xVybraná videa
text k videu
HAARP a díry v nebi
"Věda je jen zvrácenost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšení lidstva." Nikola Tesla, 1919.
Země se stává více nestabilní a více se třese, atmosféra proudí rychleji a zemská rotace se zpomaluje. Zemské jádro není pevné a severní magnetický pól se mění. Slunce je nyní aktivnější, než jsme očekávali. Dnes je vše více než dříve nepředvídatelné a lidé zažívají velmi mnoho extrémů. Díry v nebi? Díry v nebi? HAARP a moderní Teslovy technologie. Slavný vědec Carl Sagan jednou řekl:
"Náš svět je uspořádán tak, že nejdůležitější lidské věci, jsou závislé na vědě a technice. A tyto věci jsou konstruovány tak, že téměř nikdo nechápe jak fungují. Nějakou dobu nemůžeme tuto skutečnost ignorovat, ale dříve nebo později nám tato výbušná směs energie a nevědomosti, vybuchne do tváře! Představte si horní vrstvu atmosféry zvanou ionosféra, jako silnou a měkkou bublinu. Je to elektricky nabitá membrána, která tvoří štít kolem Země, a chrání ji před smrtícím účinkem slunečního záření. Atmosféra je nezbytná pro naše přežití a nesmí se poškodit.

Pokud se ionosféra poruší, budeme usmaženi! Veškerý život na Zemi bude usmažen! V roce 1912 velký genius Nikola Tesla, objevil prostředky k zahřívání a ovládnutí nebeské atmosféry. On vyvinul technologii, která využívá vysokofrekvenční střídavý proud a radiové impulzy, a vytváří tak volnou energii. Tesla experimentoval s elektromagnetickými vlnami vysokých i nízkých frekvencí. On předvídal změnu klimatu a vytvořil štít proti balistickým střelám. Také tvrdil že ví, jak pomocí resonance rozdělit Zemi na dvě půlky.

V roce 1985 Dr. Bernard Eastlund ve svém patentu uvedl, jak je možné některé s těchto věcí provést. Mnozí říkají, že tento patent označuje začátky programu HAARP - programu pro studium ionosféry. V roce 1984 se ARCO snažilo využít plynová pole, která se nacházejí na severu Aljašky. Množství plynu bylo dostatečné a tak velké, že by dokázalo pokrýt spotřebu elektrické energie ve Spojených státech na celý rok. V této souvislosti, byl položen základ některým projektům pro vojenské i civilní účely, které mohou převádět energii plynu, na obří antény.

A jak to funguje? HAARP používá velké antény, které vyzařují vysokofrekvenční energie do ionosféry, a je to jen malý model toho, co dělá naše slunce. Důvod, proč to děláme je ten, že když jsou poruchy v ionosféře, nemůžeme komunikovat s našimi satelity. (Rich Garcia, ředitel pro styk s veřejností HAARPu) Program HAARP byl zahájen kongresem v roce 1990. Stručně řečeno, kongres nařídil ministerstvu obrany prozkoumat možnost využití ionosféry, pro zlepšení komunikace a navigace (John Heckscher, programový manažér HAARPu).

Tak začala spolupráce námořních a vzdušných sil v rámci tohoto programu. Jsou to právě tyto dvě organizace, které pracovali společně posledních 7 let. Použití těchto patentů zahrnuje ničení balistických raket, stejně jako kontrolu a narušení komunikace. Jsou tam ještě jiné myšlenky, jako možné změny klimatu a vytlačení části ionosféry do vesmíru a odražení možného raketového útoku (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu). Nasměrujeme vysokofrekvenční pulsy do ionosféry.

Proud elektromagnetické energie, udeří na molekuly v ionosféře, zvýší jejich teplotu a způsobí, že se částice atomů začnou točil rychleji. Teplota může být zvýšena až na 1600 stupňů Celsia a je to podobné tomu, co způsobuje v ionosféře slunce (?). Zemské ionosféře může nahromadit obrovské množství energie (Dr. Patrick Flanagan, expert na elektromagnetismus). V každém okamžiku je na celé Zemi asi 8000 bouřek! Na Zemi neustále dopadají miliony wattů energie v podobě blesků.

Proto použití HAARPu, může mít smrtelné následky! V roce 1983 jsme prováděli rádio tomografii s výkonem 30 wattů a hledali jsme pod zemí ropu (Dr. Brooks Agnew, tomografér). Touto metodou bylo objeveno 26 ropných polí v devíti státech. Použitá technologie je na 100% přesná, i přesto, že použitá energie byla jen 30 wattů. Nyní si uvědomte, že HAARP vysílá do ionosféry miliardy wattů! Představte si různé vrstvy horniny jako struny klavíru. Každá z nich má svou vlastní frekvenci.

Zem tyto určité vlnové délky zachytí a my potom můžeme analyzovat jejich vibrace. Pokud se odráží tento zvuk, můžeme říci že se tam nachází zemní plyn. Když se odráží jiný, víme že je tam ropa. Byli jsme schopni určit odpovídající frekvenci a dosáhli jsme toho pomocí energie, která měla jen 30 wattů. Ale pokud bude k napájení použitá energie o výkonu 1 miliardy wattů, vibrace budou tak silné, že se bude třást celý klavír. A nejen klavír. Rozechvěje to celý dům! Vznikne tak silná vibrace, že to způsobí zemětřesení!

HAARP je unikátní zařízení, ale na světě je podobných zařízení více. HAARP má některé funkce, které jiná zařízení nemají. (to už mnoho lidí na vlastní kůži pocítilo) Můžeme změnit frekvenci a nasměrování paprsku energie a je možné tak přejít z jedné části ionosféry do další. Toto zařízení má také více energie než, jakékoliv jiné zařízení po celém světě provádějící stejný výzkum. (vraždění a ničení se zde nazývá výzkumem) Pro mé patenty byl vybrán tento typ antén, které umožňují přesné zaměření signálu.

Představte si to, jako když držíte v ruce mikrovlnnou troubu, která má otevřené dveře. Tímto způsobem je možné pomocí mikrovln zasáhnout různé cíle v různých směrech. Chtěl jsem dosáhnout přesnou kontrolu nad směrem této energie. To je také důvod, proč jsem použil tento typ antén. Stanice HAARP je vybavena právě tímto typem (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu). Co se může dít když rozhlasové vysílače, změní části atmosféry cílenou energií. (!) HAARP může způsobit některé jevy, které způsobuje slunce a které jsou podobné polární záři. (!)

HAARP může vytvořit na nebi úžasné scenérie. (!) Můžeme zaměřit paprsek energie na oblohu a pohybovat s ním tak, jak to požadují vědci pro své experimenty (zemětřesení, záplavy atd.). To co držím v ruce je s dutá katoda která má nízký tlak plynu a je téměř totožná s plynem obklopujícím Zemí. Teď ji dám do mikrovlnné trouby a ozářím ji výkonem jeden watt na centimetr čtvereční. Výkonem jednoho wattů na centimetr čtvereční, získáme silového pole, které ničí ovzduší. (!) Vidíte pohyb plazmatu.

Stejná věc se objeví vysoko v ionosféře, když se tam obrátí tento obrovský tok energie. Nyní máme výkonu 1 watt na centimetr čtvereční. HAARP vysílá směrový paprsek o výkonu 3,6 milionu wattů, který je zesílen na 1 miliardu wattů! Pokud vyšleme energii paprsku o síle několika milionů wattů, potom se v úzké oblasti oblohy, můžeme zvýšit až na 1 miliardu wattů! Je program HAARP bezpečný? Ano, je bezpečný (ale bohužel pouze pro obsluhu). Svět je síť vzájemně propojených věcí.

Jaké budou následky zničení ionosféry tak obrovským množstvím energie (Dr. Beverly Rubik, biofyzička)? Jedná se o velmi malé množství energie, které uvolní obrovské množství energie. To samé se objevuje například s kuličkami. Například když je kulka v hlavni, je třeba zanedbatelné množství energie k zapálení zápalky a výstřelem se potom uvolní velké množství energie. HAARP si doslova hraje s energetickým systémem světa! Na HAARP programu pracuje 18 vysokých škol a univerzit (Rich Garcia, ředitel pro styk s veřejností HAARPu).

Vědci z těchto vysokých škol mají zájem používat HAARP pro studium vědy. Tato technologie má na planetu zásadní vliv. HAARP nemá na planetu žádný vliv. (?) HAARP byl zahájen v roce 1980 a teprve potom se začala studovat teorie chaosu. Jak bezvýznamný podnět může změnit dynamiku živého organismu, jako je lidské tělo, nebo celé planety. Nemyslím si, že lidé kteří program HAARP realizují, si dokáží uvědomit možné důsledky. V současné době už je naše poznání mnohem širší a bezvýznamný vliv může dramaticky změnit zdraví a blaho, celého živého organismu.

Silným paprskem energie je možné vytlačit, část ionosféry do vesmíru (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu)! Neberou v úvahu, co se stane v ionosféře, když ji vytlačí 80 mil do vesmíru silným paprskem energie (Dr. Brooks Agnew, tomografér)! Ohřívá se a molekuly v této oblasti absorbují energii radiových paprsků! A pokud to trvá déle a části ionosféry jsou vytlačeny do vesmíru může se nahromaděná energie odrazit zpět a paprsek obrovské energie dopadne na zem!

Tato energie se rovná energii tisíce blesků! Tolik energie může být uvolněno! Armáda uznala, že v některých případech HAARP doslova zvednul ionosféru (Dr. Nick Begich, spoluautor knihy ''Andělé nehrají na tuto harfu'')! Argumentují, že to není žádný problém a že to je jen na krátký čas. Ale když se část ionosféry vytlačila nahoru spodní vrstva atmosféry se stala místem, kde se změnilo klima (a právě to dělají cíleně!). HAARP oficiálních dokumentů vyplývá, že část vytlačené ionosféry (Jeane Manning, spoluautorka knihy Andělé nehrají na tuto harfu) vytvoří díru!

Je argumentováno, že tato anomálie se rychle obnoví. Ale co se stane, když se tato díra neobnoví dostatečně rychlé? Pokud jde o vytvořené díry, udělal jsem následující analogii. Když dáte ruce do vody a potom je vyndáte. Po vyndání rukou z vody, se zase všechno vrátí na své místo. Totéž se děje s ionosférou. (?) Pokud jde o vytvoření otvoru, máme na mysli změnu hustoty neutronů (Dr. Joseph Kan, poradce HAARPu) a to je přesná definice tohoto fenoménu. Tento otvor byl nejméně 30 kilometrů široké a půl kilometru hluboký ve vzdálenosti 50-60 mil od Země.

Stovky satelitů pracují s ionosférou. Všechny ionosféru ovlivňují. Všechny v ní tvoří vlastní díry. Satelity, rakety, lety raketoplánů jsou mimo technologii HAARP další, kteří dělají díry v obloze. Pokud jde o zavedení částic s velkým energetickým nábojem do ekosystémů celého světa. Zemské ionosféra je dynamický systém, v němž probíhají mnohé procesy. Nemyslím si. že někdo na planetě ví, kde je hranice těchto limitů. Jedná se o dokument, který ohlašoval začátek projektu HAARP. Jsou tam uvedeny hodnoty 1 gigawatt, nebo také 1 miliarda wattů na 10 gigawattů vyzářené efektivní energie.

Požadovaná hodnota je přes 100 GW, to je 100 miliard wattů!! Tato maximální hodnota musí být udržitelná na hodinu a půl. To ale znamená, že energie HAARPu je jako termonukleární bomba! Vědci prezentují své nápady a projekty, a vláda je buď schválí nebo ne. Sílu tohoto projektu, žádný z předložených dokumentů neodhaluje! Pokud máte malou baterii a vložíte ji do pera, které se rozsvítí tak dá na nějakou, dobu trochu světla. Ale tu samou baterii dáte do fotoaparátu. Takže když stisknete tlačítko, fotoaparát na vás prudce blýskne.

Obvykle jsou elektromagnetické signály přenášeny do ionosféry pomocí impulsů. Proto je dobré se zeptat, jaký je maximální pulsní výkon těchto vysílačů. To je nepodstatné. (zase lže, je to přesně opačně) Chcete-li zvýšit výkon zařízení, jednoduše přidáte další prvky. Program poskytuje možnost, že tyto prvky mohou být přidány. (!) První modul se nazývá D a skládá se ze 48 antén, stojících ve tvaru 6 x 8. To, co vidíte, je ve stanici HAARP na Aljašce, nebo alespoň na pětině jeho území, bude mít po dokončení 180 takových antén. (!)

Dohromady bude 180 antén tvořit jedinou anténu. (!) Navržena ve tvaru kříže a v kombinaci s drátěným roštem zaručí, že všechna vysokofrekvenční energie vznikla v generátorech, bude vyzářena do ionosféry. Ve svých dokumentech přiznávají "Nevíme co se stane, když se energie zvýší na novou úroveň!" Vojenské zpráva vysvětluje, že tento program má více projektů, které se budou nadále rozvíjet a to je hlavní věc, která mě trápí. Všechno má své hranice i když nevíme, kde přesně jsou.

Jsme obklopeni a bombardováni miliony megawattů přírodní energie, která ve formě slunečního větru dopadá na Zemi. Ale proto že je Země obrovský magnet, jeho magnetické pole kterému říkáme magnetosféra, nás chrání. Původní patent HAARPu má však za cíl narušit a změnit magnetosféru. (!) Je zajímavé provést srovnání mezi lidmi a Zemí. Země má magnetické pole, ale samotní lidé také vytvářejí magnetické pole, především v srdci a v mozku. Každá buňka našeho těla obsahuje látku podobnou silnému magnetu, která reaguje na magnetické pole v životním prostředí. (!)

Pokud HAARP změní magnetosféru, což je zemské magnetické pole, bude to mít jistě vliv na lidské zdraví a lidskou fyziologii. Kombinovaná anténa HAARPu vytváří zaostřený paprsek a jeho vysoce výkonný vysílač o výkonu 1 miliardy wattů, prorazí spodní vrstvu ionosféry a pracuje společně s proudy elektromagnetického polárního toku. Během doby, kdy silný radiový paprsek stimuluje ionosféru, vytváří vlny o extrémně nízké frekvenci, které dosahují na velkou vzdálenost a v nižších vrstvách atmosféry pronikají Zemí a dokáží odhalit raketová sila, podzemních chodby i skryté ponorky.

Je zde použit termín ''Polární magnetický tok''. Cílem je uvolnit tuto energii, pomocí nízkých a velmi nízkých frekvencí. (!) Jednoduše řečeno, tento tok je energetická řeka vysoko nad námi. Jedním z dokumentů s kterým jsem se setkala v poslední době ukazuje, že mají v úmyslu použít zařízení umístěné na oběžné dráze kolem Země, která má zachycovat energii tohoto toku o výkonu gigantické elektrárny! To je ale naprosto šílené! Oni vůbec nevědí co dělají! Je to elektrický systém celého světa!

Elektromagnetické proudy mají vliv na celosvětové klima. Někdy během magnetické bouře je Země zasažena. To může způsobit poškození elektrických kabelů a telefonních sítí. A HAARP je schopen způsobit změny v elektromagnetickém toku. (!) Změna elektromagnetického toku v ionosféře, vede také k vytváření vln s nízkou frekvencí. (!) Použití této technologie je další věc (Dr. Nick Begich, spoluautor knihy ''Andělé nehrají na tuto harfu''). Není to vysokofrekvenční energie, rozptýlena do atmosféry.

Čím větší paprsek je vyslán, tím větší energii dostanete. A jakmile se dostane do ionosféry, v závislosti na povaze experimentu je generována sekundární frekvence, které způsobí vibrace co zasáhnou Zemi. Tímto způsobem může armáda mnohem lépe komunikovat s ponorkami. Tato technologie také umožňuje podrobné mapování zemského povrchu. Je to rentgen Země který ukazuje, co je v ní skryto na míle hluboko. Slyšel jsem, že jeden vědec řekl: "Země prostoupená těmito vlnami velmi nízké frekvence opět získá zpět image Země. "

Když jsem na tom dělal v roce 1985, tyto možnosti ještě neexistovaly. Jsou plánovány a prováděny experimenty k detekování podzemních tunelů. Existuje způsob, jak využít tuto technologii k vyhledávání podzemních ložisek ropy, plynu a různých nerostů. HAARP může být použit v poptávce po ropě, zlatě a dalších věcech. Je to hlavně proto, že nízkofrekvenční signál proniká hlouběji do země a vody než ten s vysokou frekvencí. Ale právě signál na této frekvenci, může ovlivnit lidskou náladu (Dr. Patrick Flanagan, expert na elektromagnetismus).

Lidský mozek funguje na vlnách s nízkou frekvencí. (!) Například když přemýšlíme, vytváříme vlny o větší frekvenci okolo 13-14 cyklů za sekundu. Když meditujeme, vytváříme vlny asi 8 cyklů za sekundu a když spíme, mozkové vlny pracují asi na 4 cyklech za sekundu. Ale HAARP je schopen vygenerovat všechny tyto frekvence. Tyto druhy signálu potom mohou ovládat lidský mozek a pokud lze ovládat tyto frekvence a nebo většinu z nich různým způsobem, mohou způsobit všechny druhy emocí!

To může vyvolat třeba pocity štěstí nebo smutku, bez ohledu na to co si zrovna přejete! Všude kolem nás jsou vlny o extrémně nízké frekvenci. A pokud je mě známo, tak nás ovlivňují. Ale vlny vytvořené HAARPem, nejsou tak nebezpečné (opak je pravdou). Otázka vlivu vln extrémně nízké frekvence na funkci mozku, není nová. Bylo to zkoumáno na universitě v Yale a práce Jose Delgada je celosvětově uznávaná. To on započal se snahou umístit do mozku implantáty, které vydávají radiové signály.

Následně bylo zjištěno že jedna pětina energie, která je na planetě může mít ve svém kmitočtovém pásmu, vliv na lidské chování. Mám představu o fyzikálních jevech, ale organické jevy jsou dvě rozdílné oblasti. Byl jsem považován za zázračné dítě v elektronice. Celý život se věnuji studiu vlivu elektromagnetické energie na lidský mozek. Když mi bylo pouhých 13 let, vynalezl jsem přístroj, který vysílal elektromagnetické signály přímo do mozku (Neurophon). Takže tohle je moje specialita, kterou studuji více než 40 let.

Proto mě HAARP skutečně děsí, protože vím co se s ním dá udělat! Vím, že HAARP může být použit k ovládání lidského mozku! Nemyslím si, že lidé zabývající se HAARPem si uvědomují, že člověk je energie! A že lidské energetické pole a energetické pole Země, spolu úzce souvisí. Nechápu co tím myslíte! Že je člověk stvořen z energie? Co to má znamenat? Člověk je jako koule elektrické a magnetické energie, podobně jako je Země. Zda jsou lidé energie? % našeho těla je voda a zbytek je elektrochemie.

Ano, jedná se o druh energie. Všechny živé bytosti jsou velmi citlivé i na nejmenší kolísání energie. Nelze si ani představit sebemenší pochybnost o této otázce! Proč jsou živé organismy tak citlivé, na nejmenší změny v energetickém prostředí? Protože to tak prostě funguje a výměna malého množství energie v našem těle s energií, která pochází ze Země, je otázkou která stále přetrvává. Dnes je mnoho různých projektů a technologií souvisejících s elektromagnetickými vlnami a všechny ovlivňují naše zdraví (třeba i mobilní telefony).

Tento dokument vojenské základny "Maxwell" prozrazuje, použití elektromagnetických zbraní k ničení lidi. Elektromagnetické zbraně mohou kontrolovat populaci a mohou vyvolat hysterii, pasivitu nebo nemoci (Adam Trombly, fyzik Institutu pro pokročilé studie). Extrémní nízké frekvence mají vliv na každého z nás, protože náš mozek používá stejné frekvence. Navíc náš mozek funguje tak, že se přizpůsobuje prostředí. Snaží se přizpůsobit těmto signálům i když tyto signály nejsou pro nás dobré.

Potom dojde ke zhroucení a změně chování a můžeme být nemocní, budeme se cítit špatně a nebudeme vědět proč! Někdy když je přerušena elektrické energie, většina lidí hned pocítí úlevu. Současně s přerušením elektrické energie se dostaví pocit vnitřního uvolnění, ale když se dodávka elektřiny obnoví, napětí se vrátí. To je fenomén, který většina z nás cítí. Každý z nás je citlivý na elektromagnetické vlny, ale někteří lidé jsou citlivější než jiní. Příznaky na které jsem narazila při svém výzkumu v oblasti elektromagnetických vln jsou úzkost, deprese, průjem, závratě, extrémní únava, silné bolesti hlavy, náhlé změny nálady, nevolnost, častější noční močení, bušení srdce, dušnost, brnění, píchání na kůži, závratě, krvácení z nosu, vysoký krevní tlak a třes.

Může to také způsobit rakovinu! Můžete to zničit genetickou strukturu buněk! V krátkém čase může také dojít k poškození imunitního systému. U některých lidí to může vést k selhání funkce buněk, krvácení a smrti. Od lidí, kteří mě píší z celé země vím, že mnozí trpí jedním nebo všemi z těchto příznaků. A každý z nich žije v blízkosti rozhlasových vysílačů. Nyní jsou antény HAARP a Gwen všude, na území celých Spojených států amerických! GWEN znamená "pozemní síť nouzového rádia."

V případě jaderného útoku, by ionosféru zcela zničily jaderné výbuchy a nebylo by jak mezi sebou komunikovat. Veškerá komunikace by byla přerušena. Gwen má zajistit nouzový kontakt v případě jaderného útoku (je to ale i zbraň k ovládáni mysli). Vojenská technika se dnes natolik změnila, že to vůbec nelze srovnat se zbraněmi s období atomové éry. Totéž se děje s vývojem technologií pro elektromagnetické zbraně. Laboratoře na letecké základně "Phillips" jsou vedoucím v oblasti výzkumu vesmíru a také v práci na zbraňovém systému HAARP.

Proberte si všechny vaše představy, které se vztahují k vesmíru. Přesně toto platí i o zbraních. Jedním z takových projektů je plazmová cívka, vypalující plazmové kuličky. Toto zařízení je schopné zničit hlavice balistických ještě před tím, než se dostanou do atmosféry. Máme projekt plasmových projektilů na bázi rentgenového záření s názvem ''Shiva''. ''Shiva'' je jeden výkonný kondenzátor, kde je uložena obrovská energie. V určitém okamžiku je možné tuto energii uvolnit.

Během zlomku sekundy dokáže vydat tolik energie, jako která se vyrobí v celých Spojených státech! V tomto procesu, kdy elektrony procházejí po svých drahách s teplotou tisíců stupňů, dostáváme zařízení, které je potencionálně velmi silná zbraň! Elektromagnetické zbraně, mohou být také použity ve spojení s ionosférickou zbraní. Poté co jsem v roce 1987 odešel, dostal jsem potvrzeno od kontaktů v ropné společností ARCO, že projekt byl převeden na ionosférickou zbraň. (!)

Neslyšel jsem o ionosférické zbrani (a to tam pracuje). Ani nevím co tento pojem znamená (programový manažér HAARPu)! Použijme atmosféru jako zesilovač a prostředek pro vysílání rádiových signálů. To co vlastně dělá ionosféra je to, že nejen odráží ale i zesiluje signál. Díky tomu je signál sto až tisíckrát silnější! To je přesně to, co se děje. Tento signál je vysílán po celé Zemi. Tvrdí že HAARP není zbraň. HAARP nemůže být použit jako zbraň (právě jako zbraň je postaven)!

Kritici tvrdí, že HAARP je jen začátek a že ho lze použít jako účinnou zbraň. To prostě není pravda (HAARP má samé nevědomé pracovníky)! HAARP je pozemní program "hvězdných válek". Jsem právní poradce a programový manažer pro životní prostředí, ve sdružení pro oblast životního prostředí a půdy (David Harrison, poradce životního prostředí). HAARP zkoumáme už mnoho let! Stanice HAARP se nachází v Gakoně na Aljašce, protože je zde magnetosféra nízko nad zemí.

Blízkost magnetického pole je potřeba, pro experimenty v ionosféře a stratosféře. Lidé zde nemají ani tušení co HAARP je a k jakému účelu se používá. V programu se dělají neustále změny. Mnoho lidí si neuvědomuje, že je to pozemní technologie založená na programu "hvězdných válek". Americký kongres oznámil, že pozastavuje finanční prostředky na "hvězdné války". Ale pokračovat ve financování tohoto programu pod jiným jménem. Netuším jestli se to nazývá ''hvězdné války'' (opět nevědomý manažér HAARPu).

Na žádosti k patentu v roce 1991 byl následující popis: v případě, že bude vypuštěna raketa z libovolného místa na planetě na jiné místo, musí být zničena touto technologií. (HAARP) Neptejte se mě, jestli jsou to "hvězdné války" (nemůže říci i kdyby chtěl). Jako vědec jsem nezískal uznání za to co jsem dělal. Nemohl jsem komunikovat s médii a pracoval jsem pro společnost ARCO (Atlantic Richfield Oil Company). Poslal jsem dopis Lodwricku Cookovi, předsedovi představenstva společnosti ARCO a vrátila se mě velmi zdvořilá odpověď a také kompliment za moje přispění a ujištění, že ti co pracují na projektu HAARP, jsou se vším obeznámeni.

Nikdy jsme neměli v úmyslu použít návrhy pana Eastlanda a jeho patenty (pro vojenské účely). Mé návrhy a patenty se týkaly obranného použití. Jedním z nich bylo satelitní zařízení, které narušuje funkci satelitů ve vesmíru. Může to být použito pro útok i obranu. Při vedení naší činnosti, dojde k rušení a ochromení nepřátelské komunikace. Potom jsem si uvědomil, že přesně to je zakotveno v technické dokumentaci HAARPu! "Hvězdné války" odrážejí tehdejší nejmodernější vojenské techniky v roce 1980.

Ale v roce 1990 a v novém tisíciletí, došlo k intenzivnímu rozvoji elektromagnetických zbraní. To co víme o elektromagnetismu a elektromagnetických zbraních, je velmi zajímavé. Dne 28. dubna 1997, ministr obrany William Cohen na projevu na universitě v Georgii prohlásil, že geofyzikální zbraně jsou stále větší problém. (!) Spekulovalo se i o tom, že by teroristé mohli získat technologie na změny klimatu, na působení sopečných výbuchů a dokonce i na vytváření zemětřesení pomocí elektromagnetických vln. (!)

V posledních letech došlo k mnoha zemětřesením a sopečným výbuchům. Tyto jevy se pravidelně opakují. Zemětřesení a sopečné erupce byly v celé historii. Ale myslím, že se to dnes stává častěji a že se to úzce vztahuje k věcem, které dnes děláme na Zemi. Otázka zemětřesení byla studována odborníky, jako jsou Dr. Gordon MacDonald už v roce 1960. On byl vědecký poradce Lyndona Johnsona a specialista na geofyzikální zbraně. On tvrdil, že pokud budeme mít dostatek energie s odpovídající frekvencí, a použijeme ji vhodným způsobem, můžeme vyvolávat přírodní katastrofy. (!)

Myslím, že měl na mysli přesně to samé co ministr obrany Cohen, když řekl že by teroristé, mohli dostat do rukou tyto technologie. (!) Je tedy více než jasné, že by nás tato věc měla znepokojovat! Už v roce 1912 řekl Nikola Tesla, že může rozdělit Zemi na dvě poloviny, pomocí frekvence na které vibruje sama planeta. (!) Představa že klimatem je možné manipulovat, je pro většinu lidí naprosto nepřijatelná. Budou říkat: "To přeci není možné". Ale když se vrátíte v čase do roku 1976, tak USA a 16 dalších zemí podepsali dohodu o nepoužívání klimatických změn, jako válečné zbraně. (!)

Této dohoda měla přednost, před zákazy biologických a chemických zbraní a většinou smluv o jaderném odzbrojení. (!) Vidíte že rozšíření těchto technologií, představuje už v roce 1976 vážnou hrozbu! Žijeme v moři energie a moři emisí v ovzduší. Je to moře nabitých částic, které se neustále pohybují jako jeden oceán a proudí podobně, jako vítr v atmosféře. A neustále přicházíme s těmito částicemi do kontaktu. Wilhelm Reich kdysi ukázal na oblohu a zeptal se: "Chcete mraky řídit ze Země?".

Nasměroval své zařízení na oblohu a mraky se objevily. V roce 1940 vznikl zájem o klimatické změny. V 50. letech začaly pokusy v této oblasti. A v 60. letech byl již učiněn značný pokrok. (!) Existují programy na výrobu mraků, pomoci jodidu stříbrného. Při některých experimentech jsou z letadel roztrušovány kovové částice a mají za účelem pohlcení energie. Nyní již máme hodně poškozenou teplotní a vlhkostní rovnováhu planety a jsme svědky dalšího kataklyzmatu. (!) Měli byste sledovat zprávy a všímat si těchto věcí.

Nemůžeme si prostě vzít antidepresivum a zapomenout na to! Protože druhý den můžete vidět přetékat řeky a povodně způsobí škody za miliardy dolarů! Tisíce a miliony lidí se ocitnou bez domova! Zároveň budou úřady tvrdit, že nemanipulují počasím! Všimli jste si počasí v poslední době? Lidé neberou v úvahu to, že změnou hustoty atmosféry ztratí vzduch schopnost, volně se pohybovat. Změňme to! Dnes máme řadu technologií, satelitů a ionosférických ohřívačů jako HAARP, umístěných na strategických místech po celém světě, které mohou způsobit poškození atmosféry a bouřek.

Jeden dokument, který byl nedávno zveřejněn, popisuje tvorbu tzv. vysokého ionizovaného sloupce v atmosféře. Když vypukne bouře a tato oblast je aktivována, potom je to pravděpodobné! Jsou-li tyto vlny neustále vysílány do ionosféry, potom je nabita energií. (!) Nejen že je ionosféra nabita energií, ale je zde také možnost že se tato energie může uvolnit a přejít dolů do země! Jinými slovy, může to vést k masivnímu uvolnění energie, která se nahromadila nad zemí! Pokud paprsek směřující k zemi prošel oblasti, kde je velký náboj, může to v této oblasti způsobit uvolnění energie.

Je to pravděpodobné. (!) Jednou se vytvoří cesta atmosférou a ionosférou vznikne výboj a veškerá energie elektronů z ionosféry padne na jediný bod na zemi! A tato energie dopadne na zem jako blesk, který je stokrát silnější než jakýkoliv blesk, který si dokážete představit! A neudeří jen jednou! Zasáhne 30-40 krát za sekundu, dokud není energie elektronů, procházející touto cestu z ionosféry, vybita do země. Co udělá tato energie která nikam nemůže zmizet při dopadu na zem? Za 3 až 4 sekundy po uvolnění, může být příčinou výbuchu sopky!

Samozřejmě že je to jen jedna z možností, ale když děláte pokusy s tak obrovským množstvím energie, musíte počítat s tím nejhorším možným scénářem. A může to být opravdu, ten nejhorší možný scénář! Každý by si měl uvědomit, že naše planeta překypuje životem. Existuje mnoho různorodých živých organismů. A všechny jsou propojeny přes zemské energie, takže kdy s nimi budeme experimentovat, bude celý tento život ovlivněn (Jeannette James, zástupce Aljašky). Proto se musí zvláštní pozornost věnovat vlivu na lidi, zvířata a jiné organismy.

Všechna zvířata a ptáci jsou velmi citliví na elektromagnetické vlivy. HAARP nebude mít vliv na zvířata a ptáky (stejně jako atomový výbuch). Ten spočívá v dopadu samotného životního prostředí. Slyšel jsem že HAARP je schopen tvořit díry v atmosféře (Daniel Harrison, syn starosty Chickaloon na Aljašce). To může narušit migraci a běžný život ptactva. Ohrozit jejich přežití a další věci. To zařízení tam stojí a my přesně nevíme, co všechno může způsobit! Co když technologie HAARP úplně zničí planetu. Co budeme dělat potom?

Věc která mě nejvíce děsí je, že tito lidé si vůbec neuvědomují co dělají a jen experimentují!!! Nevíme jaký bude výsledek toho experimentu. (jsme v rukou idiotů). Říkají že už to bylo děláno dříve, ale četné pokusy nikdy nebyly provedeny! Ono už to nemusí jít napravit! Nikdo z nás si nedá pistol k hlavě, nezmáčkne spoušť a nebude čekat co se stane! Každý vědecký experiment může představovat velké překvapení. (Dr. Robert Livingston, vědecký poradce Dalai Lamy) A některé z nich mohou mít úplně jiný výsledek, než který byl očekáván.

Nemyslím si že je potřeba uvádět příklady, protože to není neobvyklé. Ten stín na chodníku mostu je jen důkazem toho, že tam kdysi stál muž. Výbuchu bomby jeho tělo úplně odpařil, ale nechal znamení na mostě, kde stál ten muž a čelil svému osudu. Tato bomba způsobí řetězovou reakci ve vodě, změní ji na plyn, a potopí všechny lodě v oceánech. Ale nepoškodí to dno bazénu tak, aby voda utekla otvorem ven. Nezničí to gravitaci. Nejsem jaderný maniak! Řekněte jim, že americká vláda má velké ničivé síly, které přinesou mnoho dobrého pro lidstvo (jako Hirošima, Nagasaki, Černobyl atd.) a že pokusy tady na Bikini, jsou prvním krokem v tomto směru.

Byli jsme svědky výbuchu první termonukleární bomby. Výrobci bomby si myslel, že její síla bude zhruba 7 megatun. Ukázalo se však, že jeho výbušná síla byla 15,4 megatun (přes dvakrát tolik)! Ostrov je znečištěn mnohem více, než se očekávalo a oceánu je také kontaminován záření z této zbraně. Vzpomeňme si na příběh o DDT! Pak nám bylo řečeno, jak je to nebezpečné. Kropící auta projížděla ulicí a stříkala DDT přímo na studenty, kteří jedli! Jestli je HAARP technologie na 100% bezpečná?

Nemyslím si že by spadal do kategorie jiných radiových vysílačů a je 100% bezpečný. Udělali jsme to tak bezpečné, jak jen můžeme (ale opět jen pro obsluhu). Při jeho použití dodržujeme všechny platné normy. (?) Žádné takové normy neexistují, protože nemáme potřebné znalosti o tom, jak fungují planety a život v společné synchronizaci. Mnohokrát jsme experimentovali s různými věcmi a výsledky byly úplně odlišné od toho, co se očekávalo. Můžeme experimentovat v rámci bezpečnostních standardů stanovených při uplatňování vlivu na životní prostředí.

Nesmíme tyto normy překročit. (s takovým výkonem?) Tato aplikace je v dokumentech programu rozvoje vojenského letectva a námořnictva. Jak přemýšlíme o procesech na planetě, dostaneme se na otázku uvolněné energie. Co víme o zemětřesení za posledních 30 let, je výrazný nárůst jejich velikosti, frekvence a síly. Většina lidí v této zemi a na celém světě uznávají, že celosvětové klima se dramaticky mění a ovlivňuje to mnoho faktorů. Také výška přílivu a odlivu v Severním moři v posledních letech vzrostla a neustále vzrůstá, jak se to projevuje na grafech.

Není tak složité pochopit situaci, když se neustále vydává energie, injekce milionů wattů, do siločar magnetického pole! Tito lidé nemají ani tušení, jaké to bude všechno mít následky, protože nikdy nebylo experimentováno s takovou sílou! Bezpečnost je na prvním místě. (bezpečné zničení!) Bezpečnost letů a bezpečnost rádiové komunikace. (?) Analýza vlivů na životní prostředí, je náš hlavní dokument. (?)

A každý kdo má otázky týkající se ochrany životního prostředí nebo zjistí, že se nedodržuji zásady uvedené v tomto dokumentu, ať k nám přijde a dá nám vědět. (to určitě pomůže) Neexistuje žádná nezávislá vědecká organizace pro sledování. I fyziologové a bio specialisté, jsou odborníci zaměstnáni armádou v rámci tohoto projektu. Tento program je velmi specializovaný a celý je veden armádou. Oni jsou ti, kteří to financují a uskutečňují. Výzkum pro vojenské účely, to je jen jedna strana experimentování.

Na druhé straně je studie o dopadu na lidské zdraví. Špatná věc je to, že armáda a zdravotníci většinou nefungují dohromady. Mnoho vědců se velmi obává, a bojí se dopadu HAARPu na planetu. Nejen pokud jde o myšlenkovou kontrolu, ale i pokud jde o klimatické změny a zemětřesení. Proto se my všichni musíme spojit a navázat spojení přes Internet, diskutovat o tomto tématu a vědci by měli důrazně informovat státní úředníky. Naši kritici jsou nespokojeni s HAARP a vidí různé možné důsledky.

Pokud nějaký jednotlivec nebo skupina mají obavy vztahující se k HAARPu, jsou vítáni. Mohou vytvořit nezávislé skupiny odborníků, přijít sem a ujistit se o tom co děláme. Nemáme co skrývat. (vidíte, pustí nás tam) Úplně jiné to bude když budou nezávislí specialisté, zkoumat možné důsledky které má HAARP. Nemáme žádné ponětí o možných následcích! Myslím si, že bychom neměli slepě pokračovat v těchto pokusech! Nedávno jsme byli pozváni do Bruselu, mluvit ke skupině poslanců od organizace s názvem "Global Society" (Globální společnost).

Prezentovali jsme problematiku HAARPu, pro více než 60 poslanců ze 40 zemí. Důležité je, že mnoho z těchto lidí, poprvé uslyšelo podrobnosti tohoto projektu. A musím říci, že mezinárodní zájem stále roste. Vědecká komunita se konečně začala probouzet! Vidíme, že stále více lidí je ochotno předstoupit a promluvit. Mám ale obavy, protože lidé kteří pochopí, že všechno na naší planetě je propojeno, jsou kolikrát ti, kteří přijímají rozhodnutí o těchto pokusech v ionosféře. Vzduch který dýcháme, je pro všechny stejný.

Voda, vzduch a země, jsou plné života. Vše co musíme udělat, je to udržet! Živé systémy, jsou otevřené systémy. Svět živých organismů, je úzce spojen se světem neživé hmoty. Naše planeta se hemží životem. Není to tak daleko od nás. Je to součástí našeho života. A když ho zničíme, zničíme sami sebe! Vždycky jsem říkal, že když někdo vidí problém, ať o něm přijde diskutovat. (?) Pokud něco nebude v pořádku, tak se na to podíváme a napravíme to. (tak už prosím nedělejte zemětřesení) Hlavním problémem vlády je, že lidé ji nevěří!

A je pro to dobrý důvod, protože po mnoho let, úřady neřekli lidem pravdu! Elektrický systém naší planety, není určen pro Ministerstvo obrany! Je součástí harmonické spolu související planetární soustavy, která podporuje život na zemi, a stále o tom mnoho věcí nevíme. Nemohu říci, zda peníze daňových poplatníků, jsou správně vynaložené na tento program. To není v mé pravomoci. Ale protože Kongres tyto prostředky vyčlenil, myslím že si to zasloužíte (tak ti pěkně děkujeme). Nařídili, abych dělal to co dělám. (a co svědomí?)

Státní úředníci mnohokrát říkají, že jen poslouchají rozkazy. (!) Jen na to odpovím, že Heinrich Himmler také řekl, "já jen poslouchal rozkazy." Chystáme se začít další závody ve zbrojení, ale je to naprosto zbytečné. Miliardy dolarů jsou investovány do této technologie. Otázkou je, kolik dalších finančních prostředků bude vynaloženo? Do jaderného programu bylo investováno, nejméně 5,8 biliónů dolarů. Jen dochází k zbytečnému navyšování státního dluhu. Opět musíme začít tento začarovaný kruh? Je nutné znovu začít?

Nemá smysl dělat HAARP větší, než je v současné době. Tento program je určen pro výzkumné účely. To je všechno. (je hlavně pro válku) HAARP se teď vyvíjí a stejně tak i všechny hlavní vojenské programy, byly na začátku menší. Z mnohých se můžeme učit už 50 let. Víme že program HAARP, je v počáteční fázi. Nyní je čas věnovat mu pozornost a prozkoumat tuto technologii a rozhodnout se, zda je nutná a určit směr kterým by měla jít. HAARP není hrozba, ale přínos. (je to hlavně hrozba a ne přínos)

Víme také, že existují specifické frekvence, které jsou odlišné od těch, které se používají pro vojenské účely a které mohou podpořit proces hojení a přirozené hojení urychlit, zmírnit duševní poruchy a pomoci vyrovnat se s depresí, úzkostí a nespavostí. Jsou velmi rozdílné vojenské plány a cíle ve vztahu k tomuto programu, na rozdíl od vědců, kteří se zajímají o zdravotní aspekty léčení. Planeta nezahyne, ale nebudeme schopni ji obývat, pokud budeme nadále používat, takové destruktivní technologie!

Musíme dělat svou práci které věříme a pracovat společně pro budoucnost našich dětí! Možná, že pravá moudrost spočívá v poznání limitu, který nesmí být překročen. S ohledem na tyto technologie, je třeba se zamyslet. Tyto experimenty, ohrožují naše přežití na Zemi? To co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami po celém světě a odstranění sobectví a pýchy. ''Mír může přijít jako přirozený důsledek všeobecného osvícení " Nikola Tesla, 1919.

HAARP je ta nejničivější zbraň která kdy byla vymyšlena a uvedena do provozu. Její nebezpečnost je taková, že je v sázce život celé planety. Bohužel je tato technologie v rukou nezodpovědných a zlých idiotů. Při mnoha umělých zemětřeseních, povodních, tsunami a dalších katastrofách, zahynulo v posledních letech statisíce lidí a materiální škody se dají jen těžko vyčíslit. Okultní elita které vládne světu, je odhodlána pokračovat ve svém programu vylidňování světové populace!

Ústava Nového světového řádu v prvním přikázání říká: "Počet obyvatel Země, by neměl nikdy přesáhnout 500 milionů lidí!" To znamená, že okolo 6 miliard lidí na naší planetě, musí být zlikvidováno! Po celá desetiletí globální elita využívá několik prostředků pro realizaci svého programu vylidňování. Vyvolávala války, epidemie, nemoci, hlad a žízeň, přírodní katastrofy, a používá také tajné vojenské experimenty. Geofyzikální zbraně, jako HAARP a CERN, geneticky modifikované viry a bakterie, vysoce toxické, chemické a radioaktivní látky, šířeny prostřednictvím vzduchu, vody, očkováním a dalšími prostředky, jsou nejúspěšnější tajné zbraně této elity!

Nyní je nás na celém světě asi 7 miliard a kolik lidí nám vládne? Zapomeňte na řeči o demokracii. Vládne ten kdo ovládá banky a sdělovací prostředky. Celému světu vládne asi 130 rodin, bezohledných a sobeckých hlupáků. Vládnou 7 miliardám lidí. Skutečnou moc máme my, ale náš problém je jen v tom, že nemáme jednotu. Pokud budeme mít jednotu, ta moc která nám po celá století škodí, se rázem rozplyne. Važte si toho co nás ti bezohlední sobci naučili.

Nyní je ale čas to ukončit a poděkovat jim za tu zkušenost. Jen zájem jednoho o druhého a láska mohou vytvořit jiný svět. Nyní nastal čas pro to, vytvořit svět pokoje a hojnosti. Pojďme všichni společně a udělejme to! Je to jen na nás. Už bylo dost bolesti, smrti, chudoby a sobectví. Uvidíte že to společně dokážeme. Vítám vás na počátku nového světa.

Jesse Ventura a jeho Konspirační teorie
Skrytá moc,tajemství, utajování,korupce. Myslíte,že znáte celý příběh? Tak myslete znovu. Byl jsem guvernér, SEAL, bojovník. Slyšel jsem věci,které vás šokují. A teď myslím,že je čas dát vám celý příběh. Tajný vládní projekt,který může zničit svět. Tohle je jeden z nejnebezpečnějších vládních projektů USA,který kdy probíhal. S přispěním oblohy může změnit počasí. Miliony wattů může posunout mrak, kdekoliv,kde chcete. Ze země může vyvolat zemětřesení a tsunami.

Můj otec doufal, že tahle technologie bude k dobru lidí a teď říkají, že máme zbraň. Když je namířen na vás, může vám doslova ohromit mysl. Tohle je smrtící paprsek. Jesse Ventura a jeho tým míří na jih Aliašky, do arktické tundry. Jsme v divočině na Alijašce. A čelí ultimátní konspirační zbrani. Tohle je něco víc,než jsem oprávněn. To je v. HAARP - opravdový katastrofický stroj. Moment,máme tady problém.

Jsem Jesse Ventura a tohle "Conspiracy Theory" Jesse Ventura je u brány základny, která by mohla být nejnebezpečnější zbraň,co kdy svět viděl. A nechtějí ho pustit dovntř. Takže mi říkáte,že kdyby tu nebyly kamery,tak byste mě pustil dovnitř? Říkám,že se to nestane. Týden vyšetřování zavedl guvernéra a jeho tým do odlehlé Aliašky na místo, kde americká armáda odstřeluje oblohu miliony wattů energie. Na místo s nevinným jménem: HAARP. Odstupte trochu dál od brány. Když jsem nějak odmítán, naštvu se.

To byl rozhovor, který bych jako bývalý guvernér neočekával. A všechno to začalo,když mi zavolal chlápek jménem Jerry Smith. Říkal mi,že vláda rozjela jednu z jejich budoucích zbraní. Potkali jsme se u baru v St.Paul. Vypadal jako pojišťovací agent, ale podle toho,co řekl, se mu ani nepodobal. Jerry Smith je spisovatel. Píše o touze armády ovládnout počasí a použít ho jako zbraň hromadného ničení. To,co pro vás mám,je jeden z nejnebezpečnějších projektů, který vláda USA kdy prováděla, probíhá teď v naší atmosféře a veřejnost o tom neví.

HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program. Je to pole plné pozemních antén na jihu Aliašky propojených tak,aby fungovaly jako jedna obrovská anténa. 360 antén, každá může generovat 10 000 wattů. To je celkem 3,6 milionu wattů. Největší legální rádiová stanice v USA má jen 50 000 wattů. HAARP je ale nevysílá ven, vysílá je nahoru. Když je HAARP spuštěn, všechny antény střílí silné rádiové vlny do ionosféry- - nejvyšší části amtmosféry. Doslova ji zahřívá. Dělají to nerovnoměrně,že dovolí ionosféře, aby silný rádiový signál poslala zpátky.

Oficiálně je to ve fázi výzkumu. Oficiálně. Za jakým účelem to provádí? Kvůli komunikaci s ponorkami,které jsou hluboko. Můžou to použít k vystopování a monitorování nepřítele,který v podzemí vyrábí zbraně hromadného ničení. Technologii HAARP vytvářely velké ropné společnosti, dokud si vláda USA neuvědomila, že to má potenciál, tak projekty vykoupili. Na začátku práce v roce 1993, byl už HAARP v rukou armády. Jerry Smith tvrdí,že to oni změnili nástroj ve zbraň.

HAARPové vlny jsou zdá se založeny na souborech patentů našeho pozemního zbraňového systému. - Zničí přilétajíci střely k nám. - Ano. Ty samé patenty popisují, jak může být použit k manipulaci počasí nad Severní Amerikou. Obrana proti střelám a ovládání počasí. Jerry Smith říká,že tohle je jen vrchol ledovce v Aliašce, protože tyhle extra nízké frekvence (ELF), které HAARP vytváří, jsou mnohem hlubší než oceán. Hluboko do vašeho mozku. Ty ELF frekvence,které dopadají na zem a komunikují s ponorkami v hlubinách je ta samá frekvence, na které pracuje lidský mozek.

Mozkové vlny jsou částí radiových vln. Mozek může být ovlivněn vnitřními signály. Ovládání mysli? To se zdá být trochu přehnané, ale manipulace počasí je pravděpodobná. Jesse rozjíždí vyšetřování, ale nemůže se zbavit myšlenek na nedávné události jako indonéskou tsunami a hurikán Cathrina. V kaceláří se Jesse potkává se svým týmem vyšetřovatelů,výzkumníků a pobočníků, kteří se nemůžou dočkat, až se k případu dostanou. Dobrá lidi,nechci slyšet žádné výmluvy. Co máte?

Máme fyzika,který říká,že dokáže všechno, o čem mluvil Jerry Smith. - Jak to udělá?Vyvolá hurikán? - Jo,tak nějak. Má zařízení,které dokazuje,že se dá hnout s mraky a udělá s tím pro mě experiment. To je zajímavé.Co uděláme odtud? Tahle fotografie byla vyfocena těsně před tsunami v Indonésii. To co vidíme je polární záře, ta se objeví pokaždé,když se v ionosféře vyskytne elektromagnetické záření. A říká se,že když zapnou HAARP, obloha se tam zabarví. Další zajímavou věcí je, že před tsunami nebyly žádné znaky nebo varování, že se to stane.

Jak často je v Indonésii polární záře? Na co bysme chtěli vyvovat tsunami a zabít tisíce Indonésců? Třeba nechtěli,Alexi, možná s tím experimentovali, pustili to moc vysoko a takhle to skončilo. Co by pak dělali? Řekli by:"Hups,udělali jsme chybu" a přiznali se? Když vyvinuli něco nového, musí to vyzkoušet i s vedlejšími ztrátami,takhle se na to dívají. "No co,jede to,tak byly nějaké vedlejší ztráty, "ale aspoň víme,že to jede". Za chvíli: Vyšetřování se přesune do Aliašky a konspirační teorie bude otestována.

Proč je v tom tolik armádních investicí? No. eee. vlastně. armáda se zapojila,protože. A pak jednoduchá ukázka ukáže jak HAARP ovládá a mění počasí. Používáme 100 wattů. HAARP používá miliardy wattů. A později,ostrá konfrontace. Jesse Ventura u brány, kde by mohla být nejsmrtelnější zbraň na světě. Ale no tak,jsem SEAL. Armáda nedělá věci jen tak, pokud nemají vojenský účel nebo z důvodů odvrácení války. Jesse Ventura dostal tip, že vojenský projekt USA sledování ionosféry na Aliašce není to,čím se zdá.

Oficiálně, obrovský komplex antén u vesničky Gakona slouží jako studium telekomunikací. Ale rostoucí konspirační teorie tvrdí, že HAARP je zbraň se schopností sestřelit letadlo, manipuloval přírodu a ovládat mysl. Vyšetřování je v plném proudu. Alex Piper přiletěl do Fairbanx na Aliašce. Má se tu potkat s jedním s hlavních výzkumníků HAARPu. Mezitím,guvernérův poradce Michael Braverman jel na univerzitu ve Stanfordu, za dvěma výzkumníky HAARPu. Dr Morris Cohen a Mark Golkowski intenzivně experimentují s HAARPem.

HAARP je unikátní zařízení pro základní výzkum. Je o porozumnění atmosféry, o které víme tak málo. Chceme porozumět fyzikálním procesům, které v atmosféře probíhají. Alex se ve Fairbanks nesetkal se stejnou spoluprácí. Ahoj,guvernére.Tady Alex. Takže jsem mluvil s profesorem a tvrdí, že to slouží jen k výzkumu, že je to jen k výzkumným účelům, že nemění počasí, že to není zbraň. Když viděl,kam těma otázkama mířím, odmítl vystoupit před kamerou. Mysli si,co chceš.

Zatímco Alex čeká na Aljašce na instrukce, do týmové kanceláře dorazila návštěva. Brooks Agnew je věděc inženýr, fyzik a doktorem fyziky. Léta studoval arktické počasí. Bude ukazovat ohromnou moc tohoto tzv.výzkumného projektu. Ukáže jak HAARPové ELF rádiové vlny dokáží posunout mraky na obloze a procesem změnit počasí. Tohle je klasická mlžná komora. Vytvoří uvnitř mraky, stabilizuje je,ujistí se,že je všechno správně a pomocí impulzů HAARPu je přesune. Ohledně manipulace počasí: Dokáže změnit počasí na určitém místě? Je to možné? To je úplně nemožné.

Pánové se nezdají být takoví, jak vystupují. Odmítají,že HAARP dokáže změnit počasí. Ale Dr.Agnew ukáže vyšetřovatelce, jak jednoduchý proces to může být. Když se tenhle impulz spustí, mrak se pohne od spoda nahoru. Ano,vidím to. Vypadá to skoro jako by byl uvnitř komory vítr. Kdyby to bylo vidět na obloze, viděli bychom velký pohyb. Tohle je jen část síly, kterou má HAARP. V této komoře používáme 100 wattů. HAARP používá miliardy wattů. My jsme za pár sekund mrak posunuli o pár centimetrů.

Při miliardě wattů ten mrak jednodušše posunete kamkoliv,kam chcete. Může být HAARP použit jako elektronická zbraň? Jistě že ne. Byl HAARP používám během války? Ano.Během první války v Iráku je důkaz, že HAARP ozářil bojové pole před invazí do Kuvajtu. Když na území přijely tanky,vojáci se schovali do bunkrů, nebyli ochotní bojovat,hromadně se vzdali.Tohle byli iráčtí vojáci. A co jim HAARP udělal? Může vás ochránit před nespavostí, vytvořit stres, vyvést z míry, a když je odpovědně nastaven, může vyvolat takové paranoie, že lidem způsobí vize, jako noční můry.

- Takže HAARP je výzkumné zařízení. - Ano. Tak co tam dělá armáda? Proč v tom má armáda tolik investicí? No. eee. zásadně. armáda se angažovala,protože.vrátím se zpět..lokalizace objetku byla vybrána, protože ten terén tušim patří americkému letectvu. Tohle místo bylo vhodné, tak proto si myslím,že to jeden důvod zapojení armády v programu HAARP. Nejsem oprávněn to znát, ale je to to,co je. Je jasné,že výzkumníci se chtěli vyhnout témat zasahování armády do HAARPu. Jejich váhání způsobilo zájem týmu.

Jaká jsou opravdová nebezpečí HAARPu? Představte si dlouhý kabel, který vede ze země až do ionosféry. Jestli ta energie v ionosféře vystřelí dolů, bude to mít katastrofální následky. Co to přesně znamená? Představte si 50 sopek explodujících každou sekundu v minutě. Takže účinky by mohly být katastrofální. Váš názor jako experta,myslíte si, že tohle je zařízení,které musí být zastaveno,protože je moc nebezpečné? Myslím,že byl měl být vypnut, je to moc riskantní.

Týme, mluvil jsem s Alexem,který je na Alijašce, mluvil tam s jednou osobou a stopa pravděpodobně vedla nikam. Říkal,že to není žádná velká věc. Ne,guvernére. Agnew byl přesvědčený, musíme vyšetřovat dál. Tak za kým dalším máme dál jít? Musíme tedy někoho najít. Mám někoho dalšího, kdo chce mluvit. Jmenuje se Nick Begich a žije na Alijašce. O HAARPu napsal hodně a je pravděpodobně nejinformovanější člověk. Je tu jen jeden problém. Chce mluvit jenom s vámi. Proč se mnou? Jeho bratr je senátor a věří vám.

- Jeho bratr je senátorem USA? - Ano. Mikeu, kontaktuj Alexe a řekni mu, že jsme na cestě do Alijašky. Za chvíli: Jesse Ventura přistupuje k super zbrani z nebe. Potom,ostrá konverzace. Když jsem nějak odmítán, necítím se vystrašený. Jsem naštvaný. Potom,Jesse jde na věc a zasáhne ho HAARPová manipulační schopnost. Jesse Ventura je na Aliašce, kde vyšetřuje tajemné vojenské zařízení, známé jako HAARP. Guvernérův vyšetřovací tým hledá důkazy,že komplex velkých antén je spouštěčem superzbraně, který ohřívá ionosféru a manipuluje přírodu.

Experti to nazývají "recept na globální terorismus". Slyšeli jsme už dost expertů, teď je čas to vidět na vlastní oči. Jesse Ventura opouští Anchorage a odléta na odlehlý jihovýchodní region Aliašky. Míří k HAARPu. Letí nad nedotčenými lesy, hlouběji a hlouběji, do centra ničeho. A pak. za hřebenem to přichází. Tady to je. Uh,slyšel jsem,že je dnes zapnutý. Myslíte,že ta věc teď jede? Jo,právě teď jo a začali to vypínat, když jsme se dostali na míli daleko. Doufám,že to vypnou.

Kdyby to jelo, co by se stalo? Nemám ponětí. Nevím jak vy,guvernéra, ale já to zjistit nechci. 180 sloupů na 35 akrech. Tohle je HAARP. Je to vysílání. Ani lidi,kteří tu pracují o tom moc neví. Pravá ruka neví co dělá levá. To je ve vládě normální. Škatulkování. Tyto antény vysílající na 19 kilometrech, rozšíří signál napříč ionosférou,ohřeje ji a změni vrstvu atmosféry v největší anténu vůbec. Odtud to nevypadá tak děsivě,guvernére. Jo,ale mnoho věcí nevypadá děsivě, když nevidíš co to dělá doopravdy.

Tohle vydává radiové frekvence, jak to můžeš vidět? To může být opravdu děsivé. Myslím,že bychom se na tu věc měli podívat zblízka. Tak pojďme na to. Guvernér příkazal pilotovi přistát před bránou HAARPu. Ty ses normálně ptal, jestli tě tam pustí? - Ano. - A? Odmítli nás. Zkoušeli jsme to třikrát. Třkrát ses ptal,jestli nás pustí na tohle místo a odmítli. Ptali jsme se tady, ptali jsme se přímo letectva, pokaždé odmítli. Jsou u brány HAARPu. No,tak se podíváme,jestli se tam dá nějak dostat.

Tu je zvonek. Nechtějí s váma mluvit. Jsou tam, ví,že jsme tady, jen jednodušše neodpovídají. Dokonce vypli už i zvonek. Jesse Ventura na ně rád počká venku. A konečně se jeden vzdal. Představitel HAARPu je oblečen jako civilista. Představil se nám jako manažer. A nechtěl obličej na kameře. A přináší zprávu, že Jesse Ventura tu není vítaný. Kdyby jste byl normální člověk, seděl u Gakony a pil pivo řekl "Já tady okolo rybařím a chci chytit nějakého lososa a zeptal se na nějaké otázky ohledně HAARPu,nebyl by žádný problém říct "Jesse provedu vás po zařízení".

Jenže když jste spojen s médii, tak je to pro předpisy něco jiného. Takže říkáte,že kdybych neměl kamery,vzal byste mě dovnitř? Říkám,že není šance, že se to stane. Muž nabídl guvernérovi, aby se vrátil v den otevřených dvěří. Snažili jsme se oficiálně. Ale ti vám řekli,ať se vrátíte v den otevřených dvěří, který je každé 2 roky, jak věci vyjdou. Dva roky? Jsou blízko slovní přestřelce. Musíte jít přes letectvo. To jsme udělali, ale ti odmítli. A tohle je jen výzkumné zařízení.

Očividně se tam něco děje, o čem lidi nemají vědět. V tomhle zařízení se provádí úžasná věda. Ale no tak,člověče, jsem SEAL. Armáda se neangažuje,pokud ovšem to není z vojenských důvodu nebo z důvodu odvrácení války. Je to vyrovnané. Nebo ne? Odstupte trochu dál od brány, když přechází lidé, cítí se vystrašení. Když jsem nějak odmítán, necítím se vystrašený. Jsem naštvaný. Jesse mluví o přecházení,když. Vydržte chvíli, máme tady problém. Kamery začínají blbnout. Něco ruší obraz i zvuk. Tohle je něco víc, než já zmůžu.

To je v. Za chvíli :Jesse najde nové záhady a nové konspirační teorie od sousedů HAARPu. Řekl: "Pustili jsme tu věc a usmažili jsme chlapa". Zjistí,že HAARPové ovládání mysli není tak absurdní, jak se zdá. Zapněte to. Chci to zkusit. Jesse Ventura a jeho tým byli před bránou HAARPu na Aliašce. Byla to opravdu horká hádka, když náhle nějaká neznámá síla si pohrála s audio a video vybavením. Tohle je něco víc,než já zmůžu. To je v. Jesse se odmítl vzdát. Řeknu vám,že čím víc toho o HAARPu vím, tím se to místo zdá být hrozivějším.

Nejde to jinou cestou, jde to takhle. Jít ke zlu, ne proti němu. Ještě jedna věc mně vrtá hlavou. Měli tam dvě bezpečnostní brány, ne jednu,ale dvě. A to uprostřed ničeho. A to má být výzkumné zařízení? S takovým zabezpečením? Zajímavé. Zatímco guvernér,Braverman a Alex plánují další kroky, další člen týmu na druhém konci země přichází s dalším zjištěním. June je v Texasu, sleduje zde příběh vynálezce HAARPu. Člověka,který se stal hlavním kritikem projektu HAARP. Bernard Eastlund zemřel před dvěma lety, ale jeho syn Robert žije a mluví.

Okolo 1983 můj otec pracoval na několika nápadech, použití plynu jako štít proti střelám pro USA v případě útoku SSSR. Takže když váš otec projektoval HAARP, bylo to z obranných důvodů? Bylo to v době Studené války,1983/84, v Bílém domě byl Ronald Reagan. Můj otec pracoval na všem od komunikací s ponorkami po pozemní radary, horizontální radary, vyřazení satelitních komunikací, ochranné štíty proti střelám a populární ovládání počasí. Nápad byl zahříváním atmosféry posunout tryskové proudění, vyvolat déšť na místa, kde je ho potřeba a naopak, dostat ho z míst, kde by ho bylo hodně.

Robert tvrdí, že jeho otec nikdy nezamýšlel, že by HAARP byl použit jako útočná zbraň. Dělal to pro dobro: V Etiopii neprší, tak vyvolá déšť v Etiopii, někdo je moc deště,způsobuje povodně, posuneme tryskový proud a můžeme ten cyklus zpomalit. Byl velmi hrdý. Byl hrdý. Ale pak,armáda viděla potenciál a vykoupila plány. Váš otec cítil,že armáda může zajít dál, proto odešel. Snažil se přijít s něčím, co ochrání USA a je pro dobro lidí a oni řekli "Ne,možná máme zbraň, která se dá použít".

Zpátky v Aljašce: Jesse Ventura jede do divočiny promluvit si s lidmi,kteří u HAARPu žijí. První zastávkou je obec Glennallen, HAARP pomohl financovat vysokou školu. Ale i tu,50 mil dál, není nikdo jistý, co HAARP dělá. Může to být nějaký druh zbraně? Něco takového jsem slyšela. Je to vojenské zařízení,tak má vojenský účel.O tom nemám pochyb. Je to dotovaný,velký projekt, stojí hodně peněz. Myslíte,že by s vámi souhlasili? Myslíte vědce, nebo lidi, kteří tam pracují.

Ne, mám na mysli obecné použití a HAARPu, myslíte, že by byli k místním upřímní? Myslím,že je to záhada. Jesse jede do městečka, které je HAARPu nejblíž. Byl varován, že tam lidé nemají rádi cizince, tak si najal soukromou detektivku z Anchorage, která provedla průzkum. Nechce,aby její obličej byl viděn s kýmkoliv,kdo je spojený s HAARPem. Tvrdí,že by mohla být pronásledována, nebo dokonce i něco horšího. Díky za setkání. Co pro mě máte? Určitě na té věci s HAARPem něco je. Jo? Řekněte mi víc. Všichni byli přátelští, hovorní, dokud se nezačalo mluvit o HAARPu. Tehdy jejich osobnosti změnili.

Byla jsem ve všech vesnicích na Aljašce, ale nikde nebylo jak tady. Tak na to se musíme podívat. Detektivka nám dala seznam lidí, kteří by s náma chtěli mluvit. Detektivka řekla,že by chtěli. Jo, mohl by to být jiný příběh, když kamery jedou. Guvernér a jeho poradce přijíždí do Gakony. Počet obyvatel:215 Lidi ochotní mluvit o HAAARPu? 0. Nejsme příliš úspěšní. Ale vytrvalost se vyplácí. Našel jsem lidi,kteří by chtěli o HAARPu mluvit. - Opravdu? - Ano. Spoutej je, ať neutečou. Jesse se setká s jedinou osobou, která ví o každém všechno, provozuje kavárnu a poštu.

Jste tu už od začátku. Co myslíte, že tam dělají? Říkali,že provádí výzkum polární záře, ale no tak,to oni začali už před 25 lety. Takže jste velice podezřívavá ohledně tohohle místa? Samozřejmě. Kdyby studovali polární zář, byli by otevření, říkali by lidem co dělají, co objevili. Jako američanka bych to chtěla vědět, je to financováno z mých peněz. - To máte pravdu. Jestli je to kvůli obraně, tak ať to řeknou. Jsme upřímní, ne hloupí. Mluvili jsme s několika lidmi s okolí o HAARPu a zamykali se,nechtěli o tom mluvit.

Proč myslíte, že to dělají? Myslím, že lidé tady bydlí, aby měli soukromí. Před pár lety se tu mluvilo o kontrole mysli a lidé jsou nervozní, protože je to velký vládní projekt, nechtějí spolupracovat. Všichni ostatní v Gakoně se rozhodli zůstat za zavřenými dvěřmi, když v obci viděli cizince. Všichni kromě jednoho člověka. Myslím si,že je to jeden z nejtajnějších projektů vlády USA. Fred žije v Gakoně přes 40 let. HAARPu pomáhal postavit cestu. Takže jste tu a sledujete celou věc s HAARPem hlouběji.

Pracoval jsem na první cestě a části budovy a na montáží prvního generátoru. A byla zima,tak jsem tam musel sněžným pluhem,tři zimy ze čtyř. Když jsem tam poprvé pluhem přijel, neměli žádné bezpečnostní kamery. Byl jsem na tom pozemku jediný. Ale časem tam měli víc a víc zabezpečení. Proč by tam měli tolik zabezpečení, když tam dělají prosté experimenty? Vždycky jsem si myslel,že tohle zařízení může ovládat mysl. Slyšel jste někdy o metodách rusů kontroly mysli na vězních? Pouštěli různé frekvence, aby se lidi chovali, tak jak chtějí.

Aby bláznili, byli agresivní. Myslím,že tam mají takovou schopnost. Zajímavé. Jednou tady byla restaurace, hotel a restaurace,seděl jsem tam a pil kafe, byli tam čtyři chlápci a poslouchal jsem,o čem mluví a mluvili o kontrole mysli. Tři z nich odešli a čtvrtý si dal ještě jednou kafe. Nemohl jsem si pomoct, mluvili o kontrole mysli. Odpověděl "Ano,zajímám se o to 12 let." A měsíc strávil tady kvůli HAARPu. Myslím,že se lidem snaží vymýt mozek, nevím,zda to dělají každý rok, ale mají den otevřených dveří, kdy tam lidem rozdávají šálky kávy a sušenky, lidi to berou a říkají "HAARP je v pořádku".

Myslím,že to je zástěrka. Řeknu vám o HAARPu další věc. Byl jsem v místním baru,pil pivo. Bylo tam 10 elektrikářů, kteří tam měli 2 týdny pracovat. Jeden chlap přišel,nepamatuju si jeho jméno a řekl "Hej,co se děje?" "Spustili jsme tu věc a usmažili jsme chlapa". Co znamená usmažili? Pustili anténu a chlapa pod ní to zabilo. Stále před námi: Jesse potká muže,který o HAARPu ví víc, než kdokoliv jiný na Alijašce. A pak,se připojí k zařízení k ovládání mysli podobné HAARPu. Jsme v divočině na Aljašce.

Jedeme na setkání s doktorem Begichem, který ví o HAARPu hodně. Jeho bádání se stalo jeho druhou kariérou, je to největší autorita ohledně HAARPu. Tak pojďme si popovídat s Dr. Begichem,co teda ví. Guvernér Ventura! Je mi potěšením. Děkuju. Dr. Nick Begich je významný občan Aljašky. Je známý a respektovaný spisovatel a aktivista, syn kongresmana USA a bratr senátora Marka Begicha. Studuje a vyšetřuje HAARP 15 let. Budu upřímný,před 2 týdny jsem o HAARPu nikdy neslyšel, což shledávám znepokojivým.

Ale k tématu: jaký má HAARP útočný potenciál? Napřed si řekneme co dělá. Nejenže umí manipulovat počasí, ale může také shodit letadlo z oblohy bez jakéhokoliv poškození. Můžete válčit a nikdo o tom neví. Když je nastaven odpovídajícímu výkonu,může spálit cokoliv. Říkáte,že může způsobit pád letadla? Jo. Také se dá použít ke shození satelitů. Satelit jde dolů,s ním padá komunikace. Takové možnosti má HAARP. A už není sám. Čína a Rusové a další rozvijí tuhle technologii také.

Máme možnost manipulovat počasí po celém světě. Ano. Může způsobit hurikány a zemětřesení? To je velmi pravděpodobné. Spousta vědců v to věří. Kdyby jsme chtěli někoho napadnout, můžeme napadnout s HAARPem počasí? Ano. V roce 1977 USA,Rusko a dalších 60 zemí podepsalo dohodu, že nebudou manipulovat životní prostředí, jako velké vlny,zemětřesení, prostě změnu počasí jako válečnou zbraň. Takže říkáte,že potenciálně tu dohodu porušujeme? Pravidlo je takové,že dělat co chceme můžeme dělat uvnitř státu.

Tak se to interpretuje. To je možná už dost nebezpečné, ale Nick Begich se nejvíc obává možností HAARPu dostat se do vaší mysli. Samozřejmě,že to odmítají, ale sehnali jsme si vlastní dokumenty. Jsou to dokumenty letectva,námořnictva, které to zmiňují. To jsou jejich vlastní slova,ne naše. Doktore,to co mi říkáte je děsivé. Mluvíte o něčem,co může něco udělat s ovládáním mysli, ovlivní to myšlenky lidí a oni to ani neví. Ano. A jde o masu lidí. Můžete jít po ulici a narazit na tyhle zvukové vlny, aniž byste věděl,že vás zasáhne? Ano. Jde to dvěma způsoby.

Přenosem hlasových informací a druhá,že vás to ovlivní na emocionální úrovni, který je jednodušší a snadno se dosáhne HAARPem. Lidské tělo a mysl může přijímat signály. Stejně jako u rádiové stanice,když ji ladíte, když dosáhnete rezonance mezi vysílačem a přijímačem, je čistý signál. Tak je to stejné i s lidskou strukturou, strukturou buněk, orgány a mozkem. Jesse Ventura pochybuje,že antény HAARPu vysílají rádiové vlny, které ovlivňují lidskou mysl. Ale Nick Begich je na skeptiky připraven.

Tohle je zařízení, které projektoval můj přítel z Německa. Ukazovali jsme ho v Evropském parlamentu na otevřeném slyšení,v jednodušší verzi. Tohle je normální CD přehrávač, tohle jsou piezoelektrické snímače. Jednodušše,přenáší signály, které mají vliv na nervový systém, že je možné v hlavě slyšet hlasy. Umístěním těchto elektrod na kůži a ucpáním uší uslyšíte hudbu stejně jako uši, ale uši s tím nemají nic společného. Rovnovážný vestibulární nerv, který to spojuje s mozkem, s tím nemá nic společného.

- Jede to teď? - Ano. Můžeme to zkusit. Zapněte to, chci to zkusit. Takže si to přilepím ke krku a uslyším to, aniž by to slyšely uši a aniž by to slyšel někdo jiný? Ano. Teď si zacpěte uši,tak abyste nic neslyšel. Stále před námi: HAARP se dostává do mozku Jesseho Ventury - neuvěřitelný závěr. Zacpěte si uši, abyste nic neslyšel. Jesse Ventura byl skeptický o tom, že antény HAARPu dokáží ovládat mysl všech lidí. Teď,Dr.Begich mu ukazuje,jak HAARP přenáší signály přímo do jeho mozku.

Co jste slyšel? Slyšel jsem hudbu, ale je to divné, protože jsem se snažil zjistit odkud ta hudba jde a zdálo se mi,že odtud. Slyšel jsem je z horní části,z čela. HAARP,když se podíváte na tento signál, nejenže přenáší zvukové informace, ale i ovlivňuje mozek na emocionální úrovni, lze toho jednodušše docílit. Takže máme ovládání mysli? Ano. Když se vrátíme do 60tých let, kdy tohle všechno začalo, myšlenka ovládání mysli, jeden z mužů procházejích tento experiment byl podle NY Times Unabomber (Theodore Kaczynski).

Napadal lidi, kteří byli s technologií spojeni. Co byl výsledek těchto pokusů? Armáda přiznala, že přes 8 tisíc vojáků prošla tím experimentem. Technologie je jednoduchá. Potřebné části můžete normálně koupit. Je jen potřeba mít technické znalosti, jak to dát dohromady. Stejně jako u ladění rádiové stanice, jak jsme před chvílí mluvili. Je-li mezi tím statika a dostanete rezonanci mezi vysílačem a přijímačem, věc začne pracovat. A země začne pracovat,máte něco nestabilního,tak spustíte zemětřesení.

Teroristé vlastní technologii, která dokáže vyvolat zemětřesení, erupce sopek, změnu počasí. - Teroristé? - Teroristé. Můžou sundat letadlo z oblohy, poškodit satelity. Tohle je jedna z těch věcí, kdy můžete vést válku, u kterých protivník neví, že probíhá. Tajné operace v téhle zemi nejsou nic nového, ale s takovým technologickým posunem, by mohly získat nový rozměr. Takže jednodušše pro laiky - mluvíte o neviditelném smrtícím paprsku? Vlastně už chlápek,který vynalezl koncept smrtícího paprsku byl Nikola Tesla.

To on vynalezl střídavý proud, který používáme doma dodnes. Jeho koncept smrtících paprsků byl předložen vládě USA před 2.světovou válkou. Tyto samé dokumenty jsou v patentech Bernarda Eastlunda. Tohle je smrtící paprsek. Jesse Ventura a jeho tým se vrací domů. Věci,které viděli, lidi,které potkali, a informace,které dostali je přesvědčili, že HAARP je něco jiného, než vláda chce,aby sme si mysleli. Šel jsem do tohoto vyšetřování s vědomím, že armáda má svá tajemství.

Ale v případě HAARPu si hrají s ohněm. Je jedna věc vytvořit obranný systém proti střelám a druhá hrát si s přírodou. Viděli jsme jak je jednoduché přesouvat mraky, rozpoutat bouři, povodně, eko-terorismus, A já jsem se dozvěděl,že rádiové vlny se vám opravdu dostanou do hlavy, dostaly se totiž do mojí. Byl jsem u brány HAARPu a nechtěli mě tam pustit. Operace prováděná námořnictvem neodmítne bývalého SEALa, pokud nemají co skrývat. Jsem Jesse Ventura a tohle je Conspiracy Theory.

Rozhovor o geoinžinýringu
Dnes jsme opět v Zamore a ráda bych vám položila otázku: Umíte si představit, že v rámci výzkum změn klimatu, nebo s cílem zlepšení komunikační techniky někdo dokáže kontaminovat půdu, vodu a rostlinstvo? Touto otázkou se dnes odpoledne začala konference v Zamore, organizovaná občanským frontou Zamora. Abychom získali odpovědi na tyto otázky, přišla k nám Josefina Fraile. předsedkyně sdružení Terra SOS-TENIBLE, zakladatelka občanského sdružení Guardacielos (Strážci nebe), odborník na politické vědy. Dobrý večer, vítejte.

Dobrý večer, velmi vám děkuji za tuto příležitost. Skutečně zajímavé téma, a velmi znepokojivé, když se jím začnete zabývat. Je zde množství nezodpovězených otázek, zkusme některé z nich objasnit. Jak již napovídá název konference, na které jste se zúčastnili dnes odpoledne, prý existují programy na ovlivňování klimatu, které velmi pravděpodobně kontaminují naše životní prostředí, naši planetu. Je to pravda. Tyto programy ovlivňování klimatu existují a nejsou nové.

Programy na ovlivňování klimatu existují již více než 60 let, a jsou to vlastně klimatické zbraně. Poprvé byly použity ve Vietnamu aby zaplavily Ho Či Minovu cestu. To byla zásobovací cesta vietnamské armády. Cílem nasazení zbraně bylo prodloužit období monzunů o 50 dní, aby se vojska utopila v blátě a přerušilo se tak zásobování vietnamské armády. Ničivý účinek byl tak silný, že OSN v roce 1976-1977 tuto klimatickou zbraň zakázala. Byla uzavřena dohoda o tom, že klimatické zbraně se nesmějí používat pro vojenské účely. Ve skutečnosti se však stále používají.

Což umožňuje a k čemu se využívá tato zbraň?
Touto zbraní lze vytvořit déšť, vichřice, mraky, blesky, bouře na libovolném místě na světě. Nebo přesný opak: lze jí rozptýlit dešťový frontu. Zastavit krupobití a sníh. Může však také vyvolat sucho. Tato zbraň na ovládání klimatu. Ten, kdo ji vlastní, má absolutní kontrolu nad poklady tohoto světa. Zejména nad potravinami. Jinými slovy, země, která má tuto technologii, ovládá kohoutek s vodou na celém světě. Dělej, co ti říkáme, a dostaneš vodu!

A pokud si proti, připrav se na sucho v zemi. Zničíme každou oblačnost, což vyvolá dlouhodobé sucho. Důsledkem bude neschopnost obyvatel země produkovat potraviny, a zavládne hlad. Něco takového existuje! Jsou země, které mají tuto technologii. A v USA se tato technologie stala součástí jejich zahraniční politiky. Jistá zpráva severoamerického letectví uvádí. Všimněte si prosím její nadpis: "Ovládat klima do roku 2025" (Owning the weather in 2025).

Tento nadpis, který vše vysvětluje, nám vyráží dech. To, že někdo dokáže být takový arogantní, a chce ovládat přívod vody pro celou planetu, to si jen málokdo dokáže představit. V této zprávě se také uvádí, že ovlivňování klimatu je součástí americké zahraniční politiky, ať už to svět chce nebo nechce. A tato politika se prosazuje! Dvoustrannými dohodami, organizacemi jako je NATO, které má přece na starosti nás, nebo prostřednictvím OSN.

Skutečně, na posledním Valném shromáždění OSN byl v 5. zprávě o změně klimatu v části D IPCC (Mezivládní panel o změně klimatu) víceméně legitimizován k tomu, co lze označit za geoinžiniering. Tak to nahání strach. Na druhé straně si lze říci, že tak špatné to přece není! možná vynalezli technologii, která pomůže, která může usnadnit život mnoha lidí. Může například ukončit sucho. Nebo umožňuje do jisté míry ovládat počasí tam, kde je to potřeba.

No je to hrozivá myšlenka, protože namístě je otázka: Použije USA nebo jiná mocná země tuto technologii, aby vydírala jiné země? Nuže, jedna věc je jasná: kdo má tuto techniku, může vydírat koho chce. Letos jsem měla velké obavy z reakce Pchjongjangu, hlavního města Severní Koreje. Zcela vážně zvažoval možnost jaderného útoku na USA. A.. USA má seznam zemí, které považuje za "zvlčilé" a které za "darebácké".

"Zvlčilé" země jsou ty, které např. nedodržují lidská práva. "Darebácké" země jsou zase ty země, které jsou zcela proti vládě USA. A mezi tyto "darebácké" země patří i Severní Korea,. ve které nepršelo už celou věčnost. Má problém uživit své obyvatele. Tehdy přichází okamžik, kdy nelze obhájit postoj vlády, ale možná pochopit její zoufalství. Zoufalství národa, který byl odsouzen k vyhladovění. Jen proto, že se nachází na seznamu tzv. darebáckých zemí.

Kuba je další příklad. Kuba má však naštěstí prostředky na obnovu vodního systému. A i je využívá. Lidé doma si myslí: No dobře, to vše je daleko od nás. Mluvíme o zemích, které jsou vzdáleny tisíce kilometrů. Mezitím však i zde u nás si lidé začali dělat starosti.

Kde? Ve kterém regionu vzniklo podezření, že i zde se uplatňuje geoinžinýring? Jednu věc musím nejdříve vysvětlit: V tom okamžiku, kdy byl tento způsob vedení války ze strany OSN zakázán, jsme si položili logickou otázku: Země, která dokáže ovlivňovat klima, a má tak moc nad přírodními zdroji ve všech zemích na světě, vzdá se tato země své nadvlády jen proto, že, i když s velkým zpožděním, podepsala úmluvu OSN? Asi sotva. Jediné řešení, které této zemi zůstává: Pes musí dostat nový obojek. Co tím chci říct?

Země vytvoří globální problém, aby nabídla globální řešení. Globální problém bylo vytvoření nového náboženství: ZMĚNA klimatu a globální oteplování. Vinu připsali emisi CO2 do ovzduší. A globální řešení je geoinžinýring, něco jako "požárník žhář",. což není logickým řešením. Logickým řešením by přece bylo drastické snížení emisí CO2. Ale ne, protože tvrdí: "Geoinžiniering je speciální způsob! Vyšleme do nebes tisíce letadel na celé planetě a rozprášíme do ovzduší kovové částice!"

Nač? K vytvoření solárního štítu, solárního filtru. Takto dokážeme zabránit tomu, aby sluneční paprsky dopadaly přímo na povrch planety. Odrazí se od tohoto štítu zpět do vesmíru. Vždyť to je úplně nemocné! Jaderný fyzik, Rosalie Berttellová, nábožensky založená žena která nezastupuje zájmy korporací, řekla, že to je matematicky zcela nemožné. A na okraj něco k autorovi tohoto "brilantního" nápadu.

Je zvláštní, že všechny tyto nápady a návrhy pocházejí z laboratoře, které vyvinulo atomovou bombu. Na tuto myšlenku přišel Edward Teller, otec vodíkové bomby a nejmladší člen projektu Manhattan. Člověk, který nevěřil na globální oteplování. Zpochybňoval ho, a přece právě on přišel na řešení! Abychom si to objasnili: V 1960-tých letech byla vyvinuta technologie, nástroj, který byl použit během války a pak byl zakázán.

Ale přesně tento nástroj se dodnes používá k ovládání klimatu, jako prostředek proti údajným emisím CO2. Ne, tak to není. To je to, co nám tvrdí! Aby mohli rozšířit výzkum a použití nástroje pro ovládání klimatu jako zbraně, tyto aktivity jsou prováděny jménem "geoinžinieringu" a nám tvrdí, že to je na zmírnění globálního oteplování. Alespoň takto nám to vysvětlují. Co je však za tím? Je to stále klimatická zbraň!

S celkem nepředvídatelnými důsledky na přírodu a lidstvo. Geoinžiniering je svévolná manipulace klimatu na globální úrovni. V USA to začalo v 1990-tých letech. K nám se to dostalo prostřednictvím NATO, od r. 1999. Nuž dobře, předtím bylo několik testovacích letů za socialistické vlády, jak víme od r. 1985. Nyní však již nejsou žádné testy, je z toho program, který je důsledně prováděn. A protože je globální, zasahuje i celé Španělsko.

Kromě tohoto programu však existují i ​​další testovací lety. A jeden z těchto testů, nevíme co testuje, se právě uskutečňuje v La Guarene. Ano, soustřeďme se nyní na toto téma. Několik farmářů si už začíná dělat starosti, protože na svých polích našli věci které ve volné přírodě nemají co hledat. Jaké indicie a vzorky našli? Proč zemědělci z oblasti La Guarenas bijí na poplach? Nuže, tyto vzorky.

Bylo to během jednoho z těch dnů, kdy několik farmářů vyšlo na pole a všude nacházeli něco jako šupiny. Šupiny z částic, které se leskly. Co vidíme padat z nebe na tomto videu? To, co padá z nebe na tomto videu dokazuje, že někdo na nás dělá pokusy. Viz! To jsou vlákna! To není hliník. To jsou vlákna, některé dokonce velmi dlouhé. Dlouhé až pět metrů. Nebo vytvoří chuchvalce jako ten, který jsem donesla na ukázku. - A tato vlákna náhle začaly padat z nebe.

-Ano, ano, rozprašují jejich letadla. Rozprašují všechno možné, i vlákna. Často rozprašují nanotechnologii, tu však není vidět. Ale toto však vidět a nám se to podařilo nafilmovat. - A tato vlákna, z čeho se skládají? - To budeme vědět, až je dáme analyzovat. Doufám, že Sepron (občanská stráž na ochranu životního prostředí) posbírá vzorky k analýze. Je zcela jasné, že tohle tu má nějaký cíl. Vlákna padají právě v zóně, ve které je ekologické zemědělství.

Vypadá to téměř, jako by tu byl zájem zničit ekopotenciál v regionu La Guarenas. Je zcela jasné, že něco takového má důsledky. Přirozeně to má důsledky i na naše zdraví. Mikrovlákna padají na pokožku, zahnízdí se, způsobují kožní choroby, ale proniknou i do těla, a je velmi těžké to opět vyléčit. Jsou to nové nemoci, a jedna z nich dostala název morgellony, kdy se tato vlákna dostanou do těla, tam se znásobují. Živí se železem a kyslíkem v naší krvi.

A najednou nám chybí železo. Důsledkem jsou únava, chudokrevnost. Nedostatek kyslíku. člověk se cítí unavený. A nevíme, co všechno tyto morgellony v těle způsobí, jak působí na naše orgány. V této věci spolupracujeme s americkým ústavem Carnic. Zaslouží si naši úctu, protože nepobírají žádné veřejné peníze. Veškerý výzkum financují z darů, protože musí být nezávislí, aby zjistili pravdu. Takže, farmáři již podali žaloby.

Viděli jsme záběry, na kterých tato vlákna padají k zemi. - Řekli jste i to, že. - Tady je jeden chuchvalec! Padají i jako chuchvalce. Řekli jste i to, že letadla rozprašují částice hliníku, -. který se koncentruje v půdě. - Vedle jiných látkách. Naše analýzy ukazují výrazný nárůst hliníku. A hliník je jeden z nejrozšířenějších kovů, ale nikde v přírodě se nevyskytuje v čisté formě nebo ve formě šupin. jaké jsme našli. Úmyslně tu na nás rozprašují oxidy kovů.

A to je atentát na naše životní prostředí. Nejen na naši přírodu, ale i na lidstvo. Protože to svinstvo otráví celý náš život, vzduch, potravu, vodu! Nelze se tomu vyhnout. Nemáš na výběr. Vždy když se mluvilo o vzdušném prostoru, tak se mluvilo o svrchovanosti. Každý stát má právo upravit užívání svého vzdušného prostoru. Jak je možné, že takové rozprašovací lety jsou povoleny? Většina těchto letů jsou vojenská letadla.

Mezitím máme důkazy o tom, že i civilní letadla pomáhají rozprašovat tyto částice. Tato letadla nejsou nikde registrovány. Nemají výsostné znaky, a nejsou součástí oficiální letového provozu. Na druhé straně Španělsko ale i další země EU ztrácejí stále více vlastní svrchovanosti. Bohužel ztratili jsme svrchovanost nad vlastním nebem. Svrchovanost nad španělským vzdušným prostorem nemá španělská vláda, ale NATO.

Jak je to možné?
V mnoha případech ty letadla letí nízko, sejdou až na 2000 metrů a níže. Za to je však odpovědná vláda, protože ty letadla bez oprávnění nesmí letět tak nízko. I regionální vláda je za to odpovědná, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Tyto lety musí ihned přestat! To nesmí pokračovat! To je. atentát! To je přece genocida! Nikdo se před tím neochrání! Já se například mohu rozhodnout, jestli budu jíst GM potraviny, pokud jsou označeny.

A za trochu více peněz si mohu koupit ekologické potraviny. Ale tady nemáš na výběr! Musíš dýchat, musíš pít, musíš jíst. Pokud nám otráví jídlo a vodu, co máme dělat? Celým svým srdcem apeluji na našich lékařů a právníků a věřím, že pomohou. Je to velmi špatné. Naše zdraví je naším právem a musí být přísně chráněné. A pouze ti, kteří dodržují právo, to mohou. A ještě něco! Je důležité, abychom si připomněli jeden Napoleonův citát: "Neexistuje nic, co by veřejné mínění nedokázala změnit."

Doufám, že to bude takto, az celého srdce děkuji za pozvání, protože to pomůže ovlivnit veřejné mínění. Bylo podáno oznámení, na úřadech nebo u soudu? V červenci 2013 jsme v Sepron (občanská stráž) podaly oznámení. Jsme optimističtí. Věříme, nebo chceme věřit, že se dostane do správných rukou. A pokud to bude nutné, půjdeme až k nejvyššímu soudu. V dubnu 2013 jsme to předložili Evropskému parlamentu.

Udělali jsme to proto, že všichni občané EU jsou ve stejné situaci. Přitom vlády to popírají. Zkuste si představit, že vláda by to přiznala. Náklady! Odpovědnost, občanská i právní, kdo ji převezme? Ta, škoda, která je zde způsobována. Napadli jsme to v Evropském parlamentu a požádali jsme ho, aby chránil občany Evropy. Organizujeme i petici, na adrese: www.guardacielos.org. Můžete tam podepsat naši petici.

Doufáme, že vysbíráme dost podpisů, protože příští volby do Evropského parlamentu se uskuteční v květnu 2014, abychom mohli vyvinout tlak, aby bylo zahájeno nezávislé vyšetřování. Mluvili jsme o farmářích v oblasti La Guarenas. Zde v Zamoře jsou více, kteří sbírají vzorky a podávají oznámení. ale toto rozprašování se děje v celém regionu. V Castilla y León, v celé zemi av celé Evropě. To, co se děje u nás, není výjimkou. - Děje se to na více místech. - Ano.

Zde ve spise Evropské konference máme fotografie ze zemí, které se jí zúčastnili. Patnáct zemí. Takže je vidět, že tyto akce jsou skutečně globální. V Evropě nezůstala ušetřena ani jedna země. Zde máme fotografie z borovicového lesa El Madero (Zamora) který vyhynul v průběhu jednoho roku. A tady máme fotografii letadla Spojených arabských emirátů během rozprašování. A zde jsou výsledky. Tyto fotografie jsou alarmující.

Známe největšího výrobce solárních článků v Kalifornii. Spolupracujeme s ním. Byl to člověk, který nevěřil, že něco takového existuje. Až jednoho dne zjistil, že jeho solární články vyrábějí už jen 60 procent energie. Začal se tím zabývat. Řekl si: "Vždyť uvidíme, zda ti blázni mají pravdu!" Od té doby nepřestal v této věci pátrat. A už deset let odhaluje tyto špinavosti. Má stránku www.geoengineeringwatch.org.

Neexistuje žádná veřejná diskuse na takto vážnou téma. Proč? Proč se ve veřejnoprávních médiích hovoří pouze o změně klimatu a CO2? Proč se v médiích nemluví o geoinžinieringu a ovlivňování klimatu? Vědí proč! Protože v této diskusi by už nyní prohráli. Protože prostí lidé přece nejsou sprostí! To média nejsou při smyslech. Proboha, který debil může na něco takového přijít? Už teď vědí, že tuto diskusi by prohráli. Lidé mají plné zuby toho, nechat vládnout šarlatánů.

To je příčina, proč není veřejná diskuse. Zato máme množství podprahové reklamy! Ve školách se používá program GLOBE. Učitelé chodí s dětmi na výlety. A podle pásů za letadly se učí předpovídat počasí! To si proboha nikdo neuvědomuje, že to je manipulace, indoktrinace našich dětí? Používají i Walta Disneye. Poslední film DUSTY (u nás pod názvem LETADLA) byl o práškovací letadle, které mělo strach z výšky.

Takto se geoinžinýring krůček po krůčku protlačuje do hlav lidí. Proto se zaměříme i na odhalení této podprahové reklamy a podáme žaloby. Doufáme, že veřejné mínění nás podpoří, abychom ukončili tento horor, protože to vyráží dech. Josefina, děkuji za informace. Nyní si každý může udělat vlastní mínění. Ohledně těch vzorků, které posbírali farmáři.

Musíme teď popřemýšlet nad mnoha věcmi. Zejména nad tím, co nám to létá nad hlavami. 31. budete opět v Zamoře na dny otevřených dveří, na kterých se může zúčastnit každý. Správně. Pro informaci: Rada přijdu, i když je to pro pouze malou skupinu. Cílem mého úsilí je osvobodit lidstvo a budoucí generace od toho. Děkuji pěkně.

Titulky z německého překladu pro vás připravil Durino www.auria.sk/blog

x Zkratka HAARP znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy nízkofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficálně se jedná o program výzkumu ionosféry, ale prakticky všechna známá fakta svědčí o tom, že HAARP je zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Pravdou ovšem je, že ionosféry se docela jistě týká.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.