xVybranĂĄ videa
text k videu
Andreas Popp - Propaganda
ZdravĂ­m VĂĄs!
Existuje svoboda tisku, nebo se to aspoň říká. Upřímně řečeno, neznám nikoho, kdo by tomu skutečně věřil, přičemž mé okolí spíše nepatří mezi "normálně" smýšlející z hlavního proudu. nýbrž mezi autarkní myslitele. Takže můj dojem by neměl být vnímán jako representativní. Rozhodnutí švýcarských občanů, vyslovit se proti muslimským náboženským objektům, byly plné noviny protože toto "nacionalistické" chování občanů je prý neúnostné.

Všechny noviny, televizní pořady, a rádiostanice informovaly o rozhněvaných "moderních" evropských obyvatelích, kteří se za toto nestydaté švýcarské hlasování styděli. Legrační já znám spoustu lidí různé úrovně vzdělání kteří, ač mnohdy "pod vousy", toto rozhodnutí Švýcarů vítají jako velmi positivní z čehož se dá odvodit, jak moc se mediální líčení reality od té mojí domnělé, odlišuje. Tato zkušenost byla pro mně dostatečným popudem, abych se tímto choulostivým tématem zabýval, obzvláště, žije-li člověk v Německu.

Investigativní žurnalismus, tedy kritické, respektive odhalující pátrání se už v rámci předepsané propagandy podle mně vůbec nekoná. A jsem si jistý, že spousta žurnalistů tím trpí. Svoboda tisku nemá bohužel smysl když novinářské orgány samy nejsou svobodné. Velké mediální společnosti se nacházejí v rukou hrstky lidí, kteří po celém světě vyvíjejí tlak na zpravodajství a reportéři jsou povinni plnit příkazy, jinak jsou velmi rychle bez práce.

Pro ty, kteří si přesto přezevšechno troufnou klást kritické otázky, existuje poslední dehonestující instrument On je extremista, případně neonacista! Tento mnou často popisovaný likvidační obušek vyvolává u každého občana strach.

Neboť s touto nálepkou je další profesní kariéra nemožná. Člověk je tak raději ochoten nějakého finančního zločince v rámci "humáního" opatření integrovat zpět do společnosti lhostejno, jak moc jeho oběti a jejich příbuzní musí díky jeho zločinům trpět. Když dnes někdo byť jen pokládá určité otázky které nepasují do předepsané propagandy má to podle mně velice těžké. Nad protiargumenty ani nikdo neuvažuje. Možná ani žádné nejsou.

Místo tohoto přichází zničující paušální rozsudek. On je pravicový radikál! V mírnější formě je to třeba "konspirační teoretik", čili ne tak daleko od něj. Chtěl bych položit pár otázek, které by k těmto diskreditacím mohly vést. První otázka by byla třeba Nezničuje náhodou tato Multikulti společnost, kterou žijeme, zdravé etnické struktury? Jasný případ!

Tohle může říct jen "pravičák"! Že se třeba již zmínění švýcarští občané cítí ohroženi nekontrolovaným přistěhovalectvím protože se obávají rozmělnění jejich tradičních hodnot, je samozřejmě "hloupé smýšlení". Že si němečtí občané dělají starosti když jejich potomci ve školních družinách patří k menšině a ostatní děti přistěhovalců umí německy buď špatně, nebo vůbec se dá označit samozřejmě pouze jako "radikální smýšlení".

Clověk se nemůže ani ptát, jak se třeba v Německu cítí kurdský dědeček když vidí, jak se jeho 17ti letá vnučka v minisukni ozbrojena rtěnkou prohání městem a svůj volný čas doma tráví konzumováním pořadu "Německo hledá superstar".

Multikulti podle mně ZNIČUJE multikulturu na naší planetě. Že dnes v každém velkém městě existují čtvrtě cizinců, kteří od sebe žijí striktně odděleni Italové, Albánci, Rusové nebo Turci tak jak je to třeba běžné v dnešních USA, je mimo veškerou pochybnost. Když se chci, nebo dokonce musím, přestěhovat do nějaké cizí země, volil bych přece taky nějakou oblast, ve které najdu mnoho svých krajanů, no ne? Takzvaní "experti na integraci" nejsou evidentně schopni tuto přirozenou vlastnost člověka zničit.

Nemůže to být třeba tak, že všechny kulturní kruhy mají být touto politikou smíchány. K čemu to ale vede? Ačkoli se teď opakuji, je to velmi důležité Když se v hrnci smíchají různé barvy, je výsledek vždy hnědý. Tímto způsobem pak nemohu jednotlivé barvy v jejich plné kráse vychutnat. Diskutovat toto téma v takovéto formě je samozřejmě přisuzováno "pravicovým kruhům"

Ačkoliv se zde evidentně zkoumá strach PŘED radikálním vývojem. Když k tomu člověk přidá, že etnické zničení může sloužit tomu, aby bylo možné lidi politicky lépe vést protože vykořenění lidé ztrácí svoji kulturu a tradice, přichází u čtenáře takových vět druhý velký rozsudek To je nějaký konspirační teoretik! No jo...

Další otázka by mohla být Neměla by se podporovat ochrana národního hospodářství? Bylo tam slovo "národní"?? Tak to není třeba dlouho přemýšlet… No a když k tomu přidám ještě zlé slovo "protekcionismus" je to víc než jasné. Tento radikální výraz znamená konec konců Ochrana domácího hospodářství. Kam bychom to došli, kdybychom už v Německu nemohli kupovat levné oblečení z Indie, které vyrábí šikovné ruce tamních dětí? Smysl má přece i to, když krabi ze severního moře dopravujeme letadlem do severní Afriky k loupání aby byli na druhý den nabízeni v housce německým plážovým výletníkům.

Není také efektivní, když se východní Němci stěhují do Rakouska aby pak jako číšníci v této nádherné alpské zemi obsluhovali západoněmecké turisty zatímco Rakušané díky tomu ztrácejí svou práci? Třeba bychom měli některé výrazy lépe prozkoumat. Například: INTER = "mezi" a NATIONAL = "regionální lid". Takže pojem INTER - NATIONAL znamená "mezi jednotlivými autarkními národy a hospodářskými poměry". Další otázka Může EU a globalizační šílenství být pro lidi spíše škodlivé? a jééje! to člověk hned víc než jasně rozpozná "Nepřítele Evropy"!

Kdo je proti EU-administrativě, je spiklencem proti Evropanům. Tak jednoduchý bývá pohled na svět. Konec konců pociťujeme mezi sebou velikou solidaritu pročež také vyšli hamburští přístavní dělníci do ulic demonstrovat za své propuštěné aténské kolegy. Obzlávšť zlí konspirační teoretikové tvrdí dokonce že EU-moloch je jedna velká daňová zhovadilost ve které si jen lobysti přicházejí na své. Jaký je vlastně protipojem globalizace? Nic Vás nenapadá?

Tak to není ani moc důležité, když člověk nemůže ani pojmenovat případnou alternativu. Však se dnešní štěstí přinášející zřízení vyplatilo všem Kdo tvrdí opak je…? No, však víte. Poslední otázka možná Jsou historické knihy často manipulovány? Ajajaj!! teď to začíná být pořádně radikální a nůž v kalhotách stoupenců mainstreamu se otevírá. To vážně existují lidé, kteří tvrdí, že se historické knihy falšují vždy tak aby současní mocnáři z nich mohli ospravedlnit svoji současnou pozici?

Dělal to ostatně také již Napoleon musel to být také jistě pěkný radikál. To je samozřejmě radikální smýšlení! Je přece mimo veškerou pochybnost, že zlý Bin Ládin zorganizoval 9/11 a že Iráčané byli krůček před tím, než pomocí svých zbraní hromadného ničení proměnili svět v prach a popel, kdyby nás před tím pan Bush neochránil. Nositel Nobelovy ceny pan Obama nám přeci jasně ukazuje, že tento svět je řízen laskavou rukou.

Onehdá jsem se v rámci nedávného jubiela sám sebe ptal, proč tehdá sověti v rámci berlínského vzdušného mostu v roce 1948 nenechali americké letouny prostě a jednoduše sestřelovat? Bylo by to přeci naprosto jednoduché. Místo toho se nemohu zbavit dojmu že se Sověti a Američani na berlínském vzdušném mostu dohodli jen proto aby stvořili nové obrazy nepřítele které pak způsobily novou výnosnou spirálu zbrojení ku prospěchu finačního monopolu čemuž se říkalo "Studená Válka".

Samozřejmě jsem tyto absurdní myšlenky docela odbyl ale vidíte, že člověk může hned sklouznout do celkem radikálního myšlenkového světa a tím urážet upřímné mírové cíle našich transatlantických partnerů. U historických knih není přeci o čem pochybovat a když jsou Germáni popsáni jako v kožešinách pobíhající řezníci jejichž jediný úkol spočíval v tom likvidovat dobré Římany tak je to prostě tak! Vždyť jsou přeci všechny historické dokumenty prověřeny Katolickou církví a kdo by chtěl o jejich pravosti pochybovat?!

A proto existuje hrozba těžkých postihů pro ty, kteří se historií zabývají a pokládají nekontrolované otázky. Zde však můžeme důvěřovat naší justici která v rámci právního státu zavedla §130 (v CZ podpora hnutí…), aby vzala extremistickým elementům vítr z plachet. Sláva německého rozdělení moci na legislativu, judikativu a exekutivu, která zabraňuje politickému vlivu na tyto struktury ?!? Na tomto místě končím s dalšímy příklady. Oficiální zástupci lidu evidentně netuší jaký nebezpečný myšlenkový potenciál číhá pod rouškou multikulturních "občanů" sjednocené Evropy.

Nebo to snad vědí?! Jsou snad žurnalistické terapie žádané proto aby jen málo lidí kladlo systémové otázky? aby z nich odvodili skutečně postiviní možnosti změny? Přemýšlejte přeci sami KOMU prospívá šíření údajných pandemií, klimakatastrof, ozonových děr a deklarací jakýchsi "teroristických států" v gigantickém propagandistickém nasazení. Nebo to raději nedělejte protože potom se stanete velmi rychle konspiračním teoretikem Rychleji, než si myslíte.

Budete-li pokračovat dál, není cesta k "radikálovi" vůbec tak dlouhá. Ostatně, v levicovém politickém táboře se výrazně rozlišuje mezi pojmy "levicový" a "levicově radikální" - kterým se také říká "autonomové". V pravicovém spektru se nerozlišuje nic. Pravice je radikální vždy. přičemž mnozí kupodivu bystří levicoví aktivisté bývají ve stejných otázkách také dehonestováni, že jsou pravicoví radikálové Chování oficiální politiky podněcuje skutečně radikální elementy ať už z levice nebo pravice které nikdo, kdo má rozum nechce.

Možná by se neměli v rámci tolik vychvalované Demokracie vylučovat z diskusí jinak smýšlející lidé Pokud se pomalu neprobudíme může se dramatická fáze naší historie opakovat. A to by znamenalo tragédii. Já si přeji Demokracii, ve které je národ suverénem. V tomto smyslu Vám přeji pěkné chvíle s mnoha pokojnými myšlenkami. Váš Andreas Popp Překlad & Titulky: Zvídavý Vincenc zvidavyvincenc.wordpress.com nýbrž by se měli "umlčet" výměnou argumentů, pokud je to seriósně možné.
x Jak přemýšlí většina "obyčejných" lidí a proč?
Jak se lidé dozvídají informace, odkud, a jak je poté vstřebávají?
Co bývá zpravidla následkem jednoduchého nasávání pravdy z Novy a ČT1?
Jak fungují mechanismy kontrolovaného zpravodajství - propagandy - se dozvíme z pohledu německého profesora, makroekonoma a filosova Andrease Poppa s českými titulky.
Přečtěte si také článek o demokracii, novém náboženství od stejného autora.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
PoĹĄli link
Ahoj, podĂ­vej se na zajĂ­mavĂŠ video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.