xVybraná videa
text k videu
Tuto ideu rozvádí do podoby samotného procesu vytváření a zhodnocování těchto plodů, vše se odehrává v autentickém prostředí, s maximem možných návazností a zdrojů, s kterými daný člověk zachází, nebo z nichž ve svém denním životě čerpá.

Spot tak funguje i jako jakési pojítko jednotlivých částí expozice. Ukazuje, že nic není náhodné a nic nevzniká samo od sebe. Všechny myšlenkové pochody, pracovní návyky i jedinečné výsledky vyrůstají z řetězce promyšlených kroků a historických souvislostí. I to je jeden z důvodů, proč je Česko jedinečnou zemí.

Objektem spotu jsou individuality, ilustrující osobitost a různorodost obyvatel České republiky. Ukazuje tváře a charaktery lidí, kteří jsou jedineční ve svém řemeslném umu či inteligenci a charakter jednoho každého z nich se tak významně podílí na vnímání České republiky jako hodnotného celku.

Česká republika je místem, kde se odedávna cení jedinečný přístup a originální, neotřelá řešení. Její obyvatelé nepřetvářejí své okolí bezmyšlenkovitě, ale snaží se udržet města a přírodu v rovnováze, v jedné linii, oboustranně využívat jejich potenciál a vytvářet tak fungující symbiózu. Tvoří místa, která předávají poselství dalším generacím. Díky novým technologiím a materiálům vyrábějí produkty použitelné pro současnost, vždy však s ohledem na místní a dlouholetou tradici.

Toto vnímání se odrazilo i v samotném technologickém zpracování filmového spotu. Technika funguje v souladu s námětem a vhodně ho doplňuje. Použití fotosekvencí odkazuje na slavné české fotografy, pixilace a animace zase na slavnou historii českého animovaného filmu. Z hlediska nutného pocitu aktuálnosti a hlavně progresivity Česka zapojili tvůrci nejmodernější filmové techniky Đ highpeed snímání, jednoduchý motion control, různé rychlosti snímání apod. To vše ve snaze dokázat, že Česká republika je průkopníkem nových technologií a postupů.

Důležitou a nedílnou součástí je i grafika. Její zapojení probíhá v celém spektru Đ od 2D po 3D, s maximálním důrazem na aktuální tendence a vkusnost. Doplňuje nejen točené záběry, ala sama se na řadě míst stává posuzovatelem děje. Originální hudba, podobně jako vizuální složka, z jednotlivostí staví celek a místními prostředky skládá specifické melodie dané pro ten který kraj. Objevují se v ní místní citace, stejně jako charakteristické a autentické zvuky.

Spot je ve své konečné podobě vysoce výtvarnou entitou s logickými, ale netradičními pohledy na tradiční práci člověka a jeho místo ve světě. Představuje Českou republiku jako kreativní prostředí, plné činorodých lidí, jako prostor výrazně ovlivňující okolní svět.
x Dokumentární spot prezentovaný na EXPO 2010 od studia Oficina, který vychází z celkového tématu prezentace České republiky, kterým jsou "Plody civilizace".
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.