xVybraná videa
x Prezentace Daniela H. Millera se zaměřuje na důvody, proč zprávy OSN IPCC (Mezivládního panelu pro změnu klimatu), jsou skutečně nejlepším případem scénáře. Například klimatické modely IPCC nezahrnují dopady tání permafrostu, uvolňování skleníkových plynů, a to i přesto, že permafrost taje už teď a prozatím v sobě drží více skleníkových plynů než všechno, co lidstvo kdy vypustilo do ovzduší.

Dalším příkladem je, že IPCC předpovědi zvýšení hladiny moře berou v úvahu pouze tepelnou roztažnost vody oceánů. Tání ledovců, což je největší faktor, i rozpad ledovců, nebyly zahrnuty, protože je těžké připravit adekvátní klimatický model. Výsledkem je, že zvýšení hladiny moře bude pravděpodobně podstatně vyšší, než v tomto století IPCC předpovídá.

Miller popisuje několik dalších možných katastrof, které nejsou zahrnuty v předpovědi IPCC a také diskutuje body zvratu, které by mohly přesunout řešení problému změny klimatu mimo náš dosah v nejbližších letech nebo desetiletích. Jde o psychologii ve vnímání změny klimatu, a proto je pro lidi obtížné reagovat na hrozbu oteplování Země.

Jeho přednášku uzavírá diskuse o způsobech, jak řešit otázku změn klimatu. Rizika a příležitosti, kterým firmy čelí v důsledku klimatické krize.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.