xVybraná videa
text k videu
Obžaloba Obamy z vysokých zločinů
Infowars.com uvádí: Připojte se k hnutí k obžalobě Obamy (z vysokých zločinů) Sepsané Sean Stonem INFOWARS 7. Dubna roku 2012, reprezentant Walter Jones ze Severní Karolíny představil Sněmovní rezoluci 107 Kongresu Spojených států

Rezoluce prohlašuje: S ohledem na to, že základnem republiky je ctění exkluzivního práva na vyhlašování války pod článkem I, sekcí 8, klauzulí 11 Ústavy: Budiž nyní rozhodnuto Sněmovnou reprezentantů (se souhlasem Senátu), že stanoviskem Kongresu je, že ve všech případech kromě probíhajícího nebo bezprostředního útoku na území Spojených států, je použití útočné vojenské síly prezidentem bez předchozí a jasné autorizace Kongresu porušením exluzivního práva Kongresu na vyhlašování války.

Pod článkem I, sekcí 8, klauzulí 11 Ústavy Jonesovým záměrem představení této rezoluce bylo vyjádřit stanovisko Kongresu, že použití útočných vojenských sil prezidentem, bez předcházející jasné autorizace udělené Kongresem je obžalovatelným vysokým zločinem a přečinem pod článkem 2 sekce 4 Ústavy.

Proč si prezident Barrack Obama zaslouží být obviněn z vysokých zločinů? Zde jsou 4 důvody: "Dělat málo nebo nedělat vůbec nic vyústí v ještě větší shodky rozpočtu," "ještě větší ztráty pracovních příležitostí, jestě větší ztráty příjmů.."

Důvod první: Obamova administrace ne jen přijala politiku bailoutů z roku 2008, jejíž finance nešli ani k majitelům domácností ani na ochranu daňových poplatníků, ale raději ke konsolidaci soukromých bank, z nichž mnoho bylo v Evropě. Neproběhla žádná investice smysluplného typu do fyzické ekonomiky, nekonala se žádná ochrana Američanů, namísto toho se vytvořil nelegální závazek na popud soukromých bankovních institucí k zavázání amerického lidu ke splácení dluhu, který američtí lidé nenahromadili. Biliony (10^12) dolarů které byly přislíbeny soukromému bankovnímu sektoru jsou garantovány movitostmi patřícími americkému lidu.

To vše dohromady reprezentuje naprosto jasné porušení principu všeobecného blahobytu obsaženého v preambuli Ústavy Spojených států. Také chci být jasný v tom, co dělat nebudeme. Spojené státy nepošlou pozemní jednotky do Libye. Pozemní jednotky Spojených států jsou podle hlášení na území Libye..

Důvod druhý: Obamova administrace provedla válku v Libyi, o které tvrdila, že ji neprovedla, s americkými silami, o kterých tvrdila, že nejsou zapojené, za účely svrhnutí a popravení hlavy suveréního státu který byl držen v zajetí povstaleckých sil financovaných a vojensky podporovaných Spojenými státy, Francií, Británií a dalšími členy NATO. Toto bylo vykonáno přesto, že Spojené státy nebyly ani napadeny a ani jim Libie napadnutím nevyhrožovala. Pouze Kongres, nikoliv prezident, má pod Ústavou autoritu k deklaraci války, ale Obamova administrace věří že tuto autoritu má.

Myslíte si, že můžete bez Kongresu zahájit bezletovou zónu v Syrii? Bez svolení Kongresu? Administrace nedávno asertovala, že její akce jsou nad zákony Spojených států, ve výměně mezi Obamovým ministrem obrany Leonem Pennettou a senátorem Jeffem Sessionsem o Obamovi.. Naším cílem by bylo vyhledat mezinárodní svolení a pak bychom přišli ke Kongresu a informovali vás a určili, jak k situaci nejlépe přistupovat, zda bychom chtěli či nechtěli získat svolení od Kongresu.

Myslím že toto jsou záležitosti které bychom měli probrat, až budeme rozhodovat o tom co udělat. Co jsem vás slyšel říct bylo: Budeme hledat mezinárodní souhlas, a přijdete a řeknete Kongresu, co může dělat. Obamova Administrace tím pádem nevěří v exklusivní právo Kongresu na deklaraci války, a v souladu s tím by měl být prezident obviněn z vysokých zločinů. Dovolte mu uvítat prvního ministra Camerona ve Spojených státech a v New Yorku.. Očividně, máme vyjímečně speciální vztahy.

Důvod třetí: Obamova administrace straní s imperiální mocností Velké Británie a to s hrdostí, v tom, co bylo nazváno "Speciálním vztahem". Skrz tento speciálni vztah, Spojené státy, jakožto důsledek nepravdivých informací advokovaných Tonym Blairem, prohlašujících, že Irák měl zbraně hromadného ničení, provedly preventivní válku proti Iráku v roce 2003. Preventivní válka byla ustanovena zločinem proti lidskosti Norimberským soudem v roce 1947. Ale nyní, 13. Dubna 2012, Barrak Obama a David Cameron prohlásili svůj záměr k odstranění syrijského režimu prezidenta Bashira al-Assada.

Režimu, který neukázal žádný záměr vyhrožování či útoku proti republice Spojených států. To ukazuje Obamův záměr v pokračování válečné politky, po jejíž vykonávání byli nacisté u Norimberku odsouzeni k smrti . Pokud prezident Obama zamýšlí financovat, zbrojit, nebo v jakékoli jiné formě vojensky podporovat rebelské fakce proti prezidentu Syrie, má z Ústavy povinost požádat Kongres k deklaraci války. Důvod čtvrtý: Prezident Obama nás jako zemi zavázal k politice nikdy nekončící války, včetně té na americké půdě.

31. Prosince 2011, Barrak Obama podepsal zákon -Akt autorizace národní obrany 2012- který zahrnuje úseky, které tvrdí, že Kongres potvrzuje autoritu prezidenta k použití všech nezbytných a přiměřených sil v souladu s Autorizací pro použití vojenské síly zahrnující autoritu Ozbrojených sil Spojených států k zadržení osob definovaných zákonem pod válečnými zákony. Když Kongres v zákonu definoval tyto osoby, vyjmul z nich občany Spojených států, nicméně tato změna byla zrušena Obamovou Administrací, která řekla Kongresu ať občany Spojených států z definice nevyjímá.

Důsledkem toho mohou být občané Spojených států zadržováni armádou Spojených států po neomezeně dlouhou dobu a bez spravedlivého a veřejného procesu. To umožňuje armádě Spojených států zatýkat a zadržovat, bez soudu, americké občany, pokud budou označeni za nepřátelské bojovníky. "Nulifikuje to Ústavu Spojených států v 4., 5. a 6. dodatku." "Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní, písemností a majetku" "nesmí být porušováno neoprávněnými prohlídkami a konfiskacemi" a že "Na každého občana," "který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého zločinu, musí být podána" "řádná žaloba ze strany velké poroty;" a že "V každém trestním procesu má obžalovaný právo na rychlé a" "veřejné přelíčení před nestrannou porotou."

Všechna tato práva byla opuštěna Spojenými státy pod prezidenstvím Barraka Obamy. Aby toho nebylo málo, prezident žádá svou zemi o důvěru, když říká, že nepoužije svoji výkonnou moc k zatýkání občanů Spojených států podle výše zmíněného zákona -NDAA 2012-, ačkoliv výkonná moc již dříve nařídila popravu amerického občana v listopadu roku 2011. Obamova administrace již zavraždila amerického občana Anwara al-Awlakiho, který nebyl nikdy souzen v nepřítomnosti, ale byl jednoduše uznán vinným tajným soudem, podle výkonné moci, která pak nařídila jeho zavraždění.

Vražda také zahrnovala jeho syna, 16ti letého chlapce, a rodinného přítele. Pokud bereme v úvahu prezidentovu ochotnost vraždit americké občany, jsme skutečně připraveni svěřit výkonné moci pravomoc na zadržení občanů Spojených států na neomezeně dlouhou dobu jen proto, že je někdo označí za "nepřátelské bojovníky"? Nezapomínejme, že naše Ústava slibuje soudní proces všem zločinům, kromě případů obžaloby z vysokých zločinů, a to před nestrannou porotou státu a obvodu, na jejichž území měl být trestný čin spáchán.

Nyní přišel čas, pokud se vzdáme naší republiky machinacím totalitního režimu, pro strach z vnějších hrozeb, terorismu, a dalších neforemných nepřátel, pak si nezasloužíme republiku, která nám byla dána našimi předky, a přislíbena pod podmínkou, že to bude republika lidu, řízená lidmi a pro lidi. Důsledkem toho, jako republika nám náležící, nejsme mi zodpovědní prezidentu a Kongressu, ale oni jsou zodpovědní nám.

A pokud by prezident měl opovážit diktátorské moci, bez ohledu na válečný stav, který může prohlašovat za přítomný, musí vždy reagovat na naše požadavky na ochranu amerických občanů od neautorizovaného ilegálního zadržování armádou, a měl by anulovat -Akt autorizace národní obrany 2012- Pokud tak neučiní, pak si zaslouží být okamžitě obviněn z vysokých zločinů.

Pokud ale nic neřekneme dnes, kde budeme zítra? Zeptejte se sami se co děláte v době této velké výzvy? Co děláte pro odemykání myslí? Go to infowars.com and prisonplanet.tv for the latest headlines and cutting edge information. Nejnovější informace a zpravodajství najdete na infowars.com a prisonplanet.tv (u nás reformy.cz) [Přeložily reformy.cz] PŘIPOJTE SE K ODPORU!

Rozvíjejte se, nebo zemřete
První atomová bomba byla shozena na vojenskou základu v Hirošimě Budeme ji používat i nadále, dokud zcela nezničíme moc Japonska.. --#--Russian--#-- Žádné viditelné stopy po ostrovu číslo 2 Zdá se, že všechny testovací budovy byly smeteny. Elugelab (ostrov) zcela zmizel. Není tam nic než chvění a něco co se zdá být.. Válka dneška nebo zítřka, pokud by vedla k jaderné válce, by nebyla jako žádná jiná válka v historii. Plná jaderná výměna, trvající méně než 60 minut, se zbraněmi které dnes existují, by mohla vyhladit více než 300 milionů Američanů, Evropanů a Rusů. Stejně tak jako nevyřčené miliony jinde. A přeživší, jak předseda Chruščov varoval komunistickou Čínu.. ..přeživší by záviděli mrtvým. Pokud by termojaderná bomba byla shozena na americké, ruské, nebo jakékoliv jiné město.. ..ať už by byla vypuštěna omylem nebo cíleně, šílencem či nepřítelem.. ..národem velkým nebo malým, z jakéhokoliv kouka světa..

..ta jedna bomba by mohla vypustit více destruktivní energie na obyvatele tohoto bezmocného města.. ..než všechny bomby shozené během druhé světové války. Dnes, téměř 50 let po tomto proslovu prezidenta Kennedyho, mračna termojaderné války stále plují nad našimi hlavami. Tváří v tvář kolapsu světového monetárního systému je tah Britského Impéria směrem k všeobecné válce plně na své cestě.

Od vraždy Kadáfího v Libyi, k naléhání na vojenský zásah do Syrie, k tlaku Izraele na útok proti Iránu, svět je tlačen na okraj všeobecné války. V době termojaderných zbraní, všeobecná válka znamená termojadernou válku. To neznamená jednoduše nepředstavitelné množství smrti a zkázy, ohrožuje to samotnou existenci našeho druhu. Ale tento současný, smrtelně nebezpečný stav věcí nikdy nemusel nastat..

Dovolte nám obrátit se na tu samou sílu technologie, která umožnila vznik naší velké průmyslové základny a která nám dala kvalitu života, kterou užíváme dnes. Co kdyby svobodní lidé mohli žít bezpečně s vědomím toho, že jejich bezpečnost nespoléhá na hrozbu okamžitého odvetného úderu Spojených států, která by měla odradit Sovětský útok, že bychom mohli napadnout a zničit strategické balistické rakety předtím, než dosáhnou naši zemi nebo zemi našich spojenců?

Vím, že je to nelehký technický úkol, takový, který by nemusel být dokončen před koncem století. Ale nestojí to za všechny investice, které budou potřebné k osvobození světa od hrozby jaderné války? Víme že ano! Vyzývám vědeckou komunitu naší země, ty, kteří nám dali jaderné zbraně, k tomu, aby obrátili své skvělé talenty k věci lidstva a světovému míru: aby nám dali prostředky, které učiní jaderné zbraně neúčinné a zastaralé.

Metoda, kterou musíme použít, se nazývá víceúrovňová strategická balistická obrana. První linií obrany jsou paprskové zbraně, které jsou navrženy ke zničení sovětských raket v okamžiku, kdy jsou vypuštěny. Strategická Obranná Iniciativa, navržená Lyndonem Larouchem a adaptovaná prezidentem Reganem byla na pokraji stání se realitou. Společný vesmírný systém balistické raketové obrany Spojených států a Sovětů využívající nové fyzikální principy, jako například částicové paprskové lasery Sovětů, a další ještě nevyvinuté technologie by učinili termojaderné zbraně zastaralé.

Ale SDI se nestalo skutečností. Ruka Britského Impéria zakročila aby zastavila rozvoj člověka. Skrz Britské loutky v Sovětské Unii, Yurije Andropova a Michaila Gorbačova spolu s Britskými loutkami uvnitř Spojených států byla za návrhem na SDI stažena roleta. A namísto bezprecedentního vědou taženého programu, nám byl dán Londýnský - Wall Streetský švindl. Švindl, který nyní dovedl celý transatlantický region planety do zdevastovaného stavu kolapsu fyzické ekonomiky.

Švindl, který nás dovedl na hranu termojaderné války. Je odhadováno, že 30 000 lidí pochodovalo Athénami ve čtvrtek, v druhé vlně protestů proti.. molotovovy koktejly, kanistry slzného plynu a kameny létají vzduchem. Kdyby bylo SDI adoptováno, nebyli bychom dnes v této situaci. Měli jsme pravdu, já měl pravdu, a ti, kteří nenaslouchali tomu, co jsem říkal, selhali. A byli selháními. A všechny věci které neudělali, které udělat měli, bylo tím, co umožnilo současnou existenci hrozby bezprostředního vyhynutí lidského druhu. Dnešní hrozba TERMO-JADERNÉHO VYHYNUTÍ Dnes ve světě existuje 20 000 termojaderných hlavic. Co kdyby byly použity?

Ničivé schopnosti Spojených států jsou typifikované našimi ponorkami třídy Ohio. Každá ponorka může nést až 24 nosičů třídy Trident (Trojzubec). Missiles that can travel at speed over 13 000 miles per hour, Nosiče, které mohou letět rychlostí přesahující 13 000 mil za hodinu, a mají schopnost zasáhnout cíle do vzdálenosti 7000 mil. Každý nosič je vybaven 4 až 8 termojadernými hlavicemi. Buď hlavicí W-76 se 100 kilotunovou náloží, nebo ničivější W-88 s náloží 475 kilotun.

Pro srovnání, Little Boy (malý chlapec), atomová bomba shozená na Hirošimu, měla nálož 14 kilotun a Fat Man (tlustý muž) shozen na Nagasaki měl nálož 23 kilotun. To byly atomové bomby. Dnes máme co do činění s termojadernými bombami. Každá z nich je 8x až 40x silnější než bomba svržená na Hirošimu.

Se 4 W-88 na každém Trident nosiči a s 24 nosiči na každé ponorce, a 14 ponorkami Spojených států, to je téměř 400 hlavic, každá s náloží 475 kilotun. Obrovská ničivá schopnost. V Rusku, jejich mezikontinentální balistický nosič, SS-27 má dosah 6500 mil and delivers a yield of 550 kilotons. a nese nálož odpovídající 550 kilotunám TNT. Or take Russia's SS-18, nicknamed SATAN, of which there are 6 known to exist,

Nebo si vezměme Ruskou SS-18, přezdívanou SATAN, o kterých víme že jich existuje alespoň 6, která má dosah 10 000 mil, a doručí jedinou hlavici s náloží 8000 kilotun. If SATAN was launched on New York City, the conflagration radius, Pokud by byl SATAN vypuštěn na New York, zápalný poloměr, uvnitř kterého všichni zemřou do 24 hodin, by byl přibližně 4 míle. V Číně mají svojí DF-5A, která může být vybavena buď jedinou hlavicí s náloží 4000 kilotun, nebo 4 až 6 nezávisle naváděných hlavic, každou s náloží 150 až 350 kilotun. Dosah této ICBM (Mezikontinetální balistické střely) je 8000 mil, což činí ze západního pobřeží Spojených států velmi snadný cíl.

Pokud by jsme měli vstoupit do světového termojaderného konfliktu, během několika minut bychom ukončili civilizaci tak jak ji známe. Velká města napříč světem by byla vymazána z mapy, miliardy by zemřely, a jak Kennedy citoval: Živí by záviděli mrtvým. Znamená to ale vyhynutí? Kromě smrti a zkázy na zemi, termojaderná válka má schopnost přetvořit klima na Zemi.

Stejně jako exploze velké sopky - například v roce 1815 Tamborská erupce v Indonésii, která zablokovala slunce a vytvořila rok bez léta. Stejně tak mohou exploze termojaderných zbraní zapříčinit globální změnu klimatu. Je odhadováno, že výměna pouhých 50ti náloží o síle Hirošimy, mezi Pakistánem a Indií, mnohem méně než 1% světového zbraňového arzenálu, pokud by byly svrženy na velká města, by vytvořila klimatickou změnu bezprecedentní v lidské historii.

5 000 000 tun černého uhlíkového dýmu by bylo vyzvednuto do horní troposféry, a pak, zahřány sluncem, by stouply ještě výš do stratosféry. Je odhadováno, že během 49 dní by se tento dým rozprostřel nad celou Zemí a zakryl by dost slunečního svitu na to, aby přivodil klima podobné malé době ledové. Pokud by svět vstoupil do světového konfliktu, s použitím jedné třetiny existujících jaderných zbraní, bylo by vyzvednuto tolik dýmu, že by byly sluneční paprsky zablokovány od dosažení zemského povrchu, což by způsobilo pokles teplot napříč světem pod bod mrazu na celé měsíce a zabilo vpodstatě veškeré foto-syntetické procesy a tím i život, který na nich závisí.

Zatímco částice síry vypuštěné vulkanickou explozí zůstávají ve vzduchu po dobu přibližně 2 let, dým z jaderného výbuchu by mohl zůstat ve vzduchu až 10 let. Na vrch veškeré té smrti a zkázy velkých měst ve světě, biosféra samotná, delikátní obal Země, jehož vývoj trval miliardy let aby se dostal do bodu, kdy může lidský život existovat, by byla zničena. Mluvíme tu o masovém vymíraní lidské rasy.

Ale to se nemusí stát. Jak se monetární impérium rozpadá, národy jako Rusko a Čína se opouštějí monetární ekonomiku, a dívají se na politiku vytváření fyzického bohatství skrz obří ekonomický rozvoj, pionýrují nové obzory arktického rozvoje a lidské kolonizace vesmíru. Rusko vyzvalo Spojené státy k zapojení se do výpravy za těmito novými obzory.

Nejen že Rusko navrhlo společný program na rozvinuří Beringova průlivu, ale také nabídlo Spojeným státům zpět principy SDI z 80tých let ve formě Strategické obrany Země. Zatím se ale Spojené státy rozhodly držet se svých fantazií Wall Streetu a Města Londýna (finanční čtvrť Londýna). Dnes, Spojené státy zůstavají naším nejdůležitějším spojencem..

Namísto přijmutí Ruské nabídky na společný ekonomický rozvoj, hrají Spojené státy roli obětního beránka pro bortící se Britské Impérium. Jak se Rusko a Čína odmítají podvolit tomuto systému impéria, Britské Impérium využívá arzenál Spojených států v pokusu zastrašit je do podrobení se. Je to právě toto střetnutí, mezi systémem impéria a bojem za lidský druh a jeho převzetí kontroly nad planetou, které nás táhne do války.

Pokud (legální cestou) odstraníme Barraka Obamu z Bílého Domu, odebereme arzenál Spojených států z kontroly Britského Impéria a převrátíme tak celou šachovnici. Odstraněním Barraka Obamy se otevře cesta pro kolaboraci mezi Spojenými státy, Ruskem a Čínou, a znovu bude vypuštěn pionýrský duch Ameriky, který dal světu chrám svobody a maják naděje.

Svět měl k válce blízko již dříve, ale nyní je člověk, který přežil všechny předchozí hrozby jeho existenci, vzal do svých smrtelných rukou moc vyhladit svůj druh sedmkrát za sebou. Dnes v noci tu stojím čelem k západu, a pohlížím na to, co kdysi bylo posledním novým obzorem. Od zemí které se táhnou tři tísíce mil za námi, pionýři se vzdali jejich bezpečí, jejich komfortu a někdy i svých životů, aby vybudovali náš nový Západ.

Nebyli zajatci vlastních pochyb, ani vězni svých cenových cedulek. Byli odhodláni učinit nový svět silným a svobodným - aby byl příkladem celému světu, aby překonal svoje nebezpečí a těžkosti, aby zdolal nepřátele kteří ho ohrožovali zevnitř i z vnějšku. Někteří by tvrdili, že všechny zápasy jsou zdolány, že všechny horizonty byly prozkoumány, všechny bitvy vítězně vybojovány, že už žádný nový Americký obzor není.

Ale já věřím, že nikdo v tomto shromáždění by s takovým sentimentem nesouhlasil, protože problémy nejsou všechny vyřešeny a bitvy nejsou všechny vyhrány a my tu dnes stojíme na hraně nového obzoru - obzoru 60tých let, obzoru neznámých příležitostí a nebezpečí, obzoru nenaplněných nadějí a nenaplněných hrozeb.

Nový obzor je tu, ať už ho hledáme či ne. Za tím obzorem jsou nezmapované oblasti vědy a vesmíru, nevyřešené problémy míru a války, nezdolané problémy ignorance a předsudků, nezodpovězené otázky chudoby a přebytku. Ale já věřím že doba vyžaduje představivost a odvahu a houževnatost. Vyzývám každého z vás, aby jste se stali pionýry v tomto novém obzoru. Moje volání je určeno těm mladým v srdci, bez ohledu na věk - těm s nebojácným duchem, bez ohledu na politickou stranu, všem kteří odpoví na duchovní volání: "Buďte silní a dobré odvahy; nebojte se, ani nebuďte zdrcení."

Máme na to sílu a vůli? Dokážeme se přenést věkem, ve kterém budeme svědky ne jen nových průlomů ve zbraních zkázy, ale také závodu o ovládnutí oblohy a deště, oceánu a přílivu, vzdálené strany vesmíru a vnitřku lidských myslí? To je otázka nového obzoru. To je volba, kterou náš národ musí učinit. Celé lidstvo čeká na naše rozhodnutí.

Celý svět se dívá, aby viděl, co učiníme. A my nesmíme selhat tuto důvěru. A nemůžeme se nepokusit. Nový obzor není seznamem slibů, je to seznam výzev. Odvolává se na naši hrdost, ne na náš pocit bezpečí. Vyžaduje představivost a odvahu a houževnatost. Pohleďte na to, čeho je lidský druh schopný. Jsme mocnou Zemskou silou.

Jak došlo k tomu, že termojaderná fůze byla zatím jen zaměstnána jako zbraň hromadného ničení, proč jsme ji nevyužili jako způsob pohonu pro lidský let na Mars? Proč jsme se nikdy nevrátili na Měsíc? Proč jsme se vzdali Kennedyho snů o novém obzoru?

Protože když Britské Impérium zavraždilo bratry Kennedyovy, podrobili jsme se pravidlům určeným oligarchií. Dnes stojíme na prahu nového obzoru. Ale abychom ho dosáhli, musíme zničit Oligarchický Princip. Nejen že nás drží zpátky, ale hrozí vyhlazením našeho druhu. Je to nyní, kdy se musíme rozhodnout vědecky se rozvíjet, nebo zemřít.
x Svět balancuje nad propastí, zatímco se ho někteří snaží strčit přes okraj. Špatná vizitka této civilizace...
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.