xVybraná videa
text k videu
Následující program je šokující a způsobí obavy všem občanům KLDR, avšak náš Drahý Vůdce nevidí jinou možnost, než osvětlit skryté nástrahy západních imperialistů a jejich zhoubnou hrozbu pro náš slavný národ. Tato odhalení jsou přímým výsledkem zázračné vize našeho Věčného Prezidenta, který ve své věčné moudrosti vyslal intelektuální pozorovatele do Soulu za účelem sbírání dokladů o této hrozbě proti KLDR a nevinným občanům po celém světě. Náš Drahý Vůdce nyní pozval nazpět jednoho z pozorovatelů do milované vlasti, aby se podělil se svými oběvy, které učinil pod nezdolným vedením Večného Prezidenta.

BRUNETA Potřebuju pomoc, opravdu, potřebuju pomoc

VYPRAVĚČ: Toto je film o psychologické válce. O speciálním typu války navržené ke zmatení, desinformaci,

COLIN POWELL: Věřte mi. Věřte mi.

VYPRAVĚČ anestezii mozku. Má mnoho podob. a je vedena proti těmto... těmto... a těmto. PROPAGANDA Samozřejmě, že takováto machiavellistická aktivita vyžaduje zástěrku, pročež propagandisté sami sebe nazývají "Průmysl vztahů s veřejností (PR)". Ale nenechte se mýlit... "PR" a propaganda jsou záměnné pojmy a je to právě obrovský PR průmysl, který slouží k úpravě vnímání přetváření reality a k vykonstruování souhlasu.

NEWSREADER: Hollywoodský architekt byl najat, aby vytvořil studio pro oficiální válečné brífinky za 200000 dolarů.

VYPRAVĚČ: Dnes je jen v samotných USA více PR propagandistů než reportérů což znamená, že téměř polovina toho, co na Západě lidé slyší, vidí či čtou je produktem profesionálních lhářů. Profesionálních lhářů, jejichž prací je přimět lidi zůstat u televizních obrazovek číst bulvární časopisy jíst spousty toxického jídla a nakupovat - neustále nakupovat - podle poslední módy a trendů. To je ideální stav pro propagandisty a velké úsilí je věnováno dosažení a udržování tohoto stavu.

Cokoli, co odvede masy od organizování se a pokládání důležitých otázek, co mají jejich pánové opravdu za lubem... 60tá léta. Období zvýšeného uvědomění a protestu proti vládnoucímu zřízení se studenty v čele odporu. Ale když se situace začala vymykat z rukou režim přikázal pozastavit akce a propagandisté rychle odvedly mládež od nebezpečných protestů k takto elegantním protestům. To bylo tehdy. Tohle je současnost. Móda, celebrity, sex, hudba, technika, jakákoli revoluce kromě té sociální. V tomto filmu odhalíme metody používané propagandisty ke kontrole populace v zájmu svých chlebodárců.

K REAGANOVI: Budeš to muset urychlit!

VYPRAVĚČ: Ačkoli tito bohatí a mocní chlebodárci představují pouze 1% světové populace ovládli užití propagandy nad zbylými 99 procenty čímž z nich vytvořili konzumní otroky, kteří pracují stále více, aby si koupili věci, které nepotřebují. Tito otroci konzumu též musí platit daně svým vládám peníze, které jsou použity k vývoji nových zbraní pro zhoubné invaze a okupace jiných zemí.

Jenom v posledních pěti letech dali svým vládcům více než 1 trilion dolarů na tyto ilegální a amorální války, které nelze vyhrát a ještě jsou povzbuzování, aby posílali své vlastní děti aby je bojovaly. Toto je doktor psychologie, profesor (smazáno) Byli jste právě vystaveni celému spektru nástrojů propagandy užívaných Západem k ovládání, manipulaci, zneškodnění a anestezii celých populací. Západních populací i ostatních národů.

Úspěch těchto mysl pokřivujících nástrojů závisí na jejich utajení před veřejností. Avšak náš Drahý Vůdce trval na tom, abyste na vlastní oči uviděli, jak přesně je tato válka proti mysli vedena k proměně Západních občanů v povolné otroky. Vytváření představ a iluzí Překonal tento muž právě světový rekord? Vytvořil lék, který může zachránit tisíce životů? Či snad byl vybrán, aby v čemsi reprezentoval svoji komunitu? Ne. Tento muž si právě koupil ... telefon.

A tito lidé... pročpak asi tak radostně a bezmezně ječí? Jsou v televizním programu, kde dostávají spotřebitelské zboží. Tohle... kvůli jakýmsi botám. Tohle... kvůli komodám. a tato hysterie neznamená, že našli Boha, nýbrž protože právě dostávají tenisky. Propagandista ví, že člověk má přirozenou touhu být na straně vítězů a nevybočovat z davu.

Jedním nejsnadnějších způsobů k dosažení tohoto stavu je přimět je prozpěvovat pozitivní, leč záměrně neurčité slogany jako "This changes everything" (=Tohle Mění Vše) "Just Do It! (=Jdi do toho) "I'm lovin it" (=Miluji To) anebo "Support out troops" (=Podporuj Naše Vojsko) "Podstata sloganů jako "Podporuj Naše Vojsko" je, že neznamenají nic... a to je celá podstata dobré propagandy.

Musíte vytvořit heslo, proti kterému nebude nikdo and všichni budou pro. Nikdo nebude vědět, co znamená, protože neznamená nic". - Profesor Noam Chomsky, Poukazuje profesor Noam Chomsky. S takovým smýšlením mohou propagandisté předkládat jednoduchá řešení komplexním problémům a žádat o souhlas bez ptaní.

GEORGE BUSH: Buďto jste s námi. Buďto milujete svobodu. Anebo jste s nepřítelem.

VYPRAVĚČ: Tuto metodu mohou použít k prodeji telefonů Násílií Kosmetiky či dokonce falešných válek jako třeba nevyhratelná "válka proti teroru", vyhlášená jedním z těchto zvrhlíků a pokrytecká "válka proti drogám" vyhlášená tímto zloduchem který právě dává medaili tomuto muži za připojení se k válce proti drogám až na to, že onen muž je sám drogově závislý. Nejpopulárnější slogany obsahují "vzletná" slova, která vyjadřují koncepty, jichž si otroci na Západě navykly nanejvýš vážit.

Slova jako SVOBODA PRAVDA MÍR VOLNOST a především... DEMOKRACIE "20té století bylo charakteristické třemi vývoji důležitých politických konceptů: rozvoj demokracie, rozvoj korporátní moci a rozvoj korporátní propagandy jako prostředku k ochraně korporátní moci před demokracií." - Howard Zinn píše Howard Zinn. Podívejme se na poslední větu ještě jednou: rozvoj korporátní propagandy jako prostředku k ochraně korporátní moci před demokracií.

Je to pravda? Podívejme se na fakta Od roku 1945 se USA snažily o svržení 50 vlád. Mnoho z nich bylo demokratických. Během tohoto procesu bylo napadeno přes 30 zemí a jejich národů včetně našeho vlastního, velikého a mocného socialistického svrchovaného národa. A výsledek? Ani jedna jediná nedemokratická země se nestala pravou demokracií.

NIXON: Já chci mír, stejně tak jako vy

VYPRAVĚČ: Onen absurdní akt invaze do jiných zemí, prohlášení jich za své teritorium u vykradení jejich zdrojů k udržení vladařovy koruny či firemních magnátů u moci, byl znám jako "budování impéria". Posledním sloganem propagandy pro budování impéria je: 'Globalizace' nejasné slovo s hřejivými konotacemi sjednocení. Co to ale opravdu znamená, je osvojení si zdrojů jiných lidí za každou cenu a neomezenou otročí práci.

Otročí práci potřebnou k vyrobení zbytečného zboží, které se poté opět prodává těmto otrokům. Otrokům přesvědčování a ovlivňování... Ve skutečnosti to jsou dokonce "otroci dluhu", jelikož si věci, které kupují, nedokáží ani dovolit. Dokonce i v časech ohrožení a ekonomické krize musí na příkaz svého presidenta pokračovat v "konzumaci". Je toto demokracie?

Čtvrtého února 2003, miliony lidí po celém světě vyrazili do ulic v největším světovém protestním dnu v protestu proti zlodějském Bushově režimu a jeho Britským a Australským patolízalům kteří chtěli do války na vykonstruovaných základech. Většina světa volila proti válce ...ale byla ignorována. Je toto demokracie? Mocné jedno procento si prosadilo svou s předem naplánovanou válkou jako vždy s využitím dětí těch nejchudších k samotnému bojování.

US SOLDIER: Jsme tady kvůli vaší zasraný svobodě, takže se koukejte stáhnout!

VYPRAVĚČ: Je důležité si uvědomit, že tito zbabělci radostně rozdávali příkazy k hromadnému zabíjení a ničení ačkoli sami nikdy nebyli v bitvě. Je toto demokracie? Ne. Skutečná demokracie je, když se většina lidí shodne na rozhodnutí, které je dodržováno a prosazováno. Například, podle průzkumů po celém světě, naprostá většina občanů chce vidět tyto válečné zločince souzené za zločiny proti lidskosti jelikož 90% padlých v jejich "válce proti teroru" byli nevinní civilisté.

"Válka proti teroru" je vágní slogan propagandy, jelikož opravdová válka proti teroru by zahrnovala přímou intervenci v Dárfúru Barmě a Zimbabwe, kde si Robert Mugabe vystřeluje z tvrzení Američanů o "lásce k demokracii". Opradová válka proti teroru by začala odmítnutím Amerických občanů platit daně, které podporují ilegální israelskou okupaci Palestiny. Daně, které by jinak mohly pomoci Američanům, kteří jsou nezaměstnaní či pracují bez zdravotní péče a těm bez domova.

Samozřejmě, kdybyste se odvážili ma toto poukázat v Americe, byli byste označeni za "protiamerické" a zrádce nebo za ty, kdo "nenávidí svobodu" takže lidé raději mlčí, protože se bojí vyjádřit, co cítí. "Musíte je udržovat ve strachu, protože dokud se nebudou náležitě bát, že různí ďáblové je přijdou zničit zvenčí či zevnitř či odkudsi, mohou začít přemýšlet, což je velice nebezpečné, protože k přemýšlení nemají nárok. Tím pádem je důležité je rozptylovat a odsouvat na okraj zájmu." - Profesor Noam Chomsky zdůrazňuje profesor Noam Chomsky. Než je však můžete začít rozptylovat a marginalizovat, ...musíte předem zjistit, co je motivuje. Strach.

J. EDGAR HOOVER: Komunismus ve skutečnosti není politická strana. Je to způsob života. Zlý a zhoubný způsob života. Podobá se nemoci, která se šíří jako epidemie. A jako u epidemie, karanténa je nutná k zabránění nakažení tohoto národa.

VYPRAVĚČ: Strach je hnacím motorem imperialistické propagandy.

GEORGE BUSH: Nemůžeme čekat na konečný důkaz. Jasný důkaz...který by mohl přijít v podobě atomového hřibu.

VYPRAVĚČ: Ti, kteří toto chápou, manipulují lidmi po celá staletí, ne-li milénia konstruováním a ovládáním náboženství. Západní náboženství - judaismus, křesťanství a katolicismus používají propagandistickou příručku zvanou Bible. Ačkoli je to stále ten samý příběh, každá větev považuje svoji verzi za tu nejlepší. Jako v případě jakékoli reklamy, propagandista ví, že nic nelze lépe prodat než představu, že jste na nesrovnatelně vyšší úrovni než kdokoli jiný.

Takže říkají svým následovníkům, že jsou jedineční v historii že pocházejí z prvního muže a první ženy a že byli vybráni nejvyšším Stvořitelem, aby vládli všem ostatním kulturám. Aby tuto dohodu pojistili, přidávají představu o věčné duši Takto podána, smrt nevyznívá tak špatně a nikdo se nebude bránit být vyslán do boje proti konkurenčním vyznáním. "Náboženství je shledáváno prostým lidem jako pravda, vzdělaným lidem jako lež a vládnoucí vrstvě jako užitečnost." - Seneca mladší.

Náboženství: Nepochybně, jen opravdoví ignoranti věří, že knihy jako Bible jsou opravdovým slovem Božím. Náboženství je hrůzně nezaměnitelně lidské. "Starozákonní Bůh je zřejmě tou nejodpornější literární postavou: žárlivý, a hrdý na to; malicherný, nespravedlivý a nemilosrdný, posedlý ovládáním; pomstychtivý, krvelačný etnický čistič; rasista nenávidící ženy a homosexuály, vraždící děti, vraždící děti, příbuzné i celé národy; škodící, megalomanský, sadomasochistický a vrtošivě zlomyslný tyran."

Vědec Richard Dawkins: Za použití vědy dnes můžeme diagnostikovat Boha jako psychopata s extrémně narcisistickou poruchou osobnosti. Je to postava vytvořená lidmi, kteří se snažili řídit ostatní, označujíce se za Boží proroky. Zatímco většina lidí, kteří se prohlašují za Boží proroky jsou internováni v ústavech pro duševně choré, někteří se dostanou k mocenskému postavení. "Z toho důvodu dnes věřím, že jednám v souladu s vůlí všemocného Stvořitele: tím, že se bráním proti Židovi, bojuji za dílo Hospodina." - Adolf Hitler.

Konání v souladu s Bohem není jen pro věřící: Britský ministerský předseda Tony Blair se obrátil na katolickou víru poté, co nechal povraždit tolik nevinných muslimských civilistů, kolik bylo jen možné. Teď mu může být odpuštěno za masové vraždy, aby usedl po boku (svého) Boha na věčnost. Vše co k tomu musí učinit je usednout do budky a přiznat své hříchy knězi. Katolicismus je ideální volba pro teroristy jako je Tony Blair, mafie či IRA.

Katolická církev plně podporovala nacisty a s pomocí CIA je podporovala dále po pádu Třetí říše když jim pomohla dostat se přes nechvalně známou "krysí stezku" do Ameriky. Taktéž se velmi snaží chránit zhoubné pachatele zneužívání dětí, kteří podnikají celosvětově. Ale především ochraňuje papeže - nejbohatšího člověka na světě - který cestuje do Afriky s prosbou ukončit chudobu ačkoli sám nikdy nevydal ze svého bohatství, aby pomohl svým nejzoufalejším ovečkám. Místo toho slíbí těm nejchudším, že jednou budou nejbohatší - v nebi.

GEORGE BUSH: Tahle křížová výprava, tahle válka proti teroristům nám, ehm, chvilku zabere.

VYPRAVĚČ: Tento jedovatý texasan tvrdí, že Bůh mu pravil, aby napadl Irák a Afganistán tak i učinil při zabití statisíců nevinných civilistů. Nejspíše mluví se stejným Bohem jako jeho otec jehož válka a sankce zabili milióny nevinných civilistů ve stejné oblasti.

GEORGE BUSH starší: Řekl jsem iráckému lidu, že náš boj nebyl proti nim, nýbrž proti jejich vedení. Zejména proti Saddámu Husseinovi. Vy, občané Iráku, nejste naši nepřátelé. Neusilujeme o vaše zničení.

VYPRAVĚČ: Tento muž se očividně vyžívá v zabíjení lidí: i když měl strach bojovat za svou zemi během americké agrese ve Vietnamu pokořil všechny rekordy v trestech smrti během jeho působení jako guvernéra Texasu. Tak civilizovaná společnost, USA, kde tento dvakrát zvolený prezident odmítne prominout Ricky Rayi Rectorovi trest smrti muži tak hluboce retardovanému, že když jej stráže vyrušili při posledním pokrmu, aby jej dovedli na popraviště ujistil je, že vše je v pořádku, že "jen to bude muset dojíst jakmile se vrátí". Jako Bůh, tito vůdcové jsou nemilosrdní ke slabším. Dokonce ve vlastní zemi po zničujícím hurikánu žádný soucit se slabšími a zde...žádný soucit se slabšími. Střež se jednoho procenta

CHARLES TAYLOR: Celou pravdu a nic než pravdu.

VYPRAVĚČ: Ačkoli psychopati tvoří méně než 5% západní populace ti, kteří jsou stiženi samolibostí a nebývalou inteligencí si proklestí cestu do horního procesta, které vládne masám. Přitahování politikou a velkým byznysem, tito lidé jsou silně proti demokracii... ...protože ve skutečné demokracii by tato zrádná monstra byla obžalována a odsouzena k smrti za lhaní podvody zradu rasovou nenávist masové vraždy a válečné zločiny.

Ale "impeachment je nepřijatelný" prohlásil tento usměvavý nový prezident který se dostal k moci roku 2009. Proč? Protože je jedním z nich. Jeho poradci jsou vybírání ze stejného washingtonských zlořádů a bankéřů z Wall Street, jako takzvaná opozice. Jeho prezidentství bylo placeno stejnými lobbysty a korporacemi, kteří platili všechny prezidenty před ním.

Zde vidíme jednu z nejočividnějších lží v demokracii: že dva kandidáti představují možnost výběru, přičemž jsou zřetelně vedeni stejnými zájmy. "Ve skutečnosti je ve Spojených Státech systém jedné strany: Demorepublikánská strana pod zástěrkou dvou stran, demokratické a republikánské. Nezáleží na tom, pro kterou volíte, volíte pro demorepublikánskou stranu". Toto bylo řečeno konzervativním ideologem R. Ridgerem.

NIXONŮV SPOT: Tentokrát volte, jako by na tom závisel celý svět.

VYPRAVĚČ: Umožňění lidem volit pro jednu z vašich 'značek' je ta nejlepší cesta, aby se cítili propojeni se svým kandidátem a účastníky demokracie. Když si začnou na kandidáta dávat pozor, či mu přestávají věřit dáte jim úplně nový, usměvavý obličej a jednoduché slogany jako "Ano, můžeme" či "Čas na změnu" které se lehce skandují a dávají naději, ale jsou vpodstatě bezvýznamné. Bezvýznamné, protože tento sympatický prezident udělá všechno co mu bude řečeno jeho korporátními pány utratí nesčetné miliardy na zabíjení lidí v dalekých zemích zatímco jeho vlastní lid dál trpí. Demokracie... je jen slogan. Vyvolávání psychózy

REKLAMA NA REALITY SHOW 'SURVIVOR' (=přeživší): Survivor přichází se super novým obsazením

VYPRAVĚČ: V tomto vulgárním seriálu se musí pečlivě vybraní američané snažit, aby přežili musí být ti nejvíce záludní, manipulativní a hrabiví soutěžící v nepřirozeně vyumělkovaných miliónových scénách, aby vyhráli peníze.

BLONĎATÁ SOUTĚŽÍCÍ: Za milion dolarů bych udělal úplně všechno!

VYPRAVĚČ: Toto je perfektní metafora Ameriky zatímco praví "přeživší" jsou miliony bezdomovců, kteří nemají kam se vrátit po skončení natáčení. Podívejte se na tyto obrázky od uznávaného filmaře Quentina Tarantina. Co se stalo tomu muži v dětství? Co mu Amerika udělala, že teď vytváří takové obrazy pro ostatní lidi pro podívanou? Je to psychopat? Ne.

Pouze reinterpretuje západní kult smrti, ve kterém vyrostl pro nové generace konzumních zombií kteří chtějí vidět své spoluobčany zmrzačeny novými a originálními způsoby. Tento kult smrti je zakořeněn v Bibli o které si imperialističtí otroci myslí, že je slovo Boží. Stejný Bůh, který je dříve posílal zabíjet lidi na druhé straně světa, protože měli jiného Boha. "Bůh a vlast jsou neporazitelný tým; lámou všechny rekordy v utlačování a krveprolití." - Luis Buñuel.

Zde vidíme zjednodušenou dualitu dobra a zla prosazovanou dnešními vládci. Bůh je na naší straně a každý si vybírá naši značku. Rozhodněte se! Buďto jste s námi, nebo proti nám. To ubezpečuje 99 procent, že jedno procento je silné a má všechno pod kontrolou. Teď mohou odpočívat a vrátit se ke svému fotbalovému zápasu videohrám televizi nebo vyrazit na nákup. Jedno procento vždycky řídilo 99% skrze náboženství.

To jsou ti, kteří mají kontrolu nad informacemi a rozhodují, co si mají lidé myslet. Dokonce rozhodují o tom, co lidé vědí o minulosti. Přepisování dějin "Kdo řídí minulost, řídí i budoucnost. Kdo řídí současnost, řídí i minulost." - George Orwell

PILOT: Tam jsou lidé běží podél hrází Výborně, viděl jsem jaks jednoho sejmul do zad raketou

STŘELEC: Jasný. Myslím, že to bylo jen štěstí.

VYPRAVĚČ: Když imperialisté podnikají útoky na jiné národy, ničí jejich infrastrukturu a deformují jejich budoucí generace s použitím jaderných, chemických a biologických zbraní potřebují přepsat dějiny a ty pak opakovat dokola dokud se nestanou pravdou.

PREZIDENT TRUMAN: Ta mladá rusovlasá žena, hned tamhle za paní učitelkou.

MLADÁ ŽENA: Pane prezidente, proč jste shodili tu atomovou bombu?

MUŽSKÝ HLAS: Pane prezidente, budoucnost si přeje znát, zda bylo správné shodit atomovou bombu.

PREZIDENT TRUMAN: Učinil jsem jediné rozhodnutí, o kterém jsem věděl, že bylo třeba. Udělal jsem to, co jsem považoval za správné.

NIXON: Po celá léta vyjednávání jsme trvali na čestném míru. Buďme hrdi na mladé Američany, kteří slouží se ctí a uznáním.

VYPRAVĚČ: "Víte, v mém zaměstnání musíte stále opakovat věci kolem dokola, aby se pravda vsákla, aby se jaksi odstřelila propaganda." - George W. Bush, New York, May 2005 Opakujte stále dokola, že nacisté zabili 6 milionů Židů v druhé světové válce, a Židé budou požívat věčných sympatií. ačkoli Israel pokračuje v páchaní mnoha stejných zločinů jako nacisté. Ale když budete mlčet o 26 milionech Rusů zabitých nacisty jejich utrpení se ztratí.

Podívejme se, jakto tohoto bylo užíváno v průběhu dějin. Každý rok oslavuje Amerika pokrok Západní civilizace propagandistickou kampaní známou jako Kolumbův Den. Před 500 lety Kryštof Kolumbus vyplul, aby získal nové bohatství pro katolickou církev. Po přistání na svěží Hispaniole roku 1492 vypravoval o třech milionech indiánů kmene Taino, kteří je přivítali jako nejpřátelštější a nejmilejší lidé na světě.

On je posléze systematicky zotročil, znásilnil a pobil takovým tempem, že roku 1555 byli do jednoho vyhubeni. "Kryštof Kolumbus nejen otevřel bránu Nového Světa, ale stal se i příkladem pro nás všechny, když dokázal, že památné činy mohou být učineny s vytrvalostí a vírou." - George H.W. Bush, projev r 1989.

Taková vytrvalost a víra byly základem manifestu Destiny (Osud) ve kterém Americká vláda rozhodla, že Bůh chce, aby křesťané ovládli kontinent. Jejich Bůh rozhodně neměl v lásce 100 milionů Indiánů, kteří žili v harmonii s přírodou jelikož 99 procent jich bylo systematicky povražděno. Tato skutečnost je nyní oslavováno s propagandistickou kampaní zvanou "Den Díkůvzdání". Jenom nikdo nehovoří o krádeži země, genocidě, destrukci kultury.

Nikdo nezpochybňuje propagandistické filmy vyobrazující Indiány jako sprosté divochy kteří se pokouší překazit záměry Bohem vybraných bílých osadníků udělat si domov. Jsou příliš zaměstnáni jídlem a oslavami netušící, že těch pár zbývajících Indiánů v tem samý den drží Národní den truchlení jako protest proti této invazi. Je ironické, že Američané mají také den oslavy svého vítězství nad útočníky.

Den nezávislost je oslavou "Deklarace nezávislosti", která byla vytvořena intelektuály jejichž vize byly podobné ideálům Juche (severokorejská ideologie). Jejich vize slavného národa rovných a šťastných občanů, kteří nejsou utlačováni náboženskými a imperiálními silami je dnes v troskách rozdrcena nekontrolovatelnou honbou za profitem, která vedla k nezměrnému lidskému utrpení a ničení životního prostředí.

Ale USA nejsou jediným pachatelem zločinů proti lidskosi a planetě. Imperialismus je v srdcích Britů, kteří okupovali Indii a vedli opiové války proti Číně. Mají jej v kostech nekalí Japonci; Francouzi na každém kontinentě a Světová banka a MMF v každé chudé zemi od dob Druhé světové války všichni spáchali vážné zločity proti lidskosti skrze jejich dobývání, krádeže a přemazávání vzpomínek svými lžemi.

AUSTRALANI ZPÍVAJÍ: Oslava národa. Podej nám ruku. Oslava národa - udělejme to velkolepé.

VYPRAVĚČ: Lži jako Den Austrálie oslava dne roku 1788, kdy Australané kdo jsou pouze geograficky přemístění evropští zločinci prohlášeni za nehodné Britské půdy posláni usadit se co nejdále, jak bylo jen možné. Tito druhořadí lidé zvou Austrálii "Šťastnou zemí" Ale jejich příchod nebyl takovým štěstím pro Austrálce, kteří zde žili po 40 tisíc let. Pro ně - nejstarší lidské osídlení na Zemi - "Šťastná země" je propagandistická fráze použita k zakrytí nejtrvalejšího australského tabu: Genocida.

Bílí Australané nemají rádi toto slovo. Přiznávají slova jako pacifikace Zabíjení Očištění Vyloučení Vymýcení Otrávení Střílení a vyhladovění cokoli jen ne genocida cokoli jen ne pravda. Podívejte se na tenhle film zvaný "Austrálie". Byl natočen za velkých daňových úlev od australské vlády, aby propagoval Austrálii jako "Šťastnou zemi". Použilo domorodé dítě, aby odvrátilo lidi od probíhající genocidy a skutečnosti, že Austrálie je v současnosti skládkou jaderného odpadu svých britských a amerických pánů.

Další zemí, která odmítá připustit svou psychopatickou minulost, je Japonsko zkrachovalé impérium, které se snaží zakrýt všechny své zhoubné a prohnilé činy. Zatímco svět hají ohrožené druhy, Japonci je neúnavně masakrují. Japonci dokonce s oblibou vábí delfíny do zátok, kde je zběsile vraždí. Tato taktak zakrývaná potřeba mrzačit život není pro nás v Koreje žádným překvapením. Ale k tomu se dostaneme zakrátko.

Nejprve se podívejme jak se propaganda stala tak efektivní zbraní Západu. Zrození propagandy Je pozoruhodné, že moderní propaganda se zrodila v Británii kde bylo založeno tajný válečný úřad pro propagandu roku 1914 za účelem ovlivnění názoru Američanů a získat jejich sympatie cíle Spojenců. Bylo vedeno Georgem Creelem, který jej popsal takto: "Ohromný počin v umění prodávat a přesvědčovat - největší dobrodružství v reklamě na světě."

Jeho bezprostředním cílem bylo přesvědčit pacifistické Američany, že válka vedená nějakých 4 tisíce mil daleko stála za boj, ačkoli americká země nebyla ohrožena. Hollywood pomohl v této věci každotýdenním vystavováním 80milionového obecenstva kin titulům jako: 'The Hun Within'("Němčour uvnitř") 'The Kaiser' ("Německý císař") 'The Beast of Burden' ("Soumar") a 'The Claws of the Hun' ("Spáry skopčáka") ze kterých čišelo, že německá hrozba je již na americké půdě.

Tento proces fungoval tak dobře, že Američané začali nenávidět německé civilisty téměř stejně jako původní cíl - německou vládu. a pouhých 6 měsíců po svém znovuzvolení na základě příslibu "Držme se stranou od války", prezident Woodrow Wilson vyhlásil Německu válku. O týden později, Spojené státy spustily vlastní propagandistickou organizaci Komisi pro veřejné informace (Committee for Public Information) která byla tak úspěšná, že stále existuje pod názvem U.S. informační agentura (United States Information Agency).

Zatímco Britové skončili s propagandou v časech míru Američané ji ponechali pod vedením tzv. Creelovy komise psychologa Edwarda Bernayse který prosazoval, že americké veřejné mínění musí být organizováno seshora několika "odborníky" jedním procentem k řízení plebsu. Jeho prvním pokusem bylo přesvědčit americké ženy, že kouření je sexy a osvobozující navzdory rozšířeným představám, že kouření je spojeno s prostitucí.

Podařilo se mu to způsobem, že nechal modelky pochodovat v New Yorském velikonočním průvodu přičemž každá držela zapálenou cigaretu a nosila nápis "pochodeň svobody". Svět byznysu se poté obrátil na Bernayse, aby naočkoval občany kapitalistickou stórkou než masy vědomě přijaly představu, že Amerika je zemí "velkého byznysu, povstalou z velkého byznysu a pro velký byznys." "Fašismus by měl být přesněji nazýván korporatismem, protože slučuje státní a korporátní moc" - Benito Mussolini

Mezitím, nacistická propaganda Josefa Goebbelse otevřeně děkovala Britům a Američanům za jejich model a s výhodou jej využila pro lanaření Němců do války.

GOEBBELS: Přejete si, pokud je to možné... Ještě totálnější, radikálnější válku, než o jaké se nám může snít?

VYPRAVĚČ: Historické spisy potvrzují, že Goebbels přikázal úderným jednotkám, aby zapálili Říšský sněm, z čehož následně obvinil komunisty. To přineslo požadovaný efekt zastrašení populace, která obětovala svá občanská práva a umožnila nacistům hbitě přeměnit Německo z republiky ve fašistický stát a zahájit druhou světovou válku. Zástěrky a opomíjené skutečnosti milionů lidských životů bylo zmařeno ve druhé světové válce ve vlasteneckém zápalu vyvolaném kampaněmi propagandy.

FILMOVÝ TÝDENÍK: Austrálie pochoduje s Británií! Země hojnosti. Země nesčetného bohatství. Všichni šťastně a vědomě u nohou Matky Anglie. Pozorně se podívejte na tohoto muže. Je to japonský císař, jehož jednotky páchají nestoudná zvěrstva na britských, imperiálních a čínských vojácích. A civilistech, ženách i mužích v Hong Kongu. Toto jsou ta zvířata, která svázala a probodla naše bezmocné vojáky ve svém držení. Jestliže tyto záběry poslouží k roznícení plamene pomsty napříč civilizovaným světem, splní svůj účel. Nechť pokřikem je pomsta. Krvavá pomsta!

VYPRAVĚČ: Již podruhé byla americká veřejnost i Kongres naprostou většinou proti vstupu do války v Evropě.

AMERIČAN: Další válka - ne pro mě - Amerika by se měla držet stranou a já vím, že také bude.

AMERIČAN: Když vypukne válka v Evropě, myslím, že by tahle země měla poslechnout rady prvního prezidenta a nezaplétat se v zahraničí.

AMERIČAN: V případě války v Evropě, myslím, že bychom měli zůstat naprosto mimo.

VYPRAVĚČ: takže prezident Franklin Roosevelt potřeboval něco, co by vyprovokovalo Hitlera k vyhlášení války Spojeným státům a vystrašení veřejnosti k akci. Učinil to záměrným nevarováním svých generálů o hrozbě překvapivého japonského útoku na Pearl Harbour. Varování přitom přicházela od vlád Británie, Austrálie i Sovětského Svazu a dnes jsou veřejně přístupnými záznamy. Zde v Koreji jsme byli mezi prvními, kdo varoval Američany protože víme lépe než kdokoli jiný, čeho jsou ničemní Japonci schopni.

Ještě více moci prezidentu Rooseveltovi! Celá země je za Vámi, plna naděje a vlastenectví. Jakoby použití propagandy k vyslání pacifistického národa do války nebylo dost... považte, jak se Amerika odvděčila svému lidu za porážku nacistů Operace Kancelářská spona. Operace Kancelářská spona znamenala bezpečný přesun nacistických vědců a agentů do CIA. Nacistů jako byl Josef Mengele - nechvalně známý "Anděl smrti", který prováděl experimenty na živých lidech v táborech smrti.

Tito profesionálové v oboru smrti dostali nové identity jako američtí občané a byli zaměstnáni v amerických laboratořích pro vývoj impozantního množství programů CIA - kontroly vědomí a nových produktů a nápadů pro expanzi amerického bio-chemického zbraňového arzenálu. Nejen, že společnosti jako General Electric, DuPont, Ford a Bell pomáhaly s akcí Kancelářská spona (Paperclip) pomáhali i Američané jako Prescott Bush - patriarcha prezidentské rodiny Bushů.

Dokumenty v Národních archivech a Knihovně Kongresu ukazují, že páchal zradu nepřetržitě mezi léty 1924 a 1951 poprvé používáním Židů k otrockým pracem v dohodě s nacisty a poté převezením těchto nacistů a jejich majetku do Ameriky. Ačkoli byl vlastizrádcem, tento nacistický kolaborant se stal senátorem a jeho rodina nabyla v Americe obrovské moci. Ale to není jediná fašistická rodina, která těží z tyranie proti lidskosti.

Soudní záznamy ukazují, že Rockefellerova Standard Oil Company prodávala více ropy Hitlerovi než Spojencům a proto, federální soudce rozhodl, že John D. Rockefeller spáchal velezradu vůči Spojeným státům. Velezrada. Nejohavnější zločin ze všech. Před druhou světovou válkou se tento muž spojil s Prescottem Bushem a britskou královskou rodinou v podpoře eugenických iniciativ, která daly vzniknout Hitlerovu programu rasové hygieny.

K nemalé hrůze, dnes zůstává Rockefellerova rodina, Spojené národy a Světová zdravotnická organizace v čele správy "populačních programů" navržených k redukci světové populace na lépe zvládnutelná čísla. Lze si jen těžko představit, jaké zvrácené nápady můžeme od těchto monster čekat. Abychom pochopili, jak se Rockefellerové vyhnuli trestu za zradu, musíme se vrátit do časů první světové války kdy Německo vyhrávalo válku bez jediné výstřelu na jejich půdě.

David Ben-Gurion - hlava mocné sionistické skupiny - a americké rodiny Rothschildovy oslovil Brity se slibem, že přivede Američany do války. Na oplátku chtěl Palestinu. Britové souhlasili s touto územní krádeží za cenu amerických životů a peněz, které nikdy nebyly splaceny podepsali Balfourovu deklaraci, která byla adresována Lordu Rothschildovi od bristké vlády a slibovala Palestinu Rothschildovým Sionistům jako "domov" pro židovský národ.

Toto bylo jednak zlověstné, ale též zbytečné jelikož Židé žili po tisíce let v míru mezi arabskou většinou na Středním východě a neměli nejmenší touhy ukrást jim zemi. Sionistická kolaborace s Brity fungovala: Německo přešlo z pozice jasného vítěze ke kapitulaci a podpisu Versailleské smlouvy - kde jinde? než v Rothschildově paláci.

Palestina byla poté prohlášena britským mandátem a Sionisté ji mohli rychle kolonizovat po druhé světové válce. V květnu 1948, byl Izrael za Rockefellerova vlivu na menší státy zvolen mezi členy Spojených národů. Izrael vyhlásil svou "nezávislost na britském mandátu"

DAVID BEN-GURION: Dnes, britský mandát nad izraelskou zemí končí. Vyhlašujeme židovský stát v prastaré zemi Izraeli. Bude se jmenovat Stát Izrael.

VYPRAVĚČ: a o rok později si nárokoval 78% Palestiny ačkoli jim patřilo pouhých 6%. Prvním ministerským předsedou Izraele byl Sionista David Ben-Gurion kdo zaměstnal agenturu Reuters - která patřila Rothschildově sionistické organizaci, aby začala enormní propagandistickou kampaň, která pokračuje dodnes. Spoluvina. Jakmile byl se souhlasem OSN zřízen izraelský stát a svět byl nadšen z pohádky o Židech konečně se navrátivších do Izraele, David Ben-Gurion začal s kampaní etnických čistek.

"Zabrali jsme jejich zemi... Musíme udělat vše k zajištění, že se nikdy nevrátí... Musíme užít teroru, atentátů, zastrašování, konfiskace půdy a odříznutí od sociálních služeb, abychom zbavili Galileu její arabské populace." - David Ben-Gurion, 1948.

Po více než šest dekád Izrael důsledně uskutečňoval tento nenávistný program kolonizace... etnické čistiky, vraždy, terorismus, krádež pozemků a kulturní genocidu se značným úspěchem díky americkým daňovým poplatníkům, kteří jim ročně věnují 3 miliardy dolarů v přímé ekonomické a vojenské pomoci. Obecně se soudí, že tyto peníze jsou nyní užívány k výstavbě této zdi apartheidu, jejíž každá další míle přijde na okolo 1 milionu dolarů. "Apartheid je zločin proti lidskosti. Izrael připravil miliony Palestinců o jejich svobody a majetek (a) udržuje systém hrubé diskriminace." - Nelson Mandela.

Izrael se stal nacistickým Německem ničícím zemi svých obětí, zabírajícím jejich majetek zřizujícím koncentrační tábory a dokonce označujícím lidi číslami na jejich rukou praktikami, která vedla Yaffu Yarkoniho, držitele izraelské ceny, aby vyjádřil svůj názor: "(Okupovaná) území by měla být vrácena a hotovo... měli bychom se poučit z Holokaustu a ne zneužívat a ponižovat ostatní národy." Yaffa Yarkoni hovoří o článku 49 Ženevské úmluvy která praví, že žádný stát nemá posílat své civilisty osidlovat okupovaná území.

"Osadníci" a "osady" jsou samozřejmě frázemi propagandy, které vyvolávají uklidňující pocity oprávněnosti hledání domova. Nicméně, jak též uznávaný novinář Robert Fisk píše ve své novele 'Velká válka za civilizaci': "Mnohem znepokojivějším - a výstižnějším - slovem pro izraelské zábory na Západním břehu a v Gaze od r. 1967 je kolonizace. Osadníci jsou kolonizátoři" - Robert Fisk.

Proč tedy svět neodsuzuje Izrael a nepožaduje jeho ústup z obsazených území?? Proč jsou USA jedinou zemí stále rozhodně podporující Izrael a jeho postupy? Laureát Nobelovy ceny míru, biskup Desmond Tutu z Jihoafrické republiky komentuje... "Izraelská vláda je v USA stavěna na piedestal a její kritika je okamžitě nazývána antisemitismem. Lidé v USA se bojí říci, že zlo je zlo, protože židovské lobby je mocné - velmi mocné." - Biskup Desmond Tutu z Jihoafrické republiky.

Cenzura
Nejdůležitějším vítězstvím Izraele v propagandě je přesvědčení, že Izraelci jsou oběti a Palestinci teroristé. Dosahují toho řízením médií. Podle izraelského historika holokaustu Yehudy Bauera je holokaust neustále zneužíván k odvrácení kritiky Izraele a jeho amorální politiky. "Sotva uběhne měsíc, aniž by nevznikl nový televizní pořad, film, drama, knihy, próza či poezie zabývající se tímto tématem, a tato záplava spíše narůstá než že by se snižovala." - Profesor Yehuda Bauer, Hebrejská univerzita, Jeruzalém.

Ve skutečnosti by vztah USA k Izraeli neobstál v pečlivém přezkoumání veřejností které by brzy odhalilo Izrael ne jako oběť, nýbrž jako nejmocnější zemi na Blízkém východě Je to čtvrtá největší jaderná mocnost a pátý největší producent zbraní na světě; vlastní jaderné, chemické a biologické zbraně ale díky USA nikdy nepodpsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní ani nepodstoupil mezinárodní inspekci; je též okupantem v ukradené zemi, který není nikým hnán k odpovědnosti za své činy.

"Všechno, co je pohyblivé, co se hýbe v této zóně, i kdyby to bylo tříleté děcko, je třeba zabít" Toto prohlásil izraelský důstojník, který byl zproštěn viny po zastřelení 13leté školačky, Iman al-Hams. Vypálil sedmnáctkrát. Poté co potvrdil zabití jeho vojákům, vysázel jí plný zásobník do její hlavy. Svět se nikdy nedozví tyto věci, jelikož Izrael to nedovolí. Izrael se prohlašuje za demokracii, ale přitom používá typ propagandy zvaný cenzura, kde jisté fráze a slova nejsou povoleny: Novinářům není povoleno používat slovo Palestina, je to... "Teroristická infrastruktura".

Tato území nejsou okupována, nýbrž: "ve sporu" Toto nejsou lidé usilující o svobodu od útlaku, jsou to "teroristé" Toto není stěna aparteidu, je to: "bezpečnostní bariéra" Toto není atentát a vražda, je to: "pacifikace" Toto není státem posvěcený teror, je to: "sebeobrana" Toto je všechno část opatrně připraveného plánu k "odlidštění" obětí nástroj osvojený od nacistů, kteří jej používali vůči židům, homosexuálům, cikánům a mentálně zaostalým.

Mezinárodní diplomacie Tato propagandistická fráze je nutná, pokud se imperialisté rozhodnou rozdělit nebo rozdat něco, co jim nepatří jako Palestinu nebo Koreu Díky západní propagandě polovina světa stále věří, že invaze do Koreje v r.1950 byla potřeba v boji s komunismem. Nemají představu, že náš Věčný vůdce chtěl sjednotit Koreu poté, co jejich vůdci nás rozdělili kvůli kšeftům a ziskům z války. Zůstali v nevědomosti o tom, proč cítíme tak silnou nespravedlnost.

Jaký byl výsledek této vykonstruované války? Válečné tažení a bombardování, které zničilo 75% naší země a zabilo 4 miliony našich občanů. Američtí bandité také testovali biologické zbraně schazováním infikovaného hmyzu a jiných prostředků na nás a na naše čínské bratry a sestry. Navzdory těmto odporným a zbabělým skutkům Západ nebyl schopen porazit náš slavný národ ve Vítězné Vlastenecké válce za svobodu.

Navzdory sedmi hrozbám jadernými zbraněmi od Spojených států (s jejich nezměrným bohatstvím a vojenskou silou) jsme zůstali neporaženi získávající jedno vítězství za druhým a nyní jsme jejich nejdéle vytrvávající soupeř. Oni se bojí nás. Ale my se nebojíme jich. Američané nás označují za "nepředvídatelné" a nebezpečné. ale přitom Američané jsou jediným národem choromyslným natolik, aby použili nukleární zbraně na lidské bytosti.

HLAS REPORTÉRA: Řeky a proudy po celém městě se začaly vařit, lidé zmizeli tam kde stáli, nechávajíc stíny jejich těl spálené na ulicích. V mžiku se 4 čtverečné míle Hirošimy staly nukleární pustinou. Uběhlo několik minut a snesl se černý déšť - lepivé kapky radioaktivního popela velikosti oblázků.

VYPRAVĚČ: A jsou to USA, kdo napadl 37 zemí v posledních 50 letech. My jsme nenapadli žádnou. I naši měkčí bratři a sestry na jihu cítí odpor vůči 33 000 imperiálním okupantům na jejich půdě. Také oni chtějí, aby Američané odešli, aby Korea mohla být sjednocena. Nechtějí spotřební otroci západu vědět proč jejich síly okupují naši zemi? Zajímá je to? Vědí o tom vůbec? Odpověď je taková, že většina to neví a ani je to nezajímá.

Jelikož jejich vlastníci mají plnou kontrolu nad tím, co uvidí a co si tudíž i myslí... Televize O mnoho přitažlivější než opium, nedozírně efektivnější ve formování chování a očekávání než alkohol a víra televize je nejsilnější zbraň psychologické války v historii. Spotřební otroci na západě plánují životy a vztahy okolo sledování televize. Používají ji jako chůvu pro jejich mládež, probouzejí se při při této droze konzumují ji kdykoliv je to možné během dne a chodí s ní spát, Oni ji dokonce berou se svým jídlem.

Televize, neboli TV jak ji na západě nazývají, nezabíjí. Pacifikuje, chlácholí mění diváky v poddajné zombie. Mající nepřítomný, skelný pohled na svých tvářích, protože jsou ve stavu podobném tranzu. Toto je ideál. Nyní spotřebitel sedí nehnutě, připraven na vštěpení názorů. Není nutna žádná síla, je svolným účastníkem Je zjevné, že štěstí na Západě vrcholilo v 50.letech před tím, než byla televize použita k prosazení kapitalistické konzumenstké zprávy.

Zprávy o tom, že jste nešťastní. Dokud si nekoupíte tento produkt... dokud nevypadáte jako tato osoba... nebo dokud nevypijete tento nápoj. Západ nazývá tyto obrázky reklamou. Reklama. Reklama je obojí - propaganda a distributor propagandy. Reklama je o vnucování produktu a vytváření umělých potřeb jelikož drtivá většina produktů je zcela nepotřebných. Reklama bezostyšně pěstuje pocit nespokojenosti jak ze sebe sama, tak ze svého majetku. Ve skutečnosti, hlavním účelem reklamy je otevřít emocionální slabosti a přimět lidi, jež nemají ten či onen produkt, cítit se postiženě

DOKTOR: Musíte si chránit kůži. Musíte si hydratovat kůži. Musíte si zvhlčovat kůži a taky si musíte dát kůži do pořádku.

VYPRAVĚČ: Korporace zaměstnávají psychology, spisovatele a filmaře aby prodali to, co je v zásadě stejným prodkutem. U této zubní pasty je například prohlašováno, že dává pocit svěžesti. U této, že má okouzlující pruhy s bělící schopností. Kdežto tato je pro lidi, kteří mají zuby natolik senzitivní, že se zdá jako by byly zasaženy bleskem. Jedním z triků efektivní reklamy je identifikovat produkt s všeobecně vnímanou, vysoce žádoucí vlastností.

Pokud toto koupíš, budeš mít čistou kůži a staneš se atraktivním pro druhé. Použij tento produkt a ukaž, že i ty můžeš být farmář. Řiď toto auto a vypadej svobodně a odvázaně jako tito herci. Reklama není nic víc než návnada. předložena jistým typům zákazníků. Jsou to ty samé metody, které se používají ke glorifikaci korporací které vyrábějí tyto produkty. Toto se nazývá "korporátní" propagandou.

Například: Společnost "General Electric" se rádá chvástá svoji "představivostí v práci" jež zahrnuje půjčování peněz a výrobní vybavení na budování raket a jiných zbraní. Pravda je taková, že korporace existují pouze k vydělávání peněz a jsou dkonoce právně povinny upřednostňovat generování zisků před jinými zájmy jako je blahobyt spotřebitelů. A neexistuje nice jako dostatečný zisk pro kapitalisty. Proto propagují globalizaci - nový slogan pro impérium.

Dovoluje jim propagovat jejich symboly, známé také jako značky, využíváním otrocké práce v zemích třetího světa. Tyto imperiální značky jsou symboly hodnoty a významu podobně jako vlajky. ale jejich jediná loajalita je vůči zisku, nikolik vůči státu. Jejich cíl? Maximální zisk. Jejich terč? Lidské bytosti: Obrátit je v bezhlavé konzumenty, kteří dychtí po produktu a stále jej kupují za každou cenu pro jejich stát, spoluobčany a okolí. A kvůli čemu?

Podívejme se na původ této reklamy. Tento produkt je pro ty, co mají peníze a vysoký sociální status podle své image. Tento ukazuje jak ona bizarní potřeba vypadat lépe než přátelé, spolupracovníci a sousedé je nelítostně zveličována a zneužívána. Reklama však není pouze pro dospělé... Propagandisté utratí 12 miliard dolarů ročně, specificky se zaměřujíce na děti, za účelem zformovat konzumentské zvyklosti v raném dětství.

Můžou vštípit jejich značku nekonečným opakováním dokola, dokud je dítě naočkované a zmanipulované mimo kontrolu. V 18 měsících jsou děti na západě schopny rozlišit rozdíly mezi značkami. A od dvou let požadují značkové produkty jménem. Od věku 7 let uvidí průměrné dítě každoročně okolo 20 000 televizních reklam.

REKLAMA: Jeden, dva, tři, čtyři. Nebudu to více nosit....

VYPRAVĚČ: Existuje jedna skupina po které reklamní agenti dychtí, a kterou si šlechtí více než jakoukoliv jinou. předpubertální a náctiletá děvčata Propagandisté toto nazývají "Tween market". ale ve skutečnosti se jedná o korporátní pedofilii. Cíl korporátní pedofilie je přimět mladé dívky cítit se podřadně a defektně zobrazováním idolů, jež jsou nedostižné a tyto obrázky jsou využívány proti konzumentům po zbytek jejich života k udržení pocitu jejich nedostatečnosti.

Pokud si nekoupí jejich produkt a nedrží se jejich značky. Módní průmysl je stejný. Obleč si toto a můžeš zapadnout. Vypadej takhle a budeš atraktivní a oblíbený jako lidé v těchto časopisech o drbech. Takoví lidé se nazývají "celebrity".

KARDASHIANS: Kde se začíná...? Kult celebrit

VYPRAVĚČ: Zatímco je přirozené, že se někdo stane oblíbeným, protože je nejlepší v tom, co dělá na Západě se dnes stanete celebritou když se jednoduše objevíte na obrazovce. Jakékoli obrazovce. Dokonce i omylem. Získáte důvěryhodnost a uznání za nic a čím více se objevujete, tím větší celebritou se stáváte. Pokud se stanete dostatečně velkou celebritou, stáváte se značkou se kterou se obchoduje stejně jako s jinými produkty.

Seznamte se s Kim Kardashian. Proslavila se vlastnictvím obchodu s oblečením a chozením po nákupech. Nosívá diamanty a kožešinu, které jsou na Západě symboly bohatství. A jelikož věří, že je výše než ostatní lidé, ignoruje opravdovou cenu tohoto luxusu. Tato celebrita se jmenuje Madonna. Nedávno zahájila trend nakupování pro děti z rozvojových zemí, což jí získalo ohromnou publicitu. Mohla by adoptovat jednoho z milionů chudých černých dětí v Americe, kteří jsou bez domova ale to by jí nepřineslo zájem, po kterém tak zoufale touží.

Seznamte se s Tigerem Woodsem: Atlet, který vydělal miliony dolarů na své image čestného a spolehlivého otce rodiny ačkoli měl tento nenasytný golfista styk s více než tuctem servírek, pornohvězd a druhořadých modelek najednou. Tento béčkový herec je pan Arnold Schwarzenegger zde se svou ženou při svém znovuzvolení guvernérem Kalifornie. Na rozdíl od jiného béčkového herce, ve funkci guvernéra Kalifornie, tento herec se nestane prezidentem protože splodil dítě se služkou v manželské posteli.

Tito dva herci jsou velkými celebritami. Jmenují se Brad a Angelina a jejich značkou je Brangelina. Také nakupují pro děti ze zemí třetího světa. Stejně jako jiné celebrity si neustále stěžují na pozornost médií, které se jim dostává ačkoli mají celé týmy propagandistů, kteří informují média pokaždé, když jdou nakupovat pro děti nebo nakoupí kávu oblečeni v posledních značkových šatech. Pravdou je, že celebrity jako tyto jsou pouhými komplici.

Kupříkladu, navzdory skutečnosti, že tabák obsahuje více než 2000 smrtelných chemikálií, které vedou k závislosti a zabíji lidi celebrity se nechávají často vidět v časopisech, filmech a módních přehlídkách s cigaretou Big Tobacco platí těmto cvičeným opicím, kolaborantům se smrtí, enormní částky za kouření a přikrášlení jejich produktu s vědomím, že mládež se chce stát celebritami také.

LARS VON TRIER: Nicole, nedělej to - slíbila jsi to.

VYPRAVĚČ: Někdy si status celebrity žádá hrůznou daň na lidském mozku, což vede ke zmatení a strádání. Tento chudák je pan Michael Jackson slavný hudebník, který nedávno zemřel na předávkování. Podívejme se, co udělala Amerika s tímto mužem: jeho předkové byli násilně přivezeni z Afriky jako otroci a své dětství strávil prací a účinkováním pro násilného otce který společně s nahrávacími společnostmi profitoval z jeho talentu.

Tolik bolesti ze strany kapitalismu vede ke krizi identity. Tyto znepokojivé obrázky nejsou filmovými triky ale výsledkem praktiky známé jako plastická chirurgie. Z průzkumů vyplývá, že 9 z 10 žen na Západě jsou nešťastné se svým vzhledem což je vede k utrácení množství peněz za kosmetiku, oblečení a plastické operace navzdory faktu, že se nikdy nestanou celebritami ani nebudou vypadat jako modelky z reklam.

To je konzumerismus. Mnoho z největších celebrit nemá vůbec žádný talent. Toto je velmi slavná žena, slečna Katie Price. Její obchodní značka je Jordan a přes mé pátrání se zdá zřejmé, že ve skutečnosti nedělá vůbec nic.

JORDAN: Miluju to.

VYPRAVĚČ: Toto je slečna Paris Hilton. Tento samolibý parazit pochází z bohaté hoteliérské rodiny. Glorifikuje svůj okázalý životní styl beze vší viny a prý si účtuje $150,000 za účast na párty. Má dokonce televizní program s názvem Můj nejlepší přítel navždy kde lidé soutěží, aby se stali jejími nejlepšími přáteli. To je důkaz, že na Západě může být cokoli napodobeno a komerčně využito.

Je to součást současného trendu na Západě, kterému se říká "Reality Television". Druh panoptikálních programů o narcisech bez talentu, kteří rádi hovoří o sobě a chodí po nákupech. Na poli americké reality TV soutěž je nelítostná pro nejbizarnější příklad takového zneužívání Existují pořady jako "The Swan"(Labuť) kde se ženy považované za ošklivé podrobují soutěži v plastických operacích, aby se ukázalo, ze které bude ta nejkrásnější.

THE SWAN: Je prostě příliš maskulinní: obličej, tělo, vlastně všude. Takže opravdu potřebujeme proměnit její tělo za pomoci liposukce, zvětšení prsou... je třeba ji zženštit obličej zdvihnutím obočí, plastikou nosu, vybrat tuk z tváří a brady. Naprosto si zaslouží být v tomto programu.

VYPRAVĚČ: Tato se jmenuje "My super sweet 16" (Mé supersladké šestnáctiny) kde děti mohou utratit desetitisíce dolarů jen proto, že mají šestnácté narozeniny. Chovají se k nim jako k celebritám přesto, že nikdy ničeho nedosáhly a jsou mimo realitu. Ale to je ničím ve srovnání se seriálem "The Bachelor" (Mládenec) kde se pohledný a bohatý mladík zaváže, že si vybere jednu z 16 potenciálních nevěst.

Z jeho upřímnosti při hovorech s těmi ženami mrazí stejně jako z jejich vyznání lásky Po prozkoušení všechn potenciálních nevěst, rozhoduje se, kterou si vezme a převrací tak nejosobnější rozhodnutí v komoditu v zážitek, který lze manipulovat, zabalit a prodávat po celém světě. Rozptýlení Techinky rozptýlení pozornosti jako televize a bulvární magazíny jsou nejlepšími nástroji propagandy, jelikož udržují lidi od myšlení a mluvení o důležitých otázkách.

Teď mají zas další: Herní průmysl dnes generuje více peněz než filmový a utvrdil Západ jako kulturu smrti, násilí a ničení. Toto je Grand Theft Auto 4. Zde můžete zabíjet vše, co se hýbe a mít sex s prostitutkami. Tato hra oslovuje tolik lidí, že se jí prodalo za půl miliardy během prvního týdne na trhu. Protože hraní a animace znecitlivuje vůči násilí a smrti mnoho miliard ve vojenském rozpočtu jde do náboru mladých, chudých a nevzdělaných lidí aby bojovali války za "Fortune 500" (= nejbohatší korporace) stejnými technikami.

VOJENSKÁ REKLAMA: Větina slouží jeden víkend v měsíci a dva týdny ročně.

VYPRAVĚČ: Tato hra je založena na takzvaném WWE, což je zkratka americkou wrestlingovou asociaci. Extrémní násilí, kterému fandí Američané lačnící po krvi. Znají jména každého z těch herců a přitom neví, kde na mapě je Británie navzdory snaze Britů být jejich nejlepšími přáteli. 85% amerických mladých dospělých nenajde Izrael, Irák ani Afghanistán na mapě světa. 30% nedokáže ukázat na Tichý oceán. 75% z nich neví, kolik mají USA obyvatel a 11% z nich nenajde na mapě ani svou zemi.

To je samozřejmě ideální: udržovat masy ignorantní a pacifikované na gauči rozptylovat je násilím, smrtí a iluzemi celebrit. Potlačit odpor a myšlení... přimět je vybrat si mdlé před zářným nesmyslné před důmyslným... a uchvátit je brakem. Toto je nyní, co lidé po celém světě považují za normalitu. Ta vykonstruovaná realita se stala skutečnější než tato: 10.8 milionů Američanů bez domova. Ale média nechtějí, aby ostatní o těchto Američanech věděli.

Pokud jich nelze využít pro zábavní průmysl. Seznamte se se slečnou Tyrou Banks bývalou modelkou, která má dnes svou talk show kde dělá, že se zabývá problémy lidí a společnosti vůbec ačkoli k tomu nemá žádné předpoklady. Tady se s vydává za bezdomovce, aby zažila život na ulici což je nemožné vzhledem k tomu, že vlastní několik domů a obrovské bohatství. Obecenstvo tuto maškarádu nezpochybňuje místo toho ji v touze mluvit o sobě svolně utvrzuje.

Zde vidíme pořad "America's Next Top Model" (= Příští topmodelka Ameriky) kde všechno je pokryto v její značce "Tyra". Každý musí vykřikovat a vřeštět a vypadat užasle při pouhé zmínce jejího jména. V tomto dílu musí soutěžící pózovat jako krví potřísněné a rozervané mrtvoly zatímco na druhé straně světa jejich spoluobčané postřílejí, ubodají a vyhodí do vzduchu přibližně 1,8 milionu iráckých civilistů.

Jako většina Američanů, ona neví a ani se nezajímá o tato čísla. Zajímá se pouze o život ve stylu nikoli o to podstatné. Terorismus Dnes existuje více obrazovek a časopisů plných propagandy než kdykoli jindy v historii a tyto jsou řízeny pouze pěti mamutími mediálními korporacemi. To vytváří více příležitostí k odvrácení pozornosti lidí od skutečně důležitých záležitostí. Více příležitostí k vymývání mozků.

Více příležitostí k prodeji jedovaté potravy a nepotřebných léků. Více příležitostí k infuzi nesmyslné, pokřivené reality... Ne, toto není hollywoodský trhák. Letadla vrážející do těchto věží jsou skutečná a tyo budovy padly jako podťaté včetně jedné, která vůbec nebyla zasažena. Americká populace byla terorizována, hypnotizována a traumatizována opakovanými záběry tohoto zničení a média stále opakovala dokola, že to byl teroristický útok.

Nicméně, 11 let po tomto dni, je více než zřejmé, že vše bylo zinscenováno podobně jako hollywoodský trhák. Logika, fyzika a dějiny ukazují, že to byla další operace pod zástěrkou jako zapálení Říšského Sněmu, Pearl Harbour a incident v Tonkinském zálivu a ankety v USA to podporují: 87% Američanů nyní věří, že jedenácté září bylo vykonstruovanou záminkou pro Válku proti teroru a příležitost odstraňovat jejich demokratická práva a svobody.

GEORGE BUSH: Jeden po druhém se teroristé poučují o významu americké justice.

VYPRAVĚČ: Ale skutečným ohrožením pro Američany není terorismus. Mezi léty 2001-9 se počet obětí terorismu držel na 3 000. V témže období bylo zemřelo 192 000 lidí následkem zabití či vraždy, 504 000 kvůli alkoholu za volantem, 360 000 sebevraždou, 456 000 pasivním kouřením, 873 780 na cukrovku, 4 622 268 na rakovinu, 304 000 v souvislosti s kouřením, 238 284 na nemoci srdce.

BUSH: Dnes spatřil náš národ zlo

BLAIR: Nespočineme, dokud toto zlo nevyženeme z tohoto světa

VYPRAVĚČ: Ale jejich vůdcové se zaměřují pouze na falešná nebezpečí terorismu zatímco umožňují farmaceutickým a potravinářským společnostem prodávat jedovaté jídlo, které zabíjí lidi ve vnitřní tiché genocidě. Dokonce ochraňují tyto vražedné společnosti: Kupříkladu cigarety jsou jediným zbožím, které nemusí obsahovat kompletní složení na obalu. Abychom byli spravedliví, bylo by obtížné nahustit jména všech 2000 jedů na tak malou krabičku.

Zde nám připomínají, že války se nevedou za vlajku a občany nýbrž za korporace. "Válku proti teroru", vykonstruovanou americkou propagandou k zastrašení a řízení populace nelze vyhrát...ale lze na ní bezmezně profitovat. "Bude již dlouho po mně, až nějaký chytrák zjistí, co se tenkrát dělo uvnitř oválné pracovny" - George W Bush, Washington, Máj 2008.

Revoluce začíná Jsme jedinou zemí na planetě, která nebyla napadena imperialistickou propagandou. Nepodlehli jsme jejich tyranii a nikdy nepodlehneme protože víme, že vládnoucí 1% má strach: Má strach z opravdové demokracie. Má strach, že lidé začnou propagandu rozeznávat a odmítat. Bojí se, že lidé budou požadovat více moci než podvodné šarády vydávané za volby. Bojí se, že se lidé začnou organizovat v odporu a přestanou dodržovat zákony, které je zbavují moci.

Bojí se, že lidé se začnou ptát, proč mají bojovat ve válkách za nejbohatší korporace. Bojí se, že lidé si začnou uvědomovat že ti, kdo páchají zrůdnosti proti lidskosti, mají jména a nemůžou se schovávat za vlajky a korporace navždy. Bojí se, že lidé se začnou shlukovat a užívat občanského zatýkání nebo ještě hůř. Však více než čehokoli jiného se bojí, že svět se rozhodne, že chce nový začátek revoluci, která nemá místa pro plenitele, zhoubce a vykořisťovatele.

My jsme ústředím této světové revoluce! Budeme bojovat do posledního dechu, abychom ubránili náš mírumilovný národ a Drahého vůdce před krutostí, vykořisťováním a chamtivostí zotročením a násilím proti všem bezmocným národům. Budeme se bránit tak, jako bráníme práva miliard lidí, kteří nemají užitek z pětisetleté éry Západní civilizace a zhoubného impéria korporátního kartelu. Musíme být neustále ostražití a na pozoru před jejich záludnými útoky na mysl. Protože již dříve přišli a přijdou znovu.
x Video severokorejských tvůrců prezentuje způsoby a nástroje západní propagandy na ovládání, manipulaci, odstranění a anestezii celých populací a národů. Video obsahuje i několik drsnějších scén (např. děti usmrceny americkým a izraelským netvorem, zabíjení zvířat), proto vyžaduje ověření věku. Kdo ještě nemá otevřené oči, začne mu dávat smysl to, co se kolem něho děje. Cílem tohoto videa není naštvat, ale přimět k zamyšlení.

Úvod
Vytvoření ideálů a iluzí
Strach
Náboženství
Vyvarujte se 1%
Vyvolávání psychózy
Přepisování historie
Zrod propagandy
Zatloukání a nečinnost
spoluviny
Cenzura
Mezinárodní diplomacie
Televize
Reklama
Kult celebrit
Rozptýlení
Terorismus
Revoluce začíná

Pozn. Spotter: Je přinejmenším zajímavé pozorovat sdělení tohoto videa z odstupu. :) Zajímavější než holá fakta, jsou však souvislosti..
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.