xVybraná videa
Nikola Tesla - The Untold Story The Missing Secrets Of Nikola Tesla
text k videu
Už dlouhou dobu jsou známy metody přeměny energie založené například na Piezoelekrickém jevu, Biefeld-Brownovu efektu nebo elektrických jevech popsaných vědcem jménem Nikola Tesla. Tyto zařízení jsou někdy omylem řazena mezi "nesmyslná prerpetua mobile" přestože jimi nejsou. Jsou však za určitých podmínek zajímavým generátorem snadno dostupné energie. Jelikož by mohla být volná energie vážným zásahem do ustálené výroby i obchodu s energiemi, je současně i citlivým politickým tematem.

Mohlo by dojít k decentralizaci moci, která je k vlastnictví energie velmi vázaná. Výzkumům elektromagnetických jevůa alternativních energií se věnuje např. vědec Tom Bearden. Vznikající projekty jsou často ignorovány závislými médii a některé projekty i patenty kupovány pod záminkou vývoje a poté ukládány do trezorů.

Přitom existují alternativní zdroje energií, přestože cesta k jejímu využití je složitější. Na komplikacích vývoje se významnou měrou podílejí zájmové skupiny, které by uvolněním energie ztratili sílu své lobby. Navzdory tomu však sílí společenská potřeba řešit budoucí energetickou krizi. Téma rozhodně není vyčerpáno, hledejte na internetu klíčová slova Free Energy, Nikola Tesla, alternative energy, clear energy, Equinox.
x Geniální vynálezce Nikola Tesla, vizionář, který předběhl svou dobu, a k jehož dílu se nyní s obdivem i v tichém úžasu - a s novým pochopením - začínáme vracet, po téměř 70-ti letech od jeho smrti. (10. července 1856 - 7. ledna 1943). Postava, k níž se váže mnoho tajemství, konspiračních teorií o jeho vynálezech - a dokonce myšlenka, že byl spřízněncem mimozemšťanů či andělů, s nimiž komunikoval a od nichž přebíral jejich poznatky a vysoce rozvinuté technologie. - Skvělý dokument o jednom j nejlepších mozků v dějinách lidstva...
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.