xVybraná videa
text k videu
Hodinový dokument o historii a současnosti vyhánění Srbů a dalších nealbánských etnik z jihosrbských provincií Kosovo a Metochie byl od roku 2004 postupně natáčen Václavem Dvořákem jako autorský film. Je v něm použito značné množství archivních filmových materiálů, která občanskému sdružení Nezávislá média poskytla srbská veřejnoprávní společnost Radio i Televizija Srbije (RTS). Na základě tohoto daru Česká televize a Radio i Televizija Srbije podepsaly na začátku roku 2008 dohodu o vzájemné reciproční výměně těchto materiálů. Potud by bylo vše v pořádku.

Ale - Film o Kosovu (tehdy ještě s pracovním názvem “Jak Evropa přichází o Kosovo” byl nabídnut České televizi v roce 2004. Centrum dokumentaristiky a publicistiky České televize v té době o téma Kosova neprojevilo zájem a to i přes to, že na Kosovu proběhl masivní organizovaný pogrom na nealbánské obyvatelstvo a věc byla celosvětově diskutována. Tehdy Centrum dokumentaristika a publicistiky vedla paní Alena Müllerová.

Podruhé bylo téma Kosova nabídnuto ČT v roce 2006. Nakonec po intervenci pana generálního ředitele ČT se podařilo získat od ČT dramaturga, který se projektu věnoval. Ale…

S příchodem nové programové ředitelky paní Kateřiny Fričové bylo na podzim 2007 rozhodnuto, že projekt “Kosovo” bude realizován, a sice odvysíláním hodinového dokumentu i když dramaturgie i realizační štáb navrhovaly vzhledem k množství materiálu a závažnosti tématiky hodinové díly dva.

Film “Uloupené Kosovo” byl dramaturgicky veden redaktorem České televize Martinem Štollem a připomínkován předním českým balkanologem doc. Janem Pelikánem. Měl být původně odvysílán na podzim 2007, pak z rozhodnutí nové ředitelky programu ČT Kateřiny Fričové byl termín přesunut na březen 2008 (výročí bombardování Jugoslávie letectvy NATO a výročí březnového pogromu v roce 2004).

Nakonec se měl vysílat 17.dubna letošního roku v 20,00 hod. na ČT2. Vysílání zastavila šéfdramaturgyně Centra dokumentaristiky ČT paní Darja Macáková a dílo, které již bylo smícháno a otitulkováno, nepustila do schvalovací projekce. Nyní skoro měsíc čekáme na konečné slovo programové ředitelky Kateřiny Fričové. Všechny vysílací termíny, které byly původně plánovány, neplatí.

Občanské sdružení Nezávislá média doufá, že čtyřletá práce jeho štábu nepřijde nazmar a že v České televizi nebudou uplatněny praktiky, kterými žila televize v “normalizační” době minulého režimu. Domníváme se, že veřejnoprávní televize má na obrazovce prostředkovat seriózní výměnu názorů a demokratickou diskusi.

Dále se domníváme se, že veřejnoprávní Česká televize nemá propagandisticky sloužit jen jedné straně sporu, tak jak ČT bohužel činila po celou dobu krvavého rozpadu Jugoslávie a dodnes často činí i v jiných závažných politických a společenských tématech. Dále si nepřejeme být svědky manipulací s předkládanými fakty a názory tvůrců ani se zdržováním otevřené výměnu názorů a informací v obě, kdy se tzv. “tvoří velká politika”.

Uloupené Kosovo, Člověk v tísni při ČT a festival Jeden svět
Milan Daniel

Česká televize se zjevně dívá na dokumentární film o Kosovu (Uloupené Kosovo, BL 16. dubna 2008) jako na nechtěného parchanta.. Pohled, obsahující zřejmě objektivní filmový materiál, se samozřejmě nehodí do dramaturgie, která se opírá o přitakávající řemeslnou machu produkující nekonečně popisné seriály, pitomé soutěže, tlachání, či o projekce amerických filmů.

Co ale vážená společnost Člověk v tísni při České televizi, která každoročně produkuje významný festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět? Proč ta neprojevila zájem o projekci zmíněného dokumentárního filmu v rámci letošní akce?

Člověk v tísni prostě mává svícnem, aby zastřel tmu, která je pod ním. Z hlediska režimu a amerických sponzorů je dobré podporovat organizaci, která ukazuje prstem na figurky některých světových diktátorů, protože ti se tak se svými písničkami dostanou na světla ramp. Člověka v tísni však ani nenapadne ukázat prstem na architekta války, která zmařila životy statisíců lidí a ukázat zločinnou podstatu války v Iráku.

Stejně tak se nehodí dráždit „demokraticky zvoleného“ politika tím, že dáme najevo názor, že porušil mezinárodní právo, uloupil demokratické zemi část jejího území a zločince, kteří ho reprezentují povýšil na své kamarády.

Jeden svět je prostě mimikry pro něco jiného – svět, ve kterém obhajujeme politiku těch, kteří nám sypou (něco lehce kritického občas pustíme, aby se neřeklo), a tvrdě odsuzujeme jak ty, kteří si to objektivně zaslouží, tak jedním dechem i ty, již nám nejsou po vůli.

Jeden svět se důsledně vyhýbá tomu, aby se vyslovil k české realitě. Lidská práva v ní redukoval na práva sociálně slabých – podle společnosti však není v tísni člověk, který si demokraticky zvolil reprezentanty, již si potom svévolně dělají co je napadne, kteří zvysoka kašlou na své voliče. Tu v otázce Kosova, tu v otázce radaru. Takový člověk může být podle Člověka v tísni rád, že žije v demokratické společnosti, která s diktaturou nemá nic společného.
x Dokument který názorně a reálně ukazuje, jak může dopadnout stát, ve kterém získá majoritu nějaká národnostní menšina z kulturně odlišného prostředí vznikal postupně od roku 2004 jako autorský film Václava Dvořáka, ve spolupráci se srbskými veřejnoprávními médii, od nichž byly pro dokument vypůjčené hlavně archivní záběry.
Zabývá se dějinami Kosovo a Metohija, zmiňuje se o potížích druhé světové války, konce sedmdesátých let v socialistické Jugoslávii a hlavně o posledních dvaceti letech. Kriticky se vyjadřuje k západním mocnostem a nepřímo přirovnává současnou situaci k mnichovskému diktátu.
Hledá i spojitosti mezi UCK a současným politickým vedením jednostranně vyhlášeného kosovského státu. Poukazuje na útrapy Srbů v ghettech.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.