xVybraná videa
x Dokument film Josefa Urbana a Dana Krzywoně o událostech, které provázely opuštění příhraničních vojenských pevností vojáky čs. armády v době Mnichovské dohody v roce 1938.
Vrací se do období mnichovské zrady a bezprostředního ohrožení českého národa. Nestor českých bunkrologů Jan Polášek (86 let) a vysloužilý voják Karel Cvrk (94 let) procházejí jednou ze severomoravských pevností, která byla součástí československého vojenského obranného systému. Líčí své zážitky z konce třicátých let a meditují o tehdejších vlasteneckých postojích obyčejných lidí i státotvorných rozhodnutích politiků. Historik profesor Milan Hauner v kontrastu k jejich úvahám hodnotí úlohu Eduarda Beneše a prvorepublikové vlády v kontextu politických událostí těsně před druhou světovou válkou.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.