xVybraná videa
text k videu
pamětihodná bajka GEORGE ORGWELLA

ZVÍŘECÍ FARMA
Svět, jaký všichni známe, může, ale nemusí být ten nejlepší možný. Zase jednou přišlo jaro. Ale ani všechna kouzla jara nemohla skrýt bídu Panské farmy. Kdysi úspěšná a výnosná farma i její vlastník, pan Jones, byli stiženi zlými časy. Zklamán starostmi o obživu začal pan Jones pít. A ke svému neštěstí si našel nevalnou společnost. Večer, kdy začíná náš příběh, se pan Jones od pití vracel domů vykonat své obchůzky později než obvykle.

Zatracený slepice! Mám vás dost, vy bestie! Uhněte svýma hlavama. Této noci se všechna zvířata dohodla, že jakmile pan Jones bude v posteli, sejdou se v hlavní stodole k tajné schůzi, jíž svolal starý Major, výstavní kanec, který byl díky svým rokům pokládán za Otce, nejchytřejšího ze zvířat. Ostatní prasata se na schůzi vydala jako první, protože byla chytřejší a Otec je vedl. Následoval je Boxer, největší a nejsilnější z koní a jeho oddaný přítel Benjamin, osel.

Všechna ostatní zvířata, velká i malá, se tam snažila dostat, protože žádná podobná schůze se nikdy předtím nekonala. Starý Major se cítil churavě a konečně dal na srozuměnou, že chce svým bližním zvířatům říct určité věci, než by mohlo být pozdě. Chvíli trvalo, než se všechna zvířata usadila. Prasata zabrala nejlepší místa a usadila se bezprostředně před stupínkem. Byl mezi nimi i Kuliš, odhodlaný mít dobrý výhled... a Napoleon, stejně odhodlaný a ještě méně zdvořilý.

Ha, co to je? Ne, ne, nebyl to pan Jones. Nakonec se mohli všichni usadit, aby si poslechli starého Majora. Mí drazí přátelé, žil jsem dlouho. Měl jsem spoustu času přemýšlet, když jsem sám ležel ve svém chlívu. Už tady s vámi nebudu dlouho a než zemřu, je tady něco, co bych vám chtěl říct. Málo z nás kdy pozná požehnání mírumilovné staré doby. Ty, Boxere, když vydáš poslední kus své obrovské síly, co potom? Cokoli vyrobíme je nám sebráno, je nám ukradeno... a prodáno!

Naše děti se rodí do chladu a hladu. Podívejte se na ně všichni, kdo můžete. Vy, vepříci, víte, co pro vás schovává budoucnost? Zasloužíme si takový osud? Je tato farma tak chudá, že nás nedokáže uživit všechny? Ne, soudruzi! Panská farma je bohatá! Ale nám se nikdy nedostane práva na podíl od farmáře Jonese. Svrhněme tohoto zlého tyrana a budeme bohatí a svobodní! Soudruzi... revoluci! Ale pamatujte, jakmile se zbavíte Jonese, neosvojte si jeho hříchy.

My zvířata jsme bratry, velká nebo malá, chytrá nebo prostá, s kožichem nebo s peřím, teď a provždy, všechna zvířata jsou si rovna! Hned následující ráno, snad dříve, než starý Major předpovídal, zvířata považovala svou situaci za nesnesitelnou. A tak, skoro dřív, než si to stihla uvědomit, zvířata bojovala a zvítězila. Měla i padlé, nad nimiž mohla truchlit. A ti, kdo zemřeli, po sobě nechali děti, o něž muselo být postaráno.

Ale Panská farma byla jejich a zvířata neztrácela čas při ničení všeho, co jim připomínalo nenáviděného pana Jonese. Když došlo na dům pana Jonese, zvířata váhala. Napoleon ukázal cestu, ale Kuliš převzal vedení při vstupu na místo, kde žili tyrani. Všechna zvířata se shodla na tom, že dům pana Jonese není místo pro ně. Všechna, to jest kromě Napoleona. Kuliš zatím vedl ostatní při organizování nového společenství, které nyní pojmenovali Zvířecí farma. Tak aby všichni viděli a souhlasili, zákony Zvířecí farmy byly zapsány na vyčnívající místo, aby byly zapamatovány a dodržovány navždy.

ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEBUDE SPÁT V POSTELI
ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEBUDE PÍT ALKOHOL
4 NOHY DOBRÉ, 2 NOHY ZLÉ

Křídla se počítají jako nohy.
4 nohy dobré, 2 nohy zlé.
4 nohy dobré, 2 nohy zlé.

ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEZABIJE JINÉ ZVÍŘE
VŠECHNA ZVÍŘATA JSOU SI ROVNA

ZVÍŘECÍ FARMA
To, že se zvířata starala o farmu sama, jim přineslo potíže. Ale prasata dokázala vyřešit každou svízel. Boxera obdivoval každý. Byl sice pracant už za Jonese, ale teď byl spíš jako tři koně v jednom. Poučena Kulišem, ostatní zvířata také pracovala a práce byla hotová jakoby kouzlem. Úspěch jejich snažení těšil každého, včetně prohnaného Napoleona a jeho věrného společníka, tlustého vepře Pištíka.

Toho léta zvířata bez cizí pomoci nebo zásahu udělala ze Zvířecí farmy fungující záležitost. Pole urodila hodně, byla posečena a sebrána pilně a odhodlaně. Se sklizní bezpečně pod střechou měla zvířata čas přemýšlet o budoucnosti. A při schůzi ve velké stodole byly předloženy mnohé návrhy. Byla to vždycky prasata, kdo rozhodoval. Soudruzi, našich prvních pět měsíců byl čistý úspěch.

A přišel čas rozšířit tuto slavnou zprávu, aby naši utlačovaní soudruzi na ostatních farmách zlomily své okovy a připojili se ke zvířecí revoluci! Jděte a zvěstujte zázraky Zvířecí farmy celému světu. Některá zvířata ale, spokojená se svým osudem, nebyla zaujatá povídačkami o míru a hojnosti. A některá, také šťastná, se možné změny zase polekali. Ale ty, kterým se nevedlo nejlíp, si nové zprávy vyslechli.

V určitých kruzích vzbuzovalo rebelantské chování skupiny zvířat pohoršení a mnoho řečí, ale nic se s tím nedělalo, protože opilý pan Jones a jeho kamarádíčci nevěděli, co dělat. Kuliš cítil, že vzdělání je další zvířecí potřebou, neboť některá zvířata byla samozřejmě bystřejší než ostatní. nohy dobré, 2 nohy zlé Kuliš se pustil do řešení problému se silou na farmě. A totéž udělal Napoleon.

V lednu přišlo kruté počasí. Nezkušenost v hospodaření přinesla zvířatům nedostatek, ale Kuliš pokračoval ve svých úvahách o budoucnosti. Pokud jde o tyto úvahy, nebyl sám. Soudruzi, pro Zvířecí farmu jsem připravil nový plán. Tady je. Jediné, co potřebuje, je váš hlas. Nejdřív budeme muset pracovat více a jíst méně. Můj plán nám přinese elektřinu! To znamená teplé stáje v zimě, světlo v každé stáji, chlévu a kurníku.

Přepych pro všechny! Soudruzi, za jeden jediný rok bude Zvířecí farma tou nejlepší na světě! Kecy, kecy. Hlas pro můj plán je hlas pro krásný život. To je lež. - Slibuji vám 4-denní týden. - Kecy! - Možná 3-denní týden. - Nesmysl. Jednodenní týden! Když se zbavil Kuliše, Napoleon sebevědomě převzal moc nad farmou. A tlustý Pištík byl jeho věrný následovník a pomocník.

Soudruzi, Kuliš je zrádce. Co opravdu plánoval? Přivést nazpět Jonese! Teď, napříště už nesvolávejme tyhle zbytečné schůze, jo? Odteď budu chránit vaše zájmy já! A já budu dělat vaše rozhodnutí! Nechte mě, abych vám představil svůj plán pro Zvířecí farmu. nohy dobré, 2 nohy zlé Viva Napoleon. A tak byla po tom všem stavba větrného mlýnu zahájena. Ničeho by nedosáhli bez Boxera, jehož síla byla větší než ta, kterou měla zbylá zvířata dohromady.

Dozorována prasaty, všechna zvířata pracovala ve dlouhých směnách, které trvaly od rozbřesku do soumraku. Porce byly pracujícím sníženy, ale prasata, díky mužnosti jejich mozkoven, byla zásobena bohatě. Ale největší povzbuzení přicházelo od Boxera, který se svým přítelem Benjaminem pracoval takřka bez přestání.

Jednou večer, potom, co jako obvykle pracovali přesčas, Boxer a Benjamin udělali ohromující objev. Zvěsti o tom, co se nyní dělo v noci v domě Jonese se rychle rozšířily po Zvířecí farmě. Některá zvířata si myslela, že si pamatují zákon proti postelím, ale zjevně se mýlila.

ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEBUDE SPÁT V POSTELI S PEŘINAMI.

A teď se daly čekat i další změny v zákonech Zvířecí farmy. Tohle tvoje nevděčné společenství bestií. Vzmuž se, nebude to trvat dlouho, příští zima je srazí na kolena. A vůbec, kde seženou věci, které budou potřebovat? V kroužku pana Jonese bylo téma nedostatku Zvířecí farmy oblíbené. A prohnaný obchodník jménem Whymper byl hotov s tím něco udělat. Soudruzi, náš vůdce, chytrý, jakož i milovaný, se rozhodl obchodovat s okolním světem, ne pro zisk samozřejmě, to by bylo nedůstojné vůči našim principům.

Vy, slepice, máte tu čest složit první příspěvek... všechna svá vejce! Chápu, jak jste hrdé na tuto výsadu. Slepice si zřejmě pamatovaly, jak starý Major říkal, že jejich vejce jim už nikdy nemají být odebírána. Nevinní trpěli s viníky a slepičí povstání trvalo krátce. Soudruzi, učinil jsem hrozný objev. Mezi námi jsou zrádci. Ano, soudruzi, v čele s Jonesem a Kulišem. Chtějí zničit Zvířecí farmu. Kdo ještě je vinen? Vstaňte a přiznejte se!

ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEZABIJE JINÉ ZVÍŘE BEZDŮVODNĚ

Revoluce je dovršena, tu píseň už nepotřebujeme. Její zpívání je zakázáno. Pod hrozbou trestu smrti! Obchod mezi Zvířecí farmou a okolním světem najednou začal být docela čilý. Jak se dalo čekat, zisk pana Whympera přiměl ostatní chtít podíl, nebo alespoň vzbudil závist. Hm, zdá se, že Zvířecí farma vydělává... pro Whympera. Kdo kdy slyšel, aby zvířata hospodařila na farmě? Viděls ten větrný mlýn? - Pojďte, chlapi, vykopneme je. - Jo, vykopneme je!

Původní vlastník nebyl přibrán do tohoto podniku. Jeho sousedé mu dali najevo, že jeho dny jsou pryč. Soudruzi... Nepřítel mobilizoval všechny své síly proti nám. Musíme zachránit Zvířecí farmu před nepřítelem za každou cenu! POZOR VÍTĚZSTVÍ! Nyní začala srdcervoucí práce při opětovném stavění a stejně jako předtím, Boxer a Benjamin pracovali nejvíce ze všech. Teď nebyl dohled prasat skoro vůbec nutný, a proto měla čas na méně namáhavé úkoly.

Dlouho poté, co ostatní přestali, Boxer a Benjamin pracovali dál a dál. A tak to šlo den za dnem několik let. Nová generace prasat rostla, hodnocena jako zručná a půvabná, což lichotilo Zvířecí farmě... a jejímu předsedajícímu géniovi. Ale větrný mlýn stále nebyl dokončen. A Boxerova zraněná noha se zhoršovala, místo aby se hojila. Vypadalo to, jako by byl Boxer mrtvý, ale on nebyl. Ne docela. Boxer je zle zraněn.

Už nikdy nebudeme moct pracovat na mlýnu. Co uděláme? Zatímco Napoleon a Pištík spřádali plány o Boxerovi, Benjamin předpovídal, že se může těšit na zasloužený odpočinek a důchod. Příští den práce na mlýně pokračovala jako obvykle, ale nyní bez Boxera. A během dopoledne se zjevilo cosi, co vypadalo jako ambulance. Jen Benjamin se obával, že to ambulance není. Ostatní zvířata nakonec poznala smrtící dodávku z Whymperovy továrny na lepidlo.

Byl jsem s ním až do konce. Jeho poslední slova byla: Kupředu, soudruzi! Ať žije Napoleon! Pokud jde o povídačku, že Boxer byl prodán do továrny na lepidlo, náš vůdce by to nikdy neudělal. Ať žije Napoleon! Ať žije Napoleon! Této noci, prasata pila na památku Boxera whisky, kterou zaplatily Boxerovým životem. Minuly roky, roční doby se střídaly. Krátký zvířecí životy letěly.

Dokončený větrný mlýn stál jako monument víry a později oběti svého budovatele. STÁT Ale zvířecí revoluci si sotva kdo pamatoval. Navenek vypadala Zvířecí farma prosperující, ale sama zvířata se lépe neměla. Kromě prasat a jejich nejvyššího vůdce, Napoleona. Jeho společnost řízená prasaty měla mnoho návyků opravdové civilizace. Jednoho krásného dne, prasečí poslanci z široka daleka přijely do Zvířecí farmy, aby oslavily příchod nové éry.

VŠECHNA ZVÍŘATA JSOU SI ROVNA, ALE NĚKTERÁ JSOU SI ROVNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ

Když se zprávy o této převratné změně dostaly k ostatním zvířatům, nevěřila tomu. Zmatená a rozhořčená, mířila ke Zvířecí farmě ze všech směrů. Instinktivně se znovu spojovala ve společné věci. Mí loajální následovníci. Na farmách vlastněných a řízených prasaty je pořádek a disciplína. Naše loajální zvířata pracují víc a jí méně než na ostatních farmách.

Toto vás povzbudí k tomu, abyste přiměli svá loajální zvířata pracovat ještě více a jíst ještě méně. Připíjím ještě větší zvířecí farmě, míru a hojnosti pod vládou prasat. Připijme na den, kdy prasata ovládnou farmy všude. Zvířatům teď připadalo, že jejich svět, který se mohl, nebo nemusel někdy stát šťastným místem k žití, je pro obyčejná stvoření horší než kdy jindy a přišla další chvíle, kdy s tím je třeba něco udělat.

KONEC
x Všechna zvířata jsou si rovna, aneb dvě nohy špatné, čtyři nohy dobré. To jsou základní teze animalismu, který na Jonesově farmě formuloval vepř nazývaný Major. A protože život pod věčně opilým farmářem není zrovna žádný med, zvířata vedená čuníky Napoleonem a Snížkem se vzbouří a Jonese vyženou, aby si na farmě vládla sama podle Majorových pravidel. Určitou dobu to skutečně funguje. Farma se pro všechna zvířata stává oázou klidu a pohody. Za nějaký čas se jim však revoluce poněkud vymkne z "rukou". Ambiciózní Napoleon totiž stále více touží po moci, a tak idealistického Snížka vyžene. Od té chvíle jsou si na farmě sice všichni rovni, ale někteří jaksi více. Život v Napoleonově surovém totalitním režimu se mění v peklo o jakém se žádnému ze zvířat ani nesnilo...
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.