xVybraná videa
text k videu
Marie Magdalena
Tato světice, která provázela Ježíše i na Golgotu pocházela z městečka Magdaly na břehu Genezaretského jezera. Byla to krásná a temperamentní žena, která žila hříšným životem. Díky setkání s Ježíšem se její duše ale proměnila a Marie Magdaléna ho potom provázela spolu s apoštoly a ostatními zbožnými ženami na jeho cestách. A právě jí se jako první zjevil zmrtvýchvstalý Kristus.

Svatý Dominik
Atributem sv. Dominika, skvělého kazatele, který vynikal soucitem a schopností vcítit se do druhých lidí, je pes s pochodní v tlamě. Když ho totiž jeho matka počala, měla vidění, že ve svém lůně nosila psíka, který držel v tlamě hořící pochodeň a jakmile opustil její tělo, zdálo se, že zapálí celou zem. Bylo to považováno za znamení, že počne velkého kazatele, který štekotem svatého učení, probudí ze spánku hříšníky.

Josef Štemberka / Světci a svědci
Farář Josef Štemberka pocházel z chudé rodiny z městečka Pecka v Podkrkonoší. Díky své píli a nadání úspěšně vystudoval a stal se knězem. Svůj život spojil s jednou z farností ve středních Čechách. Žil poklidným životem venkovského faráře a když překročil sedmdesátku, těšil se na zasloužený odpočinek. V roce 1942 se chystal odjet z vesnice, kde působil třiatřicet let, zpátky do svého rodiště ke svým sourozencům. Ta ves se ale nakonec stala jeho osudem. Jmenovala se Lidice.

Jan Kalvín
Dokument prináša obraz Jána Kalvína ako jedného z najväčších reformátorov 16. storočia. Napriek rôznym názorom na jeho osobnosť, jedna skutočnosť zostáva: tento pracovitý askéta položil nielen jeden zo základných kameňov reformácie, ale vo veľkej miere ovplyvnil aj náš súčasný spôsob života, naše vnímanie pracovnej morálky a individuality. Kto bol Ján Kalvín? A čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril doktrínu, ktorá bola neskôr nazvaná kalvinizmus a oslovuje ľudí na celom svete dokonca až dodnes? Slovenské znění.

František Josef Gerstner
Byl zprvu matematik a astronom, ale brzy se stal jednou z hvězd počátků technického rozvoje a technického školství u nás. Byl autoritou a doslova arbitrem, bez jehož posudku se nezačal žádný významnější technický projekt. Stál u zrodu velkolepého návrhu na vybudování Královského stavovského technického ústavu - předchůdce pozdějšího ČVUT. Gerstner stanul v čele této školy a díky němu je ČVUT jednou z nejstarších technických vysokých škol na světě. S jeho jménem je spojena celá řada dalších výjimečných aktivit, např. vyudování koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince.

72 jmen české historie
Cyklus portrétů významných osobností, 
jejichž jména jsou zlatým písmem 
napsána pod okny Národního muzea v Praze.
 
1. Kosmas
2. Vincentius
3. Petr Žitavský
4. Václav II.
5. Petr I. z Rožmberka
6. Karel IV.
7. Beneš Krabice z Weitmile
8. Ondřej z Dubé
9. Tomáš Štítný ze Štítného
10. Křišťan z Prachatic
11. Jan Hus
12. Ctibor Tovačovský z Cimburka
13. Viktorin Kornel ze Všehrd
14. Řehoř Hrubý z Jelení
15. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
16. Georgius (Jiří) Agricola
17. Sixt z Ottersdorfu
18. Pietro Andrea Matthioli
19. Jan Blahoslav
20. Tadeáš Hájek z Hájku
21. Pavel Kristián z Koldína
22. Martin Bacháček z Nauměřic
23. Daniel Adam z Veleslavína
24. Tycho de Brahe
25. Rudolf II.
26. Adam Zalužanský ze Zalužan
27. Karel Starší ze Žerotína
28. Jessenius
29. Johannes Kepler
30. Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka
31. Pavel Skála ze Zhoře
32. Pavel Stránský ze Zap
33. Jan Amos Komenský
34. Jan Marek Marci z Kronlandu
35. Bohuslav Balbín
36. Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu
37. Tomáš Jan Pešina z Čechorodu
38. Jan František Beckovský
39. Prokop Diviš
40. Josef Stepling
41. Gelasius Dobner
42. Jan Tesánek
43. Mikuláš Adaukt Voight
44. František Martin Pelcl
45. Stanislav Vydra
46. Ignác Born
47. Josef Dobrovský
48. František Josef Gerstner
49. Alois Martin David
50. Tadeáš Haenke
51. Kašpar Maria hrabě Šternberk
52. František Josef hrabě Šternberk
53. Josef Jungmann
54. Bernard Bolzano
55. Jan Evangelista Purkyně
56. Svatopluk Presl
57. Václav Hanka
58. František Xaver Maxmilián Zippe
59. Pavel Josef Šafařík
60. František Palacký
61. František Ladislav Čelakovský
62. František Petřina
63. Joachim Barrande
64. Christian Johann Doppler
65. Jan Erazim Vocel
66. Josef Wenzig
67. August Karl Joseph Corda
68. Karel Jaromír Erben
69. August Emanuel Reuss
70. Friedrich Stein
71. Jan Krejčí
72. Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic
x Přednáška o době velkého reformátora české církve. Přednáší ThDr. Martin Chadima Th.D. který odhalil některé tradované mýty o Mistru Janu Husovi. Zamyslel se nad příčinami Husova zápasu o reformaci církve. Související přednášky najdete na HopeTV.

Dvaasedmdesát jmen české historie je cyklus portrétů připravený Českou televizí o dvaasedmdesáti významných osobnostech, jejichž jména jsou napsána pod okny Národního muzea v Praze (zajímavé je, že jde pouze o muže, a to nejen Čechy, ale např. proslulé vědce či vládce působící v Českých zemích). Jednotlivé osobnosti jsou představeny ve dvanácti minutách pomocí dobových obrazů, citátů a vyprávění historika Petra Charváta. Photo: CC BY 2.5 wikipedia
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.