xVybranĂĄ videa
text k videu
Březno u Chomutova 9.7.2011 - Poslední indiánské války.
Video: © Vašek Skořepa CŠV

POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY aneb BITVA U PEVNOSTI FORT JACKSON
Vítejte přátelé opět v dobách dávno minulých, kdy se ještě na mapách světa nacházela bílá místa nebezpečných a neprozkoumaných území, v krajinách dosud nepoznaných a neobsazených kolonisty. Náš příběh, i když je zcela vymyšlen, se podobá mnoha skutešným příběhům a osudům lidí. Mohl se odehrát na severoameriských pláních poblíž řeky Little Big Horn, někde na jejím toku v místech, kde řeka protéká neklidným, stále ještě indiánským územím.

Tady se staví další z několika desítek opevněných osad bělochů. Je to vlastně jakési stanové městečko, obchodní a zásobovací stanice s vojenskou posádkou, kterou obyvatelé obehnali hradbou z hrubých fošen a nazvali ji hrdě "Pevnost Fort Jackson". Osady sloužili k výměnému obchodu s indiány, kteří dodávali cené kožešiny a dostávali za ně korálky, látky, kovové výrobky, ale také střelné zbraně a velmi špatnou kořalku . Obyvatelé pevnosti tvoří velmi pestrou směsici všech možných lidí od potulných lovců, dobrodruhů a obchodníků až po obyčejné řemeslníky. Je tu ale také řada podvodníků, kteří se snaží zbohatnout na nově příchozích přistěhovalcích z Evropy, kteří neznají místní poměry a velmi často těmto podvodníkům jejich falešným nabídkám podlehnou.

Tyto osady byly také výchozím bodem pro osidlování dalších a dalších indiánských území, ze kterých byli původní obyvytelé postupně vytlačováni. Z některých se v pozdějších dobách stala velkoměsta a některé zmizely v propadlišti dějin …

Část obyvatel pevnosti tvoří vojenská posádka. Je to jedna švadrona sedmé kavalerie vedené generálem George Armstrongem Custerem. K dispozici má generál také baterii dělostřelectva umístěnou v palebných postaveních a připravenou odvrátit případný nájezd útočníků na ostatní obyvatele pevnosti . Generál je pověřen, aby v zastoupení prezidenta spojených států uzavřel mír s indiánskými kmeny, které obývají rozsáhlá území podél řeky Little Big Horn až k Black Hills - Černým horám. Custer se chystá v čele svých vojáků na setkání s náčelníky na předem vybrané místo, na neutrálním území kdesi uprostřed prerie, kam směřují zástupci obou stran.

Na druhé straně prerie je postaven tábor indiánů - původních obyvatel amerického kontinentu. Je zde zastoupeno mnoho různých kmenů jako jsou Siouxové, Čejeni, Černonožci, ale i Apačové z jižních oblastí a Huroni ze severu, z oblasti Kanadských jezer.

Všichni tito indiáni kteří jsou zde shromážděni, ze všech okolních oblastí, přijali pozvání náčelníka Čapawaha - tanky, aby se zůřastnili veliké události - předání mírové dohody, záruk a stanovení nových hranic indiánských území. Smlouvu jim od Bílého otce z Washingtonu přináší Žlutý Vlas, jak indiáni mezi sebou nazývají generála Custera. Náčelníci se s vým doprovodem nasedají na koně a odjíždějí do prerie vstříc vojákům s velkými nadějemi, věří, že tímto bude zastaven příliv bělochů na jejich území…

Po nezbytných ceremoniích, kdy indiáni očišťují dýmem z vonných bylin místo kde se smlouva uzavírá a stejně tak všechny přítomné aby se tímto způsobem zbavili nečestných myšlenek a působení zlých sil přistupují generál Custer a náčelník Čapawaha k předání smlouvy.

Jako každá z těchto smluv je uzavřena a potvrzena stiskem ruky a posvěcena dýmem z posvátné dýmky stoupajícím vzhůru k Velkému duchu. A jako každá z těchto smluv bude později porušena a původní obyvatelé plání budou opět nuceni stěhovat svá obydlí dál před rozpínavostí bělochů.

Ale teď, v této chvíli kdy byla smlouva uzavřena, všichni doufají, že právě tato smlouva bude dodržena a proto se rozcházejí v míru ke svým lidem...
Dejme se unést příběhem, který se před námi právě začíná odehrávat...
x přehlídka fanoušků koní a vojenské historie připomínající americkou kavalerii 19. století. Pojmenována je podle plukovníka Custera, zabitého indiány v bitvě na Little Bighornu.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
PoĹĄli link
Ahoj, podĂ­vej se na zajĂ­mavĂŠ video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.