xVybraná videa
text k videu
Byl dříve republikánem. V roce 1973 promoval jako fyzik na Brigham Young University a v roce 1978 získal doktorát fyziky při výzkumu na urychlovači ve Standfordově centru.
Ve studiu pokračoval na Cornellově univerzitě v Massonově fyzikálním institutu v Los Alamos a v Národní technické laboratoři v Idahu, kde v letech 1979 - 1985 pracoval jako technický expert. Byl hlavním vyšetřovatelem experimentální muon-katalyzované fůze pro Státní energetický úřad. Spolupracoval i na mnoha dalších experimentech v Kanadě, Velké Británii i Japonsku, kde v roce 1989 získal ocenění Japonské tvůrčí asociace.

V letech 1989-1994 byl vedoucím univerzitního centra pro výzkum fůze v Brighimgemu. 5 let také prováděl výzkum fůze ve zkapalněném deutoriu pro Státní energetický úřad a pro Institut výzkumu elektrické energie. Obdržel mnoho ocenění včetně stipendia Davida O'McKaye na univerzitě v Brighamu (1969), stipendium a dotace na výzkum na Winterbillské univerzitě (1973-1978).

V roce 1989 získal zvláštní studijní ocenění Brighamské univerzity a cenu za nejlepší vědecký objev roku 1989 časopisu Popular Science. A další univerzitní ocenění v roce 1990. Jeho specializací je kovem katalyzovaná fůze a solární energie. Jeho výzkum fůze by neměl být zaměňován s kontroverzní prací pánů Ponce a Fleischmanna. Na univerzitě v Brighamu vyučoval fyziku více než 21 let. Odtut odešel do cenzurou vynuceného důchodu.

Steven Jones: Zvedání mlhy
Vítám vás na odpolední přednášce konference s názvem "Zvedání mlhy", která se zabývá aplikací vědeckých metod při zjišťování příčin zkázy Světového obchodního centra (WTC). V dopolední části jsme byli poctěni množstvím skvělých přednášejících, a proto vás rád vidím zpět v tak hojném počtu, včetně mnoha nových tváří. Odpolední přednáška doktora Stevena Jonese (profesora fyziky) právě začíná a v 15:30 bude přednáška Jima Hoffmana a večerní blok s většinou dnešních přednášejících, včetně dr. Jonese, pana Hoffmana, Petera Philipse (Projects Censored) a dalších začne v 18:30. Pokud nemáte rozvrh, dostanete ho v předsálí. Naleznete tam také schránku na dary, kde nám můžete přispět. Pokud jste nám již přispěli, mnohokrát vám děkujeme. Mé jméno je Miki Huff. Vyučuji novodobou historii a seminář o 9/11 na několika vysokých školách. Tuto akci jsme připravovali zhruba 4 měsÍCe.

Donmíváme se totiž, že zvláště ve hnutí okolo událostí z 9/11 je velmi důležité soustředit se na vědu a fakta. Na těch podle nás skutečně záleží. V tomto smyslu tu není nikdo povolanější, než profesor Jones. Nyní představuji někoho, kdo nám poví o Stevenu Jonesovi více. Je to Carol Burley, která udělala pro hnutí za pravdu o 9/ II velmi mnoho. Prosím uvítejte Caro!. Díky Miki.

Je to velká čest představit vám doktora Stevena E. Johnese, jehož práce jsou základem mnoha nových znepokojujících dokumentů, načež se stal terčem nezasloužené kritiky a nevybíravých útoků kvůli radikálnímu odmítání oficiální verze událostí 9/l1. Tím dnem se základy naší vlečné zahraniční politiky změnily ve válku s terorismem. Prvním krokem imperiální politiky bývávala likvidace posla. Deník Santa Rosa Press Democrat otiskl na titulní straně: S.S.U. zaměstnává diskreditovaného akademika, který prohlašuje, že Spojené státy mohly útoky naplánovat.

Dr. Steven E. Jones tedy rozhodně není diskreditovaný akademik. Ve skutečnosti byl na něj i na univerzitu, kde pracoval vyvíjen obrovský nátlak, aby neuveřejňovali jeho výzkum. Zvláště pak jeho práci nazvanou Proč se budovy WTC skutečně zřítily. Vznáší tabuizovanou otázku, ale jeho akademické zásluhy nejsou zdaleka zanedbatelné. Je hluboce věřícím monnonem, který je cele oddán pravdě a lidskosti. Vzorně se stará o svou rodinu i studenty a o celou generaci ohrožovanou posíláním do bojů v zahraničních válkách.

Věří, že jeho země by měla dostát svým ideálům a své ústavě. Dokonce byl dříve republikánem. V roce 1973 promoval jako fyzik na Brigham Young University a v roce 1978 získal doktorát fyziky při výzkumu na urychlovači ve Standfordově centru. Ve studiu pokračoval na Cornellově univerzitě v Massonově fyzikálním institutu v Los Alamos a v Národní technické laboratoři v Idahu, kde v letech 1979 - 1985 pracoval jako technický expert.

Byl hlavním vyšetřovatelem experimentální muon-katalyzované fUze pro Státní energetický úřad. Spolupracoval i na ttUloha dalších experimentech v Kanadě, Velké Británii i Japonsku, kde v roce 1989 získal ocenění Japonské tvůrčí asociace. V letech 1989 - 1994 byl vedoucím tmiverzitního centra pro výzkum fůze v Brighimgemu. 5 let také prováděl výzkum fůze ve zkapalněném deutoriu pro Státní energetický úřad a pro Institut výzkumu elektrické energie. Obdržel mnoho ocenění včetně stipendia Davida O'McKaye na univerzitě v Brighamu (1969), stipendium a dotace na výzkum na Winterbillské univerzitě (1973 - 1978).

V roce 1989 získal zvláštní studijní ocenění Brighamské univerzity a cenu za nejlepší vědecký objev roku 1989 časopisu Popular Science. A další univerzitní ocenění v roce 1990. Jeho specializací je kovem katalyzovaná ruze a solární energie. Jeho výzkum ruze by neměl být zaměÚován s kontroverzní prací pánů Ponce a Fleischmanna. Na univerzitě v Brighamu vyučoval fyziku více než 21 let. Odtud odešel do důchodu, aby se mohl věnovat výzkumu podle vlastního uvážení.

Uvědomuje si důležitost investigativní práce, kterou začal a doufá, že při hledání pravdy o pádu WTC se k němu přidají další vědci. a že dojde ke zveřejnění těchto závěrů v mezinárodně uznávaných vědeckých žurnálech. Jsme jeho dlužníky, protože odvážně vrhá světlo na události, které musejí být označeny jako zločin století. Prosím, přivítejte se mnou Stevena E. Jonese. Dekuji, děkuji vám.

To bylo opravdu skvostné představení. Děkuji Carol.

Na chvilku mi to připadlo jako na pohřbu, když o vás říkají všechny ty skvělé věci, ale jsem tu a jsem tomu velmi rád. Přišel jsem s vámi tedy pohovořit o vědeckých metodách a zaměříme se na vědeckou analýzu prachu, o kterém se diskutovalo již dopoledne. Stejně tak se budeme věnovat vzorkům roztaveného kovu, které se nám podařilo získat. Budu mluvit i o pádu budovy WTC 7. Pokud jste jej ještě neviděli, určitě dávejte pozor. To bylo totiž to, co mě zaujalo jako první.

Bylo to počátkem minulého roku, když jsem se začal celé této věci věnovat. A byl to právě pád budovy WTC 7, co mě skutečně nedalo spát. Jak už Carol říkala, vypracoval jsem na toto téma vědeckou práci. Byla uveřejněna v knize sestavené Peterem DeU Scottem a Davidem Ray Griffinem. Peter DeU Scott je tu dnes s námi. Je nám velkou ctí Petere. Vynořily se pochybnosti o věrohodnosti této práce. Profesor Griffin mě ujistil, že byla posuzována čtyřmi recenzenty, doktory, z nichž dva byli fyzici. Jejicb jména nejsou uváděna.

To je běžný postup při publikaci vědeckých žurnálů. Tato práce byla dlouho vystavena na mé internetové stránce. Když jsem zjistil, že ji budu muset přestěhovat, poskytl jsem ji servem Journal of 911 Studies, kde je s laskavým svolením vydavatelů vystavena. Můžete ji tedy nalézt na adrese Journal0f911 studies.com. Před uveřejněním v tomto žurnálu byla podrobena dalšímu přezkumu. Tato práce v podstatě volá po vyšetřování.

Zajímalo by mě, kolik z vás mělo možnost se na ni podívat? Dobře, ne všichni. Řekněme 40% - 50%. Rád bych vás vyzval, abyste tak učinili, protože jsem do ni vložil mnoho úsilí. Stále přicházíme na nové věci. Dnes tedy budu prezentovat nová data. Některá již v dokumentu jsou, ale mnoho jich budou zcela nová. Minulý týden jsem přednášel na tsonomské státní univerzitě a od té doby už mám nové poznatky. Takže pokud jste tam minulý pátek byli, tento týden již uvidíte poznatky nejnovějšího výzkumu.

Spolupracuji s kolegy ze své univerzity. Dobře, univerzity, ze které odcházím do důchodu. Je to veselý příběh. Možná bych o tom mohl později něco říci. Ale ne moc, protože jsou tu důležitější věci, o kterých s vámi chci hovořit. Po uveřejnění tohoto dokumentu se mi tedy podařilo získat vzorky prachu a také toho roztaveného kovu, který si pamatujeme vytékat z jižní věže (teď již samozřejmě ztuhnu I). V tomto smyslu byl tento dokument úspěšný. Jak už CaroJ zmínila, také věřím, že když ostatní to vše uvidí, uznají, že tohle je závažná věc. Ne jen nějaká bláznivá pavěda.

Rád bych teď předvedl, že to opravdu je skutečná věda. Momentálně se dokonce domníváme, že již máme dostatek poznatků k dalšímu uveřejnění v předních vědeckých žurnálech. Zde oznamuji svůj odchod do důchodu koncem roku. Zde bych rád vyzdvihnul některá fakta: Univerzita posuzuje můj výzkum, což vítám. Minulý rok jsem za výuku na univerzitě získal dvě ocenění, která shodou okolností poskytla zdroje pro můj výzkum ohledně 9/11. Jde o přátelské uspořádání a myslím, že univerzita ke mně byla spravedlivá.

Na univerzitě je ve skutečnosti nemalá konkurence. Jak řekl můj přítel, profesor matematíky Kell Kuttler: "Někdy slyším lidi kritizovat dr. Jonese za věci, které ani neřekl." To se skutečně stává velmi často. Proto píšeme dokumenty, kde najdete co jsem opravdu řekl a každý si to může sám přečíst. "Myslím, že je to také trochu vina kolegů." Ano. Jeden profesor mi nedávno říkal: "Je mi líto, že odcházíte. Byl jste dobrým učitelem" atd.

Já se ho zeptaL Četl jste moji práci? A on na to: "Ne, já nevěřím v UFO a konspirační teorie." Nemusím vám říkat, jak jsem byl takovou reakcí zklamán. "Velice se zajímá o roztavený kov ve sklepeních obou věžÍ i budovy WTC 7 a zdá se, že přední fyzik má zcela legitimní právo se na takové věci ptát." Děkuji Kene. "A to je to, na co se celou dobu snaží poukazovat. Roztavený kov a další anomálie. A proč by nemohl." A o tom si povíme dnes.

Nejprve chci říci něco o své předchozí práci. Moje první důležitá publikace byla o muon-katalyzované fůzi. Jedná se o dmh fůze, která probíhá na slunci při vysoké teplotě. Tato ale probíhá při pokojové teplotě. Je to tím, že muon, který je v podstatě těžkým bratrancem elektronu, přitáhne nuklea vodíku (deuterium a tritium) velmi blízko k sobě, takže dojde k tunelovému efektu, tedy chladné fúzi. Kolik z vás tomu rozumělo? Každopádně, před lety jsem navštívil Luise Alvarese, který poprvé experimentálně pozoroval muon-katalyzovanou fuzi ve vodíko-bublinkové komoře.

Pokud se nepletu, bylo to právě na L.B.L. Zkrátka bylo to velmi zajímavé hovořit s dnes již zesnulým dr. Alvaresem. Byl to nesmírně kreativní a cílevědomý člověk. Mimochodem se svým synem, pokud si dobře pamatuji, přišli s myšlenkou, že klima na Zemi se zásadně změnilo po zásahu asteroidem. To byla tou dobou myšlenka značně nepopulámí, která ale od té doby byla prokázána experimentálně. Je tedy nyní uznávaná. To ale trvá určitý čas. Luise Alvares to uváděl jako příklad proč se neobávat vyslovovat nepopulární hypotézy, jak toto vědecky označujeme a následně provádět experimenty a vyzývat k nim i ostatní.

Tak se to ve vědě dělá, takto vědecky získáváme odpovědi. Ať to populární je nebo není. Podstatou vědy je svobodné zkoumání, svoboda projevu a experimenty pro určení pravdy. Moje další publikace byla reakce na námitku. Na stejné fakultě jsme v předním fyzikálním žumálu Physical Review Letters oznámili objev velmi nízkého koeficientu přilnavosti muonu alfa. Jeden z přítomných profesorů fyziky, nebudu ho jmenovat, ačkoli si jeho jméno pamatuji velmi dobře, je to docela zajímavý člověk a velmi neústupný, řekl: "Nemůžete mít pravdu, vždyť to odporuje hypotézám J. Davida Jacksona." Těm jsem skutečně odporoval.

Vy, kteří Jacksona znáte (myslím, že tu také je) víte, že podle jeho výzkumu měl být koeficient přilnavosti muonu alfa okolo 1%. My jsme ale v kapalném deutoriu-tridiu naměřili 0,42%. To je podstatně menší. Opravdu mě tím tvrzením znejistil. Stále opakoval, že to nemůže být správě. Ale bylo to správně. Bylo jen potřeba provést další experimenty pro ověření správnosti našich výsledků. Asi už tušíte, kam tímto mířím. Jsou to experimenty, co určuje správnost. Ne něčí teorie. Ani v případě někoho tak slavného, jako je J. David Jackson.

Nyní je skutečně řádně ověřeno a uznáváno proč jsou tyto muony alfa tak malé, jak jsme je změřili. Další zásadní publikace byla v britském vědeckém žurnálu Nature (1986). Zde upozorňuji, že tento proces obvykle trvá léta. V této fázi jsem se muon-katalyzované fůzi věnoval okolo 8 let. Nemůžete tedy očekávat zásadní publikaci po 1,5 roce, což je zhruba doba, po kterou studuji události 9/11. Přesto se domnívám, že se taková publikace již blíží. Nejsem si jist, zda to uveřejní Nature.

Případně Scientific American, ve kterém jsme v roce 1987 s mým dobrým přítelem a kolegou profesorem Johanem Rafelskim uveřejnili tuto studii s názvem Chladná nukleární fůze. Takový název by nám dnes již zřejmě neprošel, kvůli následujícímu vývoji, ale opět zde poukazujeme na muon-katalyzovanou fUzi, která v této době již nebyla kontroverzní. Byla již ověřena. Dále v roce 1989 jsme uveřejnili opravdovou kontroverzi. Tohle je to, co se dá nazvat chladnou fůzí. Ale ne tou verzí podle Ponce a Fleischmatma.

Tento jev jsme studovali od roku 1985. Jedná se o kovem katalyzovanou fůzi. Tedy způsob, jakým fůzi podporují kovy. Dopoledne jsme tu hovořili o spotřebě ropy. FÚze může skýtat velkou naději. Zde tedy vidíme, že ty jsou příběby zajímavě provázány. Právě tato publikace byla terčem obrovské kritiky. Z části opět vinou kolegů, kteří si mysleli, že podporujeme Ponce a Fleischmanna. Tak tomu ale nebylo. My jsme oznamovali méně převratné věci. Pamatujete si tu skupinu, která v roce 1989 prohlásila, že byla na Marsu?

Jaké se jim dostalo publicity. My jsme tedy mluvili o vyzařování neutronů. Oni však pouze o zbytkovém teple bez neutronů. To bylo jedno z nejslabších míst jejich teorie. Na tom se nakonec tato teorie zhroutila, protože to bylo porušení fyzikálních zákonů. NemÚže dojít k dederon-dederon fůzi bez emise neutronů. Zde je moje fotografie z té doby, byl jsem trochu štíhlejší než dnes. Měli jsme pravdu? Kdyby ne, asi bych vám o tom neříkal, že? Měli jsme pravdu a trvalo 9 let, než se to konečně potvrdilo.

Stalo se tak prostřednictvím experimentů v Japonsku a Evropě. Dnes je naše hypotéza, že kovy mohou katalyzovat, tedy podporovat fůzi uveřejněna. Bylo také zjištěno, že některé kovy tak fimgují lépe než jiné. Zde je tabulka kovů, na které vidíme, že slitina paladia a lithia je podle dosavadních výzkumů nejúčinnější. Tento vyzařovací potenciál1500 je překvapivě vysoký. Přesto vše kupodivu zde ve Spojených státech pro tuto oblast výzkumu, aspoň pokud já vím, neexistuje žádná finanční podpora. My v tom přesto pokračujeme i bez podpory. Není to legrační?

Zde v U.S. je to nepopulární oblast. Je to škoda, protože je tu velká naděje, že pokud se nám bude dále dařit, alespoň porozumíme podstatě věci. Možná nezískáme nový zdroj energie, ale to bych také ještě nevylučoval. Ještě jsme se nedostali tak daleko. Můžu k tomu ještě říci, že univerzita mě a několik mých studentů na tomto nechá pokračovat.

Jak vidíte, jde o docela přívětivé uspořádání. Pokračoval bych, ale nemohu přečíst další větu. Bude stačit, když si povíme něco o poslední části. Je to odkaz na naši publikaci v Nature (1989), kde jsme popsali hodnotu vyzařování neutronů. Zde tedy konečně máme po 9 letech potvrzení našich studií. Myslím, že nemáme tolik času, takže toto přeskočím.

Po tomto všem, v čem spočívá vědecký přístup?

Jste před novým problémem. Nejprve pozorujete pád věží. Všichni to viděli. Shromažďujete tedy data pozorování. Dívat se, to je jeden způsob. Můžete ale víc. Můžete získat hodnoty, jako je doba pádu. Něco mezi 10 a 14 sekundami u věží a 6,5 sekundy u budovy 7. Ale z pozorování jsou tu i další data. Třeba žlutě zářící materiál vytékající z jižní věže, kterému se budeme věnovat později. Dále ložiska roztaveného kovu v troskách, množství prachu samo osobě a jeho složení. To vše nám poskytuje data.

Nyní můžete vyslovit hypotézu, kterou co nejlépe vysvětlujete data pozorování. A pozor, tím nejste zdaleka hotovi, že jen sestavite hypotézu. Pokračujete prováděním experimentů, abyste otestovali svou hypotézu a získali další data. Takto máte šanci svou hypotézu doladit. Někdy ji musíte úplně zavrhnout, někdy narazíte na novou a znovu jí testujete. Při tom stále shromažďujete data. Nakonec ji publikujete v odborném vědeckém žurnálu, aby se k tomu mohli vyjádřit i ostatní vědci.

To je součástí moderního vědeckého postupu už od časů Newtona. To opakujete, dokud nakonec nesestavíte teorii. Tomuto říkáme teorie. Ne pouze vědecká hypotéza. Teorie je vysvětlením, modelem reality po vší této práci a experimentech. Z interpretace analýz nakonec sestavíte model reality. V případě 9111 je nám ale předkládán model reality docela bezpracně. Rekli nám, že 19 únosců narazilo dvěma letadly do dvou věží a zbořili tak tři mrakodrapy. Ale podívejme se na tuto hypotézu.

Toto je oficiální konspirační teorie. Nazývám ji konspirační, protože tu jde o spolupráci, tedy konspiraci těchto 19 Únosců. Proto je spravedlivé oficiální verzi oZl1ačitjako konspirační hypotézu. Na proti tomu se podíváme také na hypotézu, podle které byly ke zboření budov použity výbušniny. Samozřejmě že byly zasaženy také těmi letadly, i když ne všichni jsou o tom zcela přesvědčeni. Ale důkazy jsou dosti přesvědčivé. Existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že do věží narazila skutečná letadla. Dobře Na ty důkazy se potom můžeme podívat blíže. To je součást vědeckého postupu.

Nyní tedy budeme porovnávat tyto dva modely. Použití výbušnin a dvě letadla zbořila tři mrakodrapy. Mým cílem a cílem mých spolupracovníkÚje uveřejnit výsledky v uznávaném vědeckém žurnálu. A to na základě zkušenosti skutečného širokého uveřejnění, po kterém již nemůže někdo říci věci jako: liTo je jen nějaký diskreditovaný profesor. Tj. Bez vysvětlení kdo, jak a proč ho diskreditoval. Zkrátka, uveřejnění takové věci v žurnálu pomůže. Dnes si povíme:

1. O době pádu budovy WTC 7.
2. O dobách pádu obou věží WTC.
3. O námitkách ke zprávě vyšetřovací komise NIST ze srpna tohoto roku. (Zvláště s ohledem na roztavený kov vytékající z jižní věže.)
4. O důkazech o použití termochemických reakcí, které poskytuje prach a ztuhlé kovové taveniny z WTC.

První zajímavostí je pád budovy 7.

Zde máme záběry jihozápadního rohu WTC 7 rozdělené po sekundových intervalech. Došlo i k nějaké aktivitě v centrální části, kterou prozrazuje prohnutí. To zahájilo celý děj, během kterého se budova plynule sesunula k zemi. Podívejme se na čas tohoto pádu. 1,2,3,4,5,6, 6,5 sekund. Tento záběr by měl pocházet od Jima Hoffmana. Vlastně jsem si tím docela jist.

V každém případě, bylo to na stránce wtc7.net, když moji zvědavost uchvátil pád této budovy. Skutečně mě to jako vědce zaujalo. Je to pravda. Takže jsme se zaměřili na to, jak rychle by padala ocelová koule. Rekněme, že se postavíte na střechu a upustíte ji dolů na zem. Za jak dlouho dopadne? 6,0 sekundy. Pád střechy za 6,5 sekundy tedy téměř odpovídá rychlosti volného pádu. Jak ale k něčemu takovému může dojít? Mezi střechou a zemí je přeci velké množství oceli a betonu.

Tím okamžitě vyvstává otázka. Při tom všem musíme ve vědě brát v úvahu pravidlo o zachování energie. To je věc, kterou učím studenty, mimochodem jsem dostal nabídku zaměstnání od další školy, kterou možná přijmu, protože rád učím a toto je mé oblíbené téma. Dokonce vrátíme-li se k pánům Poncovi a Fleischmannovi, ti tvrdili, že ze dvou dederonů vzniká Helium 4 a zbytek energie je absorbován hmotou kovu. Na to jsem namítl, že to v rámci zákona o zachování energie není možné.

Což jsem podpořil argumenty a jak jsem je vysvětloval, zastánce původní teorie, dobrosrdečný profesor z M.T.T. Peter Hegelstain řekl, že jak jsem vysvětloval princip zachování energie, uzřel na této teorii padat ostří gilotiny. To byla pravda a stejný zákon platí i zde. Nyní si aplikujeme princip zachování energie na pády budov, které si přehrajeme. Nalevo vidíte pád budovy WTC 7. Pokud jste jej ještě neviděli, podívejte se. Stalo se to 11.9.2001 v 17:20, asi 7 hodin po pádu věží.

Napravo vidíte pád budovy myslím, že to bylo v Oslu. Změřil jsem časy pádů budov při demolici výbušninami a je zajímavé, že od pohybu střechy do jejího dopadu na zem to velmi často bývá právě čas volného pádu, který spočítáte z výšky budovy. 1 u budovy WTC 7 tomu tak bylo. Jako by něco hmotu pod střechou odstraňovalo z dráhy pádu. Něco jako například výbušniny. Nebo zelení mužíci, ano to bude pravda! Ufoni. Velmi zajímavý je také fakt, že zpráva komise k 9/11 se o WTC 7 ani nezmiňuje. Už je to trochu ohrané, že?

Zpráva o WTC 7 komise NIST je velmi opožděná. O tom si ještě povíme víc, protože mají záběry pádu WTC 7, které ovšem navzdory požadavkům na základě zákona o svobodě informací odmítli uveřejnit. Tvrdí, že je stále analyzují. Tyto záběry však byly získány zejména od veřejnosti na náklady plátců daní. Proto máme dojem, že veřejnost by měla mít šanci se na ně alespoň podívat. Abychom si je mohli prostudovat také. Ne, že bychom jim nevěřili, ale ve vědě Dobře, ne úplně. Ale ve vědě se radši přesvědčíme sami.

Zhruba minulý prosinec jsme založili sdružení nazvané Scholars For 9/11 Truth Group. Naleznete ho na adrese st911.org, kde se můžete připojit, to prosím zvažte. Nyní máme okolo 400 členů a více než 100 z nich jsou akademici. Společně pokračujeme ve studiu těchto dat, která vám tu popisuji. Dokonce jsme nabídli NIST konferenci, kde bychom s nimi debatovali. Odmítli kvůli místu a datu. Chtěli jsme tedy, ať sami určí datum a místo. Vzkázali nám, že změna místa a změna času nezmění jejich rozhodnutí. Přesto k určité výměně názorů došlo. O tom později. NIST je federální laboratoř Národního Institutu Standardů a Technologií (National Institute of Standard, and Technology)

Zde máme video profesora Davida Griffina. Je tam i zvuk. Zvuk připojený je, ale nic není slyšet. " k jejichž demolici je kvalifikováno jen několik firem na světě." "3. Tyto budovy spadly prakticky rychlostí volného pádu, což znamená, že nižší patra postavená ze vší té oceli a betonu nekladla prakticky vůbec žádný odpor." To je tedy prozatÍm vše. Promiňte. To bylo porovnání pádu budovy WTC 7 a další, myslím, že to byla Landmark Tower, které sestavil Ken Jenkins. Bude to k vidění ještě později.

Zde vidíme budovu WTC 7 odpoledne ll. září. Je to 47poschoďový mrakodrap, zde v záběru z trosek věže WTC 1. Mezi bližší severní věží a WTC 7 byla zhruba vzdálenost fotbalového hřiště. Což je docela daleko. Zpráva FEMA o pádu budovy WTC 7 liká, že požáry a způsob, jakým pád způsobily nejsou známy. Pravděpodobnost, že by nejlepší hypotéza ohně a poškození mohla způsobit zhroucení budovy je pouze nízká. Je jim ke cti, že připouštějí, že jejich nejlepšÍ hypotéza je pouze málo pravděpodobná.

Nezapomeňme, že toto je oficiální hypotéza. Pokud vaše hypotéza je jen málo pravděpodobná, co jako vědec uděláte? Zvážíte jiné hypotézy, ne? Musím hlídat čas, a proto něco musíme přeskočit. Ale chci upozornit, že předběžná zpráva NTST uvádí poškození těchto zakroužkovaných sloupů. Jak je zde vidět, není jich mnoho. Bylo tam 24 ocelových jádrových sloupů a 57 obvodových sloupů. To není žádná křehká stodola. Je to velmi pevná budova na to, aby se zhroutila téměř rychlostí volného pádu.

Popravdě řečeno by bez výbušnin zřejmě zůstala stát, a proto je naše hypotéza jen málo pravděpodobná. Pokud ovšem připustíme použití výbušnin, to do způsobu zhroucení budovy zapadá velmi dobře. Toto je práce mého přítele profesora Kuttlera, který je stále na W.Y.U. Můžete ji nalézt v publikaci Journal of9/11 Studies. Projděme si tuto rovnici, ve které… Ne? Tak ne. Spolehnu se na vaši samostatnost. Chci vám ale přečíst poznámku z této práce. "Veškeré další analýzy zhroucení budovy WTC 7 by se měly zabývat všemi podlažími (ne jen 8 - 46) a měli by také brát v úvahu zachování energie." To on sám dělá. Proč tedy mluví o podlažích 8 - 46? Poukazuje totiž na toto zadání, ve kterém NTST omezuje studii budovy WTC 7.

Začátkem roku nakonec s podmínkou těchto kriterií vyhlásili soutěž o grant. Grant nakonec dostala společnost ARA v Novém Mexiku. Toto je zadání ohledně WTC 7, které k němu NlST připojil: "Zpracujte detailní analýzu podlaží 8 - 46 budovy wrc 7, určující pravděpodobné příčiny jejich zhroucení z důvodu selhání jednoho nebo vÍCe sloupů na jednom nebo vÍCe místech budovy." Tak toto podle mě není právě vědecký přístup. Chceme porozumět zhroucení této budovy. Tento zadavatel ale požaduje klapky na očích a uvažovat pouze o podlažích 8 - 46.

Co ve mě, jako ve vědci, toto probouzí? Chci se zeptat, co se stalo pod podlažím 8. Možná také v podlaží 47 a nad ním. Ale především pod podlažím 8. V nejnovějším dokumentu Loose ChangeFinal Cut objevili člověka, který byl v budově WTC 7 uvězněn než se zřítila. Je ho slyšet ve vysílačce jak říká, že je se svým kolegou uvězněn v podlaží 8. Ohlašuje, že pod nimi došlo k explozi, která jim odřízla únikové cesty. Schodiště i výtahy, takže nemohly nalézt cestu ven. To byla pořádně závažná exploze před zhroucením.

Potom popisuje, jak je hasiči dostali ven ještě před zhroucením WTC 7. Toto je důkaz výbuchu pod podlažím 8. Proto jako vědci tuto informaci musíme vzít v úvahu a ne se omezovat na podlažÍ 8 - 46. Je to trochu legrační, ale je to také svým zpltsobem smutné a já doufám, že díky výsledkům nedávných voleb začne v naší vědě docházet k jistému posuvu.

Například při studiích globálního oteplování si výzkumníci stěžovali na umlčování a nátlak aktuální administrativou. Já tedy doufám, že se časem budeme moci věnovat všem podlažím a ne jen rozsahu 8 - 46. To by byl báječný volební výsledek, takové osvobození vědy. Máme tu také vyjádření konstmktérů. Zde Joseph Phelps, člen redakce Joumal of9111 Studies píše: Letadlo to nemohlo způsobit.

Sloupy něco podřezává. Říká se tomu řízená demolice. Také máme vyjádření dvou konstrukčních profesorů ze Švýcarska. Hugo Bachmarm říká: Budova WTC 7 se s nejvyšší pravděpodobností zřítila při experty provedené řízené demolici. Na to mj někteří lidé říkali, že třeba Al-kajda do budovy vnikla a položila tam výbušniny.

Ne, to vyžaduje čas a mnoho úsilí, přičemž šlo o vysoce zabezpečenou budovu. Sídlila zde tajná pobočka CIA i kancelář ministerstva obrany. Když se budova zhroutila byly ztraceny a zničeny vyšetřovací záznamy kauzy EMRON a dalších. Také Jorg Schneider prohlásil, že budova WTC 7 se nejspíše zhroutila vlivem výbušnin.

Já samozřejmě doufám, že NIST dojde při úvahách o WTC 7 i k roli výbušnin. Vy si to nemyslíte? Co máme zde? Zvuk je tu italsky, tak ho nebudu připojovat. Jedná se o diskusní pořad zajímavě nazvaný Matrix. Zhroucení budovy WTC 7 tu je opět porovnáváno s řízenou demolicí ve zpomaleném záběru, takže je vidět jak se pády podobají.

A to mi umožňuje připomenout, že studium událostí 9/11 neprobíhá pouze v USA. Je spravedlivé říci, že proti této studii existuje určitá opozice i zde, avšak děje se tak i jinde a v Itálii na toto téma probíhá poměrně rozsáhlá diskuze. Máme zprávy i o Dánsku, Nizozemsku, Švédsku atd. Ale my už víme, kdo to udělal, ne? Dokonce už máme vysvětlení.

Takové komické uvolnění, než budeme pokračovat. Velmi těžký šíp. Pokud totiž víme vysvětlení dopředu, proč se obtěžovat studiem. To je nevědecká metoda. Začínáte se závěrem a hledáte fakta, která podpoří váš závěr. Například: Bylo to ohněm, analyzujte jen podlaží 8- 46 a povězte nám jak k tomu došlo. Ne. Při vědeckém postupu shromažďujeme všechna fakta.
Dokonce děláme experimenty a podle obojího pak určujeme závěr. To je prozatím vše o budově WTC 7.

Čas pádu věží WTC

Zpráva komise 9111 říká, že jedna věž spadla za 10 sekund. Myslím, že to byla věž WTC 1. Čas volného pádu ocelové koule ve vakuu, spuštěné z výšky severní věže WTC, tj. z 410 metrů, je 9,2 sekundy. NlST se ve svéfinální zprávě této otázce,jak rychle věže spadly, vyhnul, protože, jak napsal na straně 142, analýza NIST se týká jen událostí do chvíle, kdy je věž "připravena spadnout". Vůbec se tedy nedívají na samotný kolaps, roztavený kov nalezený po kolapsu.

Jdou jen do bodu, kdy jsou věže těsně před kolapsem. Řečeno na rovinu, ignomjí mnoho dat. Tato studie od inženýra mechaniky Gordona Rosse z journalof911 studies.com. Je to vysloveně technická studie. Trochu vám ji tedy přiblížím. Zaobírá se budovou WTC 1, to je severní věž.

Tato věž byla letadlem zasažena v okolí podlaží 96. Samozřejmě bylo poškozeno i několik vyšších a nižších poschodí, 2 - 3. Takže máme tento blok poschodí nad místem zásahu, zhmba 14 horních poschodí. Pod kterým máme poškození. Některé z jádrových nosníků byly zničeny a také jsou tam požáry, které samozřejmě produkují teplo, které stoupá vzhůru.

Kevin Ryan, také na journalof911studies.com, analyzoval, zda je oheň schopen způsobit zřícení nosné ocelové konstrukce. Nechám na vás, abyste si tuto analýzu přečetli. Kevin Ryan v ní udělal kus dobré práce, ale přece jen řeknu jednu věc, kterou Kevin uvedl v patrnost, za což ho mimochodem vyhodili z práce, že na to poukázal a véřejně o tom mluvil. Jde o tohle:

NTST pověřil laboratoře UW, aby vytvořily model poschodí WTC a na tomto modelu udělaly test odolnosti konstrukce v podmínkách velkého kritického požám, aby zjistily, co se stalo s podlažím WTC, když byla vys!avena požárům. Laboratoře UW tyto testy provedly a model podlaží v testech nezkolaboval. Patra nespadla. Byla tam nějaka detonace, vertlkální pohyb asi 8 cm. Ale konstrukce se jistě neroztavila, to bychom ani nečekali, ale konstrukce požárům odolala, nespadla.

NIST se ve své finální zprávě o pádu věží spolehnul na počítačovou simulaci, což je OK, ale není to tak dobré jako skutečný experiment. Při používaní vědeckých metod je opravdu dobré používat na zjištění věcí experimenty. Tady je experiment, jehož výslwdek jde proti teorii o ohni a poškození, té oficiální konspirační teorii. NIST ve své analýze dovoluje přehyb ne 8 cm, který byl experimentálně zjištěn, ale víc než 1 metr, přesněji 107 cm.

To je dost značná extrapolace (odchylka) od experimentálních dat. Teď něco ze studie Gordona Rosse, jen krátce. Vezměme horní část budovy, těch 14 poschodí, a nechme je spadnout. Zapomeňme na chvíli na experimenty, které říkají, že oheň nemůže způsobit to, aby se tato vrchní část vůbec pohnula, aspoň ne pohnula úplně. Jistě, mohla by se například nahnout do strany. Ale my ji necháme spadnout. Odstraníme to 1 poschodí a ať ten vršek spadne. Uvidíme, co se stane.

Budeme zvažovat 2 věci. Při první zdvihneme tento horní kus budovy velkým jeřábem a necháme ho spadnout volným pádem dolů. Čas pádu bude asi 9 sekund. Ve druhém případě vezmeme těchto 14 vrchních poschodí a pustíme je na zbytek věže, to je více než 90 poschodí, tedy asi 100 tisíc tun ocele a betonu, 47 jádrových ocelových nosníků, asi 240 externích nosníků. V cestě je tedy obrovské množství hmoty. Takže jednou to padá vzduchem, těch 14 poschodí nad zónou nárazu letadla a podruhé to spadne na ocelovou budovu a všechen beton.

Vezměme si na pomoc vlastní zkušenost. Když narazíme do něčeho autem, náraz auto zpomalí. Kdy to bude padat rychleji? 14 pater padajících vzduchem? Anebo 14 pater padajících na zbývajících 99 pater budovy? Vzduchem to bude padat podstatně rychleji. Když provedete výpočty a Ken Kuttler je pro severní věž udělal, pád trvá kvůli zachování momentu a energie podstatně déle a vychází mu číslo okolo 40 sekund. A to ani nebere do úvahy sílu odporu propojených jádrových nosníků.

Když uvážíme i to, tak Gordon Ross říká: Ke kolapsu by vůbec nemohlo dojít. Aspoň ne úplně. Způsobí to poškození, ale jádrové nosníky zapracují a kinetickou energii absorbují. Také tam máme drcení materiálu, které také spotřebuje kinetickou energii. A když se Ross dívá na zachování energie a momentu, zjišťuje, že se kolaps zastaví. Nedochází k úplnému kolapsu. Proč bychom předpokládali, že se všechen ten materiál jednoduše úplně poddá, jen tak, když je konstruovaný tak, aby stál?

Tyto budovy byly postaveny na to, aby stály a nesly zátěž. Nemohly tedy úplně zkolabovat, pokud by něco neoslabilo konstrukci, například výbušniny. A určitě by nezkolabovaly skoro rychlostí volného pádu, aniž by se hmota nějakým způsobem neodstraňovala z cesty. To je přesně to, co se dělá při řízené demolici pomocí výbušnin. Potom ty pády dosahují skoro rychlosti volného pádu. O použití výbušnin je tedy hodně důkazů.

Fotografie jedné z věží během stavby. Jsou na ní vidět jádrové nosníky. Jádro nebyla prázdná šachta.

Tohle přeskočíme, o tom můžeme mluvit později. Po kolapsu věží vidíme stát nějaké části vnější konstrukce, ale je zvláštní, že z těch obrovských jádrových nosníků nezůstalo vůbec nic. Rozhodně nevidíme žádná poschodí naskládaná na sebe. Palačinkový kolaps tedy není přípustná hypotéza toho, co se stalo. Ani NIST ve své srpnové zprávě nemluví o palačinkovém kolapsu. Toto je to, co zůstane po palačinkovém kolapsu. Poschodí naskJádaná na sebe jako palačinky. To není případ WTC, tam žádná poschodí nejsou.

Tohle musím kvůli času přeskočit. Chci zdůraznit, že finální zpráva NIST je "oficiální předkolapsová teorie", jak ji nazval jeden můj přítel, abyste si nemysleli, že je to nějaký můj výmysl. NIST říká, že jejich zpráva nezahrnuje chování konstrukce věže potom, kdy byly dosaženy podmínky pro kolaps. A dále říká: Výsledky pocházejí ze simulace strukturálního úpadku konstrukce obou věží, od času nárazu letadla po okamžik, kdy se budova stala nestabilní a byla připravena spadnout.

Dál zpráva NIST nejde. Všeclma tato data, rychlost kolapsu, roztavený kov, proudy prachu vyrážející z budov během kolapsu, očitá svědectví záblesků v budově, zvukii výbuchÚ. Všechna tato data NIST ve své analýze přehlédl a zabývá se jen událostmi, které kolapsu předchází. Při vědecké analýze se toto nedělá. Věda by měla brát do úvahy všechna data a přijít s vysvětlením, které zohledňuje všeclll1a data. Inženýři si na zprávu NTST hned stěžovali.

Nejsem jediný, kdo je s ní nespokojený. Kevin Ryan si také stěžuje. Časopis New Civil Engineer z října 2005 podotkl, že vyšetřovatelé tragédie WTC z NIST odmítají zveřejnit počítačové animace kolapsu věží, přestože je o to žádají přední stavební a požární inženýři.

Uznávaný stavební inženýr USA řekl: Software, který použili v NIST, byl nastavený tak, že to překračovalo všechny hranice. Bylo tam mnoho zjednodušení, odchylek a vlastních rozhodnutí. To znamená, že nemáme v počítačové simulace velkou důvěru, zvlášť když dochází k odchylkám typu, že se z 8 cm přehybu udělá 107 cm přehyb. Tohle přeskočím. Také kritika zprávy od FE.MA, která byla první zprávou o kolapsu těchto budov. Uznávaní odborníci na požární bezpečnost začínají upozorňovat na nebezpečí v podobě této zprávy a vydali následující stanovisko: Abych to objasnil, tento pán nemluví o alternativní teorii, jen kritizuje zprávu od FEMA.

Poškození konstrukce, způsobená nárazem letadel a explozivním vznícením paliva nebyla dostačující na to, aby zapříčinila pád věží. Časopis Fire Engineering, jehož editorem je tento pán, má vážný důvod se domnívat, že oficiální vyšetřování vedené FEMAje nepodařená fraška. To jsou na technický magazín dost silná slova. Vyšetřování mohlo být řízeno politickými silami, jejichž skutečným cílem je, mírně řečeno, neumožnit úplné objasnění událostí. Jasně se snaží udusit otázky, které je třeba zodpovědět. A o tom tu mluvíme.

Nutně potřebujeme plnohodnotné vyšetřování toho, co se skutečně stalo. Bohužel i přes protesty požárních a jiných inženýrů byla skoro všechna strukturální ocela z WTC asi 99,7% rychle odvezena pryč do Asie, kde byla roztavena a zničena. A to je ve vědě nepřípustné, ničit důkazní materiál, stejně jako je velmi špatné ničit důkazy při kriminálním vyšetřování. Tento comix to zobrazuje. Je tu vědec, který po letech nudného výzkumu a výpočtů dochází k závěru, že žádné 2 sněhové vločky, ARA, nejsou stejné.

Tohle je špatná věda. Vědec nejenže přehlíží důkazy, které jsou v rozporu s jeho preferovanou teorií, ale ničí důkazy. Toto je chorobný, patologický vědecký přístup dovedený až do extrému. Nazvěme to pravými slovy. A pak říkají, že já jsem zdiskreditovaný. Pojďme k dalšímu tématu.

Roztavený kov, vytékající z jížní věže těsně před jejím kolapsem.

Toto je severní strana, severovýchodní roh věže. Uvidíme 2x zpomalený a stabilizovaný obraz, abychom to viděli lépe. Vidíme světle oranžovou, žlutooranžovou hmotu vytékající z 80. poschodí. Vidíme, jak ten kov vytéká ven. Všimněte si toho rohu, za chvíli se k němu vrátíme. A unikajicí bilý dým. Není to šedý dým. jaký produkují požáry. ale je to bílý dým, který je unášen pryč. Je to jedna z charakteristik toho, co se tam děje. Takže máme tu 4 možnosti, co by ta vytékající hmota mohla být.

Možná se nějakým způsobem roztavila ocel konstrukce a vytéká ven. Možná je to roztavený hliník z letadla. Toto je jedno z pochodí, do kterých letadlo narazilo, jižní věž, ale není to roh, do kterého narazilo, je to jiný roh, celkem vzdálený. Ale řekněme, že se hliník z letadla roztavil a teď vytéká ven. Případně to může být směs už zmiňovaných materiálli a materiálu z kanceláří, umělá hmota, dřevo, obložení stěn, koberce atd. Další možnost Ty doteď uvedené jsou víceméně shodné s oficiální verzí, aspoň potenciálně shodné.

A potom tu máme alternativní hypotézu, že roztavený kov pochází z pmdké exotermické (uvolňující teplo) reakce, kjaké dochází například při použití termitu. Nejde tu o mravence. Jsou to tzv. aluminotermické reakce, protože jednou z reagujících látek je hliník a uvolňuje se při tom teplo. První hypotézou byla roztavená ocel. Cituji prof. Eagara (který podporuje oficiální verzi kolapsu), s tímto jeho výrokem souhlasím: Teplota ohně nebyla nijak neobvyklá a určitě nebyla dostatečná, aby roztavila ocel.

Dr. Gayle z NTST říká, je to napsané ve zprávě NIST o kolapsu věží: Vaše instinktivní reakce by byla, že letecké palivo tak zvýšilo teplotu požám. Hodně lidí si myslí, že ocel roztavilo hoření leteckého paliva. Pokud si vzpomínáte, tak ze začátku mluvili o tom, že se ocel opravdu roztavila.

Dr. Gayle pokračuje: Ve skutečnosti to není pravda, ocel se neroztavila. Když se podíváme na zprávu NIST, uvádí i maximální teploty, jakých nosníky dosáhly. Tady vidíme zobrazené jádrové i externí nosníky. Vidíme, které nosníky byly zničeny při nárazu. Samozřejmě to není ve všech patrech, ale jen v těch, do nichž narazilo letadlo. Vlevo je severní věž, vpravo jižnÍ. Ten roztavený kov vytékal odtud, ze severovýchodního rohu, a letadlo narazilo sem, do jihovýchodního rohu.

Připouštím, že je možné, že se nějaký roztavený hliník dostal až sem a vytekl. To je tedy další hypotéza. Ta teplota, maximálně 600 oe, však není ani zdaleka dostatečná na roztavení ocele. Ocel se taví při asi 1500 stupních Celsia. To je zhruba 2900 stupňů Farnheita. NIST ve své zprávě říká, že nikdy netvrdil, že se ocel ve WTC roztavila kvůli požárům. Pak přichází s argumenty, které jsem uvedl. Požáry nebyly v žádném případě dost horké na roztavení ocele.

A nezapomínejme na to, že ocel byla vzájemně propojená, svařená, sešroubovaná a bylo jí celkem dost, přibližně 200 000 tun. Když zahřejete jednu část ocele, konstrukce díky vodivosti oceli odvádí teplo pryč. Dosáhnout podmínek k roztavení ocele je mimořádně obtížné. Takovým požárem to ani nelze. Stejně tak dosáhnout zhroucení je velmi obtížné.

To analyzuje studie Kevina Ryana. Podívejme se na tento roh. Ta látka vytéká na tomto místě, jak jsme to viděli na videu. NIST má tuto fotografii a máještě spoustu fotografií, které by nám mohl poskytnout. Zpráva NIST říká: V tomto ohnije viditelný neobvyklý plamen, velmi jasný plamen, narozdíl od okolních plamenli, které lllají typickou žlutou nebo oranžovou barvu. Tento jasný plamen generuje oblak bílého dýmu. To si zapamatujte. Bude se to hodit, až budeme mluvit o termitu.

OK, řeknu vám to už teď.

Reakce termitu má intenzivní světlou, na začátku bílou barvu, a tato reakce produkuje bílý dým, což je oxid hlinitý. Dá se to pozorovat při experimentech. NIST tuto možnost, že by to mohl být termit, ve své zprávě neuvádí, ale aspoň velmi dobře popisuje dostupné informace. NIST dále uvádí, že v 9:52, tedy jen několik minut před kolapsem, myslím, že okolo 5-6 minut, se na 80. poschodí WTC 2 objevilo jasné místo, vzdálené 4 okna od východního rohu na severní straně a potom následoval výtok zářivé tekuté látky.

Takže nejdřív tu máme světlou tečku a hned potom tuto vytékající látku. Tento tok trval asi 4 sekundy, potom přestal. Během posledních 7 minut před kolapsem bylo v této oblasti pozorováno mnoho takových toků. Toto je důležitá událost. Jasný záblesk, stoupající bílý dým a následný výtok žlutooranžové zářící hmoty. Co to jenom může být? Ti z vás, kdo někdy viděli reakci termitu .... Každopádně NIST došel k závěru, že tento vytékající materiál byl hliník z letadla.

Co teď uděláme, abychom ověřili hypotézu, že to byl hliník? Jen proto, že to říká NIST, to neznamená, že je to automaticky pravda, chápete. Děláme experimenty, tohle je moderní věda. Už skončily časy, kdy platilo: On to řekl, takže to musí být pravda. NIST to říká, my však uděláme experiment, abychom si to ověřili. Teď vám to ještě jednou ukážu, protože to je velmi důležité. Další video, je vidět trocha roztavené hmoty a uvidíme kolaps tohoto rohu. Stane se to někdy teď. Tři, dva, jedna. Toto je důležitá událost. V tom rohu se něco stalo. Je tam i nějaký zvuk, jsou slyšet vystrašení lidé a překvapení.

Uděláme tedy ten experiment. Mí kolegové roztavili hliník v ocelové misce a potom jsme ho vylili. A hliník měl stříbrnou barvu. Ne žlutooranžovou. Potom jsme hliník a misku zahřáli tak, že miska byla žhavá, žlutooranžová, a hliník jsme vyliti. Stále byl stříbrný. Bavil jsem se o tom s kolegou z univerzity, je dost známý. A ten vysvětlil, proč má hliník stříbrnou barvu. Zahřáté kovy, jako například vlákno v žárovce se zahřeje a září. Když zahříváte kov, začíná zářit.

Červenou barvu mají kovy při asi 600°C, oranžovou asi při 1000°C. A hliník se taví při 600°C. U slitin se ta teplota mírně liší. Důležité jsou 2 věci. První, jak vůbec dosálmete u slitiny hliníku teploty 1100°C? Taví se při 600°C. Řekněme, že máme to letadlo a plameny, které taví slitinu hliníku a potom ten hliník vytéká ven oknem. Ale při vytékání má oranžovou barvu. Jak se ale dostal až na 1000°C, když se roztaví a odteče pryč? Jedině že by tam uvnitř byla nějaká velká miska.

Dosáhnout teploty k rozžhavení do oranžova je těžké. A i kdyby se to nějak podařilo, to jsme udělali tady, rozžhavili jsme to tak, že ocelová miska byla žlutooranžová. Ale hliník má stále stříbrnou barvu. Je to proto, že hliník má hodně volných elektronů, jak víme, má velkou reflexivitu, odráží světlo, ale má nízkou emisivitu. Září jen velmi slabě. Za denního světla má stříbrnou barvu. Je to zajímavé, hliník má v tomto jiné vlastnosti než ocel, železo a spousta dalších kovů. NIST tedy na naše otázky odpověděl.

To je také zahrnuto v mé studii. Ta vytékající látka nemůže být hliník, protože hliník má stříbrnou barvu. Argumentoval jsem experimenty, které jsme udělali. Tu mou studii najdete také na www.journalof911studies.com NTST potom došel k závěru, že ta roztavená hmota byla slitina hliníku. Tyto slitiny se taví při teplotách 475 - 640°C. Hliník nezačne hořet při běžných teplotách, jaké mívají požáry, to je pravda. Vzpomínáte si na ten světlý plamen?

Jak potom vznikl? My jsme namířili plameny přímo na hliník a nepodařilo se nám ho zapálit. Odstraňovali jsme vrstvu oxidu hliníku, co tam vznikala, ale ani tak. Dosáhnout toho, aby hliník začal hořet, není tak jednoduché. NIST tvrdí, že roztavený hliník byl s velkou pravděpodobností smíchán s množstvím horkého, částečně shořelého organického materiálu, nábytku, koberců a podobně, a tehdy ten oranžový žár může vytvořit. Čtu to slovo "může" a přemýšlím jako vědec.

Chci udělat experiment. A divím se, proč ho neudělali oni a neukázali mi, jak něčeho takového dosáhnout. Způsob, jakým jsme zjistili, jak vypadá roztavený hliník smíšený s organickým materiálem, byl ... Udělali jsme experiment. Nalevo vidíte, jak jsme do roztaveného hliníku přidali kousky dřeva. Pak jsme ho vylili a má stříbrnou barvu. Je to trochu špatně vidět. Tady jsme to zkoušeli znova. Přidali jsme umělou hmotu, dřevo. Když jsme hliník vylili, stále měl stříbrnou barvu.

Tohle nevypadá jako to, co se událo v jižní věži. Mluvil jsem o výsledcích těchto experimentů a můj kolega z univerzity, ze které odcházím, přišel k nám z NTST, a nemohl uvěřit, že NTST vydal takové prohlášení, aniž udělali experiment. Vždyt' je to relativně jednoduché, přimísit do hliníku něco organického, například popel a dosálmout toho oranžového žáru, když ho vylijete. Tak jsem mu řekl přijď a pomůžeš mi s tím. A udělali jsme ten experiment znova.

Tentokrát jsme přimíchali dřevěný popel z mého krbu. Do ocelové misky jsme dali kousky hliníku, umělé hmoty, kusy koberce, pak jsme přidali sklo a celé to roztavili. Ukázalo se, že takto se to taví hůř, protože popel má izolační vlastnosti. Takže jen to roztavit je problém sám o sobě, ale dejme tomu. Zahřívali jsme to víc než hodinu a ukážu vám, co se stalo. Toto jsou krátká videa. Tuto směs hliníku a organických materiálů zahříváme. Už to začíná být žhavé.

Nedal by se pustit i zvuk? Ne? Tak vám to budu jen říkat. Tady je ten pán, má dlouhý šroubovák a mísí roztavený hliník s organickými materiály, popelem, umělou hmotou, kobercem. Mixuje je dohromady. Míchá, míchá a jak vidíte, ty organické materiály se s roztaveným hliníkem nechtějí smísit. Přesto, co nám tvrdil NIST, se tyto materiály tomuto pánovi nedaří smísit. A říká: Podívej,je to jako olej a voda, nelze je smísit dohromady. Plavou, drží se od sebe. Potom přidal ještě nějaké sklo a konečně jsme hotoví a můžeme to vylít.

Mike, ten pán z NIST, to vylévá. Vidíte, co se stalo. Jak to vypadá? Je to stříbrné. A oba jsme konstatovali, že to je stříbrné. Řekl: Hm, opravdu je to stříbrné. Ano, ještě stále má práci. OK, takže jsme pozorovali, že organické materiály plavou na povrchu a vytvářejí žhavé uhlíky. Nevytvářejí však jednotný oranžový žár, což NIST tvrdil, že můžou. Ajakjsem napsal tady dole. Uvítáme, pokud nám NIST předvede, jak dosálmout vylévajícího se hliníku s konzistentní oranžovou barvou jaká byla pozorována ve WTC 2.

Opravdu by nás zajímalo, jak se jim to podařilo. Je to fér, ne? Když udělají nějaké prohlášení, tak by nám pak měli ukázat, jak něco takového udělat. A oni by opravdu měli dělat experimenty, dostávají na to okolo 18 milionů dolarů ročně.

Tohle asi přeskočím. Dostáváme se k poslední části. Jak jsme na tom s časem? Začal jsem trochu později, dobře, děkuji. Ještě si toho musíme mnoho povědět. Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu. Co jiné by to tedy mohlo být? Vyloučili jsme roztavenou ocel i roztavený hliník, i smíchaný s organickými materiály. Přicházíme k možnosti, že tam proběhla nějaká exotermická, tj. energii uvolňující reakce, jakou vytváří např. termit. Termit je směs hliníkového prášku. Je důležité mít to v práškové formě, jinak reakce neproběhne, a oxid železitý.

Vylili jsme roztavený hliník na ocelový sloup a nezískali jsme velkou exotennickou reakci. Někdo tvrdil, že je to možné. My jsme udělali experiment a nestalo se to. Pokud však vezmete prášek hliníku a oxidu železa a smísíte je, pak ta reakce proběhne. Výsledné produkty reakce tennitujsou ... Reakční zóna je v podstatě bílá. Jak se odtud vylévá roztavené železo, je žhavé, má žlutooranžovou barvu. Po chvíli, jak se to ochlazuje, se barva mění na oranžovou. Kromě roztaveného železaje produktem této reakce i bílý dým, tady je to vidět, což je oxid hlinitý.

Dochází k tomu, že hliník si bere kyslík z oxidu železa, hliník chce toho kyslíku mnohem víc. Při této reakci se uvolňuje velké množství energie (tepla). Proto je výsledkem roztavené železo, ne roztavená ocel, ale roztavené železo, roztavené železo a oxid hliníku. To roztavené železo je dost horké na to, aby propálilo ocel. To je příklad této reakce, je k tomu i nějaký zvuk. Tito pánové někde v Británii dělají experiment. Mají termit. Dají nějaký termit do hliněného květináče. Má na spodku díru, je tam kus papíru nebo něčeho, co rychle prohoří. My také používáme tento trik, termit v hliněné nádobě. Připraví to, vzdálí se, zapálí.

Nedělejte to doma, je to dost nebezpečné. Všimněte si barvy reakční zóny, také lmikajÍcí bílý dým - oxid hliníku, a žhavý tekoucí proud má oranžovou barvu. Tento žhavý kov propaluje motor auta. Když se podíváte pozorně, uvidíte, jak dole vytéká. Teď se na to jdou podívat. Kamera se dívá přímo přes motor auta. Tato látka je velmi silná. Teď jdou vyhodit do vzduchu palivovou nádrž, to přeskočíme. Říkají tam, že to je Fiat, takže to není velká ztráta. Takže se vraťme k tématu, fotka z videa.

Máme několik videí vytékajícího roztaveného kovu z WTC, fotek i očitých svědků. Nedá se zpochybnit, že se to stalo, a NIST o tom také diskutoval. NIST si myslí, že to byl roztavený hliník. Experiment nám to však nepotvrdil. Také je vidět unikající bílý dým, reakční zónu a následný roztavený kov. Všechny tyto charakteristiky ukazují, nasvědčují a naznačují, že šlo o termit. Ale to nestačí, ještě nejsme hotoví. Silně nasvědčovat, to je celkem dost při vědeckém zkoumání.

My se ale podíváme na víc dat a uvidíme, co nám řeknou. Tento roztavený kov dopadne až na ulici. Stále je rozžhavený do oranžovo-červena. Pro hliník by bylo problematické zůstat také dlouho rozžhavený. Toto je jižní věž. Na mojí univerzitě jsme udělali experiment. Propálili jsme ocelovou misku pomocí tennátu. Termát je termit s přidanou sírou. Tady je vidět koroze, kterou to způsobilo.

Ta ocelová miska byla dost silná, pak zkusíme i tlustší materiály, až budeme pokračovat v experimentech při testování naší hypotézy. Není to jasné jen proto, že jsou tu tyto podobnosti. Provádíme experimenty. U této ocelové misky je evidentní koroze při vysoké teplotě. Při těchto experimentech spolupracujeme s jedním PhD. vědcem. Tuto stranu jsem přidal až tento týden. Všiml jsem si toho sice už dříve ...

U WTC bylo asi 1000 aut, která byla velmi neobvyklým způsobem zkorodovaná.

Koroze je na vrchu, ale níže je povrch auta nepoškozený. Některá z nich evidentně začala hořet. Vzpomínáte si na video, kde termit propálil motor auta? A vzpomínáte si na korozi té ocelové misky? Když do termitu přidáte síru, způsobí to, že se ocel roztaví při značně nižší teplotě než obvykle. Místo 1SOO stupňů Celsia na roztavení ocele teď potřebujete jen 600°C. Propálit ocel je tedy se sírou o dost lehčí. A pak tam dochází k oxidaci a sulfidaci a dostanete něco takového, co vidíte na těchto fotografiích.

Toto jsou další data z WTC, která se shodují s našimi experimenty s termátem. Termát je síra plus termit. A umělá hmota má v sobě propálené jamky, není však poškozená tak, jak byla poškozená ocel. Při našich experimentech některé kapky roztaveného železa zasáhly umělou hmohl, a udělaly do ní malé díry. Také nám občas při experimentech začalo hořet. Když dostatečné množství tennitu zasáhne hořlavý materiál, způsobí to požár. Toto všechno je konzistentní s tím, co tu pozorujeme.

Tohle je pohled shora. Tato auta byla za tou červenou budovou blízko WTC. Rádi bychom udělali víc experimentů. Bylo by fajn získat jedno z těch aut, bylo jich asi 1000, a otestovat ocel. Předpověď? Ve zkorodované oceli bychom našli nějakou síru, tj. sulfidaci. To je velmi silná indikace použití tennátu. Mimochodem, zde jsou věže WTC. Vidíte, jak se změnily na kupu trosek.

A tady je WTC 7, pád kolmo dolÚ, a zůstane jen malá kupka trosek přesně v původním půdorysu. Obdivuhodné. Mně to přijde jako řízená demolice. Takže kde byly testované vzorky z WTC získány? Budu mluvit o prachu a. vzorcích ztuhlého kovu. Prach byl získán z bytu Janette MacKinley. Řekla, ze můžu použít Její jméno, teď uz ten byt prodala. Vzorky poslala přímo mně. Zkoumal jsem je já a vzorky jsem poslal na analýzu i do nezávislé laboratoře.

Při analýze tohoto materiálu jsem spolupracoval i s kolegy z univerzity. Mimochodem, oddělení Geologického průzkumu, USGS, také Získalo vzorky prachu podobným způsobem, tj. z místností blízko WTC, kterým rozbilo okna. Toto je i případ bytu Janette MacKinley. Prach se navalil dovnitř, usadil se. Janette mi řekla, že sbírat ten prach pro ni bylo něco duchovního, takový pocit z toho měla. Myslím, když při tom přemýšlíte, kolik lidí tam přišlo o život. Tento prach obsahuje informace, stejně jako ztuhlý kov.

Ztuhlý kov pochází z 9/11 monumentu Clarsonovy univerzity. Ve státě New York. Na postavení tohoto monumentu jim byla poslána ocel z WTC. Jedna žena tuto ocel viděla a uvnitř jednoho sloupu byla nahromaděná kupa nečistot a prachu. Uvědomila si, že to bude venku a déšť to smyje, a tak posbírala tento prach do umělé nádoby. Když vyšla moje studie, tyto ženy se mě zeptaly, jestli mám o ten prach zájem. Ukázalo se, že to byl nahromaděný prach a nečistota na oceli. Já jsem samozřejmě řekl: ano, prosím, pošlete mi to.

Ten vzorek z Clarsonovy univerzity, jak jsme se dívali na ten nahromaděný materiál, roztřídili jsme ho a našli jsme v něm kusy kovu velké jako koneček prstu, kusy ztuhlého kovu, pórovitého. Vypadaly stejně jako zbytky kovu po reakci termitu. Toto jsou nějaké další záběry z Jannetina bytu. Tohle je z memoriálu na Clarksonově univerzitě. Některé kusy oceli byly identifikované, pocházely z 55. poschodí jižní věže. Teď se na chvíli vrátím ke ztuhlému kovu.

Podívejme se na charakteristiky, které jsme už vzpomínali. Reakční zóna má bílou barvu. Oxid hliniku uniká pryč jako bílý dým. Je ho vidět celkem dost. To také podporuje mou hypotézu, že tam mohla proběhnout reakce termitu. Díváme se na fotky z našeho experimentu. Po reakci nám zůstalo roztavené železo. Rychle tuhne, ale má stále žlutobílou barvu. A po kolapsu věží je vidět toto, tento žhavý žlutobílý materiál. Infonnovala o něm i Sarah Atlas: V troskách hořely požáry a roztavený kov stékal z haldy ruin a hromadil se pod ní.

To bylo publikováno v roce 2002. Ta zpráva mluví o roztavené oceli, protože si myslela, že tento roztavený kov byla ocel. Já jsem tam dal slovo "kov" místo "ocel", aby se nám to nepletlo. Podívejme se tedy na to, co nám řekla analýza. Tady je velký kus roztaveného kovu. Jeho existence se nedá zpochybnit. Konkrétně tento kus je uložen v hangáru letiště JFK. Rádi bychom měli možnost ho analyzovat. Je to velký kus. Obsahuje i beton. Očití svědci popisovali jezera roztaveného kovu v troskách věží WTC i pod budovou WTC 7, která nebyla zasažena letadlem, takže tam to nemohl být roztavený hliník z letadla.

Kromě toho je to rezavé, hliník nemá červenohnědý rez. Tady bych potřeboval i zvuk, nedá se? Ne, tak vám to řeknu. Tento muž popisuje, co se tam děje. Mohli bychom to aspoň zkusit s tím zvukem? Nepůjde to, O.K. Moje studie obsahuje odkaz na toto video. Ten pán tam říká, že materiál, který vytahují, je rozžhavený do červen a týdny po tom, co se to stalo. A že ty trosky polévali vodou, aby je zchladili, ale tato jezera roztaveného kovu ještě dlouho zltstala rozžbavená do červena.

Toto je fotka vytahování materiálu. Je vidět tento žhavý, žlutočervený materiál. Ohromující. [Otázka z publika, bohužel ji není slyšet.] Neviděl jsem žádné odhady, ale je to dost. Možná několik desítek kubických yardÚ, je to dost velké. Viděli jste, jak to bylo asi velké. A existuje ještě fotka dalšího srovnatelné velikosti. Tato fotka, někteří popírají existenci toho, co vidíte, ale máme tyto fotografie. Mluvili o troskách rozžhavených do červena. Je to publikované v LIRo News, listopad 2001. Další důkazy použití tennitu, které nám dala analýza prachu a ztuhlého kovu. Řeknu trochu víc o reakci termitů. Spolu s hliníkovým práškem v termitové směsi nemusí být jen oxid železa.

Lze použít i jiné kovové oxidy, např. oxid zinku, manganistan draselný (KMn04) nebo dusičnan barnatý Ba(N03)2. Když přidáte síru, tak tennit propaluje ocel, jako horký nÚž máslo. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Pokud použijete jemné částice, tj. hlinikový prášek + oxid kovu, reakce vám dá roztavený kov. Takováto směs se někdy nazývá i zápalná bomba. Na druhou stranu, když použijete super jemné částice, nanohliník, tedy smísíte super jemné prášky, potom tato látka exploduje.

Něco takového se nazývá supertennit. S nonnálním práškem dostanete tuto zápalnou látku, žádný zvuk. A s ultra jemným práškem dostanete výbuch. Ve věžích WTC mohly být samozřejmě použity i jiné výbušniny, pro tennity však, jak vidíte, existují důkazy. NIST FAQ ze srpna 2006. Byla ocel testována na přítomnost výbušnin nebo zbytků termitu? A tato část se mi líbí, citují mě: Kombinace termitu a síry (termát) krájí ocel jako horký nůž máslo. To jsem řekl i v jednom interview a říkám to stále, a oni to citovali.

Někdo jim poslal tuto otázku a oni odpověděli: NIST nedělal testy na přítomnost těchto látek mají tu poznámku: "v oceli". Zajímalo by mě, co tím mysleli. Že by testovali někde jinde? My jsme však dělali testy na rezidua termitu. Toto je elektronový tester, který jsme používali. Takto vypadá reziduum tennitu z našeho experimentu, vpravo. Roztavený materiál s hrudkami. Je to skoro čisté železo, protože jsme použili oxid železa. Vlevo je materiál z monumentu na Clarksonově univerzitě.

Také na něm vidíme hrudky a pórovitý kov. Jeho vzhled vypadá jako reziduum tennitu. Tady je větší kus ztuhlého kovu. Zde vidíme data získaná tím elektronovým přístrojem. Vlevo test vzorku na železo, reprezentují ho světlá místa. Tmavší oblasti znamenají méně železa. Vpravo ten samý vzorek, test na hliník. Reprezentují ho světlá místa. Je tam trocha hliníku, ale jen málo. Můžeme jasně vyloučit hliník z letadla. To prostě není hliník: z letadla. Nevím, kolikrát ještě budeme muset ten hliník z letadla vyloučit.

Na druhou stranu je vidět velmi malé množství chrómu, hodně manganu a hodně železa. Ty hodnoty za chvíli uvidíme vyčíslené. Dále je vidět hliník, draslík a síra. Když se podíváte na některé oblasti, je tam vidět spousta síry. Také hodně manganu a fluóru. Toto musíme rychle přejít, protože čas běží. Podívejte, není to roztavená ocel, protože ocel obsahuje hodně chrómu (Cr) a niklu (Ni), zatímco ten vzorek má velmi málo chrómu a niklu.

Na druhou stranu má hodně manganu, hliníku, draslíku a síry a dokonce i bariulll. V oceli se tyto prvky nevyskytují. Toto jsem já, míchám v prachu magnetem. Vybírám z prachu magnetické částice. Byljsem překvapený, kolik kovových částic ten prach obsahoval. Na tyto kovové částice jsem se potom podíval samostatně.

A zjistil jsem ... Toto zjištění Geologického průzkumu USA (USGS), WTC prach obsahoval částice železa, také částice zinku. Vzpomínáte si na reakci termitu, na ty jiskry, které létaly? To jsou částice železa. Hliník vzal oxidu železa jeho kyslík a roztavené částice železa potom prskaly a létaly. Reakce termitu produkuje velké, ale i malé částice zinku/železa. Je tam vysoká teplota, proto je hodně částic malých. Tyto částice pozorujeme v prachu z WTC, což je také konzistentní s tennitem.

Následující data jsme získali pomocí tohoto přístroje. Toto pro mne bylo velké překvapení. Nonnalizované hodnoty zinku naměřeného ve vzorku v porovnání s hodnotami v oceli. V prachu bylo velmi mnoho zinku. Magnetická složka prachu obsahovala 200 x víc zinku, než má ocel. Prach bez magnetické složky obsahoval až 3000 x víc zinku. Spoustu zinku. Nazývám to zinková anomálie. Bylo by zajímavé podívat se na vzájemný vztah zinku a železa. Totiž, když máte v tennitové směsi oxid zinku i oxid železa, reakce produkuje částice zinku a železa, které se někdy mohou spojit dohromady.

To ještě potřebuje další zkoumání, ale tato data to minimálně naznačují. Anomálie zinku. Mluví o ní i Geologický průzkum USA (USGS). Jájsem se podíval na jejich zprávu, oni už dřív vydali zprávu o tomto prachu. Tento prach nám říká, co se stalo. Je to zachování informace o události. Věž spadla, rozbila okna Janettina bytu, zaplnila byt prachem. Víme tedy, odkud tento prach pochází. Je hustý, všechno zakryl. Ona ho smetla, dala do igelitové tašky a pak mi ho poslala.

Tento prach vypovídá o tom, co se děje. USGS to udělali podobně, sesbírali vzorky prachu, analyzovali ho a ve své zprávě píšou: Zinek je v prachu dominantní kovový prvek a jeden vzorek měl neobvykle vysoký obsah baria. Proč právě zinek? Potom jsem se podíval na Gibbsovu ldivku. Ta říká, kolik volné energie mají oxidy různých kovll. Tady dole je hliník. Je to už dost technické, ale důležité je tohle: Hliník bere kyslík od oxidu železa, a když chceme, aby reakce uvolnila co nejvíc energie, potřebujeme vzít oxid kovu, který je od té křivky hliníku co nejvýš.

Ukázalo se, že zinekje tady nahoře, je stabilní při vysokých teplotách, asi 2000°C. Zinek a oxid hliníku by tedy byly velmi dobrá volba pro vytvoření směsi termitu. Jsme trochu techničtí, ale je to důležité. Toto je ze zprávy USGS, mluví o vysokém obsahu zinku. Tento graf se trochu obtížně čte, tak jsem ho trochu předělal, aby to bylo lépe vidět. Tady je zpráva: titan, zinek, barium, mangan. Modrý sloupec je průměrná hodnota ze 12 vzorků. To jsou data ze zprávy od USGS.

Střední purpurový sloupec je maximum. Ty vzorky mají pochopitelně nějakou variaci. Zelený sloupec vpravo je beton z WTC, z Janettina bytu. Kus betonu, který jí vletěl oknem do bytu. Analyzovali jsme tento beton. Titanje vysvětlený. Spousta z toho prachu byl rozdrcený beton. Jak vidíte, obsah titanu v prachu a betonu je srovnatelný. Titan je tedy vysvětlen. Nazývá se to prozaický zdroj titanu. Titanu je v betonu spousta, tj. je ho spousta i v prachu. Podívejte se však na zinek.

Bylo ho hodně v prachu, ale v hetonu ho hyl o jen velmi málo. To je anomálie. Něco nám to říká. Odkud se tam ten zinek vzal? Podívejte se, toto je kolik bylo zinku v betonu, ten zelený sloupec. V prachu ho bylo daleko, daleko víc. A stejnou věc pozorujeme i u baria a u manganu. Dusičnan barnatý je látka, kterou do termátů přidává armáda při yýrobě granátů sloužících k ničení vozidel. Barium dusičnan barnatý. A ještě oxid zinku, také dobrá volba pro tennit, jak to vyplývá z té Gibbsovy křivky.

A mangan, oxid manganu je manganistan draselný. Toto je jiná zpráva. Vybral jsem odtud data a vykreslil. Je to od jiných vědců, kteří zkoumali prach z WTC nezávisle na nás. Podívejte se na ten zinek. V jejich vzorcích dokonce poměr zinku převýšil titan. Titan se jinak vyskytuje všude na zemském povrchu. Podívejte se na tu anomálii zinku a opět, mangan a barium mají vysoké hodnoty. Tato data nemůžeme jen tak přehlížet. Pro vědce je takovéto zjištění zajímavé, pro občana je to velmi znepokojující.

Konzistentní model reality. Na jedné straně máme model, jenž nám byl řečen. Že 19 únosců pomocí letadel shodilo ty budovy. Na druhou stranu se pokoušíme vytvořit model reality pomocí analýzy dat, analýzou prachu, roztaveného kovu, materiálu vytékajícího z budovy, času kolapsu budov. Model reality se snažíme vytvořit pomocí analýzy dat. Jako vědec s touto analýzou nemám problém a dělám ji i přesto, že jsem za to kritizovaný. To už jsem zažil několikrát.

V případě studené fúze se ukázalo, že jsme měli pravdu, to je fajn. Důležité je pro mne zjistit pravdu. Kritika ve stylu, že jsem blázen, zdiskreditovaný a podobně, to pro mne nic neznamená. Věda, experimenty, to pro mne něco znamená. Dokonce ani to, že mě ne tedy propustí z univerzity, ale odcházím z ní. Nevadí mi to, chci vědět, co se stalo a mám pro to spoustu důvodů.

Ellen Marione ztratila ve WTC manžela a prosila mě: Zjistěte pravdu.

A víte, v hledání pravdy jsme v tom spolu. Jak řekl Ben Franklin někdy v roce 1775, Musíme se do sebe vzájemě zavěsit, protože jinak buderne viset jednotlivě. Takže v tomto jste spolu se mnou a společně najdeme pravdu. Děkuji a já tleskám vám. Náš model reality na základě analýzy dat říká, že tu jsou důkazy o použití aluminotermických látek. A vypadá to tak. .. ne vypadá, ale data nám to říkají, že byl použit hliněný prášek s oxidy železa, zinku, baria a manganu s přidanou sírou.

Udělali jsme následující experiment. Hliníkový prášek, oxid hliníku, síra a manganistan draselný. Měli jsme i oxid zinku a ,dusičnan barnatý. Ale barium je velmi nebezpečná látka, toxická, proto jsme ji tam nedali. Kdokoliv to udělal, zjevně nebral ani nejmenší ohled na lidi. Mimochodem, kdybychom chtěli dělat experimenty s dusičnanem barnatým, který používá i annáda, tak bychom to museli dělat někde mimo. Měli jsme asi 20 gramů této termitové směsi. Nalevo je video experimentu.

Je to pokus s normálním termitem, tedy jen směs hliníkového prášku a oxidu železa. Zapáleno pomocí hořícího magnézia. Reakce probíhá, je vidět bílý záblesk, unikající bílý dým. Je vidět roztavený kov. Už není tekutý, ale tuhne. V květináči i dole v písku je vidět roztavený zbytek po reakci. Je to v podstatě čisté železo, protože jsme ho měli ve směsi. Je tam i nějaký hliník, ale drtivá většina hliníku unikne v bílém dýmu - oxid hlinitý. Září to ještě dlouhou dobu.

Nechám to video chvíli běžet. Jak vidíte, stále to září a září, ještě dlouho. Následující experiment proběhl velmi rychle a je to konečně termit v ocelové misce. Přidali jsme do termitu manganistan draselný a síru. Tento pán, Phill Brown, který běžně dělá tyto demonstrace termitu, říká: Nedotýkejte se toho kovu. I když vypadá chladně, je stále velmi horký. A určitě to nedělejte doma. Tento druhý pokus bude velmi rychlý. Dojde k zapálení a bum.

Všimněte si prášku na stěně zařízení. A tady je ten bílý dým, oxid hliníku. Z posledního experimentuj sem moc nezachytil, proběhl velice rychle. Teď je to velmi rychlé. Je to termát, který se "prokousal" přes ocelovou misku, kterou jsem už ukazoval. Toto je další obrázek té ocelové misky. Propálilo ji to horizontálně a trvalo to jen zlomek sekundy.

Budeme dělat ještě další experimenty. Toto je vynález z roku 1999. Termitový aparát na řezání materiálu značné tloušťky, lineární řezání. Jak vidíte, tyto vynálezy existují a využívají tennit na řezání ocele velké tloušťky. Tato fotografie, o tom jen stručně. Toto je standardní výbušnina - RDX, a sloupy se typicky řežou pod úhlem. Níže je vidět sloup z trosek WTC. Stále stojí, ale jsou na něm vidět zbytky ztuhlého kovu na vnitřní i vnější straně sloupu.

Když řežete ocel pomocí kyslíkového řezacího hořáku, jaké se používaly při odstraňování trosek z Ground Zero, na oceli většinou tyto hrudky ztuhlého kovu nezůstanou. Řezací hořák produkuje spoustu jisker. Kromě toho materiál, který jsme analyzovali, to nebyla ocel, vzpomínáte si? Měl hodně manganu, málo chromu a málo niklu. Toto je nezávislé potvrzení našich závěrů vyplývajících z pokusů. Je to velmi důležité - potvrzení z nezávislé laboratoře. Tuto zprávu publikoval technický institut WPI, a také to potvrzuje příloha C zprávy od FEMA, která byla publikována.

Toto je fotka z mikroskopu a graf výskytu síry. Následující věc je zajímavá. Vzorky z věží WTC i z WTC 7 vykazovaly stejné věci: sulfidaci při vysoké teplotě a oxidaci. Důkazy koroze při velmi vysoké teplotě, včetně oxidace a sulfidace, spolu s následným granulámím roztavením, byly ve vzorcích jasně pozorovatelné. Silná koroze a následná eroze vzorků 1 (WTC 7) a 2 (věže WTC)je velmi neobvyklý jev. Nepodařilo se najít žádné vysvětlení, kde se vzal zdroj síry.

Síra je součástí tennátu. Mluvili jsme o tom, proč se ocel potom propaluje rychleji. Udělali jsme se sírou experimenty. Zjistili jsme, že způsobuje korozi ocele. V experimentech ještě budeme pokračovat a porovnávat výsledky. Potřebujeme ještě experimentovat, ještě nejsme hotoví. Ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že v těch budovách byl použit terrnát. Těch důkazů je stále víc a víc. Něco podobného jsem už zažil, že jsme měli neobvyklou hypotézu. Nestává se často, že během výzkumu mluví všechna data ve prospěch hypotézy.

Přesně tohle se tu však děje. To je důvod, proč o tom mluvím a píšu. A říkám: podívejte se, tyto důkazy nemůžou být ignorovány, ani když se vám to, co z nich vyplývá, nelíbí. Musíme je i přesto brát do Úvahy. Tohle zhodnocení přeskočím. O některých věcech jsme už mluvili. Ještě bych rád zmínil, že termit se často používá při žhářství, protože způsobuje požáry. Když vyšetřujete požár, zjišťujete, zda nebyl použit tennit. Naleznete-li ztuhlý kov, ...

Zkoumáte, zda neobsahuje mangan a síru. Tyto "otisky prstů" vám řeknou, zda byl použit termit, i jeho typ. Když jste hotoví a najdete tyto znaky, řeknete: Ano, byl tam použit termit. Musíte začít s kriminálním vyšetřováním. Když analýzou zjistíte, že byl skutečně použit termit, neřekne vám to, kolik lidí termitové nálože rozmisťovalo. Také to neříká, kde přesně byly ty nálože umístněny, ani kdo je rozmisťoval. Ale říká vám to, že tam byl spáchán zločin. A toto je bod, v němž je třeba začít kriminální vyšetřování.

Postup při vyšetřování požárů a výbuchů, oficiální postup používaný v USA. Po úvodním ohni mohou zůstat neobvyklé zbytky. Tyto zbytky může zanechat termit, také magnézium a jiné pyrotechnické materiály. Toto je standardní postup a musíme se ptát, proč se takto nepostupovalo i při vyšetřování Wrc. To, co děláme, je aplikace tohoto postupu. A musíme trvat i na kriminálním vyšetřování, které by mělo následovat. Jsou tu ještě další anomálie. Ty přeskočím. Na závěr chci ještě říct toto.

Komunita okolo hledání pravdy o ll. září. Myslím, že je velmi důležité, abychom se necítili být jen oběťmi této obrovské chobotnice. MÚžeme aktivně dělat některé věci. Například budovat povědomí. To je to, co děláme dnes, sdílení informací. Stále máme internet, díky Bohu. Také si můžeme vyměňovat DVD nosiče. A také máme www.joumalof911studies.com. Stále máme naší ústavu. A také jsou i další věci, o nichž jsme se bavili.

Například dostávání se z dluhu. Jinými slovy, redukovat naši závislost na systému. Mluvím trochu volně a samozřejmě se mnou nemusíte souhlasit. Myslím, že je důležité dostat peníze z velkých bank do lokálních kreditních unií. To můžeme udělat všichni. Dobrovolná simplicita. Skončit s konzumním způsobem života na kreditní karty. Domácí skladiště potravin a vody. Moje rodina na tom pracuje. Koupil jsem si dvě pece na dřevo.

A potom tu máme hodnoty. Místo strachu mezi sebou vytvořit spolupráci, odhodlání, starání se o druhé, odvahu a aktivitu, ne jen nečim1ě sedět jako oběť. A to je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji vám.

Mnohokrát děkujeme doktoru Jonsovi. Máme mírné zpoždění proti rozvrhu, ale další přednášející nás ujistil, že mu to nevadí a nechá dr. Jonese dokončit přednášku. Také víme, že mnozí z vás budou mít na dr. Jonese otázky. Pokusíme se tedy stručně nějaké nechat zaznít. Tímto směrem v auditoriu je mnoho článků na rozebrání. Naleznete talll i práce dr. Jonese a Jillla Hoffmana. Potom zde v 15:45 začne přednáška Jima Hoffinana. Do té doby snad stihneme pár otázek. Jim Hoffman bude mluvit o podobném tématu. Večer v 18:30 proběhne debata se Stevenem Jonesem, Peterem Philipsem (Projects Censored), Jimem Hoffmanem, Paulem Ragem a dalšími. Začněme tedy s otázkami. Třeba zde.

Chci se zeptat: Máte také dojem, že prach z výbuchů je nejjemnější, jaký kdy prý byl popsán. Analyzoval jste jeho částice v tom smyslu, zda k jejich rozmělnění nebyla použita i jiná technologie, než pouze výbušniny?

Dobře. Za prvé. Rozmělněním prachu se trochu zabýval Gordon Ross. Jak vidíte, já hledám specifické elementy v kovech. Ne tedy zpÚsob rozmělnění. Tom Kayhill a Jussi Davis zmiňovali velmi malé částice z trosek. Někdo se tomu tedy věnoval, ale to je něco trochu jiného, protože jde o prach z trosek. Nevím, jestli se někdo věnoval prachu přímo z padajících budov. To je jistě dobrá myšlenka. Jednu věc jsem v tomto smyslu udělal. Pověřil jsem nezávislou laboratoř porovnáním obsahu vrstev jemného prachu.

Ale ze druhé části vaší otázky mám dojem, že vám jde o víc. Vy zřejmě myslíte něco, na co už se mě někdo ptal. Dr. Woodsová mluví o možnosti laserového nebo mikrovlnného paprsku z vesmíru. Já ale říkám, že je tu spousta důkazů pro termit. A na druhou stranu laser nebo maser. Jsem otevřený námětům, ale pro toto by měly být pořádné důkazy. Také se mi zdá, že termit odpovídá datům docela dobře. Proto pracuji takto.

Navíc vyslání takového paprsku z vesmíru by vyžadovalo velmi mnoho energie. Museli byste ve vesmíru mít enonnní zdroj energie. A o tom již bylo uvažováno. Je to téměř nemožné. Ani si nemyslím, že takovou zbraň máme. Díky Bohu. Máme tu další dotazy. Nejprve zde nahoře a pak tam dole.

Všiml jsem si, že popisujete situaci WTC jen na třech budovách. Já jsem nalezl německou stránku, kde se píše, že při pádu WTC 2 došlo k výbuchu i ve WTC 6, který zničil 8 vnitřních podlaží. Další den to má být WTC 3 - Marriot Hotel, který stejným způsobem explodoval. Myslím, že by tedy bylo dobré neomezovat vaše bádání pouze na ty tři budovy. Naopak to vypadá jako plán pro celé centrum.

Máte pravdu. Věc s budovou WTC 6 je velmi zajímavá. Když se podíváte na letecký snímek, ke kterému bychom se mohli vrátit, uvidíte uprostřed velikou díru. To bude muset být ještě podrobněji probádáno. V tom s vámi souhlasím. Dokud ale taková studie nebude hotova ... Víte, máme právo si utvořit názor. Je to stejné, jako s Pentagonem. Dokud nedostaneme další data, máme právo si tvořit vlastní názor. Osobně si mimochodem nemyslím, že Pentagon zasáhla raketa. Aspoi'i z toho, co jsem viděl. Ano, chci vidět více, ale rád se držím pevných důkazů. Například videozáznam by nám pomohl. Navážeme dalšími dotazy. Ten kdo má mikrofon prosím.

Výzkum dr. Woodsové odhaluje, že většina hmoty věží byla rozdrcena na prach. Ne jen beton, ale také ocel. Termit ale ocel prořezává, nevybuchuje. Jak si to vysvětlujete ve světle seizmických důkazů?

Podívejme se znovu na data. Říkáte, že se velká část oceli vypařila. Můžete to nějak dokázat? Já o takovém důkaze nevím. Vlastně tomu ani nevěřím. Seizmický záznam vám neprozradí. To ale neznamená, že byla ocel rozdrcena na prach. To je zajímavé prohlášení, muselo by mi to být ale předvedeno. Tím myslím, že to nemůžete jen tak říci. Její stránku jsem viděl. Promiňte, máme tu další dotaz.

Na toto téma můžete navázat s dr. Jonesem po přednášce.

Jen malou poznámku. Je samozřejmě nutné počítat s více možnostmi, ale auta, o kterých jsem hovořil, skutečně ukazují na termit. To jsem vysvětlil. Ona přichází s účinkem laseru nebo maseru. Ne. To nevysvětluje propálené dírky v plastech a korozi oceli, kterou tennit způsobuje. Opravdu si myslím, že vysvětlení tennitemje lepší. Navíc pro tak výkonnou zbraň by potřebovala energetický zdroj. A místo, kde by existovala. Potřebujeme více dat, abychom toto mohli podpořit. Stejné je to i s myšlenkou, že do věží nenarazila letadla. Tu Judy také vyslovila. Tu nepodporuji, protože existuje mnoho důkazů o nárazech. V četně kývání věže po nárazu a padajících trosek. K vůli těmto důkazům nemohu s Judy souhlasit.

Jmenuji se Deborah Yeanes. Můj švagr pomáhal při odklízení v New Yorku. Později byl s jednotkou převelen do Iráku. Měl tam pomáhat jako medik, ale skončil tak, že má pomáhat zabíjet lidi. Mě by zajímalo, jestli tu někdo také máte příbuzné v podobné situaci. Někoho z armády nebo záchranářů, kdo všechny tyhle věci viděl a zjistil, že se toho spousta zamlčuje a snažil se tyto věci vynést. A také zda nevíte o nějaké policejní skupině, která se snaží poukazovat na důkazy, které sami objevili. To je v podstatě požadavek.

Promítl jsem k tomu tento text, který si zatím můžete přečíst. Jde o to, že okolo 9/11 je mnoho anomálií, které je nutné objasnit. Máme čas na ještě jednu otázku.

Pane profesore, můžete potvrdit, že by energie uvolněná případnými řeznými náložemi termitu stačila na odhození velkých částí konstrukce 100 - 130 m daleko? Pokud ne, co by to mohlo způsobit?

Výbušniny by to mohly způsobit. Vzpomeňte si na super termit. Tato velmi jemně mletá forma směsi termitu je výbušná. Uvolňuje obrovskou energii. A to zcela srovnatelnou s konvenčními trhavinami. Nejedná se o molekulární výbušninu, ale po jemném namletí skutečně vybuchne a způsobí stejný efekt rozházení těchto těžkých traverz, což je mimochodem velmi důležitý důkaz o použití výbušnin. Bohužel už zpožďujeme rozvrh, proto musím ukončit dotazy.

Za 10 minut začíná přednáška Jima Hoffmana. Pokud chcete dále hovořit se Stevenem Jonesem, je to možné, ale bude ještě hovořit při večerním debatě v 18:30, po které bude více prostoru pro dotazy. Jim Hoffman také právě pozval Stevena na svůj dotazový blok. Můžete tedy využít i této příležitosti. Máme ale zpoždění, takže další přednáška začne během několika minut. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že se za chvíli znovu uvidíme.

(Profesor Steven Jones vyučoval fyzice na Brigham Youngově univerzitě v Utahu. Na něj i na univerzitu, kde pracoval byl vyvíjen obrovský nátlak, aby neuveřejňovali jeho výzkum. Zvláště pak jeho práci nazvanou "Proč se budovy WTC skutečně zřítily". Byl dříve republikánem.)

x Profesor Steven Jones vyučoval fyzice na Brigham Youngově univerzitě v Utahu. Na něj i na univerzitu, kde pracoval byl vyvíjen obrovský nátlak, aby neuveřejňovali jeho výzkum. Zvláště pak jeho práci nazvanou "Proč se budovy WTC skutečně zřítily".
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.