Tvrdá cesta porno herectvíTvrdá cesta porno herectví
dokument o porno castingu.
Mezinárodní hudební festivalMezinárodní hudební festival
Ohlédnutí za jubilejním 20. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov je kulturní akcí s devatenáctiletou tradicí a zároveň nejdelší letní hudební přehlídkou v České republice. Je i největší kulturní událostí Jihočeského kraje a nabízí široké spektrum hudby od 15. století až po 21. století. Je žánrově zaměřen na klasickou hudbu, jazz, folk, folklór, muzikály i operu a představuje významné tuzemské a zahraniční umělce. Festival už tradične probíhá v atraktivních a zajímavých prostorách Českého Krumlova a jeho okolí (náměstí Svornosti, Pivovarská zahrada, klášterní kostel Zlatá Koruna, Vyšší Brod a jiné) a zejména v unikátních prostorách Státního hradu a zámku Český Krumlov (Maškarní sál, II. zámecké nádvoří, Zámecká jízdárna, Jižní terasy zámku, Letní zámecká jízdárna, Otáčivé hlediště apod.). Největším lákadlem letošního jubilejního 20. ročníku bylo zcela jistě vystoupení světového tenoristy Plácida Dominga. Režie P. Jančárek
Ztracené světyZtracené světy
Stonhenge a hrad skutečného hraběte Drákuly, letadlo bratří Wrightů a Titanic, Atlantida a Palenque, dále pak i budovy spojené se známými jmény, jako je Ivan Hrozný, dr. Jekyll a Mr. Hyde, Jindřich VIII., Hitler, Stalin nebo Al Capone Đ všechny jsou lidským dílem, lidské dílo však podléhá zubu času. Krajina dodnes uchovává jejich ruiny, stopy a pozůstatky, zatímco historiografie vzpomínky na ně a záznamy dávných kronikářů. Jestlipak by na základě toho všeho mohly být tyto stavby znovu vzkříšeny? Tvůrci našeho monumentálního seriálu (má více než 30 dílů) se o to pro každý případ pokusili. Dokumentární / Historický seriál, Velká Británie, česky.
Jak na nás všechny dohlížejí stroje láskyplné milosti Jak na nás všechny dohlížejí stroje láskyplné milosti
Nový seriál televize BBC od Adama Curtise, který dává mnoho námětů k přemýšlení. První epizoda, která je tu rozdělena na 5 částí, pojednává například o tom, jak na základě teorie o rovnováze ekosystému elitní think-tank Římský klub došel k závěru, že na začátku 20. století dojde k celosvětovému ekologickému kolapsu. teze o povaze ekosystému (tedy že "ekosystém" není dynamický systém; příroda se vyvíjí chaoticky) - mají samy o sobě závažné implikace. Adam Curtis v seriálu taky mistrně načrtl intelektuální historii posledního staletí Đ nebo řeklbych spíš její temnou stránku. Curtis, jak známo, se věnoval i dopadům myšlenek Freuda  a neokonzervativců. Curtisovi jde o to ukázat, jak tyto (zřejmě chybné)  představy o "ekosystému", lidské přirozenosti atd. ovlivňují a formují naší společnost.
Bitva o stromyBitva o stromy
Jde o komplexní bitvu, která se bojuje na mnoha frontách - na firemních prezentacích, v legislativě, na ulicích a v lese. Zbraně jsou používány v rozmezí od milionových public relations kampaní až po klidné projevy občanské neposlušnosti.

V sázce jsou poslední stánky původního pobřežního lesa Britské Kolumbie, které jsou káceny každý rok stále víc a víc. Brzy budou navždy pryč. Vojáci této bitvy jsou běžní občané, vědci, lesní dělníci, ekologové, a domorodci, kteří jsou svědky likvidace našich veřejných lesů a spolu s nimi i způsobu života. Tento důležitý film zkoumá bitevní strategie obou stran, a nabízí některé praktické řešení, která dávají do souvislosti ekonomické potřeby se zachováním starých lesů. Pokud je bitva o stromy ztracena - a všechny staré stromy budou vykáceny - pak tiché holé kopce budou památníkem vítězství firemních zájmů nad veřejností a přírodou.
Ženy na přelomu tisíciletí Ženy na přelomu tisíciletí
Časosběrný projekt o někdejších absolventkách zdravotní školy. Režisérka Helena Třeštíková ještě v osmdesátých letech sledovala několik studentek zdravotní školy. Ačkoliv v průběhu let devadesátých pracovala na dalších projektech, ke "svým" sestřičkám se neustále vracela. V rámci cyklu Ženy na přelomu tisíciletí se rozhodla tuto práci ukončit a výsledkem je nesmírně bohatý materiál, z něhož jsou patrné nejen vizuální proměny dívek a žen, ale podařilo se na něj zachytit i proměnu jejich náhledů na svět a dokonce i jejich vnitřního světa. Zatímco jedna u zdravotnictví zůstala, druhá se vrhla na podnikání, třetí zkouší jít cestou umělecké kariéry. České znění.
Ježíš je normální!Ježíš je normální!
Dokumentární film, který klade otázky související s tématem víry, manipulace a výchovy dětí v kontroverzních křesťanských skupinách. Režisérka fimu, Tereza Nvotová režisérka filmu Take it Jeasy! jako malé dítě chodila do bilingvální "Školy budoucnosti". Učila se jak promlouvat s bohem, zpěvu a správnému chování. Dnes s odstupem času vzpomíná spolu se svými kantory jaké to tenkrát vůbec bylo očima dospělého. Kde je svoboda a kde začíná manipulace lidí - na to se snaží Tereza nalézt odpovědi.

Byla tam vychovávána americkými misionáři, kteří patřili do charismatického křesťanského Hnutí víry. Děti se v této škole kromě angličtiny učily uzdravovat, mluvit s Ježíšem, zpívat s rukama nahoře a patřit do elity "vítězů" nad ďáblem. Když Tereza po deseti letech procházela prostranstvím u pražského metra Anděl, někdo na ni znenadání začal křičet, že ji Ježíš miluje. Byli to členové církve "Triumfální centrum víry" uprostřed své pouliční evangelizace. Tereza se tehdy zarazila, vzpomněla si na své dětství a na příští shromáždění církve se zašla podívat.Po dvou letech sledování této skupiny vznikl film. Potkáme v něm Tereziny bývalé spolužáky ze "Školy budoucnosti" s jejich třídním učitelem a dozvíme se, jak na své dětství pohlíží dnes. Zároveň budeme mít šanci shlédnout unikátní záběry zevnitř kontroverzního křesťanského společenství. Kromě dospělých se setkáme i s dětmi členů církve a absolvujeme s nimi "dětskou konferenci", kterou "navštívil Ježíš."Dokument si neklade za cíl odpovídat na složité otázky víry. Chce otevřít dveře diskusi, kde končí hranice svobody a začíná manipulace.
U mne doma: ČínaU mne doma: Čína
Čína v posledních dvaceti letech doslova exploduje. Zažívá obrovský stavební boom, ve kterém starý svět prohrává s tím moderním. Už dávno neplatí, že budovy v Pekingu nesmějí svou výškou přesahovat střechy paláce v Zakázaném městě. Starobylé centrum metropole mizí před očima, zatímco výškové budovy odvážně rostou stále výš. Prostorné a vzdušné byty na prestižních adresách se stávají jedním ze symbolů úspěchu novodobé čínské střední třídy, a tak se Peking i Šanghaj rychle mění v dynamická velkoměsta. Na druhé straně čínský venkov si dál uchovává svou tvář a jeho obyvatelé své domy dál stavějí po vzoru předchozích generací. Jak bydlí čínská etnika? Jak se lidé naučili žít s nezkrotnou Žlutou řekou? Kam Číňané schovali výkladní skříň své moderní architektury? A proč zrovna architektura v Hongkongu respektuje pravidla harmonického bydlení Feng-Shui? Nejenom to vám prozradí francouzský cestovatel Roland Theron.
Charles Darwin a strom životaCharles Darwin a strom života
Sir David Attenborough, popularizátor vědy známý a oblíbený na celém světě, je jistě tou pravou osobou, která televizním divákům může přesvědčivým způsobem přiblížit teorii Charlese Darwina. Jeho jedinečné myšlenky zásadně změnily způsob, jakým se většina lidstva dívá na svět. Díky nim jsme pochopili, proč existuje tolik různých druhů a jak se rozšířily po celé Zemi. Díky nim můžeme předvídat důsledky zasahování do přirozených společenstev přírody. A díky nim jsme také pochopili, že lidé nestojí stranou přírodního světa. Jako ostatní živí tvorové jsme i my jeho součástí a náš život se odehrává podle jeho pravidel a zákonitostí. České znění.
Britské impérium v barvěBritské impérium v barvě
Moderní historie Velké Británie je i přes příslovečnou konzervativnost této země plná zvratů, střetů a tahanic. A víme o nich mnohé, protože jen málo z těchto konfliktů či událostí kolem nich se obešlo bez svědků... a jejich kamer. Díky tomu si nyní i s odstupem stovky let můžeme vychutnat záběry z vojenských přehlídek, jež se konaly v roce 1906 v Londýně, o sedm let později v indickém Dilí či v Paříži roku 1919. Stejně tak ale lze zabrousit do mnohem bližší minulosti Đ například do období suezské krize či do bývalé koloniální Afriky, již si po odchodu Britů rozebrali více či méně děsiví diktátoři. Stejně působivé jsou obrázky z korunovace Alžběty II. či reportáže z poválečného Albionu, soustřeďující se na příchod nových Angličanů z Indie a dalších bývalých držav Commonwealthu... České znění.
Dračí setbaDračí setba
Hodinový časosběrný dokument, který mapuje období tzv. "transformace" v ČR, natáčela režisérka Kristina Vlachová deset let. Film zachycuje soud s velitelem bývalého komunistického lágru VOJNA u Příbrami v lokalitě známých uranových dolů. Velitel Jaroslav Duba, jenž v tomto prostředí v 50. letech prokazatelně páchal zločiny proti lidskosti, sice předstoupil před soud, ale nakonec - po mnoha letech soudního jednání - odsouzen nebyl. Kameře se sice vyhnul, ale další bývalí "bachaři" na kameru hovořili celkem bez skrupulí... V r. 2004 byl na místě lágru VOJNA slavnostně otevřen skanzen totality. Tento časosběrný dokument s mnoha vzácnými záběry z Národního filmového archivu, Krátkého filmu Praha a.s. a České televize autorka věnovala památce ing. Jána Langoše - zakladatele Ústavu pamäti národa v Bratislavě. České znění.
Milan MachovecMilan Machovec
Filosof Milan Machovec je svého druhu hvězda, táhnou se za ním houfy mladých lidí, dívek především. Dvakrát týdně přednáší filosofii před nabitou posluchárnou na FF UK. Poslední vydání jeho knihy Filosofie tváří v tvář zániku má obálku jako levná detektivka. Z pultů zmizela tak rychle, že se teď připravuje její dotisk. Machovec pochází z jižních Čech, vystudoval po válce, vstoupil do KSČ, od padesátých let přednášel, v roce 1968 se stal profesorem, v roce 1970 musel školu opustit. Za normalizace patřil k zakladatelům bytové univerzity, byl signatářem Charty 77. Filosofii tváří v tvář zániku napsal v roce 1983 a toto dílo jej proslavilo hlavně odmítnutím konzumního světa, důrazem na ekologii, zodpovědnost, snahou o odhalení toho, proč se lidstvo chová sebezničujícím způsobem, a především důrazným voláním po nové roli žen v moderní společnosti. Machovec sám sebe považuje za feministu. Každopádně je rozpornou postavou, bez ohledu na věk je jedním z geniálních chuligánů, kteří svými provokativními názory posouvají svět. České znění.
Architektura za socialismuArchitektura za socialismu
Obsahuje střihové dokumenty k aktuálním i nadčasovým tématům. Vychází z Československých filmových týdeníků z let 1945 - 1989 a z archivu zpravodajství České televize. Architektura za socialismu. Šeď panelových sídlišť byla typická pro architekturu od šedesátých let minulého století, stavby s napady a fantazií byly výjimkou.
Architekturu za socialismu reprezentovaly především typické hranaté paneláky. Byly budovány podle jednotných norem a měly unifikovaný vzhled. Architekti dostali jen omezenou příležitost uplatnit svou invenci například při výstavbě hotelů, určených především pro cizince. Přesto vzniklo i několik zajímavých staveb, které získaly i mezinárodní uznání, jako byla televizní věž na Ještědu. České znění.
Petržalka identityPetržalka identity
Krátkometrážní dokumentární film Identity Petržalky (2010) navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou Juraj Chlpík nainstaloval v srpnu 2006 na bratislavský Nový most. V projektu vznikla i kniha s 36 portréty. Film zachycuje život petržalčanov a jejich pohled na tento fenomén architektury.
Možná si myslíte, co na té Petržalke lidé vidí. Je to jen kupa betonových kvádrů bez života? Její obyvatelé ale i historici či vědci v tomto psyhologicko-historicko-vědeckém dokumentu zajímavých způsobem přinášejí informace od úplné historie Petržalky, jak se vyvíjela, jakým způsobem se z vesničky stala betonová džungle, co k tomu přispělo, jaké byly návrhy na tvář Petržalky, o tom co si o Petržalce mysleli tehdy a i dnes a zároveň se v tomto dokumentu pokusíme definovat život v Petržalce a budeme se zabývat o tom kdo vlastně Petržalčan je. Setkáme se s různými názory obyčejných obyvatel bytovek, ale i seriózním konfrontace fundovanejších lidí.
Dokument je točený velmi zajímavých způsobem aby donutil posluchače zamyslet se nad Petržalkou a na základě různých faktů a názorů si utvořil o ní vlastní názor. Slovenské znění.
Taklamakanské mumieTaklamakanské mumie
O vyspělé civilizaci staré Číny máme dostatek informací. Co ale víme o rozlehlé oblasti západně od Velké čínské zdi? Vykopávky z posledních let odhalily v poušti Taklamakan stopy obdivuhodné civilizace, která existovala na okraji čínského císařství v době před 2500 lety.
Svobodní Zednáři a ztracený symbolSvobodní Zednáři a ztracený symbol
Kompas. Úhelník a kružítko. Vševidoucí oko. Symboly, tajemství, šifry. Svobodní zednáři lákají pozornost už více než tři stovky let. Byly jim přisuzovány nejrůznější konspirace, terorismus, dokonce i snaha chopit se vlády nad světem. A proč? Hlavně proto, že o nich většinová společnost vlastně stále nic neví. Mluvit o svobodných zednářích je opravdu nesnadné, jedná se totiž o striktně uzavřené sdružení lidí, jehož soudržnost se opírá mimo jiné právě o mlčenlivost jednotlivých členů. Původ zednářství je odvozován od středověkých cechů stavitelů chrámů, kteří ve svých dobách požívali značných výsad. Zároveň ale existuje domněnka, že by se mohlo jednat o esoterické pokračovatele zaniklého templářského řádu. Tak nebo tak, ve svých stanovách hlásají naplňování ideálů dobra, tolerance a spravedlnosti. Že by právě tohle byl důvod, proč jim šlo tolik režimů a institucí po krku? Kdo ví… České znění.
Zabijte je všechnyZabijte je všechny
Podtitul: Americké Válečné Zločiny V Koreji. Masakr v No Gun Ri během války v Koreji patří mezi největší zvěrstva spáchaná americkými vojáky na civilistech ve 20. století, přestože svého času nebyla událost zveřejněna. Nyní ve spolupráci s držitelem Pulitzerovy ceny spisovatelem Charlesem Hanleym a s pomocí vysoce postavených členů americké armády, toto přelomové pátrání odhaluje skutečnou pravdu o masakru a odkrývá mnohem závažnější příběh o americké brutalitě a kamufláži. České znění.
Göringův poslední bojGöringův poslední boj
Druhý muž nacistického režimu se v Norimberském procesu marně pokoušel vyhnout trestu. Německý dokumentární film. České znění.
Nemocnice na konci světaNemocnice na konci světa
V roce 2006, rok po ničivém zemětřesení v Pákistánu, koupila humanitární organizace Hand for Help díky českým dárcům stavebnicovou budovu nemocnice v hodnotě 7 milionů korun. Ale k tomu, aby začala v západním podhůří Himaláje léčit, byla ještě dlouhá cesta. Těžkého úkolu se ujali Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil. Dvojice českých horolezců se nenechala znechutit zatvrzelou pákistánskou byrokracií a nemocnici nakonec vdechla život v malé vysokohorské vesnici Arandu, kde podmínky pro život v mnohém připomínají středověk. České znění. Více informací najdete na Česká nemocnice v Baltistánu kde ji také můžete podpořit svým darem.
Rodinné křižovatky Rodinné křižovatky
Ateliér Nostalgie - Paměť v obrazech z dokumentárního cyklu o rodinných vztazích. České znění.
H. R. Giger odhalen H. R. Giger odhalen
Vítejte ve světě zvaném H. R. Giger. Nechte se unést bizarními krajinami do světa biomechanoidů a vetřelců, erotomechanických konstrukcí a ďábelských nestvůr, ve kterém ztratíte pojem o čase a prostoru. Čekají vás dvě hodiny unikátních záběrů ze soukromí švýcarského surrealistického výtvarníka a světa jim vytvořeným, digitálně zpracované a rozpohybované koláže obrazů ze všech důležitých období jeho tvorby, doprovázené psychedelickou hudbou a řadou zajímavých textových a fotografických příspěvků z jeho nejbližšího okolí.
Johannes KeplerJohannes Kepler
Slavný německý matematik, astronom a také astrolog. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderní astronomie a jeho působení, tedy nejvýznamnější část jeho práce, je spojena právě s naší zemí - s Prahou Rudolfa II., ale i s dobou následující. Udržoval korespondenci s G. Galileiem, jehož velmi obdivoval, a znal i dílo Koperníkovo. Byl také vynálezcem jednoho z typů dalekohledů, zajímal se totiž i o optiku. Třídílný pořad z cyklu Dvaasedmdesát jmen české historie.
Krav MagaKrav Maga
Krav Maga (hebrejsky קרב מגע, boj zblízka / spojit se s bojem) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (IOS), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav Maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav Maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt.

Krav Maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobraných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Celý systém je zpracován do tří proudů - pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře. (zdroj wikipedie)
dokument z cyklu Human Weapon
Vůdci a jejich voličiVůdci a jejich voliči
S nejvýznamnějšími představiteli politických stran v Česku tehdy strávil jeden horečný den. Film dává nahlédnout do soukromí politiků, je konfrontací názorů a postojů v době, kdy se teprve ucházeli o přízeň voličů.
Odsouzeni ke spolužití v dobrémOdsouzeni ke spolužití v dobrém
Krátký dokumentární film mapuje příklady pozitivního soužití mezi Romy a majoritou. Zároveň vysvětluje pojmy jako rasismus, diskriminace, stereotypy a předsudky a podobně. Realizované s finanční podporou Úřady vlády SR v rámci akčního plánu prevence všem forem diskriminace, rasismu, xenofobie, antisemitismu a ostatních projevů intolerance. Autor: Paula Durinova.
Automatické externí defibrilátoryAutomatické externí defibrilátory
Petr Tomáš (Komora Záchranařů ČR) vysvětluje výhody použití automatických externích defibrilatorů ( AED ), s jejichž pomocí může kdokoliv získat čas před příjezdem kvalifikované první pomoci. Video je od AVC SH.
Válka kterou nevidíteVálka kterou nevidíte
Intenzívní a dobře načasovaný vhled Johna Pilgera do role médií ve válce. Dokument pojednává o historii 'embedded' a nezávislého zpravodajství od krveprolití druhé světové války na zničení Hirošimy a od invaze Vietnamu až po současnou válku v Afghánistánu a katastrofy v Iráku. Jak jsou zbraně a propaganda ještě propracovanější, povaha války se rozvíjí do 'elektronického bojiště', v níž novináři hrají klíčovou roli, a civilisté jsou oběti. Ale kdo je skutečný nepřítel? Dokument s českými titulky a kompletním přepisem textu.
Všechny moje věciVšechny moje věci
Režisér Pavel Jurda se v dokumentárním filmu snaží prozkoumat vztah mezi věcmi, které jsou podstatné a nepostradatelné, a lidmi, kteří jim tyto vlastnosti přisuzují. Pevné kontury objektů se rozpouští do příběhů a vytváří tak společně s lidskými osudy jakési vzpomínkové album, kde jsou fotografie nahrazeny předměty. Scénář a režie: Pavel Jurda. Kamera: Jiří Strnad. Střih: Jiří Kubík.
Muž, ktorý pozná tichoMuž, ktorý pozná ticho
Portrét Miroslava Kasprzyka, otca Festivalu pohybovych divadiel a pantomimy PAN, ktorý sa každoročne koná v Liptovskom Mikuláši. Režie: Vladimíra Hradecká, 22 min. magisterský film - Akadémia umení Banská Bystrica
Vítězky dětské aplikované vědyVítězky dětské aplikované vědy
V roce 2011 tři mladé ženy získaly nejvyšší ocenění prvního vědeckého Google veletrhu. Na TEDxWomen popsaly Hodge Lauren, Shree Bose a Naomi Shah své mimořádné projekty - a jejich cestu k vášní pro vědu.
... odnikud... odnikud
Krátký dokumentární film o lidech, kteří museli navždy opustit své domovy.
V 80-tých letech 20. století byla postavená vodní nádrž Starina, která zásobuje pitnou vodou téměř celé východní Slovensko. Pro stavbu této nádrže bylo vysídleno a následně zaniklo sedm obcí. Dara, Ruské, Veľká Polana, Smolník, Zvala, Ostrožnica, Starina.
Proklaté karikaturyProklaté karikatury
O tom, jak a proč 12 kreseb v Dánských novinách dostalo malou zemi do konfrontace s muslimy po celém světě. Režisér filmu se ptá v Libanonu, Iránu, Sýrii, Kataru, Francii, Turecku a Dánsku různých lidí na to, jakou roli sehráli v tzv. krizi karikatur.
Dánští filmaři se, jak už název napovídá, věnují aféře, kterou před několika lety vyvolalo otištění dvanácti karikatur proroka Mohameda v dánském a později i světovém tisku. České znění.

2. listopadu 2004 byl popraven muž. Uprostřed Amsterdamu, na živé ulici, za bílého dne. Ale mohlo se to stát kdekoli jinde v Evropě. Oběti je nizozemský režisér Teo van Gogh. Pachatelem je mladý muslim Mohammed Bouyeri. Země je je v šoku. I když za svého života šel hodně lidem na nervy a byl v jistém slova smyslu provokatér, který neustále zkoušel meze svobody názoru a nelekal se při tom ničeho, na obranu svobody vyjádření názoru se zvedá protimuslimská vlna. Každý dovře ví, proč k tomu došlo. Režisér byl zavražděn kvůli filmu Submission o utlačování muslimských žen. Scenáristkou je bývalá poslankyně nizozemského parlamentu Ayaan Hirsi Ali, která se nyní ukrývá v USA, ale zároveň připravuje 2. pokračování...
1. jednání Rady České televize v roce 20121. jednání Rady České televize v roce 2012
Středa 11. ledna 2012 od 13.00 hod., Café Restaurant, hlavní budova ČT, přízemí, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Paměti mystikaPaměti mystika
Unikátní, lidské a srozumitelné vyprávění duchovního učitele a spisovatele Eduarda Tomáše o jeho duchovní cestě a setkáních s významnými osobnostmi.
Nejdrsnější města světaNejdrsnější města světa
Ukázat turisticky oblíbená města i z jejich drsné stránky se rozhodla britská televizní stanice Bravo. Vytvořila proto cyklus s výmluvným názvem World's Toughest Towns (Nejdrsnější města světa), který odstartoval dokumentem o Praze, jak ji britští turisti z průvodců neznají.
Bravo je menší televizní placený kanál se sledovaností kolem čtyř procent, který neoplývá velkými finančními prostředky. Pražský dokument natáčel jen dvoučlenný tým.
Studená válkaStudená válka
Americký dokumentrání seriál, zachycující přehledně základní dějinné momenty studené války ve 24 epizodách (1 epizoda cca 60 minut). Seriál má být určen jako materiál pro střední školy, je proto zpracován pokud možno záživnou formou, takže osloví i laika se zájmem o moderní dějiny. Vedle dobových záběrů s výkladem událostí nechybí ani rozhovory s pamětníky a s vysokými představiteli jednotlivých států, kteří do určitých záležitostí přímo zasahovali (Kissinger, Carter, Walesa atd.). Zatím se jedná o nejpodrobnější dokumentární seriál, který byl o celé studené válce natočen.
Proč se muži a ženy tak lišíProč se muži a ženy tak liší
Vtipy sice nebývají předmětem statistik, ale zdá se, že vedle žertíků a policajtech a blondýnkách dominují vtipy o manželích, manželkách, partnerech, o vztazích mužů a žen. Koneckonců i ty vtipy o blondýnách tam jaksi patří. Muži a ženy jsou opravdu v mnohém odlišní, a to nejen fyzicky. Liší se i jejich psychika, jejich mozek? Jak a proč to je? Na to se snaží dát alespoň částečnou odpověď i tento německý dokument.
Putování pakoňů očima skrytých kamer Putování pakoňů očima skrytých kamer
Impozantní běh splašeného stáda vytváří obrazy, jež nemají obdoby. Tahu se účastní víc než jeden a čtvrt milionu zvířat.
Budeme mít možnost sledovat každoroční tah pakoňů tak, jak jej ještě nikdo neviděl. Příběh africké odysey zachycený nejmodernějšími kamerami. Snímky z takové blízkosti mohou natočit pouze kamery maskované na těch nejneobvyklejších místech. Například při přecházení keňské řeku Mary - nejtěžší překážky, kterou na své cestě dlouhé 3000 kilometrů musejí každý rok překonat. Skryté kamery nám umožňují proniknout přímo doprostřed dění a sledovat tyto dramatické události očima pakoňů. Ukazují nám, jaké to musí být, když se dostanete na jídelníček velkých afrických predátorů.
Pakoně absolvují nejdelší migrační cestu ze všech suchozemských savců této planety. Jejich impozantní pochod vytváří obrazy, jež nemají obdoby. Tahu se účastní víc než jeden a čtvrt milionu zvířat. Každé přitom vede svůj vlastní boj o přežití. Dokument BBC, česky.
Ruska válka - krev na sněhuRuska válka - krev na sněhu
Dokumentární seriál Ruská válka je smutným pomníkem na památku všech (podle odhadů 30-40 milionů) lidí, kteří zahynuli v sovětských gulazích pod sovětskou krutovládou. Zemřeli během velkého hladomoru, zahynuli v bojích u Stalingradu, Kursku a na dlouhé válečné cestě na Berlín. Seriál vznikl díky ruským a německým archivním materiálům za intenzivní pomoci renomovaných ruských historiků jako profesor Volgokonov, Henrik Borovik, Konstantin Slavin. Více než dvěstěmilionový národ, který obývá šestinu zemského povrchu přežil 1. světovou válku a krutou občanskou válku. Visí nad ním neustále velká otázka: Bude v nadcházející krizi schopen zbavit se hrůz třicátých let? Bude schopen znovu získat odvahu a svou původní víru?
Architektura světových náboženstvíArchitektura světových náboženství
Dokument o vývoji architektury všech významných světových náboženství.
Kdo objevil Ameriku?Kdo objevil Ameriku?
Jeden díl z rozsáhlého seriálu Zkoumání Země od National Geographic o hledání prvních obyvatel amerického kontinentu. Anglicky s českými titulky.
Zázraky vědyZázraky vědy
Šestidílný americký dokumentární seriál z roku 2006. Česky. Díly: Teorie chaosu, Poslední neandrtálec, V hlubinách s ruskými vědci, Vesmír, Mosty včera a dnes.
Paměti komorníkaPaměti komorníka
Komorník Eugen Ketterl byl synem vídeňské rodiny, jejíž příslušníci byli osvědčenými sluhy ve šlechtických domácnostech. Po smrti svého otce a krátké službě u venkovského statkáře se stal Eugen Ketterl pánem nad císařovými uniformami, kalhotami a kabáty, nad jeho ranní toaletou a nočním spánkem. Komorník Ketterl podrobně popisuje císařovy jídelní zvyklosti, z nich vychází mocnář jako mimořádné střídmý a osobně skromný muž. Ostatně Ketterl se dostal do císařské služby až v letech panovníkova stáří, kdy se osobní vlastnosti měnily ve vlastní karikaturu. Obdivný a láskyplný vztah mladého komorníka ke starému mocnáři některé bizarní detaily nechtěně zvětšuje, ale hlavně poskytuje intimní a místy až dojemný osobní portrét císaře, s nímž odešla celá jedna epocha.
Letecké katastrofy Letecké katastrofy
Kanadský cyklus dokumentárních rekonstrukcí přinese celkem dvacet čtyři nových epizod, které rekonstruují největší neštěstí civilní letecké dopravy v její historii.
Letecká doprava je relativně moderním způsobem přepravy, její historie sahá někdy do počátku 20. století a její rozvoj až do jeho druhé poloviny, přesto si ve srovnání s jinými způsoby, získala velkou oblibu. V dnešní době se těší takovému rozmachu, že každou minutu do vzduchu vzlétají tisíce strojů mířící všemi možnými směry. Rychlost a pohodlí, které poskytují, je jejich přední výhodou. A také bezpečnost. I když právě tato vlastnost přitahuje největší pozornost veřejnosti. Přestože v letectví k nehodám v poměru k provozu dochází opravdu zřídka, havaruje-li letoun, bývají následky katastrofální. Taková tragédie láká média, která jí zaručí značnou publicitu.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.