xVybraná videa
text k videu
Kdo byli Keltové? Odkud přišli? Čím je jejich kultura tak výlučná? Kolébkou Keltů je střední Evropa, kde byly odhaleny pozůstatky datující se od období 800 let před n. 1., v oblasti solných dolů a pohřebišť v okolí vesnice Hallstatt v Rakousku.

Dobytí a vyrabování proslulé Delfské věštírny v Řecku keltskými válečníky v roce 279 před Kristem chápal antický svět jako kulturní pohromu. Keltové byli pro antické historiky národem posedlým válkou, který holdoval boji se stejnou vášní jako dobrému jídlu či pití piva a s oblibou usekával hlavy svým nepřátelům a schovával si je jako trofeje. Při všech těchto hrůzách neopomněli tehdejší svědci připomenout i jeden malý detail, že totiž vůdce Keltů se v Delfách vysmíval sochám řeckých bohů, protože mu připadalo hodně podivné, že vypadají jako lidé. Pro tendejší vzdělance to musel být obzvláště zavrženíhodný projev barbara!

Francouzský badatel českého původu Václav kruta v knize Die Anfänge Europas (Universum der Kunst, München 1993, s. 11) využil tuto historickou epizodu k tomu, aby na ní dokumentoval jak velký rozdíl dělí keltské umění od antické kultury. Řecký umělec se snažil o co nejideálnější podobu lidské tváře. Keltský umělec tvář zachytil jako masku, která se více podobá ornamentu odvozenému z divoké přírodní vegetace: touto metamorfózou ztělesňoval neustálé prolínání světa lidí a světa přírody. Podobnému záměru nejlépe vyhovovala díla spíše komornější a dekorativní, mající blíže k práci zlatníků a uměleckých kovářů. Mimochodem svět středověku v tomto ohledu přímo navázal na Kelty. Ve slavném Evangeliáři z Kells (Dublin), vzniklém kolem roku 800, najdeme fascinující svět keltských ornamentů i dekorativně stylizovaných lidských postav a zvířat, který zdobí všech 680 stránek vzácného rukopisu.

V roce 1857 došlo k objevení starověkých artefaktů na břehu a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuchâtelské_jezero" target="_new">jezera Neuchâtel ve Švýcarsku. Keltská kultura se rozprostírala na rozsáhlém území od Anatolie k Iberskému poloostrovu, od Středozemního po Severní moře. Po roce 400 před n. 1. vyrazily keltské kmeny přes Alpy a zaútočily na Řím a Delfy. Musely se postavit Římskému impériu a úpadek keltských národů byl započat.

Keltské chápání jejich vlastního světa, podoba jejich božstev, jejich kněží, lidské oběti, posvátné háje a přírodní chrámy, to vše jsou atributy spojené s keltským náboženstvím. Mnoho ze svátků slavených v západní civilizaci a láska k poezii, ke slovu a hudbě je to, co spojuje keltské národy s jejich potomky.

V době zániku Římského impéria se vynořují nové cizí kultury Sasů, Anglů a Franků. Tyto národy se stávají nepřáteli Keltů. Artušovi se podařilo postup Anglo-Sasů odrazit. Schopnost přežití keltského náboženství ve spojení s prezentací křesťanské víry, zrodila některé z největších misionářů katolického křesťanství.

Roku 1066 přišli Normané. Keltové byli vystaveni feudálnímu systému a nastaly změny ve vlastnictví půdy a v zákonech. Básnickým převyprávěním starých keltských legend vznikají literární díla evropského starověku (např. o králi Artušovi). Od 11.stol. byli keltské národy pohlcovány Anglií a Francií. Roku 1801 bylo Irsko začleněno do Spojeného království.

Termín "Kelt" se poprvé objevil v roce 1707, kdy došlo ke sjednocení Skotska s Anglií. Kdekoli, kde se Keltové usadili, vždy byli vystavováni dvěma konfliktním silám, a to být absorbování, nebo si za krvavých obětí podržet vlastní identitu. Budoucnost Keltů se odehrává v záhadném světě, jako jsou oni sami.

Cymru am Byth Ať žije Wales
Hornatá krajina Walesu se skalnatým divoce vyhlížejícím pobřežím není hitem v žebříčku návštěvnosti. Zůstává poněkud zastrčena mezi notoricky známé Skotsko a Irsko. Přitom Wales je dnes mnohem svébytnějším krajem než tyto země, kde stále více než 20 procent obyvatel mluví pouze velšsky. Dodnes se ostře vymezuje proti Anglii a Angličanům.

Češi o Velšanech vědí obvykle jen to, že jsou to Keltové. Velšané ale pouze převzali keltskou kulturu, s Kelty nemají nic společného. To dokazují vědecké studie, které jako nejpříbuznější národy Velšanů označily Basky a jakýsi izolovaný kmen žijící na Sibiři.

Minulost a současnost Walesu lze svým způsobem přirovnat i k našim dějinám. Velšané po celá staletí vytrvale bojovali s poangličťováním jako Češi s germanizací. Kupodivu nejhorší situace nastala až po počátku 20. století, kdy se na školách vyučovalo pouze anglicky. Žáci měli zakázáno užívat svůj rodný jazyk, a to i o přestávkách. Pokud byli chyceni „při velštině“, strávili celý zbytek dne v kládě /!/. Když tito žáci měli vlastní děti, raději je rovnou vychovávali v angličtině, aby jim nekomplikovali život.

Tak se stalo, že po druhé světové válce začala velština rychle mizet a v 60. letech hrozilo, že bude jako živý jazyk vymýcena. Pak se situace naštěstí obrátila, velština se stala vyučovacím jazykem a jejích uživatelů začalo rapidně přibývat na dnešních zhruba 22 procent populace. Angličané /Sasové!/, kteří se dnes do Walesu houfně stěhují /vykupují zde nemovitosti, které jsou levnější a zřejmě mají svůj půvab, také je tady moře a klid/ a jejichž děti se ve škole musí povinně učit velšsky…/patří jim to!/ Stejně tak jednání městských zastupitelstev atd. se odehrávají v místní řeči, zastupitelé anglických přistěhovalců se musí přizpůsobit.

Napětí je mezi Velšany a Angličany /Sasy!/ dodnes. Velšané neradi vidí, že Angličané hromadně infiltrují lukrativní místa Walesu. Například ostrov Anglessey. Nádherné skály, výhledy na moře, občas palmy. A kolonie domků, většinou obsazených Angličany, kteří zde tráví podzim svého života. Pro mladé zde není práce, takže své domky prodávají pod cenou těm, kdo mají peníze… tedy Angličanům.
x Britský dokumentární seriál s českým dabingem. V roce 1991 se v italských Benátkách uskutečnila za kurátorství Václava Kruty velká mezinárodní výstava o Keltech a jejich fascinující kultuře, která rozpoutala celosvětový zájem o tuto úžasnou a stále ještě hodně záhadnou starověkou civilizaci. Na obálce katalogu i na plakátech se tehdy objevila vzácná památka pocházející z Brna - Maloměřic, cenné bronzové kování s maskovitým motivem, a také další exponáty na výstavě dokládaly mimořádnou úroveň keltské společnosti žijící kdysi na našem území. Nové renomé Keltů, kteří dali naší zemi název Bohemia vedlo k natočeni jednoho z nejúžasnějších historických a archeologických seriálů, který byl kdy o Keltech natočen.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.