ŽE VZŤAH MEDZI GM POTRAVOU A NEPRIAZNIVÝMI ÚČINKAMI UŽ NIE JE OTÁZNY, EXISTUJE SKUTOČNÉ PREPOJENIE

A urgovali vládu, aby zaviedla moratórium na bezpečnosť GMO a samozrejme, že boli aj za povinné značenie. Panebože, my sme najnezdravšia z popredných krajín sveta, a stávame sa aj najhlúpejšou z popredných krajín sveta. A čo je na tom príznačné? Toto je motivácia našej vlády a je to presne tam, kde sa nachádzame. Krajina ako sú Spojené Štáty, zdravotná starostlivosť pohltí 20% z HDP. Má snahu liečiť chronické choroby.

Dávame vakcíny deťom, *(existujú vakcíny vyrobené za pomoci GM technológie, ktoré sú aj v očkovacom kalendári na SVK) dávame všetky tie ďalšie lieky, nezdravé jedlo, pesticídy, hormóny, všetko sa to dostáva do systému. Do zvierat aj do ľudí. Toto krajiny zruinuje. Hovoríme o ľuďoch, ktorých životy sú ukončené pre choroby, ktorým sa dá predchádzať, ale nepredchádzalo, pre toxifikáciu ich tiel, toxickým jedlom. Populácia sveta je momentálne na 7 miliardách.

A v 2050, populácia porastie k približne 9 miliardám. A tieto firmy a vlády vo svete hovoria: „Množstvo potravín sa bude musieť zvýšiť dvojnásobne.“ Biotechnologický priemysel sľubuje nakŕmiť svet plodinami, ktoré majú vyššiu úrodu, aj keď ani teraz nie je množstvo jedla kritické, ale je to prístup k potrave. A prístup k potrave je rozsiahla a ekonomická záležitosť. Nie je nedostatok potravy.

Toto je dočista len kvôli korupcii, pretože skorumpovaní ľudia, ľudia pri moci, nenechajú chudobných, aby dostali svoj diel. Odkedy boli v US predstavené GMO, máme dramatický nárast neplodnosti. Existujú významné dôkazy vyplývajúce nielen zo sledovania kŕmenia hospodárskych zvierat v laboratórnych podmienkach, ale aj zo skúseností z praxe, ktoré poukazujú na plodiny ošetrené prípravkom Roundup, ako na potenciálne príčiny.

Najnovšie informácie z výskumu zverejneného len pred týždňom ukazujú, že tieto toxíny v jedle sú v spojitosti so zvýšenou koncentráciou PC toxínov a to bolo zistené pri lososoch aj potkanoch. A sú ďalšie náznaky, že produkujú dlhodobú nerovnováhu v miere neplodnosti, hormonálnych hladinách, imunitných funkciách, či schopnosti regulovať príjem potravy. Veľké poľnohospodárske a chemické spoločnosti nechcú označovať GMO.

To čo o tom hovoria je, že takéto značenie zvýši cenu jedla. Ja na to hovorím, že ak majú starosť o naše účty, potrebujú sa koncentrovať na omnoho vyššiu cenovku a tou sú náklady na našu zdravotnú starostlivosť. A nehovoríme tu len o nákladoch na lieky. A čo s nákladmi za vynechávanie v práci a stratu produktivity, keď rodičia musia utekať so svojím dieťaťom na pohotovosť, alebo do lekárskej ambulancie.

A čo deti, čo s ich vynechanou školskou dochádzkou a letnými prázdninami. Hovoríme tu o emočných a spoločenských nákladoch vznikajúcich znovu a znovu dokola, stovky, tisícky a milióny ráz dokola. Takže, tieto spoločnosti, ktoré nám sľubujú výdatné jedlo, prínos prosperity, ktoré nás klamú a vlády sú s nimi. Myslím, že ak naozaj chcete vedieť o skutočnosti týkajúcej sa toho, čo korporácie v našej spoločnosti naozaj robia.

O rôznych škodách a nebezpečenstvách, ktoré predstavujú, nemôžete sa spoliehať na mainstreamové médiá. Musíš ísť hlbšie a zájsť ďalej. To bude veľmi dôležité pre nás, ak sa chceme pohnúť. Fakt, že máme tieto zdroje vyhľadávania, ktoré nie sú zaviazané korporáciám, alebo korporátnym médiám a že máme mechanizmus na internete na ich šírenie doďaleka.

Máme tento druh spoločného nepriateľa, ktorý spája profesionálov zdravého životného štýlu, žurnalistov, celú škálu jednotlivcov a zdrojov médií, o ktorých by ste si nemysleli, že môžu byť prepojení. Ale spoločne sme prišli na to, že pred nami stojí veľmi silný nepriateľ, klasická výzva Dávida pred Goliášom. A to je naša jediná cesta. Akýkoľvek spôsob, akákoľvek možnosť niekedy vyhrať pramení v našej spolupráci.

Čo vidíme, sú geneticky kontaminujúce plodiny z Monsanta, monopolizujúce semená ničiace biodiverzitu, meniace farmárov na nevoľníkov, za pomoci ich zadlžovania, korupciou vlády, podkopávaním práva a regulačných procesov a najhoršie zo všetkého je znečisťovanie vedeckých vedomostí. Znečisťujú geneticky, znečisťujú politicky a znečisťujú spoznávanie, dokonca nám kradnú naše myslenie.

Cez jedlo, ktoré jeme, cez televíziu, programovanie a média so správami, ktoré dostávame, k nám prichádzajú informácie, ktoré by sa dali nazvať nocebo informáciami. *(nocebo - opak placebo) Tie negatívne správy o svete na nás pôsobia tak, že nám z nich zostáva zle. Jedlo, ktoré jeme zhoršuje rovnaký problém. Žijeme v situácii, kde si musíme našu kontrolu vziať späť.

Môžu v skupinách obkolesiť parlament, môžu obkľúčiť vládne úrady vo svojich mestách a okresoch, môžu obohnať Monsanto v ich mestách a to je to, čo si uvedomia. To je prvý krok, pretože ľudia ukazujúc sa a združujúc sa so svojimi programami a so svojimi dobrými umeleckými dielami vo vede a hudbe, týchto politikov a ich korporátnych pánov sakra desia. Použime moc vlády na to, aby podporila to, čo chceme, čo je v tomto prípade: vedieť, mať možnosti.

Postav sa za to že by si mal mať právo, ľudské právo pestovať jedlo a potraviny, ktoré chceš. Ľudia majú právo vedieť, či je ich jedlo geneticky modifikované. Nastal čas na značenie, čas pre ľudí, aby vedeli, ako sa ich jedlo vyrába. Je úplne pro-kapitalistické mať produkty označené, a vďaka čomu vieš, čo si kupuješ. A keď konzument dokola opakuje, že chce vedieť, chce vedieť, chce mať možnosť výberu.

Výrobcovia sú vystrašení, pretože to budú oni, kto nebude mať na výber. Musíte začať teraz a nedovoliť existenciu ešte väčšej kontaminácie a nebezpečenstva pre ľudské zdravie a životné prostredie prostredníctvom masívneho užívania chémie. Zastavením a vyklčovaním GMO, by sme neskôr mali zastaviť používanie chemikálií a nebezpečenstva pre prírodu. Všetci z nás máme obavu o ľudské zdravie a životné prostredie. Cez čo si týmto budú musieť prejsť tvoje deti?

A generácia tvojich vnúčat.. Čo im odovzdávame, čo im zanechávame? Ak Zem sme my a je to naše najväčšie dedičstvo, čo budú dediť? A ak ti záleží, čo dávaš do svojho tela. Vytvoríš si tak veľa vlastných zdrojov jedla, ako vieš. Prečo? Pretože ešte stále môžeš. Uchovávaj si semená, saď dedenú potravu bez chemikálií. Keď sú tu stovky, ak nie tisíce metód a spôsobov, ktoré môžeme použiť na to, aby sme to napravili, aby sme tomuto predišli...

Ale musíme tie zmeny začať robiť už teraz. Je dôležité byť organickým pestovateľom pre budúcnosť našich detí, našich vnúčat, nás samých a jedla, ktoré jeme. Nevzdajme sa našich práv, našich ľudských práv na toto. Ak je pre Vás dôležité to, čo ide do Vášho tela, aké zdravie máte teraz a aké ho budete mať, potom sa musíte činiť, byť aktívny. Ale aby sme to urobili, musíme uznať, že tu máme novú vedu, a tá veda úplne vytrháva základy pod konvenčnou vedou genetiky a GMO.

Tá veda je zlá a deštruktívna. A budíčkom sú vedomosti. Vo vedomosti je sila. Nedostatok vedomostí – nedostatok sily. A to čím trpí tento svet teraz, je nedostatok vedomostí. Ale my ich máme. Máme vedomosti, aby sme prosperovali, žiť do zrelého vysokého veku 100 rokov v pohode. A žiť a vychutnávať si našu skúsenosť bytia na tejto krásnej planéte. U väčšiny pôvodných amerických kultúr, viera a zamýšľanie bolo založené na: „Vydrží toto fungovať pre ďalších 7 generácií?“

Kým my sa pýtame len: „Čo ma ekonomicky dostane cez tento rok?“ Jeden rok, 12 mesiacov. To je teraz aktuálne jeden z našich najväčších problémov. Ide o tom prekročiť túto bariéru, túto mentalitu. Globalizácia nastala. Je tu. Ale jej dopady sa musia zvrátiť. Globalizácia v dobrom zmysle. Kde sa ľudia o sebe navzájom učia, kde sa ľudia učia jeden o druhého viere, tolerovať navzájom svoje duchovno, spolupracovať, pracovať s prírodou, pracovať s Bohom.

Pretože, pre nás nastal čas znovu sa zmocniť našich životov. 10 000 rokov ľudia pestovali plodiny bez chémikálií. Je čas, aby sme zaviedli povinné označovanie. Je čas, aby sme biotechnologickú šikanu skresali. A potom opäť diskutujme o chemickom verzus organickom pestovaní. Prevažná väčšina verejnosti od nás chce, aby sme produkovali jedlo a chovali zvieratá prirodzeným a zdravým spôsobom.

Spôsobom, ktorý neničí životné prostredie, zdravie verejnosti či klímu. A aj sa tam dostaneme, ale bude to vyžadovať, ako to rád nazývam, náš životný boj za jedlo. Pozerám sa na jedlo, ktoré je v potravinách. Vravia že je bezpečné, jedzte ho všetci viac Na druhej strane si niesom istý, či nie je vyrobené z GMO. Hľadám teda štítok "neobsahuje GMO" skôr než ho vezmem domov a položím na stôl.

Chcem vedieť, či je overené, aby som si neublížil genetickou modifikáciou. Nechcú, aby si vedel o všetkých jedoch, čo pestujú. Korporátne zisky, čo majú z GMO. Tie Frankensteinovské semená, čo zasievajú, vieme, že nás poškodia. Je načase povedať im "odíďte", povedať preč s GMO. Nechcem jesť jedy, mať genetickú mutáciu na večeru. Je to nechutnosť, čo sa robí s týmto fast-foodovým národom.

Vytvoria umelé genetické kombinácie, naočkujú nimi variácie semien, aby mohli pestovať svoje Frankensteinovské imitácie jedla, kým vedľajšie efekty tvoria nových pacientov. Udržiavajú si zisky postrekovaním jedla značkovými herbicídmi a po celý čas rozširujú svoje klamstvá.

Monsanto ničí životy farmárov a Správa potravín a liečiv s tým nič nerobí. Vravia, že je to bezpečné, hoci dobre vedia, že je to jed skracujúci tvoj život. A to je tvoja strava s genetickou modifikáciou. Nechcú, aby si vedel o všetkých jedoch, čo pestujú. Korporátne zisky, ktoré majú z GMO....

x Naléhavý dokument o geneticky modifikovaných potravinových surovinách. O potravinách, které jsou již prodávány v USA bez kontrol a povolení. Za hazardování s GMO jsou odpovědné nadnárodní firmy jako například chemička BASF nebo Monsanto.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeò vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.