xVybraná videa
text k videu
Je mi ctí tu dnes být a mluvit tady k vám všem
Chtěl bych začít jedním prohlášením,
které bude tím nejdůležitějším, co dnes řeknu.
A tím je, že bez ohledu na slova,
pomocí kterých se jako lidské bytosti spojujeme s dalšími lidmi,
ať už je to národnost, náboženství nebo cokoliv jiného,
cítím, že ve světě, ve kterém dnes žijeme je pouze jedna jasná dělící čára,
a tou je dělící čára mezi těmi, kdo věří v rovnost všech
a těmi, kdo věří v nadřazenost/převahu některých.
Je to o rovnoprávnosti versus nadřazenosti
Je několik důležitých mýtů, které já, jako někdo, kdo byl narozen a celý život vyrůstal v Londýně
Jsou to mýty o sionismu a o tom, čím sionismus ve skutečnosti je.
Sionismus není a nikdy nebyl o sebeurčení
Sionismus je koloniální ideologií, je o imperialismu a nadřazenosti
jednoho národa a podrobení a ponížení jiné skupiny lidí
Je o původních obyvatelích a těch, kdo obsadili jejich zemi
A to je jádrem této situace.

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl navštívit Austrálii.
A to, na co se musíme ptát o situaci v Palestině
a o tom, co bylo uvaleno na obyvatele Palestiny,
je, zda po nich požadujeme, aby šli cestou původních obyvatel Austrálie,
zda žádáme Palestince, aby šli cestou původních obyvatel Spojených států?
Když mluvíme o státu, který nazývají Austrálií,
mluvíme o 500 národech, které byly vyhubeny a vyhlazeny,
aby mohl být založen jeden rasistický stát
A jak bychom mohli mluvit o kolonialismu a imperialismu a nemluvit o Palestincích?
A o tom, co na ně bylo uvaleno evropským kolonialismem...
A když mluvíme o Austrálii, musíme rozumět, že to byli a stále jsou Britové, kdo je zodpovědný.
A jako někdo, kdo žije v Anglii a Británii...
nejen, že si Britové úplně neuvědomují, jakou roli hrají v Austrálii,
nevědí o roli své vlády v Austrálii,
nevědí nic o prohlášeních jako je například Balfourova deklarace,
a o jejich roli v situaci, ve které se Palestinci nacházejí.
Takže je důležité, pro nás jako pro lidi, kteří žijí v okolním světě,
nedovolit, aby imperialistické a rasistické narativy a definice ovlivňovaly ty naše,
protože jsme všichni lidské bytosti.
Stojíme na straně rasistů, těch, co obsadili území jiných národů,
nebo stojíme na straně původních obyvatel?
Je to velmi jednoduchá otázka, bez ohledu na jakákoliv slova, se kterými se ve svém životě spojujete.
A když mluvíme o slovu imperialismus -
imperialismus je koncept toho, že se určitá skupina lidí nachází pod cizí vládou, pod cizími zájmy.

A zájmy původních obyvatel jsou obětovány zájmům těch, kdo jim vládnou.
Takže když se podíváme na historii Palestiny,
a půjdeme zpátky k založení moderního sionismu,
ke knize Theodora Herzla z roku 1986, "Der Judenstaat", "Stát Židů"...
... to nebylo o sebeurčení...
Theodor Herzl nenapsal tuto knihu, když seděl ve městě, kterému teď říkají Tel Aviv,
Theodor Herzl napsal tuto knihu v Maďarsku.
Bylo to koloniální hnutí, bylo to hnutí založené na krádeži, půdě,
zmocňování se území silou a etnických čistkách původních obyvatel.
A v době, kdy pan Theodor Herzl napsal svou knihu,
země, kterou teď nazýváme Izrael,
země, kterou teď nazýváme Palestinou,
a země, které teď říkáme Irák,
země, které říkáme Libanon,
země, které říkáme Jordánsko,
země, které říkáme Syrie,
byly pod jednou kontrolou, pod vládou Osmanské říše,
pod osmanskou kontrolou.
A musíme rozumět roli, kterou hrála Británie v rozvoji sionismu, v tomto kontextu...
Během první světové války byli Britové v pozici,
kdy chtěli, aby Arabové z těchto zemí bojovali na jejich straně proti Turkům,
ale chtěli také, aby na jejich straně bojovaly Spojené státy,
a pomohli jim vyhrát první světovou válku.
Takže co Britové udělali, bylo to, že přes muže, který se jmenoval Thomas Edward Lawrence,
který se stal známý jako Lawrence z Arábie,
šli za původními obyvateli této země,
za Araby, a řekli jim: "Pokud budete bojovat s námi proti vašemu vládci,
když budete bojovat s námi, dáme vám nezávislost."
"Budete moci mít svůj vlastní stát."
Toto jim řekli.
Svoboda nemůže být udělena někým jiným, zvláště ne cizí mocností, a už vůbec ne Brity.

Co se také stalo v této době...
...a to bylo vražení nože do zad původních obyvatel, ze strany Britů,
v roce 1917 ministr zahraničí Velké Británie, pan Balfour,
učinil prohlášení, Balfourovu deklaraci, kterou adresoval Rotschildovi, bankéřovi ze Spojených států.
Proč napsal tuto deklaraci tomuto bankéřovi?
Napsal mu ji proto, aby se armáda Spojených států připojila k Britské
v jejich válce, v první světové válce, tak aby vyhráli.
Takže tady vidíte, jak zájmy sionismu a arabského nacionalismu
bojovaly ve stejnou dobu na stejné straně,
ale oba přicházely z totálně odlišných pozic.
Koncept toho, že okupace začala v roce 1967...
každý rozumný člověk zjistí, že začala již v roce 1948.
A tento dojem, že válka byla vyhlášena v různých obdobích,
ať už to byla 60. nebo 40. léta, ne...
...válka byla vyhlášena v roce 1896, když Theodor Herzl napsal svou knihu.
To bylo, když byla vyhlášena válka...
s původními obyvateli této země.
A kdo jsme my,
kdo jsme my, abychom stáli na straně utlačovatele,
kdo jsme my, abychom stáli na straně toho, kdo provádí etnické čistky
a kdo jsme my, abychom stáli na straně rasisty?
Pokud stojíme na straně rasisty, sami se jím stáváme.
V současném izraelském právu je něco, čemu se říká "Zákon návratu"
To, co tento zákon říká a znamená je, že
každý člověk, můžete být z jakékoliv země na světě,
odkudkoliv na světě...
pokud máte jednoho prarodiče, který je židovského vyznání,
pak můžete dostat občanství a žít v Jeruzalémě během několika málo dnů.
Ale člověk, jehož rodiče, prarodiče,
pra-prarodiče, pra-pra-prarodiče a pra-pra-pra-prarodiče,
kteří žili v Jeruzalémě, nejen, že nemají žádné občanství,
nemají ani svou zem a národnost.

Je to v pořádku? Je to spravedlivé?
Akceptovali bychom toto pro nás a naše rodiny?
Akceptovali bychom toto pro lidi, keří jsou. a o kterých věříme, že jsou, jednimi z nás?
Jedniný způsob, jakým je toto možné je, že věříme v člověka a ne-člověka,
v lidské a dehumanizované, démonizované.
Další věc, které je důležité rozumět...
Hodně se mluví o "právu na existenci".
Toto není právo na existenci, toto je právo na expanzi.
Podle mezinárodního práva, jsou osady, které má Izrael na Západním břehu Jordánu,
jsou zcela nelegální.
Podle veškerého mezinárodního práva.
A na Západním břehu je přes půl milionu nelegálních osadníků.
Násilných osadníků, kolonistů...
... na Západním břehu Jordánu.
Neříkáme nic obzvláště radikálního nebo mimořádného,
zvláštního nebo nenormálního,
když říkáme, že toto je špatné,
podle mezinárodního práva je to nelegální.
Takže tato expanze...
... protože tento stát... nemá ani skutečné hranice,
jsou to zcela umělý, kolonialistický výtvor.

Stát Izrael, od té doby, co byl v roce 1948 založen,
napadnul a okupoval každý ze států, se kterými sousedí,
od Jordánska po Libanon, Egypt, Syrii...
toto není normální situace,
to je kolonialistický výtvor, uměle vytvořený celek.
Expandoval na Západní břeh Jordánu...
A jaká je cena za jeho expanzi?
Jaké se s jeho expanzí pojí problémy?
Tou cenou a problémem je to, že Palestinci...
...největší uprchlická populace na světě jsou Palestinci.
Takže debaty o právu státu na existenci...
pokud uznáte, že tento stát by měl existovat,
říkáte tím, že tito lidé by měli být uprchlíky,
že by neměli mít stejná práva, jako máme my
a neměli by mít právo jít domů, do svých domovů.
Což je ve skutečnosti jejich právo podle mezinárodního práva.
Takže toto je ukázka toho, jak je celý tento narativ, jak jsou všechny definice
převrácené a vykonstruované za účelem toho,
sloužily ideám nadřazenosti a rasismu.
Takže, další věcí, kterou jsem chtěl říct...
...je nad vchodem do budovy izraelského Knessetu, izraelského parlamentu...
stojí tam napsáno: "Od Nilu po Eufrat"
"Od Nilu po Eufrat"
Toto je království "Velkého Izraele".
A věřte mi, existují lidé, na velmi mocných pozicích v tomto státě,
kteří věří, že je to realistické a že je to dobrá věc,
že myšlenka státu, který se rozprostírá od Nilu po Eufrat,
myšlenka rasistického státu je dobrý nápad.
A to je podstata izraelských osad - expanze rasismu a nadřazenosti, nic jiného.

A otázka je doslovně takto jednoduchá:
Když dáme stranou všechny citlivé otázky, ať už náboženské nebo rasové,
nebo cokoliv jiného, představme si to takto jednoduše.
Má někdo, kdo je Hindu a pochází z Indie, právo na to, přijít do této země,
na 60% její rozlohy vytvořit hinduistický stát
a vyhodit odsud všechny obyvatele, kteří zde žili, stejně jako jejich rodiče,
prarodiče, pra-prarodiče a pra-pra-prarodiče,
a říct: "Všichni Hindové z celého světa sem mohou přijít",
do země, kterou vy znáte jako Českou republiku,
a ze které si oni vytvořili svůj stát,
a v procesu jeho zakládání vyhnali téměř milion lidí z jejich domovů.
Bylo by to v pořádku?
Aby si založili hinduistický stát uvnitř České republiky?
A kdybyste odporovali založení tohoto hinduistického státu,
znamenalo by to, že nenávidíte všechny Hindy nebo že nenávidíte Indy?
Když lidé v Jižní Africe bojovali proti Apartheidu, dělali to, protože nenáviděli bílé lidi?
Dělali to, protože nenáviděli Evropany?
Byl člověk, který se stavěl proti válce v Iráku, proti této válce protože nenáviděl Američany?
Myšlenka toho, že lidé, kteří bojují proti okupaci a proti tomu,
že jsou vyháněni ze své země a ze své půdy,
lidé, kteří vzdorují etnickým čistkám, tomu činí z nějaké formy nenávisti...
...nebo někdo, kdo se otočí a řekne: "Toto je bílé",...
je nějakým způsobem nenávistný vůči těmto lidem, vůči tomuto faktu nebo události...
Takže myšlenka toho, že když je někdo anti-sionistou, stojí v opozici proti sionismu,
znamená to, že je zároveň proti židům, nebo dokonce antisemita,
je naprostá lež a mýtus.
Je to naprostý mýtus.
Pokud vezmeme jen tu část, která říká, že je tento člověk proti židům...
zamysleme se nad tím...
osoba, která nemá ráda židy,
ten, kdo nemá rád židy,
by věřil, že židé mohou existovat pouze jako zcela samostatný subjekt,
odděleně ostatních na zemi.
Takže jsme viděli lidi, ty, kteří byli skutečně proti židům, jejichž zájmy
se v určitém historickém okamžiku ocitly na stejné straně jako zájmy sionistů.
Existuje dokument, který se jmenuje "dohoda Haawara", a který byl podepsán v roce 1933.
Existence tohoto dokumentu je veřejně známa,
každý a kdokoliv si jej může ověřit.
A toto je dokument, který podepsala nacistická vláda v Německu a sionistické hnutí,
a který navrhuje, aby 50 tisíc německých židů bylo přesídleno do Palestiny.
Tak tady vidíme, jak se zájmy skutečně protižidovských jedinců a sionismu sešly,
a měly stejný cíl - rasistický stát daleko od Evropy, na Blízkém východě.

Takže to je jedna věc, které bychom měli rozumnět.
Měli bychom zmínit i termín "semité".
Semité jsou lidé, kteří hovoří semitskými jazyky.
Jedním ze semitských jazyků je samozřejmě Hebrejština, jak všichni víme,
ale dalším ze semitských jazyků je Arabština,
tudíž jsou i Palestinci semité,
a proto mohu zcela pohodlně prohlásit, že není nicí více antisemitského než sionismus.
Sionismus je antisemitská ideologie.
Stát Izrael je v podstatě antisemitský.
Jednáme tu s fakty a nikoliv mýty nebo fikcí.
Je důležité si uvědomit, že se poslední dobou hodně mluví o demokracii v arabském světě, o zavádění demokracie.
Ale musíme si položit vážnou otázku o demokracii a myšlence toho, že představuje přání lidí.
Tato státní expanze, pokračující rozšiřování tohoto koloniálního státu,
a hovoříme zde o půl milionu lidí, kteří porušují mezinárodní právo.
Půl milionu lidí, v tuto chvíli, nelegálně žije na okupovaném území.
Tato expanze je zcela odkázaná a závislá na tom, že je vůle lidí, žijících v arabském světě zcela potlačena.
Tato expanze a americká vojenská nadvláda v regionu...
...jejich vojenské základny, a nejen v tomto regionu,
když se podíváme na Japonsko, i tam jsou americké vojenské základny.
V Okinawě se snažili zbavit americké vojenské základny a co se stalo?
Demokraticky zvolený politický představitel, který se toho snažil dosáhnout, byl odstraněn
Spojenými státy a nahrazen někým, kdo kolem základen nedělal takový humbuk.
Pokud by Spojené státy skutečně chtěly demokracii ve "třetím světě"...
Měli demokracii ve Venezuele, kde vyústila ve zvolení Huga Chaveze.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Měli demokracii v Ekvádoru, kde byl zvolen presiden Correa,
který poždadoval stažení americké vojenské základny z Ekvádoru.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Měli demokracii v Bolivii, kde byl zvolen Evo Morales - líbila se jim tato demokracie?
Měli demokracii v Libanonu, nebo alespoň náznak demokracie, která dala moc Hizballáhu.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Ovšem, že nikoliv.

Měli demokracii v Palestině, kde lidé zvolili Hamas.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Měli demokracii v Chile, kde byl zvolen Echeñique.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Měli demokracii v Iránu, v 50. letech, kdy byl zvolen Mosaddek,
který odmítnul nacionalizovat anglo-iránskou naftařskou společnost,
kterou dnes známe jako BP.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům - nebo Velké Británii?
Měli demokracii v Kongu, kde byl zvolen Patrice Lumumba.
Líbila se tato demokracie Spojeným státům?
Ne! Protože nechtějí, aby byla naplněna vůle lidí ve třetím světě.
Takže když mluvíme o demokracii na Blízkém východě,
hovoříme o tom, že expanze Izraele a americká vojenská nadvláda v regionu je závislá
na diktátorských režimech, které zde vládnou po dobu třiceti let.
Vůle lidí rozhodně nepodporuje normalizaci vztahů se státem Izrael.
Tak tomu není. A jak bychom mohli očekávat, že by tomu tak někdy mohlo být?
Hodně se mluvilo o demokracii v Iráku,
dobře, hovořme o Iráku.

Stát, který byl zničen zahraniční politikou USA,
zmanipulován a zneužit zahraniční politikou USA...
Kdyby byla v Iráku demokracie, myslíte si, že by měl pro-americkou vládu?
Kdo si myslí, že by se demokracie v Iráku rovnala pro-americké vládě?
Rozhodně by neznamenala pro-izraelskou vládu.
A ani se jim toho nepodařilo dosáhnout, pro-izraelské vlády,
navzdory slibům určitých politiků v exilu, kteří než se vrátili řekli Spojeným státům:
"Jo, jo, budeme spolupracovat s Izraelci", ale to se nestalo. Nebylo proč.
Ani v zemi, kterou jste napadli a okupovali pomocí bůhví kolika vojenských základen,
bombardovali ochuzenym uranem,
se vám nepodařilo dosadit pro-izraelskou vládu.
A to je proč Egypt, který vznikne z toho, čeho jsme byli svědky za posledních několik dní,
nebude patolízalským Egyptem,
Egyptem, který slouží zájmům Spojených států, Británie nebo Izraele.
Příliš dlouho byli ovládáni a zneužíváni
a není potřeba nadprůměrné inteligence k tomu, abyste to viděli, stačí mít oči.
Takže toto je jádro problému - tato expanze, o které mluvíme,
je závislá na tom, že je vůle lidu potlačována diktátorskými režimy.
Ale nakonec, jak jsem o tom mluvil dříve, vše záleží na tom, na jaké straně stojíte.
Toto není konflikt mezi muslimy a židy, nebo křesťany a židy, nebo araby a židy,
je to konflikt a dělící čára mezi těmi, kdo věří v rovnost všech a těmi, kdo věří v nadřazenost některých.
A je to na nás, abychom se rozhodli, každý den, na které straně této rovnice stojíme.
Nestojíme s nadřazeností a rasismem, stojíme na straně rovnosti,
protože jsme lidské bytosti a máme více toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje.
x Britský hip hoper LowKey hovoří o imperialismu, kolonialismu a rasismu a boří mýty sionismu na akci Culture Move v Praze 12. 2. 2011. S českými titulky a kompletní přepisem.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.