xVybraná videa
text k videu
Záhada úzkosti - Je vaše úzkost normální, a nebo už je to nemoc?
Strach, který přerostl do rozměrů, kdy už je potřebná návštěva psychiatra. Druhý díl cyklu autorky a režisérky Moniky Rychlíkové, který si mimo jiné klade za cíl destigmatizovat a demytizovat psychiatrii jako obor, vám možná pomůže rozpoznat, kde se teď nacházíte právě vy. Ale i pokud vás tyto problémy netrápí osobně, možná vás zaujmou výpovědi pacientů, procházejících terapií. Úzkost jim totiž dosud znemožňovala normálně žít.
MUDr. Jiřina Kosová a také průvodce celým pořadem, prof. MUDr. Cyril Höschl nám pomohou naučit se rozlišovat mezi sociální fobií, generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou či posttraumatickou stresovou poruchou. Přiblíží nám fáze úzkostného stavu, jeho spouštěče a také dnešní možnosti jeho léčby. Nahlédneme přímo do probíhající skupinové psychoterapie, která pacientům pomáhá se úzkostí jednou provždy zbavit a opět vstoupit do běžného života.

Záhada nevědomí - Jak proniknout k prapůvodním motivům našeho jednání?
Víte, na základě jakých traumat se u někoho může rozvinout hysterická porucha? Proč člověk některé zážitky vytěsňuje a jakým způsobem to dělá? A kde vlastně v mozku nevědomí fyzicky sídlí? Jedním ze způsobů, jak zmapovat hlubší důvody duševních pochodů i našeho jednání, je cesta psychoanalýzy. Není to však cesta krátkodobá ani jednoduchá. Nejen psychoanalytickým léčebným metodám je věnován první díl cyklu, jehož autorkou a režisérkou je Monika Rychlíková.
Některé z procesů v lidském nevědomí nám v pořadu přiblíží doc. Václav Mikota, prof. MUDr. Jiří Horáček, PhDr. Petr Knotek a také průvodce celým pořadem, prof. MUDr. Cyril Höschl. Zajímá vás třeba i to, jaké finanční náklady v současném světě léčba duševních poruch představuje? Úvodní díl zdařilého vzdělávacího cyklu je informačně pestrý a nápaditý. Režisérka používá k vysvětlení složitých fakt také humorné hrané scénky.

Záhada deprese - Deprese jako život ohrožující duševní porucha.
Deprese někdy bývá označována za naučenou bezmocnost. Člověk má pocit, že ztrácí na události ve svém životě vliv. I nejobyčejnější úkon může být problémem. Zhoršená kvalita spánku, nechuť k jídlu, pesimistické myšlenky, nedostatek energie... Depresí trpí čtyřikrát častěji ženy než muži. Víte, jak se deprese léčí a jaký je rozdíl mezi depresí a bipolární poruchou? A jakou u bipolární poruchy hraje roli dědičnost?
V dalším díle vzdělávacího cyklu, který si klade za cíl nejen odhalovat skrytá zákoutí lidské psychiky, ale zbavit obor psychiatrie zažitých předsudků, uvidíte například MUDr. Pavlu Stopkovou, která se léčbou a výzkumem těchto poruch zabývá. O svých zkušenostech s léčbou depresivních pacientů hovoří i průvodce celým pořadem, prof. MUDr. Cyril Höschl. V nápaditě pojatém vzdělávacím cyklu režisérky Moniky Rychlíkové uvidíte i pacienty, kteří léčbou deprese či bipolární poruchy prošli. Deprese se nevyhnula ani mnoha osobnostem, které vynikly v politice či umění.

Záhada psychózy - Psychóza znamená ztrátu kontaktu s realitou.
Mgr. Eva Šlesingerová, doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, prof. MUDr. Jiří Horáček, MUDr. Filip Španiel a průvodce celým cyklem prof. MUDr. Cyril Höschl nám tomto dílu vzdělávacího cyklu, věnovaného tajemstvím lidské psychiky, přiblíží problematiku psychotických onemocnění. Víte, jakou roli u psychóz hraje nervový přenašeč dopamin? Co to je relaps onemocnění? Jaký je rozdíl mezi halucinacemi a bludy? A jaká hlediska v pohledu na psychózy uplatňuje obor zvaný etnopsychiatrie? Část pořadu je věnována také mimořádně zajímavému českému vynálezu: systému ITAREPS, který s použitím moderních komunikačních technologií dokáže předvídat zhoršení stavu u psychotických pacientů a tím zabránit vysokému počtu hospitalizací. Tento díl cyklu, stejně tak jako všechny ostatní, vznikl v intenzivní spolupráci s Psychiatrickým centrem Praha a jeho předními odborníky. Autorka a režisérka celého cyklu Monika Rychlíková používá nápaditých a názorných postupů, aby problematiku důkladně přiblížila laikům, ale zároveň i obohatila odborníky, kteří už o tématu leccos vědí.

Záhada schizofrenie - Osobnost, ve které došlo k rozštěpení.
Schizofrenií v současné době trpí asi 1 % světové populace. S touto nemocí je spojeno mnoho předsudků. Je však schizofrenik skutečně člověkem bez životní perspektivy? Bez schopnosti a možnosti navazovat vztahy a normálně pracovat? A lze jeho problémy zmírnit nebo dokonce zcela odstranit? Může být schizofrenie spojena s nějakou výhodou, například se zvýšenou schopností tvořit, mimořádnou inteligencí či matematickým nadáním? Na tyto a další otázky v pořadu odpovídají například MUDr. Filip Španiel, doc. František Šťastný, MUDr. Tomáš Páleníček a nebo RNDr. Věra Valešová - Bubeníková. Režisérce Monice Rychlíkové, která je zároveň autorkou celého cyklu, se za pomoci vynikajícího průvodce celým pořadem, prof. MUDr. Cyrila Höschla, podařilo citlivě a důkladně nahlédnout do dalšího tajemného zákoutí problematiky duševních onemocnění.
x Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl. Režie M. Rychlíková
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.