xVybraná videa
x Záhadní a bohatí templářští rytíři téměř 200 let chránili poutníky ve Svaté zemi, podíleli se na křižáckých výpravách, čile obchodovali a upevňovali moc i bohatství. Jaké skrývali tajemství? Proč je roku 1307 církev zavrhla jako kacíře?

Dokument z fascinujícího cyklu Utajená bible. ... Spirituální a málo známé souvislosti řádu templářů, který byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Bezprostředním důvodem bylo patrně napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, kdy jich bylo 300 zabito a 60 zajato muslimskými útočníky... Řád byl zrušen v roce 1312 jako nepotřebný, k čemuž bylo využito nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven.
Související odkaz
Křižácké výpravy
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.