xVybraná videa
text k videu
"Jeskyně odpradávna přitahovaly pozornost člověka. Snoubila se v nich praktičnost nejlevnějšího místa k přebývání s tajemným světem bytostí pohádkových až démonických. Poustevníci všech možných vyznání v nich hledali úkryt před povrchností života a v absolutním tichu a tmě hledali cestu k tichému hlasu absolutna v jejich nitru. Některé národy si do jeskyně situovaly svá mystická osvobozenecká vojska..."
Připravili M. Otřísal, L. Arnautová, D. Růžička, režie A. Lederer.

"Hory mají své mystické kouzlo. Jsou místem, kde se nebe dotýká země, kde sídlí bohové, odkud přichází spása a kde byl stvořen viditelný svět. Asi všechny náboženské proudy, všechny národy a dokonce i mnohá města, pokud neleží na úplné rovině, mají nějakou tu posvátnou horu. Hora je místem setkání s něčím, co symbolizuje nadčasovost a věčnost, ať už jí rozumíme nábožensky nebo jako setkání se sebou samým, naším údělem a posláním..."
Připravil A. Lederer

"Strom to není jen hodně velká rostlina. Od počátku dějin lidské společnosti jsou s ním spojovány síly, které odkazují až k silám nadsvětným i podsvětným. Člověk může kdykoliv posekat trávu či keř, porazit strom ovšem pro některé znamená skoro totéž, jako zabít lidskou bytost. Svými kořeny v zemi a hlavou v nebesích se stal jakýmsi symbolem duchovně vyvážené spirituality a nositelem tajemných moudrostí.

Naše cesta světem stromů - tedy reprezentantů zdánlivě „neživé" přírody - vede k překvapivým zjištěním. Odborníci nám předloží fakta i osobité pohledy tak, abychom sami mohli ke stromům putovat jako ke znamením, která ukazují k něčemu většímu, co někteří nazývají Bohem a jiní Tajemstvím..."
Připravili: M. Otřísal, Z. Eminger, D. Růžička a A. Lederer
x Hudebník, publicista a šaman Žiarislav nám v rozhovoru představuje původní slovanskou kulturu a rodné duchovno v kontextu svátků, zvyků a rituálů. Většina lidových svátostí, které byly úzce spojeny s přírodními živly, byla uměle překryta církevními a státními svátky. Původní očistný nebo duchovní rozměr svátků byl zastřen ortodoxními hodnotami oficiálního náboženství, či politického systému. A není tomu jinak ani dnes. Také o tom je Žiarislavove poselství pro současnost.

Cyklus ČT "Znamení a rituály", věnovaný tentokráte horám z pohledu mystiky a duchovna. Své slovo v pořadu má také Václav Cílek se svými typickými vědecko-filozofickými komentáři.
Související odkaz
Muzeum života
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.