xVybraná videa
text k videu
V srdci "rozhlednového království"
 • Počet rozhleden v České republice už dosáhl čísla 150. Zvýšil se i počet přístupných rozhleden, kterých je dnes více než 120.
 • Nejznámější česká rozhledna na Petříně prochází rozsáhlou rekonstrukcí za několik desítek miliónů Kč, která skončí v roce 2001. V letní sezóně je však Petřínská věž návštěvníkům otevřena.
 • Rozhledna na Městské hoře v Berouně byla kompletně opravena a od roku 1999 opět slouží veřejnosti.
 • U rozhledny na Dědu se podařilo otevřít výhled zatím alespoň jedním směrem. Věřme, že se správci lesa postupně pokusí obnovit celý kruhový výhled

 • Milníky v historii rozhleden
 • Od roku 1990 bylo opraveno a znovu zpřístupněno více než 30 rozhleden, které byly do té doby uzavřené nebo se dokonce nacházely v troskách.
 • Během téže doby bylo postaveno 25 nových rozhleden a další jsou ve výstavbě.
 • Od natočení cyklu Rozhlédni se, člověče, tedy za pouhé dva roky, se rodina rozhleden rozrostla o 10 nových staveb.

 • Od skalních vyhlídek k architektonickým dílům
 • Doba, kdy rozhledny byly zapomenutými stavbami bez historie je již minulostí. Dvousetleté dějiny rozhleden v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mapuje stejnojmenná výpravná kniha, vydaná v roce 1999.
 • Turistům slouží také mapa Rozhledny ČR, na níž lze nalézt všech 150 existujících staveb.
 • Rozhlednoví nadšenci soutěží o odznak Rozhledník, který lze získat za návštěvu alespoň třiceti vyhlídkových staveb.
 • Rozhledna na Chlumu, z níž pan Munzar ukazoval místo krvavé bitvy u Hradce, byla v roce 1999 stržena. Na jejím místě nyní stojí moderní telekomunikační a vyhlídková věž.

 • Jizerské hory
 • Unikátní objekt vysílače a hotelu na Ještědu - byť není rozhlednou - dostal ocenění Stavba 20. století.
 • Vyhlídková restaurace Petřín na okraji Jablonce n.N. prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od léta roku 2000 je opět připravena sloužit návštěvníkům.
 • Nejstarší železná rozhledna v Čechách, Slovanka byla opravena zásluhou dobrovolného občanského sdružení nákladem 350 tisíc Kč. Od července 2000 je opět veřejnosti přístupná.

 • Děčínsko
 • Rozhledna na Děčínském Sněžníku může opět nabídnout turistické zázemí. Na místě chaty, nesmyslně zbourané za minulého režimu, vyrostl v roce 1999 nový výletní objekt.
 • Ani rozsáhlé dobrovolné sbírky na záchranu železné rozhledny na Studenci zatím neumožnily její záchranu. Proti záchraně této technické památky se postavila lesní správa Rumburk.
 • O rozhlednu na Vlčí hoře nyní pečuje odbor KČT v Krásné Lípě, který ji v roce 1999 spolu s městem kompletně opravil.
 • Rozhledna na Jedlové se stala jedním z hlavních turistických magnetů Lužických hor. Co však vadí každému návštěvníkovi, je nevzhledná železná konstrukce postavená pro účely mobilní telefonie, která více než dvakrát převyšuje starou rozhlednu a hrubým způsobem deformuje siluetu kopce, zvaného kdysi „Rigi Lužických hor".

 • Krušné hory
 • Řadu let uzavřená kamenná rozhledna v Hoře Svaté Kateřiny by se měla dočkat opravy a zpřístupnění nejdéle do roku 2001.
 • Návštěvníci rozhledny na Tisovském vrchu u Nejdku již mají možnost občerstvit se v malé chatce při věži. Ta byla obnovena v roce 1998.
 • Veřejnosti přístupná je již také chata s rozhlednou na Olověném vrchu u Kraslic. 1.Hora Svaté Kateřiny, 2.Císařská rozhledna u Nakléřova, 3.Strážiště (Partyzán) nad Chomutovem, 4.Klínovec, 5.Plešivec, 6.Tisovský vrch, 7.Blatenský vrch, 8.Olověný vrch, 9.Háj u Aše

 • Západočeské lázně
 • Rozhledna na Bohušově (nebo také Šibeničním) vrchu v Plané u Mariánských Lázní už opět slouží veřejnosti. Město ji nechalo opravit nákladem téměř 250 tisíc Kč. Slavnostní otevření se uskutečnilo ve sváteční den 28.10.1999. Věž je volně přístupná.
 • Vyhlídkovou kavárnu Kamzík v Mariánských Lázních zatím takové štěstí nepotkalo. Město pro ni stále hledá vhodného majitele, který by investoval do její rekonstrukce.
 • Kromě rozhleden zdobí výšiny kolem Karlových Varů a Mariánských Lázní řada altánků. V obou lázeňských městech existují nadace, které se snaží vrátit lesk i těmto drobným vyhlídkových stavbám.

 • Šumava
 • Vrchol Čerchova už neobklopuje ostnatý drát. Po dlouholetých bojích s představiteli armády získal v roce 1999 Klub českých turistů rozhlednu zpět do svých rukou a okamžitě se pustil do její opravy. Peněžními dary na ni přispěli lidé z celé republiky. Rozhledna by měla být zpřístupněna od léta 2000.
 • Rozhledna na Poledníku upravená z bývalého vojenského objektu se stala jedním z nejatraktivnějších míst Šumavy. Od jejího otevření v roce 1998 ji navštívilo již více než 100 000 turistů.
 • Možnost rozhlédnout se z Dyleně už není jen teoretická. Majitel tamější věže jednou či dvakrát za rok umožňuje přístup na ochoz objektu.

 • Orlické hory a Jeseníky
 • Na Králickém Sněžníku možná vyroste nová rozhledna. Usilují o ni společně čeští a polští turisté.
 • Kudlichova rozhledna na Strážišti u Úvalna se pravděpodobně ještě v roce 2000 dočká rekonstrukce a zpřístupnění. Největší prostředky na opravu poskytly spolky a organizace z Německa a Rakouska.
 • Vyhlídková věž u chaty na Suchém vrchu v Orlických horách už opět slouží návštěvníkům.

 • Zbytek Moravy Morava už není popelkou mezi rozhlednovými kraji. Od natočení pořadu na jejím území vyrostlo celkem pět nových rozhleden:
 • telekomunikační a vyhlídková věž na Čartaku v Beskydech, tyčící se poblíž hraničního přechodu Bumbálka,
 • dřevěná rozhledna na Landeku v Ostravě,
 • betonová a svým provedením unikátní multifunkční věž Bílé hoře u Kopřivnice,
 • jednoduchá dřevěná rozhledna v Modré u Uherského Hradiště, kterou postavili místní občané a skauti,
 • vzhledově zajímavá ocelová věž na Oslednicích u Telče.

 • Rozhledny v číslech
 • Počet rozhleden v České republice už dosáhl čísla 150.
 • Zvýšil se i počet přístupných rozhleden, kterých je dnes více než 120.
 • Od roku 1990 bylo opraveno a znovuzpřístupněno více než 30 rozhleden.
 • Dalších 25 vyhlídkových staveb bylo nově postaveno.
 • Od natočení cyklu Rozhlédni se, člověče, tedy za pouhé dva roky, se rodina rozhleden rozrostla o 10 nových staveb. Patří mezi ně i nová věž na Hořickém chlumu, která byla zpřístupněna několik týdnů po návštěvě natáčecího týmu.

 • Stavitelé rozhleden
 • Od roku 1800 do roku 2000 bylo na území České republiky postaveno více než 320 vyhlídkových staveb. Tolik jich je zdokumentováno v knize Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, která vyšla v roce 1999.
 • K negativnímu rysu výstavby moderních rozhleden patří šablonovitost. Některé stavební firmy se snaží uplatňovat stále stejný typ konstrukce. Např. původně unikátní konstrukce na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí existuje nyní již ve čtyřech provedeních a podle podobného (dokonce ještě úspornějšího) vzoru se buduje několik dalších kopií.
 • Přesto i v dnešní době vzniklo několik velmi pěkných rozhleden, za něž se jejich architekti nemusejí stydět: např. na Vrátenské hoře u Mělníka a na Bíle hoře u Kopřivnice.

 • Rozhlednové rarity
 • Unikátní rozhledna Gablenzova památníku bývá přístupna jednou ročně ve výroční den konání bitvy u Trutnova, která se odehrála 27.6.1866.
 • Rozhledna na Chlumu, poblíž bojiště u Hradce Králové, už neexistuje. V roce 1999 byla stržena. Na jejím místě nyní stojí moderní telekomunikační a vyhlídková věž.
 • Věž observatoře na Milešovce je od roku 1998 opět přístupná veřejnosti. Nabízí se z ní jeden z nejkrásnějších pohledů na České středohoří.

 • Zapomenuté rozhledny
 • Unikátní rozhledna v Kryrech je opět veřejnosti přístupná. Radní tohoto malého městečka na Podbořansku ji v roce 2000 nechali opravit.
 • Z honosných vyhlídkových restaurací na severu Čech se zatím podařilo zachránit jen Petřín v Jablonci nad Nisou. Jeho rekonstrukce byla úspěšně zakončena v roce 2000.
 • Vyhlídkové objekty Větruše v Ústí nad Labem, Hrádek v Teplicích či Hrádek ve Varnsdorfu však dále chátrají.
 • Obnova rozhledny na Rudném je od roku 1999 součástí programového prohlášení jihlavské radnice.
 • Reálnou šanci na záchranu má i bývalá rozhledna na Hardu v Sokolově. Místní radní vyhlásili v roce 2000 sbírku na její rekonstrukci.

 • Jak se staví rozhledny
 • Svépomocné aktivity a ochota pomoci hraje roli při výstavbě či opravě rozhleden i dnes.
 • V nedávné době proběhly či stále ještě probíhají sbírky na obnovu rozhledny Slovanky v Jizerských horách, na opravu Dobrošova u Náchoda či na rekonstrukci Kurzovy věže na Čerchově.
 • Důkazem toho, že výstavbu rozhledny je možné provést vlastními silami, je dřevěná věž postavená občany a skauty u obce Modrá na Uherskohradišťsku v roce 1999.
 • Sdružení obcí Kokořínska zrealizovalo vizi na rozhledny na Vrátenské hoře s podporou telekomunikačních firem. Zajímavě vyřešená rozhledna byla otevřena 28.10.1999 za účasti několika tisíc lidí.
 • V současné době existuje více než dvacet projektů nových rozhleden: od jednoduchých dřevěných konstrukcí, jejichž realizaci si předsevzaly malé obce či spolky, až po unikátně pojaté návrhy, pod nimiž jsou podepsáni význační čeští architekti. Přejme jim i sobě, aby se plány podařilo splnit.
 • x S Luďkem Munzarem nejen o rozhlednách, ale i o schoponosti zastavit se a podívat se na život trochu z nadhledu.
  Cyklus dokumentů o českých, moravských a slezských rozhlednách. V něm, ač se to zdá neuvěřitelné, dochází poprvé v našich dějinách k zachycení historie, současnosti i budoucnosti českých, moravských a slezských rozhleden. Projekt je to o to záslužnější, že o rozhlednách stojících na území České republiky neexistovala až doposud žádná soustavná literární práce. Připravil Bedřich Ludvík.
  xRubriky
  Odkazy
  Měsíční archiv
  Výběr tématu
  Anketa

  Nefunguje
  Nefunguje video na této straně?
  Pošli link
  Ahoj, podívej se na zajímavé video
  Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

  Odkaz videa
  Credits

  webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.