xVybraná videa
Nejlepší proslov na světě z filmu Diktátor, obrazová koláž od thelakeysisters. Charlie Chaplin V laznich 1917
text k videu
 Lituji, ale já nechci být pánem světa.
 To pro mě není.
 Nechci ani vládnout ani dobývat.
 Chtěl bych pomoci všem,
 židům, křesťanům, všem bez rozdílu barvy pleti.
 My všichni si toužíme pomáhat navzájem. Lidé jsou takový
 Žít štěstím těch druhých, ne jejich neštěstím.
 Nechceme ani nenávidět ani pohrdat.
 Na tomto světě je místo pro každého.
 Půda je bohatá a může uživit každého.
 Cesta životem může být svobodná a krásná
 ale my jsme se na ní ztratili.
 Chamtivost zničila naše duše,
 zazdila nás do nenávisti,
 uvrhla nás do neštěstí a nutila zabíjet.
 Naše vlastní rychlost nás brzdí.
 Mechanizace nám přinesla bídu.
 Naše znalosti z nás udělaly cyniky a hrubce.
 Myslíme příliš a cítíme málo.
 Potřebujeme spíše lidskost než pokrok.
 Spíše laskavost než schopnost.
 Bez těchto vlastností násilí zvítězí nad životem.
 Rozhlas a letadla nás měly přiblížit.
 Původně tyto vynálezy měly hlásat do světa
 lidskou dobrotu a bratrství mezi národy.
 Můj hlas nyní slyší miliony mužů,
 žen a dětí, kteří žijí v zoufalství,
 a jsou obětí systému, který stále
 uvězňuje a mučí nevinné lidi.
 Těm, kteří mně slyší já říkám: Nezoufejte!
 Naše dnešní neštěstí se zrodilo z chamtivosti,
 ze zahořklosti těch, kteří se bojí pokroku.
 Nenávist přejde, diktátoři zemřou
 a moc odebraná lidu, se lidu zase vrátí.
 Pokud lidstvo bude smrtelné, svoboda nezahyne.
 Vojáci! Neposlouchejte hrubce,
 kteří vámi pohrdají a utlačují vás,
 kteří vám diktují, co máte dělat, co si myslet a co cítít.
 Dělají z vás zvířata a potravu pro děla.
 Neustupujte těmto zrůdám
 s mechanickým srdcem a rozumem.
 Vy nejste ani stroje, ani zvířata, ale lidé
 s láskou ve vašich srdcích.
 A nikoli nenávistí! Jen zrůdy nenávidí.
 Vojáci, nebojujte za otrokářství, bojujte za svobodu.
 Svatý Lukáš napsal: "Království božské je mezi Vámi".
 Ne, v jednom z vás, ale ve všech lidech! Ve vás!
 Vy, lid, máte v rukou moc
 vytvářet stroje, vytvářet štěstí.
 Máte moc učinit tento život krásný a svobodný,
 udělat z něho úžasné dobrodružství.
 Ve jménu demokracie, použijme tuto moc,
 spojme se! Bojujme za nový svět,
 který dá všem práci,
 budoucnost mladým, zabezpečení starým.
 Surovci těmito sliby získali moc.
 Ale oni lhali! Nevyplnili žádný z jejich slibů.
 Diktátoři si naopak svobodně zotročují lid.
 Bojujme za splnění slibů!
 Bojujme za osvobození světa, za zrušení bariér mezi národy,
 za odstranění chamtivosti, nenávisti a nesnášenlivosti.
 Bojujme za rozumný svět,
 kde věda a pokrok nás přivedou ke štěstí.
 Vojáci! Ve jménu demokracie,
 spojme se!
 
x Výstřižek z filmu Diktátor (1940) s dojemným proslovem Charlie Chaplina. Zde obohaceno o další obrazovou koláž, která dává velmi aktuálnímu a nadčasovému sdělení nové významy. S českými titulky.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.