xVybraná videa
text k videu
O projektu Nová odysea
Od roku 1995 jsme v rámci projektu Africká odysea mapovali za pomoci družic tah čápů černých z Evropy do Afriky a získali překvapující množství nových poznatků. O osudech čápů s "batůžky" i o životě lidí na jejich tahových cestách a v zimovištích jsme informovali rozhlasové posluchače a uživatele internetu. Jedni i druzí si nejvíc oblíbili samičku Kristýnu, kterou se dařilo sledovat téměř čtyři roky. Africká odysea pak pokračovala a pokračuje i v současnosti výzkumem dalších druhů tažných ptáků. Znovu ale chceme věnovat pozornost čápům černým. Kudy a kam poletí čápi černí ze Sibiře? Co je na jejich cestách a v zimovištích ohrožuje? Na tyto i další otázky by měla odpovědět Nová odysea.

Výprava na Sibiř
S cílem označit satelitními a pozemními vysílači tři čápy černé se ve dnech 3. až 24. července 2002 uskuteční výprava na Sibiř, a to do oblasti asi 500 kilometrů od Krasnojarska, kde již naši ruští spolupracovníci ověřili jejich přítomnost. Expedice se zúčastní pět členů českého týmu a přinejmenším stejný počet ruských zoologů a průvodců. Označení čápů je primárním, ale nikoli jediným cílem. Stejně jako tomu bylo u Africké odyseje, chceme přinést informace o životě v oblastech, které jsou nám geograficky a do značné míry i kulturně vzdáleny - v tomto případě z centrální Sibiře. Textové, obrazové a zvukové online zpravodajství budou přinášet internetové stránky Českého rozhlasu, přímé vstupy budou několikrát týdně přinášet Český rozhlas 2 - Praha a Český rozhlas 1 - Radiožurnál. O průběhu expedice bude informovat rovněž Dobré ráno České televize.

Základní údaje o čápu černém
Na rozdíl od daleko známějšího čápa bílého má hlavu, krk i celou svrchní stranu těla černou, zobák a nohy jsou červené. Létá a plachtí stejně jako čáp bílý, krk však drží v letu poněkud níže než hřbet, takže se zdá ze strany "hrbatý". Zobákem klape jen velmi zřídka, klapání je krátké a podstatně slabší než u čápa bílého. Dospělí čápi černí váží asi tři kilogramy. Žije velice skrytě zejména v lesnatých oblastech, v poslední době se však u nás přizpůsobuje i zemědělsky intenzívně využívané krajině. Hnízdo staví většinou na stromech, vzácněji na skalních výběžcích. V zahřívání 3 až 5 bílých, mírně nazelenalých vajec se po dobu 30 až 34 dnů střídají oba rodiče. Vylíhnutá mláďata mají citrónově žlutý zobák, růžové nohy a bílý prachový šat, který je později (ale ještě ve hnízdě) nahrazen černohnědým peřím. Více než dva měsíce jsou odkázána na péči rodičů, kteří jim na hnízdo nosí masitou potravu: především ryby, ale také bezobratlé vodní živočichy, žáby, plazy a drobné savce. Populační hustota čápů černých na Sibiři je velmi nízká - o to obtížnější před sebou máme úkol.
Technika:
Každý z čápů byl označen dvěma vysílači - satelitním a pozemním. Hmotnost celé sestavy nepřekročí 60 gramů. Signály satelitního vysílače, který je složitě časován, zachycují satelity NOAA. V pozemním středisku vzápětí probíhá zpracování dat, jehož výsledkem jsou zeměpisné souřadnice příslušného vysílače. Pozemní vysílače mají dosah několika kilometrů a umožňují čápa zaměřit a sledovat v terénu. Při svém působení na Sibiři bude expedice využívat velké množství techniky - vedle GPS především satelitní telefony Inmarsat M a Iridium, které jí umožní uskutečnit nejen živé vstupy do vysílání, ale také přenášet data na internet.
x Natočeno 24 videoprogramů v letech 1999 až 2003, určených především pro školy, ale některé z nich bylo možno vidět i v České televizi. Např.: "Čeští fyzikové v evropské laboratoři CERN", "Ochrana krajiny v povodí Divoké a Tiché Orlice", "Poslední úplné zatmění Slunce ve druhém tisíciletí", "Dobrodružství archeologie", "Výkonové lasery", "Biologické hodiny", "Polymery kolem nás", "Funkce mokřadů v krajině", "Stres " (animovaný film), "Bolest" (animovaný film). Při tvorbě spolupracuje Krátký film a.s. převážně s odborníky z ústavů Akademie věd ČR a vysokých škol. Videoprogramy seznamují diváky s aktuálními vědeckými poznatky a tím je mohou i motivovat ke studiu těchto oborů.

Dále dokument s názvem Nová Odysea o sledování čápů černých ze západní Sibiře do zimoviššť v Indii - v roce 2002. Rok co rok opouštějí milióny a milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů.
Od roku 1995 jsme v rámci projektu Africká odysea mapovali za pomoci družic tah čápů černých z Evropy do Afriky a získali překvapující množství nových poznatků. O osudech čápů s "batůžky" i o životě lidí na jejich tahových cestách a v zimovištích jsme informovali rozhlasové posluchače a uživatele internetu. V roce 2002 začal projekt Nová odysea. Nejprve jsme sledovali čápy černé ze západní Sibiře, poté jsme udělali krok na východ - do Mongolska.

Video spustíte v okně jako Real Video kliknutím na modré tlačítko.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.