xVybraná videa
text k videu
Wall Street a Bolševická revoluce 1917
Takže se vrátíme k Bolševické revoluci. A jedna z ironií je, že oba jak Lenin tak Trockij byli v exilu. Jeden v Německu a druhý v USA. Řekněte nám prosím, kdo jim pomáhal a kdo jim říkal jak mají jednat, aby revoluce byla úspěšná.

Zkusím shrnout čtyři kapitoly knihy, do čtyř minut. Trockij byl v New Yorku a nepracoval. Jeho oficiální příjem za celý rok v New Yorku, byl asi 600 dolarů. Bydlel v pronajatém apartmánu a měl k dispozici pronajatou limuzínu, měl vlastní ledničku a to v té době bylo velmi vzácné. Odjel z New Yorku přes Kanadu a pak dál, aby započal Bolševickou revoluci v Rusku. Měl u sebe 10 000 dolarů ve zlatě.

On si víc jak 600 dolarů sám v New Yorku nevydělal, takže je jasné, že ho někdo z New Yorku financoval. O tom není pochyb. Britové ho vytáhli z lodě v Halifaxu v Kanadě a mám dokumenty z kanadského archivu. Oni ho znali a věděli, že to je Trotský (Lev Davidovich Bronshtein). Oni věděli, že má na starosti rozjetí revoluce v Rusku. A z Londýna přišlo vyrozumění, že mají Trockého i s jeho doprovodem posadit na loď a nechat jet dál. Takže zde není pochyb.

Prezident Woodrow Wilson zařídil Trockému pas. A bankéři z Wall Street, kteří Trockého financovali a Britské ministerstvo zahraničí, dovolilo Trockému, aby sehrál svojí roli v Bolševické revoluci. V té samé době byl ve Švýcarsku přítomen Lenin a odjel do Německa tzv. "zapečetěným vagónem" (vojsko oddělilo ruské emigranty a německé občany pečetí na dveřích vagónu). Projel Německem a dokonce s povolením a podporou německého generálního štábu.

Přitom Británie a Německo v té době spolu bojovali.(1. světová válka - 1917 Rusko bylo Britský spojenec) A zde vidíte, že obě strany pomáhaly těmto dvěma revolucionářům, aby jim pomohli na území Ruska. A samozřejmě zbytek je známá historie a oni začali revoluci, asi ne s více jak s deseti tisíci pomocníky (185 milionů obyvatel v celém Rusku 1917) a potřebovali pomoc ze Západu a dostali ji od Německa, Británie a USA, aby započali a udrželi revoluci v Rusku. Ještě jednou nám řekněte, proč? Proč?

To v učebnicích dějin nenajdete. Proč?

Domnívám se, že hlavním cílem bylo vytvořit kontrolu nad světovou populací v které vy ani já nebudeme mít svobodu v kterou věříme a o které smýšlíme. Tady mocní bankéři už v té době mohli mít představu o světové vládě, která má být socialistická?

Ano, druhý důvod byl také ten, že nechtěli, aby se Rusko stalo další zemí se svobodným trhem. A to už jsem řekl, že pomoc revolucí, byla právě za tímto účelem. Tento názor byl vysloven už v roce 1919. Existuje několik knih, jedna je od King C. Gillette a ve své knize popisuje, utopické město Metropolis. kde popsal tento obchodní socialismus, už v roce 1894. (další kniha vyšla 1910 s názvem Světová korporace)

Takže už na přelomu století jste mohla vidět sepsané názory mezinárodních obchodníků, kteří chtějí vytvořit socialistické impérium. Tyto výroky existují v knihách, ale samozřejmě nejsou ve studijní literatuře, na vaší katedře politických věd. Tak nám řekněte o misi Červeného kříže. V roce 1918 byla mise Červeného kříže do už Bolševického Ruska. Sedmnáct mužů. Bankéři, právníci, obchodníci a nějací doktoři?

Myslím, že tam byli dva doktoři. Ano, dva doktoři. Jaký ta mise měla účel?

Mise byla financována Williamem Boyce Thompsonem, z banky Chase Manhattan a ředitelem Federálního Rezervního systému na Wall Street. Červený kříž tam nechtěl poslat misi. Červený kříž řekl, že nepotřebují žádnou misi do Ruska. Měli jednu v Rumunsku, která byla přínosná (1885). Ale Williams Boyce Thompson tuhle misi chtěl a tak do toho vložil peníze a celé to financoval.

A když se podíváte na seznam lidí v misi, tak to jsou především lidé z Wall Street, bankéři, právníci a lidé, kteří jsou spojeni s institucemi okolo Wall Street. Smyslem té mise a jejím účelem bylo to, že měla pomoci Bolševikům v revoluci. Mise Červeného kříže byla jen zástěrkou, aby se tito elitáři z Wall Street, bezpečně dostali do Ruska.

A jak už jsem zmínil, tak jsem zveřejnil telegraf na částku milion dolarů, která byla převedena do Petrohradu. Už nevím z které banky, ale byl to William Boyce Thompson. A z těchto peněz financovali revoluci a pak když se vrátili, tak bankéři tlačili na ministerstvo zahraničí USA, aby USA poslalo zbraně revolucionářům a to se také stalo v roce 1918.

A pak jsem našel v dokumentech ministerstva zahraničí, velmi zajímavý telegram, že Trotsky žádal po USA, aby tam vyslali americkou armádu, aby vytrénovala ruské vojáky. A myslím, že je to otištěno v jedné z mých knih. Takže ve zkratce mise Červeného kříže byla krycí historka pro účely Wall Street, aby byli na místě, kde manipulovali a řídili průběh Bolševické revoluce.

Jak reagovalo ministerstvo zahraničí USA?

Byli velmi vstřícní k tomu, aby tam poslali naši armádu. Ale nevím, jestli tam jeli. Ale co vím, tak tam putovali pušky a zbraně. Nehledal jsem reakci na tento telegram, který by byl potvrzen ministerstvem zahraničí. Jen jsem otiskl ten telegram od Trotského a myslím, že odpověď byla vyjmuta z archivu. Víte nějakou částku, kterou se Wall Street podílel na podpoře Bolševiků. Vím o tom milionu dolarů od Williama Boyce Thompsona. (Jacob Schiff věnoval Trockému 20 mil. dolarů ve zlatě) Ale byly zde ještě jiné pomoci. Například celá Sibiřská epizoda.

V roce 1918 kontrolovali Bolševici jen Moskvu a Petrohrad (Leningrad). Oni neměli možnosti porazit Bělorusy, Čechy (podkarpatská Rus) a Japonce (Mandžusko). Oni neměli sílu porazit všechny tyto národy bez pomoci z USA a Velké Británie. Proto oblast Sibiře byla velmi důležitá. Když se podíváte na mapu Ruska, tak budete mít Petrohrad vlevo a většinu území budete mít ve středu a vpravo. A páteří Ruska je trans-sibiřská magistrála. Historické knihy vám poví, že americké jednotky obsadili trans-sibiřskou magistrálu, aby zabránili Japoncům vstoupit do země.

To je úplný nesmysl! Nikdy jsem o tom nenapsal knihu, ale mám dvě obrovské krabice dokumentů, které o tom pojednávají. Hlavním důvodem, proč americké vojsko bylo na Sibiři byl ten, aby ohlídalo trans-sibiřskou magistrálu tak dlouho, dokud Bolševici nebudou mít dostatek sil ji převzít sami. A fungovalo to velmi efektivně a zabránili vpádu Japonských vojsk u Vladivostoku. Evakuovali České legionáře z 1. světové války, zpět do Československa. Francouzi a Britové to vzdali,protože viděli že Američani pomáhají Bolševikům, takže se také stáhli.

A v jedné z mých knih jsem otiskl takový malý novinový článek z roku 1919 s nadpisem. "Bolševici konečně převzali kontrolu na Vladivostokem" (dálný východ, blízko Japonska) V článku se píše, jak bolševický komisař děkuje americké armádě za pomoc při revoluci. A to vyšlo v New York Times a já to otiskl v mé knize. Tohle je úplně v rozporu s tím, co se píše v učebnicích historie. Učebnice říkají, že jsme (USA) tam šli za účelem pomoci a neutrálnosti. Ale myslím si, že většina lidí by si myslela, že jsme tam byli od toho, abychom zastavili Bolševiky. Ale to jsme nedělali naopak, my jsme Bolševikům pomáhali. O tom není sporu.

Je bez pochyb jasné, že Bolševici by nebyli úspěšní v revoluci, kdyby jim kapitalisté nepomohli, že?

Neměli by šanci. Nezvládli by to. Měli moc nepřátel. Ne, jen vnější nepřátele, Bělorusy ale také sami Ukrajinci, nebyli z Bolševiků nadšeni. V Rusku je více etnik, které nebyli z Bolševiků nadšení. Neměli by šanci, kdyby jim nepomohl západ. O tom není pochyb. Pak přišel hladomor. Továrny nefungovali, protože Bolševici odstranili ředitele a inženýry a ti opustili Rusko.

Továrny byly zavřené a Rusko hladovělo. V roce 1922 Lenin sám řekl, že "Nadešel konec". Neměli jídlo a měli zavřené továrny. Továrny nebyly zničeny během revoluce, to vám budou tvrdit jen učebnice. A to tvrdil i Cavendish W. Cannon, expert ministerstva zahraničí. Tvrdil, že továrny byly zničeny za Bolševické revoluce. Ale nebyly zničeny. Jak to vím?

Protože jsem viděl fotografie z po revolučního Ruska, přímo v Hooverově institutu. Jsou tam krabice fotografií průmyslu po revoluci. Oni je akorát neuměli provozovat. Takže co jsme udělali my (USA) lidé jako Averell Harriman, Chase Manhattan banka, Národní banka a finančníci z Wall Street a samozřejmě mise prezidenta Hoovera na pomoc Rusku. A USA vystavilo 200 až 300 výjimek, aby mohli americké firmy vstoupit do Ruska jako podnikatelé. Aby mohli rozjet nevyužité továrny.

Averell Harriman se zmocnil licence na mangan. Armand Hammer měl podnikání na těžbu azbestu a továrnu na výrobu kancelářských potřeb (tužky, propisky atd.) A všichni tihle vrcholní kapitalisté, měli na starost průmysl v Rusku a to zásluhou Bolševiků, protože se zbavili vlastních lidí, kteří ty továrny uměli řídit. A ještě jeden pohled, carský průmysl byl na velmi vysoké úrovni. Učebnice vám řeknou, že carské Rusko pokulhávalo za technologickým vývojem a to až do doby, než Bolševici prosadili progres.

To je úplný nesmysl. Carské Rusko v roce 1913, mělo dva původní typy automobilů. Carské Rusko nemělo nikdy své původní auto a vše bylo ze západu. Carské Rusko vyrábělo v roce 1916 letadlo, které mělo větší rozpětí křídel než 747. Tohle není vůbec nikomu známo. Je to prostě vymazaná historie. Technologicky vzato, tak carské Rusko na tom bylo srovnatelně stejně, jako zbytek západního světa. Rusko šlo do průmyslového útlumu, když moc převzali Bolševici (komunisti). A pak máte dlouhou historii toho co se dělo.

V roce 1928 byl první plán na pětiletku do roku 1933. Díval jsem se na plán první pětiletky a všechny továrny co se stavěli, tak byly investice západního průmyslu. Ani jedna továrna nebyla vystavěna Sověty! Pokud je v publiku někdo starší z Ruska, tak když vyjmenujete jakoukoli továrnu vystavěnou v první pětiletce, tak budete vědět lépe než já, kdo ji postavil. Nebyli to Sověti, byly to západní korporace. Takže například traktory Caterpillar, byly původně ze SSSR nebo je to firma mimo SSSR? Ford? Ford Model A?

Ford vyrobil továrnu Gorkij (GAZ). A inženýři od Forda se ztratili těsně před tím, než Gorkij začal vyrábět vojenská vozidla. Když vyjmenujete jakoukoli továrnu z první pětiletky, tak byla vybudována Američany, Brity a Francouzi. Němci, Japonci. Ano, Japonci tam byli také. A druhá pětiletka v roce 1933 byla jen duplikát. Snažili se kopírovat. (kopírovat zahraniční výrobky pod jinými jmény) Měli sice plán jak využít své přírodní zdroje, ale sami si s tím nevěděli rady.

Takže se museli znovu obrátit na podporu ze západu, aby jim pomohli kopírovat továrny, které vystavěli v první pětiletce. Například jsem byl v továrně Douglas Aircraft, tak mě nechali podívat do jejich archivů. A bylo neuvěřitelné, jak firma Douglas dala zcela detailní výrobní plány. Například SSSR koupili jedno letadlo Douglas DC-3 Dakota a pak výrobní linku na sestavování. A spoustu dílů k duplikaci. Aby průmysl stále běžel. A pak je tady ten příběh a nevím jak moc chcete jít do podrobností.

Příběh, který trvá až dodnes, 1. července 1987. A myslím, že jste to zmínila dnes ráno, že Toshiba. Toshiba, japonská továrna a Norská továrna Kongsberg Vaapenfabrikk, továrna která je vlastněna státem. Tak dodávala SSSR technologie do ponorek, které díky tomu byly, třikrát tak tišší. A nás to bude stát víc jako 4 miliardy dolarů, abychom je předehnali před tím, co jsme jim sami dali. A tahle stupidita pokračuje. Tedy stupidita to je z mého pohledu.

Z pohledu kapitalisty na Wall Street, je to vychytralý obchod. (udržování vojenského průmyslu) A to trvá už 60. let. A to jim poskytují naši spojenci a není to z hlav obyčejných Japonců. Jsou to opět internacionalisté (globalisti).

Ano internacionalisti. Toshiba je členem Trilaterální komise, založená Davidem Rockefellerem roku 1973. Mluvíme tady o vrcholové obchodní elitě v těchto společnostech, jejich právních zástupcích a politické špičce. Senátor Mike Mansfield jednou řekl "nebudete s tím souhlasit do té doby, dokud to nezačnete dělat".
x Rozhovor s profesorem Anthony C. Suttonem.
Dějiny jsou úplně odlišné od toho, co se učí ve školách a od toho, co se nám snaží namluvit. Je stále více patrné, kdo stojí za vším zlem ve světě.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.