xVybraná videa

text k videu
Jeho peníze pomohly KPR dostat se do první ligy. Lakshmi Mittal je na vrcholu žebříčku nejbohatších lidí, který zveřejňuje Sunday Times, už sedm let. Je předseda správní rady a ředitel největšího ocelářského impéria, jaké svět kdy viděl. Má to hodnotu miliard. Ale platí se za úspěchy této firmy určitá cena?
(mlha)
České město Ostrava má snad nejznečištěnější vzduch v Evropě. Tvrdí se tam, že zdraví zranitelných osob je poškozováno exhalacemi z Mittalovy gigantické ocelárny.
"Ty potíže mají malé děti. Dostávají chřipku. Mají vyrážku na obličeji. Ale hlavní je to, že mají problémy s plícemi."
Někteří čeští vědci uvádějí, že výskyt astmatu v blízkosti továrny patří k nejvyšším v Evropě.
"Je to strašné. Lidi by tady neměli bydlet. Tohle místo by se mělo opustit."
Jedna jedovatá škodlivá látka, 3,4-benzpyren (tri-tetra-benzpyren), má potenciál způsobovat rakovinu a poškozovat DNA.
ČEMU JSOU VYSTAVENI:
TOVÁRNA
Nedaleko hranic České republiky s Polskem leží město Ostrava. Dvě ocelárny, tři elektrárny a pětadvacet dalších továren. Všechny přispívají k tomu, že vzduch v tomto městě patří k nejznečištěnějším v Evropě.
V ohnisku jeviště stojí obří ocelárna, kterou vlastní Arcelor Mittal. Rozkládá se na prostoru více než 20 kilometrů a každoročně vyrábí miliony oceli. Je to v Ostravě největší zaměstnavatel, zaměstnává více než 7 000 osob.
Nejbohatší muž Británie, Lakshmi Mittal, zakladatel této firmy, předseda její správní rady i ředitel, osobně podepisuje firemní dokument na podporu vynikající ochrany životního prostředí.
Nicola Davidson, Viceprezidentka, korporátní komunikace, Arcelor Mittal: "Jsme ocelárna a výroba oceli je chemický proces, při němž se přirozeně dostávají do vzduchu různé exhalace".
V roce 2010 vypustila tato továrna do ovzduší více než 1 000 tun prachu a plynu. Jedovatou směsici, včetně jedné z nejnebezpečnějších látek, způsobujících rakovinu, známých člověku. 3,4-benzpyren (tri-tetra-benzpyren). Továrna vypustila do ovzduší osmkrát více nebezpečných částic, známých jako PM10, než jakákoliv jiná továrna v Ostravě.
K nejvyšší míře znečištění dochází v Ostravě v Radvanicích a v Bartovicích. Ty totiž leží ve stínu továrny Arcelor Mittal. Tady po téměř třetinu roku 2010 úroveň exhalací PM10 porušovala limity Evropské unie.
Dr. Iva Schallerová léčí děti v této oblasti už 27 let.
"Tak jsme přijeli do Radvanic. Tady žije většina mých pacientů. Toto je epicentrum nejhorších alergií a astmatu."
Léčí více než 200 dětí s dýchacími potížemi. Čtyřletá Tereza je typický pacient. Když byla nemluvně, měla chronické plicní potíže. Letos měla zánět plic už třikrát.
"Má vždycky dušnost. Každý večer tady sedí s babičkou a obě mají problémy dýchat."
"Hodná holčička. Nadýchni se zhluboka."
"Má bronchiální astma a zánět plic."
Diagnostikovat astma u dětí mladších šesti let je velmi obtížné. Na invazivní testy fungování plic jsou totiž příliš malé. Aby mohla svou diagnózu verifikovat. Dr. Schallerová konzultuje plicního odborníka a odborníka na alergie.
"Jinde je to velmi neobyvyklé, ale tady v této oblasti je to typické. Děti, které tady bydlí, mají od útlého věku těžké astma."
Česká akademie v Praze prozkoumala některá data dr. Schallerové. Jsou přesvědčeni, že její údaje o výskytu astmatu mezi jejími pacienty patří k nejvyšším v Evropě.
Dr. Schallerová: "Tady v Radvanicích a v Bartovicích má astma asi 32 procent. A když mluvíme o dětech ve věku nula až šest let, je to téměř čtyřicet procent."
Znečištění vzduchu je přímo spojeno s bronchitidou a chorobami dýchacích cest u dětí. Neexistují však důkazy, že způsobuje astma.
"Ráno, v poledne a večer. Ale ráno si musí brát oba léky."
Dr. Schallerová, která byla zvolena jako místní aktivistka na základě svého protiexhalačního programu, je přesvědčena, že exhalace vypouštěné z továrny Arcelor Mittal zhoršují zdravotní problémy jejích pacientů.
Nicola Davidson, viceprezidentka, korporátní komunikace, ArcelorMittal: "Pokud jsou tyto statistiky přesné, samozřejmě, že jsou znepokojující. Ale nemůžeme jednat spekulativně, poukázat na ocelárnu a říct, To je jediný zdroj, který to způsobuje. A druhá věc je, a to ukazuje, jak je to složité, podle dr. Schallerové její počty diagnóz astmatu a dýchacích chorob stoupají. Kdežto exhalace z továrny klesají. Tak proč se to děje?"
Dr. Schallerová: "Tady tiká bomba. Musíme tady dýchat špatný vzduch, v němž je nadlimitní množství exhalací. Bude-li to takhle pokračovat, dojde ke zdravotnické katastrofě. "
Nicola Davidson: "Možná jsme součástí tohoto problému, ale nejsme ten problém celý. Potřebujeme lepší důkazy, které spojují diagnózy dr. Schallerové s naší továrnou."
Debata o tom, kdo je v první řadě odpovědný za znečíštění vzduchu v Radvanicích a v Bartovicích, zuří už pět let. Jiří Bilek pracuje ve Zdravotním ústavu v Ostravě:
"Já tady na Zdravotním ústavu pracuju v oblasti ovzduší, jsem ředitelem oddělení, jsem odpovědný za měření kvality ovzduší a jeho dopadu na lidské zdraví."
Bílek je přesvědčen, že odstranění průmyslových exhalací je priorita číslo jedna.
"Jednak je tam prach samotný, který omezuje schopnost dýchat, a pak jsou tu ty prvky, které ten prach obsahuje. Ty jsou daleko nebezpečnější. Například polyaromatické uhlovodany, arsén, těžké kovy a dioxiny. Když je vdechujete, tyto substance jsou lehce absorbovány do krve."
V roce 2008 uvedla firma Arcelor Mitall, že "podstatnou měrou jsme ovlivnili kvalitu ovzduší v Radvanicích a v Bartovicích. Nepopíráme, že neseme společnou odpovědnost za tamější kvalitu ovzduší. Vytápění domácností, doprava, a exhalace ze sousedního Polska také přispívají k znečištění ovzduší."
CHMI je oficiální organizace, odpovědná za monitorování kvality ovzduší. Provedla matematickou studii, která identifikovala hlavní zdroje exhalací v Ostravě. Rozptylovou metodou zjistili, že v Radvanicích a v Bartovicích Arcelor Mittal vypouští více než 90 procent karcinogenního benzpyrenu.
Nicola Davidson: "Možná to je oficiální organizace, ale my s nimi nesouhlasíme. Nepřišli k nám do továrny a neměřili tam emise. Svou studii založili na zastaralých informacích. Neskrýváme skutečnost, že tady znečišťujeme ovzduší. To je založeno na našem vlastním modelu a našich vlastních měřeních. Jsme přesvědčeni, že náš příspěvek je mezi 20 - 40 procenty."
Místní občané zoufale usilují o snížení exhalací a požadují, aby místní správa jednala.
ČÁST DRUHÁ
Arcelor Mittal je největší světové ocelářské impérium. Každý pátý automobil se vyrábí z oceli firmy Arcelor Mittal. Podnikatelská videa této firmy obsahují záběry krásné krajiny a bujných lesů. Jako například toto video, natočené v Brazílii. Místní obyvatelé v nich štastně žijí těsně velkých továren.
"V důsledku naší podnikatelské odpovědnosti jsme zjevně příkladem pro svět."
Z videí vyplývá závěr, že výroba oceli může být ekologicky odpovědná.
Avšak jak Arcelor Mittal přiznává, v českém městě Ostrava je znečištění ovzduší problém. Exhalace z jejich podniku se slučuje s dalšímí místními exhalacemi z dopravy a ze sousedního Polska. Tak je Ostrava jedním z nejznečištěnějších měst v Evropské unii.
Je leden 2011. Znečištění je tak intenzivní, že místní komunální úřady jsou nuceny vysílat nouzová zdravotní varování.
Nicola Davidson: "Myslím, že nikdo nepopírá, že pro Ostravu je toto výzva. Vzhledem k úrovni exhalací. My jako ocelárna v tomto regionu máme odpovědnost. Naším hlavním argumentem je, že to vůbec neznamená, že jsme tady jediným znečišťovatelem."
Ostrava se nachází v kotlině obklopené horami. Když není vítr, studený vzduch zůstává na místě a nad městem utvoří víko. Říká se tomu inverze. Exhalace nemohou uniknout a zintenzivňují se.
Tato základní škola v Radvanicích je půldruhého kilometru od obří ocelárny Arcelor Mittal. Mají tady známý dril.
Ředitelka Hana Ostranská: "V době inverze jsou děti hodně unavené. Mnoho z nich nechodí do školy. Jejich astma vyvolává tolik problémů. Rodiče jim píší omluvenky. Ty děti, které přijdou, jsou ospalé a mají zarudlé oči. Je to velmi nepříjemné a znepokojující. Snažíme se udržovat okna zavřená a fyzickou činnost udržujeme na minimu. Žádný tělocvik, žádné vycházky."
Když se vyhýbají fyzickému pohybu, děti vdechují méně exhalací. Hřiště je prázdné.
Ředitelka: "Špatně se dýchá, je temno a prašno. Pálí oči. Je obtížné dělat fyzický pohyb a někdy ten vzduch i zapáchá."
Arcelor Mittal podniká kroky na zlepšení zdejšího ovzduší. Přispívá do fondu, který financuje pobyty ve škole v přírodě v horách pro děti z nejznečištěnějších oblastí Ostravy. Firma také darovala inkubátory, plicní inhalátory a rozprašovače.
"Dávám mu inhalátor, jemu to opravdu nevadí. Dýchá s tím. Hodně mu dám napít."
Zvlhčovač pomáhá tříletému Kryštofovi s jeho problémy s dýcháním. Maminka ho může jen utěšovat.
"On si lehne, nechce ani jíst, jen dýchá zhluboka, jako kdyby se snažil dohnat dýchání. Neustále kašle. Nic ho nebaví a pořád má žízeň."
Ve snaze udělat pro své pacienty to nejlepší, dr. Schalarová rozdává zvlhčovače od firmy Arcelor Mittal.
"To je taková mašinka. Má na sobě značku firmy Arcelor Mittal."
"Odplavuje to ten prach. Zvlhčuje to dýchací cesty."
Někteří rodiče s tím nebyli spokojeni. Nechtěli ty přístroje od firmy Arcelor Mittal, protože ta firma ohrožuje zdraví jejich dětí. Odmítli je z principiálních důvodů.
Davidsonová: "To je mi opravdu líto."
Reportér: "V jakém smyslu?"
Davidsonová: "Je mi líto, že odmítají přijmout něco, co by jim mohlo pomoci."
V celém městě je už vyhlášená ekologická pohotovost a meteorologové přinášejí ještě další špatné zprávy.
"Přes noc poklesly teploty. Inverze bude zřejmě pokračovat. Koncentrace exhalací stoupá. Překročily zvláštní emisní limit. To znamená, že budeme muset vydat protismogové varování."
Míra exhalací nyní trojnásobně překročila limity určené Evropskou unií. Vyvolala zdravotnická varování, která jsou nejprve znepokojující a pak neuvěřitelná.
Doporučení všem: Nevycházejte z domu a dýchejte co nejméně. Úřady přikázaly firmě Arcelor Mittal a dvěma dalším továrnám, aby omezily emise.
Plicní oddělení na ostravských nemocnicích se připravují na vlnu vážně nemocných lidí. Nejen mladých, ale i starých.
Dr. Terezie Janásková: "Nejčastěji hospitalizovaní pacienti mají choroby způsobené blokací dýchacích cest, bronchitidu nebo astma, a také mají záněty, zejména zánět plic, zejména komplikovaný zánět plic. V době inverzí máme na pohotovosti víc pacientů. Jejich chronická onemocnění se zhorší a my je musíme přijmnout do nemocnice.
Plicní lékařka dr. Janásková je přesvědčena, že limity exhalací pro těžký průmysl nejsou dostatečně přísné.
"Je hrozné, že za tolika let úřady prostě nedokázaly donutit Arcelor Mittal, aby instaloval účinná protiprašná zařízení."
Arcelor Mittal instaloval nová protiprašná zařízení v září 2011.
Davidsonová: "My emise snižujeme. Když jsme továrnu převzali, byly to 2000 tun, a od té doby jsme je snížili na 1000 tun.
Stovky lidí, rozhněvaných, že město proti znečištění podle jejich názoru nic nedělá, demonstrují v ulicích.
"Bezkonkurenčně největším znečišťovatelém je Arcelor Mittal."
Ostravský starosta se snaží oslovit demonstraci. Avšak organizátoři nechtějí, aby promluvil. Dojde k potyčce a starosta upadne.
Na radnici města Ostravy vysvětluje náměstek starosty, že za znečištění ovzduší nemůže jen těžký průmysl.
Dalibor Madej: "Máme tu tři hlavní zdroje znečištění. Průmysl, vytápění domácností a doprava. A přispívají k tomu opravdu všechny tři zdroje. Je mi jedno, který je horší, protože se musíme snažit snížit všechny."
Avšak Madej uvedl, že Arcelor Mittal je hlavním zdrojem znečištění v Radvanicích a v Bartovicích.
"Arcelor Mittal je v té oblasti odpovědný za asi 90 procent, možná 80 procent znečištění té oblasti. To je jednoznačné."
Davidsonová: "Náměstek starosty nemá pravdu.Vychází zřejmě ze zprávy CHMI. My nepřijímáme, že jsme odpovědní za 80-90 procent znečištění. Asi je přirozené, že na nás lidé poukazují jako na zdroj problému."
Po mnoho let dovolovaly české úřady podniku Arcelor Mittal vypouštět do ovzduší emise až do nejvyšší úrovně národních limitů.
Davidsonová: "Arcelor Mittal v Ostravě stoprocentně dodržuje veškeré zákony České republiky. A ekologické zákony České republiky jsou docela přísné."
Jan Šrytr pracuje pro českou nevládní organizaci Ekologický právní servis. Je ostře kritický vůči podniku Arcelor Mittal. Zastává názor, že jejich dovolené emisní limity jsou příliš vysoké. Podle zákona má firma povinnost vzít v úvahu místní podmínky. Poukazuje na to, že se nezohledňuje naprostá blízkost továrny u obytných oblastí ani to, že ekologické limity EU jsou v Radvanicích a v Bartonicích často překračovány.
Šrytr: "Zlepšování ekologických podmínek firmou Arcelor Mittal je neuvěřitelně pomalý proces. Oni popírají, že je jejich podíl tak velký. To znamená 'Nejsme to my, jste to vy, že jezdíte autem a topíte uhlím.'"
Regionální úřady uznávají, že emise firmy Arcelor Mittal musejí být sníženy. V roce 2012 bude její limit PM10 snížen o 60 procent.
Dr. Schallerová vzala svá data k jednomu z nejvýznamnějších českých odborníků na znečištění životního prostředí.
ČÁST TŘETÍ
V českém městě Ostrava obviňují někteří lékaři a ekologové největšího světového výrobce oceli Arcelor Mittal, že vypouští do ovzduší škodlivé látky, které poškozují zdraví dětí.
Dr. Eva Schallerová: "Pro ty děti i pro jejich rodiče je to velmi složitá situace. Mají pocit, že nemohou dýchat. Je to velmi stresující. Je to strašlivý pocit. Je to duševně vyčerpávající."
Je únor 2011. Přicházejí příznivé zprávy. Z předpovědi počasí vyplývá, že se počasí má změnit. Týden trvající inverze zřejmě skončí.
Život se do určité míry vrací k normálu. Na šňůru je možno pověsit bílé prostěradlo, aniž by při tom zčernalo.
"Práší se tu šíleně. Když vítr změní směr a vane sem, nemůžete ani otevřít okno. Nedá se dýchat. Říkám to, protože jsem stará a mám dýchací potíže. Takže nás to trápí hodně."
I když tahle inverze skončila, její dopady budou pociťovány po dlouhé týdny. V jedné z nejznečištěnějších oblastí, v Radvanicích, navštěvuje dr. Schallerová Matěje. Je to u něho její 115. návštěva. Má dlouhou historii problémů s dýcháním, zejména astma. Patnáctkrát měl bronchitidu. Osmkrát měl zánět plic. Je mu teprve sedm.
"Mám studené ruce. Obrať se a dýchej."
"Slyším sípání na pravé plíci. Začíná zase sípat. Asi znovu dostává zánět plic. Zítra uděláme rentgen. "
Letos byl Matěj tolik nemocen, že zmeškal tři měsíce školy. Venku je úroveň znečištění ovzduší stále ještě tak vysoká, že si nemůže jít hrát ven.
"Zápal plic je velmi nebezpečná nemoc. Může v lidském těle způsobit trvalé změny. I smrt."
Dr. Schallerová léčí více než 200 dětí, jako je Matěj, s astmatem a s chorobami dýchacích cest.
Za hlavní příčiny astmatu se považují genetika, špatné bydlení, špatná výživa a pasivní kouření. Avšak Dr. Schallerová zastává názor, že znečištění ovzduší z firmy Arcelor Mittal může být podstatnou příčinou.
Schallerová: "Ten kouř támhle, vycházející z toho komína, vidíte jeho skutečnou barvu, když je obloha modrá."
Dr. Schallerová vzala svá data k jednomu z nejvýznamnějších odborníků na znečištění ovzduší, dr. Radimu Šramovi z Akademie věd.
Šram: "Původně, když dala na stůl svá data, mnoho lidí z Ostravy se snažilo tvrdit, že to není řádně diagnostikováno."
Schallerová: "Nedala jsem mu pokoj. Byla jsem asertivní. Přesvědčila jsem ho, že je naše poslední naděje. Dlouho nechtěl přijet."
Šramův tým začal hodnotit zdravotní záznamy stovky astmatických pacientů Schallerové. Vědec Jan Topinka se podíval na údaje znečištění z Radvanic a z Bartovic.
Jan Topinka: "Byla to opravdu neuvěřitelná situace. Koncentrace některých polutantů a morbidita dětí je nesmírně vysoká."
Tyto údaje přesvědčily vědce, aby zkoumali dál. Tým dr. Šrama začal zkoumat dopady, jaké mají různé znečišťovací látky na DNA.
Topinka: "To tady v minulosti chybělo. Souvislost mezi znečištěním ovzduší a biologickými důsledky."
Provedli genetické zkoušky u 100 astmatických dětí v Bartovicích.
Šram: "Analyzovali jsme oxidativní škody a zejména genetickou expresi."
Ve srovnání s testovací skupinou bylo zjištěno, že děti v Bartovicích mají poškozené geny v devíti genetických skupinách.
Dospěli k závěru, že to mohla způsobit chemická látka 3,4-benzpyren (tri-tetra-benzpyren). Dr. Šram dál zkoumá možnou souvislost mezi genetickým poškozením těchto dětí a jejich dýchacími problémy.
Šram: "Jsme pravděpodobně na samotném začátku porozumění tohoto procesu."
Vědci provedli další experimentální studie. Instalovali po celé Ostravě pevné monitorovací stanice na měření úrovně tritetrabenzpyrenu. Světová zdravotnická organizace uvádí, že vystavení člověka více než 1 nanogramu tritetrabenzpyrenu na krychlový metr začíná poškozovat DNA. V Bartovicích byla koncentrace v jedno čtyřiadvacetihodinové období 80 nanogramů na krychlový metr. Po dobu 29 dnů v lednu 2009 úroveň neklesla pod 8 nanogramů na krychlový metr.
Šram: "Znamená to, že pokud budete vystaven takovýmto koncentracím dlouho, může to zvýšit riziko, že dostanete rakovinu."
Samotné studie firmy Arcelor Mittal vypočítaly, že 20-43 procent tritetrabenzpyrenu v těchto lokacích možná pocházejí z jejích továren.
Davidson: "Své emise snižujeme. A snižujeme své emise tritetrabenzpyrenu podstatnou měrou. Ale jestliže přestaneme zítra vyrábět, jestliže továrnu zítra uzavřeme, 7000 lidí přijde o zaměstnání a koncentrace tritetrabenzpyrenu v Radvanicích a Bartovicích bude i nadále kolem 7 nanogramů. Takže to bude pořád ještě hodně nad doporučenou bezpečnou hodnotu Světové zdravotnické organizace."
Požádali jsme naše vědce, aby se s námi vydali do Radvanic a Bartovic a změřili osobní koncentraci tritetrabenzpyrenu, v němž musejí Matěj a Kryštof žít.
"Je to strašné. Tady by lidi neměli žít. Toto místo by mělo být opuštěno."
ČÁST ČTVRTÁ
V českém městě Ostrava je znečištění ovzduší tak silné, že tam jsou často porušovány limity EU. Stalo se to vysoce emotivním politickým tématem. Znečištění ovzduší je spojováno s bronchitidou a s chorobami dýchacích cest u dětí.
Dr. Schallerová: "Největší potíže mají ty malé děti. Dostávají vyrážku na obličeji. Dostávají chřipky. Mají oteklé oči. Ale hlavní je, že mají problémy na plicích."
Tříletý Kryštof žije v Radvanicích.
"Od listopadu měl čtyři rentgeny a situace se nezměnila. Ty snímky jsou totožné. Každý by řekl, že je to oboustranný zánět plic. Zánět nezmizel."
Požádali jsme Akademii věd v Praze, aby její vědci přijeli do Radvanic a zjistili, jaké jsou tam nejhorší polutanty. Zkoušky bude provádět Vlasta Cveková. Jejím úkolem je zjistit, jaké koncentraci tritetrabenzpyrenu jsou tam vystaveny děti. Je to nebezpečný polutant. Při vdechnutí se přímo váže na lidskou DNA a nutí ji, aby zmutovala.
Vlasta umístila čidla do místnosti tříletého Kryštofa.
Další čidlo na okenní římsu venku.
Sedmiletý Matěj je dost velký na to, aby nosil monitor s sebou. Osobní čidla změří osobní vystavení dětí tritetrabenzpyrenu.
V současnosti neexistují žádné právní limity pro tritetrabenzpyren. Ale r. 2013 EU zavede cílovou hranici 1 nanogramu na krychlový metr.
Kryštofovy údaje jsou o hodně výše než tato hranice.
"V každém případě, ty výsledky jsou strašné. Je to šestkrát nebo šest a půlkrát překročené. Je to strašné. Lidi by tady neměli bydlet. Zasypat popelem a odjet."
Matějovy výsledky jsou lepší, ale pořád ještě hodně nad limit EU.
"Ano, testy jsme dostali. Zjistili jsme, že v určitých dnech ... Myslím si, že je to nebezpečné pro nás pro všechny. Zejména pro děti."
"Co my s tím uděláme? Nic. Musíme tu trpět, jako ostatní."
Vědecká hodnota našeho testu je omezená, v důsledku malého vzorku. Ale ukazuje to příklad míry znečištění, jakému čelí rodiče v této oblasti. Arcelor Mittal podniká významné kroky ke snížení svých emisí znečišťujících látek. V roce 2008 vydali 40 milionů euro na zlepšení jejich dopadů na životní prostředí.
Davidsonová: "Jednou z největších investic, co jsme udělali a stálo to asi 40 milionů euro, je nový odprašovač. Má 44 000 filtrů. Je to jako velký vysavač."
Od roku 2002 investovala firma Arcelor Mittal více než 400 milionů euro na modernizaci své továrny. V únoru 2011 uzavřela firma dobrovolnou dohodu s českým ministerstvem životního prostředí, jejímž cílem je "viditelné a udržitelné zlepšení ovzduší v tomto regionu".
Tyto investice mají podle odhadů snížit emise PM10 o 350 tun ročně. Firma Arcelor Mittal nikdy neporušila emisní limity stanovené českou vládou.
Jan Šrytr, Ekologický právní servis: "Situace v Radvanicích a Bartovicích je velký paradox. Máte velký zdroj znečištění, ten má všechna povolení k tomu, aby mohl fungovat, oni ty limity dodržují, říkají, my neděláme nic protizákonného, znečišťujeme ovzduší jen tak, jak je nám to dovoleno. Na druhou stranu máte v Radvanicích a v Bartovicích lidi, kteří tam žijí v protizákonných koncentracích znečištění. Takže je zjevné, že něco je špatně."
Davidsonová: "Místní kvalita ovzduší v Ostravě je špatná už sto až sto padesát let. A bývala daleko horší, než jaká je dnes. Je nutno se ptát: Jestliže se emise snižují a počet případů astmatu se zvyšuje, co to znamená? Znamená to, že došlo k změnám DNA před mnoha desetiletími? Mně připadá, že je to velmi komplikovaná situace."
Komunální úřad města Ostravy nám sdělil, že investují do zlepšení životního prostředí, ale že potřebují pomoc z Evropy. Podnikají veškeré právní kroky, aby donutily průmysl snižovat své emise. Jejich cílem je povzbuzovat investory s ekologickými technologiemi a postupně nahradit nynější továrny, které poškozují životní prostředí.
Schallerová: "I když lidé vypadají teď zdravě, dopady uvidíme později."
Šram: "Nenašli jsme žádné jiné místo, kde by bylo 38 procent dětí diagnostikováno s bronchiálním astmatem. Když nic jiného, měl by to být důvod uvědomit si, že je něco špatně. A zdravotnické úřady by měly reagovat velmi rychle."
Davidsonová: "Dohodli jsme se se zdravotním institutem v Ostravě, že podnikneme řádnou studii ohledně toho, kdo je odpovědný za co."
Arcelor Mittal nám sdělil, že chce v Ostravě v nadcházejících pěti letech realizovat investiční program v hodnotě 500 milionů euro.

Pořad pojednávající o tom, jak Mittal Steel - patřící nejbohatšímu muži Británie - napomáha k tomu, aby se Ostrava stala nejvíce znečištěným městem v Evropě.

V loňském roce, továrna vyrobila přes 1000 tun popílku a plynů, včetně nebezpečné rakovinotvorné látky zvané benzo(a)pyren. V kombinaci s dalšími zdroji znečištění, včetně dopravy, topení, a mnoha jiných průmyslových továren ve městě je smog tak špatný, že v zimním počasí nutí žáky, starší a nemocné lidi, aby zůstali doma.

český překlad Britské Listy.
x Raritní film o výrobě oceli v Králodvorských železárnách, ukázka starých technologii.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.