xVybraná videa
text k videu
Na počátku byl Velký třesk a zrodil se nekonečný vesmír. Prvotní částice, hvězdy a planety.

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Vznikly atomy, molekuly a síly. Bylo slunce a byla země, sopky a oceány. Poezie větru a hudba řek. Byl to příslib vzniku a obnovení nekonečné křehkosti bytí . Život stvořil láskyplnou extázi a stal se zázrakem. Země se zahalila do květinového kabátu Pak přišla zvěř. Dala vzniknout řeči tužby. Opeření, ozdoby, líčidla, kostýmy, předvádění se, pózování, velikost, výkřiky a nářky. Zahrnují 10 000 svůdných fíglů.

Když nakonec přišlo lidstvo, zdědilo tuto posedlost se líbit. Molekuly lásky očarují lidi stejně jako zvířata. Byl večer. Bylo ráno. Byly mrazivé zimy a jara plné naděje. Toužebné písně samiček, tančení v harmonii. Byly rozepře a tance, boje a polibky. Všecno živé na zemi se zapojilo do umění milovat. Poslouchejte a dívejte se, jestli chcete. Ten, kdo může, pochopí. Nechť nám všem srdce zaplesá nad následující podívanou plnou zázraků.

Byla Zem. Byl život. Díky lásce se zrodila miliarda druhů. Z nich dodnes přetrvává 10 miliónů. A z nich jen jedný se nazývá lidstvem. Každá bytost se podrobuje chemii vášně. Každá si vybírá jednoho, kterému posílá opojení. Kouzlo trvá a pokračuje. Generace za generací. Nově narození nahrazují ty, kterým energie již došla. Osudy se střetávají, tajemství zůstává zahaleno.

Ale oči zamilovaných mohou mluvit. A neděje matky můžeme číst v očích jejích potomků. Neexistuje nic, co by zabezpčilo trvání tohoto křehkého zázraku natrvalo. Země se točí a točí v nekonečném vesmíru. Jsou tu svítání, soumraky a roční období, otázky, ale žádné odpovědi. Kombinace krásy Slunce, Země a života. Obohacení současnosti miliardou let minulých, odhaluje nádherná pojmenování lásky a věčnosti.
x Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a výkřiky Đ milostným voláním zvířat. Okázalé tance a dary jsou často nejlepšími prostředky k přivábení samičky nebo samečka a pro diváky se tak naskýtá mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná.
Delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice, krabi nebo hmyz, všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho druhého za účelem páření a zplození života. Jejich obřady lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se člověk dost často poznává…
Skrz nádherné a dojemné obrazy nás Les Animaux amoureux zve na cestu do různých koutů světa, abychom shlédli ty nejneobyčejnější milostné eposy.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.