xVybraná videa
text k videu
Přišli předkové jihoafrického národa Lembů kdysi z Blízkého Východu? Další díl dokumentárního cyklu je věnován jedné velké biblické záhadě. V Knize královské se dočteme, že severní izraelské království v osmém století před Kristem zničil vpád Asyřanů. A bylo ztraceno víc než území. Deset z dvanácti izraelských kmenů zmizelo v historii a mýtech. Ale jeden ze ztracených kmenů možná přežil – na tom nejnepravděpodobnějším místě. Mohli dávní Židé dojít z Blízkého Východu až do jižní Afriky? Příslušníci místního kmene Lembů tvrdí, že ano. A zkouška jejich DNA leccos napovídá…
x Dokumentární seriál je expedicí do 4000 let dlouhé židovské historie. Začíná se v období, kdy Židé žili jako nezávislá etnická skupina na Středním východě, pokračuje po mnoho staletí a vede nás přes mnoho zemí a kontinenty až do současnosti. Dokument zkoumá kořeny židovského národa a snaží se odhalit, jak vznikla monoteistická víra a poskytla základ pro jiné monoteistické náboženství. Hledá klíč k odhalení záhad judaismu na archeologických nalezištích a navštíví centra kultury a písemných důkazů židovské diaspory.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.