xVybraná videa
text k videu
Narodil jsem se koncem roku 1974, na ostrově daleko na severu, zvaný Island. V dětství jsem dostal pohled na svět, který byl obnovován po hrůzách způsobených Druhou světovou válkou, pod vedením OSN a USA. V době mého narození, byl Island nezávislým státem s vlastním rybářským průmyslem.

Mamka, taťka a starší sestra žili a pracovali v tomto průmyslu. V roce 2000 byl tento průmysl skoro minulostí. Regulační normy zařídily, aby právo rybařit skončilo v rukou několika lidí, kteří ho pak prodali zahraničním společnostem za neuvěřitelné množství peněz. Právo rybařit. Řekl bych, že to je mé lidské právo.

Dnes je tento průmysl mrtvý, stějně jako automobilový a ocelářský v USA a Evropě. Jakto, že ze Západu mizí většina průmyslu? Po Studené válce to vypadalo, že budeme mít na našem světě mír, spolu se svobodami, které máme. Svobody, pro které minulé generace bojovaly. Byli jsme svobodní. Tomu jsem věřil a miloval to.

Chtěl jsem si užívat a užívali jsme si zhruba deset let. Pak se jeden den stalo [ječení] [nadávka] Můj Bože!!!, můj Bože!!!, [nadávka] Byl jsem šokován, stejně jako všichni ostatní na planetě. Byl jsem rozzuřený, jak jsem viděl 3 tisíce lidí zemřít. Viděl jsem to stále dokola, protože média po této události celé týdny o ničem jiném nemluvily.

Byl jsem fascinován. Cítil jsem více a více nenávisti. Nenávist k těm, o kterých nám dokola říkali, že jsou zodpovědní. Bin Ládin a tamti teroristé ze vzdálené země. Řekl jsem: "Pojďme ty hajzly vybombardovat." Takový názor jsem měl čtyři roky. Mezitím jsem se přestěhoval do Dánska. Státu s mnoha imigranty z Dálného východu.

Dověděl jsem se, že má představa o Muslimské komunitě, kterou jsem měl, byla lež. Moje představa byla vytvořena masmédii, které byly v té době můj jediný zdroj informací. Potom jsem si v roce 2005 zřídil připojení k Internetu. Můj první počítač za 5 let. Začal jsem hledat informace související s 11. 9. 2001. Co jsem našel bylo úplně jiné, než co mně tvrdily masmédia. Mnoho otázek jsem slyšel poprvé. Otázky, na které bych nepřišel, pokud bych četl pouze denní tisk nebo sledoval večerní zprávy.

Otázky jako: Kde byl NORAD ten den? Kde se podělo letadlo u Pentagonu? Proč je díra v Pentagonu menší než letadlo? Proč budovy spadly volným pádem? Proč se zřítila Budova 7? Seznam je dlouhý. Všechny tyto důkazy, které jsem viděl o 11. 9., podkopávaly oficiální příběh v tolika místech, že jsem začal věřit svému tušení. Je tu určitě něco špatně. Začal jsem o všem pochybovat. Ptal jsem se sebe, pokud bylo 11. 9. konspirace, co jiného je skrýváno? Jaké další události nebo situace mohly být zmanipulovány?

Co když má celá společnost sloužit jen těm několika? Mé špatné tušení souhlasilo. J. Edgar Hoover řekl: "Když se jednotlivci střetnou s tak obrovskou konspirací, nedokáží věřit v její existenci. Americká mysl si jednoduše nedokáže uvědomit, že toto zlo bylo začleněno mezi nás." Proto jsem se zeptal: "Co má v naší společnosti moc nad našimi činy?" Našel jsem jednu věc, která má přiliš mnoho moci nad mými činy. Moc, která rozhoduje, jestli můžu vytvořit celovečerní film.

Moc, která rozhoduje, jestli pojedu na dovolenou. Moc, která rozhoduje, jestli se prodám nebo ne. Moc, která rozhoduje, jestli mám domov. Moc, která rozhoduje, jestli mám co jíst. Tato moc je monetární systém. Naše peníze. Všechno se kolem nich točí. Všichni je potřebují. A každé rozhodnutí v našem životě bere na vědomí naši finanční situaci.

Proto jsem se zeptal: "Odkud se peníze berou?" Co jsou peníze? Nejprve jsem věřil, že vláda vytváří peníze pro lidi, kterým slouží. Neměl jsem pravdu. A potom tu máme jiné peníze. Jdete do banky a půjčíte si peníze zvané úvěr, které nikdy neexistovaly, neexistují a nebudou existovat a zaručíte se svým domem, autem, pozemkem, byznysem.

A pokud tyto peníze, které neexistují, nezaplatíte zpět, tak vám lidé, kteří vám tyto neexistující peníze půjčili, vezmou vaše auto, byznys, dům. Hádám, že to dává smysl. A tento podvod s penězi, kde vás zadluží tím, že vám půjčí peníze, které nikdy neexistovaly, neexistují a nebudou existovat, je základ naší společnosti. Kontroluje volbu, kontroluje manévrovatelnost. Nebo pokud to dovolíme, kontroluje společnost.

A ti, co kontrolují peníze, kontrolují společnost. Kdo kontruluje peníze? Pouze několik lidí. Jak uvidíme... Ale o tom ani nechci mluvit!!! Miláčku! Rychle! Na pořadu Jerryho Spingerera se muž chystá uhodit přitelkyni! Rychle, rychle! Sleduj. Buď zticha. Dlouhou dobu jsme měli dva soubory zákonů: zemský zákon a vodní zákon. Zemský zákon je zákon jakékoli země a ty jsou různé v různých místech.

Můžete dělat různé věci v Dánsku, které nemůžete v Rusku a naopak. Vodní zákon se nazývá Námořní zákon. Tyto zákony jsou nad zákony kterékoli země. Tyto zákony vznikly před staletími, kdy se plavily lodě s různým zbožím mezi různými místy. Když náš monetární systém začal být globální, Námořní zákon se stal bankovním zákonem.

Jsou to také církevní a soudní zákony. Pokud stojíte uvnitř banky, zemské zákony vaší země, které znáte, zde neplatí. Jsou zde jiné zákony, když jste v bance, než když stojíte před ní. V mnoha bankách a na soudech můžete vidět námořní vlajku země, v které se nachází. Námořní vlajky národů na lodích nám říkají, jaké zákony se vztahují na tuto loď. Stejné je to s bankou.

V USA je námořní vlajka skoro stejná jako státní vlajka. Jediný rozdíl je, že má zlatý okraj. Všimněte si, že každý voják má na paži tuto námořní vlajku a ne obvyklou státní vlajku. To by vám mělo říct, pro koho tito vojáci skutečně pracují. Námořní svět je představa a filozofie. Na světě máme dva druhy zákonů.

Občanské právo a vodní a peněžní zákon. Takže, máme náš obecný právní systém, kde se skupina lidí sejde a domluví dodržovat určité vzorce chování. Avšak bankovní systém nebo bankovníci, či gansteři, nebo jak je chcete nazývat, během tísíců let společně připravili situaci, kde můžou manipulovat lidi k prosazení právního systému, který není plně založen na zákoně, ale na obchodu.

A proto je to umělý, předstírejme, výtvor, který v podstatě přebil naše zemské zákony. Naučil jsem se pravidla moderního bankovnictví. Nazývají se systém částečný rezerv. Každá banka na světě musí mít pouze zlomek celkové částky, kterou půjčuje ostatním.

To znamená, že banka vám může půjčit sto dolarů, pokud má jen například deset dolarů. A těchto deset dolarů jsou peníze jiných lidí, které jim banka uchovává v jejich počítačovém sejfu. Dnes žijeme s nekrytými penězi. Co jsou to nekryté peníze? Je to měna, kterou vláda prohlásila jako platidlo, přestože nemá žádnou reálnou hodnotu a není krytá žádnými rezervami. Historicky, většina měn byla založena na fyzických komoditách, jako zlato či stříbro. Ale nekryté peníze jsou založeny výhradně na důvěře - peníze jako náboženství.

Tyto peníze tisknou soukromé společnosti po celém světě a půjčují je vládám na úrok. Tento úrok je dnes dluh většiny zemí. Toto mě donutilo přemýšlet. Peníze jsou hlavní nástroj vymývání mozků. k "Dejte mi kontrolu nad penězi země a je mi jedno, kdo vytváří zákony." Americká centrální banka není státní.

Je to soukromá společnost založená v Anglii, o které nikdo neví, kdo ji vlastní. Ani neví, jestli má nějaké rezervy. Woodrow Wilson byl americký prezident, který podepsal zákon o Americké centrální bance v roce 1913. Něco, co později ve svém životě litoval. Na smrtelné posteli Woodrow Wilson řekl: "Jsem nejnešťastnější člověk. Nevědomky jsem zničil svou zemi.

Mocná průmyslová země, která je ovládána svým úvěrovým systémem. Náš úvěrový systém je koncentrovaný. Růst země a všechny její činnosti jsou v rukou několika lidí. Stali jsme se jednou z nejhůře řízených zemí, tou, která má nejvíce ovládanou vládu v civilizovaném světě. Už to není vláda svobodných názorů. Už to není vláda rozumných důvodů a hlasů většiny.

Ale vláda názorů a nátlaků malé skupiny dominantních lidí." Říká se, že Amerika je země zákonů, země postavená na zákonech. Ve skutečnosti by to nemohlo být dále od pravdy. Amerika je řízena lidmi, kteří nerespektují práva a zákony. V Americe nemáme zákon a tohle pochopte: Zákon je cokoliv, co ti, kteří jsou momentálně u moci, řeknou, že dnes je.

Cokoliv řeknou že je, to je dnešní zákon. A zítra se může změnit. V roce 1933 USA zbankrotovaly, když byly uprostřed recese, která byla vytvořena díky zákonu o Americké centrální bance. A jsou stále v bankrotu. Tento výtvor zvaný USA není vůbec národ, ale jenom společnost, která je v Kapitole 11 (ochrana proti bankrotu). Tato společnost byla založena v Anglii v roce 1868.

Prezident USA je prezident soukromé společnosti, která funguje na principu Námořního zákona. Všechny společnosti mají prezidenty, protože fungují na principu Námořního zákona. Jen tento fakt by měl průměrnému člověku říct, že nám není řečena pravda. Je s námi manipulováno. Když USA zbakrotovaly, banky se zeptaly americké vlády: "Jak budete platit?" "Co je vaše záruka?" Vláda odpověděla: "Lidé jsou naše záruka."

Dnes jsou na zadní straně amerického rodného listu bankovní označení. Jinými slovy, banky vlastní lidi. Minimální mzda, co to je? Pro mě je to plat otroka. A otrok potřebuje být udržován naživu a zdráv, aby se udělala práce. Dnes vidím lidi žít život, kde tvrdě pracují a dělají přesčasy, ale nikdy nemají výplatu, která by jim vydržela déle, než dokud nedostanou další. Moderní otrok se sám stará o své otroctví. Nejtvrději pracujicí otrok je ten, který věří tomu, že je svobodný. Řekněte pravdu, nekecejte lidem. Jak jsem řekl, už tak je tu dost nesmyslů. Už tak je tu dost keců.

Popravdě, věděli jste, že je jich tak akorát? Tak akorát nesmyslů, aby tuto zemi udržely pohromadě. Nesmysly jsou lepidlo, které nás spojují jako národ. Kde bychom mohli být bez našeho důvěrně známého Amerického nesmyslu? Země svobodných, domov odvážných, "Americký sen", všichni jsou si rovni, spravedlnost je slepá, tisk svobodný, tvůj hlas se počítá. [smích] Obchod je čestný, dobří vyhrávají, policie je na tvé straně, Bůh tě sleduje, tvůj životní standard se nikdy nesníží a všechno bude v pořádku. Oficiální, národní nesmysl.

Já jej nazýván "Americký podvod". Je nám řečeno, že jsme svobodní, ale já se tak necítím. Vládne nám moc a násilí. Jen se podívejte, co se stane, když se nepodrobíte své vládě. Když neplatíte daně. Proč stále hrajeme tuto hru? Chci tím říct, hráli byste s ostatními Monopoly, kdyby bankéři vždy podváděli? To je to, co děláme v reálném životě. Proč s tím souhlasíme?

Celé jádro, náš celý monetární systém je založen na starých, obecně neznámých principech. Energie tvého těla je loď. Tvé tělo je loď. Máte krevní lodě atd. A cestujete na vlnách obchodu, teda ne, protože jsme na zemi, ale oni nám nutí námořní svět. A tohle si může kdokoliv ověřit, protože námořnictvo zmapovalo celou pevninu USA. A ve všech městech a okresech jsou přílivové značky s mosaznými hlavičkami.

Takže oni v této hře řekli: "Teď jsme všichni pod vodou". Proto mají námořní soudní pravomoc. A tak to je. Dokud nevyvrátíte tento předpoklad soudní pravomoci, či tuto námořní říši, bude tu stále vládnout. Tento monetární systém je přímou příčinou smrti 20.000 lidí, kteří denně zemřou hladem. Dvacet tisíc lidí! Proč?!

No, dnes je svět domovem 6,7 miliard lidí. Lidé nyní spotřebovávají o 20% více přírodních zdrojů, než kolik může Země vytvořit. Západ zahrnuje jen 10% světové populace, ale spotřebovává 50% zdrojů, které na světě produkujeme. A my vypouštíme 80% všech škodlivin. Jen tohle mi prozrazuje, proč tolik lidí trpí. Můj životní styl je příčina tohoto utrpení.

A kdyby lidé v mé společnosti zkusili pocítit bolest tohoto utrpení a pochopili, jak jsme s ním spojeni, odmítli bychom tuto bolest, kterou způsobujeme našim životním stylem. Válka, chudoba, korupce, hlad, bída, lidské utrpení se v monetárním systému nezmění. Nebo se změní jen velmi málo. Bude to vyžadovat přepracování naší společnosti, našich hodnot a musí to být ve vztahu k únosnosti Země.

Ne nějaký lidský názor nebo nějaká představa politika, jaký by svět měl být. Nebo nějaké náboženské představy o řízení lidských záležitostí. Ve Východní Německu, než padla Berlínská zeď, byl plán, aby všichni měli práci, přestože pro všechny práci neměli. Jeden člověk pracoval na křižovatce, kde řídil semafory.

Celý den tam seděl a přepínal červenou na zelenou a zelenou na červenou. Celý den. Když mu skončila směna, postavil se, zmáčkl tlačítko automatu a šel domů. Jaké mrhání. Politici neumí řešit problémy. Nemají žádné technické schopnosti. Neví, jak řešit problémy. I pokud by opravdu chtěli, tak neví, jak problémy řešit.

Jsou to technici, kteří vyrábí odsolovací stanice. Jsou to technici, kteří vám dodávají elektřinu. Kteří vám dodávají motorová vozidla, kteří vytápějí váš dům a v létě ho chladí. Je to technologie, která řeší problémy. Ne politika. Politika neumí řešit problémy, protože politici k tomu nejsou vyškoleni. Technologie je důvod pro krach Islandské ekonomiky v roce 2008.

Rybolov zanikl v den, kdy byla flotila rybářských lodí nahrazena loďmi s mrazírnami v 80. letech. Dříve byl tento průmysl udržován v chodu, protože lodě rybařily kolem Islandu a přivezly ryby zpět na pevninu, kde je lidé zpracovali a zmrazili. Lodě s mrazírnami umožnily ryby zpracovat a zmrazit na palubě za pomocí strojů, což zrušilo průmysl na pevnině. Samozřejmě tohle mělo osvobodit většinu Islanďanů od jejich sériových prací a dát všem příjemný život. Ale díky regulačním normám je právo rybařit v rukou několika lidí.

A populace je ve velkém dluhu vůči bankéřům. Dnes je Island v procesu ztráty své nezávislosti k Evropské Unii. A otázka, kterou si politici pokládají je: "Kolik bude projekt stát?" Otázka ale není "Kolik to bude stát?", ale "Máme dostatek zdrojů?" A my v dnešní době máme dostatek zdrojů, abychom všechny ubytovali. Postavili po celém světě nemocnice, Postavili po celém světě školy. Měli to nejlepší vybavení v laboratořích pro výuku a lékařské výzkumy. Jak vidíte, tohle všechno máme. Ale jsme v monetárním systému a v tomto systému je získ.

Monetární systém je systém otroctví. Peníze jsou pro lidi motiv k zneužívání jejich moci. Hodně problémů dnešního světa pochází z peněz. Prostituce, krádež, pytlačení, obchod s bílým masem, obchod s drogami, politici. Skrze peníze je jednoduché vyloučit jednotlivce, aby se čehokoliv účastnil. Takže, jaká je odpověď? K sakru, co já vím. Já jen vidím ten problém. A tento problém je obrovský. A myslím si, že nebude vyřešen, pokud se budeme držet ideí vlastnictví, které jsme kolem sebe vytvořili.

Ale potom si vzpomenu na tento citát Arthura Schopenhauera: "Všechna pravda prochází třemi fázemi. První: Je zesměšňována. Druhá: Je násilně oponována. A třetí: Je přijata za samozřejmou". Vlastně jsem měl vizi, že už bychom nikdy neměli nepřátele. Jestli vás to zajímá. Chtěl by tohle někdo slyšet? [potlesk] Je to zajímavá teorie a jediné, co musíme udělat, je jeden rázný čin a můžeme se najednou zbavit všech nepřátel.

Zde je, co musíme udělat. Víte kolik peněz každý rok utratíme za jaderné zbraně a obranu? Bilióny dolarů. Místo toho utratíme tyto peníze za jídlo a oblečení pro všechny chudé na světě, což bychom mohli zaplatit mnohokrát, aniž bychom někoho vynechali a jako jedna rasa bychom společně a v míru vyrazili prozkoumat vesmír!

Velice vám děkuji. Jste vynikající. [potlesk a střelba z pistole] John Lennon zpíval: "Představte si nic nevlastnit. Rád bych věděl, zda to dokážete." Nějakou dobu jsem přemýšlel nad touto myšlenkou světa bez majetku, až jsem našel Venus Project. Pokládám jej za výbornou ideu. Svět, kde je naše ekonomika založená na zdrojích, místo naši "moderní" ekonomice založené na růstu. Jacque Fresco je jeden z nějvětších myslitelů naší doby. Věří, že technologie nás může zachránit z tohoto šílenství. Doporučuji tohle vygooglovat a nastudovat.

Už dnes technologie bere lidem práci a když stroje berou moji práci v ekonomice založené na růstu, jak se mohu sám o sebe postarat? Jak se mám prodat za peníze? Nyní se Amerika chýlí k fašismu. Díky své dominantní filosofii a náboženství má sklon prosazovat fašistický úhel pohledu. Americký průmysl je v podstatě fašistická instituce. Pokud tomu nerozumíte, znamená to, že v moment, kdy píchnete, vcházíte do diktatury. Přijali jsme představy o serióznosti naší práce, ale já se na ni dívám jako na placené otroctví.

Vyrostli jste v přesvědčení, že si máme vydělat na živobytí s potem na čele. Tohle brzdí lidi. Osvobozením lidí od dřiny a sériových prací, které z nich dělají nevědomé, je okrádáte. V naší společnosti, ekonomice založené na zdrojích, stroje osvobozují lidi. Víte, tohle si nedokážeme představit, protože jsme nikdy neznali takový svět. Co cheme odstranit jsou přičiny problémů. Odstranit procesy, které vytvářejí chamtivost, nesnášenlivost, předsudky, lidi zneužívající jeden druhého a elitářství. Odstranit nutnost věznic a sociální péče.

Vždy jsme měli tyto problémy, protože jsme vždy žili v nedostatku, směnném obchodu a monetárních systémech, které vytváří nouzi. Pokud odstraníme podmínky, které vytvářejí co nazýváme "agresivní chování ve společnosti", nebude takové chování existovat. Někdo říká: "Ale to je přece vrozené, ne?". Ne, není. Není žádná lidská přirozenost, je tu lidské chování a to se vždy během historie měnilo. Nerodíte se s nesnášenlivostí, chamtivostí, korupcí či nenávistí, pochytíte to ve vaší společnosti. Existuje neviditelná ruka? Je tento svět takový, protože někdo chce, aby takový byl? Nebo je to jen obrovská shoda okolností? Co myslíte?
x Mám takové špatné tušení. Pociťuji ho odjakživa. Málokdy jsem byl schopen vyjádřit tento pocit myšlenkami, abych pochopil, proč ho mám, natož jej vysvětlit druhým. Jediné, co jsem mohl o tomto pocitu říct bylo: "Něco je špatně." S českým kompletním přepisem textu. Autor: Höskuldur Eyjólfsson.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.