xVybraná videa
text k videu
Evakuace během 1. světové války se dotkla i obyvatelstva obcí z Valle di Ledro. Na základě nečekaného rozkazu z 22. května 1915 bylo ze dne na den více než 3000 osob z celkového počtu 4700 obyvatel dopraveno do Čech, ostatní pak do Rakouska. V Čechách byli Ledrenští rozmístěni v několika desítkách obcí, zejména na Příbramsku, Kladensku, Turnovsku a v okolí Stříbra. Z původně oznámeného jedno až třítýdenního pobytu v Čechách se nakonec staly tři roky. Ledrenští byli v Čechách dobře přijati. Přístřešek, stravu i práci, většinou na polích nebo například v Příbrami v květinářství u Voláků, jim poskytly jednotlivé rodiny. I přesto, že bylo mnohdy obtížné se vzájemně dorozumět, vznikly mezi českým a ledrenským obyvatelstvem velmi přátelské vztahy. 439 ledrenských vysídlenců v českém exilu zemřelo. Řada z nich v roce 1918 na následky španělské chřipky. V některých obcích na místních hřbitovech lze nalézt i jejich hroby.

Vysídlenci, kteří byli rozptýleni po Čechách, se často setkávali na Svaté Hoře při příležitosti církevních slavností. Bylo to pro ně místo, kde čerpali sílu a naději pro nelehký každodenní život vyhnance. Vzájemně si sdělovali své radosti i strasti a informovali se o osudu blízkých a příbuzných, kteří bojovali na frontách. Ze svatohorských kronik je patrné, že se o Ledrenské a další vysídlence ze Slovinska a Chorvatska na Svaté Hoře staral také dnes blahoslavený redemptorista P. Metoděj Dominik Trčka.
x Vydejte se na kole do kraje kolem Rožmitálu pod Třemšínem. Záběry jsou sice zimní, ale v kraji je přesto spousta zajímavých míst po celý rok. Dále navštívíme Kadaň, Svatou Horu u Příbrami a okolí. Na kole provází Michal Jančařík.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.