xVybraná videa
x Incká říše zanikla pod náporem španělských dobyvatelů, vedených conquistadorem Franciskem Pizarrem. Pojmenování "Incká říše" není v zásadě správné. Inka byl oficiální titul pro panovníka a jeho příbuzné, kteří představovali elitu říše. Inckou kulturou se proto rozumí kultura dominantní složky tohoto mnohonárodnostního státního útvaru. Inkové přijali za svou kečujskou kulturní tradici a jazyk a pomocí vojenské a ekonomické expanze pak tuto tradici vnutili podrobeným etnikům. Některá etnika žila s Inky v míru, ovšem s některými byli Inkové v rozepři. To pomohlo později v dobývání říše Francisku Pizzarovi.

Zlato nosíme na prstech, zdobíme jím kostely a umísťujeme jej dokonce do mobilních telefonů. Tento ušlechtilý kov ale může skrývat také mnohá tajemství. Je vzácný a téměř nezničitelný, ale pokud se přetaví, změní tvar a jeho původ už nikdo nezjistí. A tak se může klidně stát, že vás nebo vaše blízké právě zdobí zlato Inků nebo zlomek z pokladů, které si přivlastnili nacisti. Američtí tvůrci dokumentárního filmu nás přes amazonské pralesy přenesou až na moderní trhy v Dubaji a poodhalí nám zákoutí novodobého obchodu se zlatem. Provázet nás budou hledač pokladů, nelegální zlatokop a detektiv, který vyšetřuje největší loupež moderní doby
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.