xVybraná videa
text k videu
Venezuela mění ústavu
Venezuela sa umiestňuje na úroveň európskych demokracii. Venezuela... riadi a spravuje ľud Vo Venezuele spolu účasť občanov pri rohodovani, zakotvuje Bolivarska ústava ako základ demokracie Za 10 rokov... od roku 1998 sa konalo 14 všeľudových volieb.

Za tento čas, popularita Huga Chaveza neprestala rast a pri všeľudových hlasovaniach dosahovala vysoké čísla z niečo viac ako 56% pri volebnom víťazstve v roku 1998 postúpila na 59.1% pri ratifikačnom referende v roku 2004 Až na 63,4% pri znovuzvolení v roku 2006 Regionálne a lokálne organizácie a sily podporujúce Chaveza začínali, s jedným primátorským postom v roku 1998 v roku 2000 dosiahli už 114 primátorských postov a v roku 2004 získali 226 primátorských miest a rok 2008 zavŕšili ziskom 264 primátorov.

Je až neuveriteľné, akú ľudovú podporu ma Vrchný veliteľ a prezident Chavez Venezuelská ústava taktiež umožňuje Venezuelčanom odvolať akýkoľvek prijatý zákon, alebo výsledok volieb cestou REFERENDA Taktiež majú moc, navrhovať, alebo upravovať zákony pomocou konzultácii formou zvrchovanou. Dnes, Venezuelčania navrhujú zmeniť svoju ústavu, aby umožňovala znovuzvolenie prezidenta republiky koľkokrát to oni považujú za oprávnené. Voľby predstaviteľov štátu bez obmedzení, existujú v mnohých krajinách sveta.

Iba v Európe 17 krajín ktorým nikto nespochybňuje ich demokraciu ma vo svojich ústavách ukotvene, pravo znovuzvolenia svojich prezidentov, alebo premiérov.

Pozrime sa... CYPRUS Republika. Systém prezidentsky. Výkonná moc: Prezident Ústava z roku 1960 stanovuje, že prezident je volený vo všeobecných voľbách na dobu 5 rokov Je možné kontinuálne znovuzvolenie.

Poďme do GRECKA Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1975 ustanovuje parlamentne voľby každé 4 roky. Premiér je volený parlamentom, bez limitu znovuzvolenia.

Poďme do TALIANSKA Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1948 bola zmenená v roku 2003 ustanovuje priame voľby parlamentu vo všeobecných voľbách ktorý volí premiéra a vyberá prezidenta na dobu 7 rokov V oboch prípadoch je možné znovuzvolenie bez obmedzení.

SLOVINSKO Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Prezident So zmenami v roku 2006, ústava z roku 1991 stanovuje, že prezident je volený v ľudovom hlasovaní na dobu 5 rokov. Premiér je volený parlamentom Ani v jednom prípade neje stanovený žiadny limit.

Poďme teraz na SLOVENSKO Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1992, zmenená v roku 2001 stanovuje, že premiér je menovaný parlamentom ktorého voľby sa realizujú každé 4 roky Neje žiadne obmedzenie na znovuzvolenie hlavy vlády.

Poďme takto do SVEDSKA Dedičná konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Švédsky parlament každé 4 roky menuje premiéra V ústave neexistuje žiadne obmedzenie znovuzvolenia.

Poďme do ESTONSKA Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1992 ustanovuje, že premiér je volený parlamentom každé 4 roky Neuvádza sa žiadne obmedzenie pre znovuzvolenie.

LOTYSSKO Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Prezident Jedna z najstarších ústav v Európe ustanovuje, že prezident, aj premiér sú volený parlamentom každé 4 roky. Bez obmedzení znovuzvolenia.

DANSKO Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Dánska kráľovná menuje premiéra a jeho kabinet, podľa zlozenia strán v parlamente. Neuvádzajú sa obmedzenia pre znovuzvolenie premiéra.

NEMECKO Federatívna Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Federálny kancelár Kancelár je volený parlamentom na dobu 4 rokov. Môže byt znovuzvolený kontinuálne.

HOLANDSKO Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1815 stanovuje, že parlament volí premiéra zo svojich radov, bez obmedzení znovuzvolenia.

Teraz poďme do BELGICKA Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1994, stanovuje, že premiér je menovaný kráľom. na obdobie 4 rokov bez obmedzení znovuzvolenia.

LUXEMBURSKO Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Veľký vojvoda ma doživotnú moc Veľký vojvoda menuje premiéra a jeho výkonný kabinet Tak je to uvedené v ústave z roku 1968, upravenej v roku 1999 Nie je obmedzene znovuzvolenie.

Teraz pokračujeme do BRITSKEHO KRALOVSTVA Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Premiér Premiér je volený väčšinou v parlamente Neexistuje ústavné obmedzenie v pocte rokov trvania mandátu.

IRSKO Republika. Systém parlamentný. Výkonná moc: Premiér Premiér je volený Dail Eireann Môže byt znovuzvolený kontinuálne.

Na Iberijskom polo ostrove poďme do SPANIELSKA Konštitučná monarchia. Výkonná moc: Prezident vlády Ústava z roku 1978 stanovuje, že Prezident vlády je volený spodnou komorou parlamentu každé 4 roky. Je uvedený do úradu a následné skladá prísahu pred kráľom.

PORTUGALSKO Republika. Systém prezidento parlamentný. Výkonná moc: Premiér Ústava z roku 1976 ustanovuje, že premiér je volený zo zákona Jeho mandad sa obnovuje každé 4 roky. Neexistuje ústavné obmedzenie vyberú premiéra.

Dnes, vo Venezuele nie sú škrupule dvoch strán ani skupiny s ekonomickou mocou ani impéria, ktoré by presadzovali svoju vôľu Venezuelská demokracia, sú Venezuelčania jeden ako druhy, hlas za hlasom môžu niečo rozhodnúť Konkrétne sa navrhuje zmena v článku 230 článku 192 článku 174 článku 162 a článku 160. Zmena ústavy v svojej základnej charakteristike, dáva plne do rúk ľudu, suverenitu rozhodovať pri ľudových voľbách.

Zmena ústavy prehlbuje priamu aj zastupiteľskú formu demokracie Dáva obyvateľom možnosť zvoliť, alebo odvolať svojho prezidenta koľkokrát si budú priať Cela Venezuela podpisuje, že volí plne v súlade s demokraciou A tato krajina, oslobodená Simonom Bolivarom píše stránky svojich dejín a kontinentu... v rámci sociálnej spravodlivosti, rovnosti a slobody. So zmenou ústavy, Venezuela viac nekladie obmedzenia vôle ľudu. Pretože vo Venezuel, riadi a rozhoduje ľud.
x Kontroverzní dokument irské televizní stanice RTE a britské BBC. Hugo Chavez venezuelský president, zvolený roku 1998, je nevypočitatelným lidovým hrdinou, milovaným převážně dělnickou třídou. Je donkichotským oponentem stávající struktury státu a rozvržení síly, jejíž zastánci by ho nejraději sesadili. 11.dubna 2002 v den, kdy byl president násilně svržen - byly na místě dva nezávislé filmové štáby. Byly přítomny také o 48 hodin později, kdy byl presidentovi za pozoruhodných okolností úřad vrácen. Tyto filmové nahrávky jsou pravděpodobně nejkratším živým záznamem takového státního převratu. Je to unikátní svědectví o politické síle jednoho státu.

historicko politický dokument z r. 2004 o vzniku revolučního hnutí ve Venezuele. Nepokoje v roce 1989 přerostly v revoluci a nakonec přivedly Hugo Chaveze k moci. V dokumentu uvidíte i další záběry, ilustrující nálady a potenciály této jihoamerické země, která si zvolila vlastní cestu. Film byl představen na Globians Film Festival 2005.
Související odkaz
Válka protidemokracii Venezuela
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.