xVybraná videa
text k videu
lidská práva jsou...um... ježiš, to je dobrá otázka lidská práva, wow, to je těžký... wow...hm... nevím, jak to definovat asi bych měl začít dělat domácí úkoly nebo něco nějaký právo, který...nějaký...prostě normální...víte...lidský práva co mají lidé? je hodně o čem mluvit často je považujeme za samozřejmost ale už neuvažujeme o tom, co to je je to jak instinktivně očekáváš a zasloužíš si, aby s tebou bylo zacházeno jako s člověkem.

Jako právo na svobodný život, svobodu slova, právo na rovnost, existuje mnoho druhů práv, většinou vztahující se na určitou skupinu. Ale lidská práva jsou pouze ta, která náleží absolutně každému, což znamená dětem, důchodcům, chudým, basketbalistům, popelářům, rapperům, učitelům, Afričanům, Indiánům, Albáncům, křesťanům, muslimům, stoupencům kabbaly, ateistům, mamce, taťkovi, sousedovi od vedle a tobě.

Všichni mají stejná lidská práva jinými slovy - jsou univerzální ale zůstává otázka - co to je, lidská práva? co to jsou lidská práva? wow právo na život rovnost mezi lidmi právo na víru existuje seznam, kterého bych si měl být vědom podle Spojených národů, jich je celkem 30 většinou jsou spojovány dohromady a jednoduše pojmenovávány "lidská práva" všechny jsou uvedeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, což je světově nejuznávanější dokument v této oblasti.

Ale trvalo dlouho než přišla... nejdříve neexistovala žádná lidská práva pokud jsi byl ve správném davu, byl jsi v bezpečí když ne...nebyl jsi ale potom se to muž jménem Kýros Veliký rozhodl změnit po dobytí Babylonu udělal něco naprosto revolučního řekl, že všichni otroci jsou volní také řekl, že lidé mají svobodu vybrat si svou víru bez ohledu na skupinu, do které patří jeho slova byla zaznamenána na hliněnou tabulku, známou jako Kýrův válec a přesně tak se zrodila lidská práva.

Tyto myšlenky se rychle rozšířili - do Řecka, do Indie a nakonec do Říma lidé se začali chovat podle určitých pravidel, i když to nebyla jejich povinnost nazvali to "přirozené právo" ale stále bylo potlačováno mocnými lidmi až o tisíc let později anglický král souhlasil že nikdo nemůže porušovat lidská práva a ne pouze král lidská práva byla nakonec uznána a nyní byla v bezpečí i před bohatými... byla tu totiž skupina britských rebelů, kteří se prohlašovali za nezávislé ještě předtím než král pochopil, že všichni lidé jsou si rovni.

Nedá se říct, že by se mu tato myšlenka líbila, ale prostě je nemohl zastavit a vznikla Amerika. Francouzi okamžitě pokračovali jejich vlastní revolucí za jejich práva. Seznam práv se prodloužil a stáli si za tím, že tato práva nebyla vytvořena, že jsou přirozená. Římské pojetí přirozeného práva se stalo přirozenými právy. Naneštěstí ne každý byl tak nadšen.

Ve Francii se generál Napoleon rozhodl sesadit novou francouzskou demokracii a prohlásil se za císaře světa. Téměř uspěl, ale evropské státy se spojili a přemohli ho. Lidská práva byla opět hlavním tématem. Vypracovali se mezinárodní dohody všeobecně zaručující mnoho lidských práv po celé Evropě ale pouze v Evropě. Zbytek světa se stále nějak neangažoval. Místo toho byli napadeni, dobyti a podrobení evropskými impérii.

Ale potom se mladý chlapec z Indie rozhodl, že už toho bylo dost. Jeho jméno bylo Mahatma Ghandi stál si za tím, že všichni lidé na Zemi mají práva, ne pouze v Evropě. Nakonec Evropané souhlasili, ale aby to nebylo tak jednoduché na světě vypukly nepokoje. Hitler vyhladil polovinu židovské populace na Zemi v děsivých Nacistických koncentračních táborech.
x Vyjmenování základních práv člověka podle Všeobecné deklarace lidských práv Ta byla přijata 10. prosince 1948 na půdě OSN. Půlhodinový dokument ve formě, která je pochopitelná i dětem. Anglicky s ruskými titulky.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.