xVybraná videa
text k videu
Jacque Fresco Před lety jsem se ptával lidí: Myslíte, že se někdy dostaneme na měsíc? Říkali, "Ani za tisíc let." Zeptal jsem se "Studovali jste rakety nebo vesmírné cestování?" -"Ne." Tak jak jste na to tedy přišli? -"Prostě zdravý rozum." Kdybychom měli zdravý rozum, nebyli by války, chudoba, hlad, ani ničení životního prostředí. Když dokážeme poslat člověka na Měsíc, jistě také dokážeme vyřešit i tyto problémy.

Jeff Hoffman, bývalý NASA kosmonaut Stejně jako většina dětí, když mi bylo šest, tak jsem snil o létání ve vesmíru. Jsem dost starý na to, aby jediní astronauti v mé době byli Flash Gordon a Buck Rogers. Nepolevil jsem a stal se profesionálním astronomem. Měl jsem tolik štěstí, že mě vybrali do první skupiny astronautů. Dlouho jsme se na to připravovali. Samo sebou, procházíte mnoha různými typy simulátorů.

Ale když doopravdy sedíte ve skutečné raketě, Uvědomíte si "Hej, tohle už není simulátor!" Raketa na plošině se trochu třese. Pak dole pod vámi slyšíte takové burácení. Celý raketoplán se lehce nakloní dopředu. A potom, jak se vrací zpět do vertikální polohy, se zničeho nic ozve, "Wham!" pořádný zážeh trysek. V kabině jsou neskutečné vibrace a hluk. V následujích dvou minutách sedíte na obrovském množství energie.

Jenom jsem se držel a v hlavě jsem si říkal Páni! Doufám, že se celá tahle věc udrží pohromadě. Samozřejmě, vydržela. Ale tou dobou už jsme se dívali z okna. Obloha se už z modré změnila na vesmírnou černotu. Ve výhledu se objevuje vzdálené pobřeží Afriky. Ten pocit kdy jsem si uvědomil, "Páni, jsem ve vesmíru!", nikdy nezapomenu. Na orbitě vidíte východy a západy slunce šestnáctkrát každých 24 hodin. Přelétání nad Zemí, především v noci, vám dá opravdovou představu o lidské civilizaci.

Během dne se díváte dolů a vidíte barvy Země. Vidíte tvary zemské masy tvořící kontinenty. Ve dne lze spatřit spoustu krásných věcí. Stejně tak je vidět i vliv, jaký má lidstvo na naši planetu, a ten dokáže být hrůzostrašný. Za dobu 11-ti let létání jsem pozoroval průběžné odlesňování Amazonského pralesa. [Rondonie, Brazilie 2010] [24 let odlesňování] V noci vidíte všude po Zemi neustálé vypalovaní lesů pro zemědělské účely.

Můžete vidět zanášení přístavů. Můžete vidět, jak se v Africe každý rok posouvá hranice stromů. Víme o globálním oteplování a o tom, co děláme s atmosférou. Další věc, o které si opravdu uděláte představu z vesmíru, je to, jak tenká naše atmosféra je. V podstatě ta myšlenka, že vidíme tyto enviromentální škody, na Zemi, vytvořené člověkem, akorát z vesmírné perspektivy, z toho dělá něco, co nedokážeme ignorovat. Planeta reaguje na přítomnost lidstva.

Carl Sagan, "Bledě Modrá Tečka", 1994 Země je velmi malé jeviště v ohromné kosmické aréně. Pomyslete na ty potoky krve prolité všemi generály a císaři v honbě za slávou a vítězstvím, aby se mohli stát krátkodobými pány kousku tečky. [Země z 6 mld km] Pomyslete na bezbřehé krutosti prováděné obyvateli jednoho koutu tohoto bodu stěží odlišitelným obyvatelům jiného koutu. Jak prahnou po vzájemném zabíjení, jak zanícená je jejich nenávist.

Naše chování, naše domýšlivost, klamná představa o výsadním místu ve vesmíru blednou před tímto slabým světelným bodem. Naše planeta je osamělé smítko v okolní rozsáhlé kosmické temnotě. V tomto ohromném vesmíru nic nenaznačuje, že odněkud přijde pomoc, která nás zachrání před námi samotnými.

Venus Projekt představuje
Volba je na Nás
Dokumentární film od Roxanne Meadows, Joela Holta Hudba: Kat Epple

Část 1.
Poprvé v historii máme možnosti, technologie a vědomosti dosáhnout globální společnosti hojnosti pro všechny. Nemůžeme pokračovat v tom, co děláme, jinak budou následky hrozivé. Podle prohlášení UN z roku 2012 je očekáván globální populační růst ze sedmi miliard na necelých devět miliard do roku 2040. Poptávka po zdrojích poroste exponenciálně. Do roku 2030 se předpovídá růst potřebného množství jídla o 50%, energii o 45% a vody o 30%.

V současnosti využíváme přírodní zdroje o 50% rychleji, než je planeta stíhá obnovovat. Bude-li to takhle pokračovat, budeme v r. 2030 potřebovat další tři Země, abychom uspokojili poptávku, kterou máme dnes. Co je šesté vyhynutí? Probíhá už teď? Co je jeho příčinou? Co my, jakožto lidské bytosti, děláme této planetě mění základní podmínky života, velmi dramaticky a velmi rapidně.

Vypravěč A přesto, od ekologických katastrof k válce, naše zastaralé žebříčky hodnot udržují toto šílenství, které nás ohrožuje na tolika frontách. Je snad nejlepší, na co se zmůžeme, jen zametat stopy? Jsou politici schopní či vůbec kompetentní ke správě našeho světa? (Gordon Brown) Nechte mě to vysvětlit. Tiše! Pane premiére.

Vypravěč Jsme jednoduše neschopni předvídat a plánovat naši budoucnost? Jsme od přírody dysfunkční?

Novinář Proč prostě nepoužít popravčí čety? - Zamířit!

Vypravěč Často slýcháváme, že je lidská povaha neměnná... To je holt lidská povaha! ...a že jsou naše nejhorší vlastnosti vrozené. - Jak asi přestanou být zločinci? - Nesmysl! Takhle se už narodili a nemá smysl se je pokoušet změnit. Faktory Určující Chování [Henry Schlinger ml., PhD] Je obtížné mluvit o specifické lidské povaze stejným způsobem, jakým mluvíme o neměnných vzorcích chování u jiných druhů. U lidí má jasně hlavní roli učení. Dokonce sám lidi nazývám "učenlivé zvíře", protože lidé se učí víc, než kterékoli jiné zvíře.

Vypravěč A přesto, bereme-li v úvahu naší historii plnou agrese, válečných tendencí, závisti a nenávisti...

Americký voják Střílejte dál

Vypravěč ...stále se toho máme hodně co učit. Jeden by si myslel, že není možné prostě přehlédnout podmínky, ve kterých žijeme. Kultura nic jiného nezná. Lidé nevědí, které síly jsou zapojeny v utváření lidského chování. Tudíž si vytvoří svůj vlastní koncept a promítnou své hodnoty do lidského chování a pak řeknou: to je lidská přirozenost. A v tom se mýlí. Aktuálně v naší kultuře probíhá technologický boom. Myslím, že se spousta lidí domnívá, že nás technologie zachrání. Určitě nám technologie v životě hodně věcí ulehčily. - Nalézt parkovací místo. - Parkovací místo nalezeno. Někdy je to dobré a někdy tolik ne.

Novinář Drony ozbrojené protitankovými střelami... Jak by se vám líbilo dostávat zaplaceno za špehování vašich sousedů? Je jedna technologie, kterou nemáme, kterou ale nutně potřebujeme, pokud se máme opravdu změnit, a tou je technologie chování. Věda chování potřebuje být aplikována jako vědy fyzické, chemické a biologické. To je ten chybějící prvek v naší kultuře. A je to ten nejtěžší, jelikož odporuje způsobu, kterým o sobě většina lidí smýšlí.

Vypravěč Zkoumání lidského chování stejným způsobem, jako kterýkoli jiný fyzický jev, nám umožní pochopit faktory odpovědné za formování našich postojů a chování. Všichni přírodovědci předpokládají, že předměty jejich výzkumu jsou zákonité a metodické. Pokud nejsou, pak nemůžete dělat vědu. Behaviorální vědci předpokládají, že lidské chování a chování jiných organismů je také zákonité a metodické. Toto nepředpokládat znamená, že přijímáte, že lidské chování je nějak oddělené od zbytku přírody. To my nepředpokládáme; předpokládáme, že lidské chování je součást přírody.

Vypravěč Lidské chování je zákonité jako cokoliv jiného. Slunečnice se neotáčí za sluncem. Otáčí jí Slunce tím, že natahuje membrány. Plachetnice nemůže sama plout; pohání jí vítr. Rostliny nemohou růst. Jsou poháněny světlem, půdou, teplotou, vším možným. Všechno je nějak poháněno. Všichni lidé jednají na základě věcí, které na ně působí. Pamatujte, vaše maminka vám říkala"hrnek, stůl, světlo, táta, máma" pořád dokola, než jste to říkali taky. I nenávist k jiným rasám je naučená.

Hlasatel ...jak jsou ideály nesnášenlivosti a rasové nadřazenosti vyučovány dalším generacím. Můžete být vychováni k nenávidění Afroameričanů. Můžete být vychování k nesnášení Židů, Švédů, všech možných skupin. Nesnáším Filipínce. Nesnáším Mexičany. Nesnáším je všechny! Je možné vychovat Židovského kluka v nacistické kultuře. Byl by z něj věrný nacista. Hlavní Působitel?

Vypravěč Mechanické procesy jsou založeny na spoustě vzájemně působících systémech. - Co to tam máš, synku? - Letadlo. Díky čemu létá? Díky vrtuli? - Vrtule se nebude točit, pokud nemáš motor, viď? - Takže je to motor? - Ale motor potřebuje palivo. - Tak hádám, že létá díky palivu. - Skoro, ale když nemáš zapalovací svíčky, a kyslík, tak palivo hořet nebude. - Takže to jsou svíčky a kyslík? - To by sis mohl myslet, ale i s tím vším, pokud nemáš křídla a tvar, který by umožňoval letadlu vzlétnout tak se nikdy neodlepí od země. - Takže létá díky křídlům a svému tvaru? - Ve skutečnosti je to všechno dohromady. Je to složitý stroj. Je zapotřebí všech těchto věcí, aby mohlo letadlo vůbec letět. Je to stejné jako s dalšími technologiemi a dokonce lidským chováním. - Takže létá díky všem těm věcem. - Přesně tak, kluku.

Vypravěč Stejně jako mechanické systémy, nemá ani naše chování jedinou příčinu. Bůh dává lidem dobrou krev a špatnou krev, a tím to končí.

Vypravěč Naše chování je utvářeno mnoha interagujícími proměnnými, se kterými se setkáváme. Prostředí nemůže být nikdy stejné pro dva jednotlivce. To jde proti tvrzením, která lidé vytváří, když říkají: Mám tři děti. Všechny byly vychovány ve stejném prostředí, ale každé je úplně jiné. V tomto případě však stejné prostředí znamená dům, kde bydlely, a rodiče, které měly. Nic takového jako 'stejné prostředí' neexistuje. Když máte dvě děti, jednomu jsou čtyři a vy si s sním hrajete, a druhé sedmileté dítě tam stojí se smutným výrazem. Řeknete "Co ti je?" a dítě udělá takhle. Vytváříte žárlivost a závist. To je odkud pocházejí.

(Dr. Schlinger) Ale z vědecké perspektivy, se prostředí opravdu skládá z momentálních interakcí mezi vaším chováním a událostí uvnitř i mimo vás. Takže je prostředí v neustálém pohybu. Posadíte na svůj klín jak své mladší dítě, tak i to starší. Řeknete "Miluji vás oba." Nikdy si nehrajte jen s jedním. Nemějte jedno oblíbené. Když řeknete "Ty můžeš jít do kina, ale ty nemůžeš, protože jsi neudělal svůj domácí úkol." Když pak spadne ze schodů, tak máš na tváři úsměv. Ne proto, že by jsi byl zlý, ale proto, že s tebou bylo špatně zacházeno.

Vypravěč Dokonce i naše pojetí estetiky a krásy je často přisuzovány skutečné kvalitě, ale blížší zkoumání odhalí, že se toto vnímání velmi liší místo od místa a skrze dějiny. Myslím si, že pojmy estetiky a krásy jsou z většiny naučené. Vše co stačí udělat jsou mezi-kulturní zkoumání toho, co lidé považují za atraktivní a krásné. Zjistíte, že se kulturu od kultury velmi liší. Někdy se velmi liší i v rámci jedné kultury. Jsou lidé, co nosí mosazné kruhy kolem krku. Natahují si svůj krk. Když jim ty kruhy sundáte, tak jim bude padat hlava, a oni tohle nazývají krásou. Na některých ostrovech, které jsem navštívil, když měla dívka obrovský zadek, tak to bylo známkou krásy. Ostatní dívky byly nic.

Hlasatel Dívky můžou skončit zavřené i v kleci dokud nenaberou skoro 120 kg, což jí učiní skoro, ale ne zcela, způsobilou k manželství ve své zemi. Vím, že existují náznaky, že genetika přispívá k tomu o čem si myslíme, že je krásné, ale myslím si, že nejskoupější vysvětlení, které můžeme mít pro to, co představuje krásu pro daného jedince, musí přijít z jeho prostředí, kultury, ve které je vychováván. Kdyby měli všichni čtvrt-metrový nos, nechali by jste si udělat operaci. Nic jako krása neexistuje. Je to všechno jen projekce. Když se oženíte s nejkrásnější ženou na světě a ukáže se jako pěkná osina v zadku, tak vám její tvář začne připadat ošklivá.

Vypravěč Někteří výzkumníci tvrdí, že geny, spíše než výchova, určují, jestli se někdo může stát zločincem nebo dokonce vrahem. Když se zeptáte lidí, co určuje, jestli se stanete doktorem, právníkem, nebo někým jiným, tak bude většina souhlasit, že to má co dělat s vaší výchovou: vlivem rodičů, učitelů a dalších lidí. Ne geny. Geny neurčují, jestli se stanete právníkem nebo doktorem.

Vypravěč Geny nám nedávají systém hodnot nebo úroveň našeho jednání. Geny netvarují naše chování. Geny samotné byly utvářeny naší evoluční historií. Naše chování je přímo utvářeno prostředím, kterému jsme vystaveni. Vypravěč Chování se neobjevuje ve vakuu. Je vždy závislé na značném vlivu prostředí. Chtěl jsem vědět, jestli mají muži přirozený přístup k ženám, nebo jestli se ho učí. Tak jsem před lety navštívil jeden ostrov. Zajímavá věc na jeho obyvatelích je, že nenosí žádné oblečení. Nikdy jsem neviděl muže zírat na ženské tělo. Když jsou děti malé, plavou spolu nahé. Chlapci a dívky dohromady. Na ostrově nebyli žádní šmíráci. V domech na zdech nemají žádné obrázky nahých žen, protože být nahý bylo normální. Řekli dívce "Já rád tebe" Hladili je od hlavy až k patě. Nejdou po prsou. V této zemi muži po ženských prsou jdou. protože jsou učeni "Hej, čum na tu kočku!" Hra na Vinu - A čí je to vina? - Není to vina Demokratů. - Není to vaše vina. - Je to vina médií a Republikánů. A také je to vina pojišťovny. - A všechno je to Obamova chyba. Tradiční představa, která dává jednotlivci osobní zodpovědnost a autonomii, je ta, která dává každému zásluhy za jeho či její chování a na druhou stranu dává každému vinu za jeho či její chování. Vinit lidi za jejich chování je jedna z nejškodlivějšich věcí v naší takzvaně pokročilé kultuře. Jejich chování je formováno kulturou, ve které jsou vychováváni. Všechno je vystavěno na domněnce, že jsme svobodní, že si svobodně volíme naše chování. Vědecký pohled na věc je však opačný. Vědecká perspektiva je však určitá a naznačuje, že je naše chování zákonité a metodické, že je něčím vyvolávané. Neexistuje jediný sériový vrah bez minulosti, která ho takto zformovala. Každy New Yorkský gangster je takto zformován, sdružováním s takovými lidmi.

Vypravěč Naše společenské a právní systémy viní a trestají jednotlivce. Přesto tyto pokusy modifikovat chování represivními prostředky ignorují minulost a okolí osoby, které zformovali její/jeho původní způsob chování.

TV hlasatel Od vězeňských gangů ze staré školy po rušivé pouliční gangy: je to nebezpečný mix pro personál i pro ostatní vězně.

Vypravěč Výzkum ukazuje, že vzdělání mění také fyzickou a chemickou strukturu mozku. Očividně se na tom podílí mnoho faktorů, ale geny hrají malou roli v porovnání s celkovými efekty prostředí na to, jak se vzděláváme. Žádné čínské dítě, které se narodí, nemluví čínsky. Věděli jste to? Musí chodit do školy, aby se ten jazyk naučili. Žádné francouzské dítě, které se narodí, nemluví francouzsky. Nezáleží na tom, jak dlouho mluví rodiče francouzsky, museli se to naučit. Naše mozková kůra je opravdu postavena na plastičnosti. Naše chování je velmi tvárné a velmi přizpůsobivé. Jsme nejpřizpůsobivější tvorové na planetě. Když se podíváte na historii lidstva na této planetě, uvidíte, že jsme se naučili přizpůsobit se jakémukoliv prostředí na Zemi. Jediný rozdíl mezi kazatelem a zlodějem je prostředí, ve které byli vychováváni.

Vypravěč Nedocházíme ke svým vlastním závěrům bez okolních vlivů. Nerozmýšlíme si věci. Naše mysli jsou měněny událostmi. - Slyšel jsi o těch bratrech Wrightových? - Ne. - Říkají, že si chtějí postavit létací stroj. - Nikdy žádný létací stroj nebude. Kdyby bůh chtěl, aby létali, tak by jim dal křídla. (Bouřlivý smích)

Vypravěč Naše myšlení je měněno událostmi. - Rozmyslel jsem si to. - Jo, já taky. Když se narodíte s mozkem, který je efektivnější a rychlejší než průměrný mozek, stanete se fašistou rychleji, pokud by jste byl vychován ve fašistickém prostředí. Dobrý mozek neumí popsat co je významné. Nemá žádný mechanismus rozlišování; to dokáže jen experimentální důkaz. Když naše okolí, které nastavuje naše hodnoty, zůstane nezměněné, na vzdory naléhání básníků, kazatelů a politiků, pak bude zachováno stejné chování i stejné hodnoty. Když řeknete lidem, že se nemá v nějaké oblasti rybařit, a když jim neposkytnete jídlo a životní nutnosti, tak budou tyto zákony porušovat. Všechny zákony se musí shodovat s podstatou fyzického světa. Není to zákon, který zabraňuje zločinu, ale to, jestli splníte podmínky.

Novinář V těchto dnech pytláci nosorožců přilétají helikoptérou vyzbrojeni silnými sedativy a motorovou pilou. Nosorožčí roh je teď cennější než zlato. Když jsou lidé nezaměstnaní, udělají cokoli budou muset, jen aby nakrmili svou rodinu. Když schválíte zákon a řeknete, že se nesmí krást jídlo, tak ho lidé krást budou, pokud to poslouží potřebám jejich rodiny. Každý zákon vytvořený člověkem, který neodpovídá okolnostem reality, bude porušován.

Vypravěč Vyšší ideály a aspirace, ve které lidé doufají, nemohou být uskutečněny, dokud tu bude deprivace a válka. [Andrew Bacevich - Univerzita v Bostonu] Když chcete jít někoho vybombardovat, existuje velmi málo diskuzí o tom, kolik to může stát. Ale když diskutujeme o tom, jestli pomůžeme lidem, kteří trpí, tak se najednou velmi zajímáme, kolik to bude stát.

Vypravěč Žádná kultura tímto způsobem lidské chování nehodnotí. Kdyby ano, tak by vyšetřovali, co stojí za vznikem chamtivosti, nenávisti, nerovnosti a války. Vychovávají tě s hodnotami, které je dostali k moci. Vypravěč Naneštěstí, všechny známé společnosti vždy indoktrinovali lidi k hodnotám, které ty mocné udrželi u moci.

Část 2.

Kdyby jste udělali film o současné kultuře a ukázali to v budoucnosti, byl by to horor.

Vypravěč Pojďme prozkoumat klíčové faktory vládnoucí životům lidí a národů: Peníze, hodnoty, chování, a následky, které to vytváří. -Jaký je zde titulek? -Burza cenných papírů je zmanipulovaná! - Neznáte své úvěrové skóre? - Já neznám své úvěrové skóre. - Je to opravdu důležité... Nechcete si koupit dům? (Motivační řečník) Kdo jste? Jste motivovaný profesionál, který se před ničím nezastaví, aby dostal co chce? (TV hlasatel) ...a všichni jsou shledáni vinnými z více než deseti podvodů. Motiv zisku. Konkurence. To je základ kapitalistického systému. Co máš v peněžence? Co řídíš? Co si chcete koupit? (Reportér) Vojenští dodavatelé oslavují rekordní zisky v úrovni historických maxim. ... vojenským průmyslovým komplexem. Katastrofální nárůst špatně umístěné moci. Pokud jste součástí vojenského průmyslového komplexu, pak je možná smyslem více války. ... mluvit o dronech a jestli pomáhají nebo překáží ... žádní civilisté nebudou zabiti nebo zraněni [Exploze]

TV hlas Převážná většina zabitých nebyli hlavními cíli...

Hlas ...A síla peněz je všudypřítomná... Zastaralý Systém ...a musí být vážně zohledněna . "Pro ranné formy života bylo složité vylézt z prvotního slizu aniž by si nějaký nevzaly sebou." ~" Jacque Fresco"

Vypravěč Jako pozůstatek starověku slouží peníze převážně jako mechanismus korupce, deprivace, a kontroly v rukou několika jednotlivců. [Abby Martin, Žurnalistka & Moderátorka] Zkorumpovaly úplně všechno. Každá instituce, ve které žijeme je zkorumpovaná penězi. Co mi přijde fascinující je, že můžeme být zotročeni něčím, co jsme vytvořili, ne fyzicky zotročeni, ale mentálně, pojmem, který byl vynalezen lidmi. Jsou archaické, protože podle mě jsme přerostli to, co můžou peníze udělat. "Je dobře, že běžní lidé nerozumí našemu bankovnímu a měnovému systému, kdyby ano, tak věřím, že by do zítřejšího rána přišla revoluce." ~Henry Ford, Ford Motor Company

Vypravěč V zoufalé snaze přežít, mnoho lidí má více zaměstnání. Můžou krást, lhát, nebo zpronevěřovat. ... tak stresující pro běžného člověka. ... starosti s nájmem, ztrátou zaměstnání, splácení domu. Ve větším měřítku vytváří motiv zisku bezcitný cyklus pustošení. Nemoci, znečištění a války jsou přijímány jako normální. Máme něco jako válečnou ekonomiku, která začíná být sebe-udržující. Máme mocné lidi uvnitř vakua moci, kteří vidí v pokračování konfliktů vlastní zájmy.

Vypravěč Ale prospívá to těm pár nahoře, kteří žijí paraziticky, skrze manipulaci a kontrolu peněz.

Dylan Ratigan, Autor & Moderátor Současný bankovní systém efektivně zotročuje jednotlivce, zotročuje studenty, zotročuje instituce a vysává od nich zdroje. [Karen Hudes, Ekonomka & Právnička] Nastavili to tak, že tu bude privátní centrální banka, která bude moci každému účtovat úrok z měny a tím sama zbohatne, aniž by musela cokoliv dělat. Kdo všechno tohle dělá? Je to skupina bankéřů, Federální Rezervní Systém; to je privátní systém. FED je soukromá banka vlastněná soukromými akcionáři. Nenechte slovo "federální" vás oklamat

Erin Ade, Reportér & Moderátor Jen obstarávají bankovní potřeby vlády, to je to, co v podstatě dělají. V roce 1913, když Woodrow Wilson nechal schválit legislativu o Federálním Rezervním Systému většina Kongresu byla doma.

Vypravěč Tato legislativa předala centrální bankovní systém Spojených států radě Federálních Rezerv čímž je učinila jedinou skupinou, která mohla vydávat bankovky Federálních Rezerv nebo americké dolary. Prezident Wilson toho litoval. Řekl, že právě zaprodal tuto zemi. "Velký průmyslový národ je kontrolován svým systémem úvěrů. Náš systém úvěrů je koncentrovaný. Tím však je růst národa a všechny jeho aktivity v rukou několika mužů. Stali jsme se jednou z nejhůře vedených, jednou z nejvíce kotrolovaných a ovládaných vlád v civilizovaném světě; vládou názorů a pod útiskem malých skupin a dominantních mužů." ~ Prezident Woodrow Wilson, 1916 Používáme měnu s nuceným oběhem (fiat) Někdo někde zadává čísla do počítače; takhle nyní vyrábíme peníze. Nic je nekryje, nic za nimi nestojí. Peníze jsou podporovány plnou vírou ve vládu USA. Je to směnka.

Vypravěč Když vláda utratí víc než vybere na daních a potřebuje peníze, nevytiskne si vlastní, ale půjčí si od FEDu výměnou za státní dluhopisy, které FED poskytuje za úrok. Když lidé v korporacích chtějí peníze, tak jdou taky do banky. Systém je zmanipulovaný. Když si banka koupí $100 dluhopis, může půjčit 10x tolik, $1000. Vytvořili extra fond z ničeho: žádné peníze, zlato, nebo cokoliv co by ho krylo. Banka také nejenže dostane půjčky zpátky, ale navíc dostane i úroky. Peníze jsou tímto způsobem vytvářeny pouhým podpisem dlužníka se slibem, že to splatí. Aby to bylo ještě horší, velmi často lidé splatí několikanásobek půjčené sumy. Toto je proces, kterým jednotlivci, firmy a vlády získávají peníze. Je slušně označován jako 'půjčování částečných rezerv' a je využíván globálně většinou dalších bankovních systémů udržujících lidi a celé národy v trvalém dluhu. Když budete tisknout dolary bez krytí, v určitý moment ztratí lidé důvěru v danou měnu, a to se stalo. Bankovní systém v současnosti obchoduje s vytvářením rizika vytvářením dluhů pro jednotlivce a lidi. Existuje riziko, že tito lidé ten dluh nesplatí, ale závazky za toto riziko jsou neustále přenášeny na daňové poplatníky a měnu Spojených Států. Teď jsme v situaci, kde jsou světové měny blízko zhroucení. Nikdy neví, jak dlouho to potrvá, ale Federální Rezervní Systém tiskne dolary o sto šest. Máme něco, co je ve skutečnosti kriminální podnik založený na manipulaci s lidskou pozorností, zdroji a časem, aby od nich mohl odčerpávat hodnotu. Takhle od nás kradou peníze. Kradou výsledky našeho úsilí a naší práce. Je to něco, co rostlo v naší společnosti jako rakovina. Tihle bankéři jsou všichni součástí systému zvaného Banka pro Mezinárodní Vypořádání. Většina lidí v byznysu a bankovnictví nerozumí téhle bance a její roli, zvané BIS. Vlastní 40% aktiv 43.000 společností, které jsou obchodovány na kapitálových trzích. Banka se provozuje sama. Má radu ředitelů, která se skládá z 15 guvernérů centrálních bank z celého světa. ... a stahují 60% ročních výdělků. Koupili si všechny naše média, a ty oklamávají občany. Média se proměnila do podomních prodejců korporátních zájmů pánů peněz, kteří kontrolují politický establišment. Je asi 118 lidí, kteří ovládají těchto pět gigantických mediálních korporací. Všechni slouží různým radám, od Monsanta ke zbraním, po jídlo. Když se všechny tyhle zájmy slévají dohromady, je mnohem těžší rozlišit, jaké zájmy v mainstreamových médií zrovna vidíte.

TV hlasatel Fér, vyrovnaný. Jestli chcete rozumět moci, musíte rozumět, kdo nominuje kandidáty, ne kdo pro ně volí. Náš systém není demokracie. Počet lidí, kteří se účastní nominačního procesu je doslova menší než 5% populace. a opravdu menší než 1% populace. (Dylan Ratigan) Kdybych kontroloval nominační proces toho, co všichni jedí, a vždy bych nominoval cheeseburger nebo smažené kuře, a řekl bych vám, že je to demokracie a můžete jíst, co chcete dokud to bude cheeseburger nebo smažené kuře. Byla by to demokracie? Mohl bych vám to prodat jako demokracii, protože nerozhoduji, jestli jíte cheeseburger nebo smažené kuře. Můžete volit v rozsáhlých a veřejných volbách, jestli to bude smažené kuře nebo cheeseburger, a lidé se rozdělí do kmenových skupin, velmi proti-smaženým kuřatům a velmi pro-cheeseburgery, nebo se vám pokusí vysvětlit, proč cheeseburger bude znamenat konec svět a proč vás smažené kuře zachrání. Vypravěč Ti co si to můžou dovolit najmou lobbisty, kteří v podstatě kupují politiky. Většinou nějaká strana jejich potřebám vyhoví.

Profesor James Thurber, TV moderátor Dle definice je v USA lobbista někdo, kdo zastupuje někoho jiného a dostává za to zaplaceno.

Vypravěč Přijaté zákony jsou tak celkem často psány korporacemi pro svůj vlastní prospěch.

Žurnalista Profesor Gerber vidí podzemní explozi v lobování a odhaduje, že průmysl takto přináší více než $9 mld ročně, převýšen pouze turismem a vládou. Důvod proč tohle právě teď neměníme je, že banky mají ve Washingtonu nevídané množství lobbistů.

Vypravěč Lobbisté jsou zde striktně, aby kupovali přístup. Nejsou zde, aby zlepšili demokratický proces. Rodiny a pracující lidé prostě nemají tenhle typ reprezentace moci a vlivu, který by se jich zastal. Existuje lobbista pro Citibank, když už mluvíme o zákonech Volcker Rule a Dodd-Frank, který doslova přepsal dodatek k Dodd-Frank. Nebyl napsán žádným politikem, nebo v kanceláří spadající pod nějakého politika. Byl napsán lobbistou Citibank. Navrhli systém, aby se posílili a v jistém smyslu, sami sebe financovali, na základě speciálních zájmů. Všechno co se stalo okolo 2007-2008 ten povyk kolem cenných papírům krytým hypotékami, výměn nesplacených úvěrů, a dalších derivátů: stále existují. To je bez pochyb. Ano, jsou zde vyšší kapitálové požadavky pro banky, aby nemohly být tak spekulativní, ale nejsou zas tak vysoké. Jestliže nemáme média, která by sdělovala, kdo tyto zákony opravdu píše a kdo schvaluje tuto legislativu a k čemu to všechno je a komu to slouží, pak žijeme v iluzi.

Paul Wright, Autor Běžně jsou zákony v této zemi psány bohatými a mocnými, protože, podle definice, oni jsou těmi, kdo kotroluje legislativu a zaujímá vedoucí pozice v systému moci v této zemi. To je děsivá realita, protože si můžete zaplatit, aby byly schváleny takové zákony které budou sloužit vám a vaší korporaci, dle libosti. Naprostá beztrestnost, jakou korporace mají, aby mohly nekontrolovaně fungovat a znečišťovat celou planetu... Obrovský únik toxického uhelného popela vzbuzuje otázky o nezávadnosti vody a vládních regulátorech dohlížejících na průmysl. Je zde nulová odpovědnost, kromě plácnutí přes ruku sem a tam v podobě pokuty, od otrockých prácí po nadměrné využívání zdrojů na planetě.

Reportér Masivní požáry šlehaly plameny do noční oblohy poháněny ropou z prasklých cisteren.

Vypravěč Ministr Dopravy Anthony Foxx může průmyslu pouze radit, že tyto vagóny nejsou schopné služby. Ale přijmout tuto radu je pouze dobrovolné. A tak plácání přes ruku průmyslu, který znečišťuje, šidí a porušuje zásady, bude pokračovat dokud to bude ziskové. JP Morgan zaplatil minulý rok $13 mld na pokutách! Když máte tolik peněz jen na placení pokut... a odkládají $19 mld jen na zaplacení pokut.

Reportér JP Morgan zaplatí $410 mil na urovnání sporů s vládou, ale JP Morgan nepřipouští žádné provinění. Goldman Sachs se dohodl na vyrovnání v tomto případě ve výši $550 mil bez přiznání provinění. UBS souhlasila zaplatit asi $50 mil. Pod podmínkami vyrovnání, UBS nepřiznala žádné provinění. Myslím, že lidé páchají zločiny podle sociální pozice, ve které jsou. Myslím, že to byl Bertolt Brecht, který se zeptal "Co je větší zločin: vyloupit banku nebo ji vlastnit?" Jak jsme také mohli vidět, od spořících a úvěrových skandálů po krizi na Wall Street, tak často vlastníci bank plení ty samé instituce, které je zaměstnávají. Páchají všechny možné kriminální činy a přesto jsou za ně velmi zřídka stíháni.

Vypravěč Aby měl zastoupení, tak průmysl často najímá politiky poté co opustí své úřady, čímž se nadále prohlubují vztahy mezi politikou a byznysem. Cantor bude na Wall Street vícepředsedou a správním ředitelem investiční banky, která vydělala více než $3 mil během dvou let. Rád to nazývám "Otočné dveře Washington <-> Wall Street" a podvody, které tam probíhají.

Prezentér 50% senátorů a 42% poslanců mezi roky 1998 - 2004 odešlo, aby se stalo lobbisty. Ty čísla se jen zvyšují. Průměrné zvýšení platu pro ty, kdo přešli bylo 1452% ! Skrze historii, se jen velmi málo zakrývalo, že vláda jedná v zájmu těch nejbohatších. Ano, mohou existovat idealističtí politici, kteří se snaží změnit svět, ale pokud jsou dobří - aspoň trochu dobří ve své práci, už svět nemění, ale slouží zájmům svých dárců, pokud chtějí stoupat ve světě politiky. Říká se, "Napište svému poslanci." Kdo ksakru je ten blázen, kterému mám psát? Měl by být v čele, co se týče technologií a znalostí. Nemusíte mu psát. Jsem si jistý, že většina z vás letěla letadlem. Nemusíte psát pilotovi "Letíš nakřivo!" Srovnej to, pane bože! Zná svou práci; proto ji také získal! Lidé ve Washingtonu jsou právníci a byznysmeni a neumí řešit žádné problémy. V Americe žije zhruba 317 milionů obyvatel. V r. 2012, byly volební kampaně z 80% financovány 196 jednotlivci. Sečteno, podtrženo, pokud je svět poháněn ziskem, pak bude na zisk nahlíženo jako na prioritu, a všechno ostatní bude druhořadé. To je smutná realita.

Vypravěč V monetárním systému, jsou spotřebitelé vnímání pouze jako součást trhu, existující jako potenciální zisk z prodeje, hrdě předvádějící loga designerů, auta a další značky, aby zvýšili své sebevědomí. Stali se jen dalšími billboardy. Hodnotami jsou jen maximalizace zisku, rok za rokem. Uměle pumpujeme zvířata látkami, aby rostla rychleji. Když dokážete rozmnožovat buňky v kuřeti rychleji, prodáte ho dříve. Má to efekt na lidské tělo? S tím se nestarají. Starají se o prodeje kuřat. Není tam žádný systém hodnot, který by byl výhodný pro lidstvo, protože je to vše založené na konzumerismu a vytváření zisku.

Vypravěč Bohatství jde k bohatým rychleji, než kdykoliv v naší historii.

Vypravěč Lidé mluví o skutečnosti, že nejbohatší 1% má mnohem víc než kdokoliv další. Pojďme vzít celou světovou populaci, a reprezentovat ji 100 jednotlivci. Nejchudší lidé nalevo, nejbohatší napravo. Teď si ukažme, jak je rozloženo světové bohatství. Naprostá většina nemá prakticky nic, zatímco nejbohatší 1% nashromáždilo 43% světového bohatství. Mezitím co spodních 80%, to je 8 z 10 lidí má jen 6% bohatství. Nejbohatších 300 lidí na Zemi má stejné bohatství jako nejchudší 3 miliardy. Počet lidí, který se vejde do středně velkého komerčního letadla má stejně bohatství jako populace Indie, Číny, USA a Brazílie dohromady. Úspěch průmyslového světa byl závislý na selhání a nedostatku vývoje rozvojového světa. Důvod proč jsou tak zabržděné je ten, že jsou zadlužené vůči prvnímu světu; neprosperovali by jsme, kdyby nebylo práce a vázaného otroctví, které probíhá ve všech rozvojových zemích. Takže v tomto ohledu se nemůže dynamika moci nikdy změnit, protože je doslova závislá na tom, aby zůstala stejná.

(Reportér) Špinavá a nebezpečná práce vykonávaná dětmi. Chodby v dolech, kde typicky pracují jen teenageři, obvykle podpírají jen tři větve. Riziko je pro ně skutečné. Bohaté vlády rády říkají, že pomáhají chudým zemím se rozvíjet, ale kdo koho v tomto případě rozvíjí? Každý rok zaplatí chudé země okolo $600 mld v rámci dluhu bohatým zemím na půjčkách, které byly již mnohokrát přeplaceny. Pak tu jsou peníze, které chudé země ztrácí kvůli obchodním pravidlům nastaveným bohatými zeměmi. Dohromady to dá více než $2 biliony, každý rok.

Vypravěč Peněžní systémy existovaly po staletí, a ať si to uvědomujeme nebo ne, byly vždy využívány ke kotrole chování omezováním kupní síly většiny lidí. Jedním z příkladů je trestní justice. Myslím si, že hodně lidí vidí trestní justici jako rasistickou konspiraci, protože skutečnost, že máme tak obrovsky neúměrné množství obzvláště černochů uvězněných v našich vězeních. 40-50% lidí, v systému trestní justice jsou černoši. Černoši tvoří v USA asi 5% populace. Myslím, že lidé můžou diskutovat a debatovat o příčinách; sedí to na všechno od institucionálního rasismu a policejních praktik. Ale myslím si, že na konci dne to jde všechno k tomu, že důvodem neúměrného uvězňování rasových menšin je ten, že jsou také neúměrně chudé. Případ, zdá se, mluví s dvou-úrovňovým soudním systémem. Toto je bohatý chlápek, který si sehnal zkušeného právníka, aby pro něj systém pracoval takovým způsobem, že si o tom ostatní mohou nechat zdát. Nikdo netvrdí, že bohatí černoši jsou uvězňováni ve velkém nebo významném množství. Bohatí černoši, dostanou obvykle ten samý trest jako bohatí běloši, což je, že do vězení nejdou. Prostředí utváří hodnoty. Nepracujete s jednotlivcem. Nepracujete s osobou, která má emoční problémy. Možná mají emoční problémy proto, že dostávají minimální mzdu. Psychologové vás zkoušejí přizpůsobit tomuto systému, takže musí být naivní.

Vypravěč Míra recidivismu z vězení je vysoká a mnozí proto tvrdí, že vězení nefungují. Ale nakonec, vězení jsou obrovský úspěch jako nástroj pro sociální kontrolu k zabezpečení zavedeného politického a ekonomického systému. Když najmete lidi, jejichž jediná expertíza je zavírání lidí, aby tím spravili sociální problémy, nedostanete velmi dobré řešení. Ale myslím si, že jsou velmi dobří v zavírání lidí a myslím si, že je to důvod, proč bylo věznění tak obrovský úspěch pro vládnoucí třídu v této zemi.

Vypravěč Podle Světové Zdravotnické Organizace, čím větší je ekonomická nerovnost společnosti, tím větší je míra násilí, od vražd po válku. A USA má nejvyšší míru vražd ze všech průmyslových zemí. USA je opravdu číslo jedna v mnoha věcech a myslím si, že největší věc, v čem můžeme říct, že jsme jedničky je to, kolik lidí zavíráme. Spojené státy představují asi 5% světové populace, ale mají asi 25% světové populace vězňů. Čína má 4x tolik lidí jako USA a jen polovinu vězňů. USA mají víc vezňů, než měl Sovětský Svaz během čistky a kolektivizace ve 30' letech v nechvalně známých gulazích. Následky Chudoby

Vypravěč Chudoba je krutý cyklus, vzácně opouštěný těmi, kdo v něm jsou. Studie zjistili, že nedostatek může snižovat mentální kapacitu a kognitivní výkon. Postihuje vývoj dětského mozku a paměť. Chudoba je větší rizikový faktor než mentální nemoc, než být vystaven válce.

Vypravěč Socioekonomické vyloučení také zabraňuje lidem v kupování zdravého jídla, protože zpracované balené potraviny s velkým obsahem curku a sodíku jsou mnohem levnější než nutričnější čerstvé potraviny. Žádné Obchody s Potravinami V uplynulých letech se objevil znepokojující trend. Je zde rozsáhlá historie poklesu investic u obchodů s potravinami, které zmizeli z komunit s nižším příjmem, záměrně z obchodních důvodů. Zdravotní Problémy

Vypravěč Stres z chudoby je také spojen se zdravotními problémy jako je vysoký krevní tlak a cholesterol, zvýšená míra obezity a cukrovka. Statisticky budou také mnohem pravděpodobněji kouřit. Navíc jsou chudí často nuceni, aby žili v oblastech s horší kvalitou vzduchu. Toto není zdaleka problém pouze chudých, protože všechny oblasti socioekonomického spektra trpí, když jsou náš vzduch, jídlo a voda znečištěné emisemi z fosilních paliv a radiací z nukleárních katastrof.

(Reportér) Kvůli nehodě v elektrárně Fukušima je celá oblast nyní jen radioaktivní pustina a lidé, kteří tu žili, teď neví, jestli se budou moct kdy vrátit. Úmrtí ze Znečištění

Profesor Mark Jacobson, inženýr Součásná energetická infrastruktura způsobuje asi 2,5-4 mil světových úmrtí ročně kvůli respiračním onemocněním, kardiovaskulárním chorobám a astmatickým komplikacím. Jsme teď v centru Pekingu a míra znečištění je znovu mimo normy. Hodnoty jsou asi 25x větší než standardy WHO. ... včetně 50-100 tis. úmrtí ročně ve Spojených státech a 16 tis. jen v Kalifornii. "Dovolili jsme si uvěřit, a žít v páru ekonomických lží: Že pokud něčemu trh nepřidělí hodnotu, pak je to bezcenné, a že ekonomický život našich komunit může být bezpečně předán do rukou velkých korporací." ~ Wendell Berry Ekonomický systém, ve kterém žijeme dnes, ničí planetu, protože je založen na neudržitelném modelu. Důkaz toho vidíme právě teď. Současná energetická infrastruktura, kterou už zde máme hodně dlouho, vyústila v nahromadění skleníkových plynů a částicí způsobujících oteplovaní zemského klimatu. Zemské klima se otepluje mnohem rychleji než kdy jindy od skončení poslední doby ledové. Jaké jsou Skutečné Náklady? Kdyby jste začlenili náklady války, náklady znečištění a narušení životního prostředí tak by stál litr benzínu okolo 80-120 Kč. Nyní, daňoví poplatníci v USA dotují benzín přejímáním nákládů za znečištění, nákladů za úklid ropných havárií přejímáním nákladů za světové predátorské vojsko, které zabezpečuje tyto zdroje jménem soukromých energetických společností, které pak prodávají litr ropy v přepočtu za 17-30 Kč, což pak udržuje tento systém. Vliv na Planetu Navíc, čím vyšší míra CO2: CO2 je kyselina... rozpouští se ve vodě a stává se z ní kyselina uhličitá, a způsobuje okyselení oceánů. To ničí korálové útesy. Musíme si uvědomit, že má naše planeta určitou míru regenerativní schopnosti, a není pochyb o tom, že zde proběhlo několik globálních vymírání druhů. Máme o tom fosilní záznamy a Země se zotavila. Je zde však limitující nosná kapacita. Navíc, pokud se zvýší výskyt lesních a přírodních požárů, opět to zvýší znečištění vzduchu, stejně jako teploty. Rád bych si myslel, že budeme jednoho dne multi-planetárním druhem, ale i tak se budeme muset starat o naši domovskou planetu. Rostoucí Hladiny Moří Existuje mnoho dalších vlivů globálního oteplování. Rostoucí hladiny jsou velkou starostí, například: nyní je asi 65-70 m hladiny oceánů uchováno v ledu, vetšina v Antarktickém, ale také v ledovcích v Grónsku a také v Arktickém mořském ledu a na dalších místech. Jestli budou teploty tak vysoké, že tento led roztaje, bude to znamenat zvýšení hladiny oceánů o 65 až 70 m a to by pokrylo 7% světové souše a ... většina z toho jsou pobřežní oblasti, kde žije většina světové populace, což by způsobilo obrovskou pohromu. Je téměř jisté, že regenerativní síla Země má jisté limity. Když to necháme zajít příliš daleko, kdo může říci, že nedojde k neovladatelnému skleníkovému efektu zde na Zemi, jako došlo na Venuši? Zuřící bouře Také sledujeme zvýšenou bouřlivost, vyšší intenzitu hurikánů, větší extrémy v počasí, spojené s globálním oteplováním. S tím jsou spojené významné problémy, které se všechny váží na emise z uhlí, ropy a spalování benzínu, které se dějí od průmyslové revoluce, která začala v druhé pol. 18. stol. Žijeme v omezeném systému, stejně jako uvnitř kosmické lodi. Tam ovšem známe limity prostředí mnohem lépe než je známe na Zemi, protože Země je mnohem komplexnější než kontrolní systém prostředí ve vesmírné lodi. Ale je omezená, Země je omezená a umožňovala život po miliardy let. Doufejme, že to tak bude i nadále, ale netlačme Zemi za hranice toho, z čeho je schopná se zotavit. Je Země blázincem vesmíru? ~ Albert Einstein

Vypravěč Je pravděpodobné, že válka samotná může být naší zkázou, co pak teprve životní prostředí.

Hlas megafonu Chceme poslat zprávu Americe! Čím více dronových útoků provedeš, tím více tě budou lidé nesnášet! Drony vytváří továrny na sebevražedné atentátníky.

Vypravěč Naše brutální soutěživé chování není lidskou přirozeností, ale jednoduše výsledkem nedostatku, který nás všechny činí konkurenty v boji o získání toho, co potřebujeme k přežití. Zatímco nedostatek je přirozeně se vyskytující, je také záměrný v průmyslech a ve vládách, kvůli zisku a národním zájmům. Dokud budou národy ponořené v nedostatku, budeme zde vždy mít konflikty mezi lidmi. Zločiny, vražda a další násilnosti až po totální válku, konečné vyjádření lidské hlouposti. - Vybombardujte z nich duši! Toto chování musí být překonáno, jestli si přejeme přežít. - Hoďte na ně bomby! - Je to nejlepší náborový nástroj Al-Káidy Toto garantuje pokračovaní cyklu násilí.

Vypravěč S našemi technologickými možnostmi zaopatřit každého musíme učinit kroky vpřed k jinému přístupu. Nebo bude nekonečný cyklus výbuchů, ničení a válek pokračovat. - (sarkastický) Óó, ne! Mír v naší době. Aj ja jaj. Jestli neukončíme válku, válka ukončí nás. ~H.G. Wells, 1936 Nikdo, včetně -především- USA nejde do války, aby osvobozoval nebo šířil demokracii. Jediný stimul, na praktické úrovni, pro připojení do války je získat zdroje. V případě USA jsou to často buď energetické zdroje [nebo] mám raději říkat podporování politických aliancí pro zachování přístupu k energetickým zdrojům.

Vypravěč Smedley Butler, Generál major sborů námořnictva USA, který byl nejvyznamenávanějším mariňákem v dobu jeho srmti to dobře vystihl, když napsal: "Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě a během té doby jsem strávil většinu času jako bodyguard vyšší třídy pro Velký Byznys, pro Wall Street a bankéře. Zkrátka, byl jsem vyděrač, gangster pro kapitalismus. Pomohl jsem učinit Mexiko bezpečné pro Americké ropné zájmy. Pomohl jsem udělat Haiti a Kubu slušným místem kde můžou hoši z National City Bank vybírat příjmy. Pomohl jsem ve znásilňování půl tuctu zemí ve Střední Americe, kvůli zájmům Wall Street. Pomohl jsem očistit Nikaraguu pro Mezinárodní Bankovní Dům Bratrů Brownových. Přinesl jsem světlo do Dominikánské Republiky pro zájmy Amerického cukru. Připravil jsem Honduras, aby byl vhodný pro Americké ovocnářské společnosti. V Číně jsem pomohl zajistit, aby tu Standard Oil mohl nerušeně operovat. Když na to koukám, mohl jsem dát Al Caponovi pár rad. Jeho největší úspěch byl, že operoval ve třech čtvrtích. Já operoval na třech kontinentech. Válka je vydírání. Vždycky byla. Pár lidí získá a mnoho zaplatí. Ale je způsob, jak to zastavit. Nemůžete to zastavit pomocí konferencí o odzbrojování. Ale může být efektivně zastavena tím,že z ní odstraníte zisk." Naše univerzity jsou dnes vybaveny lépe než kdy dřív: nejlepší mikroskopy, nejlepší věděcké vybavení... Bomby se stávají horší. Války se stávají horší. Zabíjení se stává horší. Nepotřebujete zabíjet lidi, [nebo] bombardovat města. S naší kulturou je něco špatně; hodně špatně! (Abby) Takže, v tomhle systému nemůžeme přežít. Myslím si, že je čas znovu objevit kolo a vymyslet jak opravdu můžeme přežít, nejen jako druh, ale jako planeta, protože nám dochází čas.

Vypravěč Obviněním jednotlivce nebo korporace se nedostaneme k primární příčině těchto problémů. Struktura našeho socioekonomického systému nutí každého, aby uspokojoval své vlastní potřeby, čím vytváří predátorské, konkurenční prostředí. Pokoušet se najít řešení monumentálních problémů uvnitř naší současné společnosti poslouží jen jako dočasná slátanina prodlužující to, co se rychle stává zastaralým systémem.

Vypravěč V naší další epizodě prozkoumáme více možností z oboru automatizace, vědy a udržitelné energie. A Projekt Venus představí inovativní sociální návrh. Jeho primárním zájmem je prosperita lidí, umožnit každému vysoký standard života, a zároveň chránit planetární ekosystém. Vysvětlíme a budeme ilustrovat mnoho návrhů: celé městské systémy, kanály odvádějící vodu z rostoucích hladin moře do pouští ležících pod úrovní moře, města na moři pro obnovu oceánů, a další zajímavé scénáře pro globální přeměnu.

Pokračování Příště
x Jako druh, v současné době ovládáme obrovský arzenál technologií, které málokdo z nás dokáže pochopit. Doufáme, že tyto epizody jsou informativní a nutí divákovi přehodnotit, co je možné v našem světě. Vyrobil: Project Venus. Překlad Mezinárodním Lingvistickým Týmem

400 let dalekohledu
Fascinující dokument o vynálezu, který změnil naše vnímání světa, i vnímání sebe samých. - Všechno to začalo holandskými námořníky, kterí do trubky vložili dvě čočky, aby na moři dál dohlédli. Potom Galileo Galilei některé tyto trubky podstatně zdokonalil a čočky podrobil pečlivému výbrusu. Pak už bylo možno jeho dalekohled obrátit k hvězdné obloze. V uplynulých čtyřech stoletích prodělávaly dalekohledy stále obrovské změny. Zlepšovalo se zvětšení, později se objevily teleskopy využívající vlastnosti dutých zrcadel. Dnes už toho díky teleskopům víme o vesmíru nesrovnatelně více, než mohl vidět Galilei, když svého času dospěl k přesvědčení za které se musel zodpovídat před soudem inkvizice.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.