xVybraná videa
text k videu
Keltové v karpatské kotlině
prednáška vás zoberie na výlet do obdobia staršej doby železnej, ktorou sa končí najdlhšia etapa historického vývoja ľudských dejín Đ pravek. V tom čase obyvatelia dnešného územia Slovenska už stoja pred bránou histórie. Tá sa im dokorán otvorí až s príchodom prvých skupín Keltov.

Prednáška vás zoznámi so špecifickými črtami kultúrno-historického vývoja regiónov, ale aj cudzími kultúrnymi vplyvmi v Karpatskej kotline. Dozviete sa aké informácie nám môžu o spoločenskom postavení vtedajších obyvateľov, o ich kultových obradoch a duchovnom svete prezradiť pohrebiská. Okrem toho nahliadnete do bežného života v osadách, spoznáte funkciu hradísk i diaľkových ciest. Predstaví vám prvé historicky známe etniká, ktoré prenikli na Slovensko ešte pred príchodom Keltov.

Túto zaujímavú problematiku nám predstaví PhDr. Elena Miroššayová, CSc. z Archeologického ústavu SAV, ktorá je od roku 2007 predsedníčkou Slovenskej archeologickej spoločnosti.

Noví zvířecí paraziti zavlečení na Slovensko
V posledných rokoch došlo v dôsledku výrazných klimatických zmien k veľkému nárastu šírenia pôvodcov ochorení prenosných zo zvierat na ľudí. Na Slovensku bol zaznamenaný vysoký výskyt líščej pásomnice, ktorej larválne štádium spôsobuje u človeka závažné ochorenie Đ alveolárnu echinokokózu. Od roku 2000 bolo zatiaľ na našom území diagnostikovaných 11 prípadov tohto ochorenia u ľudí, pričom takmer všetky tieto prípady ochorenia sa vyskytli u ľudí žijúcich v oblastiach s vysokým výskytom parazita u líšok.

Druhým parazitárnym ochorením, ktoré bolo na území Slovenska po prvý krát diagnostikované v roku 2005, je dirofilarióza, ktorej pôvodcom sú nitkovité červy. Prenášačom tohto ochorenia, ktoré môže viesť u ľudí k oslepnutiu alebo poškodeniu ciev v pľúcach, sú rôzne druhy komárov. Zatiaľ sa na Slovensku vyskytli len dva prípady tohto ochorenia u ľudí, alarmujúce však je, že výskyt týchto parazitov sa zistil u veľkého množstva psov.

Túto zaujímavú tému vám predstaví MVDr. Martina Miterpáková, PhD z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Výskum na ktorom sa podieľala počas posledných dvoch rokov ukázal, že dirofilariózou je nakazená tretina vyšetrených psov, pričom vysoký výskyt bol zaznamenaný v skupine služobných psov Đ až polovica z nich bola nakazená. Výsledky jej štúdia tiež ukázali, že výskyt pásomnice u líšok v niektorých okresoch dosahuje viac ako 60 %. Ak ste zvedaví, ako prebieha výskum týchto parazitov, ktoré oblasti Slovenska sú najviac rizikové, prípadne ako sa brániť proti týmito ochoreniami, príďte v utorok 28. apríla o 18:00 do Auly A. Einsteina v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach.

Výzkumné satelity
V každodennom behu života si takmer neuvedomujeme, že naším životným prostredím nie je len planéta Zem, ale je ním celá Slnečná sústava, ba dokonca celý vesmír, kde prvé podmienky pre vznik života začali už "Veľkým treskom" pred 14-timi miliardami rokov.

Aký zmysel má vysielať do vesmíru výskumné satelity ? Čo skúmajú vedecké satelity, na konštrukcii ktorých sa už vyše 30 rokov podieľajú pracovníci košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV ? Do tejto pútavej témy nás uvedie Ing. Ján Baláž, PhD, vedecký pracovník Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Práca tímu tohto oddelenia je medzinárodne vysoko cenená a pravidelne sa objavuje aj na stránkach našich novín.

Prednášku doplní malá výstava kozmickej prístrojovej techniky a model čínsko-európskeho vedeckého satelitu Double Star TC-2, ktorý v súčasnosti pracuje na orbite Zeme. K dispozícii bude tiež niekoľko teleskopov, ktorými v prípade dobrého počasia budete môcť pozorovať planéty a hviezdy zimnej oblohy.
x Populárně vzdělávací cyklus ze slovenské televize.
Související odkaz
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.