xVybraná videa
Hurricane Sandy - prvních 36 hodin poté Tornádo Tracking the Hurricanes: 2005 část z dokumentu Holes in Heaven o projektech HAARP HAARP a díry v nebi - Zbraň která ohrožuje život na celé planetě Extrémní počasí 3 díly od BBC A Lady Called Camille
text k videu
Klimaticko-tektonická válka je celosvětově v plném proudu
Člověk si ve svém poslání hraje na boha. Ovládá počasí a používá ho jako zbraň. Blesky, povodně a hurikány, jsou namířeny na nepřítele. Nejlepší válka je taková, při které nemusíte střílet a nikdo ani netuší, že jste začali bojovat. Je to možné, nebo zde byly již útoky zbraní využívající počasí?

Někteří lidé věří, že Katrina byla způsobena, silnou klimatickou zbraní. A jak pochopit stále extrémnější počasí? Zemětřesení a přílivové vlny se stanou budoucností války. Tato série vyšetřuje, jak se nemožné stává možným a co to může znamenat v budoucnosti. Kdyby nepřítel změnil tryskové proudění nad Severní Amerikou, mohlo by ji to vrátit do doby ledové. Laserové zbraně, kontrola mysli, věčný život, skuteční terminátoři, válka pomocí počasí, pláště neviditelnosti. To je nemožné!

Válka s použitím počasí. V červenci 2008. Výzkumník blesků Elissa Eastvedt, je schovaná v podzemní buňce na vrchu Magdaléna v Západním Mexiku. Jsem v podzemní místnosti a moje střecha, je na úrovni vrchu hory. Jaký má úkol? Spustit a odklonit blesk na cíl, podle zadaného určení. Cílem těchto odkloněných bleskových pokusů, je zjistit co způsobuje blesk. O blescích toho mnoho nevíme a nejdůležitější otázkou je, že nevíme, jak vznikají. Co je počáteční proces? Víme co se děje během blesku, ale jak se začíná, je stále kompletní záhada.

Blesky se vytvářejí, když se v bouři srazí části zmrzlé vody a vytvářejí v oblacích, silné elektrické pole. Ale co ho způsobuje, je záhada. Ellisin výzkum, nemůže být zachycen na videu. V podzemní chráněné místnosti obklopené vrstvami horniny, je nad místností odpalovač raket, do bouřkových mraků. Vše je zapojeno na uzemňovací drát, 1km pod zemí. Jak se nasbírají bouřkové mraky, Ellisiny přístroje budou cílem blesku. Snažíte se zachytit blesk, který má stejně tak udeřit.

Sledujete monitory, zda jsou stavy oblaků v pořádku, aby blesk udeřil blízko. Vystřelíte raketu do vzduchu, takže blesk se "rozhodne" zasáhnout váš cíl a přijde do vašich přístrojů, místo aby udeřil někde vedle. Ellis vystřeluje raketu za raketou a doufá že blesk udeří. Usměrnit blesk, je velmi podobné výhře v loterii. Můžete udělat vše co si myslíte že je správně, ale stále netrefíte. Konečně v: po šestém výstřelu, se to stane. Toto jsou aktuální obrázky.

Blesk zasáhne raketu a miliony voltů elektřiny, projdou drátem do země, Kde se zaznamenávají data. Ve videu které zaznamenává data, vidíme světlou rovnou část. To je drát z mé rakety. Raketa je přirozeně nahoře, od této části blesku. Nyní si představme že toto je bojiště a ten cíl je nepřátelský tank. Mohli bychom poslat raketu nad tento cíl a poslat blesk přímo na něj. Ellis dělá průzkum o blescích, pro institut hornictví a technologie v Novém Mexiku, které sponzoruje její laboratoř.

Není to určeno pro vojenské využití, ale jak jednou dokážeme nasměrovat blesky, jejich využití jako zbraně už není daleko. Blesk by byla devastující zbraň, která by mohla být použita na moderním bojišti. Je nejsmrtelnějším poznaným přírodním úkazem a jeden blesk se může rozvětvit na 8 kilometrů, při teplotě až 30 000 °C. To je srovnatelné s pětinásobkem teploty, na povrchu Slunce. Na jedné straně by to mohlo zabít hodně vojáků, ale co je ještě důležitější, vyřadilo by to z činnosti všechny elektronické systémy.

Zásah bleskem by vyřadil radary, udělat velicí systémy nefunkční, a vyřadit by také všechny počítače. Je těžké si představit lepší zbraň než počasí a mít tak možnost posílat na své nepřátele, blesky jako Zeus. Jsou zde klíčové bariéry, které je třeba překonat, abychom přesměrovávali blesky, bouře a dokonce i hurikány. Je to celé možné, pokud. . Útočník umí přesně nasměrovat počasí, kdy a kde je třeba. . Musí být způsob jak ho přesně zaměřit. Například namířit blesky na nepřátelské stíhačky.

Technologie musí být jednoduše utajitelná, aby se nemohlo ukázat prstem na toho, kdo ji použil Vedení války pomocí počasí. V Nevadě v bleskové laboratoři Greg Leyh, se snaží také přijít na to, co vyvolává blesk. Vytvářejí si své vlastní blesky. V laboratoři mají dvě Teslovy cívky, které produkují napětí 19 milionů voltů a teplotu asi 6000 °C. Layh si postavil laboratoř na studování dopadů blesků na letadla, domy a vozidla a doufá že zjistí, jak je více zabezpečit během bouřky.

Blesk je elektrický výboj z bouřkového oblaku do země a nabitý oblak, má přibližně hodnotu 100-300 milionů voltů. Nějaký mechanismus, započne vybití blesku z oblaků do země. Je to ohromné množství chvilkové energie, která by uměla v okamžiku dopadu, zásobovat celé západní USA, ale jen na velmi krátký čas. Laboratoř v Nevadě, dokáže vyprodukovat elektrické anomálie ve velké míře. Náš cíl je obnovit část blesku, dlouhého asi 100 metrů. Layh nám teď ukáže sílu jeho stroje.

Zapíná to a doufá, že pochopí něco víc z nezkrotné zuřivosti blesků. Je to naprosto bezpečné, pokud skenujete na správném místě. Udělat to nesprávně, by bylo dost špatné. Nabíjí cívky a 19 milionů voltů se vznáší ve vzduchu, přesně jako blesk v oblaku. Představte si jiskru, která spustí motor auta. Nabité částice se srážejí, vytvoří jiskru a nakonec blesk. Je to malý obraz toho, co se děje v přírodě. Tento experiment, ukazuje blesk dlouhý 6 metrů. Layh buduje laboratoř, která bude jednou schopen vytvořit blesk, 10krát tak dlouhý.

Století lidé sní o tom, aby uměli ovládat blesky, To co jsme udělali, bude prakticky první pokus vědomě nasměrovat blesk. Layh ani Ellis nevědí jak a ani nechtějí použít blesk jako zbraň. Ale hned jak vědci zjistí jak odklonit blesk, tak to armáda bude chtít využít. Odkloní a zamíří blesky a udělají to tajně. Některé teorie se datují o sto let zpátky, ke geniálnímu vynálezci Nikolu Teslovi. Nikola Tesla, může být označen jako otec směrovaných energetických zbraní.

Nejen to, ale prý vymyslel několik patentů na ovládání počasí a jejich využití ve válce. Nikola Tesla byl výstřední génius a velký rival Thomasu Edisonovi. Kolem roku 1891 Tesla navrhl typ cívky používaný dodnes, aby generovala vysokonapěťový proud, na studování elektřiny. Byl to Tesla, kdo vymyslel střídavý proud, který používáme v našich domácnostech dodnes. Tesla byl také první, kdo přivedl lidstvo k ovládání počasí. Vymyslel ochlazující teorii na ovládání počasí a využíval k tomu extrémně nízkofrekvenční vlny (ELF vlny).

Když jste byli na rockovém koncertě, mohli jste cítit nízkofrekvenční vibrace z reproduktorů (basy). Tak ELF jsou podobné. ELF vznikají ve všech elektrospotřebičích a nejen v našich domácnostech, ale také v autě a tak dále. Jejich hodnoty jsou většinou tak nízké, že se vám nic nestane. Tesla uvažoval tak, že kdyby se ELF vlny vyslali do ionosféry, do horní vrstvy atmosféry, dokázali bychom ovlivnit počasí. ELF vlny by vytvořili teplo, měnící strukturu ionosféry a vytlačili by ji do vesmíru.

Když zahřejete určitou část atmosféry, vytlačíte ji nahoru jako sloup. To donutí nižší část atmosféry, aby zaplnila takto vzniklý prostor. Může to změnit tryskové proudění i atmosférický tlak, čili to dokáže ovlivnit počasí. Zahřátim ionosféry, vzniká něco jako přehrada, která odkloní tryskové proudění vzdušných mas v atmosféře. Tryskové proudění se nachází přibližně ve výšce 9,5-14,5 km nad zemí a dosahuje rychlosti až 500 km/h. Tryskové proudění, je rychlý stlačený proud, který přenáší miliardy galonů vody kolem naší planety, jako obrovská řeka ve výši 15-18km.

Přenáší všechnu vodu, pro bouře a deště. Toto je životní energie planety. Teslova teorie pomohla vyvinout zbraň, jak je přesměrovat. Rusové byli první, kdo začal vysílat tento signál. Asi už je to tady. Bylo na USA zaútočeno pomocí počasí? K podivným a nečekaným výpadkům, docházelo po celém světě. Radiolokátory v celém USA, zachycují náhodná rádiová spojení. Způsobovalo to výpadky radiového a televizního signálu, po celé Severní Americe. Tento signál byl jako ťukání, které bylo nejprve 10 cyklů a pak se na chvíli zastavilo, pak zase 10 cyklů a zase se to zastavilo.

Satelity USA zjistili, že signály přicházejí ze Sovětského svazu. Vymysleli mu krycí jméno. Jmenovalo se to Ruský Datel, protože to vycházelo z Ruska a mělo to zvuk, jako ťukání datla. Toto je záznam, toho podivného zvuku. Satelity objevili, že Rusové tajně postavili na svém území, obrovské rádiové vysílače, které vysílali ELF vlny do atmosféry, nad Severní Amerikou. Vysílali signál až do roku 1989, kdy byli odhaleni. Ale proč? Způsob jakým pracoval Datel byl ten, že tento obrovský radar, vysílal pomocí elektromagnetickém záření, miliony wattů energie.

To ťuknutí se ozvalo vždy, když byl vyslán impuls a v každém impulsu, bylo obrovské množství energie. Snažili se to dělat proto, aby zjistili přilétající balistické rakety do Sovětského svazu. Jedno možné vysvětlení bylo takové, že to mělo být včasné varování, před raketami z USA. Ale výzkumníci teď už vědí, že se dělo něco hrozivějšího. Jak přicházel signál, děly se velmi podivné věci. V roce 1982 reportér L. Ponthi z Pentagonu uvedl, že Rusové ionizují atmosféru nad USA.

To znamenalo, že přesměrovávali tryskové proudění a vzdušné proudy nad Amerikou. Přesně tak, jak předpověděl Nikola Tesla o 100 let dříve. Ve vojenských laboratořích, bylo prováděno mnoho výzkumů o tom co se stane, když pošlete rádiové vlny do atmosféry a porušíte tím její dynamiku. S určitostí zjistili, že mohu pohnout atmosférou a změnit tak počasí. Byl Datel další zbraní studené války, namířenou na USA? Když byl Datel zapnutý, začalo se dít něco velmi divného.

Od 1987 po rok 1992, zažila Kalifornie největší sucha v historii tohoto státu. Nebylo jídlo a zvířata umírala, ceny potravin se zvyšovaly, lidé byli vyděšení a vědci byli mimo. Vyrůstal jsem v Severní Kalifornii a to sucho si samozřejmě pamatuji velmi dobře. Lidé byli vystrašení jaké je sucho a jak snadno dokázal vypuknout oheň. Bylo to strašidelné. Někteří výzkumníci říkají, že to sucho bylo zapříčiněno brázdou vysokého tlaku vzduchu, která byla 800m od pobřeží a odrážela příliv vlhkého vzduchu z oceánu.

Byla to extrémní anomálie atmosféry. Zde vidíme, jak proudí tryskové proudění nad Amerikou v časných osmdesátých letech. Vzduch proudí a přináší vlhkost. Šipky naznačují rovný proud doprava. Podle NOAA (Národní administrativa pro oceány a atmosféru) v letech kdy bylo sucho, se stala podivná anomálie. Vzduch začal proudit ze západu na východ, tedy opačně a způsobilo to dramatické sucho. Po roce 1995, se tryskové proudění zase vrátilo do normálu. Sověti odmítají jakoukoliv účast v této klimatické válce.

Nedivím se že to všechno popřeli a že nic z toho nepřiznali, protože podobnou reakci očekávali. Jeden z důležitých hledisek vedení klimatické války, je možnost kdykoliv všechno popřít. Nemůžeme z toho nikoho obvinit, protože nevíme, jestli to je "pouze počasí" a nebo nějaký zlověstný vojenský zásah. Kdybyste umíte namířit přírodu, aby práci odvedla za vás, můžete vést skrytou válku, díky které je USA celosvětově známé a zároveň máte možnost to popřít. Vědci z NOAA nedokázali vysvětlit, proč se vyskytla tato anomálie v tryskovém proudění.

Možná to byla jen nepředpokládatelná součást matky přírody. Ale asi to nebude náhoda, že USA také začala stavět, své vlastní záhadné antény v únoru 1992. Nacházejí se v Gakoně na Aljašce a projekt se jmenuje HAARP. HAARP znamená doslova „vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný projekt“. Původně je výsledkem práce ozbrojených sil a námořnictva a různých akademických institucí. Je to největší rádiová stanice na světě, ale není navržena tak, aby vysílala pro lidské uši.

Používá jedinečnou schopnost, nasměrovat energii do jednoho bodu vysoko v atmosféře v oblasti zvané ionosféra. HAARP má 180 antén o výšce 22 metrů. Jsou dohromady spojené tak, že mají funkci jako jedna stereo anténa. Mohou tak zaměřit miliony wattů ELF vln, na malé místo v atmosféře. Množství energie o kterém mluvíme, je 3,6 milionů Wattů. Abych vám přiblížil kolik to je, největší AM radiostanice v USA, má výkon 50 tisíc Wattů. HAARP je srovnatelný s výkonem 72000 těchto AM stanic na jednom místě a dokáže zaměřit svou energii 19km do šířky, 4km do hloubky a 14,5 km do výšky.

HAARP míří tuto energii z místa, ležícího asi 300km od Anchorage na Aljašce. Americká armáda říká, že HAARP je pouze výzkumný ionosférický projekt, pro civilní a obranné využití. Jiné teorie nám ale říkají, že tato energie vyzařována do vzduchu, ohřívá atmosféru a mění tak počasí. HAARP se používá v ovlivňování počasí a armáda to nepopírá. Má to i ve svých dokumentech, ale dosud to neřekli veřejnosti. Doktor Brooks Agnew zkoumal posledních 30 let ELF vlny a je si jistý, že HAARP má co dočinění s atmosférou a počasím.

Neovlivňujete tryskové proudění přímo, ale nepřímo. Pokud posunete ionosféru nahoru, stratosféra se tam musí natlačit. Když se tak stane, stáhnete tryskové proudění a všechnu tu vodu, která protéká přes planetu. Doktor Brooks Agnew si připravil malou demonstraci toho, jak HAARP funguje. Máme tu generátor oblaků, který vytváří skutečné vodní kapky, stejně jako je tomu v oblacích. Nyní vidíme, jak se to naplňuje mikroskopickými částicemi vody. Je to kompletně naplněné vodní párou a můžete vidět, jak se to sráží na boku.

Detail je přesně takový, jako kdybyste seděli v oblaku, 4,5 km nad zemí. Na spodku zkonstruoval doktor malý zdroj ELF vln. Je to miniaturní verze HAARPu. Používáme jen 100 wattů, aby to bylo bezpečné. Když doktor zapne přenos, začne ostřelovat oblak ELF vlnami. Oblak se tak začne posouvat nahoru i se svou vlhkostí. Když se pokrčíte, uvidíte čáru přímo nad anténou, jak odpuzuje vodu nahoru. Přesně takto funguje HAARP. Jak vidíte, tak jsme náš oblak nezvedli, ale je skoro celý pryč zevnitř.

HAARP dělá přesně totéž. Ionizuje a vytlačuje do vesmíru. HAARP je jen jedením z celosvětových zdrojů ELF vln. USA vlastní tři. Z toho dva jsou na Aljašce a jeden je ve Střední Americe. Rusko má jeden ve Volgogradě. Evropa má jeden v Norsku Potenciálně mohou plně měnit počasí kdekoliv na světě, změnou tryskového proudění. Mohou nasměrovat deště, bouře i ohromná suchá. I odklonění hurikánů je možné zahřátím atmosféry a vytvořením sloupů vysokého tlaku a tak je přesměrovat.

Vláda USA stále tvrdí, že HAARP je jen jako výzkumný projekt. Ale podle toho co se děje, experti zaznamenávají klimatické anomálie kolem záplav, hurikánů a zemětřesení. HAARP je online od roku 1994 a budování pokračovalo až do roku 2007. Na světě je známo 5 ionosférické ohřívačů, včetně HAARPu. Je tu ale 20 dalších, možných atmosférických ohřívačů. Není tu žádné potvrzení, že by byly použity jako klimatická zbraň. Ale možnost manipulovat počasím nás přivádí k něčemu jinému a tím je zemětřesení.

Vědci z NASA "AIM" výzkumu v Kalifornii, studovali více než 100 zemětřesení o magnitudě nad 5 stupňů Richterovy stupnice. Zjistili, že téměř všechny, provázelo elektrické narušení ionosféry. Mohla by tu být spojení s HAARPem nebo něčím podobným? Dá se říci, že HAARP naruší ionosféru až tak, že vyvolá zemětřesení. Doktor Agnew má osobní zkušenosti s ELF vlnami z osmdesátých let. Najala ho energetická společnost, aby použil ELF vlny k průzkumu Země. Tento proces hledání ropy a jiného se jmenuje, tomografie země.

Ale během jedné nehody doktor zjistil, že jeho použití HAARPových ELF vln, způsobilo zemětřesení. Bylo to na jaře 1987, když jsme přišli do Roseburgu a použili ELF vlny, na hledání ropy a zemního plynu. V ten den jsme měli trochu jiné výsledky, než jsme očekávali, protože jsme vyvolaly zemětřesení o síle 4-4,5 stupňů, Richterovy stupnice. Zůstali jsme stát v němém úžasu. Dostali jsme se do místa s vysokým rizikem zemětřesení a zapnuli jsme to, a zemětřesení přišlo Doktor Agnew demonstruje, jak asi započal zemětřesení.

Takto podobně vypadalo okolí, kde jsme skenovali zemi a hledali ropu a plyn. Toto znázorňuje rizikovou část pod zemí a skála má potenciální tektonickou energii. Stačí pouze přidat ELF vlny a ukázat, že mohou spustit zemětřesení. V tomto případě použijeme pro spuštění ELF vln reproduktor. ELF vlny jsou jako subwoofer v autě a můžete na svém těle cítit vibrace. ELF vlny jsou stejné. Vibrují v zemi a na správné frekvenci mohou mít ničivé účinky.

Když je reproduktor zapnutý, ELF vlny přicházejí. Vidíme malé vibrace v písku. Pár sekund potom, kámen padá. Jak můžeme vidět, tak pouze za pár vteřin se uvolnila potenciální energie. Ve skutečnosti, by to bylo cítit na kilometry daleko. Takové napětí v zemi jsou a je třeba jim dát, pouze aktivační energii. Toto je pouze malý výkon. Používáme jen 30 Wattů. Když HAARP vyšle ELF vlny, vlny se mohou odrazit a zasáhnout jakékoliv místo na světě. Když se 3,6 milionu Wattů ELF vln nasměruje na jedno nestabilní místo, může to podle doktora Agnewa, spustit obrovské zemětřesení.

Co je třeba na spuštění laviny? Chlápka chodícího po nestabilním sněhu. Co je třeba, na spuštění zemětřesení? Ten správný signál, když je na místě tlak. V našem případě, kámen uvolnil svou energii. Někteří lidé vědí, že HAARP spouští poslední 3 roky zemětřesení, na nepřátelských územích, jako je třeba Írán, Čína a Afghánistán. Ale ohromující potenciál HAARPu nekončí a je propojen se zvláštním jevem na naší obloze. Chemtrails - chemické čáry. V posledních letech, se na obloze vyskytují podivné seskupení oblaků a jejich výskyt se zvyšuje.

Myslím, že většina z nás v Severní Americe jsme přemýšleli, co je to za "peříčka", což brázdí oblohu v pravidelných čarách. Mnozí z nás se divili, co jsou ty stopy zač. I když se setkávají s odporem, tak někteří vědci říkají, že tyto podivné útvary patří k agendě klimatické války. Nejprve to byly jen "contrails", kondenzační stopy od vysoko letících letadel. Ale teď tyto stopy zůstávají na obloze mnoho hodin, některé celý den a vytvářejí nový oblak. Někteří výzkumníci je pojmenovali chemtrails.

Chemtrails jsou vypouštěny tankovacími letadly USA ve vysokých výškách, kde stříkají chemikálie do atmosféry. Nebezpečné chemikálie, které zamořují půdu i nás. Will Thomas, napsal o chemtrails knihu. Od pozdních devadesátých let pracoval vedle dalšího novináře, který také sledoval tyto podivné věci na obloze. Máme tu zástupce FAA. Ve skutečnosti je to vyšší státní úředník, osoba, kterou označujeme jako "Deep Sky". Podpořil tu pravdu a realitu, která se skrývá v chemtrails.

Popisuje tento program šíření chemických stop ve vysokých výškách a nazývá to "daní za vzdušný prostor". Jsou používána běžná dopravní letadla i létající tankery, které patří US Air Force. Teorie je taková, že chemtrails se používá v souvislosti s HAARP. Sprejování kovových oxidů nad nepřátelským územím a pak použití ELF vln, na zahřátí těchto kovů nad tímto územím. Teplota takového ovzduší je zvýšená až o 40 °C a zabraňuje se tak akumulací vodní páry a tak se zabrání tvoření mraků a deště.

ELF vlny se odrážejí od atmosféry a jsou schopny se otočit okolo celé Země. Tak dokáží zasáhnout libovolný cíl. Dalším nebezpečím šíření chemických látek v ovzduší je, že působí jako sušidla. Jinými slovy, tyto částice mohou vysušit atmosféru a vyvolat sucho. Představte si efekt chemtrails na bojišti, vyvoláváním extremní sucha nad nepřátelským územím. Vysušením jejich zdrojů je dotlačíte, aby se vzdali. Další děsivé využití chemtrails je déšť. Nasměrovat ho a vyvolat povodně.

Pokud víte tak vyvolání deště, můžete mít na bojišti také výrazný vliv. Jedním z kritických bodů použití klimatických zbraní, je schopnost vyvolat povodně. Armáda měla vždy zálusk na ovládání počasí a mnohdy se jim to i povedlo. V historii je tu jedna povodeň, kterou vyvolala klimatická zbraň. Srpen 1952. Blízko malého města Lynmouth v Anglii, je velká bouře. Řeka se vylévá z břehů a lidé umírají. Odhaduje se, že za 24 hodin spadlo více deště a bylo to asi 250 krát více, než běžně v takovém období za celý měsíc!!

Východní a západní Lyn a celé okolí bylo zaplaveno. Podle BBC, spadlo tehdy na to město 90 milionů tun vody. Mnoho lidí zemřelo a jejich těla byla odnesena do moře a už je nikdy nikdo neviděl. Stromy se vytrhly z kořenů a zabarikádovaly mosty a tak se ničivá síla ještě více znásobila a bořila vše, co jí přišlo do cesty. Jednalo se jen o běžný jev přírody? Převažující teorie je taková, že to byl nepovedený pokus anglické armády, vyvolat déšť. Jelikož právě tehdy probíhali testy se zaséváním mraků.

Anglická armáda zkoušela zasít oblaka, přesně jako to dělají různé jiné armády. Protože když umíte ovládat počasí a vyvolat déšť, můžete to mít na bojišti rozhodující vliv. Brzy ráno 15. srpna 1952 svědci uvedli, že viděli v oblasti letadla britského Královského letectva (RAF). Letěli vysoko a ztráceli se nad mraky. Byl to jen cvičný let, nebo sprejovali jodid stříbrný? Jodid stříbrný je jedna z nejzákladnějších látek, používaných na zasévání mraků.

Nutí krystalky ledu se spojovat a vytvářet tak kapky a kroupy. Jakmile je dost těžký, spadne dolů ve formě kapek. Přesně v ten den spadlo rekordní množství deště. Že by se britské Královské letectvo (RAF), pustilo do rozsívání mraků bez vědomí veřejnosti? Někteří lidé, viděli letectvo provádět podivné manévry. Později se ukázalo, že to byl pokus s kódovým označením "Operace cummulus", kde byla naplánovaná změna počasí. Je zajímavé, že mnoho dokumentů týkajících se "Operace cummulus" zmizelo a nejsou v archivu k dispozici. (250krát více vody za 24 hodin jako za celý měsíc?)

Uplynulo něco málo přes deset let a americká armáda, také prováděla pokusy, aby klimaticky ovlivnila bojiště. Říjen 1966. Vietnamská válka je v plném proudu. Američtí vojenští vědci vyvíjejí způsob, jak zpozdit síly nepřítele pomocí klimatu. USA přešlo z postavení pozorovatelů do role bojovníků a moc se jim nedaří. Jako výsledek toho že se jim nedaří na Zemi, se rozhodli přenést válku vysoko nad bojiště do atmosféry. Vzdušné síly se rozhodli spustit projekt Pepek (Project Popeye/Motorpool/Intermediary-Compatriot).

Projekt Pepek byl program modifikace počasí, který zahrnoval rozsévání mraků. Cílem bylo zvětšit monzunové deště, které jsou v tomto regionu běžné. Byly provedeny experimenty a letadla vypouštěla jodid stříbrný v oblacích, na pásu v Laosu východně od Plateau Bolovens v údolí řeky Khong. Spousta etů a z toho 82% úspěšných, při vyvolávání deště hned po zasetí. Takže projekt Pepek a operací Pepek, byl důležitým obdobím vietnamské války. Cílem projektu, bylo prodloužit sezónu monzunů a vytvořit tak více srážek nad daným územím.

Ho Či Minhova cesta, byla hlavní cesta po které vojáci operovali. Ovládnout ji, bylo něco jako ovládnutí bojových jednotek na jihu Vietnamu. Podporovala Vietcong, čili to bylo významné místo. Pro severní Vietnam a pro USA, byla důležitým strategickým cílem. V údolích Vietnamu se pokračovalo v souladu s touto operací a cílem bylo, snížit dodávky pro nepřítele. Cíle operace Pepek, bylo změkčit silniční povrchy na Ho Či Minhově cestě, způsobit sesuvy půdy na silnicích a odplavit říční mosty.

Armáda měla v důsledku tohoto programu svůj vlastní slogan, který byl "dělat bahno a ne válku". V období od roku 1966 do roku 1972 se odlétalo přes 2600 misí a došlo k zvětšení množství srážek. Pravděpodobně také rozšířili monzunové období o 30 až 45 dní. Mělo to ale jen omezený úspěch. Ale i když se jim podařilo vygenerovat déšť, uspěli pouze z části. Podařilo se jim sice změnit zásobovací trasu Vietcongu na hromady bahna. Zpomalilo je to ale jen trochu, protože vozili vše na kolech a přes bláto se prostě přebrodili.

Operace Pepek ukazuje, že počasí se dá přenést na bojiště jako déšť. Může být ale použit i hurikán jako zbraň? Někteří lidé tvrdí, že už se to stalo. Někteří lidé vědí, že hurikán Katrina, byl použit jako klimatická zbraň. Počasí ale bylo zatím použito na bojišti, pouze v omezeném rozsahu. Ale ta technologie tu je a když si ji osvojíme, tak nám otevírá cestu pro jinou budoucnost. Někteří historici, ukazují na jednu událost jako na důkaz. Je 22. srpen 2005 a národní ústav pro počasí, sleduje vývoj bouře nad Bahamami.

Bouře této velikosti, vážně poškozuje budovy a časté jsou i ztráty na životech. V tomto bodě je známá, jako tropická deprese číslo 12. Ale toto se brzy změní a za chvíli naroste do matky všech bouří. Hurikán páté kategorie s větrem o síle 280 km/h. Jméno tohoto hurikánu je Katrina. Když Katrina přišla k pobřeží USA, mělo to za následek, jednu z největších katastrof v historii USA. Škoda na majetku je 80 miliard dolarů a 1800 lidí přišlo o život. Katrina jako jiné hurikány v tomto roce, ukazovala velmi zvláštní pohyby, které nebyly doposud zaznamenané.

V roce 2005 se stalo neskutečné množství anomálií, prostě věcí, které se normálně nikdy nestávají. Jedna z anomálií je, že téměř všechny hurikány šli, po rovné čáře. To hurikány běžně nedělají. Objevily se různé teorie, které se zdály být přehnané. Kolem Katriny, obíhají fakt extrémně zlověstné teorie. Někteří lidé se domnívají, že kde a s jakou silou Katrina zasáhla, bylo způsobeno Ruskou nebo Čínskou klimatickou zbraní. Těsně před dosažením pobřeží se Katrina otočila o 90 stupňů doleva směrem k pláži a pak silně doprava, což ji udrželo a přivedlo opět k pobřeží.

Takže máme podezření, že naši nepřátelé po nás "házeli" hurikány. Byli jsme "bombardováni" počasím. Až dosud o tom nebyl zveřejněn, žádný potvrzující důkaz. Navíc připsat Katrinu na vrub rozmachu hurikánů, je výhodou takové zbraně. Odklonit a nasměrovat hurikán, vám dává sílu velikosti jaderné zbraně. Hurikán může být jedinečnou bojovou zbraní Hned další rok po Katrině, se stalo něco zvláštního. Podle národního meteorologického ústavu, nedosáhl území USA v roce 2006 ani jeden hurikán.

Že by musela armáda, používala HAARP na obranu? Nepravidelná oblast vysokého tlaku nad jihovýchodem USA, vede podle Jerryho Smithe k tomuto závěru. Tento hřib vysokého tlaku předtím nikdy neexistoval, nikdo ho tam neviděl a jen tak se zjevil. Jednoduše tam byla zaparkována zóna vysokého tlaku během sezóny hurikánů. Toto se ještě nikdy nestalo a děje se to teď, hned tři roky po sobě. Tento hřib vysokého tlaku fungoval, jako gumový nárazník na paintballové pušce.

Každý hurikán se tak jednoduše a bezpečně, odrazil zpět do oceánu. To že byl HAARP právě dokončen a že právě v tuto dobu vznikl tento nárazník, mluví za vše. Meteorologové říkají, že tato oblast vysokého tlaku je jen klimatická anomálie. Jedna z mála která se v přírodě vyskytuje. Ale intenzita těchto anomálií, meteorology plete. Je to stejný typ vysokotlakého systému, který odborníci znají. Stejný jako ten, který vklouzl do Kalifornie v letech 1988 až 1992.

Národy dodnes popírají že by používali klimatické zbraně, ale jsou zde znaky toho, že je tomu právě naopak. Tato zpráva amerického letectva, je jasným obrysem a snahou, využít a řídit počasí. Pro armádní využití do roku 2025. Podle jedné z nejvíce srdcervoucích linií této zprávy cituji. "Ovládání počasí je ohromný násobič s nekonečnou silou, která může být použita v obrovském spektru bojových prostředí" Dokument ovládání počasí do roku 2025, je v podstatě vojenská analýza toho, co by se dalo udělat.

Buď vytvořit déšť, nebo naopak suché podmínky. Cílem je, že do roku 2025 "budeme schopni manipulovat prakticky všechny aspekty klimatu" Ten dokument vysvětluje to, jak a proč by vzdušné síly USA, měli vlastnit klima. Technologii, která bude potřebná k boji v budoucích válkách s použitím počasí jako zbraně. Úvaha je taková, že válka je nejlepší, když střílíme ze zbraně a nikdo o tom neví. Přesně toto nabízejí klimatické zbraně, armádám po celém světě.

Jak přichází rok 2025, stojí za úvahu posoudit, možnost klimatické války. Nejhorší možný scénář je ten, že bude tato zbraň existovat jako systém satelitů. Proměnila by počasí na zemi přímo nad hlavu. Může tak pršet v poušti, ale také být vlna veder v polární oblasti. Kdyby nepřítel změnil tryskové proudění nad Amerikou, mohl by ji vrátit do doby ledové. Ve válce můžeme používat geofyzikální zbraně.

Nelétají zde bomby ani kulky, ale jsou to zemětřesení a přívalové vlny. Manipulace počasí, to je budoucnost války. Když mluvíme o klimatických zbraních, tak je to smrtelná technologie a nemá to nic společného s nevinností. Cílem války s použitím počasí je katastrofa, zničení životního prostředí a neskutečné množství ztrát na životech. Kdo v budoucnu ovládne počasí, pravděpodobně ovládne Zemi. Je to nemožné???!

HAARP a díry v nebi - Zbraň která ohrožuje život na celé planetě
"Věda je jen zvrácenost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšení lidstva." Nikola Tesla, 1919 Země se stává více nestabilní a více se třese, atmosféra proudí rychleji a zemská rotace se zpomaluje. Zemské jádro není pevné a severní magnetický pól se mění. Slunce je nyní aktivnější, než jsme očekávali. Dnes je vše více než dříve nepředvídatelné a lidé zažívají velmi mnoho extrémů. Díry v nebi? Díry v nebi? HAARP a moderní Teslovy technologie.

Slavný vědec Carl Sagan jednou řekl: "Náš svět je uspořádán tak, že nejdůležitější lidské věci, jsou závislé na vědě a technice. A tyto věci jsou konstruovány tak, že téměř nikdo nechápe jak fungují. Nějakou dobu nemůžeme tuto skutečnost ignorovat, ale dříve nebo později nám tato výbušná směs energie a nevědomosti, vybuchne do tváře! Představte si horní vrstvu atmosféry zvanou ionosféra, jako silnou a měkkou bublinu. Je to elektricky nabitá membrána, která tvoří štít kolem Země, a chrání ji před smrtícím účinkem slunečního záření.

Atmosféra je nezbytná pro naše přežití a nesmí se poškodit. Pokud se ionosféra poruší, budeme usmaženi! Veškerý život na Zemi bude usmažen! V roce 1912 velký genius Nikola Tesla, objevil prostředky k zahřívání a ovládnutí nebeské atmosféry. On vyvinul technologii, která využívá vysokofrekvenční střídavý proud a radiové impulzy, a vytváří tak volnou energii. Tesla experimentoval s elektromagnetickými vlnami vysokých i nízkých frekvencí. On předvídal změnu klimatu a vytvořil štít proti balistickým střelám.

Také tvrdil že ví, jak pomocí resonance rozdělit Zemi na dvě půlky. V roce 1985 Dr. Bernard Eastlund ve svém patentu uvedl, jak je možné některé s těchto věcí provést. Mnozí říkají, že tento patent označuje začátky programu HAARP - programu pro studium ionosféry. V roce 1984 se ARCO snažilo využít plynová pole, která se nacházejí na severu Aljašky. Množství plynu bylo dostatečné a tak velké, že by dokázalo pokrýt spotřebu elektrické energie ve Spojených státech na celý rok.

V této souvislosti, byl položen základ některým projektům pro vojenské i civilní účely, které mohou převádět energii plynu, na obří antény. A jak to funguje? HAARP používá velké antény, které vyzařují vysokofrekvenční energie do ionosféry, a je to jen malý model toho, co dělá naše slunce. Důvod, proč to děláme je ten, že když jsou poruchy v ionosféře, nemůžeme komunikovat s našimi satelity. (Rich Garcia, ředitel pro styk s veřejností HAARPu) Program HAARP byl zahájen kongresem v roce 1990.

Stručně řečeno, kongres nařídil ministerstvu obrany prozkoumat možnost využití ionosféry, pro zlepšení komunikace a navigace (John Heckscher, programový manažér HAARPu) . Tak začala spolupráce námořních a vzdušných sil v rámci tohoto programu. Jsou to právě tyto dvě organizace, které pracovali společně posledních 7 let. Použití těchto patentů zahrnuje ničení balistických raket, stejně jako kontrolu a narušení komunikace. Jsou tam ještě jiné myšlenky, jako možné změny klimatu a vytlačení části ionosféry do vesmíru a odražení možného raketového útoku (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu).

Nasměrujeme vysokofrekvenční pulsy do ionosféry. Proud elektromagnetické energie, udeří na molekuly v ionosféře, zvýší jejich teplotu a způsobí, že se částice atomů začnou točil rychleji. Teplota může být zvýšena až na 1600 stupňů Celsia a je to podobné tomu, co způsobuje v ionosféře slunce (?). Zemské ionosféře může nahromadit obrovské množství energie (Dr. Patrick Flanagan, expert na elektromagnetismus). V každém okamžiku je na celé Zemi asi 8000 bouřek!

Na Zemi neustále dopadají miliony wattů energie v podobě blesků. Proto použití HAARPu, může mít smrtelné následky! V roce 1983 jsme prováděli rádio tomografii s výkonem 30 wattů a hledali jsme pod zemí ropu (Dr. Brooks Agnew, tomografér). Touto metodou bylo objeveno 26 ropných polí v devíti státech. Použitá technologie je na 100% přesná, i přesto, že použitá energie byla jen 30 wattů. Nyní si uvědomte, že HAARP vysílá do ionosféry miliardy wattů!

Představte si různé vrstvy horniny jako struny klavíru. Každá z nich má svou vlastní frekvenci. Zem tyto určité vlnové délky zachytí a my potom můžeme analyzovat jejich vibrace. Pokud se odráží tento zvuk, můžeme říci že se tam nachází zemní plyn. Když se odráží jiný, víme že je tam ropa. Byli jsme schopni určit odpovídající frekvenci a dosáhli jsme toho pomocí energie, která měla jen 30 wattů. Ale pokud bude k napájení použitá energie o výkonu 1 miliardy wattů, vibrace budou tak silné, že se bude třást celý klavír.

A nejen klavír. Rozechvěje to celý dům! Vznikne tak silná vibrace, že to způsobí zemětřesení! HAARP je unikátní zařízení, ale na světě je podobných zařízení více. HAARP má některé funkce, které jiná zařízení nemají. (to už mnoho lidí na vlastní kůži pocítilo) Můžeme změnit frekvenci a nasměrování paprsku energie a je možné tak přejít z jedné části ionosféry do další. Toto zařízení má také více energie než, jakékoliv jiné zařízení po celém světě provádějící stejný výzkum. (vraždění a ničení se zde nazývá výzkumem)

Pro mé patenty byl vybrán tento typ antén, které umožňují přesné zaměření signálu. Představte si to, jako když držíte v ruce mikrovlnnou troubu, která má otevřené dveře. Tímto způsobem je možné pomocí mikrovln zasáhnout různé cíle v různých směrech. Chtěl jsem dosáhnout přesnou kontrolu nad směrem této energie. To je také důvod, proč jsem použil tento typ antén. Stanice HAARP je vybavena právě tímto typem (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu).

Co se může dít když rozhlasové vysílače, změní části atmosféry cílenou energií. (!) HAARP může způsobit některé jevy, které způsobuje slunce a které jsou podobné polární záři. (!) HAARP může vytvořit na nebi úžasné scenérie. (!) Můžeme zaměřit paprsek energie na oblohu a pohybovat s ním tak, jak to požadují vědci pro své experimenty (zemětřesení, záplavy atd.). To co držím v ruce je s dutá katoda která má nízký tlak plynu a je téměř totožná s plynem obklopujícím Zemí.

Teď ji dám do mikrovlnné trouby a ozářím ji výkonem jeden watt na centimetr čtvereční. Výkonem jednoho wattů na centimetr čtvereční, získáme silového pole, které ničí ovzduší. (!) Vidíte pohyb plazmatu. Stejná věc se objeví vysoko v ionosféře, když se tam obrátí tento obrovský tok energie. Nyní máme výkonu 1 watt na centimetr čtvereční. HAARP vysílá směrový paprsek o výkonu 3,6 milionu wattů, který je zesílen na 1 miliardu wattů! Pokud vyšleme energii paprsku o síle několika milionů wattů, potom se v úzké oblasti oblohy, můžeme zvýšit až na 1 miliardu wattů!

Je program HAARP bezpečný? Ano, je bezpečný (ale bohužel pouze pro obsluhu). Svět je síť vzájemně propojených věcí. Jaké budou následky zničení ionosféry tak obrovským množstvím energie (Dr. Beverly Rubik, biofyzička)? Jedná se o velmi malé množství energie, které uvolní obrovské množství energie. To samé se objevuje například s kuličkami. Například když je kulka v hlavni, je třeba zanedbatelné množství energie k zapálení zápalky a výstřelem se potom uvolní velké množství energie.

HAARP si doslova hraje s energetickým systémem světa! Na HAARP programu pracuje 18 vysokých škol a univerzit (Rich Garcia, ředitel pro styk s veřejností HAARPu). Vědci z těchto vysokých škol mají zájem používat HAARP pro studium vědy. Tato technologie má na planetu zásadní vliv. HAARP nemá na planetu žádný vliv. (?) HAARP byl zahájen v roce 1980 a teprve potom se začala studovat teorie chaosu. Jak bezvýznamný podnět může změnit dynamiku živého organismu, jako je lidské tělo, nebo celé planety.

Nemyslím si, že lidé kteří program HAARP realizují, si dokáží uvědomit možné důsledky. V současné době už je naše poznání mnohem širší a bezvýznamný vliv může dramaticky změnit zdraví a blaho, celého živého organismu. Silným paprskem energie je možné vytlačit, část ionosféry do vesmíru (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů HAARPu)! Neberou v úvahu, co se stane v ionosféře, když ji vytlačí 80 mil do vesmíru silným paprskem energie (Dr. Brooks Agnew, tomografér)!

Ohřívá se a molekuly v této oblasti absorbují energii radiových paprsků! A pokud to trvá déle a části ionosféry jsou vytlačeny do vesmíru může se nahromaděná energie odrazit zpět a paprsek obrovské energie dopadne na zem! Tato energie se rovná energii tisíce blesků! Tolik energie může být uvolněno! Armáda uznala, že v některých případech HAARP doslova zvednul ionosféru (Dr. Nick Begich, spoluautor knihy "Andělé nehrají na tuto harfu")! Argumentují, že to není žádný problém a že to je jen na krátký čas.

Ale když se část ionosféry vytlačila nahoru spodní vrstva atmosféry se stala místem, kde se změnilo klima (a právě to dělají cíleně!). HAARP oficiálních dokumentů vyplývá, že část vytlačené ionosféry (Jeane Manning, spoluautorka knihy Andělé nehrají na tuto harfu) vytvoří díru! Je argumentováno, že tato anomálie se rychle obnoví. Ale co se stane, když se tato díra neobnoví dostatečně rychlé? Pokud jde o vytvořené díry, udělal jsem následující analogii.

Když dáte ruce do vody a potom je vyndáte. Po vyndání rukou z vody, se zase všechno vrátí na své místo. Totéž se děje s ionosférou. (?) Pokud jde o vytvoření otvoru, máme na mysli změnu hustoty neutronů (Dr. Joseph Kan, poradce HAARPu) a to je přesná definice tohoto fenoménu. Tento otvor byl nejméně 30 kilometrů široké a půl kilometru hluboký ve vzdálenosti 50-60 mil od Země. Stovky satelitů pracují s ionosférou. Všechny ionosféru ovlivňují. Všechny v ní tvoří vlastní díry.

Satelity, rakety, lety raketoplánů jsou mimo technologii HAARP další, kteří dělají díry v obloze. Pokud jde o zavedení částic s velkým energetickým nábojem do ekosystémů celého světa. Zemské ionosféra je dynamický systém, v němž probíhají mnohé procesy. Nemyslím si. že někdo na planetě ví, kde je hranice těchto limitů. Jedná se o dokument, který ohlašoval začátek projektu HAARP. Jsou tam uvedeny hodnoty 1 gigawatt, nebo také 1 miliarda wattů na 10 gigawattů vyzářené efektivní energie.

Požadovaná hodnota je přes 100 GW, to je 100 miliard wattů!! Tato maximální hodnota musí být udržitelná na hodinu a půl. To ale znamená, že energie HAARPu je jako termonukleární bomba! Vědci prezentují své nápady a projekty, a vláda je buď schválí nebo ne. Sílu tohoto projektu, žádný z předložených dokumentů neodhaluje! Pokud máte malou baterii a vložíte ji do pera, které se rozsvítí tak dá na nějakou, dobu trochu světla. Ale tu samou baterii dáte do fotoaparátu.

Takže když stisknete tlačítko, fotoaparát na vás prudce blýskne. Obvykle jsou elektromagnetické signály přenášeny do ionosféry pomocí impulsů. Proto je dobré se zeptat, jaký je maximální pulsní výkon těchto vysílačů. To je nepodstatné. (zase lže, je to přesně opačně) Chcete-li zvýšit výkon zařízení, jednoduše přidáte další prvky. Program poskytuje možnost, že tyto prvky mohou být přidány. (!) První modul se nazývá D a skládá se ze 48 antén, stojících ve tvaru 6 x 8.

To, co vidíte, je ve stanici HAARP na Aljašce, nebo alespoň na pětině jeho území, bude mít po dokončení 180 takových antén. (!) Dohromady bude 180 antén tvořit jedinou anténu. (!) Navržena ve tvaru kříže a v kombinaci s drátěným roštem zaručí, že všechna vysokofrekvenční energie vznikla v generátorech, bude vyzářena do ionosféry. Ve svých dokumentech přiznávají "Nevíme co se stane, když se energie zvýší na novou úroveň!" Vojenské zpráva vysvětluje, že tento program má více projektů, které se budou nadále rozvíjet a to je hlavní věc, která mě trápí.

Všechno má své hranice i když nevíme, kde přesně jsou. Jsme obklopeni a bombardováni miliony megawattů přírodní energie, která ve formě slunečního větru dopadá na Zemi. Ale proto že je Země obrovský magnet, jeho magnetické pole kterému říkáme magnetosféra, nás chrání. Původní patent HAARPu má však za cíl narušit a změnit magnetosféru. (!) Je zajímavé provést srovnání mezi lidmi a Zemí. Země má magnetické pole, ale samotní lidé také vytvářejí magnetické pole, především v srdci a v mozku.

Každá buňka našeho těla obsahuje látku podobnou silnému magnetu, která reaguje na magnetické pole v životním prostředí. (!) Pokud HAARP změní magnetosféru, což je zemské magnetické pole, bude to mít jistě vliv na lidské zdraví a lidskou fyziologii. Kombinovaná anténa HAARPu vytváří zaostřený paprsek a jeho vysoce výkonný vysílač o výkonu 1 miliardy wattů, prorazí spodní vrstvu ionosféry a pracuje společně s proudy elektromagnetického polárního toku.

Během doby, kdy silný radiový paprsek stimuluje ionosféru, vytváří vlny o extrémně nízké frekvenci, které dosahují na velkou vzdálenost a v nižších vrstvách atmosféry pronikají Zemí a dokáží odhalit raketová sila, podzemních chodby i skryté ponorky. Je zde použit termín "Polární magnetický tok". Cílem je uvolnit tuto energii, pomocí nízkých a velmi nízkých frekvencí. (!) Jednoduše řečeno, tento tok je energetická řeka vysoko nad námi. Jedním z dokumentů s kterým jsem se setkala v poslední době ukazuje, že mají v úmyslu použít zařízení umístěné na oběžné dráze kolem Země, která má zachycovat energii tohoto toku o výkonu gigantické elektrárny!

To je ale naprosto šílené! Oni vůbec nevědí co dělají! Je to elektrický systém celého světa! Elektromagnetické proudy mají vliv na celosvětové klima. Někdy během magnetické bouře je Země zasažena. To může způsobit poškození elektrických kabelů a telefonních sítí. A HAARP je schopen způsobit změny v elektromagnetickém toku. (!) Změna elektromagnetického toku v ionosféře, vede také k vytváření vln s nízkou frekvencí. (!) Použití této technologie je další věc (Dr. Nick Begich, spoluautor knihy "Andělé nehrají na tuto harfu").

Není to vysokofrekvenční energie, rozptýlena do atmosféry. Čím větší paprsek je vyslán, tím větší energii dostanete. A jakmile se dostane do ionosféry, v závislosti na povaze experimentu je generována sekundární frekvence, které způsobí vibrace co zasáhnou Zemi. Tímto způsobem může armáda mnohem lépe komunikovat s ponorkami. Tato technologie také umožňuje podrobné mapování zemského povrchu. Je to rentgen Země který ukazuje, co je v ní skryto na míle hluboko.

Slyšel jsem, že jeden vědec řekl: "Země prostoupená těmito vlnami velmi nízké frekvence opět získá zpět image Země. " Když jsem na tom dělal v roce 1985, tyto možnosti ještě neexistovaly. Jsou plánovány a prováděny experimenty k detekování podzemních tunelů. Existuje způsob, jak využít tuto technologii k vyhledávání podzemních ložisek ropy, plynu a různých nerostů. HAARP může být použit v poptávce po ropě, zlatě a dalších věcech. Je to hlavně proto, že nízkofrekvenční signál proniká hlouběji do země a vody než ten s vysokou frekvencí.

Ale právě signál na této frekvenci, může ovlivnit lidskou náladu (Dr. Patrick Flanagan, expert na elektromagnetismus). Lidský mozek funguje na vlnách s nízkou frekvencí. (!) Například když přemýšlíme, vytváříme vlny o větší frekvenci okolo 13-14 cyklů za sekundu. Když meditujeme, vytváříme vlny asi 8 cyklů za sekundu a když spíme, mozkové vlny pracují asi na 4 cyklech za sekundu. Ale HAARP je schopen vygenerovat všechny tyto frekvence. Tyto druhy signálu potom mohou ovládat lidský mozek a pokud lze ovládat tyto frekvence a nebo většinu z nich různým způsobem, mohou způsobit všechny druhy emocí!

To může vyvolat třeba pocity štěstí nebo smutku, bez ohledu na to co si zrovna přejete! Všude kolem nás jsou vlny o extrémně nízké frekvenci. A pokud je mě známo, tak nás ovlivňují. Ale vlny vytvořené HAARPem, nejsou tak nebezpečné (opak je pravdou). Otázka vlivu vln extrémně nízké frekvence na funkci mozku, není nová. Bylo to zkoumáno na universitě v Yale a práce Jose Delgada je celosvětově uznávaná. To on započal se snahou umístit do mozku implantáty, které vydávají radiové signály.

Následně bylo zjištěno že jedna pětina energie, která je na planetě může mít ve svém kmitočtovém pásmu, vliv na lidské chování. Mám představu o fyzikálních jevech, ale organické jevy jsou dvě rozdílné oblasti. Byl jsem považován za zázračné dítě v elektronice. Celý život se věnuji studiu vlivu elektromagnetické energie na lidský mozek. Když mi bylo pouhých 13 let, vynalezl jsem přístroj, který vysílal elektromagnetické signály přímo do mozku (Neurophon).

Takže tohle je moje specialita, kterou studuji více než 40 let. Proto mě HAARP skutečně děsí, protože vím co se s ním dá udělat! Vím, že HAARP může být použit k ovládání lidského mozku! Nemyslím si, že lidé zabývající se HAARPem si uvědomují, že člověk je energie! A že lidské energetické pole a energetické pole Země, spolu úzce souvisí. Nechápu co tím myslíte! Že je člověk stvořen z energie? Co to má znamenat? Člověk je jako koule elektrické a magnetické energie, podobně jako je Země.

Zda jsou lidé energie? 60% našeho těla je voda a zbytek je elektrochemie. Ano, jedná se o druh energie. Všechny živé bytosti jsou velmi citlivé i na nejmenší kolísání energie. Nelze si ani představit sebemenší pochybnost o této otázce! Proč jsou živé organismy tak citlivé, na nejmenší změny v energetickém prostředí? Protože to tak prostě funguje a výměna malého množství energie v našem těle s energií, která pochází ze Země, je otázkou která stále přetrvává.

Dnes je mnoho různých projektů a technologií souvisejících s elektromagnetickými vlnami a všechny ovlivňují naše zdraví (třeba i mobilní telefony). Tento dokument vojenské základny "Maxwell" prozrazuje, použití elektromagnetických zbraní k ničení lidi. Elektromagnetické zbraně mohou kontrolovat populaci a mohou vyvolat hysterii, pasivitu nebo nemoci (Adam Trombly, fyzik Institutu pro pokročilé studie). Extrémní nízké frekvence mají vliv na každého z nás, protože náš mozek používá stejné frekvence.

Navíc náš mozek funguje tak, že se přizpůsobuje prostředí. Snaží se přizpůsobit těmto signálům i když tyto signály nejsou pro nás dobré. Potom dojde ke zhroucení a změně chování a můžeme být nemocní, budeme se cítit špatně a nebudeme vědět proč! Někdy když je přerušena elektrické energie, většina lidí hned pocítí úlevu. Současně s přerušením elektrické energie se dostaví pocit vnitřního uvolnění, ale když se dodávka elektřiny obnoví, napětí se vrátí.

To je fenomén, který většina z nás cítí. Každý z nás je citlivý na elektromagnetické vlny, ale někteří lidé jsou citlivější než jiní. Příznaky na které jsem narazila při svém výzkumu v oblasti elektromagnetických vln jsou úzkost, deprese, průjem, závratě, extrémní únava, silné bolesti hlavy, náhlé změny nálady, nevolnost, častější noční močení, bušení srdce, dušnost, brnění, píchání na kůži, závratě, krvácení z nosu, vysoký krevní tlak a třes. Může to také způsobit rakovinu!

Můžete to zničit genetickou strukturu buněk! V krátkém čase může také dojít k poškození imunitního systému. U některých lidí to může vést k selhání funkce buněk, krvácení a smrti. Od lidí, kteří mě píší z celé země vím, že mnozí trpí jedním nebo všemi z těchto příznaků. A každý z nich žije v blízkosti rozhlasových vysílačů. Nyní jsou antény HAARP a Gwen všude, na území celých Spojených států amerických! GWEN znamená "pozemní síť nouzového rádia."

V případě jaderného útoku, by ionosféru zcela zničily jaderné výbuchy a nebylo by jak mezi sebou komunikovat. Veškerá komunikace by byla přerušena. Gwen má zajistit nouzový kontakt v případě jaderného útoku (je to ale i zbraň k ovládáni mysli). Vojenská technika se dnes natolik změnila, že to vůbec nelze srovnat se zbraněmi s období atomové éry. Totéž se děje s vývojem technologií pro elektromagnetické zbraně. Laboratoře na letecké základně "Phillips" jsou vedoucím v oblasti výzkumu vesmíru a také v práci na zbraňovém systému HAARP.

Proberte si všechny vaše představy, které se vztahují k vesmíru. Přesně toto platí i o zbraních. Jedním z takových projektů je plazmová cívka, vypalující plazmové kuličky. Toto zařízení je schopné zničit hlavice balistických ještě před tím, než se dostanou do atmosféry. Máme projekt plasmových projektilů na bázi rentgenového záření s názvem "Shiva". "Shiva" je jeden výkonný kondenzátor, kde je uložena obrovská energie. V určitém okamžiku je možné tuto energii uvolnit.

Během zlomku sekundy dokáže vydat tolik energie, jako která se vyrobí v celých Spojených státech! V tomto procesu, kdy elektrony procházejí po svých drahách s teplotou tisíců stupňů, dostáváme zařízení, které je potencionálně velmi silná zbraň! Elektromagnetické zbraně, mohou být také použity ve spojení s ionosférickou zbraní. Poté co jsem v roce 1987 odešel, dostal jsem potvrzeno od kontaktů v ropné společností ARCO, že projekt byl převeden na ionosférickou zbraň. (!)

Neslyšel jsem o ionosférické zbrani (a to tam pracuje). Ani nevím co tento pojem znamená (programový manažér HAARPu)! Použijme atmosféru jako zesilovač a prostředek pro vysílání rádiových signálů. To co vlastně dělá ionosféra je to, že nejen odráží ale i zesiluje signál. Díky tomu je signál sto až tisíckrát silnější! To je přesně to, co se děje. Tento signál je vysílán po celé Zemi. Tvrdí že HAARP není zbraň. HAARP nemůže být použit jako zbraň (právě jako zbraň je postaven)!

Kritici tvrdí, že HAARP je jen začátek a že ho lze použít jako účinnou zbraň. To prostě není pravda (HAARP má samé nevědomé pracovníky)! HAARP je pozemní program "hvězdných válek". Jsem právní poradce a programový manažer pro životní prostředí, ve sdružení pro oblast životního prostředí a půdy (David Harrison, poradce životního prostředí). HAARP zkoumáme už mnoho let! Stanice HAARP se nachází v Gakoně na Aljašce, protože je zde magnetosféra nízko nad zemí.

Blízkost magnetického pole je potřeba, pro experimenty v ionosféře a stratosféře. Lidé zde nemají ani tušení co HAARP je a k jakému účelu se používá. V programu se dělají neustále změny. Mnoho lidí si neuvědomuje, že je to pozemní technologie založená na programu "hvězdných válek". Americký kongres oznámil, že pozastavuje finanční prostředky na "hvězdné války". Ale pokračovat ve financování tohoto programu pod jiným jménem. Netuším jestli se to nazývá "hvězdné války" (opět nevědomý manažér HAARPu).

Na žádosti k patentu v roce 1991 byl následující popis: v případě, že bude vypuštěna raketa z libovolného místa na planetě na jiné místo, musí být zničena touto technologií. (HAARP) Neptejte se mě, jestli jsou to "hvězdné války" (nemůže říci i kdyby chtěl). Jako vědec jsem nezískal uznání za to co jsem dělal. Nemohl jsem komunikovat s médii a pracoval jsem pro společnost ARCO (Atlantic Richfield Oil Company). Poslal jsem dopis Lodwricku Cookovi, předsedovi představenstva společnosti ARCO a vrátila se mě velmi zdvořilá odpověď a také kompliment za moje přispění a ujištění, že ti co pracují na projektu HAARP, jsou se vším obeznámeni.

Nikdy jsme neměli v úmyslu použít návrhy pana Eastlanda a jeho patenty (pro vojenské účely). Mé návrhy a patenty se týkaly obranného použití. Jedním z nich bylo satelitní zařízení, které narušuje funkci satelitů ve vesmíru. Může to být použito pro útok i obranu. Při vedení naší činnosti, dojde k rušení a ochromení nepřátelské komunikace. Potom jsem si uvědomil, že přesně to je zakotveno v technické dokumentaci HAARPu! "Hvězdné války" odrážejí tehdejší nejmodernější vojenské techniky v roce 1980.

Ale v roce 1990 a v novém tisíciletí, došlo k intenzivnímu rozvoji elektromagnetických zbraní. To co víme o elektromagnetismu a elektromagnetických zbraních, je velmi zajímavé. Dne 28. dubna 1997, ministr obrany William Cohen na projevu na universitě v Georgii prohlásil, že geofyzikální zbraně jsou stále větší problém. (!) Spekulovalo se i o tom, že by teroristé mohli získat technologie na změny klimatu, na působení sopečných výbuchů a dokonce i na vytváření zemětřesení pomocí elektromagnetických vln. (!)

V posledních letech došlo k mnoha zemětřesením a sopečným výbuchům. Tyto jevy se pravidelně opakují. Zemětřesení a sopečné erupce byly v celé historii. Ale myslím, že se to dnes stává častěji a že se to úzce vztahuje k věcem, které dnes děláme na Zemi. Otázka zemětřesení byla studována odborníky, jako jsou Dr. Gordon MacDonald už v roce 1960. On byl vědecký poradce Lyndona Johnsona a specialista na geofyzikální zbraně. On tvrdil, že pokud budeme mít dostatek energie s odpovídající frekvencí, a použijeme ji vhodným způsobem, můžeme vyvolávat přírodní katastrofy. (!)

Myslím, že měl na mysli přesně to samé co ministr obrany Cohen, když řekl že by teroristé, mohli dostat do rukou tyto technologie. (!) Je tedy více než jasné, že by nás tato věc měla znepokojovat! Už v roce 1912 řekl Nikola Tesla, že může rozdělit Zemi na dvě poloviny, pomocí frekvence na které vibruje sama planeta. (!) Představa že klimatem je možné manipulovat, je pro většinu lidí naprosto nepřijatelná. Budou říkat: "To přeci není možné". Ale když se vrátíte v čase do roku 1976, tak USA a 16 dalších zemí podepsali dohodu o nepoužívání klimatických změn, jako válečné zbraně. (!)

Této dohoda měla přednost, před zákazy biologických a chemických zbraní a většinou smluv o jaderném odzbrojení. (!) Vidíte že rozšíření těchto technologií, představuje už v roce 1976 vážnou hrozbu! Žijeme v moři energie a moři emisí v ovzduší. Je to moře nabitých částic, které se neustále pohybují jako jeden oceán a proudí podobně, jako vítr v atmosféře. A neustále přicházíme s těmito částicemi do kontaktu. Wilhelm Reich kdysi ukázal na oblohu a zeptal se: "Chcete mraky řídit ze Země?".

Nasměroval své zařízení na oblohu a mraky se objevily. V roce 1940 vznikl zájem o klimatické změny. V 50. letech začaly pokusy v této oblasti. A v 60. letech byl již učiněn značný pokrok. (!) Existují programy na výrobu mraků, pomoci jodidu stříbrného. Při některých experimentech jsou z letadel roztrušovány kovové částice a mají za účelem pohlcení energie. Nyní již máme hodně poškozenou teplotní a vlhkostní rovnováhu planety a jsme svědky dalšího kataklyzmatu. (!)

Měli byste sledovat zprávy a všímat si těchto věcí. Nemůžeme si prostě vzít antidepresivum a zapomenout na to! Protože druhý den můžete vidět přetékat řeky a povodně způsobí škody za miliardy dolarů! Tisíce a miliony lidí se ocitnou bez domova! Zároveň budou úřady tvrdit, že nemanipulují počasím! Všimli jste si počasí v poslední době? Lidé neberou v úvahu to, že změnou hustoty atmosféry ztratí vzduch schopnost, volně se pohybovat. Změňme to! Dnes máme řadu technologií, satelitů a ionosférických ohřívačů jako HAARP, umístěných na strategických místech po celém světě, které mohou způsobit poškození atmosféry a bouřek.

Jeden dokument, který byl nedávno zveřejněn, popisuje tvorbu tzv. vysokého ionizovaného sloupce v atmosféře. Když vypukne bouře a tato oblast je aktivována, potom je to pravděpodobné! Jsou-li tyto vlny neustále vysílány do ionosféry, potom je nabita energií. (!) Nejen že je ionosféra nabita energií, ale je zde také možnost že se tato energie může uvolnit a přejít dolů do země! Jinými slovy, může to vést k masivnímu uvolnění energie, která se nahromadila nad zemí!

Pokud paprsek směřující k zemi prošel oblasti, kde je velký náboj, může to v této oblasti způsobit uvolnění energie. Je to pravděpodobné. (!) Jednou se vytvoří cesta atmosférou a ionosférou vznikne výboj a veškerá energie elektronů z ionosféry padne na jediný bod na zemi! A tato energie dopadne na zem jako blesk, který je stokrát silnější než jakýkoliv blesk, který si dokážete představit! A neudeří jen jednou! Zasáhne 30-40 krát za sekundu, dokud není energie elektronů, procházející touto cestu z ionosféry, vybita do země.

Co udělá tato energie která nikam nemůže zmizet při dopadu na zem? Za 3 až 4 sekundy po uvolnění, může být příčinou výbuchu sopky! Samozřejmě že je to jen jedna z možností, ale když děláte pokusy s tak obrovským množstvím energie, musíte počítat s tím nejhorším možným scénářem. A může to být opravdu, ten nejhorší možný scénář! Každý by si měl uvědomit, že naše planeta překypuje životem. Existuje mnoho různorodých živých organismů. A všechny jsou propojeny přes zemské energie, takže kdy s nimi budeme experimentovat, bude celý tento život ovlivněn (Jeannette James, zástupce Aljašky).

Proto se musí zvláštní pozornost věnovat vlivu na lidi, zvířata a jiné organismy. Všechna zvířata a ptáci jsou velmi citliví na elektromagnetické vlivy. HAARP nebude mít vliv na zvířata a ptáky (stejně jako atomový výbuch). Ten spočívá v dopadu samotného životního prostředí. Slyšel jsem že HAARP je schopen tvořit díry v atmosféře (Daniel Harrison, syn starosty Chickaloon na Aljašce). To může narušit migraci a běžný život ptactva. Ohrozit jejich přežití a další věci.

To zařízení tam stojí a my přesně nevíme, co všechno může způsobit! Co když technologie HAARP úplně zničí planetu. Co budeme dělat potom? Věc která mě nejvíce děsí je, že tito lidé si vůbec neuvědomují co dělají a jen experimentují!!! Nevíme jaký bude výsledek toho experimentu. (jsme v rukou idiotů). Říkají že už to bylo děláno dříve, ale četné pokusy nikdy nebyly provedeny! Ono už to nemusí jít napravit! Nikdo z nás si nedá pistol k hlavě, nezmáčkne spoušť a nebude čekat co se stane!

Každý vědecký experiment může představovat velké překvapení. (Dr. Robert Livingston, vědecký poradce Dalai Lamy) A některé z nich mohou mít úplně jiný výsledek, než který byl očekáván. Nemyslím si že je potřeba uvádět příklady, protože to není neobvyklé. Ten stín na chodníku mostu je jen důkazem toho, že tam kdysi stál muž. Výbuchu bomby jeho tělo úplně odpařil, ale nechal znamení na mostě, kde stál ten muž a čelil svému osudu. Tato bomba způsobí řetězovou reakci ve vodě, změní ji na plyn, a potopí všechny lodě v oceánech.

Ale nepoškodí to dno bazénu tak, aby voda utekla otvorem ven. Nezničí to gravitaci. Nejsem jaderný maniak! Řekněte jim, že americká vláda má velké ničivé síly, které přinesou mnoho dobrého pro lidstvo (jako Hirošima, Nagasaki, Černobyl atd.) a že pokusy tady na Bikini, jsou prvním krokem v tomto směru. Byli jsme svědky výbuchu první termonukleární bomby. Výrobci bomby si myslel, že její síla bude zhruba 7 megatun. Ukázalo se však, že jeho výbušná síla byla 15,4 megatun (přes dvakrát tolik)!

Ostrov je znečištěn mnohem více, než se očekávalo a oceánu je také kontaminován záření z této zbraně. Vzpomeňme si na příběh o DDT! Pak nám bylo řečeno, jak je to nebezpečné. Kropící auta projížděla ulicí a stříkala DDT přímo na studenty, kteří jedli! Jestli je HAARP technologie na 100% bezpečná? Nemyslím si že by spadal do kategorie jiných radiových vysílačů a je 100% bezpečný. Udělali jsme to tak bezpečné, jak jen můžeme (ale opět jen pro obsluhu).

Při jeho použití dodržujeme všechny platné normy. (?) Žádné takové normy neexistují, protože nemáme potřebné znalosti o tom, jak fungují planety a život v společné synchronizaci. Mnohokrát jsme experimentovali s různými věcmi a výsledky byly úplně odlišné od toho, co se očekávalo. Můžeme experimentovat v rámci bezpečnostních standardů stanovených při uplatňování vlivu na životní prostředí. Nesmíme tyto normy překročit. (s takovým výkonem?) Tato aplikace je v dokumentech programu rozvoje vojenského letectva a námořnictva.

Jak přemýšlíme o procesech na planetě, dostaneme se na otázku uvolněné energie. Co víme o zemětřesení za posledních 30 let, je výrazný nárůst jejich velikosti, frekvence a síly. Většina lidí v této zemi a na celém světě uznávají, že celosvětové klima se dramaticky mění a ovlivňuje to mnoho faktorů. Také výška přílivu a odlivu v Severním moři v posledních letech vzrostla a neustále vzrůstá, jak se to projevuje na grafech. Není tak složité pochopit situaci, když se neustále vydává energie, injekce milionů wattů, do siločar magnetického pole!

Tito lidé nemají ani tušení, jaké to bude všechno mít následky, protože nikdy nebylo experimentováno s takovou sílou! Bezpečnost je na prvním místě. (bezpečné zničení!) Bezpečnost letů a bezpečnost rádiové komunikace. (?) Analýza vlivů na životní prostředí, je náš hlavní dokument. (?) A každý kdo má otázky týkající se ochrany životního prostředí nebo zjistí, že se nedodržuji zásady uvedené v tomto dokumentu, ať k nám přijde a dá nám vědět. (to určitě pomůže) Neexistuje žádná nezávislá vědecká organizace pro sledování.

I fyziologové a bio specialisté, jsou odborníci zaměstnáni armádou v rámci tohoto projektu. Tento program je velmi specializovaný a celý je veden armádou. Oni jsou ti, kteří to financují a uskutečňují. Výzkum pro vojenské účely, to je jen jedna strana experimentování. Na druhé straně je studie o dopadu na lidské zdraví. Špatná věc je to, že armáda a zdravotníci většinou nefungují dohromady. Mnoho vědců se velmi obává, a bojí se dopadu HAARPu na planetu.

Nejen pokud jde o myšlenkovou kontrolu, ale i pokud jde o klimatické změny a zemětřesení. Proto se my všichni musíme spojit a navázat spojení přes Internet, diskutovat o tomto tématu a vědci by měli důrazně informovat státní úředníky. Naši kritici jsou nespokojeni s HAARP a vidí různé možné důsledky. Pokud nějaký jednotlivec nebo skupina mají obavy vztahující se k HAARPu, jsou vítáni. Mohou vytvořit nezávislé skupiny odborníků, přijít sem a ujistit se o tom co děláme.

Nemáme co skrývat. (vidíte, pustí nás tam) Úplně jiné to bude když budou nezávislí specialisté, zkoumat možné důsledky které má HAARP. Nemáme žádné ponětí o možných následcích! Myslím si, že bychom neměli slepě pokračovat v těchto pokusech! Nedávno jsme byli pozváni do Bruselu, mluvit ke skupině poslanců od organizace s názvem "Global Society" (Globální společnost). Prezentovali jsme problematiku HAARPu, pro více než 60 poslanců ze 40 zemí.

Důležité je, že mnoho z těchto lidí, poprvé uslyšelo podrobnosti tohoto projektu. A musím říci, že mezinárodní zájem stále roste. Vědecká komunita se konečně začala probouzet! Vidíme, že stále více lidí je ochotno předstoupit a promluvit. Mám ale obavy, protože lidé kteří pochopí, že všechno na naší planetě je propojeno, jsou kolikrát ti, kteří přijímají rozhodnutí o těchto pokusech v ionosféře. Vzduch který dýcháme, je pro všechny stejný.

Voda, vzduch a země, jsou plné života. Vše co musíme udělat, je to udržet! Živé systémy, jsou otevřené systémy. Svět živých organismů, je úzce spojen se světem neživé hmoty. Naše planeta se hemží životem. Není to tak daleko od nás. Je to součástí našeho života. A když ho zničíme, zničíme sami sebe! Vždycky jsem říkal, že když někdo vidí problém, ať o něm přijde diskutovat. (?) Pokud něco nebude v pořádku, tak se na to podíváme a napravíme to. (tak už prosím nedělejte zemětřesení)

Hlavním problémem vlády je, že lidé ji nevěří! A je pro to dobrý důvod, protože po mnoho let, úřady neřekli lidem pravdu! Elektrický systém naší planety, není určen pro Ministerstvo obrany! Je součástí harmonické spolu související planetární soustavy, která podporuje život na zemi, a stále o tom mnoho věcí nevíme. Nemohu říci, zda peníze daňových poplatníků, jsou správně vynaložené na tento program. To není v mé pravomoci. Ale protože Kongres tyto prostředky vyčlenil, myslím že si to zasloužíte (tak ti pěkně děkujeme).

Nařídili, abych dělal to co dělám. (a co svědomí?) Státní úředníci mnohokrát říkají, že jen poslouchají rozkazy. (!) Jen na to odpovím, že Heinrich Himmler také řekl, "já jen poslouchal rozkazy." Chystáme se začít další závody ve zbrojení, ale je to naprosto zbytečné. Miliardy dolarů jsou investovány do této technologie. Otázkou je, kolik dalších finančních prostředků bude vynaloženo? Do jaderného programu bylo investováno, nejméně 5,8 biliónů dolarů.

Jen dochází k zbytečnému navyšování státního dluhu. Opět musíme začít tento začarovaný kruh? Je nutné znovu začít? Nemá smysl dělat HAARP větší, než je v současné době. Tento program je určen pro výzkumné účely. To je všechno. (je hlavně pro válku) HAARP se teď vyvíjí a stejně tak i všechny hlavní vojenské programy, byly na začátku menší. Z mnohých se můžeme učit už 50 let. Víme že program HAARP, je v počáteční fázi. Nyní je čas věnovat mu pozornost a prozkoumat tuto technologii a rozhodnout se, zda je nutná a určit směr kterým by měla jít.

HAARP není hrozba, ale přínos. (je to hlavně hrozba a ne přínos) Víme také, že existují specifické frekvence, které jsou odlišné od těch, které se používají pro vojenské účely a které mohou podpořit proces hojení a přirozené hojení urychlit, zmírnit duševní poruchy a pomoci vyrovnat se s depresí, úzkostí a nespavostí. Jsou velmi rozdílné vojenské plány a cíle ve vztahu k tomuto programu, na rozdíl od vědců, kteří se zajímají o zdravotní aspekty léčení.

Planeta nezahyne, ale nebudeme schopni ji obývat, pokud budeme nadále používat, takové destruktivní technologie! Musíme dělat svou práci které věříme a pracovat společně pro budoucnost našich dětí! Možná, že pravá moudrost spočívá v poznání limitu, který nesmí být překročen. S ohledem na tyto technologie, je třeba se zamyslet. Tyto experimenty, ohrožují naše přežití na Zemi? To co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami po celém světě a odstranění sobectví a pýchy. "Mír může přijít jako přirozený důsledek všeobecného osvícení " Nikola Tesla, 1919.

Překlad a titulky pro vás vytvořil Zbyněk Frauenterka - email: zdravaplaneta@email.cz

HAARP a díry v nebi
HAARP je ta nejničivější zbraň která kdy byla vymyšlena a uvedena do provozu. Její nebezpečnost je taková, že je v sázce život celé planety. Bohužel je tato technologie v rukou nezodpovědných a zlých idiotů. Při mnoha umělých zemětřeseních, povodních, tsunami a dalších katastrofách, zahynulo v posledních letech statisíce lidí a materiální škody se dají jen těžko vyčíslit. Okultní elita které vládne světu, je odhodlána pokračovat ve svém programu vylidňování světové populace!

Ústava Nového světového řádu v prvním přikázání říká: "Počet obyvatel Země, by neměl nikdy přesáhnout 500 milionů lidí!" To znamená, že okolo 6 miliard lidí na naší planetě, musí být zlikvidováno! Po celá desetiletí globální elita využívá několik prostředků pro realizaci svého programu vylidňování. Vyvolávala války, epidemie, nemoci, hlad a žízeň, přírodní katastrofy, a používá také tajné vojenské experimenty.

Geofyzikální zbraně, jako HAARP a CERN, geneticky modifikované viry a bakterie, vysoce toxické, chemické a radioaktivní látky, šířeny prostřednictvím vzduchu, vody, očkováním a dalšími prostředky, jsou nejúspěšnější tajné zbraně této elity!

Nyní je nás na celém světě asi 7 miliard a kolik lidí nám vládne? Zapomeňte na řeči o demokracii. Vládne ten kdo ovládá banky a sdělovací prostředky. Celému světu vládne asi 130 rodin, bezohledných a sobeckých hlupáků. Vládnou 7 miliardám lidí. Skutečnou moc máme my, ale náš problém je jen v tom, že nemáme jednotu. Pokud budeme mít jednotu, ta moc která nám po celá století škodí, se rázem rozplyne. Važte si toho co nás ti bezohlední sobci naučili.

Nyní je ale čas to ukončit a poděkovat jim za tu zkušenost. Jen zájem jednoho o druhého a láska mohou vytvořit jiný svět. Nyní nastal čas pro to, vytvořit svět pokoje a hojnosti. Pojďme všichni společně a udělejme to! Je to jen na nás. Už bylo dost bolesti, smrti, chudoby a sobectví. Uvidíte že to společně dokážeme. Vítám vás na počátku nového světa: Zbyněk
x Přírodní katastrofy mimořádně ničivé síly ukázují, že mnoho bezpečnostních i sociálních struktur selhává navzdory tomu, jak byly určeny proti katastrofám. Navzdory tomu, že se stávají i v nejvyspělejších zemích. 23. 8. 2005 je varující událostí, nejen přírodních rozměrů. Přitom hurikán Katrina nebyl zdaleka první, ani poslední.

Tornáda a supercely, jsou jedni z nejzajímavějších přírodních úkazů. Jejich síla je obrovká, stejně tak jako touha člověka poznat, co je uvnitř tornáda. Největší zajímavostí však je, že největší výstkyt tornád a supercel je na severoamerickém kontinentu, kde se každý den od prvních jarních až do pozních podzimních dnů, neustále vytvářejí obrovské bouře.

Můžem se jen domnívat, jakou roli v chování počasí hrají tajné vládní projekty USA typu HAARP (výzkum, simulace a ovládání ionosférických procesů). Jak kvalitně plnil úkoly FEMA (Federální úřad pro řešení neodkladných záležitostí). Bylo prožito tisíce rozčarování, zklamání a nenaplněných očekávání. Natočeno tisíce záznamů, reportáží, analýz a životních příběhů. Zde je jen zlomek k tématu počasí a lidská činnost.

The video documents the devastation caused by Hurricane Camille and the suffering caused thousands of people. It shows that while hundreds of lives were lost to the hurricane, thousands were saved due to emergency plans, trained rescue teams, and help from the forces of government.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.