xVybraná videa
text k videu
Jan Antonín Baťa
Jak pravil J.A.Bata -"Byl určitě přímý a upřímný, protože ani jeden neskrýval své názory. Vždycky s tím druhým otevřeně hovořili o tom, co se mu líbí, či co se mu nelíbí. Tomáš Baťa byl navíc velmi náročný ve výchově. Bylo to logické, pokud člověk má být úspěšný, musí být tvrdý. Tomáš Baťa byl tvrdý sám na sebe, byl tvrdý i na jiné, ale nikdy po jiných nechtěl víc než sám po sobě. A totéž vlastně učil i Jana,"

říká Hana Kuslová. A Jan Antonín skutečně přejal filozofii práce, kterou ve svých závodech Tomáš Baťa zaváděl. Tomášův odkaz Jan ocenil v roce 1932, po jeho tragické smrti při leteckém neštěstí. Jeho slova zachytil archivní film:
"Zemřel tak, jak si to přála jeho veliká, statečná duše. Miloval život a nebál se smrti. Narozený v práci a k práci učinil práci cílem svého života. Zlepšení osudu pracujících lidí považoval za svůj božský úkol. Svým myšlením byl daleko, daleko před svou dobou. Z domyšlených problémů života a práce vytvořil novou mravnost, nové učení spolupráce, jež přinese lidstvu nový rozkvět, blahobyt a štěstí."

Prague Royal - Pamětí Winstona Chruchila dil I. strana 18
Druhou kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermenské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z níchž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska.

Všechny tyto národy se toužily odtrhnout se od federální či císařské struktury a podporovat je v jejich tužbách se považovalo za projev liberální politiky. Balkanizace jihovýchodní Evropy následovala hned vzápětí a důsledkem bylo, že Prusko nabylo relativně na významu a německá říše, přestože, byla vyčerpána a pošramocena válkou, zůstala netknutou a rozhodující silou v oblasti.

Není jediného národa ani územípatřícího před tím habsburské monarchii, jemuž by získání nezávislosti nepřineslo urpení, jaké staří básníci a teologové připisovali výhradně zatraceným a prokletým. Vznešené město Vídeň, domov tak dlouho hájené tradice, průsečík tolika cest, řek železnic, bylo ponecháno nahé a hladové jako velké tržiště ve zchudlém kraji, jehož obyvatelé se většinou vystěhovali.

Tato válka by nikdy nemohla vypuknout, kdybychom nebyli pod americkým a modernizačním tlakem vyhnali Habsburky z Rakouska-Uherska a Hohenzollerny z Německa. Vytvořením tohoto mocenského vakua jsme otevřeli prostor pro Hitlerovské a Bolševické monstrum, aby vylezlo ze své žumpy a zmocnilo se opuštěných trůnů.
Winston Churchill
x Filmový historik a dokumentarista Karel Čáslavský ve svém seriálu "Hledání ztraceného času" v kterém uvádí archivní filmové záběry.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.