xVybraná videa
text k videu
Saladin, největší hrdina arabského světa. Richard Lví srdce, nejudatnější bojovník křesťanské Evropy. Rozdělovala je víra, ale jejich cesty se setkaly ve svaté válce o Jeruzalém. Richarda i Saladina poháněla touha po slávě a moci - a boj o posvátné město jim od základu změnil život. Když v bitvě u Hattínu Saladin porazil křižáky, Jeruzalém se neubránil. V roce 1187 padl do rukou muslimů. Richard a celá křesťanská Evropa vnímali pád Jeruzaléma jako velké neštěstí. Papež okamžitě vyhlásil třetí křížovou výpravu za znovudobytí Svatého města. Do jejího čela se postavil Richard, který věřil, že vítězstvím v Jeruzalémě vejde do dějin jako jeden z největších hrdinů křesťanstva.

Druhá část dokumentárního filmu o dvou proslulých válečnících, kteří se utkali v boji o Svatou zemi, popisuje počáteční úspěchy křižáků v čele s anglickým králem Richardem Lví srdce v bojích s arabským vládcem Saladinem. Klíčová města Akra a Jaffa byla dobyta křižáky - ale Jeruzalém nakonec zůstal v Saladinových rukou. Po marných pokusem vypudit muslimy ze Svatého města bylo nakonec uzavřeno příměří, které oběma válečníkům zachránilo čest. Richard si vydobyl skvělou pověst válečníka a stal se vzorem dobových rytířských ctností. Saladin byl obdivován nejen v arabském světě. V příručce o křesťanských ctnostech byl dávan za vzor rytířství, který je pro svou chrabrost a šlechetnost hoden obdivu i v Evropě.
x 12. století, třetí křížová výprava: Saladin, největší hrdina arabského světa a Richard Lví srdce, nejudatnější bojovník Evropy, se stali symbolem zápasu mezi říšemi islámu a křesťanství. České znění.
Související odkaz
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.