xVybraná videa
text k videu
Autor ve filmu poukazuje na jednu z hlavních příčin povodní, vysychání potoků, řek, snižování hladiny spodních vod, což má za následek globální oteplování se všemi jeho průvodními jevy a důsledky. Zároveň nabízí udržitelné opatření, které již bylo vyzkoušeno a účinnost kterého byla vědecky ověřena.

Autor upozorňoval na tyto skutečnosti písemně i na konferencích, ale nikdo tomu nevěřil, dokud to neviděl na vlastní oči v přírodě nebo v dokumentu.

Filmové dokumenty prezentoval v letech 2010 a 2011 na Slovensku, na půdě EP v ​​Bruselu i na 6. světové konferenci o vodě v Marseille 2012.

Protože povodně a sucha sužují celý svět a tento problém vyžaduje globální řešení, autor se rozhodl oslovit evropskou politickou špičku - lidí, kteří přijímají zákony, aby byla přijata legislativa na celoevropské úrovni, protože přijetí opatření a zákonů pouze na úrovni jednotlivých států problém neřeší .

Pokud nezastavíme přicházející krizi nedostatku pitné vody dnes, zítra už může být pozdě.
x Rozhovor se Štefanem Vaľo, stavitelem lesních cest a hrází. Vypráví o příčinách, proč vznikají povodně, které jsou tak časté v posledních letech. Více videí a informací na slovenském portálu Povodne. Dále dokumentárny film Voda pre život nakrútený v rámci projektu Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území Slovenska.

Tak, ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba, tak jej dokážeme aj pomôcť. Musíme za sebou začať "upratovať", napr. približovacie cesty po ťažbe guľatiny, ktoré už aj tak nepoužijeme, lebo voda ich zeroduje na kameň. My si spravíme do lesa nové a nové cesty, ktoré voda opäť zeroduje na kameň.

Pôdu, ktorú voda so sebou odnesie, tam nikdy nevrátime. Upratovať by sme mali aj na poľnohospodárskej pôde, pretože aj tú v dôsledku minimalizácie nákladov hutníme. Zhutnená zem nevpustí dažďovú vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí.

Nie klimatické zmeny nesú vinu na vysychaní prírody, potokov, znižovaní hladiny riek a podzemných vôd ale tri fenomény, ktoré sa nenápadne a rýchlo šíria pevninami:

1. Zhutnené pôdy(i s malým sklonom)
2. Umelo vytvorené svahy ( v ktorých prerušujeme kapiláry)
3. Odvodňovacie kanály na nížinách

Všetky tri fenomény pevniny odvodňujú, slnečná energia pevniny prehrieva a následne sa zohrieva atmosféra.... tieto tri fenomény drastickým spôsobom ovplyvňujú klimatické zmeny.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.