xVybraná videa
text k videu
ALMA Pátrání po našich kosmických kořenech
ALMA je největší astronomický projekt světa. Není to však klasický dalekohled. Namísto soustřeďování a analýzy viditelného světla sleduje jiné, dosud většinou nezmapované části spektra. Díky otevření nového okna do vesmíru může ALMA zkoumat jedno z posledních neznámých astronomických území – chladný a vzdálený vesmír, aby hledala odpovědi na základní otázky týkající se našich kosmických kořenů. Jak vznikají hvězdy a planety? Jak se vytvořily první galaxie? Náhorní plošina Chajnantor na severu Chile.

Navzdory výšce 5000 metrů nad mořem, která - doslova! - bere dech, ALMA úspěšně vyrostla. Během posledních několika let bylo na pouštní planinu instalováno více než 50 antén. ALMA je jedinečný obří teleskop vybudovaný v partnerství mezi Evropu, severní Amerikou a východní Asií a ve spolupráci s Chile. Soustava 66 nejmodernějších antén bude pozorovat vesmír v milimetrových a submilimetrových vlnových délkách - tisíckrát delších než má viditelné světlo. Toto záření k nám vysílají jedny z nejchladnějších a nejvzdálenějších objektů ve vesmíru.

Vodní pára v atmosféře tento slabý šum neviditelného vesmíru nepropouští. Chceme-li jej přijímat, musíme najít nějaké extrémně vysoko položené a suché místo – jako je Chajnantor. Zrození projektu ALMA Počátky projektu ALMA se datují do doby před desítkami let. Vědci z Evropy, severní Ameriky a východní Asie vytvořili tři nezávislé koncepce nových velkých teleskopů pro pozorování v milimetrovém a submilimetrovém oboru. Nakonec byly tyto koncepce sloučeny dohromady.

Velká věda vyžaduje velkou globální spolupráci. Společně mohou jednotlivé země dosáhnout toho, co by samy nedokázaly. Celek je větší než součet jeho částí. Zrodil se projekt ALMA! Hledání správného místa Nový teleskop potřeboval svůj domov a oči všech se obrátily na Chajnantor. Všechny aspekty stanoviště, od astronomických po meteorologické, byly důkladně testovány, atmosféra byla monitorována denně. Závěr: Chajnantor je pro observatoř ALMA ideální místo.

Základní kámen
Stavba začala v roce 2003 položením základního kamene na tzv. Operačním stanovišti ALMA. Podmínky jsou tady ve výšce 5000 metrů nad mořem drsné a hodně náročné. Ostré větry. Nízké teploty. Intenzivní UV záření. A nesmírně řídký vzduch. Tak řídký, že lidé potřebují podpůrný kyslík a musí podstupovat přísné zdravotní testy. Konstrukce strojů Na výrobě antén se podílí tři partneři projektu ALMA. Tři prototypy byly vyzkoušeny na testovacím pracovišti na observatoři VLA v USA. 66 antén na náhorní plošině představuje klíčovou část projektu ALMA.

Jejich velké paraboly zachycují slabé milimetrové vlny přicházející z kosmu. Antény představují skutečnou současnou špičku. Nerovnosti na jejich přesném povrchu jsou mnohem menší než tloušťka listu papíru. Jejich pohyb je tak přesný, že zaměří golfový míček na vzdálenost 15 km.

A musí snést podmínky, jimž je vystavuje Chajnantor! Evropská jižní observatoř dodala 25 antén, dalších 25 dodala americká Národní radioastronomická observatoř a 16 Japonská národní astronomická observatoř. Je to skutečně globální úsilí, části antén byly vyráběny v rozličných částech světa, dopraveny ke kompletaci v Chile a poté testovány ve Středisku operační podpory aby byly připraveny na první pozorování oblohy.

První spojení Krátce po otestování a přijetí první antény ALMA byly mezi sebou propojeny dvě antény. Detektory každé z antén zaznamenávají nejjemnější nuance ve slabém signálu zachyceném parabolami. Jde o nejcitlivější detektory tohoto druhu. Jsou chlazeny héliem na teplotu pouhých 4 stupňů nad absolutní nulou. Dobytí nových výšek První zkompletovaná anténa právě stoupá na Operační stanoviště ALMA. Dva speciálně zkonstruované transportéry - Otto a Lore - stěhují stotunové antény tam a zpět.

Otto opatrně stoupá serpentinami silnice a dopravuje hi-tech anténu do jejího nového domova na náhorní plošině, První anténu brzy následovaly další. Překonaná očekávání První pozorování s využitím dvou a poté tří antén společně představovala pro soustavu ALMA klíčový test. A všechny prošly bez ztráty kytičky! Milimetrové a submilimetrové vlny poskytují astronomům jedinečné okno do vesmíru. Ale zobrazit je s ostrostí, jakou astronomové potřebují, by vyžadovalo parabolickou anténu o průměru několika kilometrů.

A takovou nelze postavit! ALMA namísto toho využívá 66 antén, jež mohou být rozmístěny na náhorní plošině ve vzájemných vzdálenostech až 16 kilometrů. Antény jsou propojeny a jejich signál se skládá dohromady. Výsledek: obří dalekohled velký jako celá soustava, s nevídanou citlivostí a rozlišovací schopností. Tyto vzájemně propojené signály činí srozumitelnými nejvýše položený superpočítač na světě. Má 134 miliónů procesorů a pracuje rychlostí 17 biliard operací za sekundu - srovnatelnou s nejrychlejšími superpočítači světa.

Tento tzv. ALMA korelátor na Chajnantoru kombinuje a porovnává signály od každé z antén. Spolu s anténami přibývajícími na plošině Chajnantor rostlo také Středisko operační podpory, řídící centrum observatoře, které se nachází v poněkud snesitelnější nadmořské výšce 2900 m. Tady je rušno 24 hodin denně. Řídí se odsud práce teleskopu, testují a opravují se tady antény a další zařízení Je tu také domov pro personál observatoře, jenž se střídá během denních a nočních směn na observatoři.

Centrum v Santiagu
V hlavním městě hostitelské země Chile bylo zřízeno Centrum projektu ALMA. Pracují zde technici, vědci a administrativní personál observatoře ALMA. Osvědčení kvality Ještě před dokončením stavby začala první vědecká pozorování pomocí části antén soustavy.

ALMA otevřela oči! Tisíce vědců z celého světa se snažily být mezi hrstkou prvních šťastlivců pracující na observatoři. Už s pouhými 16 anténami byla ALMA nejvýkonnějším teleskopem tohoto druhu. První vědecká pozorování dokonale splnila všechna očekávání. Galaxie Tykadla, dvojice kolidujících galaxií podivuhodně deformovaných tvarů. Viditelné světlo nám v galaxiích ukáže hvězdy, ale ALMA odhalí oblaka chladného hustého plynu z nějž se rodí nové hvězdy. Jádro pozoruhodné galaxie Centaurus A.

ALMA proniká skrz neprůhledné prachové pásy, jež zakrývají její centrum. Pohled na blízkou hvězdu Fomalhaut pomáhá napovědět jak se rodí a vyvíjejí planetární soustavy. Zrnka prachu objevená v okolí hnědého trpaslíka naznačují, že kamenné planety by mohly být ve vesmíru četnější než jsme se domnívali. Molekuly cukrů poprvé zaznamenané v okolí mladé hvězdy podobné Slunci: stavební kameny života na správném místě ve správný čas, aby se mohly stát součástí nových planet.

Překvapivý spirální útvar v látce obklopující starou hvězdu R Sculptoris poodhalil tajemství umírající hvězdy. Široké proudy plynu táhnoucí se přes dutinu v disku obklopujícím mladou hvězdu. Důležité stadium zrodu obřích planet pozorované vůbec poprvé. A to všechno ještě před plným dokončením soustavy! Vstříc novým obzorům Inaugurace observatoře ALMA je oslavou dosažení dospělosti. Cesta byla dlouhá. ALMA vyrostla z myšlenky přes konstrukční projekt k plně funkční observatoři a k opravdu globálnímu vědeckému partnerství.

V tiché a liduprázdné kráse chilské poušti Atacama je ALMA připravena k budoucím výzvám. Díky tomuto podivuhodnému přístroji budou moci astronomové z celého světa odhalovat hluboce ukrytá tajemství kosmu. Pátrání po našich kosmických kořenech! ALMA Všem, jež zvídavost nutí klást ty největší otázky

74: Mapping the Southern Skies
Přehlídkové teleskopy jsou uzpůsobeny k rychlému hloubkovému skenování velkých oblastí oblohy, k pátrání po nejvzácnějších a nejzajímavějších astronomických objektech. Při svých průzkumných misích využívají nejmodernější technologie a produkují ohromná množství dat. Dva takové jednoúčelové teleskopy ESO pracují každou jasnou noc, aby pečlivě, kousek po kousku, zmapovaly jižní oblohu.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. VISTA a VST – dva výkonné přehlídkové teleskopy: VISTA je zkratka anglického názvu Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, a VST znamená VLT Survey Telescope. Oba teleskopy se nacházejí na observatoři ESO na vrcholu Paranal v Chile. Dá se říci, že jsou to nejvýkonnější teleskopy pro fotografické přehlídky oblohy na světě.

Přehlídkové teleskopy hledají jehly v kupkách sena: vzácné objekty, jako jsou potenciálně nebezpečné blízkozemní asteroidy, skryté hvězdokupy, explodující hvězdy a vzdálené kvasary. Narozdíl od velkých teleskoů, které se soustředí na výzkum malých částí oblohy do extrémních detailů, studují VISTA a VST rozsáhlé oblasti oblohy. Výsledkem přehlídek jsou obrovské archivy vědeckých dat a objevy mnoha zajímavých objektů, které mohou být dále detailněji studovány mnohem většími teleskopy, jako je sousední VLT.

VISTA je vybaven hlavním zrcadlem o průměru 4,1 m. To znamená, že je to zdaleka největší přehlídkový teleskop pro blízké infračervené záření. Navíc je vybaven nejmodernější 67 megapixelovou zobrazovací jednotkou s největším zorným polem mezi astronomickými infračervenými kamerami. VISTA začal pracovat v roce 2010. Může pozorovat oblohu se 40x větší citlivostí než měly předchozí přehlídkové teleskopy. Díky tomu, že VISTA pozoruje v infračerveném záření, může studovat objekty, které nejsou pozorovatelné ve viditelném světle, protože jsou chladné a zahalené oblaky prachu, nebo proto, že jejich světlo se vlivem rudého posunu dostalo mimo viditelné spektrum.

VST je špičkový 2,6 metrový teleskop vybavený obří 268 megapixelovou CCD kamerou se zorným polem čtyřikrát větším než je plocha Měsíce v úplňku. VST zkoumá oblohu ve viditelném oboru a doplňuje tak infračervený pohled teleskopu VISTA. VISTA a VST produkují obrovské množství napozorovaných dat a výrazně přispívají k objevitelskému potenciálu observatoře Paranal. Data se ukládají do rozsáhlých archivů snímků a katalogů objektů, z nichž je budou moci astronomové čerpat po celá desetiletí.

Přehlídkové teleskopy také sehrají zásadní roli při přípravě přístrojů budoucnosti. Některé jimi objevené objekty se stanou cíli zkoumání budoucího Evropského etrémně velkého teleskopu. Přehlídkové teleskopy ESO budou dále pokračovat v mapování oblohy do nejmenších detailů. To, co najdou, pomůže vyřešit některé vzrušující problémy současné astrofyziky – včetně stavby Mléčné dráhy a podstaty záhadné temné hmoty a temné energie.

73: Chile Chill 6 – “Your ESO Pictures”
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. "Your ESO Pictures" je komunita na síti Flickr, která představuje nádherné snímky pořízené návštěvníky a pracovníky ESO. Kdokoli, kdo má fotografie související s ESO, se může přidat. Odlehlá místa v chilské poušti Atacama, kde teleskopy ESO prohledávají krystalicky čistou oblohu. Úžasné obrazy zachycující pozoruhodné prolínání přírody a technologie. Observatoř ESO La Silla...

Inspirující hvězdná noc Antény ALMA na náhorní planině Chajnantor studují chladný vesmír. Nedaleko pracuje anténa teleskopu APEX. Západ Slunce na vrcholu Paranal VLT se připravuje na další noc věnovanou astronomickému pozorování. Pracovníci ESO diskutují s návštěvníky při akci pro veřejnost. Na observatořích ESO jsou vítány všechny skupiny návštěvníků.

To byla jen malá ukázka příspěvků návštěvníků skupiny "Your ESO Pictures" na Flickru. Navštivte Flickr pro další nádherné obrázky. Přidejte se ke komunitě na Flickru tím, že pošlete své obrázky, jež mají vztah k ESO či byly inspirovány ESO. Váš snímek se může stát příští "fotografií týdne" na webové stránce ESO!

72: Looking Deeply into the Universe in 3D
Přístroj MUSE na teleskopu ESO VLT umožnil astronomům dosud nejlepší třírozměrný pohled na vesmír. Nepřetržitým 27 hodinovým pozorováním oblasti označené Hubble Deep Field South. jsme zjistili vzdálenosti, vlastní pohyby a další vlastnosti většího množství galaxií než jsme v této oblasti znali doposud. Dostali jsme se dokonce dále než Hubblův teleskop a odhalili dosud nepozorované objekty.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Díky dlouhým expozicí oblohy jsme získali řadu hloubkových snímků, které nám o vesmíru prozrazují spoustu věcí Nejslavnější z nich je Hubble Deep Field (Hubblův pohled do hlubin vesmíru) z roku 1995, který zásadně proměnil náš pohled na počátky vesmíru. Po dvou letech následoval podobný pohled do hlubin jižní oblohy - Hubble Deep Field South.

Tyto snímky však nepřinesly odpovědi na všechny otázky. Aby zjistili více, museli astronomové každou galaxii prozkoumat dalšími přístroji - rozložit světlo na jednotlivé barevné složky, měřit vzdálenosti a další vlastnosti. Byl to pomalý a náročný proces. Ale s novým přístrojem MUSE můžeme dělat stejná měření u všech objektů v zorném poli najednou - a mnohem rychleji. Jedním z prvních úkolů MUSE byl dlouhý pronikavý pohled do oblasti Hubble Deep Field South - a výsledky předčily všechna očekávání.

Dokonce s mnohem kratší expozicí než pořídil Hubble odhalil MUSE přes dvacet slabých objektů, které Hubble vůbec nezaznamenal. Data z MUSE obsahují spektrum pro každý obrazový bod - celkem okolo 90 000 - které astronomům prozradí vzdálenost, složení a vnitřní pohyby stovek vzdálených galaxií. Namísto jediného složeného obrazu produkuje MUSE série tisíců snímků, z nichž každý představuje pohled v jiné barvě světla.

Nové pozorování umožnilo vědcům v této oblasti proměřit vzdálenosti 189 galaxií. Na tomto obrázku jsou vyznačeny barevnými symboly. Barvy rozlišují galaxie v různých vzdálenostech - modré a zelené jsou poměrně blízko, zatímco růžové a purpurové jsou velmi vzdálené. Vidíme, jak vypadaly v době, kdy byl vesmír ještě velmi mladý. Trojúhelníky označují objekty, které jsou tak slabé, že je Hubblův teleskop nedokázal zachytit, ale byly detekovány přístrojem MUSE.

V případě bližších galaxií dokáže MUSE zaznamenat i jejich rotaci a variace vlastností v jejich různých částech. Při procházení 3D dat z přístroje MUSE se jedna strana rotující galaxie jeví blíž než druhá, protože jedna strana se k nám blíží a druhá se vzdaluje. Dopplerův jev posouvá světlo buď k modrému nebo červenému konci spektra. MUSE prokázal schopnost zkoumat vzdálený vesmír.

Astronomové budou nyní moci studovat tisíce galaxií a odhalovat nové extrémně slabé a vzdálené galaxie. Tyto zárodky, jež vidíme v podobě, jakou měly před více než 10 miliardami roků, postupně rostly, až se z nich staly galaxie podobné naší Mléčné dráze. Studiem jejich raných stádií získáváme neocenitelný vhled do vývoje galaxií.

71: New Exoplanet-hunting Telescopes on Paranal
Na observatoři ESO Paranal začal pracovat nový stroj na lov exoplanet. Systém Next-Generation Transit Survey bude hledat exoplanety tranzitující přes své mateřské hvězdy. Když k tomuto úkazu dojde, světlo hvězdy poněkud zeslábne, planeta se prozradí, a my to můžeme zaznamenat citlivým detektorem.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Observatoř ESO Paranal v severním Chile má skvělé pozorovací podmínky a vynikající zázemí. Je to skvělé místo pro přístroj Next-Generation Transit Survey - NGTS. Toto zařízení bylo vyvinuto britsko-švýcarsko-německým konsorciem a tvoří jej 12 dalekohledů, z nichž každý má průměr pouhých 20 cm. Jeho jediným úkolem je hledání tranzitujících exoplanet.

Pokud máme štěstí a dráhu planety vidíme "zboku", planeta při každém oběhu přechází před svou hvězdou a při tom mírně sníží zdánlivou jasnost hvězdy. Tyto malé pravidelné poklesy jasnosti mohou tedy být prostředkem k detekci obíhající planety. Tuto zákrytovou metodu bude k hledání exoplanet používat přístroj NGTS. Systém pracuje jako dálkově ovládaný robot. Zaměří se na hledání exoplanet velikosti Neptunu a menších, o velikosti dvoj- až osminásobku průměru Země.

Bude neustále monitorovat jasnost stovek tisíc poměrně jasných hvězd na jižní obloze. Přesnost měření jasnosti hvězd přístrojem NGTS dosahuje relativní hodnoty jedné tisíciny. To dosud nebylo dosaženo žádným pozemským širokoúhlým přístrojem. Exoplanety objevené NGTS budou dále studovat větší teleskopy, včetně ESO VLT. Jedním z cílů je najít malé planety, dostatečně jasné, abychom mohli měřit jejich hmotnosti.

To umožní určit hustoty planet a díky tomu odhadnout i složení planet. Během tranzitů by se mohlo také podařit prozkoumat atmosféry planet. Během tranzitu prochází část světla hvězdy atmosférou, pokud ji planeta má, a ve světle se pak objeví slabé, ale měřitelné stopy. Ty nám prozradí spoustu podrobností o chemickém složení a dalších vlastnostech atmosféry planety.

Až dosud máme jen několik takto podrobných pozorování, ale nový přístroj najde další potenciální cíle tohoto výzkumu. NGTS - Next-Generation Transit Survey - poskytne velké množství přesných dat, která přispějí k dalšímu pokroku v hledání exoplanet.

70: Green Light for E-ELT Construction
Evropský extrémně velký teleskop - zkráceně E-ELT - se stane zdaleka největším teleskopem pro viditelné a blízké infračervené záření na světě. Počátkem prosince 2014 dal výbor ESO zelenou první fázi konstrukce teleskopu.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. V astronomii nastala chvíle, kdy je třeba větších teleskopů - mnohem větších teleskopů - abychom byli schopni najít odpovědi na důležité otázky. Téměř elou dekádu pracovala ESO spolu s komunitou evropských vědců na designu jednoho takového obra - E-ELT. Rozhodnutí výboru ESO znamená, že zásadní kontrakty včetně těch, jež se týkají stavby kupole a konstrukce teleskopu mohou být uzavírány podle plánu.

Hlavní zrcadlo E-ELT bude mít průměr 39 metrů. Dokáže soustředit 13 krát více než kterýkoli ze současných optických teleskopů. Hlavní zrcadlo však nebude z jednoho kusu. Bude sestaveno ze 798 šestiúhelníkových segmentů, z nichž každý bude mít úhlopříčku 1,4 m při tloušťce pouze 5 cm. E-ELT má neobvyklou optickou soustavu s pěti zrcadly. Bude vybaven pokročilou adaptivní optikou která koriguje neostrost astronomických obrazů způsobenou chvěním vzduchu.

Adaptivní optiku ESO používá už na současném VLT. E-ELT bude s touto technikou schopen produkovat snímky až 15 krát ostřejší než Hubblův kosmický teleskop. E-ELT bude také vybaven sadou nejmodernějších vědeckých přístrojů, které zpracují světlo soustředěné teleskopem. Pojednání o kupoli E-ELT je cvičením v užívání superlativů. Svou výškou 74 m a průměrem 86 m dělá z kupolí všech současných teleskopů trpaslíky.

Bezvadným budoucím domovem E-ELT se ukázal být vrchol Cerro Armazones. 3000 m vysoká hora se nachází pouhých 20 kilometrů od observatoře ESO Paranal na severu Chile. Část vrcholu Cerro Armazones byla 19. června 2014 odstřelena, což byl první krok k vytvoření rovné plochy na vrcholu hory. Od té doby práce na vrcholu a na silnici mezi horami Paranal a Armazones pokročily. Samotná stavba teleskopu bude trvat celou dekádu.

Až bude E-ELT v provozu, pokusí se vyřešit některé z největších vědeckých otázek současnosti. Bude fotografovat planety obíhající cizí hvězdy, studovat jejich atmosféry a hledat známky života. E-ELT také zásadně přispěje ke kosmologii. Bude měřit vlastnosti první generace hvězd a galaxií ve vesmíru, a zkoumat podstatu záhadné temné hmoty a temné energie. A nadto astronomové tak trochu očekávají neočekávané - překvapivé výsledky, které dnes nedokážeme předpovědět.

Evropský extrémně velký dalekohled bude představovat obrovský skok v našich možnostech pozorování Vesmíru. Největší astronomické oko přinese nepřeberné množství nových objevů a způsobí revoluci v mnoha oblastech astronomie. Jsme na počátku nové epochy.

ESOcast 69: Revolutionary ALMA Image Reveals Planetary Genesis
Nové pozorování observatoře ALMA odhalilo v protoplanetárním disku okolo mladé hvězdy dosud nikdy nepozorované jemné detaily. Jde o první pozorování, při němž byly antény ALMA roztaženy do téměř maximální šířky. Výsledkem je nejostřejší obraz, jaký byl kdy v submilimetrovém pásmu získán. Nové vědecké výsledky jsou obrovským skokem v pozorování vývoje protoplanetárních disků a vzniku planet. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře.

ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - je nejvýkonnějším teleskopem pro sledování chladného vesmíru. Sestává ze 66 antén s vysoce přesným povrchem, které lze rozmístit do různých konfigurací. Nyní byly antény soustavy ALMA poprvé rozestavěny na vzdálenost až 15 km, což se blíží maximální možné základně, jež činí 16 km, a dovoluje soustavě ALMA rozlišit mnohem jemnější detaily než bylo až dosud možné.

Pro první pozorování v tomto novém, výkonném módu namířili vědci antény na HL Tauri. To je mladá hvězda obklopená zaprášeným plynným diskem vzdálená od nás přibližně 450 světelných roků. Výsledný snímek překračuje veškerá očekávání. Je ostřejší než snímky pořizované Hubblovým teleskopem, umístěným ve spolupráci NASA a ESA do vesmíru. Odhaluje nečekaně jemné detaily v protoplanetárním disku HL Tauri, který je tvořen materiálem, který zbyl po vzniku hvězdy.

Na snímku vidíme sérii soustředných prstenců s tajemnými tmavými skvrnami. Tyto struktury jsou přesvědčivou známkou existence několika planet, které z disku "vymetly" část materiálu. Disk HL Tauri se zdá být mnohem vyvinutější, než bychom očekávali podle stáří soustavy. To naznačuje, že proces vzniku planet by mohl být rychlejší než jsme se dosud domnívali. Mladé hvězdy, jako je HL Tauri, vznikají v oblacích plynu a jemného prachu, v místech, která zkolabují působením gravitace.

V hustých horkých jádrech se posléze zažehne termonukleární fúze a vznikají hvězdy. Tato hvězdná novorozeňata jsou zpočátku obalena zbývajícím plynem a prachem, z nějž se časem vytvoří protoplanetární disk. Díky mnoha vzájemným kolizím se prachové částečky spojují dohromady a vytvářejí se zrnka písku a oblázky. A nakonec se v disku zformují asteroidy, komety a dokonce planety. Mladé planety posléze disk rozruší a vytvoří prstence, mezery a podobné struktury, které pozoruje ALMA.

Zkoumání protoplanetárních disků je důležité pro naše pochopení vzniku Země ve Sluneční soustavě. Pozorování raných stádií vzniku palnet v okolí HL Tauri nám osvětlí, jak mohla vypadat naše vlastní planetární soustava v době svého vzniku před více než 4 miliardami roků. Při práci v téměř finální konfiguraci ALMA demonstrovala svůj obrovský potenciál. Jsme na začátku nové éry výzkumu vzniku planet a hvězd.

Text titulků ESO; překlad - Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

ESOcast 68: ESO Opens its Doors
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Sdílet nadšení z astronomického výzkumu vždycky patřilo mezi důležité cíle ESO. Sídlo ESO v Garchingu otevřelo své dveře veřejnosti 11. října 2014. Mnozí z návštěvníků mohli vůbec poprvé navštívit dvě nové, impozantní budovy ESO. A mohli se zapojit do řady aktivit, jež jim přiblížily astronomii a svět ESO. Začátek podnětné a zábavné návštěvy ESO.

Dialog s vědci a osobní setkání s největšími otázkami současné astronomie. Naslouchání, sbírání letáků a zábava v ESO. Účast na komentované prohlídce sídlem ESO. Pohroužení se do spletitého světa přístrojů, zrcadel a optiky. Zážitek z temné noční oblohy v planetáriu. Nákup suvenýrů na cestu domů. Přednáška o podstatě komet v dílně věnované životu komet. Rozšíření obzorů do infračerveného oboru. Občerstvení energií z domácí kuchyně mnoha různých zemí.

Přednášky o nejnovějších překvapivých objevech. Rozhovor s vědci v Chile pomocí přímého videopřenosu. Den otevřených dveří ESO byl velmi úspěšný - tři tisícovky návštěvníků zažily na vlastní kůži okouzlení světem ESO. Živý dialog mezi návštěvníky a lidmi z ESO je přesvědčivým důkazem toho, že o astronomii a ESO je hluboký zájem.

ESOcast 67: ESO People at Work and Play
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Už jsme vám ukázali naše observatoře nacházející se v nejextrémnějších lokalitách planety. A prezentovali jsme skvělé objevy učiněné teleskopy ESO. Ale kdo za tím vším stojí? Je načase představit některé z lidí, kteří se na tom všem podíleli, a podívat se, jak naplno pracují v ESO a naplno odpočívají ve volném čase.

Práce Andrese Pina spočívá v ovládání složité mechaniky a elektroniky přístrojů VLT. Ve volném čase jako DJ a hudební tvůrce pracuje se zařízením úplně jiného charakteru... Barbara Kleinová je neustále zaneprázdněna prací na vývoji komplikovaných součástí teleskopů ESO, ale po práci je zaneprázdněna něčím úplně jiným. Doma se stará o svoje včelstva. Astronom Oscar Gonzales tráví většinu času studiem hvězd v okolí centra naší Mléčné dráhy... ...ale ve svém volnu se sám mění ve hvězdu bicích nástrojů.

Eric Emsellem se dotýká hvězd jako vedoucí vědecké kanceláře ESO v Garchingu. Ale po pracovní době sestupuje do hlubin bavorských jezer a jiných míst vyhledávaných potápěči po celém světě. Má bohaté zkušenosti s přístrojovým potápěním. Ruce Patricie Guajardo pracují přímo s teleskopy Je operátorkou přístrojů na observatoři Paranal.

Mimo ESO zase její ruce pracují s plátnem, barvami a štětcem. Mark Neeser se specializuje na vývoj přístrojů a pracuje na vylepšení obrazů hvězd. Mark se ale na oblohu nejen dívá, také po ní létá na kluzácích a jednomotorových letadlech. Seznámili jste se s některými z našich kolegů, experty ve svém oboru, kteří naplno pracují a naplno odpočívají. Spojuje je zvídavost a touha po poznání světa okolo nás.

ESOcast 66: A Groundbreaking Event for the E-ELT
Dne 19. července 2014 bylo dosaženo jednoho z hlavních milníků na cestě k Evropskému extrémně velkému dalekohledu. Část vrcholu třítisícovky Cerro Armazones byla odstřelena, aby mohla být vytvořena rovná plocha. Jde o přípravu stavby největšího opticko-infračerveného dalekohledu na světě. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Cerro Armazones leží v chilské poušti Atacama.

Vysoko položené a suché místo poskytuje ideální podmínky pro astronomická pozorování a 3000 m vysoká hora byla vybrána jako nejlepší stanoviště pro Evropský extrémně velký dalekohled, zkráceně E-ELT. E-ELT je převratný nový pozemský dalekohled s hlavním zrcadlem o průměru 39 metrů. Dokáže soustředit 15x více světla než současné největší optické dalekohledy. Až bude v provozu, poskytne astronomům dosud nevídaný pozorovací výkon.

Avšak stavba teleskopu na vrcholu Cerro Armazones vyžaduje nejprve vytvoření dostatečně velké roviny, na niž se E-ELT se svou obrovskou kupolí vejde. V rámci procesu přetvoření vrcholu hory a přípravy rovné plochy začali dělníci s odstřelem - celkem má být přemístěno neuvěřitelných 220 tisíc kubických metrů horniny, aby se vytvořila platforma 150 x 300 metrů. Ceremoniál "prvního výkopu" se konal 20 km od Cerro Armazones na observatoři ESO Paranal.

Události se zúčastnily celebrity z Chile a členských států ESO, spolu se zástupci místních komunit, vedoucími pracovníky projektu a zaměstnanci ESO. Veřejnost mohla událost sledovat online. Na ceremoniálu promluvil generální ředitel ESO Tim de Zeeuw, předseda rady ESO Xavier Barcons, zástupce nedalekého města Antofagasta Valentin Volta a známý chilský astronom Luis Campusano. Pokyn k prvnímu symbolickému odstřelu dal náměstek chilského ministra financí Jorge Maldonado.

První světlo má podle plánu E-ELT přijmout v roce 2024. Poté začne zkoumat mnohé z největších záhad současné astronomie. Pokusí se získat řadu významných prvenství, včetně sledování pohybu planet zemského typu v "obyvatelných zónách" okolo cizích hvězd, kde by mohl existovat život. To je jeden ze "Svatých grálů" současné pozorovací astronomie.

Také pomůže astronomům při studiu počátků vesmíru a dosažení zásadního pokroku v kosmologii pomocí měření vlastností prvních hvězd a galaxií a zkoumání podstaty temné hmoty a temné energie. A především: astronomové plánují neočekávatelné - z nových objevů nového velkého dalekohledu jistě vyplynou nové dosud netušené otázky. E-ELT, "největší oko do vesmíru na světě", získává svou podobu!

ESOcast 65: The Chilean Sky in Ultra High Definition
Na jaře roku 2014 se trojice fotoambasadorů ESO vypravila na průkopnickou expedici na tři observatoře ESO v Chile. Jejich posláním bylo pořídit co nejvíce fotografií a časosběrů překrásné chilské noční oblohy a krajiny v ostrém ultravysokém rozlišení. Vydejme se s našimi hrdiny na dobrodružnou cestu do vyprahlé pouště Atacama, z níž nám vesmír přiblížili více než kdy dříve.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. V Chile najdeme ta nejlepší astronomická stanoviště na světě. Nabízejí krystalicky čistou oblohu, jednu z nejtmavších na Zemi. Právě sem ESO umístila teleskopy špičkové světové úrovně. Aby se podělila o tento nerušený výhled na oblohu s veřejností, zorganizovala ESO Expedici UHD - Ultra High Definition - na všechny své observatoře v Chile.

Tým byl vybaven nemodernějšími přístroji od nejlepších výrobců v této technologické oblasti. Tři astrogfotografové - Yuri Beletsky, Chrostoph Malin a Babak Tafreshi byli doprovázeni videospecialistou ESO Herbertem Zodetem. Práce týmu začala na observatoři Paranal, kde se nachází soustava teleskopů VLT. Zakrátko přišel čas opustit Paranal a vydat se na šestihodinovou jízdu nehostinnou chilskou pouští.

Další zastávkou týmu byla observatoř ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Tady, na náhorní plošině Chajnantor, přibližně 5000 metrů nad hladinou moře, Babak, Christoph a Yuri prošli mimořádnou zkušeností s nedostatkem kyslíku. Práci lidí tady limituje extrémní nadmořská výška. Tým však ze všech sil pracoval na získání množství nádherných snímků.

Po několika nocích v drsných podmínkách observaoře ALMA na náhorní plošině Chajnantor se náš tým zhluboka nadechl a vydal se na jih vstříc poslednímu cíli: první observatoři ESO - La Silla. Právě tady, na okraji chilské pouště Atacama, provozuje ESO řadu teleskopů a mnohé členské státy ESO tu mají svá vlastní zařízení s vlastními projekty. Tým nejprve podnikl prohlídku rozsáhlého areálu, aby vyhledal nejlepší místa na fotografování pro nadcházející noc.

A opět pořídili vizuálně ohromující fotografie. UHD expedice ESO přinesla celou řadu výsledků včetně časosběrů, fotografií a panoramat noční oblohy ve skvělé ultravysoké kvalitě - celkem deset terabytů a více než 100 tisíc snímků. A pro Babaka, Christopha a Yuriho byla tato cesta skvělou příležitostí k otestování svých schopností na těch nejlepších astrofotografických stanovištích. Chilská obloha je nezklamala.

Až dosud bylo materiálu v UHD kvalitě dostupné jen velmi málo. ESO nyní nabízí všechen tento obrazový materiál ve vysoké kvalitě veškerému publiku - od soukromých osob po provozovatele televizního vysílání - zdarma. První výsledky si můžete stáhnout ze stránek ESO. A počkejte si na další - ty nejlepší snímky budou v následujících měsících zveřejňovány na stránkách ESO jako Snímky týdne. Rozlišení UHD představuje novou úžasnou úroveň zaznamenávání vesmíru úplně novou dimenzi, jež nás pohltí.
ESOcast 63 - Flexible Giants – The Evolution of Telescope Mirrors
Čistá noční obloha poskytuje jeden z nejúchvatnějších pohledů na přírodu. Oči se adaptují na tmu a zorničky se rozšiřují, aby oči přijaly co nejvíce světla a viděly i slabší hvězdy. Ale sběrná plocha lidského oka je maličká. Aby mohli pozorovat vzdálenější vesmír, potřebují astronomové dalekohledy s enormně velkými zrcadly. Sledujete ESOCast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske.

Proč astronomové chtějí stále větší a větší dalekohledy? To je ve skutečnosti prosté! Ze dvou důvodů: Důvod číslo jedna je ten, že čím větší je primární zrcadlo teleskopu, tím více světla za jednotku času soustředíme. A to znamená, že můžeme pozorovat slabší objekty. Důvodem číslo dvě je rozlišovací schopnost teleskopu. Ostrost obrazů, které můžeme dalekohledem pořídit, závisí na velikosti primárního zrcadla.

Čím větší je teleskop, tím ostřejší záběry můžeme pořídit. Jsou tu však nějaké limity? Jak velký dalekohled lze vyrobit? A jaké překážky stojí před konstruktéry větších a větších zrcadel? Od vynálezu zrcadlového dalekohledu se zrcadla stále zvětšují. Když začal v roce 1977 pracovat 3,6 m teleskop ESO na La Silla, byl typickým příkladem konstrukce největších dalekohledů té doby. Primární zrcadlo tvořil jednolitý skleněný disk o průměru 3,6 metrů.

Aby tak velké zrcadlo bylo dost tuhé a pevné, muselo mít poměrně velkou tloušťku, a tudíž i hmotnost. 3,6 metrové zrcadlo je tlusté asi půl metru a váží 11 tun! Aby mohlo být těžké zrcadlo přesně zaměřováno na oblohu, Musí být zabudováno do masivního a při tom přesně vyváženého teleskopu. Byly sestrojeny teleskopy s ještě většími a hmotnějšími zrcadly, ale postupně se ukázalo, že v klasické konstrukci bylo dosaženo hranic možností.

Měli se konstruktéři vzdát a zapomenout na sny o ještě větších dalekohledech? Samozřejmě, že ne. Ale nalezení cesty k větším a lehčím zrcadlům vyžadovalo inovativní myšlení. Výsledkem byl Teleskop nové technologie, zkráceně NTT. ESO NTT představoval ve své době skutečně revoluční konstrukci, protože obsahoval systém zvaný aktivní optika. Před vynálezem aktivní optiky musela mít zrcadla teleskopů velkou tloušťku a tudíž byla těžká, aby zůstala tuhá, ale v případě aktivní optiky jsou zrcadla ohebná, a tudíž relativně tenká a lehká.

Tenké zrcadlo NTT je ještě náchylnější na působení gravitace. Zrcadlo aktivní optiky je položeno na podložku, kde složitý systém počítačem řízených aktuátorů udržuje tvar zrcadla a zabraňuje jeho ohýbání během pozorování. Tím se zabezpečí nejvyšší možná kvalita obrazu po celou dobu. NTT byl fantastický úspěch! Ačkoli jeho zrcadlo měří 3,6 metrů, tlusté je jen 24 centimetrů. Nová konstrukce zrcadel umožnila prolomit hranici 6 metrů, platnou pro klasické teleskopy, a pustit se do 8 m zrcadel.

Tedy do dalekohledů, jako je VLT - Very Large Telescope. ESO VLT sestává ze čtyř dalekohledů s primárními zrcadly o průměru 8,2 metrů. Každé zrcadlo je tenké pouhých 17,5 cm a váží přibližně 23 tun. Aktivní optika zde samozřejmě hraje zásadní roli. Tvar každého zrcadla je aktivně řízen pomocí 150 aktuátorů. Díky nejmodernější technologii dosahují snímky pořízené VLT vynikající optické kvality. Ale osmimetrové zrcadlo z jednoho kusu je na hranici možností z hlediska manipulace, transportu či údržby.

Abychom mohli postavit dalekohledy s ještě větší sběrnou plochou, nemáme jinou možnost, než rozdělit hlavní zrcadlo na jednotlivé části - segmenty. Právě koncepce segmentového zrcadla umožnila astronomům a technikům plánovat skutečně obří teleskopy. Dalekohledy podobné budoucímu "Evropskému extrémně velkému teleskopu", který se právě začíná budovat. E-ELT bude mít gigantické hlavní zrcadlo o průměru 39 metrů. Bude složeno ze 798 samostatných šestiúhelníkových segmentů s úhlopříčkou 1,4 m a tloušťkou pouhých 5 cm.

Každý segment a jeho poloha vůči sousedním částem bude počítačově ovládán systémem aktivní optiky. Tím se docílí dokonalého tvaru hlavního zrcadla a vynikající přesnosti povrchu. V každém případě mimořádná sběrná plocha hlavního zrcadla - 978 čtverečních metrů - soustředí 15 krát více světla než kterýkoli ze současných teleskopů. Se svým 39 metrovým zrcadlem bude Evropský extrémně velký dalekohled zdaleka největším teleskopem na světě pro optický a blízký infračervený obor.

A to nejen v době dokončení, ale i v následujících desetiletích. Jsem si však jistý, že konstruktéři se nezastaví a budou hledat cesty, jak postavit ještě větší dalekohledy. Kdo ví, jaká hranice velikosti bude prolomena ve vzdálené budoucnosti? Dr. J se loučí s dnešní epizodou ESOcast. Na shledanou příště u dalšího kosmického dobrodružství. Text titulků ESO; překlad — Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

ESOcast 62 - Three Planets Found in Star Cluster
Astronomové pracující s dalekohledy ESO, spolu s kolegy z celého světa, objevili tři nové planety ve hvězdokupě Messier 67. Až dosud byla známa jen hrstka planet ve hvězdokupách. A jedna z mateřských hvězd nově objevených planet se, překvapivě, jeví dokonalým dvojčetem Slunce. - hvězdou se Sluncem téměř identickou. Jde o první objev exoplanety obíhající sluneční dvojče ve hvězdokupě.

Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske.

Dobrá zpráva pro všechny! Byly objeveny tři úplně nové exoplanety. Vzhledem k tomu, že už známe více než tisíc exoplanet, nezní to nijak převratně, ale tento objev je ve skutečnosti trochu neobvyklý, protože ty tři planety obíhají okolo hvězd ve hvězdokupě Messier 67. Tyto nedávné objevy potvrzují, že planety ve hvězdokupách jsou celkem běžné - je však obtížné je spatřit. Pomohou vědcům prozkoumat, jak se planety tvoří v takové tlačenici, jako je prostředí hvězdokupy.

K nalezení nových exoplanet použili astronomové přístroj HARPS nainstalovaný na 3,6 m teleskopu ESO na La Silla. Pečlivě sledovali 88 vybraných hvězd ve hvězdokupě M67 po řadu let. To jim umožnilo pátrat po nenápadných pohybech hvězd, které odhalují přítomnost planet. Ve hvězdokupě byly objeveny tři planety. Dvě z těchto planet obíhají okolo hvězd podobných Slunci a jedna obíhá okolo hmotnější hvězdy ve stádiu rudého obra.

První dvě planety mají obě hmotnost asi 1/3 Jupiteru a okolo hvězd oběhnou za 7 resp. 5 dní. Třetí planeta potřebuje na jeden oběh 122 dní a je hmotnější než Jupiter. Mateřská hvězda jedné z planet se ukázala být zajímavým objektem - mezi hvězdami, jež známe, patří mezi nejvíce podobné Slunci. Hvězda je se Sluncem téměř identická, má stejnou hmotnost, stáří, chemické složení a další charakteristiky.

A také je to první sluneční dvojče ve hvězdokupě, o kterém víme, že má planetu. Sluneční dvojčata, Slunci podobné hvězdy a hvězdy slunečního typu jsou kategorie rozlišující podobnost hvězd se Sluncem. Sluneční dvojčata - hvězdy téměř identické se Sluncem - jsou velmi vzácná, ale ostatní kategorie, v nichž podobnost se Sluncem klesá, jsou mnohem běžnější. Astronomové dosud našli jen málo planet ve hvězdokupách, ale teď je začínají objevovat. Nový objev přístroje HARPS ukazuje, že planety v otevřených hvězdokupách jsou pravděpodobně stejně hojné jako u osamocených hvězd ...planet jsou tedy spousty!

Dr. J. se loučí s dnešní epizodou ESOcast. Na shledanou příště u dalšího kosmického dobrodružství.

Text titulků ESO; překlad Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

ESOcast 61 - Chile Chill5 - Impressions from La Silla
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Observatoř ESO La Silla leží vysoko nad dech beroucí divočinou pouště Atacama Je tu několik velkých optických teleskopů se zrcadly o průměru až 3,6 m Je to jedna z vědecky nejproduktivnějších observatoří na světě V poušti Atacama je nejtemnější obloha na světě s více než třemi sty jasných nocí do roka Na La Silla najdeme 3,6 m teleskop ESO Je k němu připojen HARPS - nejlepší hledač exoplanet na světě La Silla se stala domovem pro SEST - první submilimetrový teleskop na jižní polokouli.

TAROT je rychlý robotický teleskop monitorující záblesky záření gama 2,2 metrový teleskop MPG disponuje zorným polem velikosti měsíčního úplňku Světlo Mléčné dráhy je tak jasné, že na zemi vytváří stíny Teleskop NTT měl jako první na světě hlavní zrcadlo, jehož tvar hlídal počítač La Silla zůstává v první linii astronomického výzkumu ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace. Mezi pozemskými i kosmickými observatořemi je ESO nejproduktivnější na světě.

ESOcast 60: A Polarised View of Exoplanets
Astronomové vědí o spoustě planet mimo Sluneční soustavu. Je však obtížné tyto planety zobrazit a ještě obtížnější je studovat. Naštěstí máme k dispozici chytrý trik, který nám pomůže oddělit chabé světlo planety od oslnivé záře mateřské hvězdy: využití polarizace světla odraženého planetou.

Tuto metodu budou využívat přístroje chystané pro dalekohledy ESO / VLT v Chile, a budoucí Evropský extrémně velký teleskop, k zobrazování jinak neviditelných planet a dokonce k hledání známek života mimo Sluneční soustavu. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. V tomto ESOcastu si povíme o jedné velmi zvláštní vlastnosti světla a o tom, jak ji využít k detekci planet u cizích hvězd.

A také budeme mluvit o novém přístroji, který tuto vlastnost světla využije: hledač planet SPHERE, který bude instalován na VLT / ESO počátkem roku 2014. Světlo je elektromagnetické vlnění. Obvykle může mít rovina, v níž světelné vlny kmitají, libovolnou orientaci, v některých případech je však jeden směr pravděpodobnější, než ty ostatní. Takovému světlu říkáme polarizované. Některé z teleskopů ESO dokážou tuto polarizaci měřit. Dávají nám skvělou možnost objevit a studovat vzdálené objekty, včetně planet obíhajících jejich hostitelské hvězdy.

Vezměmě jakoukoli hvězdu na obloze. Je velká pravděpodobnost, že bude mít několik planet. Jedna z těch planet může být dokonce podobná Zemi. Je však krajně obtížné pozorovat planety v záři jasné hvězdy, protože jsou více než miliardkrát slabší. Naštěstí pomocí polarizace můžeme oddělit velmi slabé světlo planety od oslnivého světla mateřské hvězdy. Jak to vlastně funguje? V mnoha případech je světlo planety, které přijímáme, odraženým světlem hvězdy, které se rozptyluje v atmosféře planety.

Při rozptylu se světlo polarizuje podobně, jako světlo modré oblohy u nás na Zemi. Pointa je v tom, že můžeme zaznamenat právě tuto polarizaci, tedy světelné vlny uspořádané do určité roviny působením rozptylu v atmosféře planety, díky nejmodernějším přístrojům na velkých teleskopech. Takový přístroj – zvaný SPHERE – byl sestrojen a bude instalován na teleskop VLT / ESO v roce 2014. SPHERE bude fotografovat exoplanety. Bude kombinovat polarimetrii s dalšími metodami potlačení přebytku světla hvězdy a umožní chabé světlo obíhajících planet odlišit a studovat.

Prvním předpokladem je mít velký teleskop, jako je VLT, schopný – v principu – získat dostatečně ostrý obraz, abychom v blízkosti hvězdy mohli spatřit planety. Zemská atmosféra ale obraz rozmazává, a tak potřebujeme chytrý optický systém – adaptivní optiku – abychom efekt rozmazání co nejvíce eliminovali a koncentrovali většinu světla do jediného bodu. Tento bod je pak zakryt maskou vloženou do světelného svazku, aby se okolní slabší objekty neztratily v záplavě světla.

I po všech těchto kouzlech zůstává světelné halo, které je mnohem jasnější než planety, po nichž pátráme. Toto halo je však nepolarizované, zatímco světlo odražené od planet polarizované je. Nový přístroj SPHERE bude schopný rozpoznat slabé polarizované světlo planet od nepolarizovaného hvězdného halo. Tento trik — spolu s několika dalšími — umožní přístroji SPHERE snímkovat u cizích hvězd planety podobné Jupiteru. My ale nechceme fotografovat jen velké exoplanety, chceme vidět také menší kamenné planety v blízkém okolí mateřských hvězd.

Na to ale potřebujeme MNOHEM větší teleskop, takový, který soustředí mnohem víc světla a poskytne ostřejší obrazy: 39 metrový Evropský extrémně velký dalekohled, neboli E-ELT. Tento obří teleskop bude vybaven novou generací přístrojů na zobrazování exoplanet. Budou pracovat na stejném principu, jako SPHERE, ale na vyšší úrovni. Pomocí polarimetrie a dalších metod dokážou astronomové zobrazovat kamenné planety v obyvatelných zónách v okolí blízkých hvězd.

Polarizovaný signál také astronomům naznačí, zda planeta má oceány nebo oblaka tvořená kapalnou vodou. A v případě větších planet typu Jupiter bude možné jejich světlo studovat tak detailně, že se budeme moci podívat, jak planeta skutečně vypadá. Konečným cílem je jednoho dne spatřit známky života na nějakém světě mimo Sluneční soustavu. Třeba detekcí kyslíku nebo typických znaků zelené vegetace. Pozorování exoplanet v polarizovaném světle se možná ukáže být klíčem k získání prvních náznaků existence mimozemského života.

Dr. J se loučí s dnešní epizodou ESOcast. Nashledanou příště u dalšího kosmického dobrodružství. Autor komentáře: Phillip Keane; překlad — Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

ESOcast 59: Chile Chill 4. Images taken by the MPG/ESO 2.2-metre telescope
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Teleskop MPG/ESO o průměru 2,2 m se nachází na observatoři La Silla v Chile. Od roku 1984 jej měla ESO zapůjčený od Max Planck Society. Po téměř 30 letech ESO končí s využíváním tohoto teleskopu.

Ale nebojte se: Max planck Society jej bude používat i nadále. 2,2 metrový teleskop pořídil spousty nádherných astronomických snímků. Rádi bychom vám ukázali naše neoblíbenější Naše přirozená družice zaznamenaná do nejmenších podrobností. Byl použit blízký infračervený filtr. Blízká galaxie podobná Mléčné dráze. Pozorujeme ji téměř zboku, takže spirální struktura je obtížně rozpoznatelná. Oblast nacházející se v rovině Mléčné dráhy posetá tisíci hvězd.

Několik galaxií v pozadí ukazuje směr, ve kterém se nachází velká koncentrace látky Hvězdná porodnice, jejíž plyn a prach je rozpouštěn ultrafialovým zářením horkých hvězd z hvězdokupy NGC 6193, kterou vidíme vlevo. Pohled do hlubin vesmíru. Nejslabší objekty na snímku jsou stomilionkrát slabší než ty, jež můžememe vidět prostým okem. V sousední galaxii - Velkém Magellanově mračnu - se nachází oblak vodíku, který je nucen rudě žhnout působením záření mladých hvězd.

Tyto jasné cáry mlhoviny připomínají nohy pavouka. Rozbíhají se od centrálního "těla", kde kupa horkých hvězd nutí svítit plyn a prach, který ji obklopuje. Velmi aktivní hvězdná porodnice, v níž z velkých oblaků plynu a prachu neustále vznikají nové hvězdy. Tyto zářivé mladé hvězdy jsou staré jen několik milionů let. Snímek zachycující rozsáhlé a spletité struktury v neobvyklé mlhovině. Jde o obří továrnu na hvězdy, největší emisní mlhovinu v místní skupině galaxií.

Tato menší napodobenina naší Mléčné dráhy svítí světlem miliard hvězd a rubínovou září plynného vodíku. Na tomto pohledu do hlubin byly odhaleny miliony vzdálených galaxií. Od některých z nich světlo k nám putovalo 12 miliard roků. Tato rozsáhlá hvězdokupa je na obloze stejně velká jako kotouč Měsíce. Leží ve vzdálenosti 17 tisíc světelných roků v souhvězdí Kentaura. Oblaka plynu vydávají rudé světlo, protože jsou excitována UV zářením hvězd, které jsou mnohem mladší a žhavější než naše Slunce.

Galaxie vzdálená 13 miliónů světelných roků má průměr 70 tisíc světelných roků. Nacházíme v ní mnoho velmi hmotných zaprášených hvězdných porodnic. V jejím centru je pravděpodobně černá veledíra. Hvězdná porodnice, v níž světlo mladých hvězd vytvořilo obří sloupy plynu a prachu. "Pilíře stvoření" proslavené díky Hubblovu teleskopu leží v centru této mlhoviny. Tuto velkolepou planetární mlhovinu tvoří plynné obálky odvržené hvězdou. Hlavní prstenec má průměr 2 světelné roky, což je polovina vzdálenosti mezi Sluncem a nejbližší hvězdou.

Mlhovina Trifid byla pojmenována podle toho, že je temnými prachovými pásy rozdělena na tři části. Jde o vzácnou kombinaci tří typů mlhovin: emisí, reflexní a temné; je v ní také plno mladých hvězd. Na obloze tato mlhovina zabírá plochu osmi měsíčních úplňků. Je to obří mezihvězdný oblak, v němž vznikají hvězdy. Nejjasnější z oblastí tvorby hvězd v sousední galaxii - Malém Magellanově mračnu, vzdálené 210 000 světelných roků od Země. Hvězda R Coronae Australis leží uvnitř tohoto záhadného komplexu modrých reflexních mlhovin a oblaků prachu.

Padesátihodinová expozice odhalila strukturu této spirální galaxie do nejjemnějších detailů. Velmi aktivní oblast tvorby hvězd s tmavými pruhy chladného prachu na pozadí svítící plynné mlhoviny, která obklopuje četné hvězdokupy. Za příčinu nesouměrného tvaru této galaxie považujeme vzájemné gravitační působení s jinou galaxií někdy v její minulosti. Mračno plynu a čerstvě narozené hvězdy, které leží ve vzdálenosti 6500 světelných roků. Vidíte utíkající kuře? Velmi aktivní oblast tvorby hvězd v okolí mlhoviny Tarantule.

Světlo hvězd se vlivem přítomnosti prachu jeví žlutočervené. Jedna z nejbližších spiálních galaxií na jižní obloze. Ve volně zavinutých "rozcuchaných" spirálních ramenech můžeme najít růžově svítící oblaka vodíku a spousty hvězd. Pěkný příklad reflexní mlhoviny. Modré světlo horkých hvězd je rozptylováno zrnky prachu. Jeden z nejznámějších a nejlépe prostudovaných nebeských objektů. Je to obří komplex plynu a prachu v němž se tvoří velké hvězdy. Ze všech oblastí tvorby hvězd je tato nejblíž Zemi.

Eliptická galaxie, jejíž tvar narušuje široký pruh zakrývající její střed. Temný pruh obsahuje velké množství plynu, prachu a mladých hvězd. Intenzivní UV záření horkých mladých hvězd nutí plyn vydávat záření rozličných barev a také vytváří dutinu v plynu a prachu, který hvězdy obklopuje. Mlhovina "Dýmka" je učebnicovým příkladem temné mlhoviny. Je to oblak mezihvězdného prachu tak hustý, že úplně blokuje světlo hvězd v pozadí. Jedna z nejaktivnějších oblastí tvorby hvězd v naší Galaxii.

Obsahuje spoustu velmi hmotných mladých modrých hvězd, jež vznikly před pár milióny roků. Tento zvláštní oblak svítícího plynu je součástí rozsáhlého prstence pozůstatků po explozi supernovy, k níž došlo přibližně před 11 tisíci let. Hvězdná porodnice přezdívaná Racek. Většinu záření, které nutí plyn vydávat světlo, produkuje jasná mladá hvěda HD 53367. Temné mračno, v němž vznikají hvězdy a hned vedle zářivá hvězdokupa, která se právě vyloupla ze zaprášené hvězdné porodnice. Podivný pár.

Skupina mladých modrých hvězd a temný prachový oblak v sousedství. V pozadí vidíme miliony zářících hvězd z nejjasnější části Mléčné dráhy. Velmi mladá hvězdokupa v jižním souhvězdí Plachet. Obří kulová hvězdokupa tvořená velmi starými hvězdami v jižním souhvězdí Páva. Text titulků ESO; překlad Jan Veselý

ESOcast 58: ALMA Discovers Comet Factory
Pomocí observatoře Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) astronomové získali obraz okolí mladé hvězdy, v němž mohou prachové částečky růst díky vzájemnému shlukování. Je to první případ, kdy se takovou "prachovou past" podařilo pozorovat. Vyřešila se tak letitá záhada růstu prachových částic v discích a následného formování komet, planet a jiných kamenných objektů. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře.

Astronomové už dokázali, že v okolí cizích hvězd jsou spousty planet. Ale mnohá tajemství týkající se vzniku planet, komet a asteroidů zůstávala. Nová pozorování observatoře ALMA nyní přinášejí odpověď na jednu z nejdůležitějších otázek: jakým způsobem malé částečky prachu narostou do velikosti oblázků a poté dokonce více než metrových balvanů? Počítačové modely naznačují, že prachová zrnka rostou vzájemnými srážkami a slepováním. Srážejí-li se však větší zrna velkou rychlostí, opět se drolí na kousky a proces se vrací zpět na začátek.

I kdyby se velká zrna nerozbíjela, modely ukazují, že třením o okolní plyn a prach by měla zpomalovat a postupně klesat na mateřskou hvězdu bez šance vyrůst do větších rozměrů. Vznikající kamínky potřebují nějaké bezpečné útočiště, v němž mohou vyrůst do takové velikosti, aby byly schopné samostatného přežití. Existence prachových pastí byla předpokládána. Až dosud však nebyly pozorovány. Astronomové studovali pomocí observatoře ALMA protoplanetární disk Oph-IRS 48.

Hvězda v tomto systému je obklopena plynným prstencem s centrální dutinou vytvořenou pravděpodobně neviditelnou planetou nebo hvězdným průvodcem. Dřívější pozorování teleskopu ESO/VLT odhalila v prstenci také přítomnost malých prachových částeček. Nové pozorování observatoře ALMA ukázalo, že velká prachová zrna se chovají úplně jinak! Namísto očekávaného prstence byla objevena struktura tvaru oříšku kešú. Právě to je prachová past – místo, kde jsou větší prachová zrna uvězněna a mohou díky vzájemným srážkám a spojování dále růst.

Pozorování naznačuje, že jsme našli něco jako továrnu na komety, protože částečky v této prachové pasti mohou vyrůst až do velikosti komet, tedy do rozměru několika kilometrů. V této vzdálenosti od mateřské hvězdy však není pravděpodobný vznik planet. Věříme, že díky citlivosti a rozlišovací schopnosti observatoře ALMA bude brzy možné pozorovat prachové pasti v mnohem menší vzdálenosti od mateřské hvězdy. Takové prachové pasti by byly skutečnými kolébkami nových planet.

ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) je mezinárodní astronomická observatoř vybudovaná v partnerství Evropy, Severní Ameriky a východní Asie ve spolupráci s Republikou Chile. ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy.

ESOcast 57: ESO´s VLT Celebrates 15 Years of Success
Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. 25. května 1998 zaznamenal první ze čtyř teleskopů VLT první světlo. Po následujících 15 let pozoroval VLT (Very Large Telescope) vesmír ve zcela nevídaných detailech. Nabízíme několik našich nejoblíbenějších snímků. Tento nádherný snímek velké spirální galaxie byl pořízen 21. září 1998. Je to jedna z prvních fotografií, jež VLT pořídil. Infračervený snímek hvězdné porodnice potvrdil, že hvězdy s malou hmotností, podobné Slunci, mohou vznikat při mohutných explozích hvězd.

Známá spirální galaxie, která připomíná mexický klobouk, podle nějž dostala jméno. Infračervený a optický obraz odhalil, co se skrývá za hustým oblakem prachu. Obraz složený z 81 snímku Velké mlhoviny v Orionu, pozoruhodné blízké hvězdné porodnice. VLT nahlíží do nitra „Sloupů stvoření“ pomocí infračerveného detektoru ISAAC. Bizarní temná mlhovina tvořená kolabujícím plynem a prachem osvětlená blízkou hvězdou. Jeden z nejostřejších snímků planety s prstencem pořízených ze Země.

Tajuplná mlhovina vytvořená intenzivním zářením jedné z nejžhavějších známých hvězd. Učebnicový příklad spirální galaxie s centrální příčkou a dlouhými chapadlovitými spirálními rameny. VLT pořídil vůbec první snímek planety mimo Sluneční soustavu. Červená skvrna je planeta obíhající okolo bílého trpaslíka. Spirální galaxie do detailů zobrazená výkonným „okem“ VLT. Velmi aktivní galaxie, v níž se překotně tvoří hvězdy. Četné bílé skvrny v zářícím prstenci jsou oblasti tvorby hvězd.

Záhadná galaxie podezřelá z pohlcení menší sousedky. Rodí se v ní tisíce nových hvězd. Kosmický „pták“ vznikl ve skutečnosti následkem splynutí tří různých galaxií. Pohled do hlubin vesmíru je jako potápění se v bazénu plném barev a tvarů. Díky VLT odhalují astronomové tajemství černé veledíry ukrývající se v centru Mléčné dráhy. Na obrazu z interferometru VLT je zachycena hvězda 100 krát hmotnější než Slunce. Překrásná hvězdokupa díky velkému zrcadlu VLT zaznamenaná expozicí pouhých několika sekund.

Vesmírná továrna, v níž se z oblaků plynu překotně tvoří hvězdy. Rozsáhlá oblast tvorby hvězd, kde jsou oblaka plynu a prachu osvětlena intenzivním zářením mladých horkých hvězd. Ohromná kolize několika kup galaxií, při níž se projevuje řada neprozkoumaných jevů. Hvězdný vítr mladých hvězd výrazně tvarují oblaka plynu, v nichž se narodily. Dvojice galaxií vzdálená od nás 50 miliónů světelných let. Vypadají, že jsou těsně u sebe, ale dělí je vzdálenost 100 000 světelných let.

Na tomto snímku je mimořádně podrobně zachycená centrální část hvězdné porodnice. Tento mimořádně ostrý infračervený obraz umožnil astronomům objevit mnoho neznámých jevů v jednom z nejbližších hvězdných inkubátorů. Fotografie pořízená VLT byla veřejností vybrána v soutěži k oslavě 50. výročí ESO. Umírající hvězda odvrhuje vnější vrstvy své atmosféry v barevném gestu na rozloučenou. Černým skvrnám na narůžovělém pozadí svítícího plynu se říká Bokovy globule.

Jsou postupně erodovány intenzivním zářením horkých mladých hvězd v jejich okolí. Všechno nejlepší k patnáctinám VLT! ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy.

ESOcast 56: Gentle Giants in the Desert
Obrovitý
Těžkotonážní
Ultrapřesný
Extrémně manévrovatelný
Mimořádně robustní

Kdykoli transportér ALMA stěhuje křehkou hi-tech anténu, je v sázce mnoho. Je to náročná práce pro lidi i stroje. Dva obří transportéry zvané Otto a Lore brázdí velkolepou krajinu chilské poušti Atacama a stěhují citlivé antény s přesností švýcarských hodinek. Schopnost přemisťovat antény je klíčovým aspektem ovládání výkonné soustavy antén ALMA. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO Evropské jižní observatoře Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske.

ALMA - the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - je na světě nejvýkonnější teleskop pozorující chladný vesmír. Tvoří jej 66 antén s přesně tvarovaným povrchem, které mohou být rozptýleny až na vzdálenost 16 km. Možnost přemisťovat každou jednotlivou anténu je přesně to, co činí z teleskopu ALMA tak výkonný vědecký přístroj. Stěhování antén ale vyžaduje důmyslný dopravní prostředek, který musel být vyroben na zakázku. ALMA transportér je strojírenský zázrak.

Je 20 metrů dlouhý, 10 metrů široký a 6 metrů vysoký. Má 28 kol ve 14 párech, které se mohou nezávisle otáčet do všech směrů, což umožňuje obdivuhodnou manévrovací schopnost. Tento obr vážící 130 tun je poháněn dvěma motory o výkonu 700 koní, dosahuje rychlosti 20 km/h, s anténou pak 12 km/h. Kabina řidiče je umístěna co nejníže, aby z ní byl co nejlepší výhled. Transportér je možné řídit i na dálku. Operátor může stát venku a kontrolovat práci stroje během kritických manévrů.

Jediným účelem ALMA transportérů je stěhování anén a jejich umisťování s milimetrovou přesností. To není málo, uvážíme-li,že každá z atén váží přes 100 tun. Jedna cesta antény může být dlouhá jen několik stovek metrů, z jednoho stanoviště na sousední, nebo až 28 kilometrů ze základního tábora na plošinu Chajnantor ve výšce 5000 metrů nad mořem. Ottovy výkonné motory startují. Každý plánovaný přesun antény vyžaduje maximální soustředění dopravního týmu. Vyzvednutí kolosální paraboly se nikdy nemůže stát rutinou, protože i nejmenší chybička může vést k fatální nehodě.

Rám transportéru ve tvaru U slouží k rovnoměrnému rozložení zátěže. "Stěhováci" pečlivě navedou transportér do optimální pozice a připraví anténu na cestu. Po dvou nakloněných kolejnicích je anténa usazena na transportér. Transportér drží anténu tak bezpečně, že odolá i zemětřesení pomocí ultrapevných čelistí. Anténa je na nové stanoviště umístěna s neuvěřitelnou přesností. Stěhování antény ze základního tábora na náhorní plošinu Chajnantor je úkol zcela úplně jiného druhu.

Je to 28 kilometrový výstup na vrchol hory s převýšením nějakých 2100 metrů. Dlouhý výstup po klikatící se cestě je zkouškou pro řidiče i motory a vypětí celého týmu je vysoké. Maximální rychlostí 12 km/h se transportér plazí po pro tento účel speciálně zbudované cestě. Je vybaven speciálními tlumiči, které se dokážou vypořádat s hrbolatou cestou, takže křehký náklad je stále v bezpečí. Vysokohorská jízda není odpočinkovým výletem: vzduch je tak řídký, že operátoři mají potíže s dýcháním a potřebují podpůrný kyslík.

Ze stejného důvodu výrazně klesá i výkon motorů. Konečně je dosaženo náhorní plošiny a anténa je přesně usazena na svou základnu, aby zvýšila pozorovací výkon teleskopu ALMA. Na první pohled mohou transportéry vypadat jako pouhé přehnaně velké náklaďáky s nadbytečným výkonem. Jsou však, samozřejmě, víc než to: jejich schopnost manipulovat s křehkými parabolami ALMA s tak neuvěřitelnou jemností a přesností z nich činí naprosto nepostradatelné pomocníky observatoře ALMA. A navíc pracují v drsných podmínkách s dokonalou spolehlivostí. A tak tito obři nejsou jen nějaká nákladní auta, svým způsobem jsou přímo součástí teleskopu.

Dr. J. se loučí s dnešní epizodou ESOcast. Nashledanou příště u dalšího kosmického dobrodružství. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy. The Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, je mezinárodní astronomická observatoř, vybudovaná v partnerství Evropy, Severní Ameriky a východní Asie ve spolipráci s Republikou Chile. Text titulků vytvořen v ESO; překlad – Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

ESOcast 55: The ALMA Inauguration
Dne 13. března 2013 se v odlehlé části chilských And konala inaugurace observatoře ALMA Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array. Slavnostní ceremoniál se konal při příležitosti dokončení všech důležitých systémů teleskopu a jeho formálního převedení ze stavebního projektu na plně funkční observatoř. Slavnost poctil přítomností chilský prezident Sebastián Piñera a mnozí další vysocí představitelé.

Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. ALMA je nejvýkonnější zařízení pro výzkum chladného vesmíru. ALMA nevypadá jako tradiční dalekohled, je to soustava 66 antén na náhorní plošině Chajnantor, rozmístěných ve vzájemné vzdálenosti až 16 km. Antény jsou propojeny a jejich signály se skládají, takže ALMA může pracovat jako jeden obří teleskop. To umožňuje astronomům konat pozorování s nevídanou citlivostí a rozlišovací schopností.

13. března se v chilské poušti Atacama sešlo více než 500 lidí, aby oslavili úspěch projektu ALMA. Čestným hostem byl chilský prezident Sebastián Piñera, kterého doprovázeli další významní politici a oficiální hosté. Byli mezi nimi i zástupci mezinárodních partnerů projektu ALMA z Evropy, severní Ameriky a východní Asie, a také představitelé Chile, zastupci vedení a pracovníků observatoře ALMA a členové místních komunit. Událost se těšila velkému zájmu sdělovacích prostředků z celého světa (kromě České republiky).

Na inaugurační ceremonii promluvilo několik řečníků. Ředitel observatoře ALMA Thijs de Graauw. Vedoucí vědeckého týmu Ryohei Kawabe. Subra Suresh, ředitel americké National Science Foundation. Teru Fukui, první náměstek japonského ministra školství, kultury, sportu, vědy a techniky. Generální ředitel ESO Tim de Zeeuw. Nakonec oslovil přítomné chilský prezident Sebastián Piñera. Vyvrcholením inaugurační ceremonie byl pokyn chilského prezidenta vědcům a operátorům teleskopu ALMA k zahájení vědeckých pozorování. "Do toho, Antonio." "Zaměř ALMU na centrum Mléčné dráhy."

Součástí oslav byly i další aktivity. Návštěvníci observatoře ALMA si prohlédli zařízení na náhorní plošině Chajnantor ve výšce 5000 metrů nad mořem. Na vlastní kůži si vyzkoušeli drsné podmínky Operačního stanoviště mezi vrcholy vulkánů obklopujícími antény. Dozvěděli se podrobnosti o práci na Operačním středisku ALMA, odkud je teleskop ovládán a kde se nacházejí laboratoře. Nedávno byla dokončena kompletace všech 66 antén. Posledních osm nyní prochází testy před nasazením do služby.

Dokončená část soustavy antén je k dispozici astronomům z celého světa a produkuje již nyní skvělé vědecké výsledky. Historie vědeckého výzkumu observatoře ALMA začala pořízením snímku kolidujících galaxií Tykadla. Ve viditelném světle můžeme pozorovat pouze hvězdy, jež tvoří tyto galaxie, ale ALMA odhalila oblaka chladného plynu z nějž se právě rodí nové hvězdy. Inaugurace observatoře ALMA představuje začátek dlouhé cesty. Cesty, která vyvolává velká očekávání...

Cesty za úchvatnými objevy... Cesty do neznáma... Cesty k našim kosmickým kořenům. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecko-technická astronomická organizace, jež vytvořila, sestrojila a provozuje nejmodernější pozemské teleskopy. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array je mezinárodní astronomický projekt, na němž spolupracují Evropa, severní Amerika a východní Asie spolu s Republikou Chile.

ESOcast 53: Chile Chill 3
Špičková věda a příběhy ze života v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Turisté znají Chile jako zemi přírodních krás a suchých pouští Málokdo ví, že jedním z nejcennějších chilských pokladů je neporušená noční obloha. V téměř nadpozemském místě v chilských Andách se právě dokončuje ALMA. Náhorní plošina Chajnantor v nadmořské výšce 5000 m. Největší z pozemských astronomických projektů současnosti.

Také anténa radioteleskopu APEX se nachází na náhorní plošině Chajnantor. ALMA studuje základní stavební kameny hvězd, planetárních soustav, galaxií i samotného života. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace. Mezi pozemskými i kosmickými observatořemi je ESO nejproduktivnější observatoří na světě.

ESOcast 51: All Systems Go for Highest Altitude Supercomputer
Jeden z nejvýkonnějších superpočítačů světa byl nainstalován a otestován na odlehlém vysokohorském stanovišti v severochilských Andách. Bylo tak dosaženo dalšího významného milníku na cestě k dokončení observatoře ALMA - the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array. ALMA korelátor učiní z mnoha samostatných antén jeden obří teleskop.

Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. ALMA je nejnákladnější pozemská observatoř všech dob. Tvoří ji soustava 66 parabolických antén. Její superpočítač, neboli korelátor, je její klíčovou součástí. Aby ALMA pracovala správně, musí být slabý vesmírný signál zachycený každou z antén složen dohromady se signály přijatými všemi ostatními anténami. Procesory korelátoru musí nepřetržitě skládat a porovnávat data až ze 64 antén soustavy ALMA, jež jsou rozptýleny na vzdálenosti až 16 km, a tak umožňují vytvořit z antén jeden, obří, teleskop.

Korelátor ALMA obsahuje více než 134 miliónů procesorů a dokáže provést neuvěřitelných 17 biliard operací za sekundu. To je 17 tisíc miliónů miliónů! Korelátor byl postaven jako jednoúčelový stroj, ale jeho počet operací za sekundu je srovnatelný s výkonem nejrychlejších víceúčelových superpočítačů na světě. Jedinečný výkon stroje byl výzvou k hledání inovativní konstrukce jednotlivých komponent i celkové architektury korelátoru. Výchozí návrh korelátoru, stejně jako jeho konstrukce a instalace, je dílem US National Radio Astronomy Observatory, hlavního severoamerického partnera projektu ALMA.

Korelátor byl financován z prostředků US National Science Foundation s přispěním ESO. ESO, jako evropský partner ALMA, také sama dodala významnou část korelátoru: zcela nový univerzální digitální filtrovací systém navržený a vyrobený v Evropě, byl vtělen do původního návrhu NRAO. Univerzita v Bordeaux vyvinula a vyrobila pro ESO sadu 550 špičkových panelů s obvody digitálních filtrů. Pomocí těchto filtrů může být záření, jež přijímá ALMA rozděleno až na 32x více pásem různých vlnových délek než podle původního návrhu, což umožňuje "rozporcovat" spektrum podle potřeby.

Kromě technických úskalí s výrobou korelátoru bylo třeba zdolat i extrémní podmínky v místě jeho práce. Korelátor je umístěn v budově, z níž se řídí společná práce soustavy, nejvýše položené hi-tech stavbě na světě. Ve výšce 5000 metrů nad mořem je vzduch tak řídký, že chlazení superpočítače vyžaduje dvakrát větší proud vzduchu. Řídký vzduch také nedovoluje použít obyčejné mechaniky s rotujícími disky, protože jejich čtecí a zapisovací hlavičky potřebují určitý vzduchový polštář, aby nenarazily na disk.

Korelátor musel být navíc konstruován tak, aby odolal zemětřesením, jež jsou v oblasti běžným jevem. Vědecká pozorování observatoře ALMA začala v roce 2011 s několika anténami. Část korelátoru už tehdy pracovala, aby bylo možné spojit signály z tehdy funkčních antén. Nyní je však dokončen celý systém a je připraven na pozorování se všemi anténami ALMA. Úspěšná instalace nového superpočítače je důležitým krokem k dokončení observatoře ALMA v dohledné budoucnosti.

Díky nevídané citlivosti soustavy antén získají vědci nový pohled na skrytá tajemství vesmíru. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř, www.eso.org ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě.

ESOcast 49: On Air – Behind the Scenes of “A Day in The Life of ESO” Live Webcast
V den svých 50. narozenin 5. října 2012 ESO, Evropská jižní observatoř vysílala živě webcast nazvaný "Jeden den v životě ESO". Webcast umožnil divákům nahlédnout do nejvýkonnější pozemské astronomické observatoře a zúčastnit se oslavy prvních 50 let výzkumu jižní oblohy dalekohledy ESO. Od svého založení v roce 1962 se ESO vypracovala v dnešní přední mezivládní vědeckou a technologickou astronomickou organizaci, jež v Chile provozuje tři výzkumná pracoviště patřící do světové špičky. Řídící centrum je umístěno v německém Garchingu.

Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Je ráno, 5. října 2012 Odpočítávání startu webcastu "Jeden den v životě ESO" začalo a přípravy jsou v plném proudu. Začne dlouhé živé vysílání, jehož průvodcem bude Dr. Joe Liske, alias Dr. J, a které přinese veřejnosti možnost nejen poslouchat živé vstupy astronomů a techniků ESO, ale také pokládat otázky. Na opačné straně zeměkoule zatím Brigitte Bailleul z Francie, šťastná výherkyně soutěže "Tweet your way ro the VLT!" přijíždí na observatoř Paranal v Chile a chystá se převzít svou cenu: možnost vlastního pozorování pomocí nejmodernější astronomické observatoře na světě - VLT, neboli Very Large Telescope. "Jeden den v životě ESO"

ESOcast 48 Special: Building Big
Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO. Velká stavba Astronomie je velká věda. Stejně jako nekonečný vesmír. A výzkum kosmu si žádá obrovské přístroje.

Toto je 5 metrový Haleův reflektor na Mount Palomar. Když se před 50 lety rodila Evropská jižní observatoř, byl to největší dalekohled na světě. Nejmodernějším přístrojem současnosti je VLT na Cerro Paranal. Je to nejvýkonnější observatoř v dějinách. Odhaluje nám veškerou nádheru vesmíru, v němž žijeme. Astronomové však pomýšlejí na ještě větší přístroje. A ESO jejich sny uskutečňuje. San Pedro de Atacama. Městečko ukryté v úchvatné krajině mezi divy přírody je domovem domorodých Atacameños a také dobrodruhů s batohem.

A astronomů a techniků ESO. Nedaleko od San Pedra nabývá obrysů přístroj snů. Jmenuje se ALMA – the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array. ALMA je společným projektem Evropy, severní Ameriky a východní Asie. Pracuje jako obří zoomovací objektiv. Když je všech 66 antén u sebe, získají širokoúhlý pohled. Jsou-li rozptýleny, odhalí mnohem jemnější detaily na malé části oblohy. V submilimetrových vlnách vidí ALMA vesmír úplně jinak.

A co může objevit? Zrod úplně prvních galaxií ve vesmíru krátce po velkém třesku. Studená zaprášená mračna molekulárního plynu — hvězdné porodnice, v nichž se rodí nová slunce a planety. A také kosmickou chemii. ALMA bude pátrat po organických molekulách — stavebních kamenech života. Stavba antén ALMA je v plném proudu. Dva obří transportéry pojmenované Otto a Lore dopravují dokončené antény na náhorní plošinu Chajnantor. Ve výšce 5000 metrů nad mořem má soustava antén nevídaný výhled na mikrovlnný vesmír.

Zatímco ALMA je před dokončením, další sen ESO o mimořádném přístroji je ještě vzdálený roky. Vidíte tu horu tamhle? To je Cerro Armazones. Nachází se blízko Paranalu. Stane se sídlem největšího dalekohledu v lidských dějinách. Toto je "Evropský extrémně velký dalekohled". Největší astronomické oko na světě. Pyšní se zrcadlem o průměru téměř 40 metrů. Proti E-ELT jsou všechny předchozí dalekohledy prostě trpaslíci. Téměř 800 počítačem řízených segmentů zrcadla. Složitá optika, která přinese ty nejostřejší obrazy.

Kopule vysoká jako věž chrámu. E-ELT je přeborník v superlativech. Ale skutečným divem je samozřejmě vesmír okolo nás. E-ELT pomůže odhalit planety obíhající cizí hvězdy. Jeho spektrografy propátrají atmosféry těchto cizích světů a budou pátrat po biologických stopách. Ještě dále bude E-ELT zkoumat jednotlivé hvězdy v cizích galaxiích. Bude to jako setkat se poprvé s obyvateli jiného města. Teleskop bude pracovat i jako stroj času a umožní nám podívat se miliardy roků do minulosti, abychom zjistili, jak to všechno začalo.

A možná rozluští tajemství zrychlujícího se rozpínání vesmíru — záhadné skutečnosti, že galaxie jsou od sebe jakoby odtlačovány rychleji a rychleji. Astronomie je velká věda, je to věda velkých záhad. Existuje život mimo Zemi? Jaký byl počátek vesmíru? Nový obří teleskop ESO nám ve snaze tomu porozumět pomůže. Ještě nejsme u cíle, ale už to nebude trvat dlouho. Co nás tedy čeká? Nu, kdo ví? ESO je však připravena na každé dobrodružství.

Dr. J se loučí s touto mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace. Mezi pozemskými i kosmickými observatořemi je ESO nejproduktivnější observatoří na světě.

ESOcast 47 Special: Finding Life
Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO. Pátrání po životě Přemýšleli jste někdy o životě ve vesmíru? Obydlených planetách obíhajících vzdálené hvězdy? Astronomové ano  — už po staletí.

Konec konců, je tolik galaxií a v nich tolik hvězd... jak by mohl život být výlučně na Zemi? V roce 1995 švýcarští astronomové Michel Mayor a Didier Queloz jako první objevili exoplanetu obíhající okolo normální hvězdy. Od té doby našli lovci planet stovky cizích světů. Velké i malé, horké i ledové a na nejrůznějších oběžných drahách. Nyní jsme na prahu objevování planet jako je Země. A v budoucnosti: planety, na nichž je život — Svatý grál astrobiologů. Evropská jižní observatoř hraje důležitou roli v pátrání po exoplanetách.

Tým Michela Mayora jich našel stovky — z Cerro La Silla, první chilské základny ESO. Tohle je spektrograf CORALE připojený ke švýcarskému Teleskopu Leonharda Eulera. Měří nepatrné pohyby hvězd způsobené gravitací obíhajících planet. Také zasloužilý 3,6 metrový teleskop pátrá po exoplanetách. Spektrograf HARPS je nejpřesnější na světě. Do této chvíle objevil více než 150 planet. Největší úlovek: soustava obsahující nejméně pět a možná i sedm cizích planet. Jsou však i jiné cesty, jak hledat exoplanety.

V roce 2006 pomohl 1,5 metrový Dánský teleskop objevit vzdálenou planetu která je jen pětkrát hmotnější než Země. Kouzlo? Gravitační mikročočka. Planeta a její mateřská hvězda přešly před jasnější hvězdou v pozadí a tím zesílily její obraz. A v některých případech můžeme exoplanety dokonce vyfotografovat. V roce 2004 VLT pomocí kamery NACO vybavené adaptivní optikou pořídil vůbec první snímek exoplanety. červený objekt na snímku je obří planeta obíhající hnědého trpaslíka. V roce 2010 učinila NACO další krok.

Tato hvězda je od nás vzdálená 130 světelných roků. Je mladší a svítivější než Slunce a obíhají okolo ní čtyři planety na vzdálených orbitách. Ostříží zrak NACO umožnil proměřit světlo planety c — plynného obra desetkrát hmotnějšího než Jupiter. I přes záři mateřské hvězdy bylo možné chabé světlo planety rozložit na spektrum a zjistit podrobnosti o její atmosféře. Mnoho exoplanet je dnes objevováno díky jejich přechodu přes mateřské hvězdy. Pokud se náhodou ocitneme v rovině dráhy exoplanety, přejde nám planeta při každém oběhu před hvězdou.

A tak malé pravidelné poklesy jasu hvězdy prozrazují existenci obíhající planety. S pátráním po vzácných přechodech má pomoci teleskop TRAPPIST na La Silla. Mezi tím VLT studuje tranzitující planety do nejmenších detailů. Toto je GJ1214b — superzemě 2,6 krát větší než naše planeta. Atmosféra planety během přechodů absorbuje část světla mateřské hvězdy. Citlivý spektrograf FORS zjistil, že GJ1214b by mohl být svět podobný horké parní lázni. Plynní obři a parní lázně nejsou přívětivé životu.

Ale lov ještě není u konce. Brzy bude na VLT instalován přístroj SPHERE. SPHERE bude schopen v záři hvězd postřehnout i slabé exoplanety. V roce 2016 přibyde na ESO spektrograf ESPRESSO. Ten značně překoná současný přístroj HARPS. A až bude na ESO dokončen "Extrémně velký teleskop", možná najde i důkaz cizích biosfér. Země oplývá životem. Sevení Chile hostí kondory, vikuně, vizkači a obří kaktusy. Dokonce i vyprahlá půda pouště Atacama se hemží mikroby. Našli jsme stavební kameny života v mezihvězdném prostoru.

Objevili jsme všudypřítomnost planet. Před miliardami roků přinesly komety na Zemi vodu a organické molekuly. Můžeme předpokládat, že se to samé stalo kdekoli jinde? Nebo jsme úplně sami? To je ta největší otázka všech dob. A odpověď je téměř na dosah. Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace. Mezi pozemskými i kosmickými observatořemi je ESO nejproduktivnější observatoří na světě.

ESOcast 46 Special: Catching Light
Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO. Honba za světlem Půl století představuje Evropská jižní observatoř to nejlepší z vesmírných krás. Světlo hvězd zaplavuje Zemi. Obří teleskopy zachycují kosmické fotony a živí jimi nejmodernější kamery a spektroskopy. Dnešní astronomické snímky se velmi liší od těch z šedesátých let.

Když ESO v roce 1962 začínala, astronomové používali velké skleněné fotografické desky. Nebyly moc citlivé a obtížně se s nimi pracovalo. Dnešní elektronické detektory jsou něco úplně jiného! Zachytí téměř každý foton. Snímky jsou k dispozici okamžitě. A, co je nejdůležitější, mohou být zpracovány a analyzovány počítačovým softwarem. Astronomie se stala digitální vědou. Dalekohledy ESO jsou vybaveny jedněmi z největších a nejcitlivějších detektorů na světě. Kamera VISTA jich má dokonce 16, celkem 67 milionů pixelů.

Tento velký stroj zachycuje infračervené světlo oblaků kosmického prachu, nově narozených hvězd a vzdálených galaxií. Pomocí kapalného hélia se drží teplota detektorů -269 stupňů. VISTA podrobně pročesává jižní oblohu jako výzkumník prohledávající neznámý kontinent. Dalším strojem na objevy je přístroj zvaný VLT Survey Telescope. Ten pracuje ve viditelných vlnových délkách. Jeho kamera zvaná OmegaCAM je ještě větší. 32 čipů CCD produkuje působivé obrazy s šokujícím rozlišením: 268 milionů pixelů.

Zorné pole je jeden čtvereční stupeň — čtyřikrát větší než měsíční kotouč v úplňku. OmegaCAM generuje každou noc 50 GB dat. A jsou to opravdu oslnivé gigabyty. Přehlídkové teleskopy jako VISTA a VST se také zabývají těžbou vzácných a neobvyklých objektů. Astronomové pak s využitím plného výkonu VLT studují tyto objekty do nejmenších podrobností. Každý ze čtyř teleskopů VLT je vybaven sadou unikátních přístrojů, z nichž každý má své vlastní silné stránky. Bez těchto přístrojů by obří astronomické oči ESO byly,... řekněme slepé.

Mají svá podivně znějící jména: ISAAC, FLAMES, HAWK-I a SINFONI. Jsou to velké hi-tech stroje, každý o velikosti malého auta. Jejich účel: zaznamenávat kosmické fotony a vytěžit je do posledního možného bitu informací. Každý z přístrojů je jedinečný, ale některé jsou o něco výjimečnější než ostatní. Například tady NACO a SINFONI užívají systém adaptivní optiky. Lasery vytvářejí umělé hvězdy, které pomáhají astronomům korigovat chvění vzduchu. Snímky z NACO jsou tak ostré, jako kdybychom je pořídili v kosmu.

A pak jsou tu MIDI a AMBER. Dva interferometry. Tady jsou světelné vlny ze dvou či více dalekohledů skládány dohromady, tak, jako kdyby byly soustředěny jedním obřím zrcadlem. Výsledek: nejostřejší obrazy, jaké si lze představit. Ale astronomie není jen pořizování snímků. Když vám jde o detaily, musíte světlo hvězd rozložit a studovat jeho složení. Jedním z nejmocnějších nástrojů astronomie je spektroskopie. Není divu, že ESO se chlubí jedněmi z nejpokročilejších spektrografů.

Jedním z nich je X-Shooter. Snímky v sobě mají více krásy, ale spektrum nese více informací. Chemické složení. Pohyby. Stáří. Atmosféry exoplanet obíhajících vzdálené hvězdy. Nebo čerstvě zrozené galaxie na hranici pozorovatelného vesmíru. Bez spektroskopie bychom byli jen cestovatelé pozorující překrásnou krajinu. Díky spektroskopii známe topografii, geologii, evoluci a složení krajiny. A je tu ještě něco. Bez ohledu na zdání poklidné krásy, je vesmír prudce proměnlivé místo.

Rychle přichází noc a astronomové chtějí zachytit úplně každou událost. Hmotné hvězdy končí své životy kolosálními explozemi supernov. Některé kosmické výbuchy jsou tak silné, že na čas přesvítí celou rodnou galaxii a zaplaví mezigalaktický prostor neviditelným zářením gama. Malé robotické teleskopy reagují na výstrahy ze satelitů. Během sekund se zaměří na cíl, aby studovaly následky těchto explozí. Jiné roboskopy se soustředí na méně dramatické události, jako jsou přechody vzdálených planet před mateřskými hvězdami.

Vesmír je v neustálém pohybu. ESO se snaží nepropást ani jeden záchvěv. Kosmologie je studium vesmíru jako celku. Jeho struktury, vývoje a počátku. Zachytit tolik světla, kolik je jen možné, je v tomto případě nezbytné. Tyto galaxie jsou tak vzdálené, že Země dosáhne jen hrstka jimi vyslaných fotonů. Tyto fotony však nesou tajemství minulosti kosmu. Cestovaly miliardy roků. Nyní vykreslují obraz raného vesmíru. Kvůli tomu jsou velké teleskopy a citlivé detektory tak důležité.

Za posledních 50 let objevily teleskopy ESO mnohé z nejvzdálenějších galaxií a kvasarů, které byly kdy pozorovány. Dokonce pomohly odhalit rozložení temné hmoty, jejíž podstata zůstává dosud záhadou. Kdo ví co přinese dalších 50 let? Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, mezi pozemskými i kosmickými observatořemi je ESO nejproduktivnější observatoří na světě.

ESOcast 45 Special: Reaching Out
Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO. Oslovit veřejnost Stephane Guisard miluje hvězdy. Není divu, že miluje také severní Chile. Pohled na vesmír z těchto míst patří k těm nejlepším. A není divu, že má rád Evropskou jižní observatoř – evropské astronomické oko. Stephane je oceňovaný francouzský fotograf a tvůrce.

Je také jedním z fotografických vyslanců ESO. V obrazech, jež berou dech, zachycuje osamělost pouště Atacama, hi-tech dokonalost obřích teleskopů a velkolepou nádheru noční oblohy. Stejně jako další fotoambasadoři z celého světa pomáhá Stephane šířit poselství ESO. Poselství zvídavosti, přemýšlení a inspirace, předávané prostřednictvím spolupráce a komunikace. Spolupráce byla vždycky základem úspěchu ESO. Před 50 lety Evropská jižní observatoř začínala s pěti zakládajícími zeměmi: Belgií, Francií, Německem, Nizozemskem a Švédskem.

Brzy se přidaly další evropské země. Dánsko v roce 1967, Itálie a Švýcarsko (1982). Portugalsko (2001). Velká Británie v roce 2002. V minulé dekádě pak Finsko, Španělsko, Česká republika a Rakousko rozšířily řady největší evropské astronomické organizace. Úplně nedávno se 15. členem ESO stala Brazílie, první neevropská země. Kdo ví, co ještě přinese budoucnost. Spolupráce umožňuje členským státům astronomický výzkum nejlepší možné úrovně na největších observatořích světa.

Prospívá to i jejich hospodářství. ESO úzce spolupracuje s průmyslem v Evropě i v Chile. Musely být vybudovány přístupové silnice. Vrcholy hor musely být nivelizovány. Italské průmyslové konsorcium AES sestrojilo základní konstrukci čtyř teleskopů VLT. Každý teleskop váží nějakých 430 tun. Také postavili obří kopule vysoké jako desetipatrová budova. Německá firma Schott vyrobila unikátní zrcadla pro VLT – při průměru přes 8 metrů mají tloušťku jen 20 cm. Ve francouzské REOSC byla zrcadla vyleštěna s přesností miliontiny milimetru a poté se vydala na dlouhou cestu na Paranal.

Univerzity a výzkumné instituce v Evropě zatím vyvinuly citlivé kamery a spektrometry. Teleskopy ESO byly vybudovány za peníze z daní. Za vaše peníze. A proto i vám náleží část vědeckého vzrušení. Například webové stránky ESO jsou bohatým zdrojem astronomických informací, obsahují tisíce nádherných obrázků a videí. ESO také vydává časopisy, tiskové zprávy a videodokumenty, z nichž jeden právě sledujete. A na celém světě ESO přispívá k výstavám a veletrhům vědy. Je nespočet cest, jak přispět ke zkoumání kosmu!

Věděli jste, že jména čtyř teleskopů VLT vymyslela mladá chislká dívka? 17 letá Jorssy Albanez Castilla navrhla jména Antu, Kueyen, Melipal a Yepun – v jazyce Mapučů Slunce, Měsíc, Jižní kříž a Venuše. Zapojení školních dětí a studentů jako je Jorssy je důležité. Právě tam míří vzdělávací aktivity ESO, ke studentským cvičením a školním přednáškám. Když v roce 2004 přecházela planeta Venuše před Sluncem, byl sestaven speciální program pro evropské studenty a učitele.

A v roce 2009, během Mezinárodního roku astronomie, ESO oslovila miliony školních dětí a studentů na celém světě. Konec konců, dnešní děti jsou zítřejší astronomové. Pokud nás něco oslovuje, samotnému vesmíru se nic nevyrovná. Astronomie je vizuální věda. Snímky galaxií, hvězdokup a hvězdných porodnic rozněcují naši fantazii. Když se nezabývají vědou, jsou teleskopy ESO občas využívány v programu "Kosmické klenoty" – jde o pořizování snímků čistě pro vzdělávání a informování veřejnosti.

Ostatně: jeden obrázek dá za tisíc slov. Veřejnost se může dokonce účastnit tvorby těchto ohromujících snímků prostřednictvím soutěží "Ztracené poklady". V roce 2010 vyhrál tuto soutěž ruský astronom amatér Igor Čekalin. Jeho nádherné obrazy vycházejí z vědeckých dat. Členské státy, průmysl a univerzity. Díky spolupráci na všech možných úrovních se ESO stala jednou z nejúspěšnějších astronomických organizací na světě.

A díky její snaze o zapojení veřejnosti jste zváni k účasti na tomto dobrodružství. Vesmír je otevřen vašim objevům. Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě.

ESOcast 44 Special: Změna pohledu
Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO.

Nádherná muzika, že? Ale představte si, že bychom měli vadu sluchu. Co kdybychom neslyšeli nízké frekvence? Nebo vysoké frekvence? Astronomové bývají v podobné situaci. Lidské oko je citlivé jen k malé části záření, jež přichází z vesmíru. Nevidíme světlo s kratšími vlnovými délkami než mají fialové vlny, nebo delšími než červené vlny. Nejsme schopni vnímat celou kosmickou symfonii. Infračervené neboli tepelné záření objevil William Herschel v roce 1800. V temné místnosti mě nevidíte.

Ale nasaďte infračervené brýle a "vidíte" teplo mého těla. Podobně infračervené teleskopy odhalují objekty tak chladné, že nevydávají viditelné světlo, například temná oblaka plynu a prachu, v nichž se rodí hvězdy a planety. Po desítky let se astronomové ESO usilovně snažili zkoumat vesmír v infračerveném oboru, ale první detektory byly malé a tudíž neúčinné. Poskytovaly nám jen rozmazaný pohled na infračervenou oblohu. Dnešní infračervené kamery jsou velké a výkonné.

Pro zvýšení citlivosti jsou chlazeny na velmi nízké teploty. A dalekohledy VLT observatoře ESO jsou kontruovány tak, aby je co nejlépe využily. Některé technologické triky, jako interferometrie, fungují pouze v infračerveném oboru. Rozšířili jsme náš obzor, abychom objevili vesmír v novém světle. Tato temná bublina je oblak prachu. Zastírá pohled na hvězdy v pozadí. V infračerveném oboru však vidíme přímo skrz prach. A toto je Velká mlhovina v Orionu, hvězdná porodnice.

Většina hvězdných novorozeňat je ukryta v oblacích prachu. Opět to je infračervené záření, jež nám pomůže nahlédnout na tvorbu hvězd! Na konci svého života hvězdy odhazují oblaka plynu. Výstavní klenoty v optickém oboru – ale infračervený obraz ukazuje mnohem více detailů. Nezapomeňme na hvězdy a oblaka plynu zachycená černou veledírou v jádru Méčné dráhy. Bez infračervených kamer bychom je nikdy neviděli. V jiných galaxiích odhalila infračervená pozorování skutečné rozložení hvězd podobných Slunci.

Ty nejvzdálenější galaxie lze studovat pouze v infračerveném oboru. Jejich světlo bylo posunuto k dlouhým vlnám expanzí vesmíru. Nedaleko Paranalu je malá hora s jedinou budovou na vrcholu. Uvnitř budovy je teleskop VISTA o průměru 4,1 metru. Byl sestrojen ve Velké Británii, jež je desátým členem ESO. Nyní VISTA pracuje pouze v infračervené oboru. Využívá obří kameru o hmotnosti velkého auta. Samozřejmě, že VISTA umožňuje důkladnou vizitu infračerveného vesmíru. ESO se věnovala optické astronomii od svého založení před 50 lety.

Infračervené astronomii se věnuje 30 let. V kosmické symfonii jsou však ještě další rejstříky. Pět tisíc metrů nad hladinou moře, vysoko v chilských Andách, leží náhorní plošina Chajnantor. Astronomie se nikdy nevyšplhala do větší výšky. Na Chajnantoru se zabydlela ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. ALMA je ještě ve výstavbě. Na místě tak nepřátelském je obtížné i dýchat! Po zprovoznění prvních 10 antén ze 66 pořídila ALMA první pozorování na podzim roku 2011.

Milimetrové vlny z vesmíru. Abychom je mohli pozorovat, musíme být vysoko a v suchu. Chajnantor je z tohoto pohledu jedno z nejlepších míst na Zemi. Ve dvojici kolidujících galaxií vidíme oblaka chladného plynu a tmavého prachu. Tady nedochází ke zrodu hvězd, ale k jejich početí. A co tyto spirály ve výronech plynu z umírající hvězdy? Mohly by být způsobeny obíhající planetou? Změnou pohledu na vesmír se blížíme k pochopení vzniku planet, hvězd a galaxií.

K poslechu celé kosmické symfonie. Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě.

ESOcast 43 Special: Ostré vidění
Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO.

Na velikosti záleží - alespoň pokud jde o zrcadla dalekohledů. Ale větší zrcadla musí mít velkou tloušťku, aby se vlastní vahou nedeformovala. Opravdu velká zrcadla se však bez ohledu na tloušťku tak jako tak deformují. Řešení? Tenká, lehká zrcadla - a kouzelnický trik zvaný aktivní optika. ESO začala razit cestu této technologii koncem 80. let. prostřednictvím NTT - "Teleskopu nové technologie". A tohle je současná špička. Zrcadla teleskopů VLT mají průměr 8,2 metrů... ...ale tloušťku jen 20 centimetrů.

A tohle je to kouzlo: počítačem řízený podpůrný systém se stará o to, aby zrcadla měla po celou dobu požadovaný tvar s nanometrovou přesností. VLT je vlajkovou lodí ESO. Jde o čtyři teleskopy pracující společnými silami na vrcholu Cerro Paranal v severní Chile. Byly vybudovány koncem 90.let a jsou vybaveny nejlepšími dostupnými astronomickými technologiemi. Uprostřed pouště Atacama vytvořila ESO astronomický ráj. Vědci bydlí v La Residencia, penzionu částečně ukrytém pod prachem a kamením jednoho z nejsušších míst na této planetě.

Uvnitř však bují palmy, láká bazén a... vynikající chilské dobroty Samozřejmě, "obchodním trhákem" VLT není bazén, ale bezkonkurenční pohled na vesmír. Bez tenkých zrcadel s aktivní optikou by VLT nebyl realizovatelný. Je tu však ještě něco. Hvězdy se i v nejlepších a největších dalekohledech jeví rozmazané. Proč? - Zemská atmosféra obraz zkresluje. Představme si druhý kouzelnický trik: adaptivní optiku. Do noční oblohy nad Paranalem vystřelují laserové paprsky, aby vytvořily umělé hvězdy.

Snímače pomocí umělých hvězd měří zkreslení způsobené atmosférou. A několikasetkrát za sekundu je obraz korigován pomocí počítačem ovládaných pružných zrcadel. A výsledek? Jako kdyby chvějící se vzduch vůbec neexistoval. Podívejte se na ten rozdíl! Mléčná dráha je velká spirální galaxie. A v jejím jádru – 27 000 světelných roků od nás – se ukrývá tajemství, které ESO pomocí VLT pomohla odhalit. V pohledu na jádro Mléčné dráhy nám brání těžká prachová mračna.

Citlivé infračervené kamery však dokáží prachem proniknout a odkrýt, co se nachází za nimi. S podporou adaptivní optiky odhalily desítky rudých obrů. A během let je vidět, jak se hvězdy pohybují! Obíhají okolo neviditelného objektu v samém centru Mléčné dráhy. Z jejich pohybu lze usoudit, že neviditelný objekt musí mít mimořádně velkou hmotnost. Je to černá veledíra o hmotnosti 4,3 miliónů hmotnosti Slunce. Astronomové dokonce pozorovali výrony plynu z oblaků, které padají do černé díry.

To vše bylo odhaleno díky schopnostem adaptivní optiky. Tenká zrcadla a aktivní optika tedy umožnily stavbu obřích teleskopů. A adaptivní optika se postará o chvění vzduchu, takže získáváme mimořádně ostré obrazy. To ale ještě nejsou všechy kouzelnické triky. Je tu ještě třetí. Jmenuje se interferometrie. VLT tvoří čtyři dalkekohledy. Společně mohou fungovat jako virtuální teleskop o průměru 130 metrů. Světlo soustředěné jednotlivými dalekohledy se systémem vakuových tunelů přivádí do jednoho místa v podzemní laboratoři.

Tady se světelné vlny skládají pomocí laserové metrologie a složitých zpožďovacích linek. Výsledkem je světlo získané spojenými silami čtyř 8,2 metrových zrcadel, a ostříží zrak imaginárního teleskopu velkého jako padesát tenisových kurtů. Čtyři pomocné dalekohledy dávají celé soustavě větší flexibilitu. Oproti čtyřem obrům se mohou zdát maličké. I tak mají jejich zrcadla průměr 1,8 metrů. To je více než měřilo před sto lety zrcadlo největšího dalekohledu na světě!

Optická interferometrie je tak trochu zázrak. Hvězdný zázrak, který vládne v poušti. A výsledky jsou působivé. Interferometr VLT rozliší 50x menší detaily než Hubblův teleskop. Poskytl nám například detailní pohled na "upíří dvojhvězdu". Jedna hvězda "krade"materiál své sousedce. Okolo Betelgeuse byly detekovány nepravidelné chuchvalce prachu – jde o hvězdného obra, jenž se jednou stane supernovou. A v zaprášených discích okolo nově narozených hvězd astronomové našli... ...stavební materiál na budoucí světy podobné Zemi.

VLT je nejostřejším astronomickým okem, jaké má lidstvo k dispozici. Astronomové však mají další myšlenky na zvětšení svých obzorů a rozšíření svého pohledu. Na Evropské jižní observatoři se naučili vidět vesmír ve zcela jiném světle. Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím.

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináší nejnovější objevy nejslavnější a nejvíce ceněné kosmické observatoře, Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 42 Special: Pohled vzhůru
Sledujete EScast!  Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí s prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO.

Před 167 000 lety v malé galaxii obíhající okolo Mléčné dráhy explodovala hvězda. V době, kdy došlo ke vzdálené explozi, Homo sapiens se teprve začal potulovat africkou savanou. Kosmického ohňostroje si však nikdo nemohl všimnout, protože světelný záblesk se teprve vydal na svou dlouhou cestu k Zemi. Když mělo světlo supernovy za sebou 98% cesty, řečtí filozofové právě začínali přemýšlet o povaze kosmu. Těsně před tím, než světlo dosáhlo Země, zkoušel Galileo Galilei pozorovat nebe prvními jednoduchými dalekohledy.

A 24. února 1987, když fotony pocházející z exploze konečně zalily naši planetu, byli astronomové připraveni pozorovat supernovu do nejmenších detailů. Supernova 1987A vzplála na jižní obloze – nebyla pozorovatelná z Evropy ani Spojených států. Právě tehdy ESO postavila své první velké dalekohledy v Chile. Díky tomu mohli astronomové sledovat kosmické divadlo z první řady. Dalekohled je samozřejmě tím hlavním nástrojem, který nám dovoluje odhalovat tajemství vesmíru.

Dalekohledy soustřeďují mnohem víc světla než prosté lidské oko, takže zaznamenají slabší hvězdy a umožňují nám dohlédnout dále. Podobně jako lupa také ukazují jemnější detaily. Jsou-li vybaveny citlivými kamerami a spektrografy, poskytují nám přehršel informací o planetách, hvězdách a galaxiích. První teleskopy ESO na La Silla byly pestrou směsicí od malých národních přístrojů až po velké astrografy a širokoúhlé kamery. 2,2 metrový teleskop – dnes mu je skoro 30 roků – stále přináší jedny z nejpozoruhodnějších pohledů na kosmos.

Na vrcholu Cerro La Silla se nachází největší počin rané éry ESO – 3,6 metrový teleskop. Ve svých 35 letech dnes vede druhý život jako lovec planet. Švédští astronomové také vybudovali lesklou parabolu o průměru 15 metrů, s níž studují mikrovlnné záření chladných kosmických oblaků. Společně nám tyto teleskopy pomohly pochopit vesmír, v němž žijeme. Země je jen jednou z osmi planet Sluneční soustavy. Od maličkého Merkuru po obří Jupiter, jsou tyto kamenné či plynné koule tvořeny pozůstatky po formování Slunce.

Slunce je pak úplně obyčejná hvězda v Mléčné dráze. Pouhá tečka světla mezi stovkami miliard podobných hvězd – a také nadmutých rudých obrů, zhroucených bílých trpaslíků a rychle rotujících neutronových hvězd. Spirální ramena Mléčné dráhy jsou poseta žhnoucími mlhovinami, v nichž se rodí zářivé kupy novorozených hvězd, zatímco okolo galaxie pomalu bloudí staré kulové hvězdokupy. A Mléčná dráha je jen jednou z nespočetných galaxií v širém vesmíru, který se od velkého třesku neustále rozpíná, už téměř 14 miliard let.

Za posledních 50 let ESO pomohla najít naše místo ve vesmíru. A pohledem vzhůru jsme také objevili, odkud pocházíme. Jsme součástí velkého kosmického příběhu. Nebýt hvězd, nebyli bychom tady. Na začátku byly ve vesmíru jen vodík a hélium, dva nejlehčí prvky. Hvězdy jsou však nukleárními pecemi, v nichž se lehké prvky mění v těžší. A supernovy, jako 1987A, rozsévají produkty hvězdné alchymie po celém vesmíru. Když před 4,6 mld. roků vznikala Sluneční soustava, obsahovala stopové množství těchto těžších prvků.

Kovů a křemičitanů, ale také uhlíku a kyslíku. Uhlík v našich svalech, železo v naší krvi a vápník v našich kostech se utvářely ve hvězdách prvních generací. Vy i já jsme doslova původem z nebes. Odpovědi však vždycky přinášejí nové otázky. Čím více toho poznáme, tím více se záhada prohloubí. Odkud pocházejí galaxie a jaký je čeká osud? Existují tam někde další sluneční soustavy a mohl by existovat mimozemský život? A co se ukrývá v temném srdci naší Mléčné dráhy?

Astronomové nepochybně potřebovali mocnější dalekohledy. A ESO jim opatřila nové, převratné přístroje. Dr. J. se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě. T

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináší nejnovější objevy nejslavnější a nejvíce ceněné kosmické observatoře, Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 41 Special: Going South
Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Vítám vás u sledování mimořádné epizody ESOcast. S blížícím se 50. výročím ESO v říjnu 2012 přineseme osm zvláštních vydání, která nás seznámí a prvními 50 lety zkoumání jižní oblohy observatořemi ESO. Je to příběh o impozantním dobrodružství...

Příběh zvídavosti, statečnosti a houževnatosti kosmických rozměrů... Příběh o tom, jak se Evropa vydala na jih zkoumat hvězdy. Směr jih Vítá vás ESO, Evropská jižní observatoř. V padesáti letech je v nejlepší kondici. ESO je bránou Evropy ke hvězdám. Astronomové z 15 zemí tu spojili síly, aby zkoumali tajemství vesmíru. Jak? Vybudováním největších teleskopů na Zemi. Sestrojením citlivých kamer a přístrojů. Pečlivým prohledáváním oblohy.

Jejich práce se zaměřila na objekty blízké i daleké, od komet křižujících Sluneční soustavou, po vzdálené galaxie na samém okraji prostoru a času, přinesla nové pochopení a zcela nový pohled na vesmír. Vesmír hlubokých záhad a skrytých tajemství. A závratné nádhery. Z odlehlých vrcholků hor v Chile evropští astronomové natahují ruce po hvězdách. Proč právě v Chile? Co přimělo astronomy vydat se na jih?

Evropská jižní observatoř je řízena z německého Garchingu, ale z Evropy můžeme pozorovat jen část oblohy. Abychom zaplnili chybějící části, musíme na jih. Dlouhá staletí obsahovaly mapy jižní oblohy prázdné oblasti – bílá místa na mapách nebes. 1595 Holandští obchodníci poprvé vyslali loďstvo do "Východní Indie" Navigátoři Pieter Keyser a Frederik de Houtman po nocích měřili pozice více než 130 hvězd jižní oblohy.

Na nebeské glóby a mapy záhy přibylo 12 nových souhvězdí, která předtím žádný Evropan neviděl. Britové jako první postavili stálou astronomickou pozorovatelnu na jižní polokouli. Královská observatoř na Mysu Dobré naděje byla založena v roce 1820. Jen krátce poté, co John Herschel postavil svou sokromou hvězdárnu nedaleko známé jihoafrické Tabulové hory. To je pohled! Temná obloha. Jasné hvězdokupy a hvězdná oblaka nad hlavou.

Není divu, že další observatoře - Harvard, Yale a Leiden se přidaly s vlastními jižními stanicemi. Výzkum jižní oblohy však stále vyžaduje mnoho odvahy, nadšení a houževnatosti. Ještě před 50 lety se téměř všechny velké dalekohledy nacházely severně od rovníku. Proč je tedy jižní obloha tak důležitá? Především proto, že jde velkou měrou o nezmapované území. A z Evropy prostě nemůžeme vidět celou oblohu. Důležitým příkladem je střed Mléčné dráhy, naší domovské galaxie.

Ze severní polokoule moc dobře vidět není, ale na jižní se pohybuje vysoko nad hlavou. A pak jsou tu Magellanova mračna – dvě malé galaxie – průvodci Mléčné dráhy. Ze severu nejsou vidět, ale jižně od rovníku jsou velmi nápadné. A konečně, evropské astronomy sužuje světelné znečištění a špatné počasí. Útěk na jih řeší většinu těchto problémů. Vyhlídková cesta lodí v Nizozemsku, červen 1953.

Právě tady, na lodi IJsselmeer, německo-americký astronom Walter Baade a holandský astronom Jan Oort seznámili své kolegy s plánem evropské hvězdárny na jižní polokouli. Žádný z evropských států nemůže sám soupeřit se Spojenými státy. Společně by však mohly. O sedm měsíců později se dvanáct astronomů ze šesti zemí sešlo ve slavnostní síni Senátu Leidenské univerzity. Podepsali prohlášení vyjadřující odhodlání založit evropskou observatoř v Jižní Africe.

Tím otevřeli cestu ke zrodu ESO. Ale počkat!... V Jižní Africe? Smysl to samozřejmě dávalo. Jižní Afrika už měla observatoř na Mysu Dobré naděje a od roku 1909 Transvaalskou observatoř v Johannesburgu. Leidenská observatoř měla vlastní jižní pobočku v Hartebeespoortu. V roce 1955 astronomové postavili testovací zařízení s cílem najít nejlepší místo pro velký dalekohled. V Zeekoegat v provincii Great Karoo a v Tafelkopje v Bloemfontein.

Počasí tam však vůbec nebylo příznivé. Kolem roku 1960 se pozornost přesunula k surovému kraji na severu Chile. Také Američané plánovali postavit svou jižní observatoř právě tady. Drsné expedice na koňských hřbetech vedly k nalezení lepších podmínek než na jihu Afriky. V roce 1963 padlo rozhodnutí. Bude to Chile. O šest měsíců později byla vybrána Cerro La Silla jako budoucí stanoviště Evropské jižní observatoře. ESO už nebyla vzdáleným snem.

Pět evropských zemí nakonec podepsalo dohodu o ESO 5. října 1962 – to je oficiální datum narození Evropské jižní observatoře. Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko a Švédsko se pevně zavázaly společně dosáhnout na jižní hvězdy. Hora La Silla a okolí byla zakoupena od Chilské vlády. Do nikam byla přivedena silnice. První teleskop ESO byl vyroben v Rotterdamském strojírenském podniku.

A v prosinci 1966 se první oko Evropské jižní observatoře zahledělo na oblohu. Evropa se vydala na velkou výpravu za kosmickými objevy.

Dr. J se loučí s dnešní mimořádnou epizodou ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě.

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináší nejnovější objevy nejslavnější a nejvíce ceněné kosmické observatoře, Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 40: When Speed Matters — Discovery of the Accelerating Universe Wins 2011 Nobel Prize for Physics
Během posledních dvou desetiletí učinili astronomové skutečně revoluční objev: nejenže se vesmír rozpíná, jeho expanze neustále zrychluje. Za objev zrychlujícího se rozpínání vesmíru byla roku 2011 udělena Nobelovou cenou za fyziku. Sledujete ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem hledání hranic poznání je Dr. J., alias Dr. Joe Liske. Vítejte u sledování ESOcast.

V tomto dílu se dozvíme, jak astronomové objevili, že rozpínání vesmíru zrychluje, a proč je tento objev důležitý nejen pro pochopení kosmu, ale de facto pro celou fyziku. Tento objev byl odměněn Nobelovou cenou za rok 2011 a pozorování teleskopů ESO v Chile hrálo při tomto zásadním objevu důležitou roli. Náš vesmír vznikl Velkým třeskem před nějakými 13,7 miliardami let. Od té doby se vesmír neustále rozpíná.

A po desítky let se astronomové snažili pochopit podstatu tohoto rozpínání. Dlouho platily dvě základní představy: Buď bude rozpínání postupně zpomalovat, až se jednou zastaví a poté se vesmír začne smršťovat až k Velkému křachu. Nebo se bude vesmír rozpínat už napořád. Jak ale mohli astronomové zjistit, který z těchto modelů vesmíru je ten správný? Nuže, jednou z nejjednodušších metod je přesné změření vzdáleností velmi dalekých galaxií a následné porovnání těchto měření s předpověďmi modelů pro tyto měřené galaxie.

Porovnání mezi měřením a předpovědí nám řekne, který model je ten správný. Jak to ale provést? Jak mohou astronomové změřit ty obrovské kosmické vzdálenosti? Klíčovou roli hrají exploze supernov. Supernovy jsou vzácnými úkazy: jde o exploze hvězd. Jeden typ těchto explozí, známý jako supernovy typu Ia, je ideální pro měření vzdáleností ve vesmíru. Tyto supernovy jsou velmi jasné, což znamená, že jsou pozorovatelné i ve vzdálených galaxiích.

A navíc, jejich absolutní jasnost je pokaždé stejná, díky čemuž můžeme jejich vzdálenost odvodit z jejich zdánlivé jasnosti pozorované ze Země. V devadesátých letech dva výzkumné týmy začaly pečlivě pozorovat tyto vybuchující hvězdy. K těmto studiím využívali astronomové také teleskopy observatoře ESO La Silla v Chile. Pozorování extrémě dalekých supernov v polovině 90. let bylo mimořádně těžkou a vzrušující výzvou.

V ESO jsme využívali 3,6-metrový NTT a 1,5 metrové teleskopy k pozorování těchto supernov s velkým rudým posuvem které byly objeveny na nedaleké observatoři Tololo. Tenkrát, před 15 lety, jsme doslova počítali každý jednotlivý foton, účastnili jsme se obdivuhodného experimentu, který byl extrémě náročný. Rozhodující součástí toho všeho samozřejmě bylo, že jsme nepočítali s objevem zrychlování rozpínání vesmíru, takže sledování, jak se ve fyzice tvoří nové paradigma, bylo velmi zajímavé, a hodně jsme si to užívali.

Když jsme došli k závěru, že vzdálené supernovy jsou příliš daleko a ve vesmíru nemůže dominovat gravitace, museli jsme se vrátit zpět k měření. A tak ze zrychlující expanze, kterou jsme změřili na první sérii supernov, se velmi rychle stala nová součást kosmologie: temná energie. Tento výsledek jsme potřebovali potvrdit. Tak jako jiné týmy, požádali jsme o pozorovací čas na VLT, abychom svá měření potvrdili pomocí lepších dat z většího teleskopu a abychom získali lepší vzorky samotných supernov.

Objev zrychlující expanze vesmíru patří k nejméně očekávaným a nejdůležitějším za poslední dekády. Byl tak nečekaný, protože až do té doby všichni věřili, že rozpínání vesmíru by mělo zpomalovat díky vzájemné přitažlivé gravitační síle veškeré hmoty ve vesmíru. Ukazuje se však, že vesmír je ve skutečnosti mnohem zajímavější. Proč je ale to rozpínání tak důležité? Podle toho, co víme, jsou dvě možná vysvětlení pro zrychlování:

První vysvětlení říká, že téměř ¾ vesmíru tvoří jakási záhadná temná energie. Největší záhadou temné energie je, že působí záporným tlakem. To je pořádně exotická věc. Druhé vysvětlení říká, že je něco špatně v našem chápání gravitace. Jinak řečeno, Einsteinova obecná teorie relativity není tak docela správná. V obou těchto případech jsme konfrontováni se zcela novou fyzikou, a proto je to tak důležité, a proto byl tento objev oceněn Nobelovou cenou za fyziku 2011.

Dr. J. se loučí s ESOcast. Nashledanou příště u dalšího kosmického dobrodružství. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy.

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináší nejnovější objevy nejslavnější a nejvíce ceněné kosmické observatoře, Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 39: A Black Hole’s Dinner is Fast Approaching
Ještě nedávno patřila možnost pozorovat, jak je něco roztrháno při pádu do černé díry, do oblasti Sci-Fi. S pomocí dalekohledů VLT Evropské jižní observatoře se to pro astronomy stává realitou. Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře.

Vítejte u sledování ESOcast! V dnešním dílu uvidíme, jak se vědecká fikce stává vědeckou skutečností. Astronomové pozorují postupnou destrukci oblaku plynu, který je přitahován velmi hmotnou černou dírou. Pomocí dalekohledů ESO byl sledován pohyb hvězd okolo obří černé díry v centru naší Galaxie už 20 roků. Hmotnost této černé díry činí úctyhodné 4 miliony Sluncí, což jí vyneslo titul černá veledíra.

Přestože je obrovská, trpí tato černá díra nedostatečným přísunem látky z okolí a není příliš jasná, ale to se zřejmě změní. Pomocí dalekohledů VLT Evropské jižní observatoře objevil tým astronomů nový objekt, který se řítí téměř přímo do černé díry závratnou rychlostí. Tím objektem není hvězda, ale oblak plynu. Plynné mračno obsahuje především vodík, plyn, který je v centru Galaxie tak jako tak všudypřítomný.

Sledovaný oblak má hmotnost přibližně tří hmostností Země. Je to tedy spíš jen malý chuchvalec, ale mezi okolními hvězdami svítí velmi výrazně. Jak astronomové zaznamenali, oblak během přibližování k černé veledíře nabírá tempo. Za posledních sedm let se jeho rychlost zdvojnásobila a nyní se oblak pohybuje k černé díře rychlostí přes 8 milionů km/h. Astronomové už zaznamenali, že vnější části oblaku začínají být během posledních let stále více rozrušovány, jak se blíží k černé díře.

To nejzajímavější však teprve přijde. Černá díra - představte si, že sedí právě tady - působí ohromnou gravitační silou a jak se oblak plynu přibližuje, natahuje se a prodlužuje, až se promění v něco jako špagetu. Bude protažen a pohlcován černou dírou. Příštích několik let bude opravdu fantastických a vzrušujících, protože tuto oblast pečlivě sledujeme. Máme tady oblak a ten je rozkládán, ale brzy také začne interagovat s horkým plynem obklopujícím černou díru.

Něco takového jsme ještě nepozorovali. Nikdo neví co se bude dít. Oblak se pravděpodobně zahřeje a při jeho rozkladu se možná začne emitovat rentgenovo záření. Nakonec všechen ten materiál zmizí - spadne do černé díry. Pro vědce je tato událost skutečně jedinečnou šancí studovat horký plyn v okolí černé díry. Způsob, jakým látka vstupuje do černé díry, nám ještě není zcela znám, ještě mu nerozumíme do všech detailů.

A právě tady, v centru Galaxie, máme možnost tento proces takříkajíc prosondovat. Jak látka ve skutečnosti vstupuje do černé díry, jaké fyzikální procesy tam probíhají, jak probíhá samotná interakce přímo v této centrální oblasti. Je to fantastická příležitost. Vědecká fikce se doslova stává vědeckou skutečností.

ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. ESO, Evropská jižní observatoř, je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejší pozemské teleskopy na světě.

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináší nejnovější objevy nejslavnější a nejvíce ceněné kosmické observatoře, Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 34: How To Stop a Star's Twinkle - The astronomy podcast exploring the cosmic frontier with Dr J
Hvězdárna Allgäu se nachází v malebném kraji na jihu Německa. S příchodem noci tým vědců a techniků připravuje ostrý test opravdu husté technologie: laserovou umělou hvězdu, která brzy odcestuje na observatoř ESO Paranal. Sledujete ESOcast! Špičková věda a živé příběhy ze zákulisí ESO, Evropské jižní observatoře. Průvodcem při zkoumání hranic možností je Dr. J, alias Dr. Joe Liske. Zdravím a vítám vás u ESOcast.

Dnes navštívíme hvězdárnu v Allgäu na jihu Německa, protože právě tady tým vědců a techniků z ESO testuje úplně novou laserovou hvězdu. Ptáte se co to je? Vysvětlím. Jistě všichni jsme si všimli, že se hvězdy na noční obloze třpytí. Hvězdy samozřejmě ve skutečnosti neblikají. Jejich třpyt způsobuje chvění zemské atmosféry. Světlo hvězdy při průletu atmosférou prochází různými kapsami vzduchu o různé teplotě a tlaku, které ohýbají světlo do různých směrů, a světlo deformují.

Stejný jev můžete dokonce vidět i ve dne, když sledujete vzdálený objekt na obzoru za horkého počasí. Třpyt hvězd je jistě krásný a romantický jev, ale pro astronomy je to velký problém, protože způsobuje, že obrazy jsou rozmazané, méně ostré než by mohly být kdyby nebylo atmosféry. Co tedy s tím? V podstatě potřebujeme najít metodu, která zruší rozmazání, a "odtřpytí" hvězdy. Lze toho dosáhnout pomocí zrcadla, které se jemně deformuje právě tak, aby kompenzovalo rozmazání.

Jak zjistit, do jakého tvaru deformovat zrcadlo? Když dalekohled VLT pozoruje oblohu, vybere specializovaný počítač jasnou hvězdu, neustále sleduje její třpyt a podle něj určuje stav atmosféry nad teleskopem. Mnohosetkrát za sekundu. Počítač pak posílá instrukce sérii zařízení napojených na zrcadlo teleskopu, která jej přesně deformují současně s atmosférickou turbulencí a tím zabrání rozmazání obrazů. Aby tato korekční procedura fungovala, potřebujete velmi jasnou hvězdu v zorném poli dalekohledu.

Jasných hvězd je však málo a jsou daleko od sebe. Mějme na paměti, že VLT může v jednom okamžiku zobrazovat jen velmi malou část oblohy. A tak pro většinu pozorování nebude v zorném poli VLT žádná jasná hvězda. Tak co s tím teď? Nu, uděláme si svoji vlastní. 90 km nad našimi hlavami, v horních vrstvách atmosféry, v relativně tenké vrstvě sodíku. Když namíříte laserový paprsek na oblohu, přinutíte atomy sodíku ke svícení a tak vytvoříte umělou hvězdu, na kterou se počítač zaměří.

V roce 2006 ESO instalovala na VLT první laserovou hvězdu na jižní polokouli. Tento systém značně vylepšuje výkon dalekohledu, takže VLT pořizuje obrazy dokonce ostřejší než Hubble. Ovšem jen při určitých typech pozorování. Tento současný systém má svá omezení. Umí vytvořit jen jednu umělou hvězdu, což znamená, že koriguje obraz teleskopu v jednom okamžiku jen na malé části oblohy.

Také je velmi objemné - zařízení musí být umístěno v oddělené laboratoři a laserový paprsek je k dalekohledu přiveden optickým vláknem. Na základě zkušeností s tímto prvním systémem vyvinuli technici ESO mnohem dokonalejší novou laserovou hvězdu. Domenico, to je ono - to je ten laser. Je neuvěřitelně malý, vejde se na tubus tohoto malého dalekohledu, to je úžasné. Ano.

Na tom jsme pracovali uplynulých pět let, abchom vytvořili 20-wattový, velmi kompaktní a lehký, aby mohl být přimontován přímo na dalekohled. Nejdřív jsme museli vyvinout optovláknové lasery a potom tyto typy laserových hlavic. A jak už jste řekl, je to 20-wattový laser. To je docela slušný výkon, ne? Ano, takový výkon vlastně potřebujeme pro systém laserové hvězdy nové generace.

A například právě teď na Paranalu svítíme na oblohu 5 watty, takže tohle je slušný výkonový skok. Je laserový paprsek, který vychází z tohoto teleskopu, nebezpečný? Co se stane když před něj dám ruku? Když před něj dáte ruku, ucítíte teplo. Ale nezkoušejte se do něj podívat. OK. Ruku mi nespálí. Ale co třeba letadla, je to nebezpečné pro ně? Není to nebezpečné pro techniku nebo pro letadlo, je to nebezpečné pro oči cestujících.

A protože tento laser překračuje maximální povolenou expozici, nesmí letadlo paprsku zkřížit cestu. Tady, kde se teď nacházíme, máme nad sebou bezletovou zónu, takže riziko zasažení letadla nehrozí. Nové zařízení je spolehlivější, údržba je snazší a je mnohem menší. Jak jsme právě viděli, celá jednotka se vejde do malé krabice, kterou je snadné namontovat na dalekohled. Protože je mnohem menší, můžeme instalovat až 4 takové lasery na jeden dalekohled a korigovat obraz VLT v mnohem větším zorném poli.

Takže tady v Německu se děje to, že náš tým testuje nový prototyp, abychom se ujistili, že perfektně funguje, než jej pošleme na Paranal. Zařízení tady na hvězdárně v Allgäu se k tomu perfektně hodí - a navíc, je to jen kousek od centrály ESO. Laserové hvězdy jako je tato, budou velmi důležité pro chystaný Evropský extrémně velký dalekohled (E-ELT), který bude rutinně využívat adaptivní optiky.

Bude to teleskop mnohokrát větší než ty největší současné, což by mělo také znamenat mnohem ostřejší obrazy. Ale kvalita obrazu bude záviset na tom, jak dobře bude adaptivní optika a laserové hvězdy pracovat. Na průkopnických technologiích jako je tato budou záviset nejvyspělejší observatoře budoucnosti, především E-ELT. Dr. J se loučí s dnešním ESOcast. Nashledanou příště s dalším vesmírným dobrodružstvím.

Během filmování této epizody se nám důrazně připomělo, proč jsou teleskopy ESO umístěny na vrcholcích hor na severu Chile, a ne tady na jihoněmeckých kopcích. Naštěstí bouře, jako tato, na Paranalu nikdy nezažijete. ESOcast produkuje ESO, Evropská jižní observatoř. je přední mezivládní vědecká a technologická astronomická organizace, jež vyvinula, sestrojila a provozuje nejpokročilejąí pozemské teleskopy na světě.

Po seznámení s ESO můžete pokračovat 'za hranice našeho světa' s Hubblem. Hubblecast přináąí nejnovějąí objevy Hubblova kosmického teleskopu (NASA/ESA).

ESOcast 14: Orion in a New Light
Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Orion Hunter je jedním z nejvýraznějších souhvězdí na obloze a je známé jak amatérským tak i profesionálním astronomům. Mlhovina Orion je viditelná pouhým okem jen slabě, jako tlumené světlo u meče lovce.

Tento vířící oblak plynu a prachu je vzdálený 1500 světelných let od Země, a fascinuje astronomy od doby, kdy byl objeven dalekohled. Jevící se oku jako malé seskupení modro-bílých hvězd, obklopené tajemnou mlhou, obrovské prašné regiony mlhoviny, již dlouho skrývají lidským očím velkou hvězdnou školku plnou mladých horkých hvězd. Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, (průzkumný teleskop zaměřený na pozorování v oboru infračerveného záření) nebo-li VISTA, pořídil nový velkolepý snímek, který odkrývá některá velká tajemství mlhoviny.

VISTA je nejnovějším přírůstkem do ESO Paranal observatoře v Chile, a je to největší průzkumný dalekohled na světě, se zrcadlem o průměru 4,1 metru. Je určen k mapování oblohy v infračerveném oboru spektra. Pozorováním infračerveného namísto viditelného světla, je VISTA schopen vidět přímo do zatemňujícího plynu a prachu v mlhovině Orion. To proto, že v infračerveném oboru spektra, jehož vlnová délka je dvakrát větší než viditelné světlo, se prach v mlhovině stává velmi průhledným, což dává jasný přehled o mladých hvězdách, které leží uvnitř.

Žádný jiný dalekohled nebyl nikdy schopen nejen vidět skrze prach, a odhalit skryté vlastnosti mlhoviny Orionu, ale také ukázat její obrovský rozsah v úžasných detailech na jednom snímku. V samém srdci mlhoviny leží čtyři brilantní hvězdy tvořící Trapezium, skupina velmi horkých mladých hvězd se silným ultrafialovým zářením, které čistí okolní oblast a nutí přítomný plyn zářit. Pozorování v infračerveném oboru rovněž umožňuje teleskopu VISTA odhalit mnoho dalších mladých hvězd v této centrální oblasti, které není možno vidět ve viditelném světle.

V tomto prašném regionu mlhoviny, se výtrysky plynů z mladých hvězd o rychlosti kolem 700 000 kilometrů za hodinu, srazily s okolnímy plyny a prachem, a po vzrušení vytvořily podivné červené tvary. Za normálních okolností neviditelné, tyto kuriózní chomáče poskytují důležité záchytné body pro astronomy, kteří se snaží pochopit, jak se rodí hvězdy a co se děje v jejich raných letech.

Jakkoliv působivý je tento snímek, představuje jen začátek toho, co VISTA ukáže s jeho bezkonkurenční schopností, rychlého a podrobného průzkumu oblohy, v infračerveném oboru spektra.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště, při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 13: A sharper view of the Universe with the VLT Interferometer
Představte si, jak se díváte na noční oblohu a vidíte detaily na povrchu hvězdy miliony a miliony kilometrů vzdálenou. Představte si, že by jste měli zrak tak dobrý, že by jste si mohli zkontrolovat okolí černé díry. Použitím ESO Very Large Telescope interferometru v Paranal, astronomové mění tyto sny ve skutečnost. Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř).

Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte při další epizodě ESOcast. Tentokrát se podíváme blíže na fascinující, speciální pozorovací techniku, která se používá v ESO Very Large Telescope (Velmi velký teleskop), nebo ve zkratce VLT. Tato technika se nazývá interferometrie. Umožňuje kombinování světla nasbíraného pomocí dvou nebo dokonce i více dalekohledů takovým způsobem, aby jednotlivé dalekohledy fungovaly jako by byly součástí jednoho, virtuálního teleskopu, který je mnohem větší, než ty počáteční.

Každý ze čtyř dalekohledů VLT Unit Telescopes má primární zrcadlo o průměru 8,2 metrů. Velká zrcadla jsou nezbytná, protože sbírají více světla a poskytují ostřejší obraz. Za ideálních podmínek a vhodné technologie, každý VLT teleskop vidí detaily objektů ve vesmíru, které se dají srovnat s prohlížením si tenisového míčku na Mezinárodní vesmírné stanici ze Země. To odpovídá vzdálenosti asi 350 kilometrů.

Toto může znít jako opravdu impozantní číslo, ale astronomové zjistili, že mohou jít ještě dále. Vzhledem k tomu, že přední výzkum vyžaduje studium oblohy ve stále větších detailech, hledaly se nové způsoby, jak ještě zvýšit už tak orlí zrak VLT. A to je moment,pro interferometrii. Interferometrie kombinuje posbírané světlo dvou nebo více dalekohledů, které současně sledují stejný cíl. To umožní astronomům rozeznat detaily tak ostře, jako kdyby pozorovaly jen jedním dalekohledem, jehož zrcadlo má průměr odpovídající největší vzdálenosti mezi těmito dalekohledy.

Design VLT bral používání interferometrie vždy v úvahu. Čtyři 8,2-metrové VLT Unit Telescopes (jednotkové dalekohledy) byly postaveny ve zhruba lichoběžníkové konfiguraci, tak aby mohly vytvořit jedno virtuální zrcadlo dalekohledu do velikosti 140 metrů. Kromě toho, čtyři pohyblivé, 1.8-metrové Auxiliary Telescopes (pomocné teleskopy), je možno nakombinovat konfiguraci odpovídající průměru až 200 metrů.

To umožňuje pořídit snímky až 25krát ostřejší, než ty z jediného teleskopu VLT Unit Telescope. Kombinace světla nasbíraného různými teleskopy, je hlavním technickým problémem a vyžaduje neuvěřitelnou přesnost. Světelné paprsky z každého dalekohledu musí projít podzemním a velmi složitým systémem zrcadel a zpožďovacím vedením, předtím, než mohou být kombinovány ve společném ohnisku. Zpožďovací vedení je nedílnou součástí složité optické soustavy VLT interferometru.

Zajišťují, že paprsky světla dorazí současně do společného ohniska. K dosažení tohoto cíle, musí několik vozů naložených ultra-hladkými zrcadly, neustále přizpůsobovat paprsky světla s extrémní přesností. Světelné cesty se musí rovnat vzdálenosti menší než 1/1000 milimetru na vzdálenost sto metrů. Bez tohoto typu přesnosti, nemůže být světlo řádně analyzováno nástroji observatoře. VLT interferometru je skutečně mistrovské dílo technologie.

Aby fungoval každou noc, je nutné, aby všechny ze svých mnoha prvků špičkové technologie interagovaly s dokonalou přesností. Teprve pak mohou astronomové těžit z obrovské pozorovací síly tohoto fantastického nástroje. VLT interferometr umožňuje astronomům studovat nebeské objekty v dosud nevídaných detailech. Je možné studovat povrchy vzdálených hvězd, určit tvar asteroidů, nebo dokonce zachytit okolí černých děr.

VLT interferometr pořídil jeden z vůbec nejostřejších snímků hvězd. Úchvatná ostrost tohoto snímku se dá přirovnat k pohledu na hlavu šroubu na Mezinárodní vesmírné stanici ze Země. Toto jsou opravdu skvělé příklady nádherně ostrého vidění, které je možné dosáhnout s VLT interferometrem. V budoucnu bude tento přístroj i nadále cenným nástrojem pro astronomy při zkoumání vesmíru v nepřekonatelném detailu.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 12: VISTA: A Pioneering New Survey Telescope Starts Work
V ESO Paranal Observatory, Chile, začíná provoz nového dalekohledu pro mapování oblohy, který právě vydal své první snímky. Pod názvem VISTA, tedy Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (průzkumný teleskop ve viditelném a infračerveném oboru spektra), je největším a nejsilnějším průzkumným dalekohledem v infračerveném oboru, který byl kdy postaven.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte při další epizodě ESOcast. I pro observatoř jako ESO, zahájení provozu nového dalekohledu znamená neobyčejnou událost. Vista je první průzkumný dalekohled v observatoři ESO Paranal a jeho úkol je mapování oblohy v infračerveném oboru spektra.

Zmapuje jižní oblohu do mnohem přesněji a do větších detailů než kdy předtím. První snímky byly právě publikovány a jasně ukazují, že Vista funguje velmi dobře. Zajímavé věci objevené díky VISTA vytvoří cíle pro podrobnou studii, jak pro sousední dalekohledy ESO - jako např. čtyři 8-metrové dalekohledy VLT unit - tak pro další observatoře na Zemi a ve vesmíru.

VISTA bude hledat vzácné jehly v kupce kosmického sena, a dalekohled VLT pak tyto jehly bude velmi podrobně studovat, a pak se astronomové pokusí zjistit, co tyto jehly jsou a co se ve vesmíru děje. "VISTA se zrodil ve Velké Británii asi před deseti lety. Bylo vytvořeno konsorcium za účelem konstrukce tohoto teleskopu, který nyní patří ESO v rámci příspěvku Velké Británie při vstupu do ESO."

VISTA má jedno hlavní zrcadlo, které je 4,1 metrů v průměru, což z něj činí největší dalekohled na světě, který je zcela věnován průzkumu oblohy. Toto zrcadlo má také přes svou velikost a vysokou kvalitu, nejvíce zakřivenou plochu vůbec, a jeho konstrukce byla velkou výzvou. Dalekohled je umístěn v kopuli, v blízkosti VLT ESO na Cerro Paranal, a to znamená, že sdílí velmi kvalitní pozorovací podmínky této lokality..

V srdci VISTA je 3-tunová kamera, která obsahuje 16 speciálních detektorů, citlivých na infračervené světlo, o konečném součtu 67 megapixelů. Tento obrovský nástroj poskytuje vůbec nejširší pokrytí oblohy astronomickou blízko-infračervenou kamerou "Vista je dalekohled s infračervenou kamerou a to nám umožňuje podívat se na oblohu takovým způsobem, jakým nemůžeme s optickou kamerou. Konkrétněji, infračervené kamery vidí přednostně chladné objekty, objekty ve vyšším rudém posuvu, nebo dokonce objekty, které jsou skryté za oblaky prachu." VISTA vykoná celkem šest obrovských průzkumů v průběhu příštích pěti let.

Některé se zaměří na malé místa oblohy po dlouhou dobu, což poslouží k detekci velmi slabých a vzdálených objektů, a jiné zobrazí celou jižní oblohu. Průzkumy budou studovat rozložení a seskupení galaxií, pomáhat rozluštit tajemnou povahu temné hmoty a temné energie, a podívají se na vzácné objekty - od malých, ale nebezpečných asteroidů v blízkosti Země - po nejvzdálenější kvasary v ranném vesmíru. Naše Mléčná dráha a její sousedi, Magellanova mračna, budou mít také svůj vlastní průzkum.

VISTA generuje několik set gigabajtů pozorovacích dat každou noc. To je zhruba stejně tolik jako všechny nástroje VLT dohromady! Tyto údaje proudí do systémového archivu v hlavním sídle ESO v Německu a jsou pak zasílány do Velké Británie pro další zpracování. První snímky ukazují schopnost tohoto dalekohledu zobrazit rychle a podrobně velké oblasti oblohy. Jeden z prvních vydaných snímků VISTA, ukazuje mlhovinu Flame, úžasnou oblast plynu a prachu, kde se tvoří hvězdy.

Infračervené oči VISTA vidí skrze prach a odhalují seskupení horkých, mladých hvězd ve středu oblaku. V dolní části širokého pole VISTA je vidět slabě mlhovina Horsehead (Koňská hlava). Díky VISTA byl také vytvořen dramatický pohled ve směru centra naší Galaxie. Široké zorné pole dalekohledu a velmi citlivé infračervené detektory kamery, umožňují vidět více než jeden milion hvězd, mnoho z nich obvykle zakrytých prachem.

Seskupení galaxií Fornax, je jedním z bohaté sbírky nejbližších galaxií . Velké pole VISTA umožňuje pořízení snímků mnoha seskupení galaxií najednou, včetně klasické, elegantní, spirální galaxie NGC 1365 v pravém spodním rohu. Tento unikátní snímek ukazuje několik VISTA působivých schopností. "VISTA uživatelé nebudou jen evropští astronomové, kteří založili a specifikovali tyto průzkumy v první řadě, ale protože toto jsou veřejné průzkumy, a výsledky budou k dispozici po celém světě, budou je moci použít astronomové z celého světa.

V mnoha ohledech, historie ukazuje, že nejvíce vzrušujících výsledků, které pocházejí z věcí, jako je tato jsou často ty, které jste čekali nejméně - samozřejmě já nevím, co to znamená!" VISTA umožní astronomům zcela nový pohled na jižní oblohu, a my všichni netrpělivě očekáváme výsledky od tohoto nového a mocného přídavku do ESO pozorovací soupravy.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 11: 32 New Exoplanets Found
Dnes, na mezinárodní konferenci exoplanet, tým, který postavil High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (Velmi přesný hledač planet), známější jako HARPS, spektrograf pro ESO 3,6-metrový teleskop, podává zprávu o neuvěřitelném objevu více než 30 nových exoplanet, což upevňuje postavení HARPS předního světového lovce exoplanet. Toto je ESOcast! Špicková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř).

Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte při ESOcast. V této epizodě vás seznámíme s dalším významným objevem exoplanet, z ESO v observatoři La Silla. A nemluvíme jenom o jedné exoplanetě, mluvíme o téměř 30! Máme tu spoustu exoplanet! Včetně těchto nových výsledků, data z HARPS dovedla k objevu více než 75 exoplanet ve 30 různých planetárních systémech.

Zejména díky své úžasné přesnosti, se hledání malých planet, s hmotností několikrát vyšší než je Země - tzv. super-Země a planety podobné Neptunu - dramaticky zvýšilo. HARPS umožnil objev 24 z 28 známých planet s hmotností 20 krát nižší než je hmotnost Země. Stejně jako u dříve zjištěných super-Zemí, většina nových nízko-hmotnostních kandidátů sídlí v multi-planetárních systémech, až s pěti planetami v jednom systému.

V roce 1999, ESO vyzvalo k možnosti vybudovat extrémně přesný spektrograf s vysokým rozlišením, pro ESO 3,6-metrový dalekohled v La Silla v Chile. Michel Mayor z Ženevské observatoře, vedl konsorcium zabývající se konstrukcí HARPS, který byl instalován v roce 2003 a byl brzy schopen měřit pohyby hvězd, odhalením malých změn v radiální rychlosti hvězdy tak nízké, jako 3.5 km / h, což je normální chůze. Taková přesnost je rozhodující pro objevení exoplanet.

Metoda radiální rychlosti, která zjišťuje malé změny v radiální rychlosti hvězdy, když kvůli mírné gravitaci z neviditelných exoplanet jemně kolísá, je nejproduktivnější metoda při hledání exoplanet. Na oplátku za postavení nástroje, bylo konsorcium HARPS oceněno 100 pozorovacích nocí ročně, po dobu 5 let. Tento čas byl použit k provedení jednoho z nejambicióznějších systematických vyhledávání exoplanet na světě, doposud realizovaných, pomocí měření radiální rychlosti stovek hvězd, které by mohly skrývat planetární systémy.

Program se záhy ukázal jako velmi úspěšný. Použitím HARPS, Mayorův tým objevil - mimo jiné - první super-Zemi kolem Mu Arae; Neptunes trio v okolí HD 69830; Gliese 581d, první extrasolární planetu v obyvatelné zóně malé hvězdy; a nejlehčí exoplanetu vůbec objevenou kolem normální hvězdy Gliese 581e. Nedávno byl objeven svět, potenciálně pokrytý lávou, s hustotou podobnou Zemi. Tato pozorování umožnila astronomům pochopit různorodost planetárních systémů a oni nám pak umožnily pochopit, jak se tyto systémy mohou vytvářet.

Konsorcium HARPS byl velmi opatrný při výběru cílů, s několika pod-programy zaměřenými na hledání extrasolárních planet kolem hvězd podobných slunci, nízko-hmotnostních trpasličích hvězd, nebo hvězd s nižším obsahem kovů než Slunce. Ačkoli tu byla myšlenka, že obří planety se nemohou vytvořit kolem nízko-hmotnostních hvězd, HARPS tým jich objevil hned několik. Počet známých exoplanet kolem nízko-hmotnostních hvězd - takzvaných M trpaslíků - dramaticky vzrostl, včetně nových super-Zemských kandidátů.

Přestože první fáze pozorování je nyní oficiálně uzavřena, dva nové programy již byly zahájeny. A tým stále ještě očekává mnoho nových objevů z údajů prvních 5 let. Není pochyb o tom, že HARPS bude i nadále vést v oblasti objevování exoplanet, a především se bude snažit objevit planety podobné Zemi.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště, při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 10: GigaGalaxy Zoom: The Sky, from the Eye to the Telescope
V rámci Mezinárodního roku astronomie 2009, ESO zahájila nový projekt zaměřený na pozorování oblohy pouhým okem a to z pohledu bud´amatérského a nebo profesionálního astronoma. Projekt s názvem GigaGalaxy Zoom, odhaluje tři úžasné snímky noční oblohy, s ultra vysokým rozlišením, které si hvězdáři můžou přiblížit a prozkoumat do neuvěřitelných detailů. Odměnou je úchvatný pohled do naší Galaxie, spojující oblohu, kterou vidíme všichni, s vesmírem, který studují astronomové.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). V dnešním ESOcast zkoumáme jedinečný a úžasný GigaGalaxy Zoom projekt, který odhaluje celou noční oblohu, jak se nám jeví při pohledu pouhým okem z jedné z nejtemnějších pouští na Zemi. Projekt umožňuje uživatelům přiblížit se bohaté oblasti Mléčné dráhy se zvětšením, které nabízí amatérský dalekohled a pak jít o krok dále, a s použitím silného profesionálního dalekohledu, prozkoumat detaily ikonické mlhoviny.

Většina fotografií včetně tří GigaGalaxy Zoom snímků, byla pořízena z La Silla a Paranal, dvou ESO observatoří, v Chile. Úžasná kvalita snímků jen dokazuje nádheru noční oblohy na těchto místech ESO, které jsou nejvíce produktivní astronomické observatoře na světě. První snímek, pořízený proslulým francouzským spisovatelem a astrofotografem Serge Brunierem, usiluje o představení oblohy, tak jak ji znají lidé na celém světě, i když v mnohem větším detailu díky prvotřídním hvězdářským podmínkám a začleněnému pohledu z obou polokoulí.

Brunier strávil několik týdnů zachytáváním oblohy digitálním fotoaparátem, většinou z observatoří ESO v La Silla a Paranal v Chile. Pro pokrytí celého oblouku Mléčné dráhy, si Brunier udělal rovněž týdenní výlet na La Palma, jednoho z Kanárských ostrovů, aby vyfotografoval oblohu na severu. Konečný snímek - výsledek 120 hodin pozorování - nabízí nádherné 800-milionové pixlové panorama celé Mléčné dráhy. Tento 360-stupňový panoramatický snímek, pokrývající celou nebeskou sféru, odhaluje kosmickou krajinu, která obklopuje naši malou modrou planetu.

Rovina naší Mléčné dráhy, kterou vidíme z boku při pohledu ze Země, tvoří na snímku světelný pás - skoro jako kdyby jsme se dívali na Mléčnou dráhu zvenčí. Druhý snímek byl zachycen dalším renomovaným astrofotografem, jménem Stéphane Guisard. Stéphane je také hlavní optik v ESO Paranal Observatoři, kde je zodpovědný za to, aby Very Large Telescope vykazoval co nejlepší optickou kvalitu. Tento druhý snímek těží přímo z temné a bezmračné oblohy v Paranal, jednoho z nejlepších míst na pozorování planety, a ze Stéphanovi expertýzy optického inženýra se specializací na dalekohledy.

K zachycení fotografické mozaiky centrálních částí našeho galaktického domova, se Stéphane spolehnul na 10-cm clonu amatérského dalekohledu ve spojení s CCD kamerou. Konečný výsledek vytvořený Stéphanem, společně s ESO odborníky na snímky, je barevný snímek naší Galaxie, který obsahuje více než 340 milionů pixelů. Snímek spojuje asi 1200 fotografií pořízených po minimálně 250 hodinách expoziční doby!

Výsledný snímek krásně ukazuje nebe, překrývající několik souhvězdí od Střelce po Štíra, oblast, která zahrnuje galaktický střed, zleva slavné mlhoviny Trifid a Laguna a zprava barevného Antarese a oblast Rho Ophiuchus. Třetí snímek projektu GigaGalaxy Zoom ilustruje moc profesionální astronomie. Zahrnuje jedno-stupňové zorné pole, nebo asi dva krát širší než Měsíc v úplňku, pomocí Wide Field Imager připojeného k MPG / ESO 2,2-metrovému dalekohledu v observatoři ESO, La Silla.

Tento fotoaparát již vytvořil několik kultovních snímků vyrobených v ESO. Profesionální snímek zobrazuje přiblížení se k atraktivní a fascinující Lagoon mlhovině. Rozptýlené tmavé skvrny v této mlhovině, která je 100 světelných let široká, jsou obrovská mračna plynu a prachu hroutící se pod vlastní vahou. Brzy vytvoří počátek zrodu seskupení mladých zářících hvězd.

Tyto tři úžasné snímky dohromady umožňují unikátní průzkum nádherně podrobného kosmického prostředí, od pozorování pouhým okem po astronomické království. Ponořte se s námi do hvězdných hlubin naší Mléčné dráhy. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 9: Celestial Tango Makes for a Gorgeous Nebula
ESO právě vydala nové úžasné snímky hvězdných polí v souhvězdí Carina. Tento pozoruhodný pohled je rozzářený přívalem hvězd všech barev a jasu, z nichž některé září na pozadí plynových a prachových mračen. Složitá mlhovina vytvořená staršími, silnými výtrysky, obklopuje ve středu této oblasti, neobvyklou hvězdu. Astronomové zjistili, že tato hvězda má společníka. Interakce v tomto dvojhvězdném systému, který je obklopen prašným diskem, může být právě motor, který pohání tuto pozoruhodnou mlhovinu hvězdy.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte při této epizodě ESOcast. Jmenuji se Gaitee Hussain. Zastupuji Dr J, který je momentálně na dovolené. Dnes hledáme nové, krásné ESO snímky, které ukazují bohaté pole hvězd, zaměřené na hvězdu, tzv. HD 87643.

Studie za pomoci řady nových pozorování, poskytla astronomům vůbec nejlepší pohled na tento exotický typ hvězdy. Snímek pořízený ve směru souhvězdí Carina, ukazuje husté pole hvězd na rameni souhvězdí Carina v galaxii Mléčné dráhy. Jakmile se přiblížíme, vidíme hvězdu HD 87643, takzvanou B [e] hvězdu, vzdálenou 4900 světelných let. Snímek krásně ukazuje rozšířenou mlhovinu plynu a prachu, která odráží světlo od této hvězdy.

Vítr centrální hvězdy zřejmě vytvořil tvar mlhoviny a zanechal jasné, otrhané chapadla z plynu a prachu. Po pečlivém zkoumání těchto rysů je však patrné, že pravidelné výtrysky hmoty z hvězdy se dějí každých 15 až 50 let. Nová souhrnná studie využívá tří různých přístrojů z arzenálu ESO dalekohledů. Nejdříve, pro celkový pohled, se astronomové obrátili na Wide Field Imager na MPG / ESO 2,2-metrový teleskop, v observatoři La Silla v Chile, která je umístěna ve výšce 2400 metrů nad mořem.

Potom tým použil ESO Very Large Telescope (velmi velký teleskop), nebo-li VLT, v Paranal. V tomto případě umožnila astronomům získat snímek hvězdy, adaptivní optika přístroje NACO, bez rozmazaných atmosferických efektů. Pro další zkoumání objektu, tým pořídil snímek díky interferometru Very Large Telescope (velmi velkého teleskopu), ve zkratce VLTI. Naprostý rozsah tohoto pozorování, od panoramatického Wide Field Imager zaměřeného na jemné detaily pozorování VLTI, odpovídá faktoru zvětšení 60000 mezi těmito dvěma extrémy.

S těmito daty, astronomové zjistili, že HD 87643 má hvězdného společníka, který se nachází ve vzdálenosti 50 krát větší než Země-Slunce a je zakotven v kompaktním prachovém obalu. Tyto dvě hvězdy obíhají kolem sebe v období 20 až 50 let. Přítomnost tohoto společníka by mohla poskytnout vysvětlení týkající se pravidelného vylučování hmoty z HD 87643, která tvoří jeho úžasnou mlhovinu.

Pohyby hvězdného společníka po velmi eliptické, nebo-li oválné oběžné dráze, a jeho pravidelného přiblížování HD 87643, působí vylučování hvězdného materiálu. Toto nebeské tango může být to, co vytváří tuto nádhernou mlhovinu. Opět nám věda pomohla prozkoumat a vysvětlit krásu vesmíru.

Loučí se s vámi Gaitee Hussain s ESOcast. Připojte se k nám opět příště, při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 8: Behind every great astronomer stands a great engineer
Ve světových observatořích většina slávy čeká jen na astronomy, kteří nám poskytují nový výhled na oblohu, ale to je možné pouze díky mnoha zkušeným technikům a inženýrům, kteří dosáhli skvělých výsledků v zákulisí. Nepřetržitě pracují na tom, aby dalekohledy fungovaly optimálně, a aby poskytovaly špičkové výsledky. Ale co takový inženýr ESO Large Telescope (velmi velkého teleskopu) vlastně dělá?

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Vítejte při další epizodě ESOcast. Dokončení ESO Very Large Telescope (velmi velkého teleskopu) v roce 2000 byl nejen úžasný vědecký úspěch, ale byl to také technologický triumf. VLT na hoře Paranal je světově nejvyspělejší, pozemní optický dalekohled a to přitahuje astronomy z celého světa.

Ale toto složité zařízení špičkové technologie, může fungovat pouze díky obětavosti Paranal Engineering Department (technického oddělení). VLT vysoce kvalifikovaní inženýři, jako Roberto Castillo, pracují pohotově s nepřekonatelnou přesností, aby se ujistili, že každý jednotlivý kus zařízení této špičkové technologie funguje perfektně. Pojďme se ponořit do vzrušujícího dne v životě inženýra VLT. Roberto Castillo pracuje v týmu VLT instrument.

Je zodpovědný za část VLT přístrojů a jako Unit Telescope Manager, je také zodpovědný za předání jedné ze čtyř obřích 8.2-metrových dalekohledů astronomům na začátku každé noci. První zastávka: kancelář. Roberto kontroluje množství práce a identifikuje nejdůležitější problémy, které je třeba řešit. Spolupracuje úzce s kolegy a vědci, kteří chtějí zkontrolovat některé nástroje během odpoledne. A začíná odpočítávání.

Všechny problémy je třeba vyřešit před západem slunce ... Ačkoli se tato práce může zdát jako každá jiná, extrémní složitost VLT, představuje pro Paranal inženýry řadu náročných úkolů, z nichž každý musí být vyřešen rychle a s nejvyšší přesností. Co se děje? Roberto je na příjmu... Paranal, máme problém ... Jdu zkontrolovat dalekohled. Problém musí být vyřešen. Roberto opuští svou kancelář a přechází platformu. Obvykle to neznamená jen jediný problém.

Na cestě k dalekohledu, Roberto interaguje se svými kolegy a kontroluje některé komponenty. Každý ze čtyř obřích dalekohledů VLT je vybaven několika velmi výkonnými a přitom velmi křehkými nástroji. Inženýr v Paranal, musí mít odborné znalosti všech komponentů v případě technického selhání, aby se ujistil, že VLT je připraven na pozorování každý den, a "prostoje" kvůli technickým problémům jsou omezené na minimum.

Když se pomalu blíží západ slunce, Roberto se už začíná zabývat další důležitou aktivitou: denní koordinační schůzkou v kontrolní budově. Tady se schází všichni vědci a inženýři, aby podali zprávy o všech potížích, ke kterým došlo v průběhu dne, a aby se připravili na noc. Pro Roberta je tento okamžik obzvláště důležitý. Jako Unit Telescope Manager, je zodpovědný za předání dalekohledu astronomům na noc v perfektním stavu. Pojďme se podívat jak mu plyne čas.

Každá minuta je ještě cennější, když se blíží západ slunce. Roberto vyráží za svým dalekohledem, aby zahájil standardní počáteční sekvenci. Dalekohled je možné předat do provozu pouze tehdy, když je každý jednotlivý úkol v jeho seznamu splněn. Tento moment je vyvrcholením Robertovo tvrdé práce, a díky hladkým a přesným příkazům, se ocelový a skleněný obr pomalu budí. Slunce už zapadlo.

Nastal okamžik pravdy. Roberto nyní může říci ono kouzelné slovo operátorovi dalekohledu: Pozor, UT2 operátore ... Můžete začít... Teleskop je pro vás připraven. Takže to nakonec znamená konec Robertova náročného pracovního dne. Astronomové nyní přebírají kontrolu nad VLT, a dalekohled brzy ožije. Zatímco noc padá na Paranal, a nebeský displej se ocitá v popředí, Roberto míří zpět do Residencia na odpočinkovou večeři se svými kolegy.

Ačkoli jeho den oficiálně skončil, Roberto musí zůstat v dosahu a být připraven reagovat rychle, v případě, že by nastal v noci problém s VLT. Za každým významným astronomem je významný inženýr.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 7: Behind the scenes of
Je možné navštívit všechny významné observatoře na světě, na všech kontinentech, během pouhých 24 hodin? ESO si udělala výlet s názvem"Cesta kolem světa za 80 teleskopy" během přímého 24-hodinového webcastu (internetového vysílání). Pojďme do zákulisí zjistit, jak se to vše provedlo.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte při ESOcast. V této epizodě sledujeme neuvěřitelných 24-hodin přímého internetového přenosu, webcast, které bylo vyrobeno v hlavním sídle ESO 3. a 4. dubna 2009. Toto webové vysílání bylo pojmenované "Cesta kolem světa za 80 teleskopy" a přilákalo více než 100 000 diváků on-line.

Webové vysílání bylo součástí "100 hodin Astronomie", projekt Cornerstone Mezinárodního roku astronomie 2009. Pojďme se podívat nyní do zákulisí, jak se tato rekordní událost uskutečnila. Sídlo ESO v Garchingu, nedaleko Mnichova v Německu, je hostitelem 24-hodinového webcastu, který bude sledovat dnem a nocí a navštíví 80 různých observatoří po celém světě, . Jedná se o významný, technický a logistický úkol; přípravy byly v plném proudu několik měsíců, nyní zbývá jen jeden den, a stress se zvyšuje.

Po dlouhé, závěrečné noční zkoušce, přichází ráno webcastu. Atmosféra je napjatá a vedoucí projektu, Douglas Pierce-Price, je s přípravami spokojený. Toto je vyvrcholení po extrémně tvrdé práci lidí pracujících v ESO a samozřejmě ve všech observatořích kolem světa, které návštívíme v tomto úžasném 24-hodinovém přímém přenosu. V zákulisí jsou všichni velmi zaneprázdnění, ale všechno je na svém místě, jsme téměř připraveni začít a už se moc těšíme.

Než se ponoříme do zbytku dne, co je vlastně zapotřebí ke spuštění ' Live Webcast´ aneb přímého přenosu jako je tento? Na rozdíl od návštěv mnoha nádherných observatoří po celém světě, potřebujete vedoucího projektu, který zůstává ve stresu klidný, prvotřídní produkční tým, veselé technické odborníky, kteří vytvoří našim hostům v observatoří pohodovou atmosféru, vynikající operátory čtecího zařízení, web tým, sestavu, která vypadá profesionálně a šest velmi pozorných moderátorů.

Ah, ano, samozřejmě, jednoho přítomného bloggera! Jen pár minut před začátkem přenosu se dokončují některé úpravy. Observatoř Gemini North na Havaji bude první zastávka na dlouhé cestě po celém světě. Všichni na své pozice, webcast začíná. Dobrý den. Jste s námi při "Cestě kolem světa za 80 teleskopy" - přímý 24-hodinový webcast. Webové vysílání je jedinečnou šancí vidět život v mnoha různých observatořích po celém světě a zjistit, co vlastně astronomové s dalekohledy dělají a v jaké objevy doufají.

Nicméně, jako mnoho jiných akcí v přímém přenosu, ani tento webcast není bez počátečních nezdarů. Jen něco málo přes hodinu do vysílání, poskytovatel streamingu má problém, a nechává prázdnou obrazovku tisíce divákům. Všechno není ztracené, webcast pokračuje díky segmentům, které jsou zaznamenány a nahrány on-line. Lee Pullen z Cosmic Diary, další projekt Cornerstone Mezinárodního roku astronomie 2009, píše v zákulisí LiveBlog.

Jeho příspěvky informují diváky tak, aby o nic nepřišli. Po napjaté a stresující půl hodině, se začne opět vysílat! Prohlídka dalekohledů pokračuje podle plánu. Během 24 hodin vysílacího času, tým webcastu prácuje na směny. Lidé si vyměňují pozice, aby zajistili nepřetržitou přítomnost. Webcast běží hladce, takže Douglas si v podvečer najde přestávku na rychlé jídlo. Pro tuto akci byl jídelní lístek vybrán velmi pečlivě, aby byl tým po celou dobu spokojený.

Přestože tým mohl mít na výběr místní bavorskou kuchyni, rozhodl se, na počest události, pro řadu mezinárodních jídel. Jsme za polovinou webcastu, den se daří. Diváci z celého světa poslali e-mailem své dojmy a otázky, které jsou pak přečteny našimi hostiteli během přenosu. Máme tady otázku od Julie, která píše z Velké Británie ... Noční tým udržuje přenos v časných ranních hodinách, zatímco Douglas se konečně dostane k zaslouženému hodinovému odpočinku.

Úsvit následujícího dne je závěrečnou fází webcastu. Unavený a mírně pomatený tým obdrží tolik potřebnou podporu během vysílání z Vatikánské observatoře. Dokonce i po 20 hodinách, týmový duch je stále veliký. Konečně, webcast je u konce. A tak to nás přivádí, po 24 hodinách webcastu ke konci "Cesty kolem světa za 80 teleskopy" ... Po více než 24 hodinách nepřetržitých rozhovorů, nadešel čas k oslavě úspěšné akce se sklenkou šampaňského.

Doufám, že se vám líbil pohled do zákulisí "Cesty kolem světa za 80 teleskopy". Byla to velkolepá událost, ale jsem si jistý, že ESO připraví další úžasné osvětové činnosti v budoucnu.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se zase ke mně příště, při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 6: Lightest Exoplanet Found
Svatým grálem současného výzkumu exoplanet je objevení skalnaté planety podobné Zemi, v 'obyvatelné zóně', oblasti kolem mateřské hvězdy, s vhodnými podmínkami pro udržení vody na povrchu v kapalném stavu. Nejnovější výsledky z Evropské jižní observatoře se přibližují víc než kdy jindy k dosažení těchto cílů.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den, vítejte při další epizodě ESOcast. Tentokrát jsme si pro vás připravili několik velmi zajímavých novinek. Jedná se o další významný objev ESO. Rádi bychom vám řekli o objevu nejmenší, nebo spíše nejlehčí planety, doposud objevené mimo naší sluneční soustavu, která je možná nejvíce podobná Zemi.

Také bychom chtěli podat zprávy o další planetě ve stejné soustavě, u které bylo prokázáno, že leží v obyvatelné zóně své mateřské hvězdy, což znamená, že by mohla být hostitelem vody v kapalném stavu a možná i života. Gliese 581 je zdánlivě nenápadný červený trpaslík vzdálený 20,5 světelných let v souhvězdí Vah. Je mezi 100 hvězdami, které jsou k nám nejblíže a váží jen třetinu hmotnosti Slunce.

Tito červení trpaslíci jsou ve své podstatě nejméně 50 krát slabší než Slunce a jsou to nejčastější hvězdy v naší Galaxii. Pro astronomy je studium exoplanet a červených trpaslíků ideálním cílem při hledání nízko-hmotnostních planet, kde by mohla být voda v kapalném stavu. Protože takoví trpaslíci vyzařují méně světla, obyvatelná zóna je jim mnohem blíže, než je kolem Slunce, což usnadňuje hledání planet.

Profesor Michel Mayor z Ženevské observatoře a jeho tým evropských astronomů, pečlivě sledovali Gliese 581 v průběhu posledních čtyř let, s použitím předního světového nástroje určeného k hledání planet, spektrografu HARPS na ESO 3,6-m dalekohledu, v observatoři La Silla v Chile. Bylo zjištěno, že kolem Gliese 581 obíhá planeta, která je pouze 1,9 krát větší než Země.

Tato planeta je známá jako Gliese 581 e a je to nejlehčí dosud objevená planeta mimo naší sluneční soustavu, která se nejvíce podobá Zemi. Ve stejné soustavě byla upřesněna také oběžná dráha již dříve známé planety s názvem Gliese 581 d. Bylo zjištěno, že tato planeta se nachází jednoznačně v obyvatelné zóně své mateřské hvězdy. To znamená, že planeta je ve správné vzdálenosti od hvězdy aby udrželo jakékoliv množství vody, které by mohlo být na jejím povrchu v kapalném stavu.

Kdyby byla blíže, záření z hvězdy by bylo příliš silné a voda by se vypařila. Kdyby byla dále, znamenalo by to příliš velké chladno a voda by zmrzla. Z předchozích pozorování - provedených rovněž za pomocí spektrografu HARPS v ESO v La Silla Observatoři a oznámených před dvěma lety - byla tato hvězda známá poskytováním přístřeší soustavě třech super-Zemí. S Gliese 581 e, se planetární soustava skládá ze čtyř známých planet, s hmotností asi 1,9 (planeta e), 16 (planeta b), 5 (planeta c), a 7-hmotnosti Země (planeta d).

Planeta s nejširší oběžnou dráhou v této soustavě je Gliese 581 d, které trvá jedno oběhnutí kolem své mateřské hvězdy asi 66,8 dnů. Protože obíhá v obyvatelné zóně její hvězdy, tato planeta by mohla být pokryta oceány - což by ji dělalo prvním vážným kandidátem na 'vodní svěť. Díky Mayorovi a jeho týmu, dnes už víme, že Gliese 581 soustava obsahuje nejméně čtyři exoplanety. Tyto planety byly objeveny díky malému kolísání, které způsobují na své mateřské hvězdě, během svých pohybů o rychlosti asi 7 km / hod, která se rovná rychlosti svižné chůze.

Objev Gliese 581 e a upřesnění oběžné dráhy Gliese 581 d bylo možné pouze díky unikátní přesnosti a stability HARPS. Pomocí spektrografu HARPS, Michel Mayor a jeho tým evropských lovců exoplanet vedou cestu za odpověd´mi na některé z našich nejzákladnějších otázek o životě mimo naší sluneční soustavu. Jsou přesvědčeni, že v nepříliš vzdálené budoucnosti, planeta podobná Zemi bude určitě objevena. Takže zůstaňte na příjmu! Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 5: ESO's First Observatory Celebrates 40th Anniversary
Observatoř ESO La Silla, která slaví své 40. výročí, a která se stala největší astronomickou observatoří svého času, což umístilo Evropu do čela astronomického výzkumu, je stále jednou z nejvíce vědecky produktivních v pozemní astronomii.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den, vítejte při ESOcast. V této epizodě slavíme výročí. Docela úžasné výročí. Jedna z nejúspěšnějších pozemních astronomických observatoří na světě, La Silla, slaví 40 let. Kolem 300 recenzovaných publikací plynoucích z každoročního pozorování, La Silla zůstává v čele astronomie.

La Silla se může chlubit enormním počtem vědeckých objevů, včetně několika 'prvenství'. Spektrograf HARPS je přední světový lovec extrasolárních planet. Našel soustavu v okolí Gliese 581, která obsahuje to, což může být první dosud známá skalnatá planeta v obyvatelné zóně, mimo sluneční soustavu. Několik dalekohledů v La Silla hrálo klíčovou roli v propojení záblesků gamma paprsků - nejsilnější exploze ve vesmíru od Velkého třesku - s výbuchy hmotných hvězd.

Od roku 1987, observatoř ESO La Silla, hráje rovněž důležitou roli při studiu a sledování nejbližší supernovy, SN 1987A. La Silla Observatoř se nachází na okraji pouště Atacama v Chile, jedné z nejsušších a nejvíce izolovaných oblastí na světě. Toto místo je prakticky bez jakýchkoliv zdrojů světelného znečišťování. A stejně tak jako Paranal Observatory, se svým Very Large Telescope, má jednu z nejtemnějších nočních obloh na planetě.

Ve svém rozkvětu, La Silla byla domovem né méně než 15 teleskopům, mezi nimi první - a po velmi dlouhou dobu, jediný - dalekohled, který operoval v submillimetrovém oboru záření (15 m SEST), na jižní polokouli, a který otevřel cestu pro APEX a ALMA, a dalekohled Schmidt, který dokončil první fotografické mapování jižní oblohy. Dalekohledy v La Silla rovněž podporovaly nesčetný počet vesmírných misí, například získáním posledních snímků Shoemaker-Levy 9 komety před tím, než narazila do Jupitera.

Zatímco některé z menších dalekohledů byly v průběhu let zavřeny, přední pozorování pokračuje za pomoci větších dalekohledů, s novými a vylepšenými astronomickými přístroji. La Silla v současné době hostí dva z nejproduktivnějších 4-metrových dalekohledů na světě: 3.5-metrový New Technology Telescope (dalekohled nové technologie), ve zkratce NTT, a 3.6-metrový teleskop ESO. NTT opravdu připravil půdu inženýrům a designerům teleskopů, proto ten název.

Byl to první dalekohled na světě, který měl instalovanou aktivní optiku. To znamená soustavu pístů připojených k zadní části hlavního zrcadla. Tyto písty jsou řízeny počítačem a neustále udržují tvar hlavního zrcadla tak, aby se dosáhlo vždy toho nejostřejšího možného obrazu. Tato technologie byla vyvinuta poprvé v ESO a dnes se používá u VLT a většiny současných, velkých dalekohledů na světě.

Kromě aktivní optiky, kopule NTT představovala také revoluční design. Místo pro La Silla bylo vybráno po letech náročného vyhledávání, částečně na koni, v chilských Andách, v polovině 60 let, prvním ESO generálním ředitelem, Otto Heckmannem a několika astronomy. V následujících letech se místo rozvinulo a byly postaveny první středně-veliké dalekohledy.

Dnes je La Silla infrastruktura rovněž používána mnoha členskými státy ESO pro danné projekty, jako například švýcarský Swiss 1,2-m dalekohled Euler, Rapid Eye Mount and TAROT gamma-ray burst chasers (hledač gamma paprsků), stejně tak jako další běžné zařízení, jako je 2,2-m Max-Planck dalekohled a 1.5-metrové dánské dalekohledy. Úžasný 67-milionů-pixel Wide Field Imager na 2.2-m dalekohledu, vyfotil mnoho působivých snímků nebeských objektů, z nichž některé se již staly ikonami.

La Silla byla první observatoří ESO v Chile a s touto zemí a její vědeckou obcí započala velmi dlouhou a plodnou spolupráci.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně zase příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 4: 24 hours in the life of an ESO astronomer
Přemýšleli jste někdy o tom, jaké to je být astronomem? Koukněme se do zákulisí jak probíhá 24 hodin v životě astronomů ESO. Právě začíná odpočítávání do vzrušující noci, kdy se bude pozorovat nejvyspělejším optickým dalekohledem, VLT ESO.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den a vítejte v ESOcast! V dnešní epizodě, prožijeme jeden den společně s Dieterem Nürnbergerem. Dieter je astronom v ESO. Jeho úkolem je pomáhat těm vědcům, kterým se podařilo získat pozorovací čas na ESO Very Large Telescope (ESO velmi velký dalekohled) v observatoři Paranal, Chile.

Každých šest měsíců ESO dostane asi 1000 žádostí o pozorovací čas, a pouze jedna z pěti z nich je vybrána. Dieter pomáhá po většinu svých pracovních dnů těm nejúspěšnějším, kteří získali pozorovací čas, při nových objevech. Dieter Nürnberger jede na setkání s hostujícími vědci, Chris Tinney a jeho doktorant Stephen Parker, aby se společně připravili na další noc. Společně už pozorovali několik nocí; dnes je jejich poslední večer a jsou velmi nedočkaví.

Při večeři diskutují plány týkající se nadcházející noci. Před západem slunce, opouští Residencia a jedou pouštní cestou do objektu, kde je kontrolní místnost, VLT control room. V budově připravují vše nutné k pozorování a kontrolují nastavení dalekohledu. Pozorovací čas těchto velkých dalekohledů je vzácný a musí se za každou cenu zabránit jakémukoliv zpoždění. Tak jako pilot ověřuje své letadlo před odletem, tak i Dieter podrobně kontroluje "svůj" nástroj, zatímco operátor dalekohledu dělá totéž s obřím dalekohledem.

Všechno je v pořádku, a tak jde tým zkontrolovat počasí na platformu dalekohledu. Tito astronomové přijeli velmi zdaleka, za překrásným výhledem vesmíru, a tady je překrásný výhled se západem slunce naprosto zdarma! Jako obvykle, v Paranal, podmínky jsou ideální a Dieter a hostující astronomové se vrací s velkým očekáváním. Tak a jdeme na to! Tady se všechna tvrdá práce a příprava opravdu vyplatí. Pro mnoho astronomů, toto je dlouho očekávaná chvíle, kdy se konečně dostanou k použití jednoho z nejvyspělejších vědeckých nástrojů, který prověří jejich představy o vesmíru.

Připojme se k nim a sledujme, jak se jim daří při prvním pozorování dnešní noci. Skrytý v prostředí kontrolní místnosti se špičkovou technologií, pozorovací program je v plném proudu. Přestože pozorování běží hladce, vyžaduje neustále plnou pozornost našeho týmu. Dalekohled a povětrnostní podmínky jsou průběžně monitorovány. Kvalita snímků vypadá dobře po celé ploše. Tým používá velice chytrou techniku zvanou methane imaging, která má za úkol odhalit hnědé trpaslíky - objekty příliš malé a příliš studené, aby spojily vodík ve svých centrech a které tedy mohou být nazvány neúspěšné hvězdy.

Co nám ukážou získané údaje? Jsou tu všude hezké kulaté objekty, což je to, co chceme vidět. První polovina noci je úspěšná, a tým již shromažďuje velké množství dat. Takže, toto je vhodný okamžik k pauze. Zatímco Dieter a jeho společníci se zastaví na jejich půlnoční oběd, dalekohled neustále pokračuje. Jejich pozorování je i nadále monitorováno operátorem dalekohledu. Během pozorování, je důležité, aby pomocný astronom a hostující astronomové byli v neustálém dialogu: Požadovali jsme takovouto kvalitu dat?

Pokračujeme s tímto cílem, nebo přejdeme na další? Změníme nastavení nástroje, nebo necháme to nynější? Díky Dietrovi a jeho odborným znalostem týkajících se VLT dalekohledu a jeho nástrojů, mohou hostující astronomové hodnotit a rozhodovat o dodržování pozorovací strategie v reálném čase. Za úsvitu pozorování končí. Náš tým je unavený, ale spokojený! Získaná data vypadají velmi slibně a nyní se musí analyzovat v ústavu hostujících astronomů.

Jsou to určitě ty nejlepší data, která byla kdy získána pro tento druh experimentu. OK, tady je noční zpráva. Noční zpráva je předána a astronomové opouští kontrolní místnost budovy a míři zpět do Residencia. Pro hostující astronomy je to konec jejich pozorování, takže pro ně je čas se rozloučit! Nebo spíš, uvidíme se příště ... Ale pro Dietra den zcela neskončil...

Jako obvykle, ráno, po ukončení pozorování na VLT, se Dieter snaží uvolnit před ulehnutím do postele. Bazén v Residencia byl postaven, aby zvlhčil extrémně suchý pouštní vzduch, ale může se zde samozřejmě i plavat. Úžasné místo, že ano? Ale pro Dietra, je to všechno v jednom pracovním dnu. Dnes večer bude spát dobře a s vědomím, že VLT opět vydal prvotřídní data svým uživatelům.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně opět příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory. www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 3: The ALMA observatory gets its first 'eye'
Poušt´ Atacama, severní Chile. Vysoké hory, náhorní plošiny a aktivní sopky této pouště, činí toto místo pravděpodobně nejsušším místem na Zemi. V tomto nehostinném terénu, buduje ESO, spolu s mezinárodními partnery, největší světový astronomický projekt. První z 66 nejmodernějších antén byly právě předány projektu.

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den, vítejte při ESOcast! V dnešní epizodě, pocestujeme na místo ALMA, Atacama Large Millimeter / submilimeter Array( Atacamská velká milimetrová a submilimetrová anténní soustava ) Tento úžasný nový dalekohled se staví právě teď, v chilských Andách, v nadmořské výšce 5000 metrů.

Tak vysoko, že doslova bere dech! ALMA bude zpočátku zahrnovat 66 vysoce precizních antén, s možností rozšíření v budoucnu. Bude se jednat o soustavu 12-metrových antén, tvořících společně jeden obří dalekohled, a kompaktní soustavu složenou z antén o průměru 7 a 12 metrů. První anténa o průměru 12 metrů, postavená Mitsubishi Electric Corporation, pro jednoho z partnerů projektu ALMA, National Astronomical Observatory of Japan ( Národní japonská astronomická obzervatoř ), byla právě předána observatoři.

V nejbližší době se připojí antény Severní Ameriky a Evropy. Každá nová anténa musí splňovat velmi přísné požadavky. Tloušťka povrchu každé paraboly se musí rovnat lidskému vlasu, a zaměření musí být natolik přesné, aby rozlišilo golfový míček ve vzdálenosti 15 kilometrů. Předání této antény je významným milníkem. Tým observatoře může nyní přistoupit k integraci ostatních složek, včetně citlivého přijímače, který bude mít za úkol shromažďovat slabé signály z vesmíru.

Antény jsou testovány v nadmořské výšce 2900 metrů, v Operations Support Facility (zařízení podpory provozu), před samotným přesunem na náhorní plošinu Chajnantor ve výšce 5000 metrů nad mořem. Operations Support Facility bude představovat centrum vědeckých aktivit observatoře. Místo projektu ALMA bylo vybráno proto, že zdejší extrémní sucho a nadmořská výška nabízí výborné podmínky pro pozorování v submillimetrovém oboru spektra, pro které byl tento projekt ALMA navržen.

A co víc, široké plató Chajnantor nabízí dostatek prostoru pro soustavu antén. Jednotlivé antény budou rozprostřeny a mezi sebou propojeny, až na vzdálenost větší než 16 kilometrů. ALMA antény musí odolat nepříznivým podmínkám v Chajnantor, jako jsou silné větry, nízké teploty a řídká atmosféra s polovičním obsahem kyslíku než je na úrovni moře. Toto nehostinné prostředí představuje také velké problémy pro pracovníky budující projekt ALMA.

I když každá z antén váží asi 100 tun, mohou být individuálně přesouvány do různých pozic, což slouží k překonfigurování teleskopu ALMA. Tyto přesuny budou prováděny dvěma transportéry, navrženy speciálně pro tento účel. Každé z těchto obřích vozidel je 10 metrů široké, 20 metrů dlouhé a má 28 kol! Tak to je to, čemu já říkám obří náklaďák! Díky projektu ALMA budou astronomové moci pozorovat chladný vesmír: molekulární plyny a drobná prachová zrna, které představují stavební kameny planetárních systémů, hvězd, galaxií a dokonce i samotného života.

ALMA nám poskytne nový a velmi potřebný pohled do vzniku hvězd a planet, a odhalí nám vzdálené galaxie v raném vesmíru, které vidíme takové, jaké byly před více než deseti miliardami let.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mě opět příště, při dalším dobrodružství ve vzdálených koutech vesmíru. A teď opravdu potřebuji kyslík! ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř), www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 2: Unprecedented 16-year long study tracks stars orbiting Milky Way black hole
V bezprecedentním 16-letém výzkumu, za pomoci několika nejdůležitějších ESO dalekohohledů, astronomové přinesli nejpodrobnější pohled do okolí monstra, číhajícího v srdci naší galaxie - supermasivní černé díry¨. Výzkum objasnil skrytá tajemství tohoto bouřlivého regionu, díky zmapování oběžné dráhy téměř 30 hvězd.

Toto je ESOCast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den, vítejte při této druhé epizodě ESOcast. Dnes pro vás máme velmi senzační vědeckou novinku. Tým německých astronomů, díky charakteristické přesnosti a trpělivosti, strávil 16 let mapováním pohybů 28 hvězd obíhajících střed naší galaxie, Mléčné dráhy.

Astronomové věřili velmi dlouho, že střed naší galaxie je tam, kde se nachází supermasivní černé díra. Černé díry jsou důsledkem obecné teorie relativity. Jsou to objekty, které jsou tak husté, a jejichž gravitace je tak silná, že jim neunikne ani světlo. Tato pozorování, které vám dnes ukážeme, jsou zatím nejlepší důkazy, že černé díry nejsou jen teoretický výmysl, ale že ve skutečnosti opravdu existují. Tento výsledek je opravdovým milníkem.

Pozorovatelé tmavé oblohy, daleko od jasných světel měst, mohou obdivovat krásu Mléčné dráhy, se svým zaoblením v impozantním pásmu oblohy. Přiblížením se ke středu naší galaxie, vzdálénému asi 25000 světelných let, vidíte, že je složena z nesčetného počtu hvězd. To je docela impozantní pohled, i když mnoho zůstává zakryto mezihvězdným prachem a astronomové musí pozorovat pomocí jiné vlnové délky, infračerveného oboru spectra, který může proniknout do rozvířeného prachu.

S velkými dalekohledy, astronomové pak mohou sledovat podrobněji roj hvězd kroužících kolem supermasivní černé díry stejným způsobem, jakým Země obíhá kolem Slunce. Galaktické centrum poskytuje přístřeší nejbližší známé supermasivní černé díře, která je také největší z hlediska jejího úhlového průměru na obloze, čímž jí činí nejlepší volbou pro podrobné studium černých děr. Co tento tým tedy udělal bylo, že na různých místech v průběhu posledních 16 let, pořízovali snímky centrální oblasti Mléčné dráhy.

Z těchto snímků se jim podařilo zmapovat pohyby celkem 28 hvězd. Tyto pohyby ukázaly, že tyto hvězdy se nepohybují náhodně, ale že jasně obíhají velmi masivní, centrální objekt. Ale jde o to, že centrální objekt je zcela neviditelný. Od pohybů hvězd je také možné odvodit hmotnost tohoto centrálního objektu. Vyšlo najevo, že jeho hmota je něco více než čtyři miliony krát větší než Slunce.

A co je více, že ta obrovská hmota se musí vejít do malinkého objemu, a tak se člověk nemůže vyhnout závěru, že centrální objekt je opravdu černá díra. Pozorovací kampaň začala v roce 1992 se SHARP kamerou připojenou k 3.5 metrovému dalekohledu ESO 3.5-m New Technology Telescope (NTT), se sídlem v observatoři La Silla v Chile. Další pozorování bylo následně provedeno v posledních několika letech, pomocí dvou nástrojů připevněných na 8,2 metrovém dalekohledu ESO Very Large Telescope (VLT).

Běhěm 16 let tohoto výzkumu, tento region byl pozorován dalekohledy ESO po dobu celých 50 nocí. Tento nový výzkum poprvé ukazuje, že mnohé z těchto centrálních hvězd měly své oběžné dráhy precizně předurčeny. Údaje také odhalují mnoho o vlastnostech těchto hvězd a o jejich vytvoření. U jedné z hvězd, astronomové byli dokonce schopni sledovat její kompletní oběžnou dráhu! Tato hvězda se přiblížila centrální černé díře až do vzdálenosti jednoho světelného dne.

To je jen pětkrát vzdálenost mezi Neptunem a Sluncem. Profesor Reinhard Genzel, z Max Planck Institutu pro Extraterrestrialní Fyziku v Německu, je vedoucím týmu, který učinil tento objev. Reinharde, proč je tak důležité studovat střed Mléčné dráhy? Střed Mléčné dráhý je jedním z nejdůležitějších laboratoří, které musíme studovat velmi podrobně, aby jsme zjistili co se děje v centrech galaxií, mnohem detailněji, než můžeme v případě všech ostatních galaxií.

Přesto, můžeme zkoumat, zda existují centrální černé díry, co se kolem nich děje a tak dále, všechny velmi obecné objekty, které bychom chtěli prozkoumat a které nelze dost dobře studovat podrobněji v jiných galaktických jádrech. Dr. Stefan Gillessen je prvním autorem dokumentu, který ohlásil tento výzkum. Stefane, řekněte nám, co je ten nejdůležitější výsledek, kterého jste dosáhli? Nejdůležitějším výsledkem našeho výzkumu opravdu je to, že máme nyní empirické důkazy o existenci supermasivní černé díry v centru naší Mléčné dráhy.

Hmotnost této černé díry je zhruba čtyři miliony sluneční hmoty a tuto hmotnost víme na úrovni procent. To je samozřejmě úžasný výsledek, ale tým nemá v úmyslu zastavit se na tomto bodě. V minulosti použili novou techniku adaptivní optiky k odstranění rozmazaného účinku atmosféry. V budoucnu chtějí udělat ještě něco lepšího a to je získat ještě vyšší rozlišení pomocí nové techniky zvané interferometrie.

Jedná se o kombinování světla ze dvou nebo více jednotek dalekohledů VLT Unit Telescopes. Takže Reinharde, jaký je další krok? V tomto momentě, jsme si poměrně jistí, že existuje masivní černá díra v centru naší Mléčné dráhy. Další věc je, že si s ní chceme ve skutečnosti hrát! Hrát si s ní v tom smyslu, že jí chceme použít jako nástroj k otestování, zda Einsteinova obecná teorie relativity, je vlastně dobře nebo špatně. Páni! Hrát si s černou dírou pro testování relativity ... To je opravdu fantastické!

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Připojte se ke mně příště při dalším kosmickém dobrodružství. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy.

ESOcast 1: James Bond at Paranal
Poušť Atakama, ESO Paranal Observatoř... Oceán klidu a vědeckého bádání... Ale ne dnes... Filmové štáby a herci jsem přijeli kvůli natáčení nejnovějšího blockbusteru o Jamesi Bondovi - a observatoř Paranal hraje hlavní roli!

Toto je ESOcast! Špičková věda a život v zákulisí ESO, the European Southern Observatory (Evropská jižní observatoř). Zkoumáme vzdálené kouty vesmíru s naším průvodcem Dr J, alias Dr. Joe Liske. Dobrý den, vítejte při této první epizodě ESOcast. Tento zbrusu nový podcast vám přinese nejžhavější vědecké objevy a novinky z European Southern Observatory, domova nejvyspělejších dalekohledů světa. V tomto prvním díle máme skutečně některé poněkud neobvyklé zprávy.

Jedno z míst ESO v Chile, observatoř Paranal, prominentně figurovalo coby exotické místo při natáčení filmu Quantum of Solace, nejnovějšího dobrodružství nejznámějšího tajného agenta, Jamesa Bonda. ESO Very Large Telescope je dalekohled, který je umístěn právě zde, v Paranal observatoři. Chlubící se souborem čtyř obřích 8-metrových očí, je to bezpochyby nejvyspělejší dalekohled na světě. Paranal se nachází na hoře, ve výšce 2600 metrů nad mořem, v poušti Atacama, údajně nejsušším místě na Zemi.

Vysoká nadmořská výška a extrémní sucho jsou ideální podmínky pro astronomické pozorování. Ale tyto podmínky v Paranal nejsou jednoduché. V tomto nevlídném pouštním prostředí neroste prakticky nic. Vlhkost vzduchu klesá pod 10%, intenzivní ultrafialové sluneční záření a vysoká nadmořská výška působí, že lidé doslova lapají po dechu. Život na tomto extrémně izolovaném místě připomíná pocit návštěvy jiné planety.

Takže není divu, že místo bylo vybráno k filmu Quantum of Solace. Film navazuje na příběh tajného agenta Jamese Bonda, opět hraným angličanem Danielem Craigem. Tentokrát je odhodlán pomstít se organizaci, která způsobila smrt ženy, kterou miloval. A to je úkol, který ho přivede do pouště. Myslím si, že tato krajina a to, co tato krajina představuje pro nás, a co představuje pro Bonda je opravdu pozoruhodné, protože, v jistém smyslu, natáčíme v poušti, která je jakýmsi odrazem charakteru Bonda, protože poušť s sebou přináší vždy určitou osamělost, a ta samota a osamělost odráží to, kým Bond v tuto chvíli je.

Jsme asi dvě hodiny na východ od Antofagasta, která je na severním chilském pobřeží, uprostřed ničeho. Jak vysoko jsme? Asi 3100 metrů? Měli jsme opravdu štěstí, že nás sem přijali, protože toto je výzkumné centrum, proto jsme byli velmi poctěni, že jsme mohli v observatoři natáčet a použít ji pro jeden z našich klíčových míst ve filmu. Je to úžasné místo. Aby lidé mohli žít a pracovat v Paranal, byl v základním táboře postaven hotel nebo-li "Residencia", která poskytuje útočiště ve vyprahlém životním prostředí.

Tady je možné, po dlouhých směnách v různých zařízeních na horách, dýchat vlhký vzduch a odpočívat, a být přitom chráněni před nepříznivými podmínkámi. Residencia je vítězný design, s krytou tropickou zahradou a bazénem pod futuristicky klenutou střechou, která dává interiéru pocit otevřeného prostoru uvnitř ochranných zdí. Je to opravdové útočiště v poušti. Tato unikátní budova slouží jako kulisa ve filmu o Bondovi.

V Residencia se ve skutečnosti skrývá nekonformní Dominic Greene, kterého hraje Mathieu Amalric. Je to jeho fasáda. Je to jeho hezká stránka. Chce zachránit planetu. Eko-park, skvělý nápad. Zabránit znečištění planety využíváním přírodních zdrojů, s pokusy o zalesnění a zničení pouště. Skvělé. Paranal Residencia je elegantní, postavená z robustních a nenákladných materiálů. Využitím podtlaku v zemi, vytvořili architekti unikátní podzemní stavbu s průčelím otevřeným směrem k Tichému oceánu, mnohem níže, ve vzdálenosti asi 12 kilometrů.

Má stejnou barvu jako poušť a dokonale prolíná s okolím. Přísun přirozeného denního světla do budovy zaručuje přes 35 metrů široká, sklem pokrytá kopule, obdélníkové nádvoří střechy a střešní poklopy. Originalita této konstrukce umožnila vytvořit interiér s pocitem otevřeného prostoru, i přes podzemní umístění. Filmový štáb asi 300 lidí natočil některé z nejdůležitějších scén ve filmu v Paranal.

Ředitel ESO, Tim de Zeeuw, byl shodou okolností během natáčení na místě. Jsme všichni rádi, že jsou tady a je velmi dobré vidět, jak ohleduplně se filmový štáb chová k okolí a jak si je vědom toho, že jsou v provozní observatoři. Samozřejmě film nemohl být celý uskutečněn v samotné observatoři, proto byl vytvořen Paranal Residencia model, ve světově proslulé 007 Stage v Pinewood Studios.

Samozřejmě ve skutečnosti Paranal Residencia je domovem všech techniků, inženýrů a astronomů, kteří činí Very Large Telescope, VLT, jedním z nejúspěšnějších a nejúčinějších vědeckých přístrojů. Kdo ví, možná jednoho dne se ve filmu Jamese Bonda objeví i samotný VLT. 4 hlavní 8.2-m unit dalekohledy 4 pohyblivé 1.8-m auxilary (pomocné) dalekohledy VLT Interferometer: Kombinuje světlo dalekohledů Laser Guide Star (laserová průvodcovská hvězda) Nejvyspělejší optický dalekohled.

Loučí se s vámi Dr.J s ESOcast. Nebe už není limit. ESOcast je vyroben pro ESO, the European Southern Observatory, www.eso.org ESO, the European Southern Observatory, je přední mezivládní vědecká a technologická organizace v astronomii, která projektuje, staví a provozuje světově nejvyspělejší pozemní dalekohledy. Děkujeme společnosti Sony Pictures a EON Productions Ltd.
x Na pusté náhorní plošině Chajnantor v chilských Andách V jednou z nejdrsnějších míst na Zemi. Obklopena vulkány ... pouští ... vystavena ostrým větrům ... je připravena ALMA – Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array. Astronomové a vědci z celé zeměkoule netrpělivě čekali na tento okamžik celá desetiletí.
Text titulků ESO; překlad Jan Veselý - Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

License: CC - Attribution Non-commercial No Derivatives

xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.